Transcript
 • SKLOPNICI 2

  Tropolne izvedbe do 630A za kategoriju upotrebe AC3

  etveropolne izvedbe1600A za kategoriju upotrebe AC1

  Specijalne izvedbe za korekcijufaktora snage do 60kvar pri 400VAC

  Specijalne etveropolne izvedbe sa2NO+2NC ili 4NC glavna kontakta

  Izvedbe sa malom potronjom saDC napajanjem za pomone sklopnikei sklopnike 9-38A u kategoriji upotrebeAC3

  Izvedbe sa AC ili DC napajanjem

  Veliki izbor prigradnih blokova ipribora

  Certificirano od strane meunarodnihovlatenih ustanova.

  Tropolni ..................................................................................................................................................... 2 - 4etveropolni ................................................................................................................................................. 2 - 8Za korekciju faktora snage ............................................................................................................................ 2 - 12etveropolni sa 2NO i 2NC ili 4NC glavna kontakta ....................................................................................... 2 - 13Pomoni sklopnici ......................................................................................................................................... 2 - 14

  Prigradni blokovi i priborZa minijaturne sklopnike serije BG ................................................................................................................. 2 - 16Za sklopnike serije BF .................................................................................................................................... 2 - 18Za sklopnike serije B ...................................................................................................................................... 2 - 26

  Rezervni dijeloviAC svici za sklopnike serije BF ....................................................................................................................... 2 - 28DC svici za sklopnike serije BF ....................................................................................................................... 2 - 29AC/DC svici za sklopnike serije B ................................................................................................................... 2 - 30Glavni kontakti za sklopnike serije BF ............................................................................................................. 2 - 31Glavni kontakti i lune komore za sklopnike serije B ....................................................................................... 2 - 31

  Dimenzije ..................................................................................................................................................... 2 - 32

  Sheme spajanja .......................................................................................................................................... 2 - 44

  Tehnike karakteristike .................................................................................................... ....................... 2 - 48Pozitivno otvaranje kontakata ........................................................................................................................ 2 - 57

  UP

  RA

  VL

  JA

  NJ

  E I

  ZA

  T

  ITA

  MO

  TO

  RA

  POGL. - STR.

 • 2-3

  SklopniciSklopnici BF00, BF09A ... BF38A

  DODATNI ETVRTI POL

  Za sklopnike 45A i 56Au AC1, dodatno se bonona tropolne sklopnike moe prigraditi etvrti pol.

  MEHANIKA BLOKADAMali sklopnici od 9 do 25A(AC3), mogu se mehanikii elektriki blokirati s veimsklopnicima, 26 do 38A (AC3).

  Mehanika blokada BFX50 01 sadri ugraena dva NC pomona kontakta za sluajpotrebe elektrine blokade.

  MONTAA NA 35mm DIN INU

  Montaa i demontaa sklopnika sa 35mm DIN ine vri se bezalata jednostavnim pritiskomna sklopnik.

  SKLAPANJE POKRETAA

  Sklapanje i oiavanje elektro-mehanikih pokretaa je brzo ipouzdano. Prilagodljiv elektrini imehaniki sistem spajanja osigurava jednostavan i siguransklop kompaktnog pokretaa.

  DIREKTNO SPAJANJE PINA

  PREOPTERETNOG RELEJA

  Montaom motorskog zatitnogreleja na sklopnik, njegov pomonikontakt se istovremeno spajana prikljunicu svitka pomouvrstog vodia.

  Kompletno privrenje motorskogzatitnog releja postie se samo jednom operacijom bezdodatnih spajanja.

  PRILAGODLJIVE PRIKLJUNICEPrikljunice su pogodne za svetipove kabela: krute, finoiane uskladu sa AWG normom.

  Vijci glavnih i pomonih polova te svitaka mogu se pritezatipomou jednog tipa odvijaa.

  SNAP-ON MONTAA

  Montaa i demontaa prigradnihblokova i pribora, izmjena svitakana sklopnicima BF09 do BF38 ACizvodi se brzo i jednostavnobez dodatnog alata.

  GUMENI DIO ZA SPREAVANJE

  POMICANJA NA DIN INI

  Gumeni dio sprjeava pomicanjesklopnika po 35mm DIN iniu sluaju odstupanja mjere iliokomite montae.

  ZATITNI POKLOPAC ZA

  SPOJ PREKIDA-SKLOPNIK

  Prednji zatitni poklopac, umetnutizmeu prekidaa i sklopnika,osigurava zatitu prikljunica.

  IP20 ZATITA PRIKLJUNICA

  Jednostavan nain prikljuenja u kombinaciji sa IP20 za zatituod dodira dijelova pod naponom.

  SVICI S 4 PRIKLJUNICEPrikljuni vodii se mogu spojitina svitak s obje strane sklopnika (gore ili dolje).

  UGRAEN ODVODNIK PRENAPONASklopnici BF00 do BF38 sa svitkom za standardne DC napone imaju ugraene .

  IROKO PODRUJE PRIMJENESklopnici BF...D su opremljeni svicima za velik broj napona upravljanja to im daje iroku mogunost primjene, kao to je npr. primjena u eljeznici.

  SKLOPNICI IRINE 45mm Do 38A -18.5kW IEC AC3 / 30HPUL - irine samo 45mm: izuzetnovano za dimenzije elektrinih ormaria.

  SVICI S MALOM POTRONJOMSklopnici tipa BF...L odlikuju se malom potronjom od svega 2.4W.

  Ova znaajka je naroito vana za direktnoupravljanje pomou PLC izlaza.

  2

  IDEALNO RJEENJE! A1 A2

  A1 A2

  odvodnike prenapona.

 • 2-4Prigradni blokovi/priborstranice 2-16 do 27

  Rezervni dijelovistranice 2-28 do 31

  Dimenzijestranice 2-32 do 38

  Sheme spajanjastranica 2-44

  Tehnike karakteristike stranice 2-48 do 71

  SklopniciTropolni sklopnici s AC upravljanjem

  2

  Narudbenu oznaku je potrebno dopuniti s vrijednou napona ili vrijednou napona i 60

  Standardni naponi su: -- AC 50/60Hz 024 / 048 / 110 / 230 / 400V -- AC 60Hz 024 60 / 048 60 / 120 60 / 220 60 / 230 60 / 460 60 / 575 60 (V). Primjer: 11 BG06 10 A230 - oznaka za minijaturni sklopnik BG06, tropolni, sa

  jednim NO pomonim kontaktom i svitkom za napon 230VAC 50/60Hz. 11 BG06 10 A460 60 - oznaka za minijaturni sklopnik BG06, tropolni, sa

  jednim NO kontaktom i svitkom za napon 460VAC 60Hz. Svitak sklopnika moe se spojiti na AC ili DC napajanje. Narudbenu oznaku je potrebno

  dopuniti samo s vrijednou napona. Standardni naponi su: -- AC/DC 24 / 48 / 60 / 110-125 (oznaka je 110) / 220-240 (oznaka je 220) / 380-415 (oznaka je 380) / 440-480V (oznaka je 440). Primjer: 11 B145 00 110 - oznaka za sklopnik B145, tropolni, bez pomonih kontakata i

  svitkom za 110-125VAC/DC.Svitak s 24VAC/DC nije dostupan za sklopnike B500-B630 1000.Ostali naponi na upit.Ako je sklopnik predvien za prigradnju mehanike blokade (G495), nar. oznaka je 11 BSL.00 Ako je mehanika blokada (G495) ve prigraena, narudbena oznaka je 11 BL.00 .

  Naznaiti nazivni napon mehanike blokade. Za istosmjerni napon upisati i oznaku C. Stand:ardni naponi su: AC 50/60Hz 48 / 110-125 (oznaka je 110) / 220-240 (oznaka je 220) / 380-415V (oznaka je 380) DC 48 / 110-125 (oznaka je 110) / 220-240V (oznaka je 220). Primjer: 11 B145L 00 110 220 - oznaka za sklopnik B145 bez pomonih kontakata, svitkom za

  110-125VAC/DC te mehanikom blokadom za napon 220-240VAC. Mehaniku blokadu G495 nije mogue prigraditi.

  Narudbenu oznaku je potrebno dopuniti s vrijednou napona. 24 / 48 / 60 / 110-125 (oznaka je 110) / 220-240 (oznaka je 220).

  Primjer: 11 B1250 24 110 - oznaka za sklopnik B1250, tropolni, s 2NO+4NC pomona kontakta te svitkom za napon 125VAC 50/60Hz.

  Maksimalna vrijednost napona za UL iznosi 300V.

  Za napone 024 / 230 / 400VAC 50-60Hz: pakiranje od 10 komada. Za sve ostale napone: pakiranje po 1 komad.

  Pomoni kontakti s visokom vodljivou.Kod koritenja za ove vee vrijednosti potrebno je koristiti vodi od 16mm s natinom stopicom.2

  Nije za UL/CSA; vrijednosti su samo informativnog karaktera. Dobavljivi su i sklopnici na poseban zahtjev. Kontaktirajte Odjel prodaje.

  B115-B180BG06 A-BG12 A BF26 A-BF38 A B250-B400BF09 A-BF25 A

  Nazivne struje Maksimalna snaga prema IEC pri 55C (AC3) Maksimalne konjske snage prema UL/CSA Ith (AC1) Ith (AC1) Ie (AC3) Jednofazni Trofazni AC svitak 40 C 55 C 70 C 440V pri 55C 230V 400V 415V 440V 500V 690V 1000V 120V 240V 200V 240V 480V 600V

  [A] [A] [A] [A] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [HP] [HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

  11 BG06 01 A 16 14 12 1 1 6 1.5 2.2 2.4 2.5 3 3 /3 1 1 /2 2 3 3

  11 BG06 10 A (60C)

  11 BG09 01 A 20 18 15 1 1 9 2.2 4 4.3 4.5 5 5 /2 1 /2 2 3 5 5

  11 BG09 10 A (60C)

  11 BGF09 01 A 20 18 15 1 1 9 2.2 4 4.3 4.5 5 5 /2 1 /2 2 3 5 5

  11 BGF09 10 A (60C)

  11 BGP09 01 A 20 18 15 9 2.2 4 4.3 4.5 5 1 1 /2 /2 2 3 5

  11 BGP09 10 A (60C)

  11 BG12 01 A 1 1 20 18 15 12 3.2 5.7 6.2 5.5 5 5 / 2 1 /2 3 3 7 1/2 10

  11 BG12 10 A (60C)

  BF09 01 A 25 20 18 3 9 2.2 4.2 4.5 4.8 5.5 7.5 /4 2 3 3 5 7 1/2

  BF09 10 A

  BF12 01 A 28 23 20 12 3.2 5.7 6.2 6.2 7.5 10 1 2 5 5 7 1/2 10

  BF12 10 A

  BF18 01 A 32 26 23 18 4 7.5 9 9 10 10 1 3 5 5 10 15

  BF18 10 A

  BF25 01 A 32 26 23 25 7 12.5 13.4 13.4 15 11 2 3 71 1/2 7 /2 15 15

  BF25 10 A

  BF26 00 A 45 36 32 26 7.3 13 14 14 15.6 18.5 2 5 71 1/2 7 /2 15 20

  BF32 00 A 56 45 40 32 8.8 16 17 17 20 22 3 7 1/2 10 10 20 25

  BF38 00 A 56 (60 ) 45 (48 ) 40 (42 ) 38 11 18.5 18.5 18.5 20 22 3 7 1/2 10 15 30 30

  11 BF50 00 90 80 65 50 14.3 25 27.2 27.2 33.2 43.5 25

  11 BF65 00 110 90 70 65 18.5 33 36 36 45.3 59.7 30 20 25 50 60

  11 BF80 00 125 100 80 80 23 41 46 46 56 74 37 25 30 60 75

  11 BF95 00 125 100 80 95 27.6 50 55 55 56 74 45 30 30 60 75

  11 BF110 00 125 100 80 110 33 61 66 70 59 80 45 30 40 75 100

  110 33 61 66 70 80 100 63 30 40 75 100

  150 46 80 88 93 100 120 75 50 50 100 125

  185 57 100 108 115 123 144 103 60 75 150 150

  265 83 140 155 164 176 212 156 75 100 200 250

  320 100 170 188 200 213 256 180 100 125 250 300

  420 130 225 247 263 271 352 208 125 150 350 400

  520 156 290 306 328 367 416 312 150 200 400 450

  630 198 335 368 368 368 440 368 200 250 500 500

  Samo za upotrebu u AC1. Vidi stranu 2-8.

  11 B1250 24 1250 1050 880 Samo za upotrebu u AC1. Vidi stranu 2-8. Nema UL

  11 B1600 24 1600 1360 1120 Samo za upotrebu u AC1. Vidi stranu 2-8.

  Upravljanje trofaznim motorima (AC3)

  11

  11 11 11 11

  11 11 11 11

  12

  12

  12

  1

  Narudbena oznaka

  1

  11 B630 1000 00 1000 850 700

  11 B630 00 800 640 540

  11 B500 00 700 550 500

  11 B400 00 550 430 360

  11 B310 00 450 370 300

  11 B250 00 350 300 250

  11 B180 00 275 250 200

  11 B145 00 250 235 190

  11 B115 00 60 150 110

  O O O

  [kW]

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  12

  1 12

  1 12

  1 12

  1 12

  1 12

  1 12

  1

  1

  1

  1 12

  1 12

  1

  1

  1

  2 3

  2 3

  2 3

  2 3

  2 3

  2 5

  2 3

  2 3

  5 6

  5 6

  25

  10 10 10

  7 7 7 7 7

  Nema UL

  1ako je 60Hz.

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  910

  11

  12

  BF50-BF110

  2

  2 4

  5 10 10 10 10 10

 • 2-5

  SklopniciTropolni sklopnici s AC upravljanjem

  2

  U skladu s IEC/EN 60947-1.cULus certifikacija u tijeku; vrijednosti su informativnog karaktera.

  B500-B630B1250-B1600B630 1000

  UL/CSA UL/CSAZa opu Klasa osiguraauporabu sim. 600VAC

  [A] Type/[A] [kA] UL/CSA

  16 K5/30 5 Pritezni vijak 1 10 0.180

  1 10 0.180

  20 K5/30 5 Pritezni vijak 1 10 0.180

  1 10 0.180

  20 K5/30 5 Faston 1 10 0.180

  1 10 0.180

  20 K5/30 5 Za tiskane ploice 1 10 0.197

  1 10 0.197

  20 K5/30 5 Pritezni vijak 1 10 0.180

  1 10 0.180

  25 RK5/60 5 Pritezni vijak 1 1 0.367

  1 0.367

  28 RK5/70 5 Pritezni vijak 1 1 0.367

  1 0.367

  32 RK5/80 5 Pritezni vijak 1 1 0.367

  1 0.367

  32 RK5/100 5 Pritezni vijak 1 1 0.367

  1 0.367

  45 RK5/100 5 Pritezni vijak 1 0.432

  55 RK5/125 5 Pritezni vijak 1 0.432

  55 RK5/150 5 Pritezni vijak 1 0.432

  90 RK5/200 5 Strem. stezaljka 1 1.350

  110 RK5/225 10 Strem. stezaljka 1 1.350

  125 RK5/250 10 Strem. stezaljka 1 1.360

  125 RK5/250 10 Strem. stezaljka 1 1.360

  125 RK5/250 10 Strem. stezaljka 1 1.360

  160 RK5/500 5 Vijak + matica 1 5.290

  250 RK5/500 5 Vijak + matica 1 5.400

  275 RK5/500 10 Vijak + matica 1 5.400

  350 800/L 18 V ij ak + matica 1 9.575

  450 800/L 18 V ij ak + matica 1 9.575

  550 800/L 18 V ij ak + matica 1 9.575

  700 1000 18 V ij a k + matica 1 18.000

  800 1500 18 V ij a k + matica 1 18.620

  1000 Vijak + m a t ic a 1 21.400

  Nema UL Vijak + m a t i c a 2 4 1 48.000

  Nema UL Vijak + m a t i c a 2 4 1 50.000

  Register of shipping

  UL UL

  C anada Tip U SA USA

  BG06 A

  BG09 A

  BG12 A

  BGF09 A

  BGP... A l

  BF09 A

  BF12 A

  BF18 A

  BF25 A

  BF26 A

  BF32 A

  BF38 A

  BF50

  BF65

  BF80

  BF95

  BF110

  B115

  B145

  B180

  B250

  B310

  B400

  B500

  B630

  B630 1000

  B1250

  B1600

  Certificirano Certifikacija u tijeku

  UL - UL Listed za USA i Kanadu (cULus - File E93602) za tipoveBG... i BF110, kao motorski sklopnici, osim za tipove BGP09koji imaju UL odobrenje za USA i Kanadu ( File E93602 oznaka za primjenu kao sastavnidio kompletne opreme montirane u radionici).

  BGP je prema UL za nazivne vrijednosti do 300V; za vrijednosti do 600V kontaktirajte na odjel prodaje.

  UL odobrenje za USA (File E93602) samo za tipoveB115B400, kao motorski sklopnici.

  CSA - sklopnici BF09BF95 i B115B400 takoer imaju CSA certifikat ali samo za Kanadsko trite (F il e 54332).

  U dodatku, BF12, BF25, BF38 i BF65 su CSAcertificirani kao Elevator Equipment (File 54332, class 2411). Tehnike karakteristike vidi na strani 2-63 za BF12-BF38 i strani 2-65 za BF65.

  U skladu s normama:: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1,UL508, CSA C22.2 n 14.

  Certifikati i suglasnosti

  14

  14

  14

  14

  14

  14

  14 14 14

  13

  14

  12

  12

  12

  12

  12

  12

  12

  12

  Struja kratkogspoja

  Vrsta prikljunice Ugraeni

  pomoni

  kontaktiNO NC

  Koliina

  po

  pakiranju

  Masa

  kom. [kg]

  13

  13

  13

  13

  CSA

  GOST

  CCC

  RINA

  LROS

  7

  9

  9

  9

  9

  9

  9

  9

  9

  9

  9

  9

  9

  9

  9

  9

  9

  9

  9

  8

  8

  8

  8

  Prigradni blokovi/priborstranice 2-16 do 27

  Rezervni dijelovistranice 2-28 do 31

  Dimenzijestranice 2-32 do 38

  Sheme spajanjastranica 2-44

  Tehnike karakteristike stranice 2-48 do 71

  13

 • 2-6

  SklopniciTropolni sklopnici s DC upravljanjem

  2

  DC svitak DC svitak Ith (AC1) Ie (AC3) Jednofazni Trofazni

  [A] [A] [A] [A] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [HP] [HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

  11 BG06 01 D 1 1 16 14 1 2 6 1.5 2.2 2.4 2.5 3 3 /3 1 1 /2 2 3 3

  11 BG06 10 D (60C)

  11 BG09 01 D 11 BG09 01 L 20 18 15 1 1 9 2.2 4 4.3 4.5 5 5 /2 1 /2 2 3 5 5

  11 BG09 10 D 11 BG09 10 L (60C)

  11 BGF09 01 D 11 BGF09 01 L 20 18 15 1 1 9 2.2 4 4.3 4.5 5 5 /2 1 /2 2 3 5 5

  11 BGF09 10 D 11 BGF09 10 L (60C)

  11 BGP09 01 D 20 18 15 9 2.2 4 1 1 4.3 4.5 5 /2 1 /2 2 3 5

  11 BGP09 10 D (60C)

  11 BG12 01 D 1 1 20 18 15 12 3.2 5.7 6.2 5.5 5 5 / 2 1 /2 3 3 7 1/2 10

  11 BG12 10 D (60C)

  BF09 01 D BF09 01 L 25 20 18 3 9 2.2 4.2 4.5 4.8 5.5 7.5 /4 2 3 3 5 7 1/2

  BF09 10 D BF09 10 L

  BF12 01 D BF12 01 L 28 23 20 12 3.2 5.7 6.2 6.2 7.5 10 1 2 5 5 7 1/2 10

  BF12 10 D BF12 10 L

  BF18 01 D BF18 01 L 32 26 23 18 4 7.5 9 9 10 10 1 3 5 5 10 15

  BF18 10 D BF18 10 L

  BF25 01 D BF25 01 L 32 26 23 25 7 12.5 13.4 13.4 15 11 2 3 7 1 1/2 7 /2 15 15

  BF25 10 D BF25 10 L

  BF26 00 D BF26 00 L 45 36 32 26 7.3 13 14 14 15.6 18.5 2 5 71 1/2 7 /2 15 20

  BF32 00 D BF32 00 L 56 45 40 32 8.8 16 17 17 20 22 3 71/2 10 10 20 25

  BF38 00 D BF38 00 L 56 (60 ) 45 (48 ) 40 (42 ) 38 11 18.5 18.5 18.5 20 22 3 71/2 10 15 30 30

  11 BF50 C 00 90 80 65 50 14.3 2 5 27.2 27.2 33.2 43.5 25 5 10 10 15 30 40

  11 BF65 C 00 110 90 70 65 18.5 33 36 36 45.3 59.7 30 20 25 50 60

  11 BF80 C 00 125 100 80 80 23 41 46 46 56 74 37 25 30 60 75

  11 BF95 C 00 125 100 80 95 27.6 50 55 55 56 74 45 30 30 60 75

  11 BF110 C 00 125 100 80 110 33 61 66 70 59 80 45 30 40 75 100

  11 B115 00 160 150 110

  11 B145 00 250 235 190 150 46 80 88 93 100 120 75 50 50 100 125

  11 B180 00 275 250 200 185 57 100 108 115 123 144 103 60 75 150 150

  11 B250 00 350 300 250 265 83 140 155 164 176 212 156 75 100 200 250

  11 B310 00 450 370 300 320 100 170 188 200 213 256 180 100 125 250 300

  11 B400 00 550 430 360

  11 B500 00 700 550 500 520 156 290 306 328 367 416 312 150 200 400 450

  11 B630 00 800 640 540 630 198 335 368 368 368 440 368 200 250 500 500

  11 B630 1000 00 1000 850 700 Samo za upotrebu u AC1. Vidi stranu 2-8.

  Upravljanje trofaznim motorima

  BF26 D-BF38 DBF26 L-BF38 L

  BF50 C-BF110 C B115-B180BG06 D-BG12 DBG09 L

  B250-B400

  Standardni naponi su: DC 012 / 024 / 048 / 060 / 110 / 125 / 220V. Primjer: 11 BG06 10 D012 - oznaka za minijaturni sklopnik BG06, tropolni, s jednim NO

  Na sklopnike tipa BG... nije mogue prigraditi pomone kontakte ili mehaniku blokadu. Narudbenu oznaku je potrebno dopuniti s vrijednou napona.. Standardni naponi su : DC 024 / 048V. Primjer: 11 BG09 01 L024 - oznaka za minijaturni sklopnik BG09, tropolni, s jednim

  NC pomonim kontaktom i svitkom s malom potronjom za 24VDC. Maksimalni broj blokova pomonih kontakata naveden je na strani 3-19.

  BF09 D-BF25 DBF09 L-BF25 L

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  12

  3

  s malompotronjom

  1 12

  31 12

  31 12

  31 12

  31 12

  31 12

  31

  31

  31 12

  31 12

  31

  31 12

  31 12

  31

  31

  31

  54

  54

  54

  54

  74

  54

  54

  54

  74

  32 12

  32 12

  32 12

  32 12

  32 12

  32 12

  32

  32

  32 12

  32 12

  32

  2

  2

  2

  2

  12

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  10 10 10

  40 C 55 C 70 C 440V pri 55C 230V 400V 415V 440V 500V 690V 1000V 120V 240V 200V 240V 480V 600V

  110 33 61 66 70 80 100 45 30 40 75 100

  420 130 225 247 263 271 352 208 125 150 350 400

  Nazivne struje Maksimalna snaga prema IEC pri 55C (AC3) Maksimalne konjske snage prema UL/CSA

  8888 8

  Narudbenu oznaku je potrebno dopuniti s vrijednou napona 1

  pomonim kontaktom i svitkom za napon 12VDC.Izvedba svitka s malom potronjom2

  4 Svitak sklopnika moe se spojiti na AC ili DC napajanje. Narudbenu oznaku je potrebnodopuniti samo s vrijednou napona. Standardni naponi su:

  -- AC/DC 24 / 48 / 60 / 110-125 (oznaka je 110) / 220-240 (oznaka je 220) / 380-415 (oznaka je 380) / 440-480V (oznaka je 440). Primjer: 11 B145 00 110 - oznaka za sklopnik B145, tropolni, bez pomonih kontakata i

  svitkom za 110-125VAC/DC.Svitak s 24VAC/DC nije dostupan za sklopnike B500-B630 1000.Ostali naponi na upit.

  Ako je sklopnik predvien za prigradnju mehanike blokade (G495), nar. oznaka je 11 BSL.00 Ako je mehanika blokada (G495) ve prigraena, narudbena oznaka je 11 BL.00

  5

  3

  4

  4 6

  6 Naznaiti nazivni napon mehanike blokade. Za istosmjerni napon upisati i oznaku C. Stand:ardni naponi su: AC 50/60Hz 48 / 110-125 (oznaka je 110) / 220-240 (oznaka je 220) / 380-415V (oznaka je 380) DC 48 / 110-125 (oznaka je 110) / 220-240V (oznaka je 220). Primjer: 11 B145L 00 110 C48 - oznaka za sklopnik B145 bez pomonih kontakata, svitkom za

  110-125VAC/DC te mehanikom blokadom za napon 48VDC. Mehniku blokadu G495 nije mogue prigraditi.

  Maksimalna vrijednost napona za UL iznosi 300V.

  Pomoni kontakti s visokom vodljivou.Kod koritenja za ove vee vrijednosti potrebno je koristiti vodi od 16mm s natinom stopicom.2

  Nije za UL/CSA; vrijednosti su samo informativnog karaktera.11

  7

  8

  910

  11

  12 Dobavljivi su i sklopnici na poseban zahtjev. Kontaktirajte Odjel prodaje. 12

  Prigradni blokovi/priborstranice 2-16 do 27

  Rezervni dijelovistranice 2-28 do 31

  Dimenzijestranice 2-32 do 38

  Sheme spajanjastranice 2-44

  Tehnike karakteristike stranice 2-48 do 71

  Narudbena oznaka

 • 2-7

  SklopniciTropolni sklopnici s DC upravljanjem

  2

  16 K5/30 5 Pritezni vijak 1 10 0.214

  10 0.214

  20 K5/30 5 Pritezni vijak 1 10 0.214

  10 0.214

  20 K5/30 5 Faston 1 10 0.210

  1 10 0.210

  20 K5/30 5 Za tiskane ploice 1 10 0.240

  1 10 0.240

  20 K5/30 5 Pritezni vijak 1 10 0.214

  1 10 0.214

  25 RK5/60 5 Pritezni vijak 1 1 0.494

  1 0.494

  28 RK5/70 5 Pritezni vijak 1 1 0.494

  1 0.494

  32 RK5/80 5 Pritezni vijak 1 1 0.494

  1 0.494

  32 RK5/100 5 Pritezni vijak 1 1 0.494

  1 0.494

  45 RK5/100 5 Pritezni vijak 1 0.559

  55 RK5/125 5 Pritezni vijak 1 0.559

  55 RK5/150 5 Pritezni vijak 1 0.559

  90 RK5/200 5 Strem. stezaljka 1 1.885

  110 RK5/225 5 Strem. stezaljka 1 1.885

  125 RK5/250 10 Strem. stezaljka 1 1.895

  125 RK5/250 10 Strem. stezaljka 1 1.895

  125 RK5/250 10 Strem. stezaljka 1 1.895

  160 RK5/500 10 Vijak + matica 1 5.290

  250 RK5/500 10 Vijak + matica 1 5.400

  275 RK5/500 10 Vijak + matica 1 5.400

  350 800/L 18 Vijak + matica 1 9.635

  450 800/L 18 Vijak + matica 1 9.635

  500 800/L 18 Vijak + matica 1 9.635

  700 1000 18 Vijak + matica 1 18.060

  800 1500 18 Vijak + matica 1 18.620

  1000 Vijak + matica 1 21.400

  B500-B630B630 1000

  BG06 D

  BG09 D

  BG12 D

  BGF09 D

  BGP09 D

  BF09 D - BF09 L

  BF12 D - BF12 L

  BF18 D - BF18 L

  BF25 D - BF25 L

  BF26 D - BF26 L

  BF32 D - BF32 L

  BF38 D - BF38 L

  BF50 C

  BF65 C

  BF80 C

  BF95 C

  BF110 C

  B115

  B145

  B180

  B250

  B310

  B400

  B500

  B630

  B630 1000

  Certifikati i suglasnosti

  13

  13 13

  13

  12

  12

  12

  12

  12

  UL UL

  U SA USA

  CSA

  GOST

  CCC

  RINA

  LROS

  Register of shipping

  C anada

  Certificirano Certifikacija u tijeku

  CSA - sklopnici BF09BF95 i B115B400 takoer imaju CSA certifikat ali samo za Kanadsko trite (F il e 54332).

  U dodatku, BF12, BF25, BF38 i BF65 su CSAcertificirani kao Elevator Equipment (File 54332, class 2411). Tehnike karakteristike vidi na strani 2-63 za BF12-BF38 i strani 2-65 za BF65.

  U skladu s normama:: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1,UL508, CSA C22.2 n 14.

  dio kompletne opreme montirane u radionici).

  BGP je prema UL za nazivne vrijednosti do 300V; za vrijednosti do 600V kontaktirajte na odjel prodaje.

  UL odobrenje za USA (File E93602) samo za tipoveB115B400, kao motorski sklopnici.

  UL - UL Listed za USA i Kanadu (cULus - File E93602) za tipoveBG... i BF110, kao motorski sklopnici, osim za tipove BGP09koji imaju UL odobrenje za USA i Kanadu ( File E93602 oznaka za primjenu kao sastavni

  13

  13

  13

  13

  13

  13

  U skladu s IEC/EN 60947-1.cULus certifikacija u tijeku; vrijednosti su informativnog karaktera.13

  12

  UL/CSA UL/CSAZa opu Klasa osiguraauporabu sim. 600VAC

  [A] Tip/[A] [kA] UL/CSA

  Struja kratkogspoja

  Vrsta prikljunice Ugraeni

  pomoni

  kontakti

  NO NC

  Koliina

  po

  pakiranju

  Masa

  kom. [kg]

  9

  9

  9

  9

  9

  9

  1

  1

  9

  9

  9

  9

  9

  9

  9

  9

  Prigradni blokovi/priborstranice 2-16 do 27

  Rezervni dijelovistranice 2-28 do 31

  Dimenzijestranice 2-32 do 38

  Sheme spajanjastranica 2-44

  Tehnike karakteristike stranice 2-48 do 71

  T i p

 • 2-8

  Sklopnici

  2

  11 BG09 T4 A 20 18 5 (60C) 8 14 14 15 16 22 20

  11 BGF09 T4 A 60C) 8 14 14 15 16 22 20

  11 BGP09 T4 A 60C) 8 14 14 15 16 20

  BF09 T4 A 25 20 18 9.5 16 17 18 21 27 25

  BF12 T4 A 28 23 20 10 18 19 20 23 32 28

  BF18 T4 A 32 26 23 12 21 22 23 26 36 32

  BF26 T4 A 45 36 32 17 30 31 33 37 51 45

  BF38 T4 A 56(60 ) 45 (48 ) 40 (42 ) 21 36 38 40 45 62 55

  11 BF50 40 90 80 65 34 59 64 65 74 98 90

  11 BF65 40 110 90 70 41 72 78 80 95 112 110

  11 BF80 40 125 100 80 47 82 90 90 108 128 125

  11 B115 4 00 160 150 110 57 98 107 115 129 173 250 160

  11 B145 4 00 250 235 190 91 150 162 180 196 270 390 250

  11 B180 4 00 275 250 200 95 160 177 200 213 298 430 275

  11 B250 4 00 350 300 250 124 214 234 255 282 380 560 350

  11 B310 4 00 450 370 300 158 270 293 325 350 488 700 450

  11 B400 4 00 550 430 360 200 345 377 400 452 598 870 550

  11 B500 4 00 700 550 500 252 438 478 500 575 755 1100 700

  11 B630 4 00 800 640 540 288 500 545 580 655 860 1250 800

  11 B630 1000 4 00 1000 850 700 350 600 630 725 750 1000 1600 1000

  11 B1250 4 24 1250 1050 880 480 830 900 905 1100 1450 2000 Nema UL/CSA

  11 B1600 4 24 1600 1360 1120 550 950 1000 1160 1200 1650 2 500 Nema UL/CSA

  Omski teret

  BG09 T4 A BF26 T4 A-BF38 T4 A BF65 40 - BF80 40BF09 A T4A-BF18 T4 A B115 4-B180 4 B250 4-B400 4

  12

  12

  etveropolni sklopnici s AC upravljanjem

  Nazivne struje Maksimalna snaga prema IEC pri 40C (AC1) Ith (AC1)

  UL/CSA

  AC svitak 40 C 55 C 70 C 230V 400V 415V 440V 500V 690V 1000V

  [A] [A] [A] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

  Narudbena oznaka

  OO O

  [A]

  20 18 5 (

  20 18 5 (

  Narudbenu oznaku je potrebno dopuniti s vrijednou napona ili vrijednou napona i 60

  Standardni naponi su: -- AC 50/60Hz 024 / 048 / 110 / 230 / 400V -- AC 60Hz 024 60 / 048 60 / 120 60 / 220 60 / 230 60 / 460 60 / 575 60 (V). Primjer: 11 BG09 T4 A230 - oznaka za minijaturni sklopnik BG09, etveropolni, sa

  svitkom za napon 230VAC 50/60Hz. 11 BG09 T4 A460 60 - oznaka za minijaturni sklopnik BG09, tropolni, sa

  1ako je 60Hz.

  svitkom za napon 460VAC 60Hz.

  Svitak sklopnika moe se spojiti na AC ili DC napajanje. Narudbenu oznaku je potrebnodopuniti samo s vrijednou napona. Standardni naponi su:

  -- AC/DC 24 / 48 / 60 / 110-125 (oznaka je 110) / 220-240 (oznaka je 220) / 380-415 (oznaka je 380) / 440-480V (oznaka je 440). Primjer: 11 B145 4 00 110 - oznaka za sklopnik B145, etveropolni, bez pomonih kontakata i

  svitkom za 110-125VAC/DC.Svitak s 24VAC/DC nije dostupan za sklopnike B500-B630 1000.

  2

  Ostali naponi na upit.

  Ako je sklopnik predvien za prigradnju mehanike blokade (G495), nar. oznaka je 11 B4SL.00 Ako je mehanika blokada (G495) ve prigraena, narudbena oznaka je 11 B4L.00 .

  3 2

  2 4

  Naznaiti nazivni napon mehanike blokade. Za istosmjerni napon upi:sati i oznaku C.

  AC 50/60Hz 48 / 110-125 (oznaka je 110) / 220-240 (oznaka je 220) / 380-415V (oznaka je 380) DC 48 / 110-125 (oznaka je 110) / 220-240V (oznaka je 220). Primjer: 11 B145 4L 00 110 C220 - oznaka za etveropolni sklopnik B145 bez pomonih kontakata,

  svitkom za 110-125VAC/DC te mehanikom blokadom za napon 220-240VDC.

  4

  Stand:ardni naponi su:

  Mehaniku blokadu G495 nije mogue prigraditi.Narudbenu oznaku je potrebno dopuniti s vrijednou napona. 24 / 48 / 60 / 110-125 (oznaka je 110) / 220-240 (oznaka je 220).

  Primjer: 11 B1250 4 24 110 - oznaka za sklopnik B1250, etveropolni, s 2NO+4NC pomona kontakta te svitkom za napon 125VACVAC 50/60Hz.

  Maksimalna vrijednost napona za UL iznosi 300V.

  Kada je potrebno sklopnike BF26 T4 ili BF38 T4 mehaniki blokirati pomou BFX50 00 ili BFX50 01

  Kod koritenja za ove vee vrijednosti potrebno je koristiti vodi od 16mm s natinom stopicom.2

  Dobavljivi su i sklopnici na poseban zahtjev. Kontaktirajte Odjel prodaje. 11

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  prigradnje sa desne strane je potrebno premontirati na lijevu stranu.

  Prigradni blokovi/priborstranice 2-16 do 27

  Rezervni dijelovistranice 2-28 do 31

  Dimenzijestranice 2-32 do 38

  Sheme spajanjastranica 2-45

  Tehnike karakteristike stranice 2-48 do 71

  Za opu upotrebu

  7 7 7 7

  999

  1

  1

  101

  1

  1

  101

  10

  1 8

  1 8

  1 10

  1 10

  1

  2 3

  2 3

  2 3

  2 3

  2 3

  2 3

  2 3

  2 3

  2 5

  5 6

  5 6

 • 2-9

  Sklopnicietveropolni sklopnici s AC upravljanjem

  2

  Tip / [A] [kA] UL/CSA NO NC kom [kg]

  K5 / 30 5 Pritezni vijak nema nema 10 0.180

  K5 / 30 5 Faston nema nema 10 0.180

  K5 / 30 5 Za tiskane ploice nema nema 10 0.197

  RK5 / 60 5 Pritezni v i j a k ne m a ne m a 1 0.367

  RK5 / 70 5 Pritezni vija k ne m a ne m a 1 0.367

  RK5 / 80 5 Pritezni vija k nema nema 1 0.367

  RK5 / 100 5 Pritezni vij a k nema nema 1 0.508

  RK5 / 150 5 Pritezni vij a k nema nema 1 0.508

  RK5 / 200 5 Strem. stezaljka nema nema 1 1.554

  RK5 / 225 10 Strem. stezaljka nema nema 1 1.554

  RK5 / 250 10 Strem. stezaljka nema nema 1 1.570

  RK5 / 500 10 Vijak + matica nema nema 1 6.220

  RK5 / 500 10 Vijak + matica nema nema 1 6.340

  RK5 / 500 10 Vijak + matica nema nema 1 6.340

  800 / L 18 V ijak + matica nema nema 1 11.195

  800 / L 18 V ijak + matica nema nema 1 11.195

  800 / L 18 Vijak + matica nema nema 1 11.195

  1000 V i ja k + matica nema nema 1 20.910

  1500 Vijak + matica nema nema 1 21.880

  Vijak + m a t i c a nema nema 1 25.620

  Vijak + m a t ic a 2 4 1 57.500

  Vijak + m a t ic a 2 4 1 58.400

  Certifikati i suglasnosti

  Vrijednost struje pri spoju polova u paraleluAko su polovi sklopnika spojeni paralelno, pogonskastruja prikazana u tablici mnoi se nie prikazanim faktorom K koji uzima u obzir neravnomjenu raspodjelustruje po polovima. Za smanjenje neravnomjernostiraspodjele struje po polovima treba koristiti naemostove za paralelno spajanje

  2 pola u paralelu: K = 1.63 pola u paralelu: K = 2.24 pola u paralelu: K = 2.8B630 1000 4

  B500 4-B630 4B1250-B1600 4

  BG09 T4 A

  BGF09 T4 A

  BGP09 T4 A

  BF09 T4 A

  BF12 T4 A

  BF18 T4 A

  BF26 T4 A

  BF38 T4 A

  BF50 40 l

  BF65 40

  BF80 40

  B115 4

  B145 4

  B180 4

  B250 4

  B310 4

  B400 4

  B500 4

  B630 4

  B630 1000 4

  B1250 4

  B1600 4

  12

  12

  12

  12

  12 12

  11

  11

  11

  (vidi strane 2-16, 2-21 i 2-26).

  Klasa osiguraaStruja kratkogspoja RMSsim. 600VAC

  Vrsta prikljunice Koliina

  po

  pakiranju

  Masa

  pomoni kontaktiUgraeni pomoni

  U skladu s IEC/EN 60947-1.cULus certifikacija u tijeku; vrijednosti su informativnog karaktera.12

  11

  Certifikacija u tijeku

  Certificirano

  CSA - sklopnici BF09BF95 i B115B400 takoer imaju CSA certifikat ali samo za Kanadsko trite (F il e 54332).

  U dodatku, BF12, BF25, BF38 i BF65 su CSAcertificirani kao Elevator Equipment (File 54332, class 2411). Tehnike karakteristike vidi na strani 2-63 za BF12-BF38 i strani 2-65 za BF65.

  U skladu s normama:: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1,UL508, CSA C22.2 n 14.

  BGP je prema UL za nazivne vrijednosti do 300V; za vrijednosti do 600V kontaktirajte na odjel prodaje.

  UL odobrenje za USA (File E93602) samo za tipoveB115B400, kao motorski sklopnici.

  UL - UL Listed za USA i Kanadu (cULus - File E93602) za tipoveBG... i BF110, kao motorski sklopnici, osim za tipove BGP09koji imaju UL odobrenje za USA i Kanadu ( File E93602 oznaka za primjenu kao sastavnidio kompletne opreme montirane u radionici).

  Prigradni blokovi/priborstranice 2-16 do 27

  Rezervni dijelovistranice 2-28 do 31

  Dimenzijestranice 2-32 do 38

  Sheme spajanjastranice 2-45

  Tehnike karakteristike stranice 2-48 do 71

  UL UL

  U SA USA

  CSA

  GOST

  CCC

  RINA

  Kanad a T i p

 • 2-10

  Sklopnicietveropolni sklopnici s DC upravljanjem

  2

  [A] [A] [A] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [A]

  11 BG09 T4 D 20 18 15 (60C) 8 14 14 15 16 22 20

  11 BGF09 T4 D 20 18 15 (60C) 8 14 14 15 16 22 20

  20 18 15 (60C) 8 14 14 15 16 20

  BF09 T4 D BF09 T4 L 25 20 18 9.5 16 17 18 21 27 25

  BF18 T4 D BF18 T4 L 32 26 23 12 21 22 23 26 36 32

  BF26 T4 D BF26 T4 L 45 36 32 17 30 31 33 37 51 45

  BF38 T4 D BF38 T4 L 56 (60 ) 45 (48 ) 40 (42 ) 21 26 38 40 45 62 55

  11 BF65C 40 110 90 70 41 72 78 80 95 112 110

  11 BF80C 40 125 100 80 47 82 90 90 108 128 125

  11 B115 4 00 160 150 110 57 98 107 115 129 173 250 160

  11 B145 4 00 250 235 190 91 150 162 180 196 270 390 250

  11 B180 4 00 275 250 200 95 160 177 200 213 298 430 275

  11 B250 4 00 350 300 250 124 214 234 255 282 380 560 350

  11 B310 4 00 450 370 300 158 270 293 325 350 488 700 450

  11 B40 0 4 00 550 430 360 200 345 377 400 452 598 870 550

  11 B500 4 00 700 550 500 252 438 478 500 575 755 1100 700

  11 B630 4 00 800 640 540 288 500 545 580 655 860 1250 800

  11 B630 1000 4 00 1000 850 700 350 600 630 725 750 1000 1600 1000

  BG09 T4 D BF26 T4 D-BF38 T4 DBF26 T4 L-BF38 T4 L

  BF50C 40-BF80C 40BF09 T4 D-BF18 T4 DBF09 T4 L-BF18 T4 L

  B115 4-B180 4 B250 4-B400 4

  12

  12

  12

  DC svitak 40 C 55 C 70 C

  Narudbena oznaka Maksimalna snaga prema IEC pri 40C (AC1)

  OO O

  DC svitakmala potronja

  Ith (AC1) Nazivna struja

  230V 400V 415V 440V 500V 690V 1000V

  11 BGP09 T4 D

  Prigradni blokovi/priborstranice 2-16 do 28

  Rezervni dijelovistranice 2-28 do 31

  Dimenzijestranice 2-32 do 38

  Sheme spajanja

  stranica 2-45

  Tehnike karakteristike stranice 2-48 do 69

  Standardni naponi su: DC 012 / 024 / 048 / 060 / 110 / 125 / 220V. Primjer: 11 BG09 T4 D012 - oznaka za minijaturni sklopnik BG09, etveropolni, sa

  Narudbenu oznaku je potrebno dopuniti s vrijednou napona.. Standardni naponi su : DC 024 / 048V. Primjer: 11 BF09 T4 L024 - oznaka za sklopnik BF09, etveropolni, sa svitkom

  s malom potronjom za 24VDC. Maksimalni broj prigradnih blokova naveden je na strani 3-19.

  Narudbenu oznaku je potrebno dopuniti s vrijednou napona 1

  svitkom za napon 12VDC.Izvedba svitka s malom potronjom2

  4 Svitak sklopnika moe se spojiti na AC ili DC napajanje. Narudbenu oznaku je potrebnodopuniti samo s vrijednou napona. Standardni naponi su:

  -- AC/DC 24 / 48 / 60 / 110-125 (oznaka je 110) / 220-240 (oznaka je 220) / 380-415 (oznaka je 380) / 440-480V (oznaka je 440). Primjer: 11 B145 4 00 110 - oznaka za sklopnik B145, etveropolni,bez pomonih

  kontakata i svitkom za 110-125VAC/DC.Svitak s 24VAC/DC nije dostupan za sklopnike B500-B630 1000.Ostali naponi na upit.

  Ako je sklopnik predvien za prigradnju mehanike blokade (G495), nar. oznaka je 11 B4SL.00 Ako je mehanika blokada (G495) ve prigraena, narudbena oznaka je 11 B4L.00

  5

  3

  4

  4 6

  6 Naznaiti nazivni napon mehanike blokade. Za istosmjerni napon upisati i oznaku C. Stand:ardni naponi su: AC 50/60Hz 48 / 110-125 (oznaka je 110) / 220-240 (oznaka je 220) / 380-415V (oznaka je 380) DC 48 / 110-125 (oznaka je 110) / 220-240V (oznaka je 220). Primjer: 11 B145 4L 00 110 C48 - oznaka za etveropolni sklopnik B145 bez pomonih kontakata,

  svitkom za 110-125VAC/DC te mehanikom blokadom za napon 48VDC. Mehniku blokadu G495 nije mogue prigraditi.

  Maksimalna vrijednost napona za UL iznosi 300V.

  Kod koritenja za ove vee vrijednosti potrebno je koristiti vodi od 16mm sa natinom stopicom.2

  11

  7

  8

  9

  10

  12

  Dobavljivi su i sklopnici na poseban zahtjev. Kontaktirajte Odjel prodaje.

  1

  1

  101

  31 10

  31 10

  31

  31

  101

  1

  54

  54

  54

  54

  74

  54

  54

  54

  74

  32 10

  32 10

  32

  932 9 9

  8 8 8 8

  UL/CSA

  Za opu upotrebu

  Omski teret

 • 2-11

  Sklopnicietveropolni sklopnici s DC upravljanjem

  [ Tip / [A] [kA] UL/CSA NO NC kom. [kg]

  K5 / 30 5 Pritezni vijak 10 0.220

  K5 / 30 5 Faston 10 0.220

  K5 / 30 5 Za tiskane ploice 10 0.242

  2 RK5 / 60 5 Pritezni vijak 1 0.498

  3 RK5 / 70 5 Pritezni vijak 1 0.498

  4 RK5 / 80 5 Pritezni vijak 1 0.665

  5 RK5 / 100 5 Pritezni vijak 1 0.665

  1 RK5 / 150 5 Strem. stezaljka 1 2.035

  1 RK5 / 200 5 Strem. stezaljka 1 2.100

  1 RK5 / 225 10 Vijak + matica 1 6.220

  2 RK5 / 250 10 Vijak + matica 1 6.340

  2 RK5 / 500 10 Vijak + matica 1 6.340

  3 RK5 / 500 10 Vijak + matica 1 11.195

  4 RK5 / 500 10 Vijak + matica 1 11.195

  5 800 / L 18 Vijak + matica 1 11.195

  7 800 / L 18 Vijak + matica 1 20.910

  8 800 / L 18 Vijak + matica 1 21.880

  1 1000 Vijak + matica 1 25.600

  B630 1000 4 B500 4-B630 4

  BG09 T4 D

  BGF09 T4 D

  BGP09 T4 D

  BF09 T4 D - BF09 T4 L

  BF18 T4 D - BF18 T4 L

  BF26 T4 D - BF26 T4 L

  BF38 T4 D - BF38 T4 L

  BF65 C 40

  BF80 C 40

  B115 4

  B145 4

  B180 4

  B250 4

  B310 4

  B400 4

  B500 4

  B630 4

  B630 1000 4

  1212

  11

  11

  U skladu s IEC/EN 60947-1.cULus certifikacija u tijeku; vrijednosti su informativnog karaktera.12

  11

  Klasa osiguraaStruja kratkogspoja RMSsim. 600VAC

  Vrsta prikljunice Koliina

  po

  pakiranju

  Masa

  kontaktiUgraeni pomoni

  2

  Certifikati i suglasnosti

  Vrijednost struje pri spoju polova u paraleluAko su polovi sklopnika spojeni paralelno, pogonskastruja prikazana u tablici mnoi se nie prikazanim faktorom K koji uzima u obzir neravnomjenuraspodjelu struje po polovima. Za smanjenjeneravnomjernosti raspodjele struje po polovimatreba koristiti nae mostove za paralelno spajanje

  2 pola u paralelu: K = 1.63 pola u paralelu: K = 2.24 pola u paralelu: K = 2.8

  (vidi strane 2-16, 2-21 i 2-26).

  U SA USA

  CSA

  GOST

  CCC

  RINA

  K anada

  Certifikacija u tijekuCertificirano

  CSA - sklopnici BF09BF95 i B115B400 takoer imaju CSA certifikat ali samo za Kanadsko trite (F il e 54332).

  U dodatku, BF12, BF25, BF38 i BF65 su CSAcertificirani kao Elevator Equipment (File 54332, class 2411). Tehnike karakteristike vidi na strani 2-63 za BF12-BF38 i strani 2-65 za BF65.

  U skladu s normama:: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1,UL508, CSA C22.2 n 14.

  BGP je prema UL za nazivne vrijednosti do 300V; za vrijednosti do 600V kontaktirajte na odjel prodaje.

  UL odobrenje za USA (File E93602) samo za tipoveB115B400, kao motorski sklopnici.

  UL - UL Listed za USA i Kanadu (cULus - File E93602) za tipoveBG... i BF110, kao motorski sklopnici, osim za tipove BGP09koji imaju UL odobrenje za USA i Kanadu ( File E93602 oznaka za primjenu kao sastavnidio kompletne opreme montirane u radionici).

  Prigradni blokovi/priborstranice 2-16 do 27

  Rezervni dijelovistranice 2-28 do 31

  Dimenzijestranice 2-32 do 38

  Sheme spajanjastranica 2-45

  Tehnike karakteristike stranice 2-48 do 71

  T i p

 • [A] [A] [A] kom [kg]

  BF09 T2 A 25 20 18 1 0.340

  BF18 T2 A 32 26 23 1 0.340

  BF26 T2 A 45 36 32 1 0.420

  BF38 T2 A 56 (60 ) 45 (48 ) 40 (42 ) 1 0.420

  DC svitak Prikljunice: pritezni vijak

  BF18 T2 D 32 26 23 1 0.470

  BF26 T2 D 45 36 32 1 0.540

  BF38 T2 D 56 (60 ) 45 (48 ) 40 (42 ) 1 0.540

  DC svitak. Mala potronja (2.4W). Prikljunice: pritezni vijak

  BF18 T2 L 32 26 23 1 0.470

  BF26 T2 L 45 36 32 1 0.540

  BF38 T2 L 56 (60 ) 45 (48 ) 40 (42 ) 1 0.540

  [A] [A] [A] [mm2] [AWG]

  BF09 T2 25 32 60 1-6 16-10

  BF18 T2 32 40 80 1-6 16-10

  BF26 T2 45 50 100 1.5-10 14-6

  BF38 T2 55 80 150 2.5-16 14-6

  Sklopnici s 2 NO i 2 NC kontakta,serije BF

  Minijaturni sklopnik s 2 NO i 2 NC kontakta,serije BG 40C 55C 60C

  [A] [A] [A] kom. [kg]

  AC svitak Prikljunice: pritezni vijak

  11 BG09 T2 A 20 18 15 1 0.170

  DC svitak Prikljunice: pritezni vijak

  11 BG09 T2 D 20 18 15 1 0.175

  11 BG09 T2...

  [A] [A] [A] [mm 2] [AWG]

  BG09...T2 20 20 30 0.75-2.5 18-12

  NAPOMENA: Nije mogua promjena ili zamjena svitaka.

  Norme i certifikatiCertifikati: CCC, GOST i UL Listed, za USA i Kanadu(File E93602), kao motorski sklopnici .U skladu s normama: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, UL508, CSA C22.2 n 14.

  Nazivna termika struja Narudbena oznaka

  Kol.

  po

  pak.

  Masa

  Ith

  1

  2

  40C 55C 60C

  Nazivna termika struja Narudbena oznaka

  Kol.

  po

  pak.

  Masa

  Ith

  AC svitak Prikljunice: pritezni vijak

  5 5 55

  1

  1

  1

  1

  5 55

  2 4

  2 4

  2 4

  5 55

  Narudbenu oznaku je potrebno dopuniti s vrijednou napona ili

  Standardni naponi su: -- AC 50/60Hz 024 / 048 / 110 / 230 / 400V -- AC 60Hz 024 60 / 048 60 / 120 60 / 220 60 / 230 60 / 460 60 /

  Primjer: 11 BG09 T2 A230 - oznaka za minijaturni sklopnik BG09 T2, s 2NO i 2NC glavna kontakta i svitkom

  11 BG09 T2 A460 60 - oznaka za minijaturni sklopnik

  vrijednou napona i 60 ako je 60Hz.

  575 60 (V).

  za napon 230VAC 50/60Hz.

  BG09 T2, s 2NO i 2 NC glavna kontakta i svitkom za napon 460VAC 60Hz.

  1

  2 Narudbenu oznaku je potrebno dopuniti s vrijednou napona..

  Standardni naponi su : DC 012 / 024 / 048 / 060 / 110 / 125 / 220V. Primjer: 11 BG09 T2 D012 - oznaka za minijaturni sklopnik BG09 T2

  s 2NO i 2NC glavna kontakta i svitkom za napon 12VDC.

  Narudbenu oznaku je potrebno dopuniti s vrijednou napona.. Standardni naponi su : DC 024 / 048V. Primjer: BF18 T2 L024 - oznaka za sklopnik BF18 s 2 NO i 2NC

  Izvedba svitka s malom potronjom3

  glavna kontakta i svitkom s malom potronjom za 24VDC.

  Maksimalni broj prigradnih blokova naveden je na strani 2-19.4

  Kod koritenja za ove vee vrijednosti potrebno je koristiti vodi od 16mm 25s natinom stopicom.

  Pogonske karakteristike

  Tip UL/CSA IEC gGOpa primj.

  Osigura UL K5

  Tip UL/CSA IEC gGOpa primj.

  Osigura UL K5

  Pogonske karakteristike

  Norme i certifikatiCertifikati: CCC, GOST i UL Listed, za USA i Kanadu(File E93602), te CSA certifikat za Kanadu, kao

  U skladu s normama: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, UL508, CSA C22.2 n 14.

  Presjek vodia

  Presjek vodia

  motorski sklopnici..

  3 4

  3 4

  3 4

  Sklopnici tipa BF18-BF26-BF38 T2D standardno imaju ugraen TVS

  (zatitu do prenapona)

  2-12Prigradni blokovi/priborstranice 2-16 do 25

  Rezervni dijelovistranice 2-28 do 31

  Dimenzije Sheme spajanjastranica 2-45

  Tehnike karakteristike

  SklopniciSklopnici za korekciju faktora snage s AC upravljanjem

  2

  stranice 2-32 i 33 stranice 2-88 do 65

  BF09 T2...

 • 2-13

  SklopniciSpecijalni etveropolni sklopnici s AC i DC upravljanjem

  [A] [A] [A] [mm 2] [AWG]

  BF18 T0 32 40 80 1-6 16-10

  BF26 T0 45 50 150 1.5-10 14-6

  Sklopnici s 4 NC kontakta, serije BF

  [A] [A] [A] kom. [kg]

  BF18 T0 A 32 26 23 1 0.340

  BF26 T0 A 45 36 32 1 0.420

  BF18 T0 D 32 26 23 1 0.470

  BF26 T0 D 45 36 32 1 0.540

  BF18 T0 L 32 26 23 1 0.470

  DC svitak Prikljunice: pritezni vijak

  DC svitak. Mala potronja (2.4W). Prikljunice: pritezni vijak

  40C 55C 60C

  Nazivna termika struja Narudbena oznaka

  Kol.

  po

  pak.

  Masa

  Ith

  AC svitak Prikljunice: pritezni vijak

  Narudbenu oznaku je potrebno dopuniti s vrijednou napona ili

  Standardni naponi su: -- AC 50/60Hz 024 / 048 / 110 / 230 / 400V -- AC 60Hz 024 60 / 048 60 / 120 60 / 220 60 / 230 60 / 460 60 /

  Primjer: BF18 T0 A230 - oznaka za sklopnik BF18 T0 s 4NC glavna kontakta i svitkom za napon

  11 BFD80 40 024 - oznaka za sklopnik BFD80 40

  vrijednou napona i 60 ako je 60Hz.

  575 60 (V).

  230VAC 50/60Hz.

  s 4NO glavna kontakta i svitkom za napon 24VAC, za primjenu u fotonaponskim sustavima.

  1

  2 Narudbenu oznaku je potrebno dopuniti s vrijednou napona.. Standardni naponi su : DC 012 / 024 / 048 / 060 / 110 / 125 / 220V. Primjer: BF18 T0 D012 - oznaka za sklopnik BF18 T0

  s 4NC glavna kontakta i svitkom za napon 12VDC.

  Narudbenu oznaku je potrebno dopuniti s vrijednou napona.. Standardni naponi su : DC 024 / 048V. Primjer: BF18 T2 L024 - oznaka za sklopnik BF18 s 2 NO i 2NC

  Izvedba svitka s malom potronjom3

  glavna kontakta i svitkom s malom potronjom za 24VDC.

  Maksimalni broj prigradnih blokova naveden je na strani 2-19.4

  Prigradni blokovi/priborstranice 2-18 do 25

  Rezervni dijelovistranice 2-28 do 31

  Dimenzijestranice 2-32 i 33

  Sheme spajanjastranica 2-45

  Tehnike karakteristike stranice 2-48 do 67

  Tip UL/CSA Osigura

  Pogonske karakteristike

  Presjek vodiaIEC gGOpa primj. UL K5

  Norme i certifikatiCertifikati: CCC, GOST i UL Listed, za USA i Kanadu(File E93602), te CSA certifikat za Kanadu (File 54332),

  U skladu s normama: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, UL508, CSA C22.2 n 14.

  kao motorski sklopnici..

  2

  BF18 T0...

  1

  1

  2 4

  2 4

  3 4

  Sklopnici serije BF s 4 NO kontakta

  za primjenu u kom. [kg]

  BF18D80 40 125

  DC svitak Prikljunice: stezni okvir

  Nazivna pogonska struja Narudbena oznaka

  Kol.

  po

  pak.

  Masa

  AC svitak Prikljunice: stezni okvir

  1

  2

  spojena u seriju

  fotonaponskimsustavima

  za kat. up. DC1 55C

  [A]

  1 1.440

  125 1 1.910 BF18D80 C40

  Plastini materijali su u skladu s normom IEC/EN60335. Samo za sklopnike tipa BF18 i BF25 u narudbenu oznaku je potrebno dodati V260. Primjer: BF18 T0 A230 V260, oznaka za sklopniks 4 NC glavna kontakta i svitkom za napon 230VAC, 50/60Hz te plastikom u skladu s IEC/EN 60335.

  Napomena:Sklopnici tipa BF18-BF26 T0D standardno imaju ugraen TVS(zatitu do prenapona).

  BFD80 40...

  Ope karakteristikeOvi sklopnici posjeduju magnetske elemente ulunim komorama kako bi se postigla otpornost na visoka DC optereenja. Koriste se za isklapanje iizoliranje napajanja izmeu fotonaponskog panela iAC/DC pretvaraa.Za blokove pomonih kontakata, prigradnje i rezervnedijelove koristiti oznake za standardne sklopnike tipaBF80 (11BF80 40 i 11 BF80C 40).

  Pogonske karakteristikeZa koritenje u k


Recommended