of 18 /18
Музичка школа Музичка школа Војислав-Лале Стефановић, Ужице Војислав-Лале Стефановић, Ужице јул, 2009. јул, 2009. Маја Дакић-Брковић Маја Дакић-Брковић Клавијатура Клавијатура

Klavijatura - prezentacija

  • Upload
    kakoto

  • View
    39

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Klavijatura - prezentacija

Page 1: Klavijatura - prezentacija

Музичка школа Музичка школа ““Војислав-Лале Стефановић, УжицеВојислав-Лале Стефановић, Ужице

јул, 2009.јул, 2009.

Маја Дакић-БрковићМаја Дакић-Брковић

КлавијатураКлавијатура

Page 2: Klavijatura - prezentacija

јул, 2009. мр Маја Дакић-БрковићКлавијатураКлавијатура

2

КлавијатураКлавијатура

Page 3: Klavijatura - prezentacija

јул, 2009. мр Маја Дакић-БрковићКлавијатураКлавијатура

3

Клавијатура представља део Клавијатура представља део клавира на коме се налазе дирке.клавира на коме се налазе дирке.

Page 4: Klavijatura - prezentacija

јул, 2009. мр Маја Дакић-БрковићКлавијатураКлавијатура

4

Инструменти који имају Инструменти који имају клавијатуруклавијатуру

клавириклавири

оргуљеоргуље

чембалочембало

хармоникахармоника

синтисајзерсинтисајзер

Page 5: Klavijatura - prezentacija

јул, 2009. мр Маја Дакић-БрковићКлавијатураКлавијатура

5

Распоред диркиРаспоред дирки

На клавијатури уочавамо посебан На клавијатури уочавамо посебан распоред белих и црних дирки.распоред белих и црних дирки.

ЦрнеЦрне дирке груписане су дирке груписане су наизменично у групама од по наизменично у групама од по 22 и и 33 дирке.дирке.

То омогућава оријентацију и То омогућава оријентацију и проналажење тонова на клавијатури.проналажење тонова на клавијатури.

други распоредидруги распореди

Page 6: Klavijatura - prezentacija

јул, 2009. мр Маја Дакић-БрковићКлавијатураКлавијатура

6

Групе црних диркиГрупе црних дирки

22 22223 333 3

Page 7: Klavijatura - prezentacija

јул, 2009. мр Маја Дакић-БрковићКлавијатураКлавијатура

7

Дирка Дирка CC (до) налази се испред прве (до) налази се испред прве црне дирке у групи од по црне дирке у групи од по 22..

ДиркеДирке C

Page 8: Klavijatura - prezentacija

јул, 2009. мр Маја Дакић-БрковићКлавијатураКлавијатура

8

Дирка Дирка FF (фа) налази се испред прве (фа) налази се испред прве црне дирке у групи од по црне дирке у групи од по 33..

ДиркеДирке F

Page 9: Klavijatura - prezentacija

јул, 2009. мр Маја Дакић-БрковићКлавијатураКлавијатура

9

Имена осталих диркиИмена осталих дирки

Page 10: Klavijatura - prezentacija

јул, 2009. мр Маја Дакић-БрковићКлавијатураКлавијатура

10

ПОНАВЉАЊЕ ДИРКИ НА КЛАВИЈАТУРИ ПОНАВЉАЊЕ ДИРКИ НА КЛАВИЈАТУРИ КОЈА ИМА УКУПНО 88 ДИРКИКОЈА ИМА УКУПНО 88 ДИРКИ

ДИРКЕ C D E F G A H8 7 7 7 7 8 8ЊИХОВ БРОЈ НА

КЛАВИЈАТУРИ

Page 11: Klavijatura - prezentacija

јул, 2009. мр Маја Дакић-БрковићКлавијатураКлавијатура

11

БРОЈ ДИРКИ НА КЛАВИЈАТУРИ БРОЈ ДИРКИ НА КЛАВИЈАТУРИ КОЈА ИМА УКУПНО 88 ДИРКИКОЈА ИМА УКУПНО 88 ДИРКИ

C D E F G A H6

7

8

9

Page 12: Klavijatura - prezentacija

јул, 2009. мр Маја Дакић-БрковићКлавијатураКлавијатура

12

Однос броја белих и црних Однос броја белих и црних диркидирки

Row 1

0 10 20 30 40 50 60

Page 13: Klavijatura - prezentacija

јул, 2009. мр Маја Дакић-БрковићКлавијатураКлавијатура

13

Клавијатура модерног Клавијатура модерног концертног клавираконцертног клавира

укупно 88 дирки укупно 88 дирки

распон: распон: 22A to CA to C55

7 и ¼ октава 7 и ¼ октава

Page 14: Klavijatura - prezentacija

јул, 2009. мр Маја Дакић-БрковићКлавијатураКлавијатура

14

Клавијатуре различитих Клавијатуре различитих инструменатаинструмената

имају:имају:

различит број диркиразличит број дирки

различит звучни обимразличит звучни обим

различит изглед диркиразличит изглед дирки

Page 15: Klavijatura - prezentacija

јул, 2009. мр Маја Дакић-БрковићКлавијатураКлавијатура

15

Да ли сте некада видели?Да ли сте некада видели?

Hassler Hassler

(Blüthner brand) са (Blüthner brand) са Jankó Jankó клавијатуромклавијатуром

изворизвор

Page 16: Klavijatura - prezentacija

јул, 2009. мр Маја Дакић-БрковићКлавијатураКлавијатура

16

Steinway grand Steinway grand са Jankó клавијатуром са Jankó клавијатуром

стандардни распоредистандардни распореди

Page 17: Klavijatura - prezentacija

јул, 2009. мр Маја Дакић-БрковићКлавијатураКлавијатура

17

Интересантни линковиИнтересантни линкови

Musical keyboardMusical keyboard

JankoJanko keyboard keyboard

The Uniform KeyboardThe Uniform Keyboard

Virtuelna klavijatura

Page 18: Klavijatura - prezentacija

јул, 2009. Клавијатура 18

Маја Дакић-БрковићМаја Дакић-Брковић

контактконтакт

[email protected]@gmail.com