of 38 /38
Høyskolelektor Cecilie Staude, Institutt for markedsføring, Handelshøyskolen BI NRK Sápmis etikkseminar, 24.06.2011 Journalister i sosiale medier: - hvordan balansere mellom det profesjonelle og private?

Journalister i sosiale medier, nrk sápmis etikkseminar 24.06.2011

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Journalister i sosiale mediser;Hvordan balansere mellom det profesjonelle og det private ?NRK Sàpmis etikkseminar, 24.06.2011

Citation preview

Page 1: Journalister i sosiale medier, nrk sápmis etikkseminar 24.06.2011

Høyskolelektor Cecilie Staude, Institutt for markedsføring, Handelshøyskolen BI

NRK Sápmis etikkseminar, 24.06.2011 Journalister i sosiale medier: - hvordan balansere mellom det profesjonelle og private?

Page 2: Journalister i sosiale medier, nrk sápmis etikkseminar 24.06.2011

10.04.23 2

Hvem er jeg ?

• Høyskolelektor, Institutt for markedsføring, Handelshøyskolen BI

Page 3: Journalister i sosiale medier, nrk sápmis etikkseminar 24.06.2011

10.04.23 310.04.23 3

Page 4: Journalister i sosiale medier, nrk sápmis etikkseminar 24.06.2011
Page 5: Journalister i sosiale medier, nrk sápmis etikkseminar 24.06.2011

Strategisk forankring er avgjørende

•Hvilke oppgaver skal sosiale medier løse ?

•Hvem man ønsker å nå ? •Hva skal være målet med tilstedeværelsen ?

Page 6: Journalister i sosiale medier, nrk sápmis etikkseminar 24.06.2011

Social media trender 2011

• 1. Sosiale medier blir mindre sosiale

• 2. Kundeservice • 3. Global integrering• 4. Lokasjonsbaserte

tjenester• 5. Sosiale medier schizofreni• 6. Sosial integrasjon til

eksisterende nettverk

Direktør for “Information and Innovation Policy Research Center” i Singapore, Victor Mayer-Schönberger hevder i sin forskning at man også bør ha et mangfold i sine sosiale nettverk. Dette betyr at det å ha flere og overlappende nettverk er bedre enn å ha ett stort samlet nettverk. Det handler om at etter hvert som vi blir medlemmer av forskjellige grupper og nettverk i sosiale medier og tilbyr og tilbys forskjellige typer informasjon, vil vi høyst sannsynlig være tjent med å på mange måter dele oss opp i forhold til våre online

aktiviteter.

Page 7: Journalister i sosiale medier, nrk sápmis etikkseminar 24.06.2011

10.04.23 710.04.23 7

Sosiale medier: To hovedfunksjoner

• Informasjonsinnhenting

• Deltagelse

Page 8: Journalister i sosiale medier, nrk sápmis etikkseminar 24.06.2011
Page 9: Journalister i sosiale medier, nrk sápmis etikkseminar 24.06.2011
Page 10: Journalister i sosiale medier, nrk sápmis etikkseminar 24.06.2011

• Informasjonsinnhenting

Page 11: Journalister i sosiale medier, nrk sápmis etikkseminar 24.06.2011

Deltagelse-Spørsmål: Hvordan bør journalister bruke sosiale medier?

Kilde:

Page 12: Journalister i sosiale medier, nrk sápmis etikkseminar 24.06.2011

Deltagelse

Page 13: Journalister i sosiale medier, nrk sápmis etikkseminar 24.06.2011
Page 14: Journalister i sosiale medier, nrk sápmis etikkseminar 24.06.2011
Page 15: Journalister i sosiale medier, nrk sápmis etikkseminar 24.06.2011
Page 16: Journalister i sosiale medier, nrk sápmis etikkseminar 24.06.2011

10.04.23 16

Styrke: Spredning av informasjon

Page 17: Journalister i sosiale medier, nrk sápmis etikkseminar 24.06.2011
Page 18: Journalister i sosiale medier, nrk sápmis etikkseminar 24.06.2011
Page 19: Journalister i sosiale medier, nrk sápmis etikkseminar 24.06.2011
Page 20: Journalister i sosiale medier, nrk sápmis etikkseminar 24.06.2011

10.04.23 2010.04.23 2010.04.23 20

Spredning av informasjon

Page 21: Journalister i sosiale medier, nrk sápmis etikkseminar 24.06.2011

10.04.23 2110.04.23 2110.04.23 21Styrke: Fremstå som spennende og fargerik

Page 22: Journalister i sosiale medier, nrk sápmis etikkseminar 24.06.2011

• I England trekker sjefen, for BBC Global News, Peter Horrocks frem viktighetens av å lytte til flere stemmer - det gjør journalistikken bedre.

• Gillmors (2004): Fremhever at framtidens journalistikk vil bli mer inkluderende - noe alle kan delta i og være med på å forme, blant annet gjennom blogg - et fenomen han mener delvis blir en trussel mot og noe som kan ta over for det vi forbinder med tradisjonell journalistikk

Page 23: Journalister i sosiale medier, nrk sápmis etikkseminar 24.06.2011
Page 24: Journalister i sosiale medier, nrk sápmis etikkseminar 24.06.2011

10.04.23 24Svakhet/utfordring: Rolleforvirring

Page 25: Journalister i sosiale medier, nrk sápmis etikkseminar 24.06.2011
Page 26: Journalister i sosiale medier, nrk sápmis etikkseminar 24.06.2011
Page 27: Journalister i sosiale medier, nrk sápmis etikkseminar 24.06.2011
Page 28: Journalister i sosiale medier, nrk sápmis etikkseminar 24.06.2011

10.04.23 2810.04.23 2810.04.23 2810.04.23 2810.04.23 2810.04.23 2810.04.23 2810.04.23 28

Roller: Hvem er du på nett ?

Å leke med initiativ i sosiale medier som står i strid med merkevarens identitet kan være svært risikofylt (Sørdal 2009)

Page 29: Journalister i sosiale medier, nrk sápmis etikkseminar 24.06.2011

Å leke med initiativ i sosiale medier som står i strid med merkevarens identitet kan være svært risikofylt (Sørdal 2009)

- Det går inte längre att underskatta webbens spridningskraft. Tids nog måste alla inse att de besitter personliga varumärken och ta makten över sin egen värdespridning, Camilla Käll (2009)

Page 30: Journalister i sosiale medier, nrk sápmis etikkseminar 24.06.2011

10.04.23 30

Trussel: Tap av kontroll

Page 31: Journalister i sosiale medier, nrk sápmis etikkseminar 24.06.2011

10.04.23 31

Page 32: Journalister i sosiale medier, nrk sápmis etikkseminar 24.06.2011
Page 33: Journalister i sosiale medier, nrk sápmis etikkseminar 24.06.2011
Page 34: Journalister i sosiale medier, nrk sápmis etikkseminar 24.06.2011
Page 35: Journalister i sosiale medier, nrk sápmis etikkseminar 24.06.2011

10.04.23 3510.04.23 3510.04.23 3510.04.23 3510.04.23 35Trussel: Kun en ny utkanal

Page 36: Journalister i sosiale medier, nrk sápmis etikkseminar 24.06.2011
Page 37: Journalister i sosiale medier, nrk sápmis etikkseminar 24.06.2011
Page 38: Journalister i sosiale medier, nrk sápmis etikkseminar 24.06.2011

10.04.23 38

Tusen takk for meg!

Cecilie Staude, høyskolelektorInstitutt for markedsføringHandelshøyskolen BI Mob: + 47 4641 0190

Mail: [email protected] Homepage: http://www.bi.no Blogg: http://ceciliestaude.blogspot.com/Twitter:http://twitter.com/ceciliestaudeLinkedin: http://www.linkedin.com/in/cstaude