Download pdf - Konacna teorija

Transcript
 • 7/30/2019 Konacna teorija

  1/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  2/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  3/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  4/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  5/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  6/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  7/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  8/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  9/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  10/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  11/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  12/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  13/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  14/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  15/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  16/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  17/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  18/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  19/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  20/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  21/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  22/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  23/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  24/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  25/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  26/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  27/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  28/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  29/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  30/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  31/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  32/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  33/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  34/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  35/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  36/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  37/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  38/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  39/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  40/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  41/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  42/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  43/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  44/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  45/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  46/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  47/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  48/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  49/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  50/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  51/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  52/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  53/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  54/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  55/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  56/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  57/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  58/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  59/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  60/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  61/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  62/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  63/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  64/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  65/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  66/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  67/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  68/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  69/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  70/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  71/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  72/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  73/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  74/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  75/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  76/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  77/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  78/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  79/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  80/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  81/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  82/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  83/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  84/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  85/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  86/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  87/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  88/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  89/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  90/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  91/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  92/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  93/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  94/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  95/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  96/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  97/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  98/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  99/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  100/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  101/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  102/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  103/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  104/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  105/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  106/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  107/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  108/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  109/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  110/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  111/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  112/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  113/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  114/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  115/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  116/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  117/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  118/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  119/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  120/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  121/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  122/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  123/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  124/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  125/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  126/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  127/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  128/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  129/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  130/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  131/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  132/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  133/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  134/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  135/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  136/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  137/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  138/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  139/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  140/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  141/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  142/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  143/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  144/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  145/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  146/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  147/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  148/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  149/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  150/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  151/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  152/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  153/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  154/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  155/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  156/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  157/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  158/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  159/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  160/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  161/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  162/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  163/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  164/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  165/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  166/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  167/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  168/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  169/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  170/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  171/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  172/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  173/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  174/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  175/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  176/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  177/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  178/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  179/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  180/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  181/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  182/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  183/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  184/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  185/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  186/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  187/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  188/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  189/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  190/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  191/321

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  192/321

  www.eknjige.forumer.com

  Kejleb je spustio kutiju na pod i izvadio drugu iz kartonske kutije. Biblija nam

  zapoveda da to inimo. Jevanelje po Marku, glava esnajes'. A znaci onima kojiveruju bie ovi: imenom mojijem izgonie avole, govorie novijem jezicima iuzimae zmije u ruke.'" Izvukao je treu kutiju i stavio je povrh prethodne dve.Onda je podigao itavu gomilu, drei je na irokim grudima. Sacu da odnesemove kutije napolje i oistim ih pre nego to Gredik stigne Vamo. Vi se odmorite umeuvremenu. Imate malko suene govedine u kredencu ako ogladnite."Doua i njegov pas su krenuli za Kejlebom van kolibe. Kejlebom otac je i daljesedeo za stolom i kusao paprika iz limenke, a Majki je uao pokraj vojnikogebeta. Monika je sela na pod pored njega i leima se naslonila na zid odperploe. Lice joj je bilo turobno i izmodeno.Dejvid je seo pored nje. Hej, jesi li dobro?" upitao ju je apatom, sluaju da ihstarac slua.Monika je zurila u Majkla i odmahnula glavom. Pogledaj ga", oaptala je. Sadvie nema nikoga. ak ni svog dedu."Ne brini za Amila, vai? Bie sasvim dobro. FBI e ga odvesti bolnicu."Sve ovo je moja greka. Jedino do ega mi je stalo jeste teorija, li me dupe za itadrugo." Oslonila je laktove na kolena i uhvatila se ama za glavu. Mama je bila upravu. Ja sam kuka ledenog srca." Sluaj, ovo nije tvoja greka. To je...",,A ni ti nisi nita bolji!" Podigla je glavu i izazivaki ga poglela. ta e da uradipoto pronae ujedinjenu teoriju? Jesi li pte razmiljao toliko unapred?"Istini za volju, nije. Sve ime se rukovodio behu nejasna uputstva ja mu je daodoktor Klajnman: uvaj teoriju na bezbednom. Ne zvoli nikome da je se domogne.Pretpostavljam da emo moti da poverimo teoriju na uvanje nekoj neutralnoj

  grupi. Moda kakvoj meunarodnoj organizaciji."Monika je napravila grimasu. ta? Predae je na uvanje Ujenjenim nacijama?"To moda i nije toliko suluda ideja. Ajntajn je svim srcem poavao Organizacijuujedinjenih nacija." Ma, jebe Ajntajna!"Izgovorila je te rei dovoljno glasno da privue panju Kejlebog oca. Starac je natrenutak prestao da jede i bacio pogled preko ena. Dejvid mu se usrdno nasmeio,a potom okrenuo prema oniki. Smiri se", rekao je. Starac moe da te uje."Monika se nagnula prema Dejvidu, prinosei usne blie njegom uvetu. Trebalo je

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  193/321

  www.eknjige.forumer.com

  da Ajntajn uniti tu teoriju istog asa kad je vatio koliko je opasna. Ali su mu te

  proklete jednaine bile previe ne. I on je bio kopile hladnog srca, takoe."Pogledala ga je besno, eljna kavge. Meutim, Dejvid joj nije govorio, i nakonizvesnog vremena Monika je izgubila interevanje. Zevnula je, odmaknula senekoliko stopa dalje i legla na o ebe. Ma, jebe sve ovo", kazala je. Probudi mekada stigne vekzmija."Zahrkala je u roku od trideset sekundi. Leala je sklupana na boku, kolenaprivuenih uz grudi. Dlanovi su joj bili spojeni ispod brade, kao da se moli. Dejvid je uzeo ivicu ebeta i prebacio ga preko nje. Potom je seo pokraj Majkla, drugoglana svoje nove porodice.iparac je i dalje bio udubljen u Ratnika, tako da se Dejvid zadovoljio time daposmatra akciju na ekranu gejm boja". Animiran* vojnik u maskirnoj uniformi jetrao kroz mrani hodnik. Drugi vojnik se pojavio na suprotnom kraju hodnika, aliga je Majki isto trena pokosio mecima. Njegov vojnik je preskoio preko trupla, azatim uleteo u omanju prostoriju u kojoj je ualo est figura. Majki je pritisnuodugme, a njegov vojnik se spustio u uanj, zasipajui neprijateljske vojnikerafalom iz automatske puke M16. Ubrzo su sva estorica neprijateljskih vojnikaleali mrtvi na podu, dok im je simulirana krv isticala iz rana. Majklov vojnik jepotom otvorio vrata na suprotnom kraju prostorije. Ekran se zacrneo i pojavila seporuka ispisana treperavim slovima: ESTITAMO! STIGLI STE DO NIVOA SVIA/4!Dejvid je pretpostavio da ovo mora biti jedan od najteih nivoa u Ratniku, aliMajki nije pokazao ni trunku zadovoljstva. Lice mu je bilo bezizraajno kao i uvek.Dejvid je osetio iznenadan poriv da uspostavi kontakt s deakom. Nagnuo se blieMajklu i pokazao na ekran. ta se dalje deava?"

  Igra se vraa na nivo Al."Majklov glas je bio monoton, a oi usredsreene na ekran gejm boja", ali je tobio odgovor, i to inteligentan odgovor. Dejvid se nasmeio. Dakle, preao si igru?To je sjajno."Ne, nisam je preao. Vraa se na nivo Al."Dejvid je klimnuo glavom. U redu, ta god. Ponovo je pokazao na ekran, na kojemse sada video vojnik u maskirnoj uniformi n otvorenom polju. Ali, u svakomsluaju igra je prilino zabavna, zar ne?"

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  194/321

  www.eknjige.forumer.com

  Majki ovog puta nije odgovorio. Panja mu je opet bila usmerena iskljuivo na

  Ratnika. Dejvid je osetio da je prilika prola, pa je umesto da pokua dalje darazgovara naprosto sedeo pored deaka i posmatrao ga kako igra. Znao je izvlastitog iskustva, kao otac, d mu nisu bile potrebne rei da komunicira. Tokompopodneva koj je provodio s Donom, uvek je sedeo pored sina dok je radio domae zadatke.Sama blizina je delovala umirujue.Nakon desetak minuta Majki je napredovao do nivoa B3. Kejlebov otac je dovrioveeru i zaspao za stolom. Potom je Dejvid zauo poviene glasove koji su dopiraliizvana. Uspanien, potrao je ulaznih vrata kolibe i odkrinuo ih svega nekolikocentimetara. Kroz pukotinu je ugledao kako Kejleb razgovara s jo jednim debelimmukarcem. Ovaj je bio odeven u vreaste farmerke i sivu atletsku majicu. Kao iKejleb, i on je imao gustu kestenjastu bradu i nosio je samaricu. To mora da jeGredik, pomislio je Dejvid s olakanjem. irom je otvorio vrata i zakoraio napolje.Kejleb se okrenuo na peti. Idi po enu i sina! Morate smesta da krenete odavde!"Staje bilo? ta nije u redu?"Gredik je zakoraio napred. Njegove duboke oi imale su nezemaljsku nijansuplave boje. Satanina armija je u pokretu. Konvoj 'hamvija dolazi niz drum broj 83.A crni helikopteri sleu na greben."Armagedon dolazi, brate!" viknuo je Kejleb. Bolje da krenete pre nego tozatvore puteve!"Profesor Gupta je leao poleuke na stolu od mahagonija u trpezariji doktoraMajla Denkinsa. Nekoliko jastuka sa fotelje u dnevnoj sobi je bilo naslagano ispodnjegovih nogu kako bi ih dralo podignutim u vazduhu, a doktor Denkins je zabio

  hirurka kleta u ranu na bedru da bi zaustavio krvarenje. Simon je odista imaoludu sreu da pronae doktora Denkinsa; on je bio staromodni seoski lekar saordinacijom u domu i imao je prilino iskustvo u leenju ozleda od vatrenog orujasvojih geakih komija. Koristei zalihe iz medicinskog kabineta, Denkins jepametno postavio infuziju okaivi kesice sa tenou o luster. Meutim, Denkins je zavrteo glavom kada se nagnuo nad sto ulepljen krvlju i pritisnuo prstimaGuptin vrat. Simon, koji je drao uzi" uperen u doktora, osetio je kako je netokrenulo po zlu.

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  195/321

  www.eknjige.forumer.com

  Denkins se okrenuo prema njemu. Doktor je nosio kariranu pidamu koja je sada

  bila isprskana tamnocrvenim mrljama. Kao to sam vam ve rekao", kazao jeotegnutim glasom. Ukoliko elite da ovom oveku spasete ivot, morate da gaodvedete u bolnicu. Ovde vie nita ne mogu da uinim za njega."Simon se namrtio. A kao to sam ja vama rekao, nije me briga da mu spasemivot. Potrebno mije samo da povrati svest na nekoliko minuta. Dovoljno dugo damalice porazgovaramo."Pa, to se nee desiti. Nalazi se u poslednjem stupnju hipovolemijskog oka.Ukoliko uskoro ne stigne u bolnicu, jedina osoba s kojom e razgovarati bienjegov bog."U emu je tano problem? Zaustavili ste krvarenje i dali ste mu infuziju. Dosad bive trebalo da pone da se oporavlja."Izgubio je previe krvi. Nema dovoljno crvenih krvnih zrnaca koja e isporuivatikiseonik njegovim organima."Onda obavite transfuziju."Mislite li da drim banku krvi u friideru? Potrebno mu je najmanje litar i pokrvi!"Drei uzi" uperen u Denkinsa, Simon je podvrnuo desni rukav koulje. Mojakrvna grupa je O negativna. Univerzalni davalac."Jeste li blesavi? Ukoliko vam uzmem toliku koliinu krvi, vi ete upasti u ok!"Mislim da neu. Ve sam davao krv ranije. Donesite jo jedan pribor za infuziju."Meutim, Denkins se nije ni mrdnuo. Prekrstio je ruke preko grudi. Prkosno jenapuio usta i uputio Simonu pogled istokrvne seljake tvrdoglavosti. Ne, nepada mi na pamet. Neu vie da vam pomaem. Slobodno me upucajte ako

  elite."Simon je razdraeno uzdahnuo. Prisetio se vremena provedenog sa Specnazom ueeniji, i svih nedaa koje je imao sa nevoljnim vojnicima pod svojomkomandom. Pretnja egzekucijom oito nije bila dovoljna da natera doktoraDenkinsa na poslunost. Bila mu je potrebna jaa motivacija. Brok!" pozvao jeagenta. Dovedi ovamo gospou Denkins, molim te."U pet sati izjutra, ba dok se sunce podizalo iznad Vaingtona, potpredsednik jeizaao iz limuzine i zaputio se prema bonom ulazu

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  196/321

  www.eknjige.forumer.com

  Zapadno krilo Bele kue. On nije bio ranoranilac po prirodi; da mogao da bira,

  radije bi spavao do sedam sati i odlazio u kanceiju u osam. Meutim, predsednik je bio fanatik kada je bila re o poinjanju radnog dana u cik zore, pa jepotpredsednik inio to o. Morao je da bude u blizini sve vreme kako bi spreiovrhovnog povednika da uini neto budalasto.im je uao u zgradu, ugledao je kako sekretara odbrane sedi fotelji u predvorju.Sekretar je drao olovku u ruci i primerak 'ujork tajmsa na krilu. vrljao je nekakvebeleke na marginama ranica novina. Ovaj ovek nikada ne spava, pomislio jepotpreddnik. Provodi celu no tumarajui hodnicima Bele kue. Sekretar odbrane je skoio na noge im je spazio potpredseda. Pokazao je naslovnu stranicu novina ibesno je protresao. este li videli ovo?" zalajao je. Imamo problem. Jedannjujorki dur je propevao." ta to..."Evo, proitajte sami." Tutnuo je novine potpredsedniku u ake. Reportaa senalazila u gornjem levom uglu naslovne strane.

  TVRDNJE FBI-a DOVEDENE U SUMNJU Napisala Glorija Miel

  Detektiv njujorke policije osporio je tvrdnju Federalnog istranog biroa da jeprofesor Univerziteta Kolambija umean u brutalno ubistvo estorice agenata FBIau etvrtak uvee.FBI je pokrenuo potragu irom cele drave za Dejvidom Sviftom nakon ovihubistava, koja su se navodno dogodila tokom tajne operacije kupovine droge uzapadnom Harlemu. Federalni istrani biro tvrdi da je Svift, profesor istorijepoznat po biografijama Isaka Njutna i Alberta Ajntajna, bio kolovoa grupe dilera

  kokaina i da je naredio ubistvo agenata na tajnom zadatku poto je njihov praviidentitet otkriven.Meutim, jue je detektiv Odeljenja za ubistva policije okruga Menhetn izjavio dasu agenti FBIa priveli Svifta u pritvor u etvrtak u otprilike sati sati uvee, tri satapre nego to su ubistva poinjena. Detektiv, koji je eleo da ostane anoniman,rekao je da su agenti uhapsili Svifta u bolnici Sveti Luka na Morningsajd Hajtsu. Uto vreme, Svift je bio u poseti doktoru Hansu Klajnmanu, poznatom fiziaru ilaurelatu za Nobelovu nagradu, koji je hospitalizovan zbog povreda zadobijenih

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  197/321

  www.eknjige.forumer.com

  tokom provale u njegov stan ranije te veeri. Klajnman je umro od ozleda ubrzo

  nakon to je Svift pristigao u bolnicu.Potpredsednik je bio odve razjaren da bi dalje itao. Ovo je predstavljaloprvoklasan zajeb. Kako se ovo desilo, doavola?"Sekretar odbrane je zavrteo etvrtastom glavom. Tipina pandurska glupost.Detektiv je popizdeo na savezne agente zato to su mu oduzeli Klajnmanov sluaj.Stoga im se osvetio tako to je propevao i kazao sve to zna Njujork tajmsu"Moemo li da ga uutkamo?"Oh, za to smo se ve pobrinuli. Prokljuvili smo ko je u pitanju Latinoamerikanacpo imenu Rodrigez i priveli smo ga radi ispitivanja. Meutim, mnogo vei problempredstavlja Sviftova biva supruga. Ona je podstakla Tajms da istrai priu."Pa, zar ne moemo i nju da uutkamo?"Trudimo se. Upravo sam zavrio razgovor s njenim dekom, Ejmorijem vanKlivom, advokatom koji je prikupio dvadeset miliona za vau poslednjupredizbornu kampanju. Oigledno, njihova veza se ohladila u poslednjih dvadesetetiri sata. Sada kae da se nee protiviti ako je privedemo."Pa, onda tako i uradite."Agent koji je prati kae da su ona i njen sin prespavali u stanu reporterke koja jenapisala lanak u Tajmsu. Sviftova biva je pametna devojka. Zna da ne moemoda je privedemo sve dok je drutvu reporterke. Ionako ve imamo vie negodovoljno proema s Tajmsom"Neka od njihovih reporterki je titi? A oni sebe nazivaju epristrasnim!"Znam, znam. No, srediemo je vrlo brzo. estoro agenata nad' e stan. imreporterka ode na posao, mi upadamo." Potpredsednik je klimnuo glavom. ta je

  sa situacijom u Zadnoj Virdiniji? Kako tamo stvari napreduju?" Sve ide kao poloju. Jedan odred jedinica Delta je ve stigao a odredite, a druga dva su na putu."Poeo je da se primie Sobi krizne situacije. Upravo idem da se ujem sakomandantima, oda su ve zarobili begunce."Potpredsednik ga je strogo pogledao. Sekretar odbrane je imao ezgodnu navikuda delje raanj dok je zec jo uvek u umi. Obaetavaj me."Da, da, naravno. Nazvau vas docnije u toku dana iz Dordije. jutru putujem uFort Bening da odrim govor peadiji."

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  198/321

  www.eknjige.forumer.com

  Dejvid se probudio na zadnjem seditu Gredikovog karavana i otio da mu Monika

  spava u naruju. Bio je pomalo iznenaen; kada u zaspali nekoliko sati ranije,paljivo su se smestili na suprotne ajeve zadnjeg sedita. (Na svu sreu, automobil je bio ogromni brd kantri skvajer" koji je preiveo najmanje dvadeset zima ZaadneVirdinije.) Ali Monika se oigledno u snu izvila prema Dejdu, i sada su joj lea bilanaslonjena na Dejvidove grudi, a glava j je poivala ispod njegove brade. Moda seprivila uz njega radi plote. Ili se moda instinktivno odmaknula od kutija sazvearma, skrivenih ispod nakatranjenog platna nie zadnjeg prozora, oji god biorazlog, leala mu je u naruju dok su joj se rebra blago odizala i sputala sa svakimudisajem, a Dejvida je preplavio talas ezmalo bolne nenosti prema njoj. Seao seposlednjeg puta kada je ovako drao u naruju, na fotelji u njenom siunomstanu pre altene itave dve decenije.Trudei se iz petnih ila da je ne probudi, Dejvid je podigao avu i pogledao krozprozor. Bilo je rano jutro, a oni su putovali autoputem oivienim sa obe stranegustom borovom umom. Gredik je vozio i zvidao uz melodiju gospel muzike koja je dopirala sa radioaparata u kolima, a Majki je leao opruen na suvozakomseditu, duboko usnuo, ali i dalje steui iskljueni gejm boj" u rukama. Nakonizvesnog vremena Dejvid je ugledao saobraajni znak: 1185 JUNO, KOLAMBUS.Nalazili su se u Dordiji, verovatno ne previe daleko od odredita.Monika se promekoljila. Okrenula se i otvorila oi. Iznenaujue, nije se izvukla iznjegovog zagrljaja. Umesto toga je samo zevnula i proteglila ruke. Koliko je sati?"Dejvid je pogledao na runi sat. Skoro je sedam." Bilo mu je neobino koliko jeona leerna, leei uz njega kao da su odista brani par. Jesi li lepo spavala?"upitao je. Progovorio je apatom, premda je sumnjao da Gredik moe da uje bilo

  ta zbog jaine pesme na radiju.Aha, sada se mnogo bolje oseam." Izvrnula se na lea i stavila ruke ispod glave.Izvini zbog prole noi. Postala sam malice prgava, ini mi se."Nema veze. Svako moe da postane pomalo plahovit kada ga juri pola vojskeSjedinjenih Drava."Nasmeila se. Znai, ne zamera mi sve one rune stvari koje sam kazala oAjntajnu?"

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  199/321

  www.eknjige.forumer.com

  Odmahnuo je glavom i uzvratio joj osmehom. Ovo je lepo, pomislio je. Nije vodio

  ovakav razgovor s nekom enom ve veoma dugo vremena. Ne, ni najmanje.tavie, bila si u pravu u pogledu nekih stvari."Dakle, Ajntajn je odista bio kopile hladnog srca?"Ne bih iao ba toliko daleko. Ali ponekad je umeo da bude poprilinoneosetljiv."Je li? Staje kopile uradilo?"Pa, na primer, napustio je decu nakon to mu se prvi brak raspao. Ostavio jeMilevu i njihova dva sina u vajcarskoj kada je otiao u Berlin da radi na teorijirelativnosti. I nikada nije priznao kerku koju je dobio s Milevom pre nego to suse venali."Opa, ekaj malo. Ajntajn je imao vanbranu kerku?"Aha, zvala se Lizerl. Rodila se 1902. godine, kada je Ajntajn uvek bio uitelj bezprebijene pare u Bernu. Zbog toga to je to to vreme predstavljalo pravi skandal,njihove porodice su zataale sluaj. Mileva se vratila kui u Srbiju da rodi dete. Apotom je izerl ili umrla ili su je dali na usvajanje. Niko ne zna pouzdano." ta?Otkud da to niko ne zna?"eknjige.forumer.comAjntajn je prestao daje spominje u pismima. Potom se Mileva atila u vajcarsku,nakon ega su se venali. Nijedno od njih dvoje ikad vie nije progovorilo ni re oLizerl."Monika se naglo odmaknula od njega. Namrtena, zurila je u trcanu sivu tkaninuna podu. Dejvid je bio zbunjen iznenadnom romenom njenog raspoloenja. Hej,ta nije u redu?"

  Odmahnula je glavom. Nita. Dobro sam."Ohrabren malopreanjom bliskou, obuhvatio joj je bradu dlaom i okrenuo jojlice prema sebi. Hajde. Nema tajni meu kolegama."Monika je oklevala. Dejvid je na trenutak pomislio da e se razesneti, ali je umestotoga ponovo okrenula glavu u stranu i zaledala se kroz prozor. Moja majka jezatrudnela kada sam imala edam godina. Otac je verovatno bio neki od tipova kojisu joj proavali heroin. Dan nakon poroaja, dala je bebu na usvajanje. Niad mi nijekazala nita o bebi, osim daje u pitanju bila devojica."

