of 30 /30
1 Pazar Analizi Ve Pazarlama Plani

PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE HEDEFLENEN PAZAR PAYI · • Özel amaçlı Pazar araştırma raporları, 24 24 • Firma veri tabanı katalogları, • Meslek odaları yayınları, •

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE HEDEFLENEN PAZAR PAYI · • Özel amaçlı Pazar araştırma raporları,...

Page 1: PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE HEDEFLENEN PAZAR PAYI · • Özel amaçlı Pazar araştırma raporları, 24 24 • Firma veri tabanı katalogları, • Meslek odaları yayınları, •

1

Pazar Analizi Ve Pazarlama Plani

Page 2: PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE HEDEFLENEN PAZAR PAYI · • Özel amaçlı Pazar araştırma raporları, 24 24 • Firma veri tabanı katalogları, • Meslek odaları yayınları, •

2

2

PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE HEDEFLENEN PAZAR PAYI

Page 3: PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE HEDEFLENEN PAZAR PAYI · • Özel amaçlı Pazar araştırma raporları, 24 24 • Firma veri tabanı katalogları, • Meslek odaları yayınları, •

3

3

• Hedef Müşteri Kitlesi,

• Hedef Sunum Bölgesi,

• Temel Müşteri Sayısı,

• Potansiyel Müşteri Sayısı,

• Hedef Müşteri Sayısının Belirlenmesi

1) Pazarın Büyüklüğü, Hedeflenen Pazar Payı

Page 4: PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE HEDEFLENEN PAZAR PAYI · • Özel amaçlı Pazar araştırma raporları, 24 24 • Firma veri tabanı katalogları, • Meslek odaları yayınları, •

4

4

• Müşteri Talepleri,

• Harcama Özellikleri Vs.

• Belirlenmesi

2) Pazar Profili

Page 5: PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE HEDEFLENEN PAZAR PAYI · • Özel amaçlı Pazar araştırma raporları, 24 24 • Firma veri tabanı katalogları, • Meslek odaları yayınları, •

5

5

• Rakip Sayısı,

• Rakiplerin Güçlü Yanları,

• Rakiplerin Zayıf Yanları,

• Rakiplerin Güçlü Ve Zayıf Yönlerine Yönelik Öngörüler

3) Rakip Analizi

Page 6: PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE HEDEFLENEN PAZAR PAYI · • Özel amaçlı Pazar araştırma raporları, 24 24 • Firma veri tabanı katalogları, • Meslek odaları yayınları, •

6

6

• Aylık/Yıllık Hedefler

4) Pazarlama/Satış Hedefleri

Page 7: PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE HEDEFLENEN PAZAR PAYI · • Özel amaçlı Pazar araştırma raporları, 24 24 • Firma veri tabanı katalogları, • Meslek odaları yayınları, •

7

7

• SWOT

5) Sektörel Gelişmeler, Fırsat ve Tehditlere İlişkin Değerlendirmeler

Page 8: PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE HEDEFLENEN PAZAR PAYI · • Özel amaçlı Pazar araştırma raporları, 24 24 • Firma veri tabanı katalogları, • Meslek odaları yayınları, •

8

8

• Gerçekleşebilecek durumların belirlenmesi,

• Olası durumlara karşı alınabilecek önlemler

7) Ürün/Hizmet Tanımı

8) Ürün/Hizmet Fiyatının Nasıl Oluşturulduğu

6) Beklenmedik Durumlara İlişkin Öngörüler

Page 9: PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE HEDEFLENEN PAZAR PAYI · • Özel amaçlı Pazar araştırma raporları, 24 24 • Firma veri tabanı katalogları, • Meslek odaları yayınları, •

9

9

9) Yer Seçimi

• Yer seçiminde etkili faktörler,

• Puanlama tablosu,

10) Müşteriye Ulaşım Kanalları

• Dağıtım kanalının belirlenmesi,

• İletişim kanallarının belirlenmesi,

11) Ürün/Hizmet Tanıtım Planı

• Tutundurma faaliyetlerinin belirlenmesi ve planlanması

Page 10: PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE HEDEFLENEN PAZAR PAYI · • Özel amaçlı Pazar araştırma raporları, 24 24 • Firma veri tabanı katalogları, • Meslek odaları yayınları, •

10

10

• Müşteri ve satıcıların bir araya geldiği yer olarak tanımlanabilen pazar, aynı ihtiyaçları

paylaşan ve satın alma gücüne sahip müşteri ya da tüketici grubu olarak tanımlanmaktadır.

• En basit haliyle pazar, insanlardır.

• Bu insanlar, ürününüzü yemek, içmek, giyinmek, kullanmak için satın alan kişiler

olabileceği gibi ürünü kendi üretiminde kullanacak, ya da bir başkasına satarak para

kazanacak işletme sahipleri de olabilir.

Pazar Araştırması Planı

Page 11: PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE HEDEFLENEN PAZAR PAYI · • Özel amaçlı Pazar araştırma raporları, 24 24 • Firma veri tabanı katalogları, • Meslek odaları yayınları, •

11

11

• Bir ürünün ya da hizmetin pazarını tanımak, pazardaki faaliyetleri takip edebilmek ve kendi

performansını görebilmek için yapılan bilgi toplama, bu bilgiyi analiz etme ve bu bilgiyle

işine stratejik olarak katma değer sağlamaya Pazar Araştırması denir.

Pazar Araştırması

Page 12: PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE HEDEFLENEN PAZAR PAYI · • Özel amaçlı Pazar araştırma raporları, 24 24 • Firma veri tabanı katalogları, • Meslek odaları yayınları, •

12

12

Amaç;

Ürününüzü satın almak isteyecek insan sayısının, işinizin sürekliliğini sağlayacak kadar para

getirebilecek bir iş hacmi oluşturup, oluşturamayacağını anlamaktır.

Pazar Araştırması’nın Amacı

Page 13: PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE HEDEFLENEN PAZAR PAYI · • Özel amaçlı Pazar araştırma raporları, 24 24 • Firma veri tabanı katalogları, • Meslek odaları yayınları, •

13

13

1. Müşterilerinizin Kimler Olacağını Araştırınız.

Hedef Müşteri Kitleniz;

• Çocuklar,

• Emekliler,

• Fotoğrafçılar,

• Ressamlar,

• İnşaat Müteahhitlerinden

Vs. oluşabilir.

Pazar Araştırması Planı

Page 14: PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE HEDEFLENEN PAZAR PAYI · • Özel amaçlı Pazar araştırma raporları, 24 24 • Firma veri tabanı katalogları, • Meslek odaları yayınları, •

14

14

2. Belirlediğiniz Müşteri Grubunun Nerede Olduğunu Sorgulayınız.

Hedef Sunum Bölgeniz;

• Yaşadığınız Site,

• Köy,

• Şehir,

• Ülke,

• Yabancı Bir Ülke

Olabilir.

Pazar Araştırması Planı

Page 15: PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE HEDEFLENEN PAZAR PAYI · • Özel amaçlı Pazar araştırma raporları, 24 24 • Firma veri tabanı katalogları, • Meslek odaları yayınları, •

15

15

3. İçerisinden kısa, orta ve uzun vadeli hizmet verebileceğiniz alanları belirleyiniz.

• Sınırları belirlerken nakliye maliyetlerini mutlaka göz önünde bulundurunuz.

Pazar Araştırması Planı

Page 16: PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE HEDEFLENEN PAZAR PAYI · • Özel amaçlı Pazar araştırma raporları, 24 24 • Firma veri tabanı katalogları, • Meslek odaları yayınları, •

16

16

Öncelikli Olarak Kısa Vadeli Pazarınızda;

• Temel müşteri,

• Potansiyel müşteri,

• Hedef müşteri

• Sayıları nedir?

Page 17: PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE HEDEFLENEN PAZAR PAYI · • Özel amaçlı Pazar araştırma raporları, 24 24 • Firma veri tabanı katalogları, • Meslek odaları yayınları, •

17

17

• Nüfus vb. verilerden yararlanarak;

• Pazarda bulunan sizin müşteri grubunuzun sayısı nedir?(Temel müşteri)

• Bu müşterilerden ne kadarı sizin sunacağınız ürün veya hizmeti talep

etmektedir?(potansiyel müşteri)

• Rakipler, talep göz önüne alınarak bu sayı belirtilmelidir.

• Siz bu potansiyel müşteri sayısının ne kadarını, ilk yılda hedefliyorsunuz?(hedef müşteri)

Pazar Araştırması Planı

Page 18: PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE HEDEFLENEN PAZAR PAYI · • Özel amaçlı Pazar araştırma raporları, 24 24 • Firma veri tabanı katalogları, • Meslek odaları yayınları, •

18

18

Belirleyeceğiniz hedef pazarların büyüklüğü ve pazarda bulunan potansiyel müşterilerinizin

sayısı, müşteri bulmak ve başarılı olmak için harcayacağınız kaynaklarla orantılı olmalıdır.

Başka bir deyişle, "Attığınız taşın ürküttüğünüz kurbağaya değmesi" gerekir.

İş Planı Madde 3.1 Pazarın Büyüklüğü, Hedeflenen Pazar Payı

Pazar Büyüklüğü

Page 19: PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE HEDEFLENEN PAZAR PAYI · • Özel amaçlı Pazar araştırma raporları, 24 24 • Firma veri tabanı katalogları, • Meslek odaları yayınları, •

19

19

8.2 PAZAR PROFİLİ

Page 20: PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE HEDEFLENEN PAZAR PAYI · • Özel amaçlı Pazar araştırma raporları, 24 24 • Firma veri tabanı katalogları, • Meslek odaları yayınları, •

20

20

• Müşteri istek ve ihtiyaçları: Yeni müşteriler bulabilmek ve sizden alım yapmalarını

sağlamak için bu müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmetler

sunmanız gerekir. Bu nedenle, öncelikle hedef pazardaki müşterilerin istek ve

ihtiyaçlarının neler olduğunu detaylı olarak tanımlayabilmelisiniz.

Pazar Profili

Page 21: PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE HEDEFLENEN PAZAR PAYI · • Özel amaçlı Pazar araştırma raporları, 24 24 • Firma veri tabanı katalogları, • Meslek odaları yayınları, •

21

21

• Müşterilerinizin harcama özellikleri/talepleri nelerdir,

• Gelir durumları nedir,

• Sizin ürün/hizmetiniz için aylık/yıllık ne kadar ödemeye razı olacaklardır?

• vb. sorulara yanıt aranmalıdır.

İş Planı Madde 3.2 Pazar Profili

Pazar Profili

Page 22: PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE HEDEFLENEN PAZAR PAYI · • Özel amaçlı Pazar araştırma raporları, 24 24 • Firma veri tabanı katalogları, • Meslek odaları yayınları, •

22

22

Bu soruların cevaplarını bulmak için iki yol vardır:

• Başkalarının toplamış olduğu bilgilerden yararlanmak

• Gerekli bilgiyi kendinizin toplaması

Pazar Araştırması

Page 23: PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE HEDEFLENEN PAZAR PAYI · • Özel amaçlı Pazar araştırma raporları, 24 24 • Firma veri tabanı katalogları, • Meslek odaları yayınları, •

23

23

1. Pazar alanı saptandıktan sonra potansiyel müşterilerinizi;

• O alana ait nüfus, hane sayımı sonuçlarına bakarak,

• Sanayi ve ticaret katalogları,

• Hane halkı harcamalar anketi,

• Özel amaçlı Pazar araştırma raporları,

Page 24: PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE HEDEFLENEN PAZAR PAYI · • Özel amaçlı Pazar araştırma raporları, 24 24 • Firma veri tabanı katalogları, • Meslek odaları yayınları, •

24

24

• Firma veri tabanı katalogları,

• Meslek odaları yayınları,

• KOSGEB Enstitü Merkezleri,

• Devlet istatistik Enstitüsü yayınları..

• Vb. yayınlardan yararlanarak araştırabilirsiniz.

Page 25: PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE HEDEFLENEN PAZAR PAYI · • Özel amaçlı Pazar araştırma raporları, 24 24 • Firma veri tabanı katalogları, • Meslek odaları yayınları, •

25

25

2. Kendi araştırmalarınızı yapmalısınız.

• Doğrudan doğruya potansiyel müşterilerle görüşmeler yapmalısınız.

• Yüz yüze görüşme,

• Telefon görüşmesi,

• Posta Anketi,

Pazar Araştırması

Page 26: PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE HEDEFLENEN PAZAR PAYI · • Özel amaçlı Pazar araştırma raporları, 24 24 • Firma veri tabanı katalogları, • Meslek odaları yayınları, •

26

26

Bunu yapmak için Pazar araştırması anket formu hazırlamanız gerekmektedir. Bu ankette;

• Müşterilerin ürününüze ilgisi olacak mıdır?

• Ne kadar sıklıkla ürününüzü almak isteyeceklerdir?

• Ne fiyat ödemeye razı olacaklardır?

• Neden, ne zaman ve nerede satın almak isteyeceklerdir?

• Tercih kriterleri nelerdir? (Kalite, Fiyat, Erişim)

Pazar Araştırması

Page 27: PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE HEDEFLENEN PAZAR PAYI · • Özel amaçlı Pazar araştırma raporları, 24 24 • Firma veri tabanı katalogları, • Meslek odaları yayınları, •

27

27

• Sunacağınız ürün/hizmetler için Günlük/Aylık/Yıllık ortalama ne kadar bütçe

ayırmaktadırlar?

• Bu ürün/hizmetleri şu anda ne şekilde temin etmektedirler?

• Bu ürün/hizmet’i temin ettikleri mevcut firmalar ile ilgili düşünceleri nelerdir?

• Ortalama gelir düzeyleri nedir?

• Sorularının yanıtını aramalısınız.

Page 28: PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE HEDEFLENEN PAZAR PAYI · • Özel amaçlı Pazar araştırma raporları, 24 24 • Firma veri tabanı katalogları, • Meslek odaları yayınları, •

28

28

• Yapacağınız anketi kaç kişiye yaptığınız da önemlidir.

• Anketi toplam potansiyel müşteri sayısının en az %10’ una uygulamalısınız.

Pazar Araştırması

Page 29: PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE HEDEFLENEN PAZAR PAYI · • Özel amaçlı Pazar araştırma raporları, 24 24 • Firma veri tabanı katalogları, • Meslek odaları yayınları, •

29

29

1. Hammadde, Girdi

2. Makine Ekipman,

3. İşgücü,

4. İşyeri,

Bu Maddelerin Nasıl Araştırılacağı Finansal Plan İçerisinde Anlatılacaktır.

Kaynakların Araştırması

Page 30: PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE HEDEFLENEN PAZAR PAYI · • Özel amaçlı Pazar araştırma raporları, 24 24 • Firma veri tabanı katalogları, • Meslek odaları yayınları, •

30

30

TeşekkürlerProf. Dr. Kürşat DEMİRYÜREK

Girişimcilik

Pazar Analizi Ve Pazarlama Plani

Ünite 8