Transcript
Page 1: LLL - ookgm.meb.gov.trookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_02/14105129_14.pdfb. Programin içeriginde; pazarin tanitimi, birlik, dernek, fuar, seminer, teknik toplantilarin organizasyonlari,

r

T.C.MiLLiEGiTiMBAKANllGI

Talim ve Terbiye Kurulu Baskanligi

~

Özel Ögretim Kurumlari Genel Müdürlügünün 17.01.2003 tarih ve 50419 sayili yazisi üzerine Kurulu-muzda görüsü1en80 saat süreli "Kongre, Konferans, Seminerve Toplanti Organizasyonlari", "Üst Düzey Yöne-tici Asistani Yetistirme", "Insan Kaynaklari Yönetimi", "Reklamcilik" ve 60 saat süreli "Seyahat Acenteleri veHavayollari Bilgisayarli Rezervasyon Sistemleri (CRS)" ile 120 saat süreli "Profesyonel Turist Rehberligi Si-navlarina Hazirlik" Kurs Programlarinin ekli örneklerine göre kabulü kararlastirildi. .-

~~ç. Dr. Hüseyin ÇE

Milli Egitim Ba'kani

r'

Doç. Dr. Ziya SELÇUKKurul Baskani

~. .i1'Z\LO~~)

Güler SENUNVERÜYE

~~~Selahatti~ MEYD~

UYE

&::1ÜYE

((;6~'U-1)Füsun KÖKSAL

ÜYE

C'tt~W)Nurettin BASER

ÜYE,I

.. iD. hi); 11:1Ümer TURNA

ÜYE

(t'c\IJ~\) -Prof. Dr. Nuray SENEMOGLU

ÜYE

Dr~sÜYE

~

C~;?;-::::--Esmihan ZBAL

ÜYE

f. ~...Doç.Dr.Emin~

ÜYE

~ --1

Ahmet Ergün BEDÜKÜYE

SAYi: LLL TARiH: 25 .(). KONU: "Kongre, Konferans, Seminer ve Toplanti Orga-2-.00) nizasyonlari" , "Üst Düzey Yönetici Asistani Yetistir-

Onceki Kararin me", "Insan Kaynaklari Yönetimi", "Reklamcilik","Seyahat Acenteleri ve Havayollari Bilgisayarli Re-

SAYi: TARiH: zervasyon Sistemleri (CRS)" ve "Profesyonel TuristRehberligi Sinavlarina Hazirlik" Kurs Programlari

Page 2: LLL - ookgm.meb.gov.trookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_02/14105129_14.pdfb. Programin içeriginde; pazarin tanitimi, birlik, dernek, fuar, seminer, teknik toplantilarin organizasyonlari,

KONGRE, KONFERANS, SEMINER VE TOPLANTi ORGANIZASYONLARI KURS PROGRAMI

1. KURUMUN ADI

2. KURUMUN ADRESI

3. KURUCUSUNUN ADI

4. PROGRAMiN DAYANAGI : 625 sayili Özel Ögretim Kurumlari Kanunu, Özel Ögretim Kurumlar Yönetmeligive Özel Kurslar Tip Yönetmeligi

5. PROGRAMiN ADI : Kongre, Konferans, Seminer ve Toplanti Organizasyonlari Kursu

6. PROGRAMiN SEVIYESI : En az orta ögretim yetiskinler düzeyinde hazirlanmistir.

7. PROGRAMiN AMAÇLARi

Bu program kursiyerlerin;

a. Kongre, konferans, seminer, sempozyum, workshop ve toplanti organizasyonlari yapan seyahat acenteleri,oteller ve benzeri kuruluslarda organizasyonlarin uluslar arasi standartlarda gerçeklesmesini saglayacakbireyler olarak yetismelerini,Kongre, seminer ve toplanti organizasyonlarini; birlik, dernek ve kurumlarin toplanti organizasyonlarinive firmalar ile diger kurumlarin organizasyonlari tanimalarini,Tüm toplantilarin planlanmasi ve yönetimini yapabilmelerini,Kongrelerin pazarlanmasi ve satis organizasyonu hakkinda bilgi sahibi olmalarini

b.

c.d.

amaçlamaktadir.

8. PROGRAMiN UYGULANMASiYLA ILGILI AÇIKLAMALARa. Kongre, konferans, seminer ve toplanti organizasyonlari, seyahat acenteleri isletmeleri ile bu amaçla

kurulmus fuar, seminer ve organizasyon sirketleri tarafindan yapilmaktadir. Söz konusu kurs programiülkemizde seyahat acenteleri is kolunda eksikligi hissedilen özellikle son yillarda hizla gelisen kongreturizmi alaninda çalisacak personel gereksinimini karsilamak amaciyla hazirlanmistir. Bu kursprograminin açilmasiyla bu alanda çalisacaklara istihdam olanagi saglanacak ve yapilacak her türlütoplantilar daha nitelikli ve amaca uygun olarak gerçeklestirilecektir.

b. Programin içeriginde; pazarin tanitimi, birlik, dernek, fuar, seminer, teknik toplantilarin organizasyonlari,bu organizasyonlarin yiyecek, içecek hizmetleri, yasal sorumluluklari ile kongrenin pazarlanmasi ve satis!konulari yer almaktadir.

c. Programin uygulanmasinda görsel ve egitsel anlatim teknikleri kullanilacaktir.

d. Araç ve gereçler yardimiyla uygulamali egitim yöntemleri kullanilacaktir.Egitim programinin gelistirilmesi için Turizm Bakanligi, TUROB (Turistik Otelciler Birligii), Turist

Rehberleri Odalari ve Turizm Yatirimcilari Dernegi, lATA - International Air Transport Associaton(UluslarArasiHava TasimaciligiBirligi),UFTAA - Universal Federation of Travel Agent Association(Uluslar Arasi Seyahat Acenteleri Birligi), yerli ve yabanci seyahat acenteleri, üniversiteler, meslek yÜksekokullari ve TÜRSAB ile isbirligine gidilebilecektir.

e.

f. Uygun zamanlarda konularin kavranmasini kolaylastirmak amaciyla seyahat acentelerinde uygulamaegitimleri verilebilecektir.

g. Programa katilan ancak Ingilizce dÜzeyi yetersiz kursiyerler, Ingilizcelerini gelistirmeleri amaciyla ayricaMesleki Ingilizce egitimine alinabileceklerdir. Mesleki Ingilizce Kursu bir Üniversite ile isbirligi içindegerçeklestiriliyorsa, Mesleki Ingilizce bölÜmÜ ile ilgili kurs bitirme belgesi, bitIrme sinavidegerlendirmesini yapan kurum ve/veya Üniversite tarafindan verilecektir.

h. Program ayrica sektörde kullanilan bilgisayar programlarinin egitimi ile desteklenecektir. Bu egitim de buprogramin disinda ögrenci tarafindan ayrica alinacaktir. Bu kisimla ilgili Kurs Bitirme Belgesi, kursMÜdÜrlÜgÜncedÜzenlenecektir.

'Ô(

Page 3: LLL - ookgm.meb.gov.trookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_02/14105129_14.pdfb. Programin içeriginde; pazarin tanitimi, birlik, dernek, fuar, seminer, teknik toplantilarin organizasyonlari,

9. PROGRAMiN SÜRESia. Haftalik Süre . Haftada iOsaatb. Toplam Süre: 8 hafta x iOsaat = 80 saattir.

10. PROGRAM iÇERiGININ TOPLAM KURS SÜRESINE GÖRE HAFTAliK DAGILlMI

i. HAFTA: KONGRE SEMiNER VE TOPLANTi ORGANIZASYONLARI PAZARlNIN TANIMIA. Bölgenin Konaklama AltyapisiB. Bölgenin Toplanti Salonlari Açisindan Alt YapisiC. Gelisme Süreçleri

2. HAFTA: BIRLIK, DERNEK VE KURUMLARiN TOPLANTi ORGANIZASYONLARIA. Birlikler, Birliklerin Amaçlari ve TipleriB. Olagan Yillik ToplantilarC. Seininerler ve WorkshoplarD. FuarlarE. Profesyonel ve Teknik Toplantilar

3. HAFTA: FiRMALARiN TOPLANTi ORGANIZASYONLARIA. Yönetim Toplantilari, Genel KurullarB. Egitim SeminerleriC. Yeni Ürün LansmanlariD. Ödüllendirme ToplantilariE. Bayii Toplantilari

4. HAFTA: DiGER ORGANIZASYONLARA. Spor PazarlariB. Ulusal KonvansiyonlarC. Dernekler

5. HAFTA: PLANLAMA VE TOPLANTiLARiN YÖNETiMIA. Toplantinin Düzenlenecegi Yerin IncelenmesiB. Kongre Merkezi veya Toplanti Salonu Idaresi ile GörüsmelerC. Konferans Öncesi ToplantilarD. Toplantilarda Yiyecek Içecek HizmetleriE. Yasal SorumluluklarF. Konusmacilar Ile IliskilerG. Toplantinin Mali Açidan Kontrolü

6. HAFTA: KONGRENIN PAZARLANMASiA. Pazarlama Planinin GelistirilmesiB. Ürün AnaliziC. BütçelemeD. Fiyatlandirma

7. HAFTA: KONGRENiN SATIS ORGANIZASYONUA. Personel PlanlamasiB. Organizasyon SemalariC. Kontrol ListeleriD. Satis Teknikleri

8. HAFTA: HALKLA iLisKiLER VE ILETIsIMA. Halkla Iliskiler Kavrami ve ÖnemiB. Halkla iliskilerin YararlariC. Iletisim

2

~-

Page 4: LLL - ookgm.meb.gov.trookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_02/14105129_14.pdfb. Programin içeriginde; pazarin tanitimi, birlik, dernek, fuar, seminer, teknik toplantilarin organizasyonlari,

i i. DEGERLENDIRME ILE ILGILI ESASLAR

Kurs sonunda sinav yapilir. Milli Egitim Bakanligi Özel Kurslar Tip Yönetmeliginin ilgili maddeleriçerçevesinde teorik ve uygulama sinavlarinin degerlendirilmesi, asagida belirlenen puanlama esaslarina göre yapilir.Kurum Müdürlügü tarafindan yapilarak degerlendirilecek sinav sonuçlari ayrica Milli Egitim Müdürlügü'nebildirilecektir.

PUAN0- 44

45 - 6970 - 8485 -100

NOTDCBA

DERECEBASARisizORTAIYI

PEKIYI

12. YÖNTEM VE TEKNIKLER

Ögretim sürecinde program, anlatim, soru-cevap teknigiyle ve pratige yönelik uygulamalarla yürütülecektir.

13. PROGRAMiN UYGULANMASiNDA KULLANILACAK ARAÇ VE GEREÇLERa. Ders Kitabi : Turizm, Prof. Dr. Hasan Olali, 1Mayis 1997Tarih ve 2476 sayili Tebligler

DergisiTurizm, Yard. .Doç. Dr. Atilla Hazar., 1Mayis 1997 Tarih ve 2476 sayili TebliglerDergisi

,.----

b. Kaynak Ders Kitabi

c.Kullanilacak Malzemeler: Tepegöz, projeksiyon makinesi, video kaset, görsel materyaller, posterler,bilgisayarlar

Page 5: LLL - ookgm.meb.gov.trookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_02/14105129_14.pdfb. Programin içeriginde; pazarin tanitimi, birlik, dernek, fuar, seminer, teknik toplantilarin organizasyonlari,

ÇI"

ÜST DÜZEY YÖNETICI AsIsTANI YETIsTIRME KURS PROGRAMI

1. KURUMUN ADI

2. KURUMUN ADRESI

3. KURUCUSUNUN ADI

4. PROGRAMiN DAYANACi : 625 sayili Özel Ögretim Kurumlari Kanunu, Özel Ögretim Kurumlar Yönetmeligive Özel Kurslar Tip Yönetmeligi

S. PROGRAMiN ADI : Üst düzey yönetici asistani yetistirme kurs programi

6. PROGRAMiN SEViYESi : En az orta ögretim yetiskinler düzeyinde hazirlanmistir.

7. PROGRAMiN AMAÇLARi

Bu program kursiyerlerin;

,r"' a.

b.

Kendilerini gelistirmelerini ve olumlu yeni davranislar ve beceriler kazanmalarini,Karar verme ve problem çözme yetenegi kazanmalarini,Beden dilini gelistirmelerini,Iletisim sürecini tüm asamalariyla benimsemeleriniProtokol ve görgü kurallarini ögrenmelerini,Toplantilari düzenleme ve yönetme becerisi kazanmalarini,Yazili iletisim teknikleri, raporlama, dosyalama sistemlerini kavramalarini

c.d.

e.f.(]o'

amaçlamaktadir.

~

8. PROGRAMiN UYGULANMASiYLA ILGILI AÇIKLAMALARa. Üst düzey yönetici asistani, özel sektörde yönetici yardimciligi görevini üstlenmektedir. Söz konusu kurs

programi, özel sektördeki üst kademedeki yöneticinin görev ve sorumluluklarina katkida bulunarakverimli olmasini saglar. Bu kurs programinin açilmasiyla bu alanda çalisacaklara istihdam olanaginin yanisira sirket organizasyonlarinin sistemli çalismasina da olanak saglanacaktir.

b. Programin içeriginde yönetici asistaninin problem çözme, stres yönetimi, iletisim becerileri, etkili telefongörüsmeleri, imaj, protokol ve görgü kurallari, zaman ve ofis yönetimi, yazisma, raporlama ve dosyalamagibi konular yer almaktadir.

c. Programin uygulanmasinda görsel ve egitsel anlatim teknikleri kullanilacaktir.d. Araç ve gereçler yardimiyla uygulamali egitim yöntemleri kullanilacaktir.e. Uygun zamanlarda konularin kavranmasini kolaylastirmak amaciyla uygulama egitimleri verilebilecektir.f. Program ayrica sektörde kullanilan bilgisayar programlarinin egitimi Ile desteklenecektir. Bu egitim de bu

programin disinda ögrenci tarafindan ayrica alinacaktir. Bu kisimla ilgili Kurs Bitirme Belgesi, kursMüdürlügünce düzenlenecektir.

9. PROGRAMiN SÜRESI

a. Haftalik Süreb. Toplam Süre

. Haftada i Osaat. 8 hafta x i O saat = 80 saattir.

10. PROGRAM IÇERIGININ TOPLAM KURS SÜRESINE GÖRE HAFTALiK DACILlMI

TARIHÇE VE YÖNETICI AsIsT ANININ FONKSIYONEL ÖZELLIKLERIA. Tanim ve TarihçeB. Yönetici Asistaninin IsleviC. Yönetici Asistaninda Aranan Nitelikler

D. Yönetici Asistaninin Fonksiyonel Özellikleri ve Yetiskin PsikolojisiE. Davranis, Bilgi ve Beceri Özelliklerini Belirleme

1. Isin Gerektirdigi Davranis, Bilgi v.eBeceri Özelliklerini Belirleme2. Çalisanin Davranis, Bilgi Beceri Özelliklerini Belirleme3. Isin Özelliklerine UygunPersoneli Seçme ve Yönlendirme

1. HAFTA:

1/.~

Page 6: LLL - ookgm.meb.gov.trookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_02/14105129_14.pdfb. Programin içeriginde; pazarin tanitimi, birlik, dernek, fuar, seminer, teknik toplantilarin organizasyonlari,

2. HAFTA: VÖNETIcI AsIsT ANININ PROBLEM ÇÖZME BECERIsI VE STRES VÖNETIMIA. Problemi Tanimlama ve Kaynagini BilmeB. Problem Çözme Yollarini BulmaC. Stres Yönetimi

1. Stres ve Etkilerini Tanima2. Stresle Bas Etme Yollari3. Tepki Yönetimi

3. HAFTA: ILETIsIM VE ÇATiSMA ÇÖZME BECERILERI ILE SÖZSÜZ ILETIsIMA. Iletisimi Kesen EngellerB. Etkin DinlemeC. ikna Etme ve Anlasmazliklari GidermeD. Sözsüz iletisim

1. Beden Dili ile ilgili Önemli Unsurlar2. Beden Dilini Gelistirme

4.HAFTA: ETKIN TELEFON GÖRÜSMELERI VE IMAJA. Telefonda Konusma SanatiB. Telefonda Görgü KurallariC. Uluslar Arasi Telefon Görüsmeleri YapmaD. imaj

1. imaj Faktörü2. Kurumda imaj Olusturma3. is Yasaminda Giyim Sanati

5.HAFTA: PROTOKOL VE GÖRGÜ KURALLARi ILE ZAMAN VÖNETIMIA. Yönetici, Müsteriler ve is Arkadaslari ile iliskilerde Geçerli KurallarB. Güzel Konusma ilkeleriC. Protokol Kurallari

D. is Yemekleri, Kokteyller ve is SeyahatleriE. Zaman Yönetimi

i. Zaman Yönetiminde Gelisim Süreci2. Zaman Yönetiminde Gelisim Teknikleri

6. HAFTA: OFis VÖNETIMI ILE TOPLANTi DÜZENLEME VE YÖNETME BECERiLERiA. Ofis Yönetimi Nedir?B. Feng ShuiC. Toplanti Düzenleme ve Yönetme

i. Toplanti Çesitleri2. Verimli Bir Toplantinin Uygulama Asamalari

7. HAFTA: VAZISMA BECERILERI VE RAPOR VAZMAA. Hizli ve Etkili YazmaB. YazIli Iletisimde Görgü KurallariC. Etkili Yazi Yazmanin Pratik YollariD. Rapor Yazma

1. Genel Kurallar ve Teknikler2. Etkili Rapor Yazmada Dikkat Edilecek Hususlar

8. HAFTA: DOSV ALAMA

A. Dosyalama TerminolojisiB. Dosyalama SistemleriC. Dosyalama Sisteminin SeçimiD. Etkili Dosyalama için KurallarE. Çapraz Basvuru Sistemi

2

~

Page 7: LLL - ookgm.meb.gov.trookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_02/14105129_14.pdfb. Programin içeriginde; pazarin tanitimi, birlik, dernek, fuar, seminer, teknik toplantilarin organizasyonlari,

1i. DEGERLENDIRME ILE ILGILI ESASLARKurs sonunda sinav yapilir. Milli Egitim Bakanligi Özel Kurslar Tip Yönetmeliginin ilgili maddeleri

çerçevesinde teorik ve uygulama sinavlarinin degerlendirilmesi, asagida belirlenen puanlama esaslarina göre yapilir..Kurum Müdürlügü tarafindan yapilarak degerlendirilecek sinav sonuçlari ayrica Milli Egitim Müdürlügü'nebildirilecektir.

PUAN0- 4445 - 6970 - 8485 -100

NOTDCBA

DERECEBASARisizORTAIYIPEKIYI

12. YÖNTEM VE TEKNIKLERÖgretim sürecinde program, anlatim, soru-cevap teknigiyle ve pratige yönelik uygulamalarla yürütülecektir.

13. PROGRAMiN UYGULANMASiNDA KULLANILACAK ARAÇ VE GEREÇLERa. Ders Kitabi : Beseri Münasebetler, M.Setkatli, A.Çelik, Agustos 1999 Tarih ve 2503 sayili

Tebligler DergisiIs Psikolojisi i, Yard. .Doç.Dr.H.Z.Dogan., M.E.Yayinlari, Agustos 1999 Tarihve 2503 sayili Tebligler DergisiSekreterlik, Günes Uzdil, Ünal Uzdil, M.E. Yayinlari, Agustos 1999 tarih ve 2503sayili Tebligler Dergisi,

b. Kaynak Ders Kitabi

c.Kullanilacak Malzemeler: Tepegöz, projeksiyon makinesi, video kaset, görsel materyaller, posterler,bilgisayarlar

Page 8: LLL - ookgm.meb.gov.trookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_02/14105129_14.pdfb. Programin içeriginde; pazarin tanitimi, birlik, dernek, fuar, seminer, teknik toplantilarin organizasyonlari,

!"

INSAN KAYNAKLARI YÖNETIMI KURS PROGRAMI

1. KURUMUN ADI

2. KURUMUN ADRESI

3. KURUCUSUNUN ADI

4. PROGRAMiN DAYANACi : 625 sayili Özel Ögretim Kurumlari Kanunu, Özel Ögretim Kurumlar Yönetmeligive Özel Kurslar Tip Yönetmeligi

5. PROGRAMiN ADI : Insan Kaynaklari Yönetimi Kursu Programi

6. PROGRAMiN SEViYESi : En az orta ögretim yetiskinler düzeyinde hazirlanmistir.

~~7. PROGRAMiN AMAÇLARi

Bu program kursiyerlerin;

a. Insan kaynaklari yönetiminin tarihçesini, önemini, yararlarini ve çalisanlar üzerindeki etkisin ikavramalarini,Insan kaynaklari yönetimine ait tüm terimleri kavramalarini,Is analizi yapabilmelerini,Personel seçimini, yerlestirilmelerini ve egitimlerini yapabilmelerini,Insan kaynaklari birimlerinde aktif olarak görevalabilecek düzeyde yetismelerini,Çalisanlarin performanslarina göre ücretlemelerini yapabilmelerini,Çalisanlari motive ederek çalismaya özendirmelerini

b.c.d.e.f.g.

amaç lamaktadir.

8. PROGRAMiN UYGULANMASiYLA ILGILI AÇIKLAMALAR

r--

a. Insan Kaynaklari Yönetimi, özel sektörde sirketlerin daha verimli çalisabilmeleri için gerekli olan insankaynagini saglarlar. Söz konusu kurs programi ülkemizde bu alanda çalisacak personel gereksiniminikarsilamak amaciyla hazirlanmistir. Bu kurs programinin açilmasiyla bu alanda çalisacaklara saglanacakistihdam olanaginin yaninda sirket içindeki her birimin gereksinimi olan nitelikli insan kaynagi dasaglanmis olacaktir.

b. Program içeriginde, insan kaynaginin planlanmasi, yapilacak isin analizi, personel seçimi, yerlestirilmesi,egitimi, kariyer planlamasi, performans degerlendirilmesi, ücretlendirme, personel yönetimi gibi konularyer almaktadir.Araç ve gereçler yardimiyla uygulamali egitim yöntemleri kullanilacaktir.c.

d. Uygun zamanlarda konularin kavranmasini kolaylastirmak amaciyla seyahat acentelerinde uygulamaegitimleri verilebilecektir.

Programa katilan ancak Ingilizce düzeyi yetersiz kursiyerler, Ingilizcelerini gelistirmeleri amaciyla ayricaIngilizce egitimine alinabileceklerdir.

e.

f. Program ayrica sektörde kullanilan bilgisayar programlarinin egitimi ile desteklenecektir. Bu egitim de buprogramin disinda ögrenci tarafindan ayrica alinacaktir. Bu kisimla ilgili Kurs Bitirme Belgesi, kursMüdürlügünce düzenlenecektir.

PROGRAMiN SÜRESIa. Haftalik Süre: Haftada i O saat

b. Toplam Süre' 8 hafta x LOsaat = 80 saattir.

9.

-f) /'--

Page 9: LLL - ookgm.meb.gov.trookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_02/14105129_14.pdfb. Programin içeriginde; pazarin tanitimi, birlik, dernek, fuar, seminer, teknik toplantilarin organizasyonlari,

10. PROGRAM IÇERIGININ TOPLAM KURS SÜRESINE GÖRE HAFTALiK DAGILlMI

i. HAFTA: TARIHÇE VE PLANLAMAA. Insan Kaynaklari Yönetimi Kavrami ve Tarihsel GelisimiB. Insan Kaynaklari Yönetiminin Özellikleri ve AmaçlariC. Insan Kaynaklari Yönetiminin Organizasyon Içindeki YeriD. Planlama

i. Insan Kaynaklari Planlamasinin Önemi ve Geregi2. Planlamanin Amaçlari ve Asamalari

2. HAFTA: Is ANALIzI VE PERSONEL SEçIMIA. Is Analizinde Kullanilan Bilgi Toplama YöntemleriB. Görev TanimiC. Is SartnamesiD. Personel Seçimi

i. Is Gücü Gereksiniminin Iç ve Dis Kaynaklardan Saglanmasi2. is Gücü Gereksiniminin Duyurulmasi

3. HAFTA: YERLESTIRME, GELIsTIRME VE EGITIMA. Sinavlar / TestlerB. Mülakat Süreci

C. Aday larin Seçimine Karar Verilmesi ve YerlestirilmesiD. Gelistirme ve Egitim

i. Egitim ve Önemi2. Egitim Türleri3. Egitim Yöntemleri

4. HAFTA: KARIYER PLANLAMA, GELIsTIRME VE PERFORMANS DEGERLEMEA. Kariyer Planlamanin ÖnemiB. Kariyer Planlamanin EtkileriC. Kariyer Gelistirme ve ÖnemiD. Performans Degerleme

i. Performans Degerleme Nedir?2. Performans Degerlemenin Geregi ve Önemi3. Performans Degerleme Yöntemleri4. Performans Degerleme Sonuçlarinin Kullanimi

5. HAFTA: ÜCRETLEME VE YÖNETIM-SENDIKA ILIsKILERIA. Ücretleme ile Ilgili KavramlarB. Ücret TasarimiC. Ücret Türleri

D. Tesvik ProgramlariE. Yönetim-Sendika Iliskileri

i. Kavramlar2. Sendikanin Yönetime Etkisi

3. Toplu Pazarlik ve Süreci

6. HAFTA: MOTIVASYON ILE PERSONEL YÖNETIMI VE IDARI iSLERA. Motivasyonun Tanimi ve ÖnemiB. Sirket Içi Pazarlama Yoluyla Çalisanlarin Elde TutulmasiC. Özendirme AraçlariD. Personel Yönetimi ve Idari isler

i. Çalisma Süreci2. isten Ayrilma-Ayirma Durumu3. idari islerin Organizasyon içerisindeki Yapisi

2

7~

Page 10: LLL - ookgm.meb.gov.trookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_02/14105129_14.pdfb. Programin içeriginde; pazarin tanitimi, birlik, dernek, fuar, seminer, teknik toplantilarin organizasyonlari,

7. HAFTA: LIDERLIK VE ILETIsIMA. Liderin NitelikleriB. Liderlik TürleriC. Kazan-Kazan YöntemiD. Takim SinerjisiE. iletisim

1. iletisim Kavrami ve Süreci2. Örgütsel iletisimin Amaçlari3. Örgütsel iletisim Türleri

8. HAFTA: STRES, KRIZ, ZAMAN VE TOPLAM KALITE YÖNETIMIA. Stres Yönetim

1. Stresin Çalisanlara Etkisi2. Stresin YönetilmesiKriz YönetimiZaman YönetimiToplam Kalite Yönetimi

B.C.D.

11. DEGERLENDIRME ILE ILGILI ESASLAR

Kurs sonunda sinav yapilir. Milli Egitim Bakanligi Özel Kurslar Tip Yönetmeliginin ilgili maddeleriçerçevesinde teorik ve uygulama sinavlarinin degerlendirilmesi, asagida belirlenen puanlama esaslarina göre yapilir.Kurum Müdürlügü tarafindan yapilarak degerlendirilecek sinav sonuçlari Milli Egitim Müdürlügü'ne bildirilecektir.

PUAN0- 44

45 - 6970 - 8485 -100

NOTDCBA

DERECEBAsARlSiZORTAIYI

PEKIYI

12. YÖNTEM VE TEKNIKLER

Ögretim sürecinde program, anlatim, soru-cevap teknigiyle ve pratige yönelik uygulamalarla yürütülecektir.

13. PROGRAMiN UYGULANMASiNDA KULLANILACAK ARAÇ VE GEREÇLER

a. Ders Kitabi : Beseri Münasebetler, M. Sefkatli, A.Çelik, Agustos i 999 Tarih ve 2503 sayiliTebligler DergisiIs Psikolojisi 1, Yard. .Doç.Dr.H.Z.Dogan., M.E.Yayinlari, Agustos 1999 Tarihve 2503 sayili Tebligler DergisiSekreterlik, Günes Uzdil, Ünal Uzdil, M.E. Yayinlari, Agustos 1999 tarih ve 2503sayili Tebligler Dergisi,

b. Kaynak Ders Kitabi

c.Kullanilacak Malzemeler: Tepegöz, projeksiyon makinesi, video kaset, görsel materyaller, posterler,bilgisayarlar

Page 11: LLL - ookgm.meb.gov.trookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_02/14105129_14.pdfb. Programin içeriginde; pazarin tanitimi, birlik, dernek, fuar, seminer, teknik toplantilarin organizasyonlari,

REKLAMCiLIK KURS PROGRAMI

1. KURUMUN ADI

2. KURUMUN ADRESI

3. KURUCUSUNUN ADI

4. PROGRAMiN DAYANACi : 625 sayili Özel Ögretim Kurumlari Kanunu, Özel Ögretim Kurumlar Yönetmeligive Özel Kurslar Tip Yönetmeligi

5. PROGRAMiN ADI : RekHimcilik Kursu

6. PROGRAMiN SEViYESi : En az orta ögretim yetiskinler düzeyinde hazirlanmistir.

~7. PROGRAMiN AMAÇLARi

Bu program kursiyerlerin;

\

a.b.

Reklamin tarihçesini, önemini, yararlarini, sakincalarini ve satis üzerindeki etkilerini kavramalarini,Reklam sektöründe kullanilan tüm terimleri kavramalarini,Reklam ajansiarinda ve reklam birimlerinde aktif görevalabilecek seviyede yetismelerini,Reklam kampanyasi planlamasini yapabilmelerini,Reklam sektöründe yaratici çalismalar gelistirebilmelerini,Müsteri memnuniyeti ve iliskileri konusunda çalismalarin önemini kavramalarin!

c.d.e.f.

amaçlamaktadir.

8. PROGRAMiN UYGULANMASiYLA ILGILI AÇIKLAMALARa. Reklamcilik, kamu ve özel sektörde bir ürünün hedef kitleye tanitilmasi için yapilan her türlü görsel ve

isitsel çalismalari içerir. Söz konusu kurs programi, ülkemizde bu alanda çalisacak personel gereksiniminikarsilamak amaciyla hazirlanmistir. Bu kurs programinin açilmasiyla bu alanda çalisacaklara saglanacakistihdam olanaginin yaninda kurumlarin yapacagi tanitim çalismalarinin daha nitelikli hiile gelmesisaglanmis olacaktir.

~ b. Program içeriginde; reklamin siniflandirilmasi, kampanyasi, medya planlamasi, yaraticilik, müsteriiliskileri, reklam ile ilgili kuruluslar gibi konular yer almaktadir.

c. Araç ve gereçler yardimiyla uygulamali egitim yöntemleri kullanilacaktir.

d. Programa katilan ancak Ingilizce düzeyi yetersiz kursiyerler, Ingilizcelerini gelistirmeleri amaciyla ayricaIngilizce egitimine alinabileceklerdir. Ingilizce Kursu bir Üniversite ile isbirligi içinde gerçeklestiriliyorsa,Ingilizce bölümü ile ilgili kurs bitirme belgesi, bitirme sinavi degerlendirmesini yapan kurum ve/veyaÜniversite tarafindan verilecektir.

e. Program ayrica sektörde kullanilan bilgisayar programlarinin egitimi ile desteklenecektir. Bu egitim de buprogramin disinda ögrenci tarafindan ayrica alinacaktir. Bu kisimla ilgili kurs bitirme belgesi, kursMüdürlügünce düzenlenecektir.

PROGRAMiN SÜRESIa. Haftalik Süre: Haftada iOsaatb. Toplam Süre' 8 hafta x i Osaat = 80 saattir.

9.

7(~

Page 12: LLL - ookgm.meb.gov.trookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_02/14105129_14.pdfb. Programin içeriginde; pazarin tanitimi, birlik, dernek, fuar, seminer, teknik toplantilarin organizasyonlari,

10. PROGRAM IÇERIGININ TOPLAM KURS SÜRESINE GÖRE HAFTALiK DAGILIMI

i. HAFTA: TANIM VE TARIHÇEA. Pazarlama KarmasiB. Reklamin Tanimi ve TarihçesiC. RekHiminÖzellikleriD. Reklamin AmaçlariE. Reklamin Etkileri

2. HAFTA: REKLAMIN SINIFLANDIRILMASI VE REKLAM ORTAMLARi

A. Reklam Kaynagina Göre SiniflandirmaB. Amaç Açisindan SiniflandirmaC. Hedef Pazara Göre Siniflandirma

D. Mesaja ve Zaman Kriterine Göre SiniflandirmaE. Cografi Özelliklere Göre SiniflandirmaF. Reklam Ortamlari

3. HAFTA: REKLAM KAMP ANYAsiA. Reklam Kampanyasinin TanimiB. Reklam Kampanyasinin Olusum SüreciC. Yaratici Çalismalar

4. HAFTA: YARATiCi ÇALISMALAR VE MEDYA PLANLAMAA. MesajB. SloganC. BasliklarD. Metin YazarligiE. SJogan/LogoF. Medya Plani Stratejisi Olusturma

5. HAFTA: REKLAM ETKINLIGININ ÖLÇÜLMESI ve YARATICILIKA. Arastirmanin Önemi ve ÖzellikleriB. Arastirma TürleriC. Yaraticilik

1. Yaraticilik ve Yaratici Strateji Kavramlari2. Yaratici Strateji Türleri3. Marka Yaratma Kurallari

6. HAFTA: PRODÜKSIYON ÇALISMALARI ve REKLAMDA ETIKA. Basili Reklam Araçlarinda Prodüksiyon ÇalismalariB. Yayin Yapan Reklam Araçlarina Yönelik Prodüksiyon ÇalismalariC. Reklamda Etik

I. Reklam ve Çocuk2. Reklam ve Kadin

7.HAFTA:REKLAM ILE ILGILI KURULUSLARA. Reklam Veren

B. Reklam AjansiariC. Reklam Ajansiarinda Örgütse] YapiD. iletisim Araçlarinin Reklam BölümleriE. Reklam Kurulu

F. Reklam Sektörü Ile ilgili Dernek ve Vakiflar

8. HAFTA: MÜSTERi ILisKILERIA. Müsteri MemnuniyetiB. "CRM" KavramiC. Brief AlmaD. Sunus YapmaE. Proje Sunumlari ve Sinav

2

~

Page 13: LLL - ookgm.meb.gov.trookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_02/14105129_14.pdfb. Programin içeriginde; pazarin tanitimi, birlik, dernek, fuar, seminer, teknik toplantilarin organizasyonlari,

il. DEGERLENDIRME ILE ILGILI ESASLAR

Kurs sonunda sinav yapilir. Milli Egitim Bakanligi Özel Kurslar Tip Yönetmeliginin ilgili maddeleriçerçevesinde teorik ve uygulama sinavlarinin degerlendirilmesi, asagida belirlenen puanlama esaslarina göre yapilir..Kurum Müdürlügü tarafindan yapilarak degerlendirilecek sinav sonuçlari Milli Egitim Müdürlügü'ne bildirilecektir.

PUAN0- 44

45 - 6970 - 8485 -100

NOTDCBA

DERECEBASARlSIZORTAIYIPEKIYI

12. YÖNTEM VE TEKNIKLER

Ögretim sürecinde program, anlatim, soru-cevap teknigiyle ve pratige yönelik uygulamalarla yürütülecektir.

13. PROGRAMiN UYGULANMASiNDA KULLANILACAK ARAÇ VE GEREÇLERa. Ders Kitabi : Beseri Münasebetler, M.Sefkatli, A.Çelik, Agustos i999 Tarih ve 2503 sayili

Tebligler DergisiIs Psikolojisi 1, Yard. .Doç.Dr.H.Z.Dogan., M.E.Yayinlari, Agustos 1999 Tarihve 2503 sayili Tebligler DergisiSekreteriik, Günes Uzdil, Ünal Uzdil, M.E. Yayinlari, Agustos 1999 tarih ve 2503sayili Tebligler Dergisi,Reklamcilik, M.M.Fidan, S.Yilmaz, Tutibay Ltd.Sti., Agustos 1999 tarih ve 2503sayili Tebligler Dergisi

b. Kaynak Ders Kitabi

c.Kullanilacak Malzemeler: Tepegöz, projeksiyon makinesI, video kaset, görsel materyaller, posterler,bilgisayarlar

Page 14: LLL - ookgm.meb.gov.trookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_02/14105129_14.pdfb. Programin içeriginde; pazarin tanitimi, birlik, dernek, fuar, seminer, teknik toplantilarin organizasyonlari,

SEYAHAT ACENTELERI VE HAVAYOLLARI BILGISAYARLiREZERVASYON SISTEMLERI (CRS) KURS PROGRAMI

1. KURUMUN ADI

2. KURUMUN ADRESI

3. KURUCUSUNUN ADI

4. PROGRAMiN DAYANACi : 625 sayili Özel Ögretim Kurumlari ~anunu, Özel Ögretim Kurumlar Yönetmeligive Özel Kurslar Tip Yönetmeligi

5. PROGRAMiN ADI : Seyahat Acenteleri ve Havayollari Bilgisayarli Rezervasyon Sistemleri (crs) KursProgrami

~6. PROGRAMiN SEVIYESI : En az orta ögretim yetiskinler düzeyinde hazirlanmistir.

7. PROGRAMiN AMAÇLARi

Bu program kursiyerlerin;

a. Seyahat acentelerinde ve havayollarindakonularini !savramalarini,Bilgisayarli rezervasyon sisteminin tüm islevlerinin yerine getirebilecek düzeyde bilet satisi verezervasyon konusunda uzmanlasmalariniSeyahat acenteleri ve havayollarinda verimli ve amaçlara uygun bir sekilde bilgisayarla uçak biletlerinikesebilmelerini,Is phinlamasini yapabilmelerini,

bilgisayarli rezervasyon (CRS) ve biletleme (Ticketing)

b.

c.

d.

amaçlamaktadir.

8. PROGRAMiN UYGULANMASiYLA ILGILI AÇiKLAMALARa. Seyahat Acenteleri ve Havayollari Bilgisayarli Rezervasyon Sistemleri (CRS). ilgili kurumlar tarafindan

kullanilan özel bir bilgisayar sistemler grubudur. Söz konusu kurs programi ülkemizde seyahat acentelerive havayolu sirketlerinde eksikligi hissedilen personel gereksinimini karsilamak amaciyla hazirlanmistir.Bu kurs programinin açilmasiyla hem bu alanda çalisacaklara istihdam olanagi saglanacak, hem desistemin amaca uygun çalistirilmasi gerçeklestirilecektir.

b. Programin içeriginde; rezervasyon sistemleri ve kodlari, uçus tarife ekraninin görüntülenmesi, müsterirezervasyon kaydi, yolcu rezervasyonlarinin ücretlendirilmesi gibi konular yer almaktadirProgramin uygulanmasinda görsel ve egitsel anlatim tekniklerinin yaninda araç ve gereçler yardiini) lauygulamali egitim yöntemleri kullanilacaktir.

re-

c.

d. Egitim programinin gelistirilmesi için Turizm Bakanligi, TUROB (Turistik Otelciler Birligi), Turist

Rehberleri Odalari ve Turizm Yatirimcilari Dernegi, lA TA - International Air Transport Associaton(UluslararasiHava TasimaciligiBirligi),UFTAA- Universal Federationof Travel AgentAssociation(Uluslar arasi Seyahat Acenteleri Birligi), yerli ve yabanci seyahat acenteleri, üniversiteler, meslekyüksek okullari ve TÜRSAB ile isbirligine gidilebilecektir.

e. Uygun zamanlarda konularin kavranmasini kolaylastirmak amaciyla seyahat acentelerinde uygulamaegitimleri verilebilecektir.

f. Programa katilan ancak Ingilizce düzeyi yetersiz kursiyerler, Ingilizcelerini gelistirmeleri amaciyla ayi'ica

Mesleki Ingilizce egitimine alinabileceklerdir. Mesleki Ingilizce Kursu bir üniversite ile isbirligi içindegerçeklestiriliyorsa, Mesleki Ingilizce bölümü ile ilgili Kurs Bitirme Belgesi, bitirIlle sinavidegerlendirmesini yapan kurum ve/veya üniversite tarafindan verilecektir.

i~

Page 15: LLL - ookgm.meb.gov.trookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_02/14105129_14.pdfb. Programin içeriginde; pazarin tanitimi, birlik, dernek, fuar, seminer, teknik toplantilarin organizasyonlari,

9. PROGRAMiN SÜREsIa. Haftalik Süre . Haftada LOsaatb. Toplam Süre' 6 hafta x LOsaat = 60 saattir.

10. PROGRAM IÇERIGININ TOPLAM KURS SÜREsINE GÖRE HAFTALiK DAGILiM}

i. HAFTA: REZERVASYON SISTEMINE GIRIs VE SISTEMDEN KODLARi ÖGRENMEA. Sisteme Giris Kodu Olusturma ve Sistemi KapatmaB. Acente Çalisma Alanlarinin KontrolüC. Sehir ve Havalimani Kodunu ÖgrenmeD. Kayitli Rezervasyon ÇagirmaE. Kaydi Alinan Yoleu Rezervasyonunda Benzer Isim Listesinden Yoleu Görüntülerne

"

2. HAFTA: UÇUS TARIFE EKRANiN} GÖRÜNTÜLEMEA. Uçus Tarife Ekranini GörüntülerneB. Uçus Tarife Ekraninda Detayli Bilgi SorgulamaC. Dönüs Için Uçus Tarife Ekranini GörüntülerneD. Uygun Olan Uçus Tarife Ekranini GörüntülerneE. Uygun Olan Uçuslar Hakkinda Detayli Bilgi GörüntülerneF. Uygun Olan Uçuslar Için Rezervasyon/Satis Girisi

3. HAFTA: MÜSTERI IçIN REZERVASYON KAYDI OLUSTURMA-PNR YARATMA (pASSANGERNAME RECORD)

A. Müsteri Isim Kaydinin AlinmasiB. Telefon Sahasi Olusturma (Müsteri ve Acente Numaralarinin Kaydi)C. Opsiyon Bilgisi (Bilet Kesilmesi Için Tarih) GirisiD. Olusturulan Yoleu Rezervasyonunun Sisteme KaydedilmesiE. Rezervasyon Üzerinde Yoleu Uçus Bilgilerinin IptaliF. Yoleu Rezervasyon Bilgilerinin Degistirilmesi ve Yeni Bilgilerin Olusturulmasi

4. HAFTA: YOLCU REZERVASYONUNDAZORUNLU OLMAYAN SAHALARiN OLUSTURULMASiA. Yoleu Bileti Ödeme Tipinin KaydedilmesiB. Yoleu Posta Adresinin KaydedilmesiC. Bileti Elden Teslim Adresinin KaydedilmesiD. Havayoluna Müsteri Hakkinda Bilgi Mesaji Gönderilmesi - asI (Other Service Information)E. Havayoluna Müsteri Için Özel Hizmet Talep Mesaji Gönderilmesi- SSR (Special ServiceRequest)F. Yedek Listeye Yolcu Kaydi GirisiG. Yoleu Rezervasyonunun Iptal Edilmeden Uçus Bilgilerinin Degistirilmesi

5. HAFTA: YOLCU REZERVASYONUNUN ÜCRETLENDIRILMESIA. Parkur Belirtilerek Fiyat Tablosu GörüntülerneB. Yoleu Rezervasyonunun Yapildigi Hizmet Sinifina Göre ÜcretlendirilmesiC. En Ucuz Fiyatin Bulunmasi - FQBB (Best Buy)D. Fiyat Detayi GörüntülerneE. Ücret Kurali GörüntülerneF. Fiyat Iptal EtineG. Acente Komisyon Oraninin GirilmesiH. Bilet Basilmasi

6. HAFTA: MESAJ KUTULARlNA MESAJ GÖNDERME VE MESAJ KUTULARiNDAN YOLCU REZER-VASYONU ÜZERINDE ISLEM YAPMAA. Mesaj Kutularinin (Queue) KontrolüB. Mesaj Kutularindan Yoleu Rezervasyonunu Görüntülernec. Çalisma Ekranindan Mesaj Kutusuna Yoleu Rezervasyonu GöndermeD. Yolcu Rezervasyonundaki Uçuslar Için Koltuk Rezervasyonu Yapma

2

-i'2e-- - -~

Page 16: LLL - ookgm.meb.gov.trookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_02/14105129_14.pdfb. Programin içeriginde; pazarin tanitimi, birlik, dernek, fuar, seminer, teknik toplantilarin organizasyonlari,

ll. DEGERLENDIRME ILE ILGILI ESASLAR

Kurs sonunda sinav yapilir. Milli Egitim Bakanligi Özel Kurslar Tip Yönetmeliginin ilgili maddeleriçerçevesinde teorik ve uygulama sinavlarinin degerlendirilmesi, asagida belirlenen puanlama esaslarina göre yapilir.Kurum Müdürlügü tarafindan yapilarak degerlendirilecek sinav sonuçlari Milli Egitim Müdürlügü'ne bildirilecektir.

PUAN0- 4445 - 6970 - 8485 -100

NOTDCBA

DERtCI::

BAsARlSiZORTAIYIPEKIYI

/

12. YÖNTEM VE TEKNIKLER

Ögretim sürecinde program, anlatim, soru-cevap teknigiyle ve pratige yönelik uygulamalarla yürütülecektir.

a. Ders Kitabi

13. PROGRAMiN UYGULANMASiNDA KULLANILACAK ARAÇ VE GEREÇLER

Turizm, Prof. Dr. Hasan Olali,I Mayis 1997 Tarih ve 2476 sayili TebliglerDergisi

Turizm, Yard. .Doç. Dr. Atilla Hazar., 1 Mayis 1997 TarIh ve 2476 sayili TebliglerDergisi

b. Kaynak Ders Kitabi

c.Kullanilacak Malzemeler: Tepegöz, projeksiyon makinesI, video kaset, görsel materyaller,posterler,bilgisayarlar

Page 17: LLL - ookgm.meb.gov.trookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_02/14105129_14.pdfb. Programin içeriginde; pazarin tanitimi, birlik, dernek, fuar, seminer, teknik toplantilarin organizasyonlari,

::..

PROFESYONEL TURIsT REHBERLIcI SINAVLARINA HAZiRLiK KURS PROGRAMI

1. KURUMUN ADI

2. KURUMUN ADRESI/

/

3. KURUCUSUNUN ADI

4. PROGRAMiN DAYANACi : 625 sayili Özel Ögretim Kurumlari Kanunu, Özel Ögretim Kurumlar Yönetmeligive Özel Kurslar Tip Yönetmeligi

5. PROGRAMiN ADI : Profesyonel Turist Rehberligi Sinavlarina Hazirlik Kurs Programi

6. PROGRAMiN SEViYESi : En az orta ögretim yetiskinler düzeyinde hazirlanmistir.

~ 7. PROGRAMiN AMAÇLARi

Bu program kursiyerlerin;

Turizm Bakanliginca yapilan Profesyonel Turist Rehberligi Sinavlarina; genci kLiltLir, cograf) a, turiziii.tarih, sanat tarihi, sosyoloji bilgilerini tazeleyerek gelistirmelerini ve sinava girecekleri vabanci dile iliskinsözlü ve yazili iletisim becerilerini gelistirerek hazirlanmalarini,

amaçlamaktadir.

8. PROGRAMiN UYGULANMASiYLA ILGILI AÇIKLAMALARa. Bu kursta kursiyerlere asagidaki program dahilinde; tarih, cografya ve genel kültür egitimleri ile birlikte

yabanci dil egitimi verilecektir.

b. Programin uygulanmasinda görsel ve egitsel anlatim teknikleri kullanilacaktir.Araç-gereçler yardimiyla uygulamali egitim yöntemleri uygulanacaktir.c.

,r-

d. Egitim programinin gelistirilmesi için Turizm Bakanligi, TUROB (Turistik Otelciler Birligli), TuristRehberleri Odalari ve Turizm Yatirimcilari Dernegi, lA TA - International Air Transport Associaton(Uluslararasi Hava Tasimaciligi Birligi), UFTAA - Universal Federationof Travel Agent Association(U luslar arasi Seyahat Acenteleri Birligi), yerli ve yabanci seyahat acenteIeri, üniversiteler, meslek yüksekokullari ve TÜRSAB ile isbirligine gidilebilecektir.

e. Uygun zamanlarda konularin kavranmasini kolaylastirmak amaciyla ilgili kurumlarda uygulamaverilebilecektir.

egitimleri

9. PROGRAMiN SÜRESIa. Haftalik Süre: Haftada] 5 saatb. Toplam Süre' 8 hafta x ]5 saat = 120 saattir.

10. PROGRAM IÇERIcININ TOPLAM KURS SÜRESI NE GÖRE HAFTALiK DACILIMI

YABANCI DIL1. HAFTA: A. SÖZCÜK VE YAPi BILGISI

Sorularin kolay yanitlanabilmesi için gerekli yapisal ve baglamsal ipuçlariörnekler yardimiyla sunulacaktir.

ve bu yönde stratei iler

B. KONU ILE ILGILI ÖRNEK TEST UYGULAMALARI, GENEL STRATEJILER VE IPUÇLARI

2. HAFTA: A. CÜMLE TAMAMLAMA

Sorularin yapisal çözümlenmesi yapilarak özellikle üzerinde durulmasivurgulanir.

B. GENEL STRATEJILER, IPUÇLARI VE ÖRNEK UYGULAMALARI

gereken dil bilgisi yapilari

-rM--

Page 18: LLL - ookgm.meb.gov.trookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_02/14105129_14.pdfb. Programin içeriginde; pazarin tanitimi, birlik, dernek, fuar, seminer, teknik toplantilarin organizasyonlari,

3. HAFTA: A. çEviRI, TÜRKÇE OLARAK VE KURSiYERCE SEçiLEN YABANCI DiLiN YAPiSAlÖZELLIKLERINE DAYANAN ÖNEMLI AÇIKLAMALAR VE iPUÇLARi SEKLINDE

SUNULACAKTIR. ~

B. çEvIRI UYGULAMA TEST VE ALlSTIRMALARI

4. HAFTA: A. PARAGRAF

Yabanci dilin paragrafyapilari derinlemesine incelenecektir.

B. PARAGRAF TAMAMLAMA TESTLERI VE UYGULAMALARI

5. HAFTA: A. DIYALOG TAMAMLAMADiyaloglarin tamamlanmasina yönelik genel stratejiler ve teknikler

B. KONU HAKKINDA ÖRNEK UYGULAMALAR VE TESTLER

6. HAFTA: A. ES ANLAMLi CÜMLELERAnlamsal ve yapisal benzerlikler detayli olarak incelenecek, genel strateji ve teknikler ögretilecektir.

B. ES ANLAMLT CÜMLELERE YÖNELIK ÖRNEK UYGULAMALAR.

7. HAFTA: A. OKUDUdUNU ANLAMAOkudugunu anlama becerisini degerlendiren soru uygulamalarina yönelik strateJi ve tekniklervurgulanir.

B. çEsITLI OKUMA-ANLAMA UYGULAMALARI VE TESTLER

COGRAFY A, TURIzM, TARIH, SANAT TARIHI, SOSYOLOJI

8. HAFTA: A. HARITA NEDIR? HARITA TÜRLERi, HARITALARDAKI SEMBOLIK IFADELER VE II/\RI-TALAR ÜZERINDE çEsiTLI ÇALISMALAR

B. ILK ÇAG UYGARLiKLARiMezopotamya, Misir, Ege, Anadolu ve Roma Uygarliklari

9. HAFTA: A. SOSYO COGRAFYAInsanligin Kültür Asamalari, Nüfus, Yerlesme ve Yasam Biçimleri

B. ILK TÜRK-ISLAM DEVLETLERI

Anadolu'daki ilk Müslüman Türk Devletleri, Büyük Selçuklu Imparatorlugu ve Kültür-Uygarligi.Anadolu Selçuklulari, Toplumsal Yapi ve Kurallari

C. Anadolu'da Inanç Turizmi(Ülkemizde Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler için Kutsal Sayilan Yerler)

i O.HAFTA: A. EKONOMIK COGRAFY A

Tarim Etkinlikleri, Sanayi Devrimi, Ticaret, Tasima ve Ulastirma

B. ANADOLU MEDENiYETLERINDE KÜLTÜR VE SANAT

ll. HAFTA: A. TÜRKIYE'NIN DOGAL KOSULLARIYer Sekilleri, Akarsulari, Gölleri, Deniz ve Kiyilari

B. ILKÇAG VE ORTAÇAG MEDENIYETLERINDE KÜLTÜR VE SANAT

2

i iz....

Page 19: LLL - ookgm.meb.gov.trookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_02/14105129_14.pdfb. Programin içeriginde; pazarin tanitimi, birlik, dernek, fuar, seminer, teknik toplantilarin organizasyonlari,

12. HAFTA: A,

l3. HAFTA: A.

14. HAFTA: A.

r-IS. HAFTA: A.

B.

B.

TÜRKIYE'DE NÜFUS VE YERLESME/EKONOMIK COGRAFY Asi VE TURIZMNüfus Hareketleri ve Yerlesim, Tarim. Hayvancilik. Balikçilik. Ormanetlik. Madencilik. UlasimTicaret, Turizm, Türkiye'nin Turizm Haritasi ve Turistik MerkezlerOSMANLl TARIHI

Kurulus Dönemi, Imparatorlugun Yapisi, Yükselis Dönemi, 17 ve 18 yüzyi llarda Osman Ii Impara-~$ i

B.

SOSYOLOJININ ALANI VE YÖNTEMLERI

Tanimi, Konusu, Genel Özellikleri, Diger Bilimlerle Iliskisi, Yöntem ve Arastirma TeknikleriMITOLOJI VE SANAT TARIHI

Ilkçag Mitolojisi, Arkaik Sanat, sanat ve mitoloji iliskisi

B.

SOSYOLOJI VE KÜLTÜR

Uygarlik ve Kültür Kavramlari, Kültürün Kazanilmasi ve Sosyallesme, Sanat-Kültür IliskisiSANA TSAL DÖNEMLER

Dorik, Iyonik, Korint, Romanesk, Gotik sanat dönemlerin özellikleri

SINAV DENEMELERI VE UYGULAMA GEZlLER]SINA V

11. DEGERLENDIRME ILE ILGILI ESASLAR

Kurs sonunda sinav yapilir. Miiii Egitim Bakanligi Özel Kurslar Tip Yönetmeliginin i Ii m:idcklCliçerçevesinde teorik ve uygulama sinavlarinin degerlendirilmesi, asagida belirlenen puanlama esaslarina göre yapilir.Kurum müdürlügü tarafindan yapilarak degerlendirilecek sinav sonuçlari Milli Egitim Müdürlügü'ne bildirilecektir.

PUAN0- 44

45 - 6970 - 8485 -] 00

NOTDCBA

DERECEBASARISIZORTAIYIPEKIYI

12. YÖNTEM VE TEKNIKLERÖgretim sürecinde program, anlatim, soru-cevap teknigiyle ve pratige yönelik uygulamalarla yÜrÜtülecektir.

13. PROGRAMiN UYGULANMASiNDA KULLANILACAK ARAÇ VE GEREÇLERa. Ders Kitabi : Türkiye'nin Beseri ve Ekonomik Cografyasi, Celal Aydin, Agustos 1999 tarih ve

503 sayili Tebligler DergisiSanat Tarihi II, Kaya Zengin, Haziran 2000 tarih ve 2513 sayili Tebligler DergisiSosyoloji, Emine Yamanlar, Hazii'an 2000 tarih ve 25 i 3 sa) lII Tebliglei Gergi,iTurizm II, M.Dogan, G,Kaçar, A,Yastl, S,Çaliskan, A.Basaran, M.E,Yayinlarl,Haziran 2000 tarih ve 2513 sayili Tebligler Dergisi

r-

b. Kaynak Ders Kitabi Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilmis kaynak kitaplar kullanilabilir.

c. Kullanilacak Malzemeler: Tepegöz, projeksiyon makinesi, video kaset, görsel materyaller, posterler, bilgisayar


Recommended