40
VBA Poradnik: Elementy Języka VBA CZ.II.

Kurs VBA - elementy języka VBA cz.II

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją o elementach języka VBA. Te zagadnienia są szczegółowo omawiane podczas Kursu VBA w Excelu, więcej informacji jest dostępne na stronie: http://www.cognity.pl/szkolenie-vba-w-excelu,s,71.html

Citation preview

Page 1: Kurs VBA - elementy języka VBA cz.II

VBA Poradnik: Elementy Języka VBA CZ.II.

Page 2: Kurs VBA - elementy języka VBA cz.II

VBA Poradnik: Elementy Języka VBA CZ.II.

Page 3: Kurs VBA - elementy języka VBA cz.II

Szanowni Państwo,

Tym z Państwa, który zaznajomili się już z

prezentacją VBA poradnik: elementy języka

VBA polecamy drugą część naszego poradnika.

Szczegółowe informację na temat możliwości

wykorzystania VBA w Excelu znajdziecie Państwo

na kursach VBA w Cognity.

Page 4: Kurs VBA - elementy języka VBA cz.II

VBA Poradnik: Typy Danych (Wbudowane)

Liczby całkowite:

Byte (1bajt)

Integer(2bajty)

Long(4bajty)

Kurs Excel

Zakres wartości0d 0 do 255

Od -32768 do 32767

Od -2147483648 do 2147483647

Page 5: Kurs VBA - elementy języka VBA cz.II

VBA Poradnik: Typy Danych (Wbudowane)

Liczby całkowite c.d.:

LongLong(8bajtów)

Kurs Excel

Zakres wartości c.d.

0d -9223372036854775808 do 9223372036854775807 (dotyczy tylko środowiska 64-bitowego)

Page 6: Kurs VBA - elementy języka VBA cz.II

VBA Poradnik: Typy Danych (Wbudowane)

Liczby całkowite c.d.:

Decimal(12bajtów)

Kurs Excel

Zakres wartości c.d.

+/-79228162514264337593543950335(bez części dziesiętnej)

+/-7,9228162514264337593543950335(z 28miejsca po przecinku)

Page 7: Kurs VBA - elementy języka VBA cz.II

VBA Poradnik: Typy Danych (Wbudowane)

Liczby rzeczywiste:

Single(4bajty)

Kurs Excel

Zakres wartościOd -3,402823E38 do -1,401298E-45(dla wartości ujemnych);Od 1,401298E-45 do 3, 402823E38(dla wartości dodatnich)

Page 8: Kurs VBA - elementy języka VBA cz.II

VBA Poradnik: Typy Danych (Wbudowane)

Liczby rzeczywiste:

Double(8bajtów)

Kurs Excel

Zakres wartości c.d.Od -1,797669313486231E308 do – 4,94065645841247E-324(dla wartości ujemnych)Od 4,94065645841247E-324 do 1,79769313486232E308 (dla wartości dodatnich)

Page 9: Kurs VBA - elementy języka VBA cz.II

VBA Poradnik: Typy Danych (Wbudowane)

Ciągi znaków:String((zmienna długość)(10+długość łańcucha))

String((stała długość)(długość łańcucha))

Kurs Excel

Zakres wartości c.d.Od 0 do przybliżenia 2 miliardów

Od 1 do w przybliżeniu 65400.

Page 10: Kurs VBA - elementy języka VBA cz.II

VBA Poradnik: Typy Danych (Wbudowane)

Typy Danych:

LongPtr(typ aliansowy 4 lub 8 bajtów)

Kurs Excel

Zakres wartości c.d.Zakres typu Long dla środowiska 32 – bitowego(zakres typu LongLong dla środowiska 64-bitowego).

Page 11: Kurs VBA - elementy języka VBA cz.II

VBA Poradnik: Typy Danych (Wbudowane)

Typy Danych:

Boolean(2bajty)

Date(8bajtów)

Kurs Excel

Zakres wartości c.d.True lub False.

Od 1 stycznia 0100 roku do 31 grudnia 9999 roku.

Page 12: Kurs VBA - elementy języka VBA cz.II

VBA Poradnik: Typy Danych (Wbudowane)

Typy Danych:

Currency(8bajtów)

Kurs Excel

Zakres wartości c.d.Od -922337203685477,5808 do 922337203685477, 5807.

Page 13: Kurs VBA - elementy języka VBA cz.II

VBA Poradnik: Typy Danych (Wbudowane)

Typy Danych:

Object(4bajty)

Variant(z liczbami)(16bajtów)

Kurs Excel

Zakres wartości c.d.Odwołanie do obiektuDowolna wartość numeryczna aż do maksymalnej wartości zakresu typu danych Double.

Page 14: Kurs VBA - elementy języka VBA cz.II

VBA Poradnik: Typy Danych (Wbudowane)

Typy Danych:

Variant(ze znakami)(22+długość łańcucha)

Kurs Excel

Zakres wartości c.d.Taki sam zakres jak dla typu danych String (zmienna długość)

Page 15: Kurs VBA - elementy języka VBA cz.II

VBA Poradnik: Typy Danych (Wbudowane)

Typy Danych:

Typ definiowany przez użytkownika (użycie instrukcji Type)(Zmienna-wymagana przez elementy)

Kurs Excel

Zakres wartości c.d. Zakres każdego elementu jest taki sam jak zakres elementów jego typu danych (zmienny w zależności od elementów)

Page 16: Kurs VBA - elementy języka VBA cz.II

VBA Poradnik: Znaki deklarujące typ danych

Kurs Excel

Typ Danych Znak Typ Danych Znak

Integer % Double #

Long & LongLong ^

Currency @ Single !

String $

Page 17: Kurs VBA - elementy języka VBA cz.II

VBA Poradnik: Typ danych definiowany przez użytkownika

Może być używany tylko na poziomie modułu. Definiuje typ danych zawierający jeden lub więcej elementów oraz musi być definiowany w części deklaracyjnej modułu (przed kodem pierwszej procedury)

Kurs Excel

Typ danych definiowany przez użytkownika

Page 18: Kurs VBA - elementy języka VBA cz.II

VBA Poradnik: Typ danych definiowany przez użytkownika

Składnia:

Kurs Excel

[Public I Private] type nazwa_zmiennejNazwa_elementu_1 As typ_danychNazwa_elementu _2 As typ_danychNazwa-elementu_n As typ_danych End Type

Page 19: Kurs VBA - elementy języka VBA cz.II

VBA Poradnik: Typ danych definiowany przez użytkownika

Przykład:

Kurs Excel

Type KomputerInfo ’zmienna publiczna (wartość domyślna Public)KomputerNazwa As StringModel As StringProcesor Prędkość As LongEnd Type

Page 20: Kurs VBA - elementy języka VBA cz.II

VBA Poradnik: Typ danych definiowany przez użytkownika

Kurs Excel

Deklaracja zmiennej typu KOMPUTERINFO:

Dim Komputery (1 To 10) As KomputerInfo Komputery (1). KomputerNazwa=’’OHP VAC”

Page 21: Kurs VBA - elementy języka VBA cz.II

VBA Poradnik: Typ wyliczeniowy

Kurs Excel

Typ wyliczeniowy

Może być używany tylko na poziomie modułu VBA automatycznie przypisuje pierwszej składowej wartości zero. Typ musi być definiowany w części deklaracyjnej modułu (przed kodem pierwszej procedury)

Page 22: Kurs VBA - elementy języka VBA cz.II

VBA Poradnik: Typ wyliczeniowy c.d.

Kurs Excel

Składnia: [Public I Private] Enum nazwaNazwa_elementu_1[=wratość_elementu]Nazwa_elementu_2 [=wartość elementu]Nazwa_elementu_n [=wartość_elementu]

Page 23: Kurs VBA - elementy języka VBA cz.II

VBA Poradnik: Typ wyliczeniowy c.d.

Kurs Excel

Przykład: Enum Rodzaj Umowy ’zmienna publiczna (wartość domyślna Public)Umowa Bezterminowa =1Umowa Terminowa Umowa Specjalna End Enum

Page 24: Kurs VBA - elementy języka VBA cz.II

VBA Poradnik: Typ wyliczeniowy c.d.

Kurs Excel

Deklaracja zmiennej typu Rodzaj Umowy:

Dim IngRodzajUmowy As RodzajUmowyIngRodzajUmowy =UmowaSpecjalna ’IngRodzajUmowy=3

Page 25: Kurs VBA - elementy języka VBA cz.II

VBA Poradnik: Stałe

Kurs Excel

Stałe: Nazwy zastępujące wartości niezmienne w kodzie programu, nazwy o określonym znaczeniu. Deklaracja stałych następuje przy użyciu instrukcji Const. Domyślnie stałe są prywatne (typu Private)

Page 26: Kurs VBA - elementy języka VBA cz.II

VBA Poradnik: Stałe c.d.

Kurs Excel

Składnia:

Przykład:

[Public I Private] Const nazwa_stałej [As typ_danej]=wyrażenie

Const TLG=40, Nazwa Modulu As String=’’CZAS PRACY”Public Const Nazwa_Aplikacji As String =”Aplikacja zarządzania_”.

Page 27: Kurs VBA - elementy języka VBA cz.II

VBA Poradnik: Zasięg Zmiennych

Kurs Excel

Rodzaj zmiennej:

Zmienna lokalna

ZasięgPojedyncza procedura, w której została zadeklarowana (w innych procedurach mogą zostać zadeklarowane zmienne o identycznych nazwach)

Page 28: Kurs VBA - elementy języka VBA cz.II

VBA Poradnik: Zasięg Zmiennych c.d.

Kurs Excel

Rodzaj zmiennej:

Zmienna lokalna

Miejsce i sposób deklaracji zmiennej

Wewnątrz procedury (pomiędzy poleceniami Sub,Function, Property a End Sub, End Function, End Property), polecenie Dim lub Private.

Page 29: Kurs VBA - elementy języka VBA cz.II

VBA Poradnik: Zasięg Zmiennych c.d.

Kurs Excel

Rodzaj zmiennej:

Zmienna lokalna

Czas życia zmiennych

Przestaje istnieć (zwalnia pamięć) po zakończeniu procedury ( z wyjątkiem zmiennej deklarowanej jako Static)

Page 30: Kurs VBA - elementy języka VBA cz.II

VBA Poradnik: Zasięg Zmiennych c.d.

Kurs Excel

Rodzaj zmiennej:

Zmienna modułowa (dla całego modułu)

Zasięg

Pojedynczy moduł

Page 31: Kurs VBA - elementy języka VBA cz.II

VBA Poradnik: Zasięg Zmiennych c.d.

Kurs Excel

Rodzaj zmiennej:

Zmienna modułowa (dla całego modułu)

Miejsce i sposób deklaracji zmiennej

Przed pierwsza deklaracją procedury w module, polecenie Dim lub Private.

Page 32: Kurs VBA - elementy języka VBA cz.II

VBA Poradnik: Zasięg Zmiennych c.d.

Kurs Excel

Rodzaj zmiennej:

Zmienna modułowa (dla całego modułu)

Czas życia zmiennych

Zachowuje wartość po zakończeniu działania procedury polecenie End (Exit) Sub, End (Exit) Function. Traci wartość po wykonaniu polecenia End.

Page 33: Kurs VBA - elementy języka VBA cz.II

VBA Poradnik: Zasięg Zmiennych c.d.

Kurs Excel

Rodzaj zmiennej:

Zmienna globalna

Zasięg

Wszystkie moduły ( cały projekt)

Page 34: Kurs VBA - elementy języka VBA cz.II

VBA Poradnik: Zasięg Zmiennych c.d.

Kurs Excel

Rodzaj zmiennej:

Zmienna globalna

Miejsce i sposób deklaracji zmiennej:

W module standardowym VBA, przed pierwszą procedurą modułu (poza wszystkimi obszarami procedur) polecenie Public

Page 35: Kurs VBA - elementy języka VBA cz.II

VBA Poradnik: Zasięg Zmiennych c.d.

Kurs Excel

Rodzaj zmiennej:

Zmienna globalna

Czas życia zmiennych

Traci wartość po wykonaniu polecenia End

Page 36: Kurs VBA - elementy języka VBA cz.II

VBA Poradnik: Zasięg Zmiennych c.d.

Kurs Excel

Rodzaj zmiennej:

Zmienna statyczna

Zasięg

Pojedyncza procedura w której została zadeklarowana

Page 37: Kurs VBA - elementy języka VBA cz.II

VBA Poradnik: Zasięg Zmiennych c.d.

Kurs Excel

Rodzaj zmiennej:

Zmienna statyczna

Miejsce i sposób deklaracji zmiennej

Wewnątrz procedury (pomiędzy polecenia Sub a End Sub), polecenie Static.

Page 38: Kurs VBA - elementy języka VBA cz.II

VBA Poradnik: Zasięg Zmiennych c.d.

Kurs Excel

Rodzaj zmiennej:

Zmienna statyczna

Czas życia zmiennych

Zachowuje wartość po zakończeniu działania procedury. Traci wartość po wykonaniu polecenia End.

Page 40: Kurs VBA - elementy języka VBA cz.II

Kurs Excel

Informacje dotyczące VBA w Excelu publikujemy

również na naszym blogu Strefa Wiedzy Cognity.

Serdecznie zapraszamy do lektury artykułów

naszych ekspertów.

Kurs VBA