of 46 /46
Erfaringer med digital utvikling på egen skole

Erfaringer med digtal utvikling Hovs

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mine slides fra Impulskonferansen, Nordfjordeid 230910

Citation preview

Page 1: Erfaringer med digtal utvikling Hovs

Erfaringer med digital

utvikling på egen skole

Page 2: Erfaringer med digtal utvikling Hovs
Page 3: Erfaringer med digtal utvikling Hovs
Page 4: Erfaringer med digtal utvikling Hovs

Den viktigste holdningen

Harald Rønneberg ”gjør ting han ikke kan”

Å gjøre det du ikke kan Vedlikehold av digital kompetanse krever at du kontinuerlig prøver deg på det du ikke kan. Det går ikke å vente på at noen andre skal prøve først - for så å komme og lære deg hvordan det skal gjøres.

Page 5: Erfaringer med digtal utvikling Hovs

Digitalt kompetente ledere

Page 6: Erfaringer med digtal utvikling Hovs

Digital ledelseskompetanse 1. Kjennetegn ved lederens digitale kompetanse Holdninger a. være en nysgjerrig, åpen og kritisk bruker av digitale verktøy Ferdigheter b. ha grunnleggende ferdigheter, jfr. 5.3a c. utøve informasjonskompetanse og digital dømmekraft, jfr. 5. 3c d. kjenne til de mest vanlige web 2.0-verktøyene og bruke relevante verktøy e. kjenne til og beherske relevante administrative systemer og fagsystemer på skolen f. kjenne til og kunne bruke digitale verktøy og ressurser som er relevante i egen avdeling og egne fag g. være en synlig deltaker på skolens digitale arenaer og sørge for at disse er tidsmessige h. stadig utvikle sin digitale kompetanse individuelt og sammen med kolleger i ledergruppa Kunnskap g. ha kunnskap om elevers digitale hverdag h. ha kunnskap om hvordan digitale endringer påvirker læring og samarbeid i. ha kunnskap om kjennetegn ved fagdidaktisk IKT-kompetanse j. ha kunnskap av på hvilke områder IKT kan fremme læring k. ha kjennskap til foresattes og elevers digitale forventninger til skolen l. ha kunnskap om viktige digitale fenomener i samtiden

2. Kjennetegn ved lederens digitale ledelseskompetanse Holdninger a. være pådriver og inspirator b. ha endringsvilje- og endringsevne c. ha blikk for og legge til rette for god innovativ undervisningspraksis Strategisk kompetanse a. fremme pedagogisk bruk av IKT og refleksjon om hva som er god didaktikk b. bidra til utvikling av god klasseledelse i det digitale klasserommet c. bygge IKT inn i en helhetlig strategi for utvikling av kvalitet i opplæringen d. lede utvikling av, forankring av og gjennomføring av visjoner, strategi og tiltak for skolens IKT-satsing e. skape rammer for alle læreres kompetanseutvikling, f.eks. skape digitalt handlingsrom, differensiere, gi incentiver og støtte f. sikre oppfølging av læreplanenes krav til elevers digitale kompetanse og dannelse g. sørge for utvikling av delingskultur for læring internt på skolen og mellom skoler h. fremme bruk av gode digitale læringsressurser og verktøy i fagene i. sikre at skolens ledelse har eierskap og forpliktelse i forhold til utarbeidelse og oppfølging av planer for pedagogisk bruk av IKT. j. bruke nasjonale og regionale styringsdokumenter og forskning i skolens IKT-satsing Systemkompetanse a. bidra til en IKT-infrastruktur som fungerer b. sikre innkjøp som støtter opp under mål i IKT-planen c. kunne ivareta læring med IKT ved planlegging av skolebygg

nysgjerrig, åpen og kritisk

bruker av digitale verktøy

synlig deltaker på

skolens digitale arenaer

ha blikk for og legge til

rette for god innovativ

undervisningspraksis

Page 7: Erfaringer med digtal utvikling Hovs

http://www.youtube.com/watch?v=Pk7yqlTMvp8

Page 8: Erfaringer med digtal utvikling Hovs

Ledelsesperspektiv

Hvordan jobbe for å øke

pedagogisk bruk av IKT?

• Prioritering

• Tilrettelegging

• Dyrke ”speedbåtene”

• Holde fram de gode eksemplene

(”what’s in it for me?”)

PEDAGOGISK

MERVERDI Illustrasjon: Lisa Aisato

Page 9: Erfaringer med digtal utvikling Hovs

Prioritering

Page 10: Erfaringer med digtal utvikling Hovs
Page 11: Erfaringer med digtal utvikling Hovs

Tilrettelegging

Page 12: Erfaringer med digtal utvikling Hovs

Skjermvideos www.delicious.com/skjermvideo

Page 13: Erfaringer med digtal utvikling Hovs

Skolens bokmerkeside www.delicious.com/hovshovs

Page 14: Erfaringer med digtal utvikling Hovs
Page 15: Erfaringer med digtal utvikling Hovs
Page 16: Erfaringer med digtal utvikling Hovs
Page 17: Erfaringer med digtal utvikling Hovs
Page 18: Erfaringer med digtal utvikling Hovs
Page 20: Erfaringer med digtal utvikling Hovs
Page 21: Erfaringer med digtal utvikling Hovs
Page 22: Erfaringer med digtal utvikling Hovs

”En hovedutfordring for norsk skole i tiden

som kommer er å utvikle elevers og læreres digitale kompetanse slik at

de kan håndtere utfordringene som

informasjonssamfunnet stiller dem

overfor.

Lærernes kompetanse er avgjørende for

å utviklingen av elevenes digitale

kompetanse.” (Henta fra BFKs Strategiplan Pedagogisk bruk av IKT)

Page 23: Erfaringer med digtal utvikling Hovs

Fra Buskerud fylkes «Strategiplan ped bruk av IKT 2008-11»

Page 24: Erfaringer med digtal utvikling Hovs
Page 25: Erfaringer med digtal utvikling Hovs

Fra Buskerud fylkes «Strategiplan ped bruk av IKT 2008-11»

Page 26: Erfaringer med digtal utvikling Hovs

Fra Buskerud fylkes «Strategiplan ped bruk av IKT 2008-11»

Page 27: Erfaringer med digtal utvikling Hovs

Fra Buskerud fylkes «Strategiplan ped bruk av IKT 2008-11»

Page 28: Erfaringer med digtal utvikling Hovs
Page 29: Erfaringer med digtal utvikling Hovs
Page 30: Erfaringer med digtal utvikling Hovs

Dyrke ”speedbåtene”

Page 31: Erfaringer med digtal utvikling Hovs
Page 32: Erfaringer med digtal utvikling Hovs
Page 33: Erfaringer med digtal utvikling Hovs

http://www.youtube.com/watch?v=PfBQHJpJ79Y

Page 34: Erfaringer med digtal utvikling Hovs

De gode eksemplene

Page 38: Erfaringer med digtal utvikling Hovs

Digital tidslinje

Page 39: Erfaringer med digtal utvikling Hovs

Simuleringer

Page 41: Erfaringer med digtal utvikling Hovs

Digital historiefortelling

http://www.honefoss.vgs.no/0910/MiK/Dig_rep/Afrikas_smil_av_Kamilla.wmv

Page 42: Erfaringer med digtal utvikling Hovs

Send inn bursdagshilsninger til [email protected] eller til mobil

med kodeord «morra» til 1987

NRK Troms’ morgensending

Page 43: Erfaringer med digtal utvikling Hovs
Page 44: Erfaringer med digtal utvikling Hovs
Page 45: Erfaringer med digtal utvikling Hovs
Page 46: Erfaringer med digtal utvikling Hovs

Erfaringer med digital

utvikling på egen skole Epost: [email protected] Blogg: http://iktogskoleutvikling.blogspot.com/ Twitter: GeirDahlberg Prosjektblogg: http://ikthovs0910.blogspot.com/ Hjemmeside: http://www.honefoss.vgs.no/

Takk for meg !