IHSAN TERHADAP BINATANG

Embed Size (px)

Text of IHSAN TERHADAP BINATANG

  • 1. HADISIHSANTERHADAPBINATANG

2. MAKSUD HADIS : Daripada Abu Yala Syaddad b. Ausbahawa Rasulullah SAW bersabda:SesungguhnyaAllahmewajibkanberlaku Ihsan atas semua perkara. Jikakamu membunuh, berlaku ihsanlahketikamembunuh,jikakamumenyembelih, berlaku ihsanlah ketikamenyembelih.Kamu hendaklahmenajamkan pisau dan menyenangkanhaiwan sembelihan. 3. IHSAN Berbuat baik menurut syarak merangkumiseluruh aspek kehidupan terhadap makhlukALLAH SWT. Berbuat baik semasa menyembelih (tidakmenganiayainya). 4. KEPENTINGAN IHSAN TERHADAP BINATANG.1-Mendapat ganjaran dan rahmat dari Allah2-Tunjuk rasa hormat pada binatang3-Lahir masyarakat penyayang4-Pelihara habitatnya daripada musnah5-Bentuk individu yang suka kebaikan 5. PERLAKUAN IHSAN SEMASA:- MENYEMBELIH 1-Beri minum dahulu 2-Baringkan di tempat rata 3-Guna pisau tajam 4-Sembelih dengan cepat dan baik 6. 5-Tidak menyeksa /mengheret dengan kasar6-Elak menyembelihnya dihadapan haiwan lain7-Tidak menyembelihbinatang bunting/menyusukan anak8-Tidak melapahnyasebelum ia benar-benarmati. 7. MEMBUNUH1-Bukan secara kejam2-Tidak menyeksanya3-Guna alat yang sesuai4-Guna alat yangmempercepatkan matinya. 8. BENTUK PENGANIAYAAN TERHADAP BINATANG1 Pelihara dalam sangkar.2 Menyabung atau melaganya.3 Merendamnya hingga lemas.4 Mengurung tanpa memberi makan.5 Menjadikannya sasaran untuk latihan memanah.6 Memukul / menyeksanya.7 Melontar / menghumbannya.8 Memusnahkan habitatnya. 9. BINATANG YANG HARUS DIBUNUH1-Buas dan ganas(harimau).2-Berbahaya,beracun dan berbisa.3-Burung yang menyambar mangsa dengankuku (helang).4-Binatang perosak,kotor dan memudaratkan. 10. IMPLIKASI PENGANIAYAAN TERHADAPBINATANG1-Berdosa dan diazab di akhirat.2-Hati menjadi keras dan sukar ditegur.3-Bersikap bengis,kasar dan tidakbertolak ansur.4-Dibenci dan tidak dihormatimasyarakat. 11. VIDEO SABUNG AYAM 12. PENGAJARAN HADIS1. Ihsan ialah sifat terpuji yang wajib dimilikioleh setiap muslim.2. Kita wajib bersikap ihsan terhadap binatangdan menghindar diri daripada melakukanpenganiayaan.3. Islam mengharuskan membunuh binatangyang memudaratkan manusia.