Download pdf - PRIMJERI ER DIJAGRAMA

Transcript
PRIMJERI ER DIJAGRAMAPREVEDI ER MODEL
Iz tabele u entitete
• Klup skupljaa ZIPPO upaljaa podatke o svojim lanovima i njihovim upaljaima uva u datoteci iji zapis (slog) ima sljedei oblik:
CLAN (clanski_broj, ime_clana, prz_clana, brtelclana)
UPALJAC (idupaljaca, god_proizvodnje, svojstva)
POSJEDUJE(clanski_broj, idupaljaca, godkupovine)
• Skuplja moe bit lan i još nekog drugog kluba skupljaa ZIPPO upaljaa. Skupljai redovito odravaju sastanke. Za svaki tip entiteta predloite nekoliko atributa i odredite klju (veze ne trebaju imati atribute). Zatim pretvorite shemu u relacijsku.
BOLNICA
LJEKAR
PACIJENT
PROPIS UJE
FAKULTET Entiteti i atributi su: • Nastavnik (ID Nastavnika, Ime, Prezime, Titula, DatumRoenja,
Email, BrojTelefona) • Predmet (IDPredmeta, NazivPredmet, ECTS, BrojSatiVjebi,
BrojSatiPredavanja,) • Student (Ime, Prezime, JMBAG, Email) • Grupa (IDGrupe, NazivGrupe) • Dvorana (Šifra, Lokacija, BrojMjestaZaSjedenje,
BrojMjestaSaRaunarom) • Predavanje (IdPredavanja, PoetakPredavanja, KrajPredavanja) Odnosi su: • Nastavnik predaje Predmet • Student pripada Grupi • Predavanje se odrava u Dvorani • Predavanje se odrava za Grupe
(ID Nastavnika, IDPredmeta, brcas)
Dati su sljedei podaci:
Knjiga(BR_KNJIGE, BR_STR, POVEZ, JEZIK)
Izdava (ID_IZDAVACA,NAZIV_I, ADRESA_I, TEL_I)