24
Poradnik VBA: Klasy VBA w Excelu

Kurs VBA - Klasy VBA w Excelu

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zapraszamy na Kursy VBA organizowane przez Cognity. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia naszej oferty na www.cognity.pl

Citation preview

Page 1: Kurs VBA - Klasy VBA w Excelu

Poradnik VBA: Klasy VBA w Excelu

Page 3: Kurs VBA - Klasy VBA w Excelu

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z

Poradnikiem VBA opracowanym przez ekspertów

Cognity Szkolenia. W ramach przedstawionej

prezentacji zapoznamy Państwa z Klasami w

języku VBA.

Page 4: Kurs VBA - Klasy VBA w Excelu

Poradnik VBA: Klasy w Excelu

Kurs VBA

Klasy Klasa to definicja na podstawie której tworzone są obiekty, czyli instancje klasy. Do tworzenia klas wykorzystuje się moduł klas.

Page 5: Kurs VBA - Klasy VBA w Excelu

Poradnik VBA: Tworzenie nowej klasy

Kurs VBA

Tworzenie nowej klasy

Dodanie do projektu nowego modułu klas oraz zmiana nazwy modułu (nazwa klasy to nazwa modułu)

Dodanie właściwości klasy (deklaracja zmiennych)

Page 6: Kurs VBA - Klasy VBA w Excelu

Poradnik VBA: Tworzenie nowej klasy

Kurs VBA

Tworzenie nowej klasy c.d.

Dodanie metod klasy (deklaracja procedur)

Deklarcaja procedur właściwości na podstawie instrukcji (właściwość tylko do odczytu – Property Get, właściwości tylko do zapisu – Property Let, właściwości do odczytu i zapisu – Property Get i Let)

Page 7: Kurs VBA - Klasy VBA w Excelu

Poradnik VBA: Tworzenie nowej klasy

Kurs VBA

Property Let

Składnia deklaracji

Przypisuje wartość do właściwości [Private|Public|Friend][Static] Property Let Nazwa([lista_argumentów,] wartość)[instrukcje procedury][Exit Property] ,natychmiastowe wyjście z procedury[instrukcje procedury]End Property’koniec procedury

Page 8: Kurs VBA - Klasy VBA w Excelu

Poradnik VBA: Tworzenie nowej klasy

Kurs VBA

Property Get

Składnia deklaracji

Zwraca wartość do właściwości [Private|Public|Friend][Static] Property Get Nazwa([lista_argumentów,] [As typ][instrukcje procedury][Nazwa = wyrażenie]

Page 9: Kurs VBA - Klasy VBA w Excelu

Poradnik VBA: Tworzenie nowej klasy

Kurs VBA

Property Get c.d.

Składnia deklaracji

[Exit Property], natychmiastowe wyjście z procedury [instrukcje procedury][Nazwa = wyrażenia]End Property ’koniec procedury

Page 10: Kurs VBA - Klasy VBA w Excelu

Poradnik VBA: Tworzenie nowej klasy

Kurs VBA

Property Set

Składnia deklaracji

Ustawia referencję do obiektu[Private|Public|Friend][Static] Property Set Nazwa ([lista_argumentów,] referenacja)(instrukcje procedury)

Page 11: Kurs VBA - Klasy VBA w Excelu

Poradnik VBA: Tworzenie nowej klasy

Kurs VBA

Property Set c.d.

Składnia deklaracji

[Exit Property], natychmiastowe wyjście z procedury [instrukcje procedury]End Property ’koniec procedury

Page 12: Kurs VBA - Klasy VBA w Excelu

Poradnik VBA: Tworzenie nowej klasy

Kurs VBA

Tworzenie nowej klasy c.d.

Definiowanie automatycznie tworzonych procedur zdarzeń (Class_Initialize – podczas inicjalizacji nowego obiektu na podstawie klasy oraz zdarzenia Class_Terminate- podczas niszczenia obiektu, zwalniania zasobów pamięci).

Page 13: Kurs VBA - Klasy VBA w Excelu

Poradnik VBA: Tworzenie nowej klasy

Kurs Excel

Tworzenie nowej klasy c.d.

Wszystkie publiczne procedury w module klasy to metoda obiektu, natomiast wszystkie publiczne zmienne modułu lub procedury właściwości są właściwościami obiektu.

Page 14: Kurs VBA - Klasy VBA w Excelu

Poradnik VBA: Kolekcje (Tworzenie kolekcji)

Kurs VBA

Kolekcje

Tworzenie kolekcji

To grupa powstałych na podstawie tej samej klasy

VBA dostarcza obiekt Collection, za pomocą którego można tworzyć kolekcje obiektów.

Page 15: Kurs VBA - Klasy VBA w Excelu

Poradnik VBA: Kolekcje (Tworzenie kolekcji)

Kurs VBA

Tworzenie kolekcji c.d.

Obiekt Collection, zawiera metody umożliwiające sprawdzanie liczby elementów (Count,) dodanie elementu do kolekcji (Add) usunięcie elementu z kolekcji (Remove), odwołanie się do elementu (Item).

Page 16: Kurs VBA - Klasy VBA w Excelu

Poradnik VBA: Kolekcje (Tworzenie kolekcji)

Kurs VBA

Tworzenie kolekcji c.d.

Przykład:

Dim kolekcja As New CollectionKolekcja.Add (’’Excel”)Kolekcja.Add(”Word”)Debug.Print kolekcja.Count ’liczba elementów kolekcji…zwraca2

Page 17: Kurs VBA - Klasy VBA w Excelu

Poradnik VBA: Kolekcje (Tworzenie kolekcji)

Kurs VBA

Tworzenie kolekcji c.d.

Przykład:

Odwołanie się do elementu kolekcji następuje za pomocą indeksu lub nazwy

Workbooks(1).Worksheets(”Arkusz1”)

Page 18: Kurs VBA - Klasy VBA w Excelu

Poradnik VBA: Operacje na obiektach i kolekcjach

Kurs Excel

Konstrukcja

With…End With

Składnia:

Wykonanie wielu operacji na pojedynczym obiekcie lub danej zdefiniowanej przez użytkownika.

With obiekt[instrukcje]End With

Page 19: Kurs VBA - Klasy VBA w Excelu

Poradnik VBA: Operacje na obiektach i kolekcjach c.d.

Kurs VBA

Konstrukcja

With…End With c.d.

Przykład:

With obiekt1.wysokość = 100.szerokość = 50.oblicza (a+b)End With

Page 20: Kurs VBA - Klasy VBA w Excelu

Poradnik VBA: Operacje na obiektach i kolekcjach

Kurs VBA

Konstrukcja

For Each…Next Wykonanie wielu operacji dla każdego elementu należącego do grupy (kolekcja lub tablica). Instrukcja Exit For pozwala na przerwanie pętli w dowolnym miejscu wewnątrz konstrukcji For Each…Next.

Page 21: Kurs VBA - Klasy VBA w Excelu

Poradnik VBA: Operacje na obiektach i kolekcjach

Kurs VBA

Konstrukcja

For Each…Next c.d.

For Each element In grupa [instrukcje][Exit For][instrukcje]Next [element]

Page 22: Kurs VBA - Klasy VBA w Excelu

Poradnik VBA: Operacje na obiektach i kolekcjach

Kurs VBA

Konstrukcja

For Each…Next c.d.

For Each Workbook In Workbooks Debug.Print Workbook. Name ’wyświetla nazwy wszystkich otwartych skoroszytów Next Workbook

Page 23: Kurs VBA - Klasy VBA w Excelu

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o VBA w Excelu

wejdź na nasz blog Strefa Wiedzy Cognity i

zapoznaj się z poradami naszych ekspertów.  

Kurs VBA

Kurs VBA