of 36/36
1 PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT. Ponderacions per a l’accés a la universitat els cursos 2012/2013 i posteriors. (PREINSCRIPCIÓ de 2012 i posteriors) D’acord amb el Reial Decret 1892/2008 de 14 de novembre (BOE de 24/11/2008), que regula les noves PAU, la correcció d’errades al Reial Decret (BOE de 28/3/2009) i l’Orde EDU/1434/2008 de 29 de maig (BOE de 4/6/2009), que actualitza els annexos del Reial Decret, i l’Orde EDU 1247/2011, de 12 de maig (BOE 17/5/2011), la Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció Universitària, en la seua reunió del dimecres 18 de maig de 2011, ha acordat: A) Este acord de ponderacions és vàlid per a l’accés a la universitat el curs 2012/2013 i posteriors (Preinscripció de 2012 i posteriors) . B) Respecte a les ponderacions aplicables als estudiants dels cicles formatius, segons l’Orde EDU/3242/2010, de 9 de desembre, per la qual es determina el contingut de la fase específica de la prova d’accés a la universitat que podran realitzar aquells que estiguen en possessió d’un títol de tècnic superior de formació professional, de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior i equivalents, les ponderacions per a aquests estudiants seran les mateixes que les aplicables als estudiants de batxillerat. C) Respecte a les ponderacions de les assignatures que consten en els annexos del Reial Decret i que no són de segon curs de batxillerat en la nostra comunitat autònoma, als estudiants que vinguen d’altres comunitats autònomes i les hagen cursades en segon curs de batxillerat, se’ls aplicaran ponderacions de 0,1 en totes estes assignatures (Anatomia Aplicada, Arts Escèniques, Cultura Audiovisual, Economia, Història del Món contemporani i Volum) en les branques de coneixement corresponents segons la normativa del BOE. D) Respecte a les titulacions dobles, les seues ponderacions seran les aplicades en cadascuna de les titulacions amb el màxim de ponderació en les assignatures que tinguen ponderacions en ambdues titulacions. Codis d’universitats: UA – Universitat d’Alacant UJI – Universitat Jaume I UMH – Universitat Miguel Hernández d’Elx UPV – Universitat Politècnica de València UV – Universitat de València – Estudi General

Ponderacions 2013 C valenciana

  • View
    273

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Ponderacions 2013 C valenciana

  • 1. PROVES DACCS A LA UNIVERSITAT. Ponderacions per a laccs a la universitat els cursos 2012/2013 i posteriors.(PREINSCRIPCI de 2012 i posteriors)Dacord amb el Reial Decret 1892/2008 de 14 de novembre (BOE de 24/11/2008), que regula les noves PAU, la correcci derrades al ReialDecret (BOE de 28/3/2009) i lOrde EDU/1434/2008 de 29 de maig (BOE de 4/6/2009), que actualitza els annexos del Reial Decret, i lOrde EDU1247/2011, de 12 de maig (BOE 17/5/2011), la Comissi Gestora dels Processos dAccs i Preinscripci Universitria, en la seua reuni deldimecres 18 de maig de 2011, ha acordat: A) Este acord de ponderacions s vlid per a laccs a la universitat el curs 2012/2013 i posteriors (Preinscripci de 2012 i posteriors) . B) Respecte a les ponderacions aplicables als estudiants dels cicles formatius, segons lOrde EDU/3242/2010, de 9 de desembre, per la qual esdetermina el contingut de la fase especfica de la prova daccs a la universitat que podran realitzar aquells que estiguen en possessidun ttol de tcnic superior de formaci professional, de tcnic superior darts plstiques i disseny o de tcnic esportiu superior iequivalents, les ponderacions per a aquests estudiants seran les mateixes que les aplicables als estudiants de batxillerat. C) Respecte a les ponderacions de les assignatures que consten en els annexos del Reial Decret i que no sn de segon curs de batxillerat en lanostra comunitat autnoma, als estudiants que vinguen daltres comunitats autnomes i les hagen cursades en segon curs de batxillerat,sels aplicaran ponderacions de 0,1 en totes estes assignatures (Anatomia Aplicada, Arts Escniques, Cultura Audiovisual, Economia,Histria del Mn contemporani i Volum) en les branques de coneixement corresponents segons la normativa del BOE. D) Respecte a les titulacions dobles, les seues ponderacions seran les aplicades en cadascuna de les titulacions amb el mxim de ponderacien les assignatures que tinguen ponderacions en ambdues titulacions.Codis duniversitats:UA Universitat dAlacantUJI Universitat Jaume IUMH Universitat Miguel Hernndez dElxUPV Universitat Politcnica de ValnciaUV Universitat de Valncia Estudi General 1

2. PROVES DACCS A LA UNIVERSITAT.Ponderacions per a laccs a la universitat els cursos 2012/2013 i posteriors.(Preinscripci de 2012 i posteriors)Branca de Titulaci Universitats Assignatures amb ponderaci 0,2 Assignatures amb ponderaci 0,1coneixementCinciesBiologiaUA,UVFsicaCincies de la Terra i Mediambientals Matemtiques II Electrotcnia Qumica Tecnologia Industrial II BiologiaCinciesBioqumica iUV FsicaCincies de la Terra i MediambientalsCincies Matemtiques II ElectrotcniaBiomdiquesQumica Tecnologia Industrial II BiologiaCinciesBiotecnologia UMH,UPV,UV FsicaCincies de la Terra i Mediambientals Matemtiques II Electrotcnia Qumica Tecnologia Industrial II BiologiaCinciesCincia i UPVFsicaCincies de la Terra i MediambientalsTecnologia delsMatemtiques II ElectrotcniaAliments Qumica Tecnologia Industrial II BiologiaCinciesCinciesUMH,UPV,UV FsicaElectrotcniaambientals Matemtiques II Tecnologia Industrial II Qumica Biologia, Cincies de la Terra i Mediambientals 2 3. Cincies Cincies del Mar UAFsicaCincies de la Terra i MediambientalsMatemtiques II ElectrotcniaQumica Tecnologia Industrial IIBiologiaCincies Fsica UVFsicaQumicaMatemtiques II BiologiaCincies de la Terra i MediambientalsElectrotcniaTecnologia Industrial IICincies Geologia UAFsicaQumicaMatemtiques II BiologiaCincies de la Terra i Mediambientals ElectrotcniaTecnologia Industrial IICincies Matemtiques UA,UV FsicaQumicaMatemtiques II BiologiaCincies de la Terra i MediambientalsElectrotcniaTecnologia Industrial IICincies QumicaUA, UJI, UV FsicaCincies de la Terra i MediambientalsMatemtiques II ElectrotcniaQumica Tecnologia Industrial IIBiologia3 4. PROVES DACCS A LA UNIVERSITAT.Ponderacions per a laccs a la universitat els cursos 2012/2013 i posteriors.(Preinscripci de 2012 i posteriors)Branca deTitulaciUniversitats Assignatures amb ponderaci 0,2 Assignatures amb ponderaci 0,1coneixementCincies de la Cincia iUV Qumica Cincies de la Terra i MediambientalsSalutTecnologia dels Biologia AlimentsFsica Matemtiques IICincies de la Cincies deUMHQumica Cincies de la Terra i MediambientalsSalutlActivitat Fsica iBiologia lEsportFsica Matemtiques IICincies de la Farmcia UMH, UVQumica Cincies de la Terra i MediambientalsSalutBiologia Fsica Matemtiques IICincies de la Fisioterpia UMH, UVQumica Cincies de la Terra i MediambientalsSalutBiologia Fsica Matemtiques IICincies de la Infermeria UA, UJI, UVQumica Cincies de la Terra i MediambientalsSalutBiologia Fsica Matemtiques IICincies de la LogopdiaUV Qumica Cincies de la Terra i MediambientalsSalutBiologia Fsica Matemtiques II 4 5. Cincies de la MedicinaUJI, UMH, UV Qumica Cincies de la Terra i MediambientalsSalut BiologiaFsicaMatemtiques IICincies de la Nutrici Humana i UA, UV Qumica Cincies de la Terra i MediambientalsSalutDietticaBiologiaFsicaMatemtiques IICincies de la Odontologia UV Qumica Cincies de la Terra i MediambientalsSalut BiologiaFsicaMatemtiques IICincies de la ptica i optometria UA, UV Qumica Cincies de la Terra i MediambientalsSalut BiologiaFsicaMatemtiques IICincies de la Podologia UMH, UVQumica Cincies de la Terra i MediambientalsSalut BiologiaFsicaMatemtiques IICincies de la PsicologiaUJI, UMH, UV Qumica Cincies de la Terra i MediambientalsSalut BiologiaFsicaMatemtiques IICincies de la Terpia UMHQumica Cincies de la Terra i MediambientalsSalutocupacionalBiologiaFsicaMatemtiques IICincies de la Veterinria U.V. Qumica Cincies de la Terra i MediambientalsSalut BiologiaFsicaMatemtiques II5 6. PROVES DACCS A LA UNIVERSITAT.Ponderacions per a laccs a la universitat els cursos 2012/2013 i posteriors.(Preinscripci de 2012 i posteriors)Branca de TitulaciUniversitats Assignatures amb ponderaci 0,2 Assignatures amb ponderaci 0,1coneixementEnginyeria i ArquitecturaUA, UPVMatemtiques II QumicaArquitecturaFsicaBiologiaDibuix Tcnic IICincies de la Terra i MediambientalsElectrotcnia DissenyTecnologia Industrial IIEconomia de lEmpresaEnginyeria i Cincia i Tecnologia UMH Matemtiques II DissenyArquitectura dels AlimentsFsicaEconomia de lEmpresaDibuix Tcnic IIQumicaCincies de la Terra i MediambientalsBiologiaElectrotcniaTecnologia Industrial IIEnginyeria i Disseny iUJI Matemtiques II QumicaArquitectura Desenvolupament de FsicaCincies de la Terra i Mediambientals Videojocs i Sistemes Dibuix Tcnic IIBiologia InteractiusDisseny ElectrotcniaEconomia de lEmpresaTecnologia Industrial II6 7. Enginyeria i Enginyeria UPV Matemtiques IICincies de la Terra i MediambientalsArquitectura BiomdicaFsica DissenyDibuix Tcnic II Economia de lEmpresaQumicaBiologiaElectrotcniaTecnologia Industrial IIEnginyeria i Enginyeria UVMatemtiques IIQumicaArquitectura ElectrnicaFsica Biologia Industrial Dibuix Tcnic II Cincies de la Terra i MediambientalsElectrotcniaDissenyTecnologia Industrial II Economia de lEmpresa* Lassignatura Qumica ponderar 0,2 en * Lassignatura Qumica ponderar 0,2 en lala preinscripci de 2013 i posteriors. preinscripci de 2013 i posteriors.Enginyeria i Enginyeria en so i UAMatemtiques IIQumicaArquitectura imatge Fsica BiologiaDibuix Tcnic II Cincies de la Terra i MediambientalsElectrotcniaDissenyTecnologia Industrial II Economia de lEmpresaEnginyeria i Enginyeria UPV Matemtiques IIQumica*Arquitectura Aeroespacial Fsica BiologiaDibuix Tcnic II Cincies de la Terra i MediambientalsElectrotcniaDissenyTecnologia Industrial II Economia de lEmpresa* Lassignatura Qumica ponderar 0,2 en * Lassignatura Qumica ponderar 0,2 en lala preinscripci de 2013 i posteriors. preinscripci de 2013 i posteriors.7 8. Enginyeria i EnginyeriaUMH Matemtiques IIDissenyArquitectura Agroalimentria i Fsica Economia de lEmpresa Agroambiental Dibuix Tcnic II Qumica Cincies de la Terra i Mediambientals Biologia Electrotcnia Tecnologia Industrial IIEnginyeria i EnginyeriaUJI, UPVMatemtiques IIDissenyArquitectura Agroalimentria i Fsica Economia de lEmpresa del Medi RuralDibuix Tcnic II Qumica Cincies de la Terra i Mediambientals Biologia Electrotcnia Tecnologia Industrial IIEnginyeria i Enginyeria CivilUPV,UAMatemtiques IIQumica *Arquitectura Fsica Biologia Dibuix Tcnic II Disseny Cincies de la Terra i MediambientalsEconomia de lEmpresa Electrotcnia Tecnologia Industrial II * Lassignatura Qumica ponderar 0,2 en * Lassignatura Qumica ponderar 0,2 en la la preinscripci de 2013 i posteriors. preinscripci de 2013 i posteriors.Enginyeria i EnginyeriaUA,UJI, UPV Matemtiques IIQumicaArquitectura dEdificaciFsica Biologia Dibuix Tcnic II Cincies de la Terra i Mediambientals ElectrotcniaDisseny Tecnologia Industrial II Economia de lEmpresa 8 9. Enginyeria i Enginyeria dObres UPV Matemtiques IIQumica *Arquitectura pbliquesFsica BiologiaDibuix Tcnic II DissenyCincies de la Terra i MediambientalsEconomia de lEmpresaElectrotcniaTecnologia Industrial II* Lassignatura Qumica ponderar 0,2 en * Lassignatura Qumica ponderar 0,2 en lala preinscripci de 2013 i posteriors. preinscripci de 2013 i posteriors.Enginyeria i Enginyeria UPV Matemtiques IIQumica *Arquitectura dOrganitzaci Fsica Biologia Industrial Dibuix Tcnic II Cincies de la Terra i MediambientalsElectrotcniaDissenyTecnologia Industrial II Economia de lEmpresa* Lassignatura Qumica ponderar 0,2 en * Lassignatura Qumica ponderar 0,2 en lala preinscripci de 2013 i posteriors. preinscripci de 2013 i posteriors.Enginyeria i Enginyeria deUPV Matemtiques IIQumica *Arquitectura lEnergiaFsica BiologiaDibuix Tcnic II Cincies de la Terra i MediambientalsElectrotcniaDissenyTecnologia Industrial II Economia de lEmpresa* Lassignatura Qumica ponderar 0,2 en * Lassignatura Qumica ponderar 0,2 en lala preinscripci de 2013 i posteriors. preinscripci de 2013 i posteriors.Enginyeria i Enginyeria deUPV Matemtiques IIQumicaArquitectura Sistemes deFsica Biologia Telecomunicaci, Dibuix Tcnic II Cincies de la Terra i Mediambientals So i ImatgeElectrotcniaDissenyTecnologia Industrial II Economia de lEmpresaEnginyeria i Enginyeria deUMH Matemtiques IIQumicaArquitectura Tecnologies de Fsica Biologia TelecomunicaciDibuix Tcnic II Cincies de la Terra i MediambientalsElectrotcniaDissenyTecnologia Industrial II Economia de lEmpresa9 10. Enginyeria i Enginyeria Elctrica UJI, UPV, UMH Matemtiques IIQumicaArquitecturaFsica BiologiaDibuix Tcnic II Cincies de la Terra i MediambientalsElectrotcniaDissenyTecnologia Industrial II Economia de lEmpresaEnginyeria i EnginyeriaUV Matemtiques IIQumicaArquitectura Electrnica de Fsica Biologia TelecomunicaciDibuix Tcnic II Cincies de la Terra i MediambientalsElectrotcniaDissenyTecnologia Industrial II Economia de lEmpresaEnginyeria i EnginyeriaUPVMatemtiques IIQumica *Arquitectura ElectrnicaFsica Biologia Industrial i Dibuix Tcnic II Cincies de la Terra i Mediambientals Automtica ElectrotcniaDissenyTecnologia Industrial II Economia de lEmpresa* Lassignatura Qumica ponderar 0,2 en * Lassignatura Qumica ponderar 0,2 en lala preinscripci de 2013 i posteriors. preinscripci de 2013 i posteriors.Enginyeria i Enginyeria enUPV, UJIMatemtiques IIQumicaArquitectura Disseny Industrial i Fsica Biologia Desenvolupament de Dibuix Tcnic II Cincies de la Terra i Mediambientals ProductesElectrotcniaDissenyTecnologia Industrial II Economia de lEmpresaEnginyeria i Enginyeria en UMHMatemtiques IIQumica *Arquitectura Electrnica iFsica Biologia Automtica Dibuix Tcnic II Cincies de la Terra i Mediambientals Industrial ElectrotcniaDissenyTecnologia Industrial II Economia de lEmpresa* Lassignatura Qumica ponderar 0,2 en * Lassignatura Qumica ponderar 0,2 en lala preinscripci de 2013 i posteriors. preinscripci de 2013 i posteriors. 10 11. Enginyeria i Enginyeria en UJI, UPVMatemtiques IIQumica *Arquitectura Tecnologies Fsica Biologia Industrials Dibuix Tcnic II Cincies de la Terra i Mediambientals ElectrotcniaDisseny Tecnologia Industrial II Economia de lEmpresa * Lassignatura Qumica ponderar 0,2 en * Lassignatura Qumica ponderar 0,2 en la la preinscripci de 2013 i posteriors. preinscripci de 2013 i posteriors.Enginyeria i Enginyeria Forestal i UPV Matemtiques IIDissenyArquitectura del Medi NaturalFsica Economia de lEmpresa Dibuix Tcnic II Qumica Cincies de la Terra i Mediambientals Biologia Electrotcnia Tecnologia Industrial IIEnginyeria i EnginyeriaUPV Matemtiques IIQumicaArquitectura Geomtica i Fsica Biologia TopografiaDibuix Tcnic II Disseny Cincies de la Terra i MediambientalsEconomia de lEmpresa Electrotcnia Tecnologia Industrial IIEnginyeria i EnginyeriaUA, UJI, UPV,UV Matemtiques IIQumicaArquitectura Informtica Fsica Biologia Dibuix Tcnic II Cincies de la Terra i Mediambientals ElectrotcniaDisseny Tecnologia Industrial II Economia de lEmpresaEnginyeria i EnginyeriaUMH Matemtiques IIQumicaArquitectura Informtica enFsica Biologia Tecnologies de la Dibuix Tcnic II Cincies de la Terra i Mediambientals InformaciElectrotcniaDisseny Tecnologia Industrial II Economia de lEmpresa11 12. Enginyeria i EnginyeriaUJI, UMH, UPVMatemtiques IIQumica *Arquitectura Mecnica Fsica BiologiaDibuix Tcnic II Cincies de la Terra i MediambientalsElectrotcniaDissenyTecnologia Industrial II Economia de lEmpresa* Lassignatura Qumica ponderar 0,2 en * Lassignatura Qumica ponderar 0,2 en lala preinscripci de 2013 i posteriors. preinscripci de 2013 i posteriors.Enginyeria i EnginyeriaUA, UV Matemtiques IIQumicaArquitectura Multimdia Fsica BiologiaDibuix Tcnic II Cincies de la Terra i MediambientalsElectrotcniaDissenyTecnologia Industrial II Economia de lEmpresaEnginyeria i Enginyeria Qumica UA, UJI, UPV,UV Matemtiques IIBiologiaArquitecturaFsica Cincies de la Terra i MediambientalsDibuix Tcnic II DissenyQumicaEconomia de lEmpresaElectrotcniaTecnologia Industrial IIEnginyeria i Enginyeria Tcnica UPV Matemtiques IIQumicaArquitectura de Telecomunicaci Fsica BiologiaDibuix Tcnic II Cincies de la Terra i MediambientalsElectrotcniaDissenyTecnologia Industrial II Economia de lEmpresaEnginyeria i EnginyeriaUJI,UV Matemtiques IIQumicaArquitectura Telemtica Fsica BiologiaDibuix Tcnic II Cincies de la Terra i MediambientalsElectrotcniaDissenyTecnologia Industrial II Economia de lEmpresaEnginyeria i MatemticaUJIMatemtiques IIQumicaArquitectura computacionalFsica BiologiaDibuix Tcnic II Cincies de la Terra i MediambientalsElectrotcniaDissenyTecnologia Industrial II Economia de lEmpresa 12 13. PROVES DACCS A LA UNIVERSITAT.Ponderacions per a laccs a la universitat els cursos 2012/2013 i posteriors.(Preinscripci de 2012 i posteriors)Branca de TitulaciUniversitats Assignatures amb ponderaci 0,2 Assignatures amb ponderaci 0,1coneixementArts i Belles Arts UMH, UPV Histria de lArt Llat IIHumanitatsDibuix Artstic IILiteratura UniversalDisseny Grec IITcniques dExpressi Graficoplstica GeografiaDibuix Tcnic IIAnlisi Musical IIHistria de la Msica i la DansaLlenguatge i Prctica MusicalEconomia de lEmpresaMatemtiques Aplic. a les Cinc. Socials IIArts i Conservaci i UPVHistria de lArt Llat IIHumanitats Restauraci de BnsDibuix Artstic IILiteratura Universal CulturalsDisseny Grec IITcniques dExpressi Graficoplstica GeografiaDibuix Tcnic IIAnlisi Musical IIHistria de la Msica i la DansaLlenguatge i Prctica MusicalEconomia de lEmpresaMatemtiques Aplic. a les Cinc. Socials II 13 14. Arts i Espanyol: Llengua i UA Histria de lArtGeografiaHumanitats LiteraturesLlat II Dibuix Artstic IILiteratura Universal Dibuix Tcnic IIGrec IIAnlisi Musical II Histria de la Msica i la Dansa Llenguatge i Prctica Musical Disseny Economia de lEmpresa Matemtiques Aplic. a les Cinc. Socials II Tcniques dExpressi GraficoplsticaArts i Estudis AnglesosUA,UJI, UV Histria de lArtGeografiaHumanitatsLlat II Dibuix Artstic IILiteratura Universal Dibuix Tcnic IIGrec IIAnlisi Musical II Histria de la Msica i la Dansa Llenguatge i Prctica Musical Disseny Economia de lEmpresa Matemtiques Aplic. a les Cinc. Socials II Tcniques dExpressi GraficoplsticaArts i Estudis rabs i UA Histria de lArtGrec IIHumanitats Islmics Llat II GeografiaLiteratura Universal Dibuix Artstic II Dibuix Tcnic II Anlisi Musical II Histria de la Msica i la Dansa Llenguatge i Prctica Musical Disseny Economia de lEmpresa Matemtiques Aplic. a les Cinc. Socials II Tcniques dExpressi Graficoplstica14 15. Arts i Estudis FrancesosUAHistria de lArtGeografiaHumanitatsLlat II Dibuix Artstic IILiteratura Universal Dibuix Tcnic IIGrec IIAnlisi Musical II Histria de la Msica i la Dansa Llenguatge i Prctica Musical Disseny Economia de lEmpresa Matemtiques Aplic. a les Cinc. Socials II Tcniques dExpressi GraficoplsticaArts i Estudis HispnicsUVHistria de lArtGeografiaHumanitatsLlat II Dibuix Artstic IILiteratura Universal Dibuix Tcnic IIGrec IIAnlisi Musical II Histria de la Msica i la Dansa Llenguatge i Prctica Musical Disseny Economia de lEmpresa Matemtiques Aplic. a les Cinc. Socials II Tcniques dExpressi GraficoplsticaArts i Filologia Catalana UA,UV Histria de lArtGeografiaHumanitatsLlat II Dibuix Artstic IILiteratura Universal Dibuix Tcnic IIGrec IIAnlisi Musical II Histria de la Msica i la Dansa Llenguatge i Prctica Musical Disseny Economia de lEmpresa Matemtiques Aplic. a les Cinc. Socials II Tcniques dExpressi Graficoplstica15 16. Arts i Filologia Clssica UVHistria de lArtGeografiaHumanitatsLlat II Dibuix Artstic IILiteratura Universal Dibuix Tcnic IIGrec IIAnlisi Musical II Histria de la Msica i la Dansa Llenguatge i Prctica Musical Disseny Economia de lEmpresa Matemtiques Aplic. a les Cinc. Socials II Tcniques dExpressi GraficoplsticaArts i FilosofiaUVHistria de lArtGeografiaHumanitatsLlat II Dibuix Artstic IILiteratura Universal Dibuix Tcnic IIGrec IIAnlisi Musical II Histria de la Msica i la Dansa Llenguatge i Prctica Musical Disseny Economia de lEmpresa Matemtiques Aplic. a les Cinc. Socials II Tcniques dExpressi GraficoplsticaArts i Histria UA,UV Histria de lArtLiteratura UniversalHumanitatsLlat II Grec IIGeografiaDibuix Artstic II Dibuix Tcnic II Anlisi Musical II Histria de la Msica i la Dansa Llenguatge i Prctica Musical Disseny Economia de lEmpresa Matemtiques Aplic. a les Cinc. Socials II Tcniques dExpressi Graficoplstica16 17. Arts i Histria de lArtUVHistria de lArtLiteratura UniversalHumanitatsLlat II Grec IIHistria de la Msica i la Dansa Geografia Dibuix Artstic II Dibuix Tcnic II Anlisi Musical II Llenguatge i Prctica Musical Disseny Economia de lEmpresa Matemtiques Aplic. a les Cinc. Socials II Tcniques dExpressi GraficoplsticaArts i Histria i Patrimoni UJI Histria de lArtLiteratura UniversalHumanitatsLlat II Grec IIGeografiaDibuix Artstic II Dibuix Tcnic II Anlisi Musical II Histria de la Msica i la Dansa Llenguatge i Prctica Musical Disseny Economia de lEmpresa Matemtiques Aplic. a les Cinc. Socials II Tcniques dExpressi GraficoplsticaArts i Humanitats UAHistria de lArtLiteratura UniversalHumanitatsLlat II Grec II Geografia Dibuix Artstic II Dibuix Tcnic II Anlisi Musical II Histria de la Msica i la Dansa Llenguatge i Prctica Musical Disseny Economia de lEmpresa Matemtiques Aplic. a les Cinc. Socials II Tcniques dExpressi Graficoplstica17 18. Arts i Humanitats i Estudis UJI Histria de lArtLiteratura UniversalHumanitats Interculturals Llat II Grec II Geografia Dibuix Artstic II Dibuix Tcnic II Anlisi Musical II Histria de la Msica i la Dansa Llenguatge i Prctica Musical Disseny Economia de lEmpresa Matemtiques Aplic. a les Cinc. Socials II Tcniques dExpressi GraficoplsticaArts i Llenges Modernes i UV Histria de lArtGeografiaHumanitats les seues LiteraturesLlat II Dibuix Artstic IILiteratura Universal Dibuix Tcnic IIGrec IIAnlisi Musical II Histria de la Msica i la Dansa Llenguatge i Prctica Musical Disseny Economia de lEmpresa Matemtiques Aplic. a les Cinc. Socials II Tcniques dExpressi GraficoplsticaArts i Traducci i UA,UJI Histria de lArtGeografiaHumanitats InterpretaciLlat II Dibuix Artstic IILiteratura Universal Dibuix Tcnic IIGrec IIAnlisi Musical II Histria de la Msica i la Dansa Llenguatge i Prctica Musical Disseny Economia de lEmpresa Matemtiques Aplic. a les Cinc. Socials II Tcniques dExpressi Graficoplstica18 19. Arts i Traducci iUV Histria de lArtGeografiaHumanitats MediaciLlat II Dibuix Artstic II InterlingsticaLiteratura Universal Dibuix Tcnic II Grec IIAnlisi Musical IIHistria de la Msica i la DansaLlenguatge i Prctica MusicalDissenyEconomia de lEmpresaMatemtiques Aplic. a les Cinc. Socials IITcniques dExpressi Graficoplstica 19 20. PROVES DACCS A LA UNIVERSITAT.Ponderacions per a laccs a la universitat els cursos 2012/2013 i posteriors.(Preinscripci de 2012 i posteriors)Branca de TitulaciUniversitats Assignatures amb ponderaci 0,2 Assignatures amb ponderaci 0,1coneixementCincies Administraci UJIMatemtiques Aplic. a CC. Socials II Anlisi Musical IISocials idEmpreses GeografiaBiologiaJurdiquesEconomia de lEmpresaCincies de la Terra i MediambientalsMatemtiques IIDibuix Artstic IIFsica Dibuix Tcnic II Disseny Grec II Histria de la Msica i la Dansa Histria de lArt Llat II Llenguatge i Prctica Musical Literatura Universal Qumica Tcniques dExpressi Graficoplstica 20 21. Cincies Administraci i UA,UMH,UPV,UV Matemtiques Aplic. a CC. Socials II Anlisi Musical IISocials iDirecci dEmpreses GeografiaBiologiaJurdiques Economia de lEmpresaCincies de la Terra i Mediambientals Matemtiques IIDibuix Artstic II Fsica Dibuix Tcnic IIDissenyGrec IIHistria de la Msica i la DansaHistria de lArtLlat IILlenguatge i Prctica MusicalLiteratura UniversalQumicaTcniques dExpressi GraficoplsticaCincies Antropologia Social i UMH Matemtiques Aplic. CC. Socials II Anlisi Musical IISocials iCulturalGeografiaBiologiaJurdiques Economia de lEmpresaCincies de la Terra i Mediambientals Literatura Universal Dibuix Artstic IIDibuix Tcnic IIDissenyFsicaGrec IIHistria de lArtHistria de la Msica i la DansaLlat IILlenguatge i Prctica MusicalQumicaTcniques dExpressi Graficoplstica21 22. Cincies Cincies deUA,UV Matemtiques Aplic. a CC. Socials II Anlisi Musical IISocials ilActivitat Fsica i GeografiaCincies de la Terra i MediambientalsJurdiques lEsport Biologia Dibuix Artstic IIFsica Dibuix Tcnic IIQumicaDisseny Economia de lEmpresa Grec II Histria de la Msica i la Dansa Histria de lArt Llat II Llenguatge i Prctica Musical Literatura Universal Matemtiques II Tcniques dExpressi GraficoplsticaCincies Cincies Poltiques i UV Matemtiques Aplic. a CC. Socials II Anlisi Musical IISocials ide lAdministraci GeografiaBiologiaJurdiques PblicaEconomia de lEmpresaCincies de la Terra i Mediambientals Dibuix Artstic II Dibuix Tcnic II Disseny Fsica Grec II Histria de la Msica i la Dansa Histria de lArt Llat II Llenguatge i Prctica Musical Literatura Universal Matemtiques II Qumica Tcniques dExpressi Graficoplstica 22 23. Cincies Cincies Poltiques i UMH Matemtiques Aplic. a CC. Socials II Anlisi Musical IISocials iGesti PblicaGeografiaBiologiaJurdiques Economia de lEmpresaCincies de la Terra i MediambientalsDibuix Artstic IIDibuix Tcnic IIDissenyFsicaGrec IIHistria de la Msica i la DansaHistria de lArtLlat IILlenguatge i Prctica MusicalLiteratura UniversalMatemtiques IIQumicaTcniques dExpressi GraficoplsticaCincies ComunicaciUJI,UMH,UPV,UV Matemtiques Aplic. a CC. Socials II Anlisi Musical IISocials iAudiovisual GeografiaBiologiaJurdiques Economia de lEmpresaCincies de la Terra i Mediambientals Literatura Universal Dibuix Artstic IIDibuix Tcnic IIDissenyFsicaGrec IIHistria de la Msica i la DansaHistria de lArtLlat IILlenguatge i Prctica MusicalMatemtiques IIQumicaTcniques dExpressi Graficoplstica23 24. Cincies Comunicaci i UMH Matemtiques Aplic. a CC. Socials II Anlisi Musical IISocials iRelacions Pbliques GeografiaBiologiaJurdiques Economia de lEmpresaCincies de la Terra i Mediambientals Literatura Universal Dibuix Artstic IIDibuix Tcnic IIDissenyFsicaGrec IIHistria de la Msica i la DansaHistria de lArtLlat IILlenguatge i Prctica MusicalMatemtiques IIQumicaTcniques dExpressi GraficoplsticaCincies CriminologiaUA,UV Matemtiques Aplic. a CC. Socials II Anlisi Musical IISocials iGeografiaCincies de la Terra i MediambientalsJurdiques Biologia Dibuix Artstic II QumicaDibuix Tcnic IIDissenyEconomia de lEmpresaFsicaGrec IIHistria de la Msica i la DansaHistria de lArtLlat IILlenguatge i Prctica MusicalLiteratura UniversalMatemtiques IITcniques dExpressi Graficoplstica24 25. Cincies Criminologia i UJI Matemtiques Aplic. a CC. Socials II Anlisi Musical IISocials iSeguretatGeografiaCincies de la Terra i MediambientalsJurdiquesBiologia Dibuix Artstic IIQumicaDibuix Tcnic II Disseny Economia de lEmpresa Fsica Grec II Histria de la Msica i la Dansa Histria de lArt Llat II Llenguatge i Prctica Musical Literatura Universal Matemtiques II Tcniques dExpressi GraficoplsticaCincies Dret UA,UJI,UMH,UV Matemtiques Aplic. a CC. Socials II Anlisi Musical IISocials i GeografiaBiologiaJurdiquesEconomia de lEmpresaCincies de la Terra i Mediambientals Dibuix Artstic II Dibuix Tcnic II Disseny Fsica Grec II Histria de la Msica i la Dansa Histria de lArt Llat II Llenguatge i Prctica Musical Literatura Universal Matemtiques II Qumica Tcniques dExpressi Graficoplstica 25 26. Cincies EconomiaUA,UJI,UV Matemtiques Aplic. a CC. Socials II Anlisi Musical IISocials iGeografiaBiologiaJurdiques Economia de lEmpresaCincies de la Terra i Mediambientals Matemtiques IIDibuix Artstic II Fsica Dibuix Tcnic IIDissenyGrec IIHistria de la Msica i la DansaHistria de lArtLlat IILlenguatge i Prctica MusicalLiteratura UniversalQumicaTcniques dExpressi GraficoplsticaCincies Educaci Social UVMatemtiques Aplic. a CC. Socials II Anlisi Musical IISocials iGeografiaCincies de la Terra i MediambientalsJurdiques Histria de lArtDibuix Tcnic II Dibuix Artstic II Disseny QumicaEconomia de lEmpresa Biologia Grec II Matemtiques IIHistria de la Msica i la Dansa Fsica Llenguatge i Prctica Musical Llat II Literatura UniversalTcniques dExpressi Graficoplstica26 27. Cincies Estadstica UMHMatemtiques Aplic. a CC. Socials II Anlisi Musical IISocials iEmpresarialGeografiaBiologiaJurdiquesEconomia de lEmpresaCincies de la Terra i Mediambientals Dibuix Artstic II Dibuix Tcnic II Disseny Fsica Grec II Histria de la Msica i la Dansa Histria de lArt Llat II Llenguatge i Prctica Musical Literatura Universal Matemtiques II Qumica Tcniques dExpressi GraficoplsticaCincies Finances iUJI,UV Matemtiques Aplic. a CC. Socials II Anlisi Musical IISocials iComptabilitatGeografiaBiologiaJurdiquesEconomia de lEmpresaCincies de la Terra i MediambientalsMatemtiques IIDibuix Artstic IIFsica Dibuix Tcnic II Disseny Grec II Histria de la Msica i la Dansa Histria de lArt Llat II Llenguatge i Prctica Musical Literatura Universal Qumica Tcniques dExpressi Graficoplstica 27 28. Cincies Geografia i Medi UV Matemtiques Aplic. a CC. Socials II Anlisi Musical IISocials iAmbient GeografiaBiologiaJurdiques Economia de lEmpresaCincies de la Terra i Mediambientals Literatura Universal Dibuix Artstic II Histria de lArtDibuix Tcnic IIDissenyFsicaGrec IIHistria de la Msica i la DansaLlat IILlenguatge i Prctica MusicalMatemtiques IIQumicaTcniques dExpressi GraficoplsticaCincies Geografia iUA Matemtiques Aplic. a CC. Socials II Anlisi Musical IISocials iOrdenaci del GeografiaBiologiaJurdiques Territori Economia de lEmpresaCincies de la Terra i Mediambientals Literatura Universal Dibuix Artstic II Historia de lArtDibuix Tcnic IIDissenyFsicaGrec IIHistria de la Msica i la DansaLlat IILlenguatge i Prctica MusicalMatemtiques IIQumicaTcniques dExpressi Graficoplstica28 29. Cincies Socials Gesti Comercial i UMHMatemtiques II Anlisi Musical IIi Jurdiques MrquetingFsicaBiologia Matemtiques Aplic. CC. Socials IICincies de la Terra i Mediambientals Geografia Dibuix Artstic II Economia de lEmpresa Dibuix Tcnic II Disseny Grec II Histria de lArt Histria de la Msica i la Dansa Literatura Universal Llat II Llenguatge i Prctica Musical Qumica Tcniques dExpressi GraficoplsticaCincies Gesti i UA,UPV,UJI Matemtiques Aplic. a CC. Socials IISocials iAdministraci GeografiaJurdiques Pblica Economia de lEmpresa Anlisi Musical II Biologia Cincies de la Terra i Mediambientals Dibuix Artstic II Dibuix Tcnic II Disseny Fsica Grec II Histria de la Msica i la Dansa Histria de lArt Llat II Llenguatge i Prctica Musical Literatura Universal Matemtiques II Qumica Tcniques dExpressi Graficoplstica 29 30. Cincies Gesti Turstica UPV Matemtiques Aplic. a CC. Socials II Anlisi Musical IISocials i GeografiaBiologiaJurdiquesEconomia de lEmpresaCincies de la Terra i MediambientalsLiteratura Universal Dibuix Artstic IIHistria de lArtDibuix Tcnic II Disseny Fsica Grec II Histria de la Msica i la Dansa Llat II Llenguatge i Prctica Musical Matemtiques II Qumica Tcniques dExpressi GraficoplsticaCincies Informaci i UVMatemtiques Aplic. a CC. Socials II Anlisi Musical IISocials iDocumentaci GeografiaBiologiaJurdiquesEconomia de lEmpresaCincies de la Terra i MediambientalsLiteratura Universal Dibuix Artstic II Dibuix Tcnic II Disseny Fsica Grec II Histria de la Msica i la Dansa Histria de lArt Llat II Llenguatge i Prctica Musical Matemtiques II Qumica Tcniques dExpressi Graficoplstica 30 31. Cincies Mestre Educaci UA,UJI,UV Matemtiques Aplic. a CC. Socials IISocials iInfantilGeografiaJurdiques Literatura Universal Anlisi Musical II Biologia Cincies de la Terra i Mediambientals Dibuix Artstic II Dibuix Tcnic II Disseny Economia de lEmpresa Fsica Grec II Histria de la Msica i la Dansa Histria de lArt Llat II Llenguatge i Prctica Musical Matemtiques II Qumica Tcniques dExpressi Graficoplstica 31 32. Cincies Mestre Educaci UA,UJI,UV Matemtiques Aplic. CC. Socials IISocials iPrimriaGeografiaJurdiques Literatura Universal Anlisi Musical II Biologia Cincies de la Terra i Mediambientals Dibuix Artstic II Dibuix Tcnic II Disseny Economia de lEmpresa Fsica Grec II Histria de la Msica i la Dansa Histria de lArt Llat II Llenguatge i Prctica Musical Matemtiques II Qumica Tcniques dExpressi GraficoplsticaCincies Negocis UVMatemtiques Aplic. a CC. Socials IIAnlisi Musical IISocials iInternacionalsGeografia BiologiaJurdiques (InternationalEconomia de lEmpresa Cincies de la Terra i Mediambientals Business) Matemtiques II Dibuix Artstic II FsicaDibuix Tcnic II Disseny Grec II Histria de la Msica i la Dansa Histria de lArt Llat II Llenguatge i Prctica Musical Literatura Universal Qumica Tcniques dExpressi Graficoplstica 32 33. Cincies Socials Organitzaci UMHHistria de lArti Jurdiques dEsdeveniments, Centre Adscrit: Institut Dibuix Artstic II Protocol i Relacions Mediterrani destudis de Qumica Institucionals Protocol. (Elx)Biologia Matemtiques II Fsica Llat II Matemtiques Aplic. CC. Socials II Geografia Anlisi Musical II Cincies de la Terra i Mediambientals Dibuix Tcnic II Disseny Economia de lEmpresa Grec II Histria de la Msica i la Dansa Llenguatge i Prctica Musical Literatura Universal Tcniques dExpressi GraficoplsticaCincies PedagogiaUV Matemtiques Aplic. a CC. Socials IIAnlisi Musical IISocials iGeografia Cincies de la Terra i MediambientalsJurdiques Histria de lArt Dibuix Tcnic II Dibuix Artstic IIDisseny Qumica Economia de lEmpresa BiologiaGrec II Matemtiques II Histria de la Msica i la Dansa FsicaLlenguatge i Prctica Musical Llat IILiteratura Universal Tcniques dExpressi Graficoplstica 33 34. Cincies Periodisme UJI,UMH,UV Matemtiques Aplic. a CC. Socials II Anlisi Musical IISocials iGeografiaBiologiaJurdiques Economia de lEmpresaCincies de la Terra i Mediambientals Literatura Universal Dibuix Artstic IIDibuix Tcnic IIDissenyFsicaGrec IIHistria de la Msica i la DansaHistria de lArtLlat IILlenguatge i Prctica MusicalMatemtiques IIQumicaTcniques dExpressi GraficoplsticaCincies Publicitat iUA,UJIMatemtiques Aplic. a CC. Socials II Anlisi Musical IISocials iRelacions Pbliques GeografiaBiologiaJurdiques Economia de lEmpresaCincies de la Terra i Mediambientals Literatura Universal Dibuix Artstic IIDibuix Tcnic IIDissenyFsicaGrec IIHistria de la Msica i la DansaHistria de lArtLlat IILlenguatge i Prctica MusicalMatemtiques IIQumicaTcniques dExpressi Graficoplstica34 35. Cincies Relacions Laborals i UA,UJI,UMH,UV Matemtiques Aplic. CC. Socials II Anlisi Musical IISocials iRecursos HumansGeografiaBiologiaJurdiquesEconomia de lEmpresaCincies de la Terra i Mediambientals Dibuix Artstic II Dibuix Tcnic II Disseny Fsica Grec II Histria de la Msica i la Dansa Histria de lArt Llat II Llenguatge i Prctica Musical Literatura Universal Matemtiques II Qumica Tcniques dExpressi GraficoplsticaCincies SociologiaUV,UAMatemtiques Aplic. a CC. Socials II Anlisi Musical IISocials i GeografiaBiologiaJurdiquesEconomia de lEmpresaCincies de la Terra i Mediambientals Dibuix Artstic II Dibuix Tcnic II Disseny Fsica Grec II Histria de la Msica i la Dansa Histria de lArt Llat II Llenguatge i Prctica Musical Literatura Universal Matemtiques II Qumica Tcniques dExpressi Graficoplstica 35 36. Cincies Treball Social UA,UV Matemtiques Aplic. a CC. Socials II Anlisi Musical IISocials i GeografiaBiologiaJurdiquesEconomia de lEmpresaCincies de la Terra i Mediambientals Dibuix Artstic II Dibuix Tcnic II Disseny Fsica Grec II Histria de la Msica i la Dansa Histria de lArt Llat II Llenguatge i Prctica Musical Literatura Universal Matemtiques II Qumica Tcniques dExpressi GraficoplsticaCincies TurismeUJI,UV,UA Matemtiques Aplic. a CC. Socials II Anlisi Musical IISocials i GeografiaBiologiaJurdiquesEconomia de lEmpresaCincies de la Terra i MediambientalsLiteratura Universal Dibuix Artstic IIHistria de lArtDibuix Tcnic II Disseny Fsica Grec II Histria de la Msica i la Dansa Llat II Llenguatge i Prctica Musical Matemtiques II Qumica Tcniques dExpressi Graficoplstica 36