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  200/321

  www.eknjige.forumer.com

  Dejvid je milovao akom meku kou Monikine brade sve dok u prsti nisu dodirnuli

  njeno uvo. Jesi li ikada saznala ta joj se ogodilo?"Bez gledanja u njega, klimnula je glavom. Aha. Sada je kurva a kreku."Suza joj se skupila u uglu oka, a zatim je kliznula niz obraz. Neoan da se zaustavi,Dejvid se nagnuo i poljubio je. Osetio je vlagu a njenim usnama, okusio je so.Potom je Monika sklopila oi, a ejvid ju je poljubio u usta.Najmanje minut su se ljubili nemo na zadnjem seditu karavana, ao par klinacakoji se kriju od odraslih na prednjim seditima.onika ga je rukama obujmila oko struka i privukla blie k sebi.aravan je poeo da usporava, oito se pribliavajui izlazu sa autouta za Kolambus,ali Dejvid nije podigao glavu niti je pogledaooz prozor. Nastavio je da je ljubi dok su se automobil sputao niz izlaznu rampu udugakoj krivini zbog koje je pomislio na morske galebove koji krue iznad okeanai koja se pomeala sa klizavim oseajem Monikinih usana. Naposletku seodmaknuo unazad i pogledao je u oi. Zurili su jedno u drugo nekoliko sekundi, neprogovarajui. Potom je karavan otro skrenuo udesno i zaustavio se.Brzo su se odvojili jedno od drugog i pogledali kroz prozor. Automobil je bioparkiran ispred oronulog otvorenog trnog centra, okrenut ka aveniji vezakrenoj vozilima. Dejvid je znao da se nalaze blizu ulaza u Fort Bening po tometo su imena svih prodavnica imala vojnu tematiku. Najvea se zvala Rejnderoverite, prodavnica vojnih vikova u ijem se prozoru nalazio niz plastinih manekenaodevenih u maskirne uniforme. Tik uz radnju se nalazio restoran brze hrane poimenu Piletina borbene zone, i salon tetovae po imenu Ajkova mastila. Nekolikometara dalje je stajala graevina od betonskih blokova bez prozora, sa velikom

  neonskom reklamom na krovu. Neonska sijalica je bila savijena u obliku prsateene opruene iznad rei LOA NONIH MANEVARA. Uprkos imenu, delovalo jekao daje loa otvorena svih dvadeset etiri sata dnevno; najmanje dvadesetautomobila je bilo parkirano ispred zgrade, a izbaciva zlovoljnog izgleda uvao jeulazna vrata.Gredik se iskobeljao iz vozakog sedita i poao oko karavana. Otvorio je zadnjavrata, ali je Dejvid bio nevoljan da izie iz vozila. Kleei pored kutija sazvearkama, pogledom je pretraivao obe strane ulice, traei bilo koga u

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  201/321

  www.eknjige.forumer.com

  uniformi. S obzirom na okolnosti, ovo je predstavljalo izuzetno rizino mesto.

  Gde smo?" upitao je.Zurei u njih suludim, nezemaljskim plavim oima, Gredik je pokazao na Lounonih manevara. Vidi li broj iznad onih vrata? To je adresa koju si mi rekaoulica Viktori drajv broj 3617."Ne, to je nemogue." Dejvid je bio zabezeknut. Trebalo bi daje ovo adresaElizabete Gupte.Poznajem to mesto", rekao je Gredik otegnutim, junjakim naglaskom. Prenego to bejah spaen, bio sam vojnik u Sataninoj armiji. Bio sam stacioniran ovdeu Fort Beningu i mi vojnici smo imali obiaj da idemo do ulice Viktori drajv svakiput kada smo dobili odsustvo preko vikenda." estoko se namrtio i pljuo naasfalt. ,,VD drajv, tako smo ga zvali. To je septika jama ludnienja."Dejvid je klimnuo glavom. Sada je poeo da shvata. Prisetio se a je profesor Guptarekao za svoju kerku navuenu na kristailni et. Uspostavljanje kontakta s njombie tee nego to je mislio, islim da ena koju moramo da vidimo radi u tombaru." Gredik zamiri. Kazao si da je ta ena roaka tvoje supruge?" Dejvid jeponovo klimnuo glavom i pokazao na Moniku. Tako , daleka roaka."Bludnienje i kurvarstvo", promumlao je Gredik, mrtei se rema zgradi odbetonskih blokova. Vi zagadiste zemlju svojim arlukom." Ponovo je pljunuo dok je zurio u lascivnu neonsku amu. Izgledao je kao da eli da iupa predmet golimrukama. Dejvidu je palo na pamet da bi se ovaj rmpalija iz planina ZaadneVirdinije mogao pokazati korisnim. U najmanju ruku mosu da iskoriste njegovkaravan. Aha, ono to se dogodilo s Elibetom slomilo nam je srce ", rekao jeDejvid. Moramo barem okuati da joj nekako pomognemo." Kao to se Dejvid i

  nadao, ideja se svidela Grediku. Iskrenuo je avu u stranu. Hoe da kae daelite daje spasete?" Da. Moramo daje ubedimo da prihvati Isusa Hrista kao svognog spasitelja. U suprotnom, otii e pravo u pakao." Gredik je nekolikotrenutaka premetao ideju u glavi, gladei adu i posmatrajui kutije sa zvearkamaprekrivene nakatranjeim platnom. Pa, treba da budem u Talahasiju tek u pet satipo odne. To mi ostavlja poprilino vremena za ubijanje." Nakon neoliko sekundi senasmeio i zagrlio Dejvida. ,,U redu, brate, hajde a izvrimo boji posao! Hajde dauemo u to leglo pakosti i zapemo u njegovu slavu! Aleluja!"

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  202/321

  www.eknjige.forumer.com

  Ne, ne, sam u ui u bar, vai? Ti samo obii oko zgrade i saej tamo sve dok ne

  izaemo na stranja vrata. Ukoliko pone da ravi probleme, pomoi e mi dajeunesemo u automobil."Odlina ideja, brate!" Gredik gaje veselo potapao izmeu pleki.Pre nego to je izaao iz karavana, Dejvid je Moniki stisnuo aku. Dri Majkla naoku, vai?" Potom je krenuo prema Loi nonih manevara.Namirisao je proliveno pivo ak i pre nego to je stigao do ulaznih vrata. Starooseanje gaenja zaepilo mu je grlo, ba kao i pre dve noi kada je uao u kafanuna stanici Pen. No, udahnuo je duboko i nasmeio se dok je izbacivau pruaonovanicu od deset dolara.Unutra, prostorija je bila plaviasta od dima cigareta. Stara pesma ZZ Topa ShesGot Legs" gruvala je iz zvunika. Na polukrunoj pozornici dve toples plesaicestajale su ispred publike sastavljene od vojnika pijanih kao svinje. Jedna ena selagano uvijala oko srebrnkaste ipke. Druga je okrenula lea publici i sagnula seunapred sve dok joj glava nije visila okrenuta naglavake izmeu kolena. Vojnik sezateturao unapred i mahnuo joj novanicom od pet dolara ispred lica. ena jeliznula usne, a zatim zubima zagrizla novanicu.Isprva je prizor tolikog broja ljudi u uniformama unervozio Dejvida, ali je ubrzoshvatio da ovi vojnici ne predstavljaju nikakvu opasnost. Najvei deo njih jeverovatno pijanio prethodnih dvanaest sati, pokuavajui da uiva u svakomminutu etrdesetosmoasovnog odsustva. Priao je blie bini i usredsredio panjuna egzotine plesaice. Naalost, nijedna nije izgledala kao da bi mogla da bude usrodstvu s profesorom Guptom. ena koja se uvijala oko ipke je bila pegavariokosa, a igraica sa glavom izmeu nogu imala je izblajhanu plavu kosu.

  Dejvid je zatim priao anku i naruio badvajzer". Drei flau nadohvat ruke,pregledao je tri ene koje su izvodile ples u krilu vojnicima na barskim stolicama.Dve plavue i jo jedna riokosa. Sve tri su bile prilino privlane, sa vrstim,okruglim grudima i zategnutim guzama koje su pomerale u sporim krugovima naoito uivanje vojnika, ali je Dejvid traio nekoga drugoga. Zabrinuo se da jeElizabeta moda ve otila kui; na kraju krajeva, bilo je sedam sati ujutru, astriptizete su najverovatnije radile u smenama. Ili je moda poela da plee unekom drugom klubu. Ili se moda odselila iz Kolambusa.

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  203/321

  www.eknjige.forumer.com

  Ba kad se spremao da digne ruke od potrage, spazio je osobu u linastozelenoj

  vijetnamki pognutu nad stolom u udaljenom uglu ostorije. Dejvid je isprvapomislio da je posredi vojnik koji se obeanio u stolici, no kada je priao blie,ugledao je masu sjajne crne se na nepokretnoj glavi figure. Bila je to ena koja jespavala s glam poloenom na sto i sa dugim, vitkim nogama ispruenim ispod, odvijetnamke nije nosila majicu, kao ni pantalone; bila je odevena o u jarkocrvenidonji deo bikinija i par visokih belih izama. Dejvid je priao stolu, pokuavajui da je podrobnije osmotri, je oak bio slabo osvetljen, a masa kose joj je skrivala lice.Nije ao drugog izbora: morao je daje probudi. Seo je na stolicu nasuot njoj i blagozadobovao prstima po stolu. Ovaj, izvini?" Bez odgovora. Dejvid je pokucao malo jae. Izvini? Mogu li da razgovaram s tobom na sekund?"ena je polako podigla glavu, akama sklanjajui kosu s lica kla je nekoliko crnihpramenova iz usta, a potom zakiljila ima prema Dejvidu. ta hoe, dovraga?"zakretala je. Lice joj je izgledalo uasno. Grimizni karmin joj je bio razmazan ekolevog obraza. Podonjaci su joj bili naduveni i sivi, a jedna vna trepavica deliminose odlepila sa kapka i leprala je poput ila slepog mia svaki put kada bi enazatreptala. Meutim, koa ' je imala boju karamele iste nijanse kao i Majklova, anjen siuni asti nos je izgledao istovetan nosu profesora Gupte. Njene gone sutakoe bile odgovarajue: imala je negde izmeu dvadeset ideset, i bila jeprimetno starija od ostalih igraica u striptizubu. Dok mu je srce zakucalo bre,Dejvid se nagnuo preko stola, lizabeta?"ena je napravila grimasu. Ko ti je rekao to ime?" Pa, to je dugaka..."Nemoj da si me ponovo tako nazvao! Zovem se Bet, uje li? mo Bet!"Usne su joj se povukle unazad u gnevnoj grimasi i Dejvid je mogao da vidi njene

  zube. Svaki zub je imao smeu mrlju pored linije desni. Metusta, tako su ih zvalinarkomani. Prilikom puenja metamfetamina, isparenja unitavaju gle zuba.Dejvid je sada bio siguran da je ova ena Elizabeta Gupta. Vai, Bet. Sluaj,zanima me..."ta eli, puenje ili kresanje?"Nadao sam se da moemo da porazgovaramo nekoliko minuta."Nemam vremena za ovo sranje!" Odjednom je ustala, a njena vijetnamka seraskrilila, omoguivi Dejvidu da naas ugleda zlatni medaljon koji se njihao na

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  204/321

  www.eknjige.forumer.com

  laniu izmeu njenih grudi. Puenje na pakingu kota dvadeset dolara, tucanje u

  motelu je pedeset."Lice joj se ponovo trznulo i poela je da ee obraz grimizno lakiranim noktima.Mora da je u krizi, pomislio je Dejvid. itavo telo joj je vapilo za jo jednom dozommetamfetamina. Ustao je sa stolice. Vai, hajdemo na parking."Pokuao je da je povede prema stranjim vratima, ali mu je odgurnula ruku. Prvomora da plati, upino!"Dejvid je izvukao novanicu od dvadeset dolara iz novanika i pruio je Elizabeti.Tutnula je dvadeseticu u unutranji dep vijetnamke i krenula je prema stranjemizlazu. Hodajui iza nje, Dejvid je primetio da blago epa, to je predstavljalokonanu potvrdu njenog identiteta. Elizabetu Guptu je udario automobil kada jebila devojica i slomio joj nogu na tri mesta.Kada su se obreli napolju, krenula je prema senovitom, trokavom udubljenjuizmeu zida od betonskih blokova striptizkluba i oblinjih kontejnera za ubre.Skini pantalone", kazala je. Ovo emo da obavimo ekspresno."Dejvid je bacio pogled preko ramena i opazio Gredikov karavan. Branin je vestajao pored automobila. Sada je Dejvid imao pojaanje, u sluaju da stvari krenunaopako. U stvari, ne elim da mi popui. Ja sam prijatelj tvog oca, Bet. elim dati pomognem."Njena usta se oklembesie i na trenutak ga je samo belo posmatrala. Potom jestegnula trule zube. Moj otac? O emu to govori, jebote?"Zovem se Dejvid Svift. Profesor Gupta mi je rekao gde mogu da te pronaem. Mipokuavamo da..."Taj jeba!" vrisnula je, a krik je odjeknuo preko parkiralita. Gde je on?"

  Dejvid je ispruio obe ruke poput policajca koji regulie saobraaj. Hej, hej, smirise! Tvoj otac nije ovde. Tu smo samo ja i..." JEBAU!" Jurnula je prema Dejvidu,ciljajui dugakim nokla njegove oi. KURCOLIZAKI JEBAU!" Dejvid se spremioza napad, nadajui se da e uspeti da je ne0 uhvati za zglobove, ali pre nego to je uspela da pree nekoliko koraka, Gredik ju je zgrabio otpozadi. Kreui sedaleko bre nego to je Dejvid mislio da je mogue, gorostasni branin je zaustavioElizabetu uvrnuvi joj ruke iza lea. Majko izopaenosti!" viknuo J Gredik.

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  205/321

  www.eknjige.forumer.com

  Podigni pogled prema Gospodu Isusu Hristu! Pokaj se pre nego to Sudnji dan

  nastupi!"Nakon trenutnog iznenaenja, Elizabeta je podigla desno koleno i svom snagomtiklom izme nagazila Gredikove prste na nogama. Branin ju je istog asa pustio,urliui od bola, a ona je ponovo idisala na Dejvida.Uspeo je da odbije u stranu Elizabetin udarac desnom rukom, li su mu nokti njeneleve ake zaparali vrat. Isuse, pomislio je, ala \ ova ena brza! Odgurnuo ju jeunazad, ali je ona opet pojurila ka njemu, zamahnuvi nogom i za dlaku promaiviDejvidovo meuloje. Bilo je to kao borba sa divljom ivotinjom, bitka do smrti,Dejvid je poeo da misli da e morati da je onesvesti kako bi je imeo u karavan.Meutim, pre nego to je mogla da ponovo jurne njemu, Elizabeta je ugledalaneto krajikom oka. Stala je kao ukopana i okrenula se nadesno, balansirajui na jednoj smrtonoloj tikli. Potom je potrala preko parkiralita prema Moniki i lajklu,koji su stajali ispred Gredikovog karavana. Majkle!" povikala je, grlei sina.Eknjige.forumer.comDelta jedinice postavile su glavni tab u Crkvi Svetog duha u DoDU. Lusil je zurilau jednostavnu, drvenu graevinu Crkvu irog Gospoda Isusa i zavrtela glavom.Ovo je predstavljalo spektakularan primer vojnike gluposti. Ukoliko elite dalokalni ivalj sarauje, u tom sluaju ne okupirate njihovo mesto bogosluenja.leutim, specijalne jedinice su doletele pravo iz Iraka, gde su oigledno izgubileponeto strpljenja za lokalne obiaje.Lusil i agent Kroford zakoraili su u crkvu i poeli da trae pukovnika Tarkingtona,zapovednika odreda. Njegovi ljudi su postavili komandnooperativni centar pokrajpropovedaonice. Dva vojnika su sedela za radiopredajnikom, dvojica su stajala

  pognuta nad kartom Zapadne Virdinije, a druga dvojica su drala upereneautomatske puke M16 prema grupi zatoenika koji su sedeli na drvenim klupamasa povezima preko oiju. Lusil je ponovo zavrtela glavom. Zatvorenici su bilinatmureni, tvrdoglavi brani koji su se bojali Gospoda, ali malo ega drugog. ak ida su znali gde se nalaze begunci, svakako nisu nameravali da to otkrijukomandosima.Napokon je ugledala pukovnika Tarkingtona u zadnjem delu crkve. Zubima jestezao ugaenu cigaru, i uzvikivao je nareenja u radiopredajnik. Lusil je saekala

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  206/321

  www.eknjige.forumer.com

  da zavri pre nego to mu je prila. Pukovnie, ja sam specijalni agent Lusil

  Parker, vaa veza sa Federalnim istranim biroom. elim da razgovaram s vama odokazima koje su vai ljudi noas pronali u odmaralitu Karnegi."Pukovnik je posmatrao Lusil i agenta Kroforda nekoliko sekundi, usnama i zubimapremestivi cigaru u ugao usta. ta s njima?"Morate da poaljete oteeni kompjuter u laboratoriju Biroa u Kvantiku. Modaemo uspeti da izvuemo nekakve podatke sa smrskanog harddiska."Tarkington je uspeo da se nasmei oko cigare u ustima. Ne brini o tome, duo.Ve smo poslali sve to smee u Odbrambenu obavetajnu slubu."Lusil se nakostreila na re duo", ali nije dozvolila da joj glas zadrhti. Uz sveduno potovanje, gospodine, naa oprema u Kvantiku je daleko superiornija uodnosu na bilo ta to poseduje Odbrambena obavetajna sluba."Siguran sam da nai momci mogu da se izbore s tim. Pride, te informacije namionako nee biti potrebne. Zaustavili smo sav saobraaj u ovom delu drave.Pronai emo te begunce pre ruka."Lusil je veoma sumnjala u to. Tokom proteklih trideset est sati nauila je da nepotcenjuje talenat Dejvida Svifta za izvrdavanje, Bez obzira na to, gospodine, Biroeli taj harddisk."Pukovnik je prestao de se ceri. Ve sam vam rekao, sada se nalazi u poseduOdbrambene obavetajne slube. Idite i razgovarajte njima. Ja ovde vodim vojnuoperaciju." Potom je odmarirao do ropovedaonice da se posavetuje sa svojimljudima.Lusil je naprosto stajala tamo nekoliko trenutaka, kiptei od esa. Doavola s njim,pomislila je. Ukoliko ne eli moju pomo, to bih mu je nudila? Ionako je bila

  prestara za ovakva sranja, rebalo bi da se jednostavno vrati u svoju kancelariju uVaingtonu da iri dupe na stolici kao i sve ostale proklete birokrate. Izjurila je izcrkve i krenula natrag u terensko vozilo. Agent Krord je na jedvite jade odravaokorak. Kuda sada idemo?" upitao je. Spremala se da kae, Natrag u Vaington",kada joj je ideja pala a pamet. Bilo je to toliko jednostavno i oigledno, da seiznenadila to nije ranije pomislila na to. Kompjuter u Karnegi odmaralitu imaovezu s internetom, zar ne?"

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  207/321

  www.eknjige.forumer.com

  Kroford je klimnuo glavom. Da, kablovsku vezu, ini mi se." Pozovi njihovog

  internet provajdera. Saznaj da li je sino bilo akve internet aktivnosti."Elizabeta Gupta je leala na krevetu u sobi broj 201 motela po enu Vojnika mula,smetenog preko puta ulice od Loe nonih anevara. U ovoj sobi je Elizabetaobino usluivala vojnike koje okupi u striptizbaru, ali je sada leala sama nabranom krevetu devena u bademantil. Monika je sedela na ivici kreveta, gladeilizabetinu kosu i tiho mrmljajui, umirujui devojku kao daje peogodinjakinjabolesna od gripa. Majki je sedeo u stolici i ponovo grao Ratnika na gejm boju",dok je Dejvid virio kroz zavese, proeravajui ima li bilo kakvih neobinih aktivnostina Viktori drajvu. oslali su Gredika napolje da im donese kafu; njegovi prekori opokajanju i bojem opratanju su se pokazali kontraproduktivnim.Monika je otvorila nutrigrejn" okoladicu koju je kupila na prodajnom automatumotela i pruila je Elizabeti. Izvoli, uzmi zalogaj ovoga."Neka, nisam gladna", zahripala je. Od vriteeg napada na parkiralitu, Elizabetanije izgovorila vie od desetak rei.Monika je tutnula okoladicu tik ispod njenog nosa. Hajde, uzmi koji zalogaj.Mora da alabrcne neto."Glas joj je bio nean, ali odluan. Elizabeta je popustila i gricnula kraj okoladice.Dejvid je bio impresioniran time koliko je spretno Monika rukovala situacijom. Bilo je oigledno daje imala prilino iskustva u postupanju sa narkomanima.Elizabeta je uzela jo jedan zalogaj, a potom se uspravila u sedei poloaj kako biotpila gutljaj vode iz plastine ae koju je Monika prinela njenim usnama. U rokuod svega nekoliko sekundi jela je halapljivo, strpavi celu okoladicu u usta ipokupivi mrvice koje su popadale po posteljini. A sve vreme nije skidala pogled s

  Majkla, zurei u deaka dok joj se vilica pomerala goredole. Kada je zavrila s jelom, obrisala je usta nadlanicom i pokazala na sina. Ne mogu da verujem.Toliko je porastao."Monika je klimnula glavom. On je veoma zgodan mladi."Poslednji put kad sam ga videla imao je svega trinaest godina. Jedva mi jedopirao do ramena."Znai, tvoj otac vam ga nikada nije dovodio u posete?"

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  208/321

  www.eknjige.forumer.com

  Elizabeta se ponovo estoko namrtila. Taj kurcolizac mi ak nikad nije poslao ni

  fotke. Imala sam obiaj da ga zovem telefonom jedared godinje, na Majklovroendan, ali jebeni govnar nijedanput nije hteo da prihvati moje pozive."ao mi je." Monika se ugrizla za donju usnu. Izgledala je odistinski rastueno.Nisam..."Pa, je li kukin sin mrtav? Rekao mi je da nikad vie neu videti Majkla sve dok jeon iv."Monika je bacila pogled prema Dejvidu, nesigurna kako da joj odgovori. On seodmaknuo od prozora i priao je branom leaju. Tvoj otac nije mrtav, ali senalazi u bolnici. Rekao nam je da dovedemo Majkla ovamo, jer nije eleo da deakzavri u duevnoj bolnici."Elizabeta gaje surevnjivo pogledala. To mi ne zvui nimalo nalik na mog oca. Azato je u bolnici?"Hajde da ponemo od poetka, vai? Ja sam nekad bio student prijatelja tvogoca, Hansa Klajnmana. Sea ga se, zar ne?"Ime je okinulo seanje. Lice joj se donekle opustilo. Jata, poznajem Hansa. Onmi je kum. On je takoe jedina osoba na svetu koju moj otac mrzi vie od mene."ta?" Dejvid su njene reci izbacile iz koloseka. Tvoj otac ne mrzi oktoraKlajnmana. Bili su kolege. Radili su zajedno dugi niz godina."Elizabeta je odmahnula glavom. Otac ga mrzi zbog toga to je Hans ametniji odnjega. I zato to je Hans bio zaljubljen u moju majku."Dejvid je prouavao njeno lice, pokuavajui da ustanovi da li ga amajava.Poznavao sam doktora Klajnmana veoma dobro, i teko i je da poverujem da..."Boli me dupe veruje li mi ili ne. Znam samo da sam videla ansa na majinoj

  sahrani i daje ridao kao malo dete. Prednji deo oulje mu je skroz bio uprljansitnim, vlanim mrljama."Dejvid je to pokuao da zamisli, svog starog profesora kako plae a grobu HaneGupte. Izgledalo je vrlo malo verovatno. Potom je ejvid odagnao sliku iz misli.Sada nije bilo vremena za takva raziljanja. Kucnuo je as da pree na stvar. Tvojotac nam je rekao a je Hans pre nekoliko godina svratio u Kolambus. Pokuao jeda ' pomogne da se skine s droge, je Y tako?"

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  209/321

  www.eknjige.forumer.com

  Lice joj je poprimilo smeten izraz. Spustila je pogled. Aha, naao mije posao u Fort

  Beningu, da radim kao sekretarica za nekog enerala. A pronaao mi je i stan,takoe. ak sam dobila i Majkla atrag na nekoliko meseci. Ali sam zajebala stvar."Pa, zbog toga smo ovde, Bet. Vidi, doktor Klajnman je umro re nekoliko dana, ali je ostavio..."Hans je mrtav?" Naglo se uspravila u krevetu, a usta joj se klembesie. ta sedesilo?"Sad nemamo dovoljno vremena da zalazim u sve detalje, ali je stavio poruku ukojoj..."Isuse Hriste", promumlala je i zaronila glavu u ake. Isuse jeeni Hriste!"Zgrabila je akama kosu i poela daje cima. Monika se nagnula rema njoj ipotapala je po leima. Dejvid je bio pomalo iznenaen lizabetinom reakcijom;pretpostavljao je da e kurva navuena na etamfetamine biti isuvie tupa za bilokakvu alost. No, doktor Klajnman je bio jedina osoba u njenom ivotu koja jepokuala da oj pomogne. Oigledno je postojala snana veza izmeu starog ziarai njegovog kumeta. Moda je upravo zbog toga i sakrio eoriju svega u Kolambusu.Dejvid je seo na leaj pored Elizabete i Monike. Njih troje su sada bili veoma blizu jedni drugima, a glave su im se bezmalo dodirivale. Sluaj me, Bet, biu iskren stobom. U grdnoj smo nevolji. Doktor Klajnman je imao tajnu, naunu tajnu nakoju bi mnogo ljudi volelo da poloi ake. Da li je Hans ostavio ikakve hartije utvom stanu kada te je posetio pre nekoliko godina?"Elizabeta je naborala elo, ne shvatajui. Ne, nije ostavio nita kod mene. Osimneto novca. Dovoljno da platim stanarinu za nekoliko narednih meseci."ta je s kompjuterom? Da li ti je kupio kompjuter?"

  Ne, ali mi je pazario televizor. I fini radioaparat, takoe." Nasmeila se napriseanje, ali joj je smeak ve sledee sekunde izbledeo s lica. Morala sam daprodam sve to nakon to sam ostala bez posla u vojnoj bazi. Sve to sadaposedujem jeste ta kutija s odeom."Pokazala je na kartonsku kutiju pored prozora, dupke punu gaica, brushaltera, inajlonskih arapa. Dejvid je prilino sumnjao da se teorija objedinjenih polja nalaziunutra. Znai, sada ovde ivi? U ovoj sobi?"Ponekad u ovoj, a ponekad u susednoj. Harlan se stara za plaanje rauna."

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  210/321

  www.eknjige.forumer.com

  Harlan?"

  Aha, on je upravnik Nonih manevara."Drugim recima, njen makro, pomislio je Dejvid. ,,U poruci doktora Klajnmanapronali smo adresu ovog striptizbara. to znai daje Hans znao ta ti sedogodilo."Elizabeta se trznula. Sklupala se na krevetu i uhvatila rukama za stomak. Hansme je pozvao telefonom nakon to sam otputena. Rekao je da e ponovo doiovamo i odvesti me na program za odvikavanje."Sada je Dejvid zamislio doktora Klajnmana u Loi nonih manevara, jo jednuneverovatnu sliku. Zapitao se da li striptizklub ima kompjuter u kancelariji. Pa, dali te je Hans video u klubu? I da li je kojim sluajem uao u kancelariju kluba?"Zatvorila je oi i odmahnula glavom. Ne, Hans nikada nije doao. Bila samdrogirana kada me je pozvao, pa sam mu kazala da odjebe. Tada smo se poslednjiput uli."Nagnula se napred sve dok joj se elo nije nalo na svega nekoliko centimetara odarava. Nije ni beknula, ali je itavo telo poelo da joj se trese, razdirano jecajima, drmusajui leaj.Monika ju je opet potapala po leima, ali to ovog puta nije imalo nikakvogefekta. Stoga je prila Majlu i neno ga uhvatila za lakat, a zatim je privela deakamajinoj postelji. Elizabeta gaje automatski zagrlila. Majki bi vritao do sudnjegdana da je to uinio iko drugi, ali je delovalo kao da poseduje uroenu tolerancijuna majin dodir. Meutim, deak joj nije uzvratio na zagrljaj, niti ju je akpogledao. Dok ga je Elizabeta grlila rukama oko struka, Majki je okrenuo glavu ustranu kako bi mogao da nastavi da igra Ratnika.

  Nakon izvesnog vremena Elizabeta se odmaknula unazad i dalje ga drei okostruka. Obrisala je suze iz oiju dok ga je posmatrala. Jo uvek igra tu prokleturatnu igricu", uzdahnula je, bacivi pogled na ekran gejm boja." Mislila sam dae ti se smuiti do sada."Majki nije odgovorio, naravno, pa se Elizabeta okrenula prema Dejvidu i Moniki.Majki je poeo da igra tu igricu dok sam radila u Fort Beningu. Hans je popraviokompjuter u kancelariji u kojoj sam radila, kako bi Majki mogao tamo daje igra."Provukla je ruku kroz deakovu kosu, napravivi mu razdeljak na levoj strani. U

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  211/321

  www.eknjige.forumer.com

  danima kada je kola za autistinu decu bila zatvorena, vodila sam ga sa sobom na

  posao, a on je naprosto sedeo ispred tog kompjutera satima i satima."Elizabeta je spustila aku i pomilovala sina po obrazu. Bio je to dirljiv prizor, iDejvid ga ne bi prekinuo pod uobiajenim okolnostima. No, sada mu je mozakradio punom parom. ekaj malo. Doktor Klajnman je dolazio u tvoju kancelariju uFort Beningu?"Klimnula je glavom. Aha, za vreme mog prvog radnog dana. eleo je da meupozna sa generalom Garnerom, mojim novim efom. Hans je odavno poznavaotog tipa. Saraivali su na nekakvom vojnom projektu pre stotinu godina.",,A dok je Hans bio tamo, radio je neto na jednom kompjuteru u tvojojkancelariji?"Jata, to mesto je prepuno kompjutera. Zove se VSB, virtuelna simulacija borbe.Tamo su imali svakojaka uvrnuta sranja sprave za dogiranje u mestu, naoare,plastine puke. Vojska nije ak ni koristila veinu tih sokoala, pa su pustili Majklada se igra s njima."Koliko dugo je Klajnman radio na tom kompjuteru?"Dovraga, nemam pojma. Najmanje nekoliko sati. On i general su bili stariprijatelji, tako da je Hans mogao da vrlja po vojnoj bazi koliko mu volja."Dejvidovo srce mu je sada tuklo u grudima. Razmenio je pogled s Monikom, azatim se usredsredio na igraku konzolu u Majklovim akama. Neobinomsluajnou, na ekranu se video isti mrani hodnik koji je Dejvid ugledao kada jeprethodne noi bacio pogled preko Majklovog ramena na gejm boj". Animiranivojnik u maskirnoj uniformi je jo jednom uleteo u malu prostoriju i opalio izpuke M16 u neprijateljske vojnike. Jo jednom, vojnici su se stropotali na pod,

  krvarei simuliranu krv. I jo jednom se pojavila treperava poruka: ESTITAMO!STIGLI STE DO NIVOA SVIA/4!"ta je to, doavola?" upitala je Monika, pokazujui na ekran. SVIA/4?"Dejvid nije imao blage veze, ali je znao koga da upita. Sagnuo se dok mu licebezmalo nije dodirnulo Majklovo. Deak mu se obratio prethodne noi. Moda eto uiniti ponovo. Sluaj me, Majkle. Staje na nivou SVIA/4?"Deak je spustio glavu, izbegavajui Dejvidov pogled. Ne mogu da odem na tajnivo", rekao je bezizraajnim glasom. Igra se vraa na nivo Al."

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  212/321

  www.eknjige.forumer.com

  Znam, to si mi ve kazao." Dejvid je iskrenuo glavu, unosei se deaku u lice. Ali

  zato ne moe da ode na nivo SVIA/4?"'Gejm boj' nema taj nivo. On se nalazi samo u programu na serveru. Tako gajeHans podesio."A zbog ega gaje tako podesio?"Majki je irom otvorio usta, kao da e svakog trenutka poeti da vriti. Ali jeumesto toga po prvi put pogledao Dejvida pravo u oi. Rekao mi je da e bitibezbedno! To je bezbedno mesto!"Dejvid je klimnuo glavom. Doktor Klajnman je oigledno izmenio softver Ratnika.Zbog toga to je gejm boj" mogao da padne u pogrene ruke, na njemu senalazila skraena verzija programa.Celokupna verzija, koja je sadrala informacije koje je Klajnman dodao, nalazila sena bezbednom mestu. Majkle, gde je server?"Pre nego to je Majki stigao da odgovori, gejm boj" je ispustio pisak koji jeoznaavao da se igra vraa na nivo Al. Deak se brzo okrenuo od Dejvida i ustao samajinog kreveta. Povukao se u suprotnu stranu sobe, okrenuo prema zidu inastavio sa igranjem Ratnika.Elizabeta je besno zurila u Dejvida. Hej, prestani da ga zapitkuje! Uznemiravaga!",,U redu, u redu." Dejvid je ustao sa postelje. Uistinu, vie nije morao da postaviMajklu nijedno pitanje. Znao je gde se server nalazi. Doktor Klajnman je odabraonajbezbednije mogue mesto. Sakrio je Ajntajnovu teoriju ujedinjenih polja ukompjuteru u vojnoj bazi Fort Bening.Doktor Majlo Denkins i njegova supruga su leali potrbuke na tepihu svoje

  dnevne sobe. Da nije bilo rupa od metaka u njihovim glavama, Simon bi modapomislio da spavaju. Dokusurio ih je u devet sati ujutru, ubrzo poto je doktornajavio da je profesor Gupta izvan smrtne opasnosti, i da mirno spava natrpezarijskom stolu. Pucnji su probudili agenta Broka, ispruenog na doktorovojfotelji u dnevnoj sobi, ali se posle nekoliko sekundi okrenuo na bok i ponovozaspao.Simon bi voleo vie nego ita da i on malice odspava. Odspavao je svega nekolikosati tokom prethodnih trideset est asova, a transfuzija krvi ga je oslabila vie

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  213/321

  www.eknjige.forumer.com

  nego to je oekivao. Meutim, trebalo je da ga njegov klijent, tajanstveni Henri

  Kob, kao i svakog dana pozove u pola deset kako bi proverio napredak misije, aSimon je oseao profesionalnu obavezu da mu saopti nekoliko povoljnih vesti.Stoga je, umorno zabrundavi, zakoraio u trpezariju i priao stolu prekrivenomskorelom krvlju na kojem je profesor Gupta nauznak leao.Infuzija okaena o luster i dalje je bila ubodena u Guptinu ruku, ali je kesa satenou sada bila prazna. Siuni profesor je spavao grei se na leima, saranjenom nogom podignutom na jastuk. Dejstvo pilula za bolove koje mu jedoktor Denkins dao do sada je sasvim sigurno prestalo, tako da e Gupta biti uagoniji im bude povratio svest. to je bilo upravo ono to je Simon eleo.Zapoeo je proces udarivi pesnicom po zaivenoj rani na Guptinoj butini.Profesorovo telo se zgrilo: potiljak mu je udario u povrinu stola od mahagonija,a nepovreena noga mu je utnula jastuk na pod. Ispustio je dugaak, isprekidani jecaj, a oni kapci mu zadrhtae.Simon se nagnuo nad sto. Probudite se, profesore. Vreme je za poetak nastave."Potom je ponovo tresnuo ranu na Guptinoj butini, dovoljno jako da se avovi koje je doktor Denkins toliko paljivo uio zategnu do take pucanja.Gupta je ovog puta otvorio oi i prodorno vrisnuo. Pokuao je da se uspravi usedei poloaj, ali mu je Simon prikovao ramena za povrinu stola. Vi ste pravisrenik, znate li to? Za dlaku ste uspeli da se izvuete."Gupta ga je pogledao, naglo trepui. Starac je oigledno bio poprilino zbunjen.Simon ga je stegnuo za rame. Sve je u redu, profesore. Biete cakumpakum.Potrebno je samo da mi odgovorite na jedno pitanje. Jedno maleno pitanjce ionda smo gotovi."

  Profesor je otvorio i zatvorio usta, ali nikakve rei mu nisu izale iz grla. Trebalomu je nekoliko sekundi da povrati glas. ta? Ko si ti?"To trenutno nije naroito bitno. Meutim, ono to je vano jeste pronalaenjevaih prijatelja. Dejvida Svifta i Monike Rejnolds, seate li se? Bili ste s njima sinou kolibi. A onda su vas ostavili tamo da iskrvarite na podu. To nije bilo nadasveuviavno s njihove strane, zar ne?"Guptino elo se nabralo. To je predstavljalo dobar znak seanje mu se polakovraalo. Simon je vre stegnuo starevo rame. Aha, nego ta nego se seate. A

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  214/321

  www.eknjige.forumer.com

  ja mislim da se takoe seate kuda su krenuli. Poli biste s njima da niste bili

  ranjeni, zar ne?"Nakon nekoliko sekundi starac zakilji oima, a elo mu se namrti. To nije bionaroito dobar znak. Sada kad mu se seanje vratilo, Gupta je postajao prkosan.Ko si ti?" upitao je.Ve sam vam kazao, to sada nije preterano bitno. Moram da znam kuda su Svift iRejnoldsova otili. Smesta mi kaite, ili e stvari ubrzo postati veoma neprijatnepo vas, profesore."Guptine oi skrenue ulevo i po prvi put je osmotrio okruenje: sto odmahagonija, luster, crvenobele tapete na zidovima enkinsove trpezarije. Smukom je udahnuo vazduh. Ti nisi iz Bla", proaptao je.Simon je i dalje drao jednu ruku na Guptinom ramenu, ali je rugu pomerio kastarevoj povreenoj butini. Nisam. Na svu reu, ja imam kudikamo vie slobodeu odluivanju. Amerikanci maju nekoliko trikova u rukavu, jamano muenjevodom, uskraivanje sna, nemake ovare. Ali ja ne traim vreme na polovineere." Kada mu je ruka stigla do rane od metka, zgrabio je zavoj i azu i strgnuo ih sabutine.Gupta se zgrio od bola i vrisnuo. Meutim, kada je Simon poledao ovekovo lice,nije video zamrznuti izraz uasa koji je obino ratio ovakvo pomahnitalobacakanje. Umesto toga, profesor je golio zube. Imbecilu!" prosiktao je krozstisnute zube. Glup si ba kao i onaj agent!"Iznerviran, Simon je zario dva prsta u ranu, noktima kopajui zmeu avova. Krv jeponovo potekla izmeu olabavljenih traka oe. Dosta s budalatinama. Gde suSvift i Rejnoldsova?" Bilmezu! Idiote!" vikao je Gupta, udarajui pesnicom po

  stolu. Simon je dublje zario prste u ranu. Krv se nakupila oko njegovih prstiju ipoela da urka niz Guptinu butinu. Ukoliko mi ne kaete gde su, iupau oveavove. Potom u vam oguliti kou s noge, traku po traku."Profesor se naglo uspravio i zabuljio u Simona manijakalnim oima. Ti glupavaruska svinjo! Ja sam Henri Kob!"

  DESETO POGLAVLJE

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  215/321

  www.eknjige.forumer.com

  Monika ga je zgaeno pogledala. Ovo je suludo. Uzalud traimo vreme."Ponovo su bili u karavanu, ali su se sada raspravljali, a ne ljubili. Automobil je bioparkiran na benzinskoj stanici u ulici Viktori Drajv, udaljenoj otprilike etvrtkilometra juno od Loe nonih manevara, a Elizabeta Gupta je razgovaralatelefonom u govornici benzinske stanice. Gredik je stajao pored, uvajui strau saoljom kafe u ruci, dok su Dejvid, Monika, i Majki ekali u kolima.Nije suludo", tvrdio je Dejvid. Naprotiv, ima savrenog smisla."Monika je odmahnula glavom. Ako je Klajnman hteo da zatiti teoriju od vlade,zato bi je stavio u kompjuter koji pripada vojsci Sjedinjenih Drava?"Vojni kompjuteri predstavljaju najbezbednije sisteme na svetu. A on je sakrio jednaine u softveru za obuku vojnika koji vie niko ne koristi."Ali vojska i dalje ima pristup tom softveru! ta bi se desilo ukoliko bi neki kapetanili pukovnik iz kancelarije Virtuelne borbe iz dosade odluio da odigra partijuRatnika?"Kao prvo, ne moe da doe do teorije ukoliko ne stigne do poslednjeg nivoaigre. To verovatno uopte nije toliko lako, osim ukoliko ne igra tu igru sve vremepoput Majkla." Dejvid je pokazao na deaka, koji je pognuto zurio u ekran gejmboja" na zadnjem seditu karavana. ,,A kao drugo, ak i kad bi neko preao igru ipronaao jednaine, ne bi razumeo ta znae osim ako ne bi bio

  ziar. Verovatno bi pretpostavio da su posredi obine kojetarije ' ignorisao bi ih."Monika nije izgledala ubeeno. Ne znam, Dejvide. Mora prinati, to je prilino

  nategnuta pretpostavka. Jesi li siguran da..."Pre nego to je uspela da dovri misao, Elizabeta je izala iz govornice i vratila sedo karavana. Sada je nosila helanke od spandeksa majicu, ali je i dalje izgledalaumnogome kao kurva. Niko se ne avlja", kazala je Dejvidu kroz prozorautomobila. ila je verovatno tila negde preko vikenda."Dejvid se namrtio. Nadao se da bi ila Elizabetina prijate.jica koja je jo uvekradila kao sekretarica u kancelariji Virtuelne simulacije borbe mogla da impomogne da uu u Fort Bening. Poznaje li nekoga ko jo uvek radi tamo?"

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  216/321

  www.eknjige.forumer.com

  Ne, nikoga", odgovorila je Elizabet. Veina tipova u toj kancelariji su bili

  zaluenici za kompjutere. Sve vreme dok sam radila tamo, nijednom nisu svratilida se pozdrave."Dovraga, pomislio je Dejvid. Nije bilo nikakvog naina da prou kroz kapiju FortBeninga, a kamoli da uu u kancelariju VSBa, bez pomoi nekoga ko radi u vojnojbazi.Smeno je", nastavila je da govori Elizabeta, to nikada nisam videla nijednog odtih zaluenika u klubu, takoe. Mora da se loe na pornie s interneta."Dejvidu je pala na pamet jedna ideja. Bet, ima li neke stalne muterije koji radeu Fort Beningu? Tipove koje redovno via?"Jebote, naravno da imam." Izgovorila je to odbrambeno, kao da ju je Dejvidupravo uvredio. Postoje neki tipovi s kojima se viam jedared nedeljno. Mnogonjih."Da li je neko od njih pripadnik vojne policije?"Razmiljala je o tome nekoliko sekundi. Jata, poznajem narednika u vojnojpoliciji, narednika Manhajmera. Znam ga ve godinama, jo otkako sam poela daradim u klubu."Zna li njegov broj telefona?"Umesto da odgovori, Elizabeta je zavukla ruku u automobil i pucnula prstimaispred Majklovog nosa. Deak je trznuo glavom nagore, odvojivi pogled od gejmboja". Elizabet gaje strogo pogledala. Telefonski imenik Kolambusa" kazala je.Manhajmer, Riard."7065551329" izrecitovao je Majki. Potom je spustio glavu i nastavio sa igranjem.Elizabeta se nasmeila. Zar to nije sjajno? Nauio je napamet itav telefonski

  imenik Kolambusa dok je iveo sa mnom. I imenik Mejkona, takoe."Dejvid je nakrabao brojeve na paretu papira. Nije ga naroito iznenadila ovaMajklova memorijska sposobnost; znao je da mnoga autistina deca posedujuneverovatnu mo seanja i prisetio se telefonskih imenika sauvanih nakompjuteru u Karnegi odmaralitu. Meutim, uznemirio ga je nain na koji jeElizabeta koristila sinovljevu vetinu. Oigledno je trik sa pucanjem prstimakoristila i ranije. Mora da je to predstavljalo zgodan nain voenja rauna onjenim muterijama.

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  217/321

  www.eknjige.forumer.com

  Pruio joj je komadi papira. Pozovi narednika i zatrai mu uslugu. Kai mu da su

  u gradu neki tvoji prijatelji kojima su potrebne propusnice za ulazak u vojnu bazu.Reci mu da elimo da odemo do baraka da posetimo naeg mlaeg brata, ali dasmo sluajno zaboravili dokumenta kod kue."Elizabeta je zakiljila u broj telefona, a zatim je odmahnula glavom. Manhajmerovo nee uraditi za dabe, zna. elee zauzvrat seks za dabaka. Moda ak idva."Dejvid je to oekivao. Izvadio je novanik iz depa i izvukao pet dvadesetica izsvenja novanica. Ne brini, nadoknadiu tvoj trud. Stotka sada, dve stotinepoto zavrimo. Dogovoreno?"Elizabet je zurila u novanice od dvadeset dolara. Otvorila je usta i oblizala usne,verovatno ve oseajui ukus kristalnog meta. Potom je uzela novac iz Dejvidoveake i krenula natrag prema telefonskoj govornici.Dejvid je pogledao u Moniku, ali se ona okrenula od njega. Bila je nadrndana, u tonije bilo nikakve sumnje, ali nije rekla ni re, a to je na neki nain bilo jo gore odbilo kakve koliine vikanja. utke su posmatrali kako Elizabeta ubacuje sitni uautomat i zapoinje razgovor. Napokon, Dejvid je ispruio ruku preko sedita idodirnuo Moniku po ramenu. Hej, ta nije u redu?"Otresla je njegovu aku s ramena. Zna veoma dobro ta nije u redu. Podvodi je."Ne, ne podvodim je! Ja samo..."ta misli da e uiniti s tim novcem? Potroie ga na met. A potom sledipovratak u striptizklub, povratak u motelsku sobu."Gledaj, potrebna nam je njena pomo kako bismo pronali teoriju. Ako ima

  bolju ideju, zato..."Monika je najednom zgrabila Dejvida za ruku. Neto nije u redu", kazala jepokazujui na telefonsku govornicu. Gredik je stajao pored Elizabete i urlao nanju. Ona ga je ignorisala i nastavila da govori u slualicu. Trenutak kasnije Gredik ju je dograbio oko struka i poeo da je tegli prema karavanu. Dejvid je bio zbunjensve dok nije pogledao niz ulicu Viktori drajv i ugledao estoro crnih terenskihvozila parkiranih ispred Loe nonih manevara. Bulumenta ljudi u sivim odelimaiskakala je iz vozila i opkoljavala striptizklub.

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  218/321

  www.eknjige.forumer.com

  Gredik je otvorio zadnja vrata karavana i ugurao Elizabetu unutra. Pali motor,

  brate! Satana nam je za repom!"Karen je stajala u dnevnoj sobi stana Glorije Miel i virila kroz roletne nadole usaobraaj na Istonoj dvadeset sedmoj ulici. Dva krupna mukarca u atletskimmajicama su dangubila na ploniku pored kamioneta za ispostavu koji se nijenijednom pomerio u proteklih dvanaest sati. Na svaka dvatri minuta, jedanmukarac bi stavio aku preko usta i pretvarao se da kalje. Govorio je u mikrofonskriven u rukavu.Dona je sedeo na kauu i prelistavao knjigu o astronomiji koju je pronaao naGlorijinoj polici. Glorija se nalazila na drugom kraju sobe i razgovarala telefonomsa urednikom Njujork tajmsa. Bila je to majuna, crnokosa vatra od ene, samravim nogama, otrom bradom, i oima koje nikad nisu mirovale. Poto jezavrila razgovor, sklopila je telefon i zakoraila prema Karen. Moram da idem",kazala je. Dvostruko ubistvo u Bruklinu. Ostanite ovde dok se ne vratim."Karen je osetila gr u stomaku. Pokazala je na prozor. Oni agenti su jo uveknapolju." Govorila je tihim glasom kako je Dona ne bi uo. im te vide kakoizlazi iz zgrade, popee se gore i zgrabie nas."Glorija je odmahnula glavom. Protivzakonit upad u stan novinara? Ne bi seusudili."Razvalie vrata i popravie ih pre nego to se vrati. Izgledae kao da smo Dona i ja svojevoljno odluili da odemo. To e ti FBI kazati kada ih bude pitala ta sedogodilo s nama."Zar zaista misli..."Zar ne moe da zamoli urednika da dodeli zadatak nekom drugom?"

  Glorija je izustila glasno Ha. Zaboravi na to. Tip je pravi robovlasnik" Karen jebacila pogled na sina, koji je zadubljeno buljio u sliku pojasa asteroida. Nemanikakve proklete anse da e dozvoliti onim kopilanima da ga ponovo dodirnu.Onda emo krenuti s tobom. Nee nas uhapsiti ukoliko ti bude prisutna da tovidi." Glorija je slegnula ramenima. Kako god eli."Da je ovo bio obian posli, Simon bi dosad ve upucao svog klijenta. ProfesorAmil Gupta, to jest Henri Kob, bio je najarogantniji ovek za kojeg je Simon ikadaradio. Odmah poto mu je profesor otkrio svoj identitet, poeo je da verbalno

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  219/321

  www.eknjige.forumer.com

  maltretira Simona na najneprijatniji mogui nain. Premda je Gupta zaista imao

  razloga da bude nezadovoljan, greka je uistinu bila samo njegova: do zabune nebi ni dolo da nije insistirao na tom besmislenom lanom imenu. Simon je pokuaoda mu to obrazloi dok je ponovo zavijao ranu od metka, ali je Gupta nastavio daga vrea. Tada je, nakon to je postao sposoban da hoda, profesor poeo dauzvikuje nareenja. Potom je u grubim crtama izloio novi plan: Simon i on ekamionetom otii u Dordiju kako bi pratili mete, dok e agent Brok odvestikombi doktora Denkinsa u Njujork. Kada je Simon upitao zbog ega Brok ide uNjujork, Gupta mu je odseno rekao da umukne i pronae kljueve kombija.Simonova ruka je instinktivno krenula prema uziju", ali se nekako obuzdao da neprospe Gupti mozak po prostoriji. Budi strpljiv, podsetio je samog sebe.Usredsredi se na konani cilj.Budui da se Denkinsova kua nalazila nekoliko kilometara izvan kordona koji supostavile amerike specijalne jedinice, Simon nije naiao ni na kakav otpor nasporednim putevima jugozapadne Virdinije. Do jedanaest sati izjutra stigli su dogradia Medouvju, odakle se Brok zaputio na sever autoputem 181, dok su Simoni Gupta otili na jug. Profesor je leao na suvozakom seditu sa ranjenom nogomoslonjenom na kontrolnu tablu, ali na nesreu nije zaspao. Umesto toga je gledaona runi sat svakih pet minuta i na sav glas tupio o dubinama ljudske gluposti.Poto su preli dravnu granicu s Tenesijem, naglo se nagnuo prema Simonu ipokazao na znak na kojem je pisalo IZLAZ 69 BLAUNTVIL. Silazi sa autoputa",naredio mu je.Zato? Drum je prazan. Nema ni vojske ni policije."Gupta se namrgodio. Nemamo dovoljno vremena da stignemo do Dordije.

  Zbog tvoje nesposobnosti, Svift i Rejnoldsova imaju prednost od itavih deset sati.Verovatno su ve uspostavili kontakt s mojom kerkom."Sto samo predstavlja razlog vie da idemo autoputem. Putovaemo znatnosporije lokalnim putevima."Postoji jo jedna alternativa. Saraivao sam sa kompanijom iz Blauntvila, firmompo imenu Midsaut robotiks" koja radi za Ministarstvo odbrane. Napravio samnekoliko prototipova maina za njih, tako da su ukljueni u moju mreunadziranja."

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  220/321

  www.eknjige.forumer.com

  Nadziranja?"

  Da. Ukoliko sam u pravu u pogledu odredita Svifta i Rejnoldsove, moi emo daih posmatramo."Simon je siao sa autoputa i vozio otprilike dva kilometra niz drum broj 394.Kompanija Midsaut robotiks" bila je smetena u ogromnu, jednospratnugraevinu koja je zauzimala prilian deo krajolika Tenesija. Zato to je bila subotaujutro, na parkiralitu je stajao samo jedan automobil. Simon se parkirao porednjega, a potom su se on i profesor Gupta zaputili prema uvarskoj kuici. Unutra je sedeo suvonjavi, sedokosi ovek u plavoj uniformi i itao lokalne novine. Gupta je pokucao na prozor kuice kako bi mu privukao panju. Zdravo!" pozvao je. Jasam doktor Amil Gupta sa Instituta za robotiku. Sea li me se? Bio sam ovde uposeti u aprilu."uvar je spustio novine i zabuljio se u njih na trenutak. Potom se iscerio. Oh, da,doktor Gupta! Iz Pitsburga! Bio sam ovde kada ste doli da obiete fabriku!"Ustao je i otvorio vrata straarske kuice kako bi se rukovao s profesorom. Milomi je to vas ponovo vidim!"Gupta je uzvratio osmeh. Jata, i meni je drago to te ponovo vidim. Reci mi, dali je gospodin Kompton jo uvek u kancelariji? Zamolio me je da svratim ipogledam jedan od njegovih prototipova."Oh, ba mi je ao, ali gospodin Kompton nije ovde. Ba me udi to me nijeobavestio da ete danas doi."Verovatno e stii malko kasnije, pretpostavljam. U meuvremenu, da li bi pustiomene i mog asistenta u laboratoriju za testiranje? Mogu da ostanem sveganekoliko sati, to znai da moram smesta da se bacim na posao."

  uvar je bacio pogled prema Simonu, a zatim se okrenuo prema Gupti. Poeo jeda se premilja. Moda bi najpre ipak trebalo da pozovem gospodina Komptona.isto da ga obavestim da ste stigli."Zaista nema potrebe. Ne elim da mu prekidam vikend."Svejedno, mislim da u ga ipak pozvati."uvar se vraao u kuicu kada je profesor klimnuo glavom. Simon je zakoraionapred, podigao uzi" i upucao uvara izmeu oiju. ovek je bio mrtav pre nego

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  221/321

  www.eknjige.forumer.com

  to mu je telo dodirnulo zemlju. Simon je unuo pored trupla i pregledao mu

  depove.Gupta je pogledao nadole u le. Fascinantno. Proiveo sam sedamdeset estgodina a da nijednom nisam prisustvovao ubistvu, a sada sam video ve dva uproteklih dvanaest sati."Navii ete se." Poto je izvadio kljueve iz uvarevog depa, Simon je poeo daiskljuuje bezbednosni sistem graevine.Profesor je zavrteo glavom. To je nalik kolapsu malog univerzuma. Beskrajan nizverovatnoa sveden na jednu jedinu mrtvu izvesnost."Ako je to tolika tragedija, zato ste mi kazali da ga ubijem?"Nijedanput nisam rekao da je to tragedija. Neki univerzumi moraju da umru kakobi se drugi rodili." Gupta je podigao pogled ka nebu i prineo aku elu kako bizatitio oi od sunca. oveanstvo e nainiti ogroman skok napred nakon tosvetu predstavimoEinheitliche feldtheorie. Biemo babice nove epohe, zlatnog doba prosvetljenja."Simon se namrtio. On je bio vojnik, a ne babica. Njegova misija je bila smrt, a neroenje.Bilo je lako shvatiti zbog ega je narednik Manhajmer bio Elizabetina stalnamuterija. Smeten, proelav, orlovskog nosa i preglasan, verovatno nije mogao dase omrsi ni kod koga osim kod kurve. Sedeo je na zadnjem seditu karavana grleiElizabetu, steui je oko struka i zavirujui u njen dekolte, ali je takoe bacaolascivne poglede prema Moniki, koja je sedela s Majklom u prtljanom delukaravana. Gredik je gunao sebi u bradu dok je vozio automobil prema ulazu uFort Bening; oigledno mu se nije dopadao narednik, niti se takoe radovao poseti

  vojnoj bazi. Meutim, Dejvid je insistirao na tome kako je to neophodno zaradElizabetinog spasenja, i to je bilo dovoljno da uutka Gredika, barem zasada.Dok su se pribliavali ulaznoj kapiji, Dejvid je primetio dugaku kolonu vozilaispred. Izgledalo je kao previe saobraaja za subotu ujutro. Pokazujui na kapiju,okrenuo se prema Manhajmeru. ta se deava?"Narednik se igrao sa zlatnim laniem oko Elizabetinog vrata, pokuavajui daizvue medaljon smeten izmeu njenih grudi. Svi dolaze da vide Darta Vejdera.Danas treba da odri govor vojnicima u bazi."

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  222/321

  www.eknjige.forumer.com

  Dart Vejder?"

  Aha, sekretar odbrane. ovek koji upravlja ekspresnim vozom od Beninga doBagdada."Dejvid je ponovo pogledao ulaznu kapiju i video kako petoroestoro pripadnikavojne policije pregleda vozila na elu kolone. Vojnici su otvarali prtljanike i klealipored branika kako bi videli ima li bombi skrivenih ispod asija. Doavola.Pojaali su bezbednost"Opusti se, ovee." Manhajmer je uspeno izvukao medaljon iz Elizabetinekoulje i sada je njime mahao ispred Elizabetinih oiju. To su moji momci. Neenam praviti nikakve probleme."Elizabeta se kikotala dok se narednik pretvarao daje hipnotie. Bila je veomadobro raspoloena sada kada je imala stotinu dolara u depu. U meuvremenu,Dejvid je postajao sve nervozniji dok je karavan mileo prema elu kolone. Nakonpet minuta su stigli do kapije, a visoki mladi kaplar sa M9 pitoljem u futroli jepriao njihovom automobilu. Sagnuo se i zabio lice u prozor na vozakoj strani.Vozaku i saobraajnu dozvolu", naredio je. Takoe, potrebne su mi line kartesvih osoba u vozilu."Pre nego to je Gredik mogao da odgovori, Manhajmer se nagnuo unapred kakobi privukao kaplarevu panju. Hej, Marfe", pozvao ga je veselo. Samo idemo dovojne prodavnice da malo pazarimo."Marf je maloduno salutirao. Sudei prema izrazu njegovog lica, Dejvidu je bilo jasno da kaplar nema bogzna kakvo miljenje o naredniku. Dobili smo novanareenja od zapovednika, gospodine. Svi posetioci moraju da pokau line karteprilikom ulaza u bazu."

  Ne beri brigu, drugar. Ovi tipovi su sa mnom."Nema izuzetaka, gospodine. Tako je zapovednik naredio."Drugi pripadnik vojne policije priao je suprotnoj strani vozila. Ovaj tip je nosiolem i M16 u rukama. Dejvid je posegnuo akom prema ruici na vratima, ali jeznao da je svemu kraj. U roku od tri minuta, svi e biti u lisicama.Narednik Manhajmer se pomerio na ivicu sedita, pribliavajui se podozrivomkaplaru. Snizio je glas. ,,U redu, Marfe, ovako stoje stvari. Vidi li nau milu Betovde?" pokazao je palcem na Elizabetu. ,,E pa, ona i crna devojka danas treba da

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  223/321

  www.eknjige.forumer.com

  izvedu malu predstavu. Privatan nastup za sekretara odbrane, nakon to zavri

  govor."Kaplar je zurio u Elizabetu, koja je oblizala usne i isprsila grudi. Usta mu seoklembesie. Dovodi striptizete za sekretara odbrane?"Manhajmer je klimnuo glavom. Hej, pa ovek radi kao crnac. Potrebno mu jemalo oputanja tu i tamo."Jebote." Marf je pogledao svog nadreenog oficira sa novopronaenimpotovanjem. Zna li komandant za to?"Ne, ova nareenja su pristigla pravo iz Pentagona."Kaplar se nacerio. Prokletstvo, pa ovo je stvarno previe. Sekretar odbrane sekree sa striptizetama." Zatim je odstupio od vozila i propustio ih kroz kapiju.Istog trena kada je Lusil ugledala izvetaj o Guptinoj aktivnosti na internetu apogotovo internet stranicu koja je pokazivala adresu Viktori drajvbroj 3617 izdala je nova nareenja za lirdet" FBI-a. Dva sata docnije ona i agent Kroford uetalisu se u Lou nonih manevara, striptizklub koji je ve bio ispunjen agentima izBiroovog ogranka u Atlanti. Otprilike trinaest muterija mahom pijani vojnici naodsustvu preko vikenda sedelo je za stolovima, dok su zaposleni pet egzotinihplesaica, anker, i izbaciva sedeli za ankom. Izbaciva i anker su smestaprepoznali Dejvida Svifta kad su im agent pokazali njegovu fotografiju, a anker jekazao da je video osumnjienog kako izlazi iz kluba u drutvu striptizete koja jeupravo zavrila smenu. Ova plesaica je bila, kako se ispostavilo, Bet Gupta,profesorova kerka. Naalost, agenti iz Atlante nisu uspeli da pronau enu kadasu pretraili njeno privremeno prebivalite u motelu preko puta ulice. anker,ljigavi tip po imenu Harlan Vuds koji je takoe bio i upravnik kluba, rekao je da

  nema blage veze kuda je Bet mogla da ode, ali je Lusil sumnjala u suprotno.im je stupila u prostoriju spazila je Harlana, niskog, debelog, bradatog oveka umajici na kojoj je pisalo LIEM PO KUAMA. Lusil je prila anku i prekrstila rukepreko grudi. Znai, ti si vlasnik ove divne ustanove?"Klimnuo je glavom. Naheren na barskoj stolici pored anka, liio je na razvratnoggnoma na peurki muvari. Sluajte, ja zaista elim da vam pomognem, u redu?Meutim, kao to sam ve rekao ranije, nemam pojma gde se Bet nalazi. Ona

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  224/321

  www.eknjige.forumer.com

  samo radi ovde, to je sve. Nemam blage jebene veze gde tumara u slobodno

  vreme."Harlan je oigledno bio na spidu. Govorio je kao navijen i zaudarao je kao klozet.Lusil se namrtila. Gadila se narkomana. Uspori malo, deko. Ima li Bet prijateljau ovom gradu?"Pokazao je na striptizete postrojene uz ank, koje su drhtale odevene samo utange. Jakako, sve devojke su prijateljice. Popriajte sa Amber ili Britni. Modaone znaju gde je Bet."Ima li nekih drugih prijatelja? Osim devojaka koje podvodi, hou da kaem?"Jebote, ja nisam svodnik! Ja sam samo..."Nemoj me lagati, Harlane. Razmisli brzo, ili inae..."U redu, u redu!" Grake znoja se pojavie meu borama na njegovom elu. Kao isvi zavisnici od droge, i on se brzo slamao pod pritiskom. Postoji devojka poimenu Sila, prava zatucana kuketina. Dola je jedared ovamo da mi se najebemajke. Ona i Bet su nekada radile zajedno u vojnoj bazi."Lusil to nije znala. Jedina informacija koju su joj dali agenti iz Atlante beekriminalni dosje Elizabete Gupte. Bet je nekada radila u Fort Beningu?"Jata, pre nego to je dola ovamo. Radila je za kompjuterima, tako mi je kazala.Neki roak joj je pronaao posao, ali nije potrajalo."Lusil je pomislila na uniteni kompjuter koji je videla u kolibi u Zapadnoj Virdiniji.Osumnjieni su pratili digitalni trag, a ona je mogla da sa poprilinom sigurnoupretpostavi njihovo sledee odredite.Okrenula se prema agentu Krofordu, koji je stajao iza njenih lea kao i uvek.Pozovi mi komandanta Fort Beninga", naredila mu je. ,,I onog upljoglavca,

  pukovnika Tarkingtona."

  Prvo to je Dejvid zapazio behu tornjevi za trening padobranaca, tri visoke kulekoje su parale nebo iznad baraka i administrativnih zgrada Fort Beninga.Nalikovale su uvenim tornjevima za skakanje padobranom na Koni Ajlendu kojisu prestali s radom pre nekoliko decenija, ali su ove kule i te kako bile u upotrebi.

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  225/321

  www.eknjige.forumer.com

  Padobranci su skakali sa kula i plutali nadole prema tlu poput cvetnih aica sa

  ogromnog elinog cveta.Narednik Manhajmer je rekao Grediku da parkira karavan iza niske, prostraneute graevine po imenu Hala peadije. Kancelarija Virtuelne simulacije borbenalazila se u zapadnom krilu graevine. Dejvid je smislio priu objanjavajui zatomoraju da odu tamo Monikin mlai brat, koji se nalazio na osnovnoj vojnoj obuciu bazi, patio je od napada panike i bilo mu je potrebno da nasamo razgovara snekim, i tako dalje. Bilo je jasno da mu Manhajmer e poverovao ni re, ali na svusreu narednika nije bilo mnogo ga. eljan da to pre dobije besplatan seks, mario je jedino za to pronae praznu sobu u kojoj bi mogao da naskoi na Elizabetu.Vukao ju je iz automobila i poveo prema stranjem ulazu u zgradu. Monika,Dejvid, i Majki su takoe izali iz vozila. Gredik, koji je tao za volanom, pogledao ih je zabrinuto. ta se deava, brate?" Dejvid ga je umirujue stisnuo za rame.Ostani ovde dok se ne timo. Potrebno nam je svega nekoliko minuta. Potomemo se citi na spaavanje Elizabetine due, vai?" Gredik je klimnuo glavom.Monika i Dejvid prili su Majklu s ka, pri emu su oboje uhvatili deaka za laktove ipourili da sugnu Elizabetu i Manhajmera. Dejvid je poeleo da su mogli da taveMajkla u karavanu; bilo mu je grozno to je deakova majka z zazora upranjavalasvoj zanat pred njim. No, Majki je bio jena osoba koja je znala kako da igraRatnika. Projurili su kroz ulaz pa nagore uza stepenice sve do treeg rata. Elizabetai narednik su se zaustavili ispred neobeleenih ata na kraju pustog hodnika.Manhajmer je poeo da kopa po epovima uniforme. Dakle, sigurna si da unutrapostoji kau?" Aha, ima jedan u direktorovoj kancelariji", odgovorila je Elizata.Seam ga se, veliki smei kau."

  Ali to je bilo pre etiri godine. Moda su ga otada premestili." Isuse, samo otvoriprokleta vrata!"Narednik je napokon pronaao univerzalni klju, ali pre nego :o je mogao da gagurne u bravu, Dejvid je uo kako se neto priava niz hodnik. Bila je to mehanikalarma, neobino poznata, krenuo se i ugledao Zmaja trkaa, sanduastog,srebrnkastog rota za nadzor koga je profesor Gupta razvio za vojsku Sjedinjenihrava. Kotrljajui se na gusenicama poput minijaturnog tenka, aina je uperilalukoviasti senzor prema njima. Doavola! Proli su nas!"

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  226/321

  www.eknjige.forumer.com

  Manhajmer se zakikotao. Miruj, vojnice. Te stvarice jo uvek su operativne."

  ta?" Dejvidovo srce je bubnjalo u grudima dok je robot prozio pored njih.Jo uvek rade na ispravljanju kojekakvih sitnih greaka u softveru. Isto kao i sