38
1 YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI VE DESTEKLERİ 25 Ağustos 2011 Ankara FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI VE DESTEKLERİ 25 Ağustos 2011 Ankara

  • Upload
    tess

  • View
    51

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI VE DESTEKLERİ 25 Ağustos 2011 Ankara. SUNUM PLANI. YURT DIŞI FUAR MEVZUATI -Yurt Dışı Fuar İzinleri ve Değerlendirme -Yurt Dışı Fuar Destekleri İstatistiki Veriler. YURT DIŞI FUAR MEVZUATI. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI VE DESTEKLERİ 25 Ağustos 2011 Ankara

1

YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI VE DESTEKLERİ

• 25 Ağustos 2011• Ankara

FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Page 2: YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI VE DESTEKLERİ 25 Ağustos 2011 Ankara

2

SUNUM PLANI

YURT DIŞI FUAR MEVZUATI

-Yurt Dışı Fuar İzinleri ve

Değerlendirme

-Yurt Dışı Fuar Destekleri

İstatistiki Veriler

Page 3: YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI VE DESTEKLERİ 25 Ağustos 2011 Ankara

3

YURT DIŞI FUAR MEVZUATI4059 Sayılı Kanun

Madde-3 …yurt dışı fuar ve sergi düzenlenmesine ilişkin esaslar belirlemek ve uygulamak…

İhracat Rejimi Kararı Madde-3 … Madde ve/veya ülke bazında ihracatla ilgili,

yurt dışında düzenlenecek fuarlar da dahil, tanıtım ve pazarlama politika ve faaliyetlerinin esaslarını belirlemeye ve ilgili kuruluşlar

nezdinde takip ve koordine etmeye …

İhracata Yönelik Devlet Yardımları KararıMadde-3 Bu karar … Yurt içi ve yurt dışı uluslararası nitelikteki ihtisas

fuarlarına ilişkin yardımları … kapsar

İhracat YönetmeliğiMadde-10 Ülkemizi temsilen katılınacak uluslararası yurt dışı

fuar ve sergiler Müsteşarlık tarafından belirlenir.

Page 4: YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI VE DESTEKLERİ 25 Ağustos 2011 Ankara

4

YURT DIŞI FUAR DESTEK MEVZUATIYURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININDESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2009/5) VE UUE

YURT DIŞINDA FUAR DÜZENLENMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2010/5) VE UUE

Destek uygulamalarıOranlar, azami destek miktarları

Fuar izinleri ve organizatörlerFuarların takibi

GÖZLEMCİ YÖNERGESİGözlemcilerin belirlenmesiGözlemcilerin görevlendirilmesi

Page 5: YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI VE DESTEKLERİ 25 Ağustos 2011 Ankara

5

YURT DIŞI FUAR DESTEK MEVZUATI

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Destek Ödemelerine ilişkin usul

95/7 SAYILI ULUSLARASI NİTELİKTEKİ YURTİÇİ İHTİSAS FUARLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Yurt içi ihtisas fuarlarının dış tanıtımının sağlanması

Uluslararası düzeyde katılımın arttırılması

Page 6: YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI VE DESTEKLERİ 25 Ağustos 2011 Ankara

6

2010/5 SAYILI TEBLİĞ(Yurt Dışı Fuar Organizasyonu Türleri)

Milli Katılım : Yabancı ana organizatörün düzenlediği fuara görevli organizatör koordinatörlüğünde Türk firmalarının katılımıdır.

Genel Sektörel

Türk İhraç Ürünleri Fuarları : Görevli organizatörlerce sadece Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen (genel) yurt dışı fuarlar.

Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları : Görevlendirilen organizatörlerce düzenlenen sektörel yurt dışı fuarlar.

Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuarlar : Görevlendirilen organizatörlerce düzenlenen sektörel yurt dışı fuarlara yabancı firmaların da katıldığı fuar türü.

Page 7: YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI VE DESTEKLERİ 25 Ağustos 2011 Ankara

7

KATILIMICI SAYISINA İLİŞKİN LİMİTLER

Asgari olarak

MK 10 Katılımcı TİÜ 30 KatılımcıSTİÜF 20 KatılımcıYFK 20 Katılımcı

Daha düşük ise aynı fuara ve organizatöre bir sonraki yıl izin verilmez.

MK: Milli Katılım, TİÜF:Türk İhraç Ürünleri Fuarı, STİÜF :Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı, YFK: Yabancı Firma Katılımlı Fuar.

Page 8: YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI VE DESTEKLERİ 25 Ağustos 2011 Ankara

8

2010/5 SAYILI TEBLİĞ(Organizatör Türleri)

-Şirketler,-Kuruluşlar (İhracatçı Birlikleri, İTO)

Page 9: YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI VE DESTEKLERİ 25 Ağustos 2011 Ankara

9

2010/5 SAYILI TEBLİĞ(Organizatör Şirketler)

SIRA YURTDIŞI FUAR ORGANİZATÖRÜ KURULUŞ ÜNVANI BELGE SINIFI

1 EXPOTİM ULUSLARARASI FUAR ORG. A.Ş.                      A

2 SELTEN ULUSLARARASI FUAR VE AKSESUARLARI TİC. LTD. ŞTİ A

3 SENEXPO ULUSLARARASI FUARCILIK A.Ş. A

4 ADG ULUSLARARASI FUARCILIK LTD. ŞTİ.  B

5 FOREM FUAR YAPIM VE HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. B

6 FORUM FUARCILIK VE GELİŞTİRME A.Ş.                     B

7 HANNOVER-MESSE INT. İSTANBUL ULUSLARARASI FUARCILIK LTD ŞTİ   B

8 LADİN FUAR VE KONGRE ORGANİZASYON HİZMETLERİ A.Ş. B

9 MERİDYEN ULUSLARARASI FUARCILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.        B

10 PYRAMIDS GRUP FUARCILIK A.Ş.  B

11 TÜRKEL FUARCILIK A.Ş.           B

12 TÜYAP TÜM FUARCILIK YAPIM A.Ş. B

13 MERKÜR ULUSLARARASI FUARCILIK LTD.ŞTİ. GEÇİCİ

14 ROTAFORTE REKLAM, FUAR ORG., TANITIM, TİC. ENT. A.Ş.                 GEÇİCİ

Page 10: YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI VE DESTEKLERİ 25 Ağustos 2011 Ankara

10

2010/5 SAYILI TEBLİĞ(Organizatör Kuruluşlar)

SIRA YURTDIŞI FUAR ORGANİZATÖRÜ KURULUŞ ÜNVANI BELGE SINIFI

1 İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ A

2 İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ                     A

3 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ B

4 İSTANBUL TİCARET ODASI B

5 ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ B

6 AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ GEÇİCİ

7 EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ GEÇİCİ

8 ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ  GEÇİCİ

Page 11: YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI VE DESTEKLERİ 25 Ağustos 2011 Ankara

11

2010/5 SAYILI TEBLİĞ(Geçici Belge Düzenleme Şartları)

-Bir milyon TL ödenmiş sermaye ve 500.000 $ teminat, -Ticaret Sicil Gazetesi,-TOBB tarafından verilen Yurtiçi Fuar Yetki belgesi,-Ticaret Odalarınca verilen faaliyet belgesi,-En az beş personelin yüksek okul mezunu olması,-En az üç personelin yabancı dil yeterliliğine sahip olması,-Şirket ortaklarının ve yönetim kurulu üyelerinin yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olması,-Şirketin son iki takvim yılındaki faaliyetleri hakkında detaylı bilgi,-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi,

*Kuruluşlar için, -Yüksek Okul mezunu 5 personel,-yabancı dil bilen 3 personel,

Page 12: YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI VE DESTEKLERİ 25 Ağustos 2011 Ankara

12

2010/5 SAYILI TEBLİĞ(Belge Düzenleme Şartları)

-Geçici Belge geçerlilik süresi içerisinde en az dört Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştirilmesi,

-Organizatör Puanının 70 ve üzeri olması,

Page 13: YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI VE DESTEKLERİ 25 Ağustos 2011 Ankara

13

2010/5 SAYILI TEBLİĞ(Yetki Belgesi İptalini Gerektiren Haller)

- Gerekli şartları muhafaza etmeme, - Olumsuz ülke ve ürün imajı, - Ülke itibarını zedeleme, - Yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi belge ibrazı, - Fuarcılık dışında faaliyet, - Başka bir Mevzuat kapsamında aynı harcamalar için destek alma

Page 14: YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI VE DESTEKLERİ 25 Ağustos 2011 Ankara

14

2010/5 SAYILI TEBLİĞ(Teminatlar)

Nakit veya Kat’i Teminat Mektubu,

-A Sınıfı 150.000 $

-B Sınıfı 250.000 $

-Geçici 500.000 $

Page 15: YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI VE DESTEKLERİ 25 Ağustos 2011 Ankara

15

2010/5 SAYILI TEBLİĞ(Yurt Dışı Fuar Organizasyonu Başvuruları)

ORGANİZATÖR;-Başvuru Formu,

-Yer Tahsis Belgesi,-Tahmini Maliyet Tablosu

Ticaret Müşavirliğinin Görüşü

Daire ve Genel Müdürlüğün Değerlendirmesi

Müsteşarlık Makam Onayı

Page 16: YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI VE DESTEKLERİ 25 Ağustos 2011 Ankara

16

2010/5 SAYILI TEBLİĞ(Gözlemci)

Bakanlık adına organizatörü, katılımcıları ve fuarı denetleme ve değerlendirme görevi bulunmaktadır.

-Gözlemci Sertifikasına sahip olmak,-Müsteşarlık merkez teşkilatında en az 2 yıl görev yapmış olmak,-KPDS C Belgesine sahip olmak,

Page 17: YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI VE DESTEKLERİ 25 Ağustos 2011 Ankara

17

2009/5 SAYILI TEBLİĞ(Katılımcı)

Türkiye’de yerleşik şirket, kurum veya kuruluş ile Üretici/İmalatçı Organizasyonu; -Şirketler,

-Kurum ve Kuruluşlar (MKE, Eti Holding AŞ, Çaykur, TCDD vs),

-Sektörel Örgütlenmeler (Federasyon, Birlik, Tanıtım Grupları Dernek vb yapılar)

Page 18: YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI VE DESTEKLERİ 25 Ağustos 2011 Ankara

18

2009/5 SAYILI TEBLİĞ(Katılım Bedeli)

Katılım Bedeli Unsurları -Yer Kirası -Stant İnşası -Nakliye -Organizatör Hizmet Bedeli

Page 19: YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI VE DESTEKLERİ 25 Ağustos 2011 Ankara

19

2009/5 SAYILI TEBLİĞ(Destek Unsurları – Katılımcı

İçin)Organizatörle Katılımda;-Katılım Bedeli -Temsilci Ulaşım Masrafları

Bireysel Katılımda; -Boş stant kirası, -Standart donanımlı stant, -Nakliye -Temsilci Ulaşım Masrafları

Page 20: YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI VE DESTEKLERİ 25 Ağustos 2011 Ankara

20

2009/5 SAYILI TEBLİĞ (Katılımcı için destek ve desteğe konu kiralanan alan sınırı)

Genel Fuarlarda azami 10.000 $Sektörel Fuarlarda azami 15.000 $Belirli sektörlerde 6.000$/10.000$ ilave nakliye

En az 9 m2,En çok 50 m2,Ürün yerine katalog vb 36 m2,Belirli sektörler m2 sınırlamalarından muaftır.

Page 21: YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI VE DESTEKLERİ 25 Ağustos 2011 Ankara

21

2009/5 SAYILI TEBLİĞ (Destek oranları)

-Genel Destek Oranı %50-Hedef Ülkelerde %70-Belirli Sektörlerde %75

-SDŞ, Üretici/İmalatçı 36m2 ve %75 Organizasyonları İçin

Page 22: YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI VE DESTEKLERİ 25 Ağustos 2011 Ankara

22

2009/5 SAYILI TEBLİĞ (Prestijli Fuarlar)

Prestijli Fuarlara Katılım Desteği;

-Yılda bir defa,-Destek sınırı 50.000 $,-Destek Oranı % 50,-Diğer ilave destek unsurları uygulanmaz.

Page 23: YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI VE DESTEKLERİ 25 Ağustos 2011 Ankara

23

2009/5 SAYILI TEBLİĞ (Organizatör için destek oranları ve üst

sınır)

Genel Fuarlarda 80.000 $,Sektörel Fuarlarda 120.000 $,Destek Oranı % 75,

- Müsteşarlığın Ön Uygunluğuyla - Gösteri, Trend, Etkinlik alanı desteği- İlave: 80.000 $ Destek Oranı :%75- Toplam katılım bedelinin %25’ini,- Kiralanan toplam alanın %15’ini geçemez.

Page 24: YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI VE DESTEKLERİ 25 Ağustos 2011 Ankara

24

2009/5 SAYILI TEBLİĞ (Organizatör için destek

kapsamı)-Defile, -Seminer, basın toplantısı ve duyuru,-Reklam panoları, afiş, katalog, broşür/kitapçık-Elektronik ortamda tanıtım/videowall, multivizyon gösterileri,-Yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında reklamlar,-25 m2’yi geçmemek üzere info stand.

Page 25: YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI VE DESTEKLERİ 25 Ağustos 2011 Ankara

25

HEDEF ÜLKELER

Bakanlıkça yürütülen İhracat Stratejisi çerçevesinde;-ihracatımızın ülke ve pazar açısından

çeşitlendirilmesi-firmalarımızın hedef pazar olarak nitelenen

ülkelere yönlendirilebilmelerini teminen,

her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcılara % 70 oranında destek sağlanır (Bireysel Katılım dahil).

Page 26: YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI VE DESTEKLERİ 25 Ağustos 2011 Ankara

26

2010, 2011 ve 2012 YILLARI İÇİN HEDEF ÜLKELER

1 A.B.D.

2 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ3 BREZİLYA

4 ÇİN HALK CUMHURİYETİ5 ENDONEZYA6 GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ

7 GÜNEY KORE8 HİNDİSTAN9 KANADA

10 VİETNAM11 NİJERYA12 MEKSİKA13 POLONYA14 MALEZYA15 ŞİLİ

Page 27: YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI VE DESTEKLERİ 25 Ağustos 2011 Ankara

27

– Katılımcıların, bu Tebliğde yer alan desteklerden yararlanabilmeleri için bizzat ürünlerini standlarında sergilemeleri gerekmektedir.

– Ancak, ürünlerini kendi tercihleri ile sergilememeleri ve fuara broşür, katalog, maket vb. ile katılım sağlamaları durumunda katılımcılar azami 36 m2 üzerinden desteklenirler.

ÜRÜN TEŞHİR ŞARTI

Page 28: YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI VE DESTEKLERİ 25 Ağustos 2011 Ankara

28

DESTEK MÜRACAATI(Bireysel Katılım)

-Fuarın başlama tarihinden en az on beş gün önce İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ön başvuru,

-Fuarın bitiş tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde; üyesi olduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine destek başvurusu,

-Ödemeleri bankacılık sistemi içerisinde yapılmalı.

Page 29: YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI VE DESTEKLERİ 25 Ağustos 2011 Ankara

29

Fuar Puanı

Fuar Puanı (%80)

Katılımcı Değerlendirme Formları Puan

Ortalaması (%50)

Gözlemci Değerlendirme Formu Puanı

(%30)

Puan1, Puan2, Puan3, ..., Puan N

+ =

Katılımcı Formları

Page 30: YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI VE DESTEKLERİ 25 Ağustos 2011 Ankara

30

Organizatör Puanı

Fuar Puanı 1, Fuar Puanı 2, ... ,Fuar Puanı N

Fuar Puanları Ortalaması

(%80)+

Müsteşarlık Puanı (%20)

=Organizatör

Puanı (%100)

Page 31: YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI VE DESTEKLERİ 25 Ağustos 2011 Ankara

31

BAŞVURU (Firma)

İNCELEME (İBGS)

Ödeme Talimatı (İBGS-TCMB)

Tahakkuk Listesi(Ekonomi Bakanlığı-

TCMB-Firma)

1 Hafta-3 Ay

2 Hafta-1 Ay

2 Hafta

1 Ay

1-3 Ay

BİREYSEL KATILIM

YURT DIŞI FUAR

3 Hafta – 1,5 Ay

2 Hafta

1 Ay

TOPLAM 2,5 – 4,5 Ay

3,5 - 6 Ay

DESTEK MÜRACAATI

Page 32: YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI VE DESTEKLERİ 25 Ağustos 2011 Ankara

32

Destek Ödemeleri ve Başvuru Sayıları

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Dest

ek Ö

dem

esi (

mily

on$)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Katıl

ımcı

Say

ısı

Ödeme Başvuru Sayısı

Page 33: YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI VE DESTEKLERİ 25 Ağustos 2011 Ankara

33

YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI

Yurt Dışı Fuar Sayısı

114129

158

225

222245

253

223 228 237

0

50

100

150

200

250

300

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Page 34: YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI VE DESTEKLERİ 25 Ağustos 2011 Ankara

34

Ülkelere Göre 2011 Yılı Fuar Takvimi

DİĞER; 111

S. ARABİSTAN; 10 SURİYE; 11

İRAN; 27

IRAK; 19

BAE; 15

ÇİN; 14

RUSYA; 14

ALMANYA; 13

ÜLKELERE GÖRE FUAR ORGANİZASYONLARI

Page 35: YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI VE DESTEKLERİ 25 Ağustos 2011 Ankara

35

Organizatörlere Göre 2011 Yılı Milli Fuarları

EXPOTİM; 37

TÜRKEL; 23

MERİDYEN; 17

SENEXPO; 16

LADİN; 15

SELTEN; 15İMMİB; 14

FOREM; 10

PYRAMIDS; 10

DİĞER; 77

ORGANİZATÖRLERE GÖRE FUAR ORGANİZASYONLARI

Page 36: YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI VE DESTEKLERİ 25 Ağustos 2011 Ankara

36

Sektörlere Göre 2011 Yılı Milli Fuar Listesi

DİĞER; 64

KİMYA; 12

MOBİLYA; 13

MAKİNE; 14

OTOMOTİV; 19 TEKSTİL; 21

GENEL TİCARET; 25

YAPI-İNŞAAT; 38

TARIM-GIDA; 38

GENEL FUARCILIK POLİTİKAMIZ

Page 37: YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI VE DESTEKLERİ 25 Ağustos 2011 Ankara

37

Türlerine Göre 2011 Yılı Yurt Dışı Fuarları

Türk İhraç Ürünleri; 10

Yabancı Firma Katılımlı Yurt Dışı Fuar; 11

Sektörel Türk İhraç Ürünleri; 1

Milli Katılım; 212

GENEL FUARCILIK POLİTİKAMIZ

Page 38: YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI VE DESTEKLERİ 25 Ağustos 2011 Ankara

38

TeşekkürlerFUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI