of 21 /21
Isu-isu Berkaitan Penyediaan Rancangan Penyelidikan Dan Etika Penyelidikan

Isu-isu Berkaitan Penyediaan Rancangan Penyelidikan Dan Etika Penyelidikan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bengkel Asas Penyelidikan dan Kepustakawanan

Text of Isu-isu Berkaitan Penyediaan Rancangan Penyelidikan Dan Etika Penyelidikan

Page 1: Isu-isu Berkaitan Penyediaan Rancangan Penyelidikan Dan Etika Penyelidikan

Isu-isu Berkaitan Penyediaan Rancangan Penyelidikan Dan Etika

Penyelidikan

Page 2: Isu-isu Berkaitan Penyediaan Rancangan Penyelidikan Dan Etika Penyelidikan

Tajuk

Tajuk yang panjang

Skop yang luas

Tidak Jelas Sukar ditakrif

Berbeza dengan isi kandungan

Berdasarkan idea sendiri bukannya

teori

Page 3: Isu-isu Berkaitan Penyediaan Rancangan Penyelidikan Dan Etika Penyelidikan

Keberkesanan penggunaan ICT terhadap perkhidmatan

e-journal di perpustakaan TSL

Penggunaan media sosial di kalangan pelajar

Personaliti, kemahiran maklumat, motivasi faktor persekitaran dan keinginan

untuk mendapatkan maklumat di kalangan pelajar

Bagaimanakah sikap pelajar UKM terhadap pencarian

maklumat mereka di perpustakaan TSL?

Perkhidmatan Kanak-kanak. Satu analisis perbandingan

Page 4: Isu-isu Berkaitan Penyediaan Rancangan Penyelidikan Dan Etika Penyelidikan

Pernyataan Masalah

Tidak dinyatakan dengan jelas

Tidak dikaitkan dengan pemboleh ubah (variables)

Tiada maklumat sokongan

Page 5: Isu-isu Berkaitan Penyediaan Rancangan Penyelidikan Dan Etika Penyelidikan

Masalah Penyelidikan

Walaupun perpustakaan telah menyediakan

pelbagai kemudahan, namun kehadiran

pengguna masih dianggap tinggi

Tidak terdapat kemudahan yang lengkap dan terkini menyebabkan

ramai pelajar tidak berminat untuk menggunakan perkhidmatan perpustakaan Kelewatan pemulangan

buku, kerosakkan harta benda awam, vadalisme,

tabiat telah menjadi menjadi masalah utama pengguna perpustakaan

masa kini

Page 6: Isu-isu Berkaitan Penyediaan Rancangan Penyelidikan Dan Etika Penyelidikan

Objektif Penyelidikan

Menggunakan lebih dari satu

varible

Tidak selari dengan

pendekatan kajian

Terlalu banyak

Sukar diukur

Page 7: Isu-isu Berkaitan Penyediaan Rancangan Penyelidikan Dan Etika Penyelidikan

Untuk mengenalpasti dan menyelesaikan masalah yang wujud

di kalangan pengguna di perkhidmatan ICT

Supaya boleh dijadikan rujukan kepada pengguna dan

kakitangan pada masa akan datang

Untuk mengukur tahap kesabaran

pustakawan terhadap amalan

pengguna di perpustakaan

Page 8: Isu-isu Berkaitan Penyediaan Rancangan Penyelidikan Dan Etika Penyelidikan

Penentuan Pemboleh Ubah (Variable)

Tidak berdasarkan kepada sorotan

literaturTidak tepat/kabur

Tidak dikaitkan dengan objektif, persoalan dan

masalah

Page 9: Isu-isu Berkaitan Penyediaan Rancangan Penyelidikan Dan Etika Penyelidikan

SOROTAN LITERATUR

Tidak berkaitan

Bukan Dari Artikel

Penyelidikan

Tidak terkiniSumber

yang tidak tepat

Page 10: Isu-isu Berkaitan Penyediaan Rancangan Penyelidikan Dan Etika Penyelidikan

Kaedah Penyelidikan

Tidak JelasSampel yang terlalu

besar

Tiada protokol/etika

Page 11: Isu-isu Berkaitan Penyediaan Rancangan Penyelidikan Dan Etika Penyelidikan

ETIKA DALAM PENYELIDIKAN

Page 12: Isu-isu Berkaitan Penyediaan Rancangan Penyelidikan Dan Etika Penyelidikan

Apa yang dimaksudkan Etika Penyelidikan?

...adalah norma atau piawaian kelakuan yang memandu pilihan moral berkaitan kalakuan dan

perhubungan kita dengan orang lain

Untuk menentukan tiada seorang yang di

cedera atau mengalami kesan yang tidak di

ingini daripada aktiviti penyelidikan

Page 13: Isu-isu Berkaitan Penyediaan Rancangan Penyelidikan Dan Etika Penyelidikan

Etika dalam penyelidikan

Isu-isu etika adalah dilema dan konflik yang mungkin timbul mengenai kaedah yang ‘sesuai’ untuk membuat kajian.

Etika menentukan perkara yang boleh dilakukan oleh dan tidak boleh dilakukan oleh penyelidik.

Page 14: Isu-isu Berkaitan Penyediaan Rancangan Penyelidikan Dan Etika Penyelidikan

Isu-isu etika memerlukan kita mengimbangi dua nilai:• Hak kumpulan manusia yang dikaji• Pencarian ilmu saintifik (yang boleh

membawa kebaikan)

Kod etika dan prinsip-prinsip yang digunakan oleh penyelidik lain boleh memberi panduan tentang etika.

Page 15: Isu-isu Berkaitan Penyediaan Rancangan Penyelidikan Dan Etika Penyelidikan

Seorang penyelidik perlu memastikan kajian dibuat berdasarkan etika yang diterima oleh komuniti saintifik walaupun subjek tidak tahu tentang perkara tersebut.

Bukan sahaja undang-undang tetapi standard-standard ‘moral’ dalam penyelidikan yang diterima oleh komuniti saintifik

Page 16: Isu-isu Berkaitan Penyediaan Rancangan Penyelidikan Dan Etika Penyelidikan

Mengapa perlu mengikut etika?

Kerjaya seorang penyelidik yang tidak beretika

memberi kesan kepada orang lain.

Adakalanya sesuatu perkara itu bukan salah di sisi undang-undang

tetapi adalah tidak beretika.

Page 17: Isu-isu Berkaitan Penyediaan Rancangan Penyelidikan Dan Etika Penyelidikan

Isu-isu etika

Tidak boleh menyebabkan kecederaan fizikal

Tidak boleh menyebabkan masalah psikologi, tekanan dll

Masalah undang-undang

Perlu berhati-hati bila meminta seseorang menceritakan sesuatu perkara

Page 18: Isu-isu Berkaitan Penyediaan Rancangan Penyelidikan Dan Etika Penyelidikan

Penglibatan secara

sukarela.

Tidak boleh dipaksa.

Penglibatan di mana kumpulan

yang dikaji mempunyai sebab-

sebab metodologikal yang

kukuh.

Page 19: Isu-isu Berkaitan Penyediaan Rancangan Penyelidikan Dan Etika Penyelidikan

Mendapat persetujuan daripada semua yang menyertai kajian secara bertulis sebelum kajian

bermula.

Kumpulan-kumpulan khas-kanak-kanak, pesakit mental-tidak boleh dilibatkan dalam kajian kecuali • mendapat kebenaran penjaga (legal

guardian) • Penyelidik memastikan tiada gangguan

fizikal, mental kepada mereka dengan mengambil bahagian dalam kajian.

Page 20: Isu-isu Berkaitan Penyediaan Rancangan Penyelidikan Dan Etika Penyelidikan

Tidak boleh paksa seseorang untuk mengambil bahagian walaupun dengan memberi

faedah-faedah.

Page 21: Isu-isu Berkaitan Penyediaan Rancangan Penyelidikan Dan Etika Penyelidikan

Kerahsian dan Tidak Diketahui Identiti

Identiti –nama dan tempat dirahsiakan supaya sesiapa yang merujuk kepada kajian

tersebut tidak dapat mengenalpasti siapa yang

mengambil bahagian dalam kajian.

Kerahsian -penyelidik perlu memastikan semua maklumat

adalah rahsia.