Click here to load reader

Kaedah hands-on dalam kalangan pelajar

  • View
    71

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Kaedah hands-on dalam kalangan pelajar

Mohd Hazwan Bin Ngah D20111048109 ISMP TEKNOLOGI MAKLUMAT

PENGAPLIKASIAN PEMBELAJARAN SECARA HANDS-ON MEMBANTU MENINGKATKAN MINAT DAN PENGLIBATAN PELAJAR TINGKATAN 2 CANGGIH DI SMK ALOR AKARMohd Hazwan Bin NgahD20111048109ISMP TEKNOLOGI MAKLUMATPENGENALANSMK ALOR AKAR terletak di jalan tengku muhamad, kuantan, Pahang.

Guru : 90 orangPelajar : 896 orangPeratus :Melayu : 60%Cina : 25%India 15%

SMK ALOR AKAR

PENGETUA SMKAA

ENCIK WAN ZULKEFLI BIN WAN HASANGPK PENTADBIRAN

PN HJH ZAHARIDAH BT MANSORGPK KOKURIKULUMENCIK ABDUL JANI BIN MD JAHARGPK HEMBARISAN PENTADBIR SMKAA

BENGKEL BLOGSPOT WEBMASTER SEKOLAHJAMUAN AKHIR TAHUN 2014 BERSAMA STAF DAN GURU-GURUKAJIAN TINDAKANPENGAPLIKASIAN PEMBELAJARAN SECARA HANDS-ON MEMBANTU MENINGKATKAN MINAT DAN PENGLIBATAN PELAJAR TINGKATAN 2 CANGGIH DI SMK ALOR AKARISU SEMASA LATIHAN MENGAJARMengenalpasti minat pelajar-pelajar terhadap proses pengajaran dan pembelajaran guru melalui aktiviti hand-on.Membezakan penglibatan pelajar-pelajar sebelum dan selepas menjalani aktiviti hands-on.Membezakan tahap kefahaman pelajar-pelajar terhadap isi pelajaran selepas menjalani pembelajaran secara hands-on.

OBJEKTIF KAJIANKajian tindakan ini melibatkan 15 orang pelajar dari kelas 2 Canggih, Sekolah Menengah Kebangsaan Alor Akar, Kuantan, Pahang. Sampel ini terdiri daripada lima orang responden lelaki dan sepuluh responden perempuanKUMPULAN SASARANPermulaansaya akan menunjukkan benda maujud serta gambar berkenaan dengan tajuk yang telah disampaikan dalam kelas. Saya telah menghasilkan gambar-gambar dan mencari benda maujud dengan sendiri kerana boleh memilih bentuk mana yang akan diajarkan kepada pelajar. PERLAKSANAAN KAJIANTindakan Kedua

saya telah mengaitkan soalan-soalan bagi pengajaran yang telah sampaikan untuk menguji pandangan pertama mereka terhadap isi pembelajaran tersebut.

Oleh itu, saya akan membuat persiapan untuk menghasilkan bahan bantu mengajar serta menyediakan aktiviti yang baik untuk menyampaikan isi pembelajaran kepada pelajar-pelajar serta melibatkan pelajar dalam aktiviti hands-on.

Tindakan Ketiga Pelajar-pelajar dikehendaki melakukan aktiviti hand-on secara individu. Saya akan menunjukkan cara mencari maklumat dengan menggunakan enjin carian dan muat turun fail daripada internet. Pelajar-pelajar telah diberikan komputer chrome book secara individu dan dikehendaki mencari maklumat mengenai topik yang diajar dan memuat turun fail tersebut. Sebelum itu, saya akan tunjuk contoh maklumat yang saya cari dan memuat turun fail tersebut. Selepas itu, aktiviti hand-on akan dijalankan apabila guru memberi arahan permulaan aktivti

Tindakan Keempat

pelajar-pelajar membuat lembaran kerja mengenal topik yang diajar terhadap aktiviti hand-on yang dilakukan. Bagi sesi penutupan, pelajar-pelajar telah diuji dengan kuiz supaya saya dapay memerhatikan dan mengenalpasti pelajar yang masih tidak faham dan mempunyai konsepsi yang salah.

Tindakan Kelima

menilai pelajar-pelajar melalui soal selidik

penilaian selepas tindakan bagi membuktikan sama ada keadah hand-on berkesan untuk meningkatkan minat dan penglibatan pelajar terhadap isi pembelajaran yang disampaikan.ANALISIS DATAAnalisis Data Melalui PemerhatianAspek-aspek :Item 1 : Minat responden terhadap pengajaran guru.Item 2 : Penglibatan responden dalam pembelajaran.Item 3 : Kefahaman responden terhadap topik yang diajar.Item 4 : Kreativiti responden dalam melakukan aktiviti.Item 5 : Penjanaan idea dalam proses menyiapkan aktiviti hands-on yang diberikan.data keseluruhan RUMUSANsaya telah dapat menjawab ketiga-tiga soalan kajian dan dapat menyimpulkan bahawa pengaplikasian pembelajaran secara hands-on dapat meningkatkan minat dan penglibatan pelajar-pelajar dalam pembelajan tingkatan 2. Melalui pembelajaran secara hands-on, pengetahuan yang diperoleh pelajar-pelajar adalah hasil daripada aktiviti yang dilakukan sendiri oleh pelajar-pelajar tersebut dan bukan pembelajaran yang dijalani secara pasif.SEKIANTERIMA KASIH