of 82 /82
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007- 2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Investeşte în oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară3 „CREŞTEREA ADAPTABILITĂŢII LUCRĂTORILOR SI A ÎNTREPRINDERILOR” Domeniul major de intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile" Titlul proiectului: “Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale Contract nr. POSDRU/93/3.3/S/53132 GHID DE CERTIFICARE ŞI RECUNOAŞTERE A PROFESIEI DE INSPECTOR ITP Autor: ETS ANC: Dr. Ing. Carmen Debeleac 1

Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

Embed Size (px)

DESCRIPTION

GHID DE CERTIFICARE ŞI RECUNOAŞTERE A PROFESIEI DE INSPECTOR ITP Autor: Dr. Ing. Carmen Debeleac 2013

Text of Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

Page 1: Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007- 2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Investeşte în oameni !FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară3 „CREŞTEREA ADAPTABILITĂŢII LUCRĂTORILOR SI A ÎNTREPRINDERILOR”Domeniul major de intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile"

Titlul proiectului: “Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)”Beneficiar: Ministerul Educaţiei NaţionaleContract nr. POSDRU/93/3.3/S/53132

GHID DE CERTIFICARE ŞI RECUNOAŞTERE

A PROFESIEI DE INSPECTOR ITP

Autor: ETS ANC: Dr. Ing. Carmen Debeleac

1

Page 2: Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007- 2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

C U P R I N SIntroducere .................................................................................. 3

1. Situaţia reglementării în România şi în alte state membre ale Uniunii Europene a profesiei de Inspector ITP................... 5

2. Procedurile de validare/certificare a competenţelor aplicate de AC din ţările în care profesia este reglementată................... 9

2.1 Procedura de validare/certificare a competenţelor în vederea exercitării profesiei de Inspector ITP în Republica Cehă.............................................................

9

2.2 Procedura de validare/certificare a competenţelor în vederea exercitării profesiei de Inspector ITP în Olanda........................................................................... 112.3 Procedura de validare/certificare a competenţelor în vederea exercitării profesiei de Inspector ITP în România........................................................................ 14

3. Procesele de recunoaştere a calificărilor dobândite în alte state membre ale Uniunii Europene.................................................. 17

3.1 Procesul de recunoaştere în Republica Cehă a calificării de Inspector ITP dobândită în alte SM ale UE................. 213.2 Procesul de recunoaştere în Olanda a calificării de Inspector ITP dobândită în alte SM ale UE................. 273.3 Procesul de recunoaştere în România a calificării de Inspector ITP dobândită în alte SM ale UE...................... 293.4 SOLVIT…………………………………………............ 30

4. Exercitarea profesiei de inspector ITP în UE………............. 344.1 Exercitarea profesiei de inspector ITP în Republica Cehă............................................................. 354.2 Exercitarea profesiei de inspector ITP în Olanda............. 374.3 Exercitarea profesiei de inspector ITP în România.......... 37

Concluzii…...…………………………………………………..... 40Bibliografie…………..………………………………………….. 43ANEXĂ………………………………………………………..... 45

2

Page 3: Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007- 2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

INTRODUCERE

Ghidul pentru certificarea competențelor și recunoașterea profesiei de

Inspector ITP este unul din rezultatele proiectului Reţeaua

Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din

România - IMIPQNET implementat de către Ministerul Educaţiei

Naţionale (MEN) în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru

Calificări (ANC) şi cu Institutul pentru Politici Sociale (IPS), co-

finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional

Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

(POSDRU).

În cadrul proiectului au fost analizate, împreună cu reprezentanți ai

Autorităţilor Competente, procedurile de validare şi certificare a

competenţelor şi procesele de recunoaştere a calificărilor pentru fiecare

profesie reglementată în România evidențiind elementele comune,

rezultând în final scheme standard de validare şi certificare a

competenţelor corespunzătoare tuturor profesiilor reglementate şi pentru

procesul de recunoaştere a calificărilor.

De asemenea, au mai fost realizate analize comparative între România și

câteva state membre (SM) ale Uniunii Europene (UE) cu privire la

modalitatea de obținere a calificărilor, sistemul de educaţie şi formare

profesională, tipuri de documente (diplome, certificate, atestate de

3

Page 4: Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007- 2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

competenţă) care pot fi obţinute la certificarea pregătirii, reglementări

privitoare la validare, certificare şi recunoaştere a calificărilor, profesii

reglementate conform directivei 2005/36/CE1 privind recunoaşterea

calificărilor profesionale.

În cadrul proiectului au fost organizate vizite de studiu în SM ale UE la

care au participat membrii grupului de lucru IMIPQNET alături de

experți ai Ministerului Educației Naționale și ai Autorității Naționale

pentru Calificări.

Acest ghid este realizat pe baza termenilor de referință standard

orientativi pentru procedurile de validare și certificare a competențelor

și procesele de recunoaștere a calificărilor, elaborați în cadrul

proiectului și validați în atelierele grupurilor de lucru.

Elaborarea ghidului pentru certificarea şi recunoaşterea profesiei de

Inspector ITP asigură:

sprijinirea Autorităţii Competente din România (în speță

Registrul Auto Român) în activitatea de standardizare a

proceselor de certificare şi recunoaştere a profesiilor

reglementate pe care le gestionează, prin informare cu privire la

practicile existente în câteva SM ale UE în care există și sunt

reglementate aceste profesii;

1 JO L 255, 30.09.2005, p. 22 - 1234

Page 5: Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007- 2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

informarea persoanelor care au obținut calificări în domeniul

inspecțiilor tehnice periodice în România şi doresc să practice

această profesie în unele din SM ale UE.

1. SITUAŢIA REGLEMENTĂRII ÎN ROMÂNIA

ŞI ÎN ALTE STATE MEMBRE ALE UNIUNII

EUROPENE A PROFESIEI DE INSPECTOR ITP

Profesia de inspector ITP este reglementată în 6 SM ale UE (tabelul 1),

după cum rezultă în urma consultării bazei de date a sistemului de

informare a pieței interne –IMI2.

Tabelul 1. SM ale UE în care profesia este reglementată

Denumirea profesiei SM/EN

SM Denumire AC

Recunoaştere conform

Directivei 2005/36/CE

Nivel decalificare

ControleurTechnique de

vehicles/Vehicle inspector,

Light vehicle standard officer

Franța -

Recunoaștereaexperienței profesionale Anexa IV –

Recunoaștere automată

-

Keurmeester periodieke keuring lichte voertuigen/ Vehicle inspector,

Light vehicle standard officer

OlandaRDW + Innovam

Groep

Sistemul general de

recunoașterela prima aplicare

Atestat de competență

Art. 11a

Inspection technician of the K type/Car technician

Republica Cehă

Ministerul Transportului

Sistemul general de

recunoaștere

Certificat care atestă

absolvirea

2 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof accesat la 20.05.2013

5

Page 6: Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007- 2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

la prima aplicare (Act No.

56/2001 Coll., Decree No.

341/2002 Coll.)

ciclului secundar de învățământ

Art.11b

Continuarea Tabelului 1

Denumirea profesiei SM/EN

SM Denumire AC

Recunoaştere conform

Directivei 2005/36/CE

Nivel decalificare

Inspector ITP/Vehicle inspector,

Light vehicle standard officer

RomâniaRegistrul Auto

Român

Sistemul general de

recunoaștere prima aplicare

Atestat de competență

Art. 11a

Diagnosta uprawniony do wykonywania badań

technicznych pojazdów)/

Diagnostics technician at vehicle control station

Polonia

Direcția de supervizare a transportului

tehnic

Sistemul general de

recunoaștere la prima aplicare

Diploma de studii

universitare sau a unui

colegiu universitar

Kontrolný technik oprávnený vykonávať

technické kontroly vozidiel

Slovacia

Ministerul Educației, Centrul de recunoaștere a

educației

Sistemul general de

recunoașterela prima aplicare

-

Titlul generic al acestei profesii reglementate este Vehicle inspector sau

Light vehicle standard officer și este reprezentată astfel: în Franța –

Inspector tehnic auto (Controleur technique de vehicles), în Olanda –

Inspector tehnic al vehiculelor ușoare (Keurmeester periodieke keuring

lichte voertuigen), în Republica Cehă – Inspector tehnic vehicule ușoare

tip K (Inspection technician of the K type), în România – Inspector ITP,

în Polonia – Diagnostician autorizat să efectueze inspecția tehnică a

vehiculelor (Diagnosta uprawniony do wykonywania badań

technicznych pojazdów), în Slovacia – Verificator tehnic care efectuează 6

Page 7: Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007- 2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

inspecția tehnică a vehiculelor (Kontrolný technik oprávnený vykonávať

technické kontroly vozidiel).

Dintre SM ale UE vizitate și analizate în mod comparativ de experții

metodologici ai Autorităţii Naţionale pentru Calificări, din punctul de

vedere al legislației în domeniul calificărilor profesionale și al

recunoașterii acestora, în 3 dintre țările vizate se găsește reglementată

profesia de inspector ITP : Republica Cehă, Olanda și România.

Actele normative care stau la baza reglementării profesiei de inspector

ITP în țările comparate în acest ghid sunt date în tabelul 2.

Tabelul 2. Situația reglementării profesiei

Țara Acte normative

RomâniaOMTCT nr. 2.133 din 8.12.2005 - RNTR 1,

publicat în MO, Partea I, nr.1160 din 21.12.2005, cu modificările şi completările ulterioare3

Republica Cehă

Legea 56/2001 Coll.Decret 341/2002 Coll

Olanda JAI 2011/7245 - Metodologia de examinare a inspectorilor tehnici ai vehiculelor ușoare (AK2)

3Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului nr. 2.133 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.1160 din 21 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare

7

Page 8: Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007- 2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

România se încadrează printre țările în care inspecția tehnică a

autovehiculelor este reglementată ca profesie distinctă, alături de

Republica Cehă, Olanda, Slovacia, Polonia și Franța.

Mobilitatea inspectorilor ITP pe piața muncii din UE este redusă,

existând un număr de 28 de cereri prin sistemul IMI înregistrate până la

sfârșitul anului 2012. În tabelul 3 sunt centralizate aceste cereri funcție

de SM gazdă și tipul de răspuns primit la solicitarea de recunoaștere a

calificării profesionale de inspector ITP.

Tabelul 3. Situația recunoașterii profesiei de inspector ITP în UE

Țar

a de

ori

gine

und

e a

fost

obț

inut

ă ca

lifi

care

a

Răs

puns

poz

itiv

au

tom

at p

rin

sist

emul

ge

nera

l(f

ără

măs

uri

com

pens

ator

ii)

Răs

puns

poz

itiv

pr

in s

iste

mul

gen

eral

(du

pă e

fect

uare

a un

ui

test

de

apti

tudi

ni)

Răs

puns

neg

ativ

au

tom

at p

rin

sist

emul

ge

nera

l dup

ă do

vedi

rea

expe

rien

ței p

rofe

sion

ale

Răs

puns

neg

ativ

au

tom

at p

rin

sist

emul

ge

nera

l(d

upă

efec

tuar

ea u

nui

test

de

apti

tudi

ni)

Belgia 1 11 3 0Franța 0 1 0 1

Germania 0 8 0 0Irlanda 0 0 1 0Marea

Britanie 0 2 0 0Total

țări UE 1 22 4 1

8

Page 9: Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007- 2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Se observă că cele mai multe decizii (78.5%) luate de Autoritățile

Competente (AC) din SM ale UE sunt cele pozitive (prin sistemul

general de recunoaștere) obținute după impunerea unei măsuri

compensatorii constând în efectuarea unui test de aptitudini.

2. PROCEDURILE DE VALIDARE/CERTIFICARE A

COMPETENŢELOR APLICATE DE AC DIN ŢĂRILE

ÎN CARE PROFESIA ESTE REGLEMENTATĂ

2.1. Procedura de validare/certificare a competenţelor în

vederea exercitării profesiei de Inspector ITP în Republica Cehă

În Republica Cehă, denumirea profesiei este Inspector tehnic vehicule

ușoare tip K, iar Autoritățile Competente sunt Autoritățile Regionale ale

Ministerului Transportului din Republica Cehă.

Actele legislative care reglementează profesia sunt Legea 56/2001 Coll.

și Decret 341/2002 Coll.

Condiţiile de acces impuse unei persoane care dorește să devină

inspector ITP sunt următoarele:

a) educație: învățământ secundar finalizat cu examen de

bacalaureat;

b) experiență de 3 ani ca tehnician de control vehicule tip K;

9

Page 10: Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007- 2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

c) declarație despre abaterile provocate în timpul desfășurării

activității profesionale (nu e obligatorie dar e recomandată a fi

făcută);

d) cunoștințe despre utilizarea calculatorului;

e) certificat de tehnician de control vehicule tip K (vehicule

ușoare);

Pentru validarea formării profesionale se susține un examen în fața unei

Comisii care este constituită din membri ai Ministerului Transportului.

Taxa de examinare pentru obținerea certificatului de competență

profesională este de 500 CZK.

Autoritățile Regionale ale Ministerului Transportului din Republica

Cehă emise următoarele certificate:

- certificat de competență profesională pentru inspector ITP

pentru vehicule tip K (ușoare);

- certificat de competență profesională pentru inspector tehnic

care efectuează ITP la autovehiculele echipate cu instalaţii de

alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL);

- certificat de competență profesională pentru inspector tehnic

care efectuează ITP la autovehiculele echipate cu instalaţii de

alimentare cu gaz comprimat (GNC).

Termenul de valabilitate al acestor certificate este de 2 ani.

10

Page 11: Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007- 2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

2.2. Procedura de validare/certificare a competenţelor în

vederea exercitării profesiei de Inspector ITP

în Olanda

În Olanda, denumirea profesiei este Inspector tehnic al vehiculelor

ușoare, iar Autoritatea Competentă este Direcția de transport rutier

(Directie van de Dienst Wegverkeer - RDW) și Innovam Groep prin

Institutul de examinare și certificare – IBKI.

Actul legislativ care reglementează profesia este JAI 2011/7245 -

Metodologia de examinare a inspectorilor tehnici ai vehiculelor ușoare

(categoria AK2).

O persoană care dorește să devină inspector ITP trebuie să îndeplinească

următoarele condiţii:

a) educație: învățământ secundar;

b) experiență profesională de 3 ani în activitatea de întreţinere sau

reparaţii ale vehiculelor ușoare;

c) susținerea unui examen (înscrierea se poate face și direct pe site-

ul Institutului de examinare și certificare – IBKI).

11

Page 12: Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007- 2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Pentru înscrierea la examenul de finalizare al modulul de formare

profesională a inspectorilor ITP sunt necesare următoarele documente:

- formular de înregistrare pentru examen;

- document de identitate;

- permis de conducere;

- dovezile cu privire la îndeplinirea condițiilor de acces;

- dovada plății examinării.

Validarea rezultatelor învățării după terminarea ciclului de formare

profesională se realizează astfel:

- se numește o Comisie de examinare care este compusă dintr-un

președinte, secretar și cel puțin doi membri examinatori;

- se susține un examen prin care se evaluează cunoștințele

candidatului necesare pentru a efectua inspecțiile tehnice

periodice prevăzute la articolul 75 din Legea din 1994 privind

traficul rutier din Olanda.

Durata examenului este de o jumătate de zi. Examenul se desfășoară în

limba olandeză, deci trebuie făcută dovada competențelor lingvistice.

Prima parte a examenului constă întro probă scrisă (30 min.) cu 65

întrebări tip grilă din proceduri și reglementări cu privire la desfășurarea

unei inspecții tehnice (prelucrarea datelor de testare, elaborarea

raportului complet de testare, interpretarea rezultatelor testelor efectuate

și prelucrarea lor statistică, informații procedurale, cunoștințe despre

legislația cu privire la inspecțiile periodice obligatorii).

12

Page 13: Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007- 2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

A doua parte a examenului constă întro probă practică (80 min.) prin

care se testează cunoștințele referitoare la: sistemul de frânare, direcție,

șasiu, caroserie, iluminat etc.

Condițiile pentru absolvirea examenului sunt: promovarea examenului

scris cu nota minimă 6 și 36 de puncte obținute la testarea practică

(numai 2 probe practice sunt acceptate cu nota 5 și niciuna sub 5).

Taxa de examinare este impusă de Institutul de examinare și certificare

– IBKI din cadrul Innovam Groep.

IBKI și RDW (care sunt AC) emit certificat de competență profesională

de inspector ITP al cărui model este atașat mai jos.

- față-

13

Page 14: Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007- 2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

- verso -

2.3. Procedura de validare/certificare a competenţelor în

vederea exercitării profesiei de inspector ITP în România

Profesia de inspector ITP sau inspector tehnic este reglementată în

România, iar cetățenii cu această profesie pot desfășura activitate numai

dacă sunt atestați în acest sens de către Autoritatea Competentă

Registrul Auto Român.

Condiţiile de acces pentru atestarea inspectorului ITP sunt următoarele:

a) calificare:

a1) inginer autovehicule rutiere sau subinginer mecanic

automobile ori calificări asimilate legal acestora;

a2) inginer mecanic, inginer electromecanic, subinginer

mecanic, subinginer electromecanic, maistru mecanic,

maistru electromecanic, tehnician mecanic, tehnician

14

Page 15: Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007- 2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

electromecanic sau tehnician transporturi ori calificări

asimilate legal acestora;

b) permis de conducere corespunzător clasei de ITP, cu respectarea

cerințelor: pentru clasa I - permis de conducere categoria A;

pentru clasa a II-a – permis de conducere categoria B; pentru

clasa a III-a – permis de conducere categoria C și/sau D;

c) vechime de mininum 3 ani în activitatea de întreţinere sau

reparaţii auto (activități mecanice sau electromecanice), sau în

activități de omologări și verificări tehnice pentru vehicule, în

cazul persoanelor calificate conform prevederilor de la lit. a2).

Documente necesare la întocmirea dosarului pentru

Atestarea/Reatestarea inspectorului ITP sunt similare cu cele cerute de

AC din SM ale UE prezentate anterior:

a) cerere de atestare/reatestare, care va include după caz, și o

recomandare din partea persoanei juridice la care va urma să își

desfășoare activitatea;

b) documentul de identitate, în copie;

c) diploma de studii sau diploma de calificare profesională, în

copie (la atestare);

d) permisul de conducere, în copie;

e) copii certificate pentru conformitate cu originalul care să

dovedească vechimea de 3 ani în activitatea de întreținere auto

și/sau reparații auto (la atestare);

f) dovada de absolvire a cursului pregătitor (la atestare), în copie;

15

Page 16: Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007- 2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

g) atestatul obţinut la atestarea/reatestarea anterioară (numai dacă

mai este în perioada de valabilitate).

Validarea atestării/reatestării ca inspector ITP se face după efectuarea

următoarelor module (funcție de necesitate):

- curs pregătitor despre construcția și funcționarea vehiculelor

rutiere, cu durata de 3 zile care se finalizează cu examen teoretic

a cărui absolvire permite continuarea procedurii de atestare

(numai pentru cei care au vechime între 1 – 3 ani);

- program de atestare (cu durata de 4 zile) sau de reatestare (cu

durata de 1 zi), ambele finalizându-se prin examene (teoretic-tip

grilă şi practic);

- pentru atestarea personalului care efectuează ITP la

autovehiculele echipate cu instalaţii de alimentare cu gaz

petrolier lichefiat (GPL) sau cu instalaţii de alimentare cu gaz

comprimat (GNC) este condiţionată de absolvirea unui program

de atestare suplimentar organizat de RAR.

Prin comparație cu celelalte SM ale UE, se remarcă faptul că și în țara

noastră validarea rezultatelor învățării se realizează prin susținerea în

fața unei Comisii a unor examene cu probe teoretice și/sau practice.

Taxele de examinare sunt stabilite de RAR și pot fi consultate (la

valoarea lor actualizată) la adresa

http://www.rarom.ro/RO/article-Atest%C4%83ri%20inspectori%20ITP--267.html.

16

Page 17: Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007- 2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Atestarea ca inspector tehnic se face fără plată în cazul în care cererea

de atestare include recomandarea din partea persoanei juridice la care va

urma să își desfășoare activitatea. În caz contrar atestarea se face contra

cost. Efectuarea cursului pregătitor despre construcția și funcționarea

vehiculelor rutiere se face, de asemenea, contra cost, la fel ca și

obținerea unui nou certificat de atestare.

Pentru certificarea inspectorului ITP, RAR emite certificat de atestare,

modelul acestuia fiind prezentat pe pagina alăturată.

- față-

În România, valabilitatea atestatului emis de RAR este de 2 ani.

17

Page 18: Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007- 2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

3. PROCESELE DE RECUNOAŞTERE A CALIFICĂRILOR

DOBÂNDITE ÎN ALTE STATE MEMBRE

ALE UNIUNII EUROPENE

În vederea recunoaşterii calificărilor profesionale Directiva 2005/36/CE

prezintă trei modalități de recunoaştere prin:

sistemul de recunoaştere automată aplicabil pentru următoarele

profesii: asistent medical, medic dentist, medic veterinar,

moaşă, arhitect, farmacist şi medic;

sistemul general de recunoaştere bazat pe încrederea reciprocă

între statele membre ale Uniunii Europene, aplicabil pentru un

număr de profesii. În această situație recunoaşterea nu este

automată, ci necesită o comparaţie între cursurile de formare

profesională - prevăzute în cele două state, precum şi

posibilitatea în caz de "diferenţe substanţiale", la măsuri

compensatorii (test de aptitudini sau perioadă de adaptare);

sistemul bazat pe experienţa profesională dobândită în statul de

origine, care se aplică activităţilor de tip artizanal, comercial sau

industrial (enumerate în Directiva 2005/36/CE - Anexa IV) şi

prevede recunoaşterea automată în cazul în care sunt îndeplinite

condiţiile prevăzute în mod expres pentru fiecare categorie

profesională.

18

Page 19: Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007- 2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Din punctul de vedere al nivelului calificărilor care se supun sistemului

general de recunoaştere, Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea

calificărilor profesionale identifică 5 niveluri de calificări profesionale:

atestat de competenţă eliberat de o autoritate competentă din

statul membru de origine, care certifică fie că titularul a

dobândit cunoştinţele generale corespunzătoare unei formări la

nivel de învăţământ secundar sau liceal, fie că a urmat cursuri

de formare profesională care nu fac obiectul unui certificat sau

al unei diplome, fie că a trecut un examen special fără formare

prealabilă, fie că are o experienţă profesională de trei ani;

certificat care corespunde unui ciclu de studii liceale tehnice sau

profesionale, sau cu caracter general, completat de o formare

profesională;

diplomă care atestă absolvirea unor cursuri de formare la nivel

de învăţământ postliceal cu o durată de cel puţin un an sau a

unor cursuri de formare care pregătesc pentru un nivel

comparabil de responsabilităţi şi funcţii;

diplomă care atestă absolvirea unor cursuri de formare la nivel

de învăţământ postliceal sau universitar cu o durată de cel puţin

trei ani şi de cel mult patru ani;

diplomă care atestă absolvirea unor cursuri de formare la nivel

de învăţământ postliceal sau universitar cu o durată de cel puţin

patru ani.

19

Page 20: Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007- 2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

SM ale UE au fost obligate să se conformeze cerințelor Directivei

2005/36/CE prin transpunerea acesteia în legislatia naţională. De aceea,

informaţiile relevante cu privire la procedura de recunoaştere valabilă în

fiecare SM sunt cuprinse în legislatia naţională prin transpunerea

Directivei 2005/36/CE şi pot fi obţinute de la Punctele Naţionale de

Contact (National Contact Points) pentru recunoaşterea calificărilor, pe

care toate SM au fost obligate să le infiinţeze (datele de contact se

găsesc la adresa

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/contact/

national_contact_points_en.htm).

Punctul Naţional de Contact în România pentru recunoașterea

diplomelor/calificărilor profesionale obținute în străinătate este Centrul

Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor -rCNRED care

poate fi accesat pe site-ul cu adresa www.cnred.edu.ro.

Solicitantul trebuie să depună documentele necesare recunoașterii

calificării profesionale la autoritatea competentă care trebuie să ia o

decizie într-un termen limitat. Dacă, pe baza documentelor primite nu se

poate da un verdict pozitiv atunci se poate impune solictantului să dea

un test.

Testul de aptitudini poate fi aplicat de AC din SM gazdă în vederea

cunoașterii care sunt diferențele dintre cele două calificări profesionale

care trebuie să fie acoperite prin măsuri compensatorii. Cum activitatea

de inspector ITP presupune cunoașterea în detaliu a construcției

20

Page 21: Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007- 2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

vehiculelor ușoare și grele, precum și principiul de funcționare al

acestora, testul de aptitudine care conține întrebări din aceste domenii

este frecvent impus pentru recunoașterea calificării de inspector ITP

(tabelul 3). AC din SM gazdă va stabili întrebările pentru testul de

aptitudine ținând cont atât de cunoștințele dobândite de solicitant în

timpul calificării formale, cât și de cele pe care acesta le-a dobândit în

contexte informale sau non-formale, cum este cazul celor care au

experiență practică.

Inițierea procesului de recunoaștere precum și organizarea testului de

aptitudini se poate face de către AC după ce solicitantul face dovada

plății unei taxe care nu trebuie să fie mai mare decât costurile implicate

și să nu fie discriminatorie față de proprii resortisanți puși în situații

similare.

În cazul profesiei care face obiectul acestui ghid, recunoașterea în SM

ale UE în care este reglementată această profesie se face pe baza

sistemului general de recunoaştere (la prima aplicare) și/sau pe baza

dovedirii experienței profesionale în activitatea de inspecții tehnice ale

vehiculelor (grele, ușoare).

3.1. PROCESUL DE RECUNOAŞTERE ÎN REPUBLICA CEHĂ

A CALIFICĂRII DE INSPECTOR ITP

DOBÂNDITĂ ÎN ALTE SM ALE UE

21

Page 22: Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007- 2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

În Republica Cehă profesia de inspector ITP este reglementată.

Transpunerea în legislația cehă a Directivei 2005/36/CE este

reprezentată prin Act No 18/2004 Coll.4 în baza căreia se desfășoară

procedura de recunoaștere a calificărilor profesionale obținute în alte

SM ale UE.

Diplomele de studii obținute în alte SM ale UE sunt recunoscute în

Republica Cehă în conformitate cu:

Legea învăţământului nr. 561/2004;

Regulamentul Ministerului Educaţiei nr. 12/2005 privind

condiţiile de recunoaştere a a actelor de studii eliberate de şcoli

din străinătate .

În cazul în care conţinutul şi domeniul de aplicare al programului diferă

în anumite părţi, sau în cazul în care solicitantul nu depune

documentaţia completă care să arate conţinutul şi domeniul de aplicare

al subiecţilor studiaţi, departamentul de educaţie regional poate cere ca

deponentul să susţină un examen de validare. Promovarea examenului

este o precondiţie a eliberării documentului care recunoaşte valabilitatea

actului de studii străin.

Dacă un resortisant dorește să obțină recunoașterea calificării

profesionale pentru exercitarea profesiei de inspector ITP atunci trebuie

4 Act No 18/2004 Coll. on the Recognition of Professional Qualifications and Other Competence of the Nationals of EU Member States and amending certain laws (the Act on the Recognition of Professional Qualifications)

22

Page 23: Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007- 2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

să treacă prin următoarele etape ale procedurii de recunoaștere conform

Act No. 247/2000 Coll:

a) obținerea formularului de cerere (vezi ANEXĂ) pentru recunoașterea

calificării profesionale, care se poate descărca on-line de pe site-ul

http://uok.msmt.cz/uok sau, direct de la Autoritatea Competentă

Ministerul de Transport sau Ministerul Educației, Tineretului și

Sportului;

b) completarea cererii on-line și prezentarea următoarelor dovezi:

documente care oferă informații privire la nume și prenume,

data nașterii, cetățenie, adresa de corespondenţă. Cartea de

identitate și dovada cetățeniei al unui SM din UE trebuie să fie

prezentate în fotocopii, dar sunt cazuri în care, pentru

examinarea în vederea conformităţii actelor (din lipsa cooperării

administrative), autoritatea competentă poate solicita actele în

original sau fotocopii certificate (autentificate notarial);

documentele pentru recunoașterea profesiei reglementate pe

care resortisantul dorește să o exercitate în Republica Cehă.

Dovezile calificărilor profesionale și/sau a altor competențe pe

care le deține trebuie să demonsteze educația și formarea

dumneavoastră, prin precizarea nivelului de educație

(elementar, secundar, postliceal, superior), durata și conținutul

educației sau formării dobândite. Aceste documente trebuie să

fie traduse în limba cehă, iar dacă între statul de origine şi cel

gazdă există un tratat internațional, cum este cazul Convenţiei

23

Page 24: Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007- 2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

de la Haga dintre România şi Republica Cehă (valabil din

2001), atunci traducerea nu mai este necesară. În cazul în care

autoritatea competentă pune sub semnul întrebării

corectitudinea şi autenticitatea traducerii sau în cazul în care nu

s-a primit nici o dovada a autenticității pe cale administrativă,

autoritatea competentă respectivă este îndreptăţită să solicite

dovezi traduse în limba cehă de unul dintre interpreții de pe lista

de experți/traducători ai statului ceh;

o declarație cu privire la forma de exercitare a profesiei

reglementate (prestare activități independente sau ca angajat). În

cazul acestei profesii resortisantul declară că prestează activitate

profesională ca angajat;

chitanța prin care să se facă dovada achitării taxei

administrative de recunoaștere a calificărilor profesionale (2000

CZK);

c) depunerea formularului de cerere însoțit de documentele solicitate la

autoritatea competentă;

d) decizia cu privire la cererea depusă pe care autoritatea competentă

este obligată să o elibereze în termenul de 60 de zile de la depunerea

cererii complete (cu toate documentele solicitate). În cazul

procedurii consolidate sau a unei cereri deosebit de complexe,

autoritatea competentă are obligația legală să ia o decizie în termen

de maxim 90 de zile. Dacă decizia intră în litigiu juridic, autoritatea

competentă este obligată să restituie în termen de 15 zile lucrătoare

24

Page 25: Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007- 2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

toate documentele depuse de solicitant. La final, autoritatea

competentă emite o decizie prin care se atestă următoarele:

recunoașterea calificării profesionale a solicitantului; solicitarea

resortitantului a unor măsuri compensatorii de forma unor stagii de

adaptare sau a unui test de aptitudini; respingerea cererii de

recunoaștere a calificării profesionale;

e) apel împotriva deciziei autorității competente print-un recurs la

Comisia de Apel permanent, în termen de 15 zile după anunțarea

deciziei autorităţii competente (dacă resortisantul nu este de acord

cu decizia luată de aceasta);

Fig.1 Schema logică generală privind recunoașterea profesională

25

Page 26: Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007- 2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Continuarea Fig. 1

26

Page 27: Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007- 2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

În figura 1 este dată schema logică care stă la baza desfășurării

procesului de recunoaștere a calificărilor profesionale (sau a profesiilor)

din Republica Cehă. Consultarea acestei scheme crează o imagine de

ansamblu (general valabilă) cu privire la complexitatea acestui proces și

la pașii care trebuie parcurși pentru obținerea recunoașterii profesiei pe

care un resortisant dorește să o exercite întro țară din UE, alta decât țara

de origine unde a obținut calificarea profesională.

27

Page 28: Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007- 2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

În Republica Cehă, recunoașterea studiilor superioare efectuate în țara

de origine (orice SM al UE) este decisă de către instituțiile publice de

învățământ superior, în conformitate cu Act No. 111/19985.

Ministerul Educației, Tineretului și Sportului va elibera un certificat de

recunoaștere a studiilor superioare doar în cazul în care acesta a fost

dobândit într-un stat cu care Republica Cehă are un acord privind

recunoașterea actelor de studii, sau în cazul în care se constată diferențe

curriculare, poate propune completarea curriculum-ului prin programe

de studiu cu un conținut similar, finalizat cu examene.

3.2. PROCESUL DE RECUNOAŞTERE ÎN OLANDA

A CALIFICĂRII DE INSPECTOR ITP

DOBÂNDITĂ ÎN ALTE SM ALE UE

În general, în Olanda, calificările profesionale se obțin în urma unor

examene care certifică competențele fiecărei persoane, conform legii din

7 aprilie 2005 de modificare a Legii învățământului și implementare a

termenilor de calificare și formare profesională (Stb. 2005, 203; wet

experimenten). În acest sens s-au implementat cursuri specifice de

formare după parcurgerea cărora persoanele fizice să dobândească

competențe profesionale necesare pentru exercitarea unei profesii6.

5 Act No. 111/1998 on Higher Education Institutions and on Amendments and Supplements to Some Other Acts 6 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32316-3.html

28

Page 29: Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007- 2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Dacă o persoană este posesoarea unui titlu de calificare obţinut într-un

SM din UE, aceasta poate obţine recunoaşterea dreptului de a exercita

respectiva profesie în Olanda, în urma prezentării unei cereri şi a

documentelor necesare la autorităţile competente.

În Olanda, profesia de inspector ITP este reglementată, iar un resortisant

dorește recunoașterea profesiei acesta trebuie să prezinte următoarele

acte autorităților competente olandeze IBKI și RDW:

- certificat sau atestat eliberat de autoritatea competentă din țara

de origine, din care să rezulte că respectiva diplomă autorizează,

în țara de proveniență, exercitarea profesiei solicitantului;

- document care să ateste activitatea desfășurată în țara de origine

sau de proveniență, de la momentul obținerii diplomei pentru

care se solicită recunoașterea;

- document care să ateste efectuarea unor stagii, a unor cursuri de

specializare sau obținerea altor diplome.

Toate documentele redactate în limba română trebuie să fie însoțite de

traducere în limba olandeză, certificată de autoritatea diplomatică sau

consulară olandeză din ţara care a emis diploma.

Termenul pentru examinarea dosarului de recunoaștere a diplomelor

care certifică o anumită formare profesională este prevăzut în legislația

comunitară să nu depășească trei luni. La prima prestare, sau în

momentul în care se produce o schimbare în situaţia atestată de

documente, actele mai sus menţionate trebuie să fie însoţite și de:

29

Page 30: Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007- 2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

- un certificat sau o copie a unui document care să ateste

naţionalitatea furnizorului;

- un certificat eliberat de autoritatea competentă care să ateste că

titularul este stabilit legal într-un stat membru, că îşi exercită

activităţile în cauză sau că are interzis dreptul la practică,

permanent sau temporar, în momentul eliberării certificatului;

- un document care să certifice calificările profesionale;

- un document care să ateste exercitarea cu normă întreagă a

respectivei profesii pe durata a 2 ani în ultimii 10 ani în țara

unde a fost obținută diploma.

3.3. PROCESUL DE RECUNOAŞTERE ÎN ROMÂNIA

A CALIFICĂRII DE INSPECTOR ITP

DOBÂNDITĂ ÎN ALTE SM ALE UE

Profesia de inspector ITP este reglementată în România și recunoscută

prin sistemul general, nivelul educației fiind încadrat la Profesiile

reglementate pentru care durata de studii este de cel puțin 3 ani de

studii superioare.

Recunoașterea profesiei se face conform prevederilor generale din

Legea 200/2004 dat fiind faptul că OMTCT 2133/2005 nu are prevederi

specifice pentru procesul de recunoaștere a profesiei de inspector ITP.

30

Page 31: Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007- 2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Pentru recunoașterea profesiei ar putea fi necesară, după caz,

prezentarea următoarelor documente:

a) dovada naţionalităţii (copie buletin sau de pe cartea de identitate

sau a paşaportului);

b) permis de conducere;

c) o copie a atestatului de competenţă profesională sau a titlului de

calificare care conferă acces la profesie;

d) informaţii despre dezvoltarea profesională continuă, seminarii şi

toate mijloacele de formare la care solicitanții au participat pe

lângă formarea iniţială, deoarece formarea suplimentară poate

compensa diferenţele semnificative dintre calificări şi astfel se

poate evita aplicarea unei măsuri compensatorii;

e) dovada experienţei profesionale;

f) alte acte dacă este cazul.

3.4. SOLVIT

SOLVIT7 este o reţea prin intermediul căreia se soluţionează, fără să se

apeleze la proceduri legale, o gamă variată de probleme de către SM ale

UE care se ajută reciproc în rezolvarea situațiilor nedorite survenite prin

aplicarea necorespunzătoare a legislaţiei privind piaţa internă, de către

autorităţile publice.

7 http://ec.europa.eu/solvit/site31

Page 32: Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007- 2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

În cazul în care legislaţia comunitară a fost aplicată în mod

necorespunzător, SOLVIT poate rezolva problemele transfrontaliere

apărute între un agent economic sau un cetăţean şi o autoritate publică.

Domeniile politice care își regăsesc cel mai frecvent rezolvarea

problemelor prin SOLVIT sunt următoarele:

- recunoaşterea profesională a calificărilor şi a diplomelor;

- accesul la educaţie;

- permise de şedere;

- dreptul la vot;

- securitatea socială;

- dreptul de ocupare a unui loc de muncă;

- permisele de conducere;

- înregistrarea vehiculelor cu motor;

- controlul de frontieră;

- accesul pe piaţă al produselor;

- accesul pe piaţă al serviciilor;

- stabilirea ca independent;

- achiziţiile publice;

- impozitarea;

- libera circulaţie a capitalurilor şi a plăţilor.

Când se înaintează un caz către SOLVIT, centrul local SOLVIT trebuie

să verifice dacă este vorba despre una din problemele pe care acesta le

poate soluționa (ex. o aplicare necorespunzătoare a regulilor pieţei

32

Page 33: Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007- 2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

interne) informându-se din documentele puse la dispoziție. Apoi, după

verificare, cazul este înregistrat întro bază de date electronică şi pe

această cale informaţia este transmisă automat centrului SOLVIT din

celelalte SM în care a apărut problema în cauză.

Termenul în care centrul SOLVIT responsabil ar trebui să confirme

preluarea cazului este de o săptămână. Dacă soluţionarea unei probleme

implică abrogarea unei legi naţionale – şi nu doar aplicarea ei în mod

corespunzător – acest lucru necesită o perioadă mai mare de răspuns

deoarece este nevoie de o acţiune juridică formală.

Există și situații în care SOLVIT poate lua măsuri în sensul convingerii

SM în cauză să renunţe la aplicarea regulilor incorecte, iar acest lucru

poate să-l facă înainte de abrogarea legii respective.

Între cele două centre SOLVIT există o strânsă colaborare în

soluţionarea problemelor apărute, iar centrul SOLVIT “de origine” are

obligația informării curente cu privire la modul în care evoluează

rezolvarea cazurilor.

În tabelul 4 dunt date informații cu privire la Centrele Naţionale

SOLVIT din câteva SM ale UE.

33

Page 34: Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007- 2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Tabelul 4. Centrele naţionale SOLVIT8

SM al UE Centrul SOLVIT

Republica

Cehă

Odbor vnitřního trhu a služeb EU,

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32 CZ - 11015 Praha 1,

[email protected]

Danemarca

Danish Business Authority

(Internal Market Centre),

Langelinie Allé 17 DK - 2100 Copenhagen,

[email protected]

Germania

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie,

Scharnhorststr. 34-37, DE - 10115 Berlin,

[email protected]

Spania

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación,

Serrano Galvache 26, ES - 28033 Madrid,

[email protected]

Italia

Presidenza Consiglio Ministri,

Dipartimento Politiche Comunitarie,

Piazza Nicosia 20 IT - 00186 Roma,

[email protected]

Continuarea Tabelului 4

8 http://ec.europa.eu/solvit/site/centres34

Page 35: Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007- 2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

SM al UE Centrul SOLVIT

Olanda

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en

Innovatie, Bezuidenhoutseweg 30, Postbus 20101,

NL - 2500 EC Den Haag,

[email protected]

Austria

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend,

SOLVIT Center, Abteilung C1/2,

Stubenring 1, AT - 1010 Wien,

[email protected]

Portugalia

Ministério dos Negócios Estrangeiros,

Direcção Geral dos Assuntos Europeus Serviço do

Mercado Interno, [email protected]

România

Ministerul Afacerilor Externe, Guvernul României,

Bvd. Aviatorilor nr. 50A, Sector 1, Bucureşti 011854,

[email protected]

4. EXERCITAREA PROFESIEI DE INSPECTOR ITP ÎN UE

În SM ale UE analizate comparativ în acest ghid, inspectorii ITP nu pot

exercita activitatea ca liber profesioniști, ci doar ca angajați în stațiile

autorizate pentru desfăsurarea inspecțiilor tehnice periodice.

35

Page 36: Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007- 2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

În timpul exercitării profesiei de inspector ITP în SM ale EU prezentate

în acest ghid, persoanele se supun normelor profesionale din țara

respectivă având aceleași drepturi și obligații ca și cetățenii țării gazdă.

Pentru exercitarea profesiei de inspector ITP în UE nu există cerinţe

legate de cetăţenie sau de domiciliul solicitantului.

Autorităţile competente din țara în care o persoană dorește să presteze

servicii solicită ca la prima deplasare să fie informate în acest sens

printro declarație care să cuprindă informaţiile privind acoperirea

asigurării sau alte mijloace de protecţie personală ori colectivă privind

răspunderea profesională. Această declarație se reînnoiește anual.

În cazul în care apar schimbări ale situaţiei personale, în urma cărora

condiţiile de acordare a atestatului de inspector ITP nu mai sunt

îndeplinite, persoanele în cauză sunt obligate să anunțe autoritatea

competentă.

La nivel european nu există o asociație profesională care să militeze

pentru drepturile și obligațiile inspectorilor ITP și nicio directivă care să

reglementeze formarea profesională a acestora.

4.1. Exercitarea profesiei de inspector ITP în Republica Cehă

Pentru menținerea valabilității certificatelor obținute de instructorii ITP

aceștia trebuie să efectueze cursuri de bază și de perfecționare

desfășurate în cadrul instituțiilor autorizate din Ministerul Transportului

36

Page 37: Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007- 2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

din Republica Cehă. Programarea pentru participarea la aceste cursuri se

face cu 3 luni în avans. Perioada în care vor avea loc aceste cursuri este

publicată pe site-ul instituțiilor.

Legislația cehă cu privire procedurile de efectuare a inspecției tehnice

obișnuite, inspecției tehnice periodice a vehiculelor și a problemelor

specifice de operare cu vehiculele tip K cuprinde:

- Legea nr. 56/2001 Coll., Funcționarea vehiculelor pe drum,

cu modificările ulterioare,

- Decretul nr. 302/2001 Coll. Funcționarea adecvată a

vehiculelor cu emisii;

- Decretul nr. 341/2002 Coll., Aprobarea competenței tehnice

și condițiile tehnice de operare a vehiculelor pe drumuri, cu

modificările ulterioare;

- Legea nr. 111/1994 privind transportul rutier, cu

modificările ulterioare,

- Decretul nr. 478/2000 Coll. privind punerea în aplicare a

legii referitoare la transportul rutier, Art. 3.

Certificatul de competență profesională a inspectorului ITP este emis de

către autoritatea regională cehă în a cărei circumscripție administrativă

își va desfășura activitatea profesională operatorul stației de inspecție

tehnică.

37

Page 38: Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007- 2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Nu există obligativitatea înscrierii inspectorului ITP întro organizație

profesională de specialitate sau într-un alt organism cu rol de

supraveghere a activității profesionale.

În Republica Cehă nu se impune înregistrarea prealabilă într-un registru

sau cerinţe legate de cetăţenie sau de domiciliul solicitantului.

4.2. Exercitarea profesiei de inspector ITP în Olanda

În vederea menținerii dreptului de exercitare a profesiei, inspectorii ITP

din Olanda trebuie să participe la efectuarea unor cursuri de

perfecționare organizate în cadrul Innovam Groep (prin Institutul de

examinare și certificare – IBKI) care are și sarcina monitorizării

activității acestora pe perioada valabilității certificatului de competență

profesională.

Procedura de reatestare a inspectorului ITP prevede examen numai în

limba olandeză și de aceea o persoană care dorește recunoașterea

calificării obținută într-un alt SM al UE trebuie să facă dovada

competențelor lingvistice (scris și vorbit).

Nici în Olanda nu există cerinţe de înregistrare prealabilă într-un

registru sau cerinţe legate de cetăţenie sau de domiciliul solicitantului.

4.3. Exercitarea profesiei de inspector ITP în România

38

Page 39: Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007- 2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Supravegherea activității inspectorilor tehnici și sancționarea

administrativă a celor care se fac vinovate de săvârșirea abaterilor la

locul de muncă revine în sarcina RAR și conducerii stației autorizate

pentru efectuarea inspecțiilor tehnice periodice a vehiculelor.

Pe durata de valabilitate a certificatului de atestare se pot organiza anual

de RAR cursuri de îmbunătățire a pregătirii profesionale a inspectorilor

tehnici, dar acestea nu au caracter de obligativitate cum este în cazul

celorlalte SM ale UE prezentate anterior.

Persoana atestată va primi din partea RAR o ștampilă individualizată

pentru Stația de inspecție respectivă care va fi utilizată în activitatea sa

ca inspector tehnic. Ștampila va fi retrasă de RAR la expirarea

valabilității certificatului de atestare, la anularea acestuia sau la

încetarea activității în cadrul stației respective. În cazul transferului la o

altă stație de inspecție deținută de o altă persoană juridică, se va atribui

de RAR o nouă ștampilă, în baza unei solicitări a persoanei autorizate.

Un inspector tehnic nu poate deține și folosi în aceeași perioadă de timp

decât o singură ștampilă ITP.

Reatestarea inspectorilor tehnici se acordă în aceleași condiții ca și

atestarea. Inspectorului tehnic căruia i s-a anulat permisul de conducere

îşi pierde dreptul de a efectua ITP. Dacă unei persoane i s-a anulat

certificatul de atestare a doua oară, aceasta nu mai are dreptul să

efectueze inspecții tehnice periodice pe o perioadă de 2 ani. Anularea

certificatelor de atestare a inspectorilor tehnici se face de către RAR.

39

Page 40: Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007- 2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Ordinul care reglementează atestarea inspectorilor ITP (OMTCT

2133/2005) prevede abaterile de la cerințele de desfășurare a activității

precum și condițiile în care se anulează certificatul de atestare.

Procedura de atestare/reatestare a inspectorului ITP prevede examen

numai în limba română, impunându-se resortisanților cunoașterea limbii

(nivel scris și vorbit).

Dreptul de exercitare a profesiei este acordat pe termen limitat (2 ani)

cât este valabil atestatul de inspector ITP.

La fel ca în cazul Republicii Cehe și al Olandei trebuie evidențiat faptul

că nu există cerinţe de înregistrare prealabilă într-un registru din

România și nici cerinţe legate de cetăţenie sau de domiciliul

solicitantului.

Reglementarea OMTCT 2133/2005 nu conţine prevederi distincte

pentru accesul la exercitarea activităţilor cu caracter ocazional și

temporar.

40

Page 41: Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007- 2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

CONCLUZII

Recunoașterea profesiei de inspector ITP în majoritatea SM ale

UE în care este reglementată această profesie se face pe baza

sistemului general de recunoaştere (la prima aplicare) și/sau pe

baza dovedirii experienței profesionale în activitatea de inspecții

tehnice ale vehiculelor (grele, ușoare). Singura țară din UE în care

recunoașterea profesiei de inspector ITP este automată, după ce

solicitantul face dovada experienței sale profesionale, este Franța.

Din punctul de vedere al reglementării activității de inspecții tehnice

periodice ale autovehiculelor (grele și/sau ușoare) se disting diferite

niveluri de calificări (și implicit și de formări inițiale) impuse în SM ale

UE (tabelul 5) pentru profesia de inspector ITP.

Tabelul 5. Nivelul de formării inițiale a inspectorului ITP

Țara Formare inițială Nivel calificareRepublica Cehă Învățământ secundar Certificat de competență

Art.11bOlanda Învățământ secundar Atestat de competență

Art. 11aRomânia Învățământ secundar

sauAtestat de competență

Art. 11a

41

Page 42: Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007- 2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

învățământ superior

Această neuniformitate a nivelului de calificare este posibilă datorită

faptului că nu există nicio legislaţie europeană (ex. directivă) care să

prevadă armonizarea formării în acest domeniu de activitate.

Din această cauză, fiecare Autoritate Competentă este nevoită să ia

propriile decizii în vederea recunoașterii acestei calificări funcție de

legislația internă (prin impunerea unor stagii de adaptare, teste de

aptitudini etc.).

Experienţa în activitatea de întreținere auto și/sau reparații auto este

impusă ca o condiție de acces la formarea inspectorului ITP în

majoritatea SM ale UE.

Actele din componența dosarului întocmit pentru înscrierea la cursurile

de formare, precum și cele necesare participării la examenul de obținere

a atestatului/certificatului de competență profesională sunt în mare parte

aceleași în țările analizate în acest ghid.

Certificatele/atestatele de competenţă profesională ale inspectorilor ITP

au valabilitate limitată.

În majoritatea SM ale UE se impune formarea continuă profesională

pentru menținerea dreptului de exercitare a profesiei de inspector ITP.

Înscrierea în asociaţii profesionale nu este obligatorie în toate SM ale

UE: în Olanda inspectorul ITP trebuie să facă parte din organizația

42

Page 43: Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007- 2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

profesională Innovam Groep, în România și Republica Cehă nu se cer

afilieri profesionale care să condiționeze exercitarea profesiei.

În toate țările analizate în acest ghid Autoritățile Competente impun

taxe pentru examinarea solicitanților în vederea obținerii atestatului/

certificatului de inspector ITP.

Inspectorii ITP pot exercita activitatea profesională ca persoane angajate

la stațiile autorizate pentru desfășurarea inspecțiilor tehnice periodice,

această profesie neputând fi practicată ca inspector ITP liber

profesionist.

România alături de Republica Cehă, Olanda, Slovacia, Polonia, Franța

etc. se încadrează printre țările în care inspecția tehnică a autovehiculelor

este reglementată ca profesie distinctă.

43

Page 44: Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007- 2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

BIBLIOGRAFIE

1. Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a

Consiliului din 7 septembrie 2005, privind recunoaşterea

calificărilor profesionale, JO L 255, 30.09.2005, p. 22 - 123;

2. Legea nr. 200/2004, privind recunoașterea diplomelor și

calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din

România, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 3

iunie 2004;

3. Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcțiilor și

Turismului nr. 2.133 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea

Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor

rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa

circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă

conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1,

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.1160 din 21

decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare;

4. DG Internal Market and Services - Study to provide an

Inventory of Reserves of Activities linked to professional

qualifications requirements in 13 EU Member States &

assessing their economic impact, Final report Ja. 2012, la

44

Page 45: Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007- 2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/news/20

120214-report_en.pdf

5. http://ec.europa.eu/solvit/site;

6. www.nuffic.nl/en/diploma-recognition/professional-recognition

7. http://www.mdcr.cz/

8. http://uok.msmt.cz/uok/ru_detail.php?

id=570&dl=en&flet=&forg=0&ftype=0&fpg=18&ftxt

9. http://uok.msmt.cz/uok/ru_detail.php?

id=571&dl=en&flet=&forg=0&ftype=0&fpg=18&ftxt

10. http://www.ibki.nl/

11. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32316-3.html

12. http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof

45

Page 46: Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007- 2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

ANEXĂ

CERERE

pentru recunoaşterea calificărilor profesionale în Republica Cehă9)

Denumirea activită ț ii: ……………….…………..................................

Intenționez să practice activitatea regulată în această formă:10)

ca angajat sau în relaţia analogică

ca agent comercial sub supravegherea unui titular

ca antreprenor comercial

ca liber profesionist

Este activitatea reglementată în statul membru de origine/statul membru

de unde proveniţi:

da

nu

Informaţii despre candidat:

Prenume: ………………………………...…………………….…

Nume: …………………..…………………………………………

Sex:1) masculin - feminin

Data naşterii: ………..……………………………………………

Locul naşterii (ţară / oraş): ……………………………….........….

Naţionalitate(tăţi): …...…………………………………………….

9 Ștergeți după caz.10 Marcaţi informaţia corectă în căsuţă.

46

Page 47: Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007- 2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Domiciliu stabil: …………...……………………………..…….…..

Domiciliul pentru corespondență poştală:11 ……………...……........

Telefon fix: …………………………………………..………….….

Telefon mobil: …….……………………………......…………….…

Fax: ………………………...………………………………….…....

Email: ……………………………………………………….........…

Date personale despre un membru de familie a unui candidat:12

Relațiile familiale ale candidatului: ………………………………...

Prenume: …………………………………………………………....

Nume: …..…………………………………………………………...

Sex: masculin - feminin

Data naşterii: ………..……………………………………………….

Locul naşterii (ţara și oraşul): …………………………..……..…….

Naţionalitate(tăţi): …...………………………………………….…...

Informaţii despre un reprezentant autorizat al aplicantului:13

Prenume: ….…...…………………………………………….….…..

Nume: …..……………………………………………………….…...

Domiciliu: ………………………..……………………………....….

Telefon fix: ……..……………………………………………….......

Telefon mobil: ……………….………………………………………

11 Completaţi în cazul în care este diferit de domiciliul stabil .12 Completaţi doar în cazul în care un candidat nu face parte din UE sau ţară din spaţiul European economic sau Elveţia, dar este rudă a unui membru UE sau ţară din spaţiul European economic sau Elveţia13 Completaţi doar dacă aplicantul este reprezentat de o alta persoană sub puterea unui avocat.

47

Page 48: Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007- 2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Fax: …………………………………………………………………

Email: ………………………………………………………………

Informații despre calificările profesionale (diploma, certificat sau alt

document):

Tipul de diploma, certificat sau alt document:14 ………………….....

Numărul diplomei, certificatului sau documentului: ……………......

Eliberarea/Ediţia, diplomei, certificatului sau documentului:……….

Nume, adresă şi țara instituției: ………………………………………

……………..…………………………………………………………

Durata studiilor: …………….luni – ani

Informaţii cu privire la experienţa profesională – urmarea profesiei

precedente sau activităţii în cauză de către candidat:2)

nu

da

într-o poziţie subordonată:

normă întreagă: de la…..la…; în total...luni1) – ani1)

normă ”part-time”: de la...la…; în total…luni1) – ani1)

într-o poziţie independentă sau de conducere: de la..la;

în total... luni1) – ani1)

Nume, adresă şi ţara unui(unor) angajator(i): ..…...…...……….......…

Dovezi ataşate de canditat pe foaia de aplicaţie:

A. Documente care atestă identitatea candidatului:

14 Diplomă, certificate sau alt document obţinut în urma parcurgerii şi completării unui ciclu de educaţie (universitar, post-liceal, educaţie secundară) şi training.

48

Page 49: Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007- 2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

carte de identitate

documente ce dovedesc naţionalitatea

reprezentarea de către un avocat

B Documente care atestă calificările profesionale:

diploma, certificat sau alt document

descrierea conţinutului şi scopului studiilor

dovezi cu privire la experiența profesională

certificat de calificări profesionale eliberat de o autoritate competentă

în statul membru de origine/în statul membru din care provine

candidatul15

C. Documente care atestă alte competenţe:

cazier sau

document care atestă că aplicantul nu a fost declarat falit, sau

document care atestă că aplicantul a practicat activitatea într-un mod

responsabil ca agent autorizat sau ca organism statutar sau ca membru

al unui organism statutar, ori ca un organism al unei entități legale cu

privire la proprietatea acesteia, cu petiția falimentară completată sau

document care atestă că aplicantul nu a fost subiectul unor sancțiuni

disciplinare sau administrative, sau

document care atestă că aplicantul posedă o bună sănătate fizică şi

psihică, sau

15 Dovezile sunt necesare doar dacă activitatea este regulată în statul membru de origine/în statul membru din care provine candidatul

49

Page 50: Inspector ITP - Carmen Debeleac - Transporturi terestre

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007- 2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

document care atestă eficiența administrării financiare a candidatului,

sau

document care atestă asigurarea aplicantului împotriva consecințelor

financiare ale deficiențelor profesionale

În ……. ziua ……

………………………

Semnătura candidatului

Informaţii pentru candidaţi:O carte de identitate, dovadă a naţionalităţii, a calificării profesionale şi altor competenţe sunt necesare în format original sau copie..Dovada calificărilor profesionale și altor competenţe trebuie traduse în limba cehă dacă acestea nu sunt eliberate în Cehia sau dacă tratatul internaţional, de care Cehia este legată, nu specifică diferite condiţii.Dovezile celorlalte competenţe ataşate, cu excepţia celor care atestă eficienţa administrării financiare, nu pot fi mai vechi de 3 luni.Sub legislaţia curentă, respectiv Act No. 634/2004 Coll. În Administrarea taxelor, o taxă administrativă de  CZK 2000 este colectată pentru recunoaşterea calificărilor profesionale. Dacă există o altă autoritate de recunoaştere e.g. camera profesională, o regulă internă a acestei camere stabileşte valoarea acestei taxe.

50