11
MERENJE VREMENA dan,čas,minut,sekund

Merenje vremena

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Merenje vremena

MERENJE VREMENA

dan,čas,minut,sekund

Page 2: Merenje vremena

Sat ili časovnik je sprava za merenje vremena u toku dana.

Časovnik pokazuje sate i minute.

Razlikujemo sat sa kazaljkama i sat koji pokazuje vreme kao brojeve.

Page 3: Merenje vremena

SAT S KAZALJKAMA

Sati su označeni brojevima od 1 do 12.

U krugu, na brojčaniku crticama su označeni minuti.

Mala kazaljka pokazuje sate, a velika minute.

Page 4: Merenje vremena

JEDAN SAT

Vreme potrebno da velika kazaljka obiđe ceo krug brojčanika (60 crtica) je JEDAN SAT ili 60 minuta.

1 SAT = 60 MINUTA

Page 5: Merenje vremena

JEDAN DAN

Kada mala kazaljka obiđe ceo krug brojčanika prošlo je pola dana. (12 sati).

Kada dva puta obiđe krug to je jedan dan.

1 dan = 24 sata

Page 6: Merenje vremena
Page 7: Merenje vremena

BROJČANI SAT

Brojčani satovi pokazuju sate i minute kao brojeve.

Levo su označeni sati, a desno minuti.

Sate i minute na takvim časovnicima odvajaju dve vertikalne tačke. (:)

Page 8: Merenje vremena

PEŠČANI SAT

Pesak “curi” iz jedne u drugu staklenu posudicu.

Kada poslednje zrnce peska “iscuri”, znači da je prošlo tačno određeno vreme.

Page 9: Merenje vremena

SUNČANI SAT

Sunčani sat pokazuje vreme pomoću senke.

Vreme možemo saznati po tome na koji deo brojčanika je pala senka.

Page 10: Merenje vremena

SAT ZA RONIOCE

Postoje posebni stovi za ronioce.

Njihovi satovi izrađeni su od posebnog vodootpornog materijala.

Page 11: Merenje vremena

SATAR

Satar je čovek koji popravlja satove.