of 21 /21
HØNEFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE IKT-PROSJEKTER 2009-2010 1. CD-ORD 2. NDLA 3. INTERAKTIVE TAVLER 4. SKJERMVIDEOS 5. LÆRINGSSTØTTENDE VURDERING

IKT-prosjekter Hovs - Geirs innlegg 100406

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Litt kjapt sammenraska fordi Thomas Nordahl meldte avbud til vår planleggingsdag bare noen timer i forkant. Derfor helt sikkert en del mangler .... Uansett funka det som en innledning til vår interne presentasjon av skoleåret 09-10s IKT-prosjekter for alle lærerne 5. mai, da får vi mer tid til parallellsesjoner denne dagen.

Text of IKT-prosjekter Hovs - Geirs innlegg 100406

Page 1: IKT-prosjekter Hovs - Geirs innlegg 100406

HØNEFOSS VIDEREGÅENDE SKOLEIKT-PROSJEKTER 2009-2010

1. CD-ORD

2. NDLA

3. INTERAKTIVE TAVLER

4. SKJERMVIDEOS

5. LÆRINGSSTØTTENDE VURDERING

Page 3: IKT-prosjekter Hovs - Geirs innlegg 100406

7 parallelltilbud3 fra prosjekt - 4 andre

Page 4: IKT-prosjekter Hovs - Geirs innlegg 100406

Refererte her til Arne Olav Nygard

• Viste her hans slides 5-38 fra samling på Kongsberg 4.2.10

• (Videoen to slides fram er også etter tips fra han)

Page 5: IKT-prosjekter Hovs - Geirs innlegg 100406

Pedagogisk bruk av IKT

• Viktigste fokus:

• Hva er den pedagogiske merverdien?

• Den må eksperten = faglæreren finne

• Fagmiljøene derfor veldig viktig

• Å filme læreren i klassen er kanskje ikke løsningen .....

Page 6: IKT-prosjekter Hovs - Geirs innlegg 100406

Ståle Ree – The Man

Page 7: IKT-prosjekter Hovs - Geirs innlegg 100406

Pedagogisk bruk av IKT

• Noen eksempler på merverdi:

• Digitale tidslinjer

• Simuleringer, som i NDLA eller GeoGebra

• Digitale postere

• Digitale fortellinger

Page 8: IKT-prosjekter Hovs - Geirs innlegg 100406

Pedagogisk bruk av IKT

• Viste her eksempel på Digital tekst fra en av årets MiK-elever

Page 9: IKT-prosjekter Hovs - Geirs innlegg 100406

CD-Ord

Page 10: IKT-prosjekter Hovs - Geirs innlegg 100406

NDLA

Page 11: IKT-prosjekter Hovs - Geirs innlegg 100406

NDLA

Bruk 30 min i fagmøter i dag til å skrive ned adressene til de nettsider / ressurser dere bruker i de ulike fagene.

Send lenkene til Geir

Page 12: IKT-prosjekter Hovs - Geirs innlegg 100406

Interaktive tavler / Tablet PC

Page 14: IKT-prosjekter Hovs - Geirs innlegg 100406

Skolens bokmerkeside

Page 15: IKT-prosjekter Hovs - Geirs innlegg 100406

Læringsstøttende vurderingHvordan jobbe fornuftig, rasjonelt og systematisk med å gi læringsstøttende vurdering ved hjelp av IKT, samtidig som en gjør elevene bedre i stand til å ta dette i mot og forstå tilbakemeldingene?

• Vi er gode, men kan bli bedre• Forbedringspunkter:

• Systematikken• Konkretisering

Page 16: IKT-prosjekter Hovs - Geirs innlegg 100406

Læringsstøttende vurdering

• Bruke karakterbok til all vurdering• Systematikken blir bedre• Konkretisering krever øving, • bruk av kommentarfelt til 1-3

Mestringspunkter og 1-3 Vekstpunkter kan hjelpe?

Page 17: IKT-prosjekter Hovs - Geirs innlegg 100406

Læringsstøttende vurdering

Page 18: IKT-prosjekter Hovs - Geirs innlegg 100406

Læringsstøttende vurdering

Page 19: IKT-prosjekter Hovs - Geirs innlegg 100406

Læringsstøttende vurdering- Vi bør ha mer fokus på at enda flere lærere bruker systemet med innlegging i Itsl gjennom hele året, samt det å formulere gode, konkrete mestringspunkter og vekstpunkter slik at elevene kan nyttiggjøre seg tilbakemeldingene. Det siste kan nok kreve både kursing og øving før vi får det til ordentlig.

- Men uansett er det hvordan lærer gir tilbakemeldingene gjennom hele året som er viktig, ikke bare det som skjer rundt halvårsvurderinga.

Page 20: IKT-prosjekter Hovs - Geirs innlegg 100406

IKT-prosjekter

• Mulig å søke midler også for neste skoleår

• I år generelle prosjekter – hva med noen yrkesfaglige?

• Søknadsfrist 1. juni• Snakk med din områdeleder

Page 21: IKT-prosjekter Hovs - Geirs innlegg 100406

• Planlegg 5. mai i god tid!• Studer programmet nøye• Velg dine parallellsesjoner innen fristen!• Sørg for å ha nødvendig programvare• Meld inn digitale ressurser til Geir• HA EN FIN DAG!