24
Comportamen tul delicvent Motto: “Niciodată nu vor fi respectate legile într-un stat, unde nu există frică de pedeapsă.” (Sofocle)

Comportament delicvent

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Comportament delicvent

Comportamentul

delicvent Motto: “Niciodată nu vor fi respectate legile

într-un stat, unde nu există frică de pedeapsă.”(Sofocle)

Page 2: Comportament delicvent

ARGUMENTO societate democratică promovează valori

precum: libertatea, dreptatea i egalitatea în drepturi a șcetăţenilor, valori care nu pot exista de la sine, dacă nu sunt înţelese corect şi respectate ca etalon. Pentru ca democraţia să funcţioneze din plin, membrii societăţii ar trebui să fie activi şi responsabili, să posede o cultură civică şi juridică, să cunoască legile şi să le respecte. Altfel nu poate fi construită o societatea democratică, bazată pe valori, unde să se dezvolte o personalitate liberă şi deschisă, capabilă să acţioneze în condiţii de schimbare şi să judece în funcţie de calităţile pe care le consideră necesare şi importante: corectitudinea, onestitatea, toleranţa. Acestea şi alte calităţi sunt cultivate prin educaţie minorilor atît în familie, cît i în institu iile de ș țînvă ămînt pentru ca ei să înţeleagă de la o vîrstă foarte țfragedă de ce ar trebui fiecare cetăţean să respecte legile şi să fie responsabil în primul rînd în faţa propriei conştiinţe pentru faptele sale.

Page 3: Comportament delicvent

Scopul activită ii ț este de a demonstra necesitatea cunoaşterii legii penale de către minori şi de a fi implicaţi în diverse activităţi educaţionale, fiind astfel reduse numărul de infracţiuni în comunitate.

Page 4: Comportament delicvent

Obiective: Combaterea şi prevenirea comportamentului delicvent în rîndul elevilor;Precizarea termenului de comportament delicvent;Depistarea şi înţelegerea cauzelor care generează comportamentul delicvent;Enumerarea condiţiile care favorizează un astfel de comportament;Recunoa terea formele de manifestare a școmportamentului delicvent şi a factorilor de risc;Identificarea modalităţilor de prevenire a comportamentului delicvent în rîndul elevilor.

Page 5: Comportament delicvent

Cuprins• Definirea comportamentului

delicvent• Semnele comportamentului delicvent

• Cauze• Consecinţe

• Comportamentul delicvent şi răspunderea penală a minorilor

• Tipuri de infracţiuni comise de minori .

Page 6: Comportament delicvent

Cum defini i termenul de țcomportament delicvent?

Comportamentul delicvent este un fenomen tot mai des întîlnit în rîndul tinerilor, care se ocupă în special cu tîlharii, consum şi trafic de droguri,

prostituţie, furturi.

Page 7: Comportament delicvent

Comportamentul delicvent defineşte ansamblul conduitelor minorilor şi

tinerilor aflaţi în conflict cu normele de

convieţuire socială acceptate şi

recunoscute într-o societate, adică

comportament care contravine

legii.

Page 8: Comportament delicvent

Semnele unui comportament delicvent sunt:

Adolescentul are un comportament rebel, sfidează autoritatea, nu se supune regulilor acasă sau la şcoală.

Are un comportament nepotrivit faţă de persoanele cu autoritate.

Dispare de acasă, nu spune unde merge.

Are prieteni dubioşi. Are semne de violenţă (vînătăi,

răni), semn că se împlică în conflicte fizice.

Îl vedeţi cu obiecte pe care nu şi le permite (semn că fură).

Page 9: Comportament delicvent

• situaţia materială proastă a familiei;

• problemele în familie (conflicte cu părinţii);

• familii dezorganizate, prezenţa unui infractor adult în familie;

• tentaţiile societăţii actuale;• abandonarea studiilor şi lipsa

unei ocupaţii;• influenţa anturajului prost

ales;• consumul de alcool şi droguri;• convingerea gresită că

”dacă ești minor nu pățești nimic „;

• criza valorilor morale.

Cauze :

Page 10: Comportament delicvent

Puterea exemplului mediul familial dezorganizat;

prezenţa modelului infracţional în familie; tentaţiile tot mai numeroase pe care societatea le oferă permanent; influenţarea de către persoanele majore;deficienţe la nivelul familiei.

Page 11: Comportament delicvent

Studiu de caz

În seara zilei de 14 martie 1997 eleva Z se deplasa cu un autobuz spre Cartierul Zorilor, unde locuia. Cînd a ajuns în stația de lîngă Complexul Studențesc “Observator” a coborît din autobuz împreună cu mai mulți călători, continuîndu-și drumul spre locuință. Ajunsă într-o zonă mai întunecată și mai puțin circulată la acea oră (21:00), a fost acostată de către un grup de tineri țigani - doi băieți și două fete – aflați sub influența băuturilor alcoolice.Aceștia au imobilizat-o și au tîrît-o într-o ghenă de gunoi de lîngă căminele studențești. Eleva a fost lovită cu pumnii și cu picioarele, iar apoi a fost tîlhărită de către grupul de infractori și abandonată la locul unde s-a comis fapta.

Page 12: Comportament delicvent

Infractor la 10 ani Împreună cu un prieten de-al său, cu doar trei ani

mai mare, a spart un magazin, cauzînd un prejudiciu de aproape nouă sute de lei. Polițiștii care investighează cazul, spun că Radu D. (13 ani) și Ionuț Z., (10 ani), au acționat ca niște profesioniști. Au așteptat noaptea de marți spre miercuri, pentru a profita de adăpostul întunericului și a fi feriți de ochi iscoditori și au trecut la acțiune. Au spart geamul vitrinei magazinului " Unic " cu o piatră și au furat din incintă ce le-a picat în mînă. Mai mult decît atît, au reușit să ducă furtul la finalitate și s-au întors la casele lor cu bunuri în valoare de 850 de lei. Isprava a fost descoperită abia a doua zi, dimineața, cînd polițiștii au pornit pe firul evenimentului și au reușit să le dea de urmă.

Page 13: Comportament delicvent

Art.104 CP RM, avertismentul în calitate de măsură de constrîngere cu caracter educativ, constă în explicaţia dată minorului despre pericolul pe care îl prezintă fapta comisă şi preîntîmpinarea de a nu săvîrşi noi infracţiuni. Obligarea minorului de a repara daunele cauzate constă în recuperarea prejudiciului cauzat victimei sau altor persoane prin săvîrşirea infracţiunii. La aplicarea acestei măsuri trebuie să se ia în considerare starea materială a minorului, prezenţa surselor de venit propriu, angajarea în câmpul muncii, etc. Obligarea minorului de a urma un curs de tratament medical de reabilitare psihologică. Internarea minorului într-o instituţie specială de învăţământ şi de reeducare sau într-o instituţie curativă şi de reeducare reprezintă o măsură educativă privativă de libertate, care constă în plasarea minorului în instituţiile speciale menţionate pe o perioadă nedeterminată, care însă nu poate dura mai mult decât până la atingerea vârstei de 18 ani.

Page 14: Comportament delicvent

Instanţa poate să impună minorului (în cazul luării măsurii libertăţii supravegheate) respectarea uneia sau mai multora dintre următoarele obligaţii:     - să nu frecventeze anumite locuri stabilite;     - să nu intre în legătură cu anumite persoane;     - să presteze o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public fixată de instanţă cu o durată între 50 şi 200 de ore, de maximum 3 ore pe zi, după programul de şcoală, în zilele nelucrătoare şi în vacanţă.

Page 15: Comportament delicvent

Consecinţe:

Urmările infracţiunilor sunt pedeapsa cu închisoarea,

internarea în centre de reeducare şi un cazier judiciar care te va urmări cel putin pentru cîţiva ani.

Adolescenţii

infractori îşi pierd prietenii, pierd

încrederea familiei, nu mai pot avea o viaţă socială normală.

Un loc de muncă bun este mai greu de găsit atunci cand ţi s-a întocmit dosar penal.

Page 16: Comportament delicvent

Comportamentul delicvent şi răspunderea

penală a minorilor

Page 17: Comportament delicvent

Comportamentul delicvent al minorilor însumează toate faptele care contravin legii, săvîrşite de către minori. Minorii răspund penal dacă au împlinit vârsta

legală. Nu vă păcăliţi cu gîndul că adolescentul dumneavoastră nu va fi

judecat şi arestat pentru că este minor .

Page 18: Comportament delicvent

- Minorii aflaţi sub vârsta de 14 ani nu răspund penal pentru faptele lor întrucît există prezumţia absolută că sunt lipsiţi de discernămînt, neavînd deci capacitatea intelectuală, afectivă şi volitivă de a percepe fapta licită şi consecintele negative ale acesteia.- Minorii aflaţi între 14 şi 16 ani răspund penal numai dacă se dovedeşte, pe baza expertizei medico-psihiatrice, că au actionat cu discernamînt.- Minorii între 16 şi 18 ani răspund penal întocmai ca adultii.

Page 19: Comportament delicvent

Tipuri de infracţiuni comise de minori:• Infractor la 10 ani

• La 17 ani, a dat o spargere de aproape două mii de lei .

• Fată de 14 ani, prinsă de proprietar în locuinţă .

• Băiat de 13 ani şi-a omorît mama cu un ciocan.

Page 20: Comportament delicvent

Evitaţi comportamentul delincvent! Stă în puterea dumneavoastră să vă feriţi copilul de infracţionalitate!

Luaţi din timp aceste măsuri şi nu uitaţi să fiţi apropiaţi

de copii!

Page 21: Comportament delicvent

-Ai grijă cum îţi petreci timpul liber!-Gîndeşte-te de două ori înainte de a te duce cu prietenii atunci cînd te cheamă să faceţi diverse lucruri!- Nu riposta la agresivitatea verbală şi evită agresiunea fizică! -Atenţie la capcana drogurilor şi a alcoolului! -Limitează-te la posibilităţile financiare de care dispui! -Ascultă sfatul părinţilor sau profesorilor! Fii convins că îţi vor întotdeauna binele!

Evitarea delincvenței

Page 22: Comportament delicvent

Chestionare:

Completarea nu este obligatorie.Timp de lucru 3 minute

Chestionar părinți Optimizarea relaţiei părinte – adolescent

1. Relaţia dumneavoastră cu propriul copil este:a. foarte bună c. de indiferenţăb. bună d. puţin conflictualăe. foarte conflictuală

2. Cât de des aveţi discuţii cu copiii dumneavoastră despre ceea ce se întâmplă la şcoală?

a. Zilnicb. Săptămînalc. Rareorid. Niciodată

3. Precizaţi trei aspecte pe care le apreciaţi în relaţia cu propriul copil......................................................................................................

4. Precizaţi trei aspecte care credeţi că ar mai trebui îmbunătăţite în relaţia cu propriul copil.................................................................................

Page 23: Comportament delicvent

Chestionar elevi1.Ce fel de conflicte există între tine şi colegii tăi? • a.Violente c.Verbale (cearta)• b.Doar de competiţie d.Nu există

2.Participi la soluţionarea conflictelor dintre colegii tăi?• a.Mereu• b.Cîteodată• c.Niciodată

3.La cine apelezi în rezolvarea unor conflicte?• a.Colegi d.Colegul preferat• b.Profesori e.Director• c.Părinţi f.Învăţător/diriginte• g.Alţii

4.Care sunt cele mai plăcute forme de activitate pentru tine?• a.Lucrul în grup d.Munca independentă• b.Lucrul în perechi e.Lucrul la tablă• c.Lucrul cu toată clasa f.Altele

Completarea nu este obligatorie.Timp de lucru 3

minute

Page 24: Comportament delicvent