iTec eelpiloot 1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

iTec projekti eelpiloodi kokkuvõttev estilus.

Text of iTec eelpiloot 1

 • 1.iTec projekti I eelpiloot Martin Sillaots Tiigrihppe Sihtasutus

2. Kava

 • ITec Projekti lhitutvustus
 • I perioodi stsenaariumid
 • Tagasiside osalenutelt
 • II Perioodi stsenaariumid

iTEC- Designing the future classroom 3. iTec Projekt iTEC- Designing the future classroom 4. Projekti ldandmed

 • Innovative Technologies for an Engaging Classroom
 • pilasi kaasavad innovaatilised tehnoloogiad
 • Euroopa Liidu 7. raamprogrammi projekt
 • Peatvtja European Schoolnet
 • Eestit esindab Tiigrihppe Sihtasutus
 • Partnereid 27 riigist
 • Kestus 2010 2014
 • http://itec.eun.org/

iTEC- Designing the future classroom 5. Projekti eesmrk

 • Soodustada tehnoloogia arendamist ja rakendamist koolides lhima 5 - 10 aasta jooksul

iTEC- Designing the future classroom 6. Projekti phiosad

 • Uurida, kuidas koolid tna tehnoloogiat kasutavad
 • Luua innovaatilisi pistsenaariume
 • Arendada stsenaariume toetavaid tvahendeid
 • Katsetada stsenaariume ja vahendeid ppets

iTEC- Designing the future classroom 7. Ieelpiloot Uurida stsenaariumite pedagoogilist sobivust iTEC- Designing the future classroom 8. I perioodi stsenaariumid

 • uesppe projekt 1
  • [grupid, teemad, uurida teemat ja koguda materjale, ekspertide kaasamine, andmete anals, avalik esitlus]
  • N: Linna ja kunstiajalugu
 • uesppe projekt 2
  • [ppekik, staap, andmete saatmine, avalik esitlus, ajaveeb]
  • N: ppekik loodusparkki
 • Mitteformaalse ppimise tunnustamine
  • [hobi, materjalide kogumine, esitlemine, portfoolio]
  • N: rulasit

iTEC- Designing the future classroom 9. I perioodi stsenaariumid

 • Kollaboratiivne meedia projekt
  • [lesande pstitamine koosts, avatud projekt, eksperdid, uurimist, isiklik huvi, multimeedia esitlus, videod pikeskkonnas]
 • N: energiasstmine suurettevttes
 • Reaktsioon pilaste tagasisidele
  • [pilaste iseseisev t, petaja vaatleb, probleemid, arutelu]
  • N: video loomine, kommenteerimine, arutlemine
 • Ekspertide vrgustiku tugi
  • [pilasprojekt, aineid integreeriv, vliseksperte vajav]
  • N: keskkonnaprobleemid riikide likkes

iTEC- Designing the future classroom 10. Tagasiside osalenutelt iTEC- Designing the future classroom 11. Tagasiside osalenutelt

 • Millise stsenaariumi valisid?
 • Kuidas oli tegevus korraldatud (kool, klass, aine, periood, sisu)?
 • Kas oli vaja teha muudatusi?
 • Kuidas rakendamine nnestus?
 • Millised probleemid ilmnesid?
 • Millist abi vajasite?
 • Kuidas stsenaarium rakendus ppekavasse?
 • Kas pidite muutma oma tavaprast pedagoogilist lhenemist?

iTEC- Designing the future classroom 12. II Perioodi stsenaariumid iTEC- Designing the future classroom 13. II Perioodi stsenaariumid

 • veebiphise sotsiaalse kitumise uurimine
  • [sotsiaalse meedia kasutamine ppimise toetamiseks, kogemuse vahendamine teistele petajatele, urimus sots meedia kasutamisest]
 • petajate nustamine digitaalse kirjaoskuse osas
  • [paaris pe, kogemuste vahetamine]
 • sama teema uurimiseks erinevate allikate ja vahendite kasutamine
  • [internetivlised allikad, vahendid, enne ja prast stiilis lesanne]

iTEC- Designing the future classroom 14. II Perioodi stsenaariumid

 • koostl phineva ppe rakendamine ettevtlikuse arendamiseks
  • [(ri)idee, eesmrk, alamsammud, sammude seos ppekavaga, teostus]
 • petajate talane areng globaalses klassiruumis
  • [innovaatiliste nidete vahendamine]
 • tehnoloogia kasutamine keskonnateadlikuse tstmiseks
  • [keskkonna temaatika sidumine ppekavaga, kogukonna tegevusega]

iTEC- Designing the future classroom 15. II Perioodi stsenaariumid

 • eksamiks ettevalmistumise sidumine pitegevustega
  • [hindamismeetodite tutvustamine kursuse alguses, teema petamiseks sobivaima meetodi valimine]
 • pilased koostavad pematerjale
  • [pilased petavad teisi pilasi, nidise loomine ja teoreetilise kontseptsiooni seostamine]

iTEC- Designing the future classroom 16. II Perioodi stsenaariumid

 • hinnangute andmise (formatiivse) ja hinnete panemise (summatiivse) kombineerimine
  • [tagsiside ssteem]
 • matemaatika mitmekultuurilises keskkonnas
  • [matemaatika petamine mitmekeelselt, kuidas matemaatikat petatakse erinevates riikides?]

iTEC- Designing the future classroom 17. Milline stsenaarum valida 2. perioodi osalusdisaini aluseks Link iTEC- Designing the future classroom 18. Lpp Martin Sillaots iTEC- Designing the future classroom