of 49 /49
IKT HOVS Geir Dahlberg, 16. mai 2011

Felles info IKT 110516 Hovs

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Geir Ds presentasjon for lærerne på Plandag 16. mai 2011.

Citation preview

Page 1: Felles info IKT 110516 Hovs

IKT HOVSGeir Dahlberg, 16. mai 2011

Page 2: Felles info IKT 110516 Hovs
Page 3: Felles info IKT 110516 Hovs

Hvorfor

Page 4: Felles info IKT 110516 Hovs
Page 5: Felles info IKT 110516 Hovs

«Teknologien er et verktøy eller hjelpemiddel som ofte

gjør oss i stand til å gjøre mer med enn uten.»

Guttorm Hveem

Page 6: Felles info IKT 110516 Hovs

«Det handler ikke om avansert bruk av IKT eller ikke, det handler om læringssyn, elevsyn, vilje til å endre praksis hvis dagens undervisning ikke er tilfredsstillende.»

Anne Cathrine Gotaas

Page 7: Felles info IKT 110516 Hovs

Den viktigste holdningen

Harald Rønneberg ”gjør ting han ikke kan”

Å gjøre det du ikke kan

Vedlikehold av digital kompetanse krever at du kontinuerlig prøver deg på det du ikke kan.

Det går ikke å vente på at noen andre skal prøve først - for så å komme og lære deg hvordan det skal gjøres.

Page 8: Felles info IKT 110516 Hovs

Fra «Motivasjon – Mestring – MuligheterUngdomstrinnet», 29.april 2011

Page 9: Felles info IKT 110516 Hovs

Grunnleggende kunnskap, nettvett, digital

dannelse

Page 10: Felles info IKT 110516 Hovs
Page 11: Felles info IKT 110516 Hovs

Dashbord

Page 12: Felles info IKT 110516 Hovs

Meldinger på store prøvedager

Page 13: Felles info IKT 110516 Hovs

Ny løsninghøst 2011- fra / til

Page 14: Felles info IKT 110516 Hovs
Page 15: Felles info IKT 110516 Hovs

ElevportalElev.bfk.no

Page 16: Felles info IKT 110516 Hovs

KommunikasjonAnsatte Elever

Page 17: Felles info IKT 110516 Hovs

Bruk av Outlook

Tilstedeværelse

Timeplan

Kalender

Page 18: Felles info IKT 110516 Hovs

Rombooking

Page 19: Felles info IKT 110516 Hovs

Hjemmesideetter BFKs malNy hjemmeside

Page 20: Felles info IKT 110516 Hovs
Page 21: Felles info IKT 110516 Hovs

Planlegger

Page 22: Felles info IKT 110516 Hovs
Page 23: Felles info IKT 110516 Hovs

• Bruke Vurderingsboka til all vurdering• Systematikk• Tvunget til konkretisering • Kommentarfeltet: 1-3 Mestringspunkter og

1-3 Vekstpunkter

Vurdering for læring

Page 24: Felles info IKT 110516 Hovs

Vurdering for læring

Page 25: Felles info IKT 110516 Hovs

• Kreve at lærere gir systematisk tilbakemelding gjennom hele året (itsl)

• Arbeide med å gjøre tilbakemeldingene forståelige for elevene (konkretisere og beskrive) (Mestrings-og vekstpunkter)– fagressursmøte– gjøres på fagområdene– Våre fagressurser er også ressurspersoner Vurdering for

læring (bfks satsing)

Videre arbeid

Page 26: Felles info IKT 110516 Hovs

Eksempler fra lærere

Page 27: Felles info IKT 110516 Hovs

Elevens konkretisering

Page 29: Felles info IKT 110516 Hovs

Den pedagogiske merverdien

Page 30: Felles info IKT 110516 Hovs

Nyttige verktøy

Page 32: Felles info IKT 110516 Hovs
Page 33: Felles info IKT 110516 Hovs

Hjelp til faglig struktur

Page 34: Felles info IKT 110516 Hovs

Samskrivingsdokumentermed full kontrollKommentarfeltSvarskjemaer / Tester

Page 35: Felles info IKT 110516 Hovs

Mer enn en søkemotor

x^3 - 4x^2 + 6x - 24 = 0

Page 36: Felles info IKT 110516 Hovs

Mer enn en søkemotor

Page 37: Felles info IKT 110516 Hovs

Kalkulator

Page 39: Felles info IKT 110516 Hovs

Kikora

Page 40: Felles info IKT 110516 Hovs

Digital historiefortelling; demo, instruksjon, rapport,

presentasjon, osv

Page 42: Felles info IKT 110516 Hovs
Page 43: Felles info IKT 110516 Hovs
Page 44: Felles info IKT 110516 Hovs
Page 46: Felles info IKT 110516 Hovs

Faceb

oo

ki klasse

n

Page 47: Felles info IKT 110516 Hovs
Page 48: Felles info IKT 110516 Hovs
Page 49: Felles info IKT 110516 Hovs

Åpne sesjoner