Kirk Hadis

 • View
  551

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Kirk Hadis

 • 1. KIRK HADS
  Kaynak:"Ramuz El E-Hadis"
  Kitabin Yazari: Ahmet ZiyauddinGumushanevi

2. Kim bir veya iki yetimi barndrrsa, sabr etse ve sevabn da mit etse, Ben onunla Cennette su iki parmak gibi olurum. (Sehadetparma ve orta parman hareket ettirdi.)
Ravi: Hz. bniAbbas (r.anhuma)
3. Bir adam gelse de bakcya (falcya) bir ey sorsa, inanmasa bile, kendisinin krk gnlk namaz kabul olmaz.
Ravi: Hz. Peygamberin zevcelerinden birinden
4. Bir adam bakcya veya kahine gelip "bildi yahu" derse Resulallah'a geleni inkar etmis olur.
Ravi: Hz. Ebu Hureyre (r.a.)
5. Bir adam ilme talip iken kendisine lm gelirse, onunla Peygamberler arasnda, yalnz Peygamberlik derecesi kalr.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)
6. Kim ki Allah (z.c.hz.)'nin huzuruna varmay severse, Allah da onun kendi huzuruna gelmesinden holanr. Kim de Allah (z.c.hz.)'nnhuzuruna varmay istemezse, Allah da onun kendi huzuruna gelmesini istemez.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)
7. Kim ki Allah (z.c.hz.)'nden evinin hayrn ok etmesini isterse, yemee otururken ve kalknca elini azn ykasn.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)
8. Dunyasini seven ahiretine zarar verir. Ahireti seven de dunyasina zarar verir. Baki olani fani olana tercih edin. (Dunyayagonul vermeyin)
Ravi: Hz. Ebu Musa (r.a.)
9. Kim ki mrnn uzun olmasndan holanrsa, Allah'tan korksun ve akrabasn yoklasn.
Ravi: Hz. Ali (r.a.)
10. Kim ki amel defterinin kendisini sevindirmesinden holanrsa, istifar ok etsin.
Ravi: Hz. Zubeyr (r.a.)
11. Kim ki bir kavmin hayr ve er amellerinden holanyorsa, yapmasa da onu ilemi gibidir.
Ravi: Hz. Muhammed bniAli (r.a.)
12. Drt geceyi ihya edene Cennet vacip olur: Arefe'den bir evvelki (terviye) gecesi, arefe gecesi, Kurban bayram gecesi, Ramazan bayram gecesi.
Ravi: Hz. Muaz (r.a.)
13. Bir kimse insanlar kendisine baksn diye, tefahuriin giymek zere bir elbise alrsa, Allah, o elbiseyi karncaya kadar onun yzne bakmaz.
Ravi: Hz. Ummu Seleme (r.anha)
14. Bir kimse mmetime, ya bir snnet ifas veya bid'atin izalesi iin bir hadis ulatrrsa onun makam Cennettir.
Ravi: Hz. Ibni Abbas (r.anhuma)
15. Bir adam malnn zekatn derse, maln erri ondan gider.
Ravi: Hz. Cabir (r.a.)
16. Bir kimse bir m'minisevindirirse Beni sevindirmi olur. Kim Beni sevindirirse, Allah indinde bir ahidalm demektir. Kim de Allah'tan bir ahidalrsa, ate ona asla dokunmayacaktr.
Ravi: Hz. Ibni Abbas (r.anhuma)
17. Bir kimse bir ev halkna sevin sokarsa, Allah bu srurdan bir melek yaratr ve bu melek kyamete kadar o kimse iin istifar eder.
Ravi: Hz. Cabir (r.a.)
18. Kim mescitte iken ezan okunur da, sonra hacet olmakszn karsa ve geri dnmeyi istemezse o mnafktr.
Ravi: Hz. Osman (r.a.)
19. Bir kimse anasn, babasn veya onlardan birini idrak eder (yaar), ondan sonra da (onlarn rzasn alamad iin) Cehenneme girerse, Allah onu rahmetinden uzak eder ve kovar. (nsan anne ve babasnn salnda onlarn rzasn kazanp Cenneti hak etmeye bakmaldr.)
Ravi: Hz. UbeybniMalik (r.a.)
20. Kim imama selam vermeden evvel otururken yetiirse, namaza ve faziletine yetimi demektir.
Ravi: Hz. Ebu Hureyre (r.a.)
21. Bir adam krk sabah ilk tekbire yetiirse kendisine iki beraat yazlr: Cehennemden azadlk berat, munafklktaneminlik berat.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)
22. Bir kimse camiye (cemaate) gitmeye devam ederse; Ya Allah yolunda istifade edecei bir ahiretkardeine rastlar, ya gzel bir ilme, ya da hidayetine delalet edecek veya onu dmekten muhafaza edecek bir kelimeye, yahut da Allahn beklenen rahmetine mazhar olur. Veyahut Allah'tan hayet veya haya ederek gnahlar terk nimetine erer.
Ravi: Hz. Hasan (r.a.)
23. Bir kimse nefsini hor grrse dinini kymetlendirmi, nefsini aziz grrse dinini hor etmi olur. Din ise aziz olmas lazm gelen bir eydir. Bir kimse nefsini beslerse dinini zayflatm olur. Kim de dinini beslerse, dini de nefsi de beslenmi olur.
Ravi: Hz. Ebu Hureyre (r.a.)
24. Bir kimse Allah'a ibadet yolunda nefsini zelil ederse, o kimse masiyetleeref arayandan daha aziz olur.
Ravi: Hz. Ebu Hureyre (r.a.)
25. Bir adam bir gnah yapsa, ve bilse ki; "Bir Rabbi var ki dilerse mafiret eder, dilerse azap eder" onu mafiret etmesi Allah zerine hak olur.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)
26. Bir kimse bir gnah islese ve bu gnahn "haddi" dnyada kendisine tatbik edilse, bu onun kefareti olur. (Allah z.c.hz. artik ahiretteo gnahtan dolay ona azap etmez)
Ravi: Hz. IbniHuzeymeIbni Sabit (r.a.)
27. Bir kimse dnyada bir gnah islese ve cezasn da grse, Allah (z.c.hz.) adildir. O kuluna ikinci defa tekrar azap etmez. Kim de dnyada bir gnah islerse de, onu Allah orter ve affederse, Allah Kerimdir, affettii eye dnmez. (Tekrar hesap sormaz.)
Ravi: Hz. Ali (r.a.)
28. Bir kimse bir sene, halis niyetle para almakszn ezan okumusa, kyamette arilir. Cennetin kapsnda durdurulur ve kendisine: "Dilediine efaat et" denir.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)
29. Bir kimse gemi ve gelecek insanlarn ilmine malik olmak isterse, Kur'an- Kerim'i tahlil etsin.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)
30. Bir adam mescide girmek muradettiinde, mest veya ayakkabsnn altna bakarsa, bir melek: "Sen gzel ettin, Cennet de gzeldir. Selametle gir" der.
Ravi: Hz. UkabeIbni Amir (r.a.)
31. Kim kyamet gnnde Allahn kendisine erefli bir makam vermesini ve derecesini ykseltmesini isterse; Kendisine zulm edeni affetsin, kendisine vermeyene versin, kendisini yoklamayan yoklasin ve kendisine cahilce davranana hilm ile muamele etsin.
Ravi: Hz. Ebu Hureyre (r.a.)
32. Bir adam duasnn kabul olmasn ve skntdan kurtulmasn isterse, darla urayana yardm etsin.
Ravi: Hz. IbniOmer (r.anhuma)
33. Bir kimse bir ey sylemek ister de unutursa, Bana salatu selam getirsin. Muhakkak ki Bana salat onun szne haleftir. Ve umulur ki ona kendi szn de hatrlatabilir
Ravi: Hz. Osman IbniEbiHarb (r.a.)
34. Bir kimse Allah yolunda at beslerse ve yemini eliyle temizlerse o yemin her bir tanesi iin sevap alr.
Ravi: Hz. Temim Ed Dari (r.a.)
35. Bir kimse Allah yolunda gaza(bu kelime sadece Allah yolunda savamak deil, Allahn adini ve emirlerini yaymak iin yaplan her eydir!)ya yardim gnderse, kendisi de evinde otursa, onun iin her bir dirheme kars 700 dirhem vardr. Kim de Allah yolunda cani ile gaza eder ve Onun rzas uruna infakta bulunursa, onun her bir dirhemine 700.000 dirhem vardr.
Ravi: Hz. Hasan (r.a.)
36. Bir adam Sultan, Allah gcendirecek ekilde honut etse, bu kimse Allah Tebareke ve Tealanndininden kar. (Hatrlayarak ve idrak ederek yaparsa)
Ravi: Hz. Cabir (r.a.)
37. Bir adam ilmini artrrken zhd (ilmiyle ameli) artmazsa, onun ancak Allah'tan uzakl artar.
Ravi: Hz. Ali (r.a.)
38. Bir kimse din kardeine sui-zanda (kt dnce) bulunursa, Rabbna kar ktlk yapmsolur. Zira, Allah u mealde buyurur: "Zannn oundan saknn."
Ravi: Hz. Aise (r.anha)
39. Bir kimse gmleini yenilese ve giyerken yakasna gelince: "Hamd olsun O Allaha ki avretimi setr edecek ve hayatimi gzel edecek eyi bana giydirdi" derse ve eskisini de birisine verirse, o kimse hayatnda da mevtinde de Allahn zimmetinde, civaindave himayesinde olur.
Ravi: Hz. Omer (r.a.)
40. Bir adam, rzknn geri kaldna kanaat getirirse "Tekbiri" ok yapsn, kaygs, tasas ok olan da "istifar" ok yapsn.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)
41. Bir adam bir musibet srasnda nnalillahi ve innaileyhiraci'un" derse, Allah o musibeti onun hakknda hayrl, kibar ve yerine de onun raz olaca hayrl bir ey doldurur.
Ravi: Hz. Ibni Abbas (r.anhuma)
42. Kaynak:"Ramuz El E-Hadis"Kitabn Yazar: Ahmet ZiyauddinGmhanevi
Ahmet TRKAN
ahmetturkan@gmail.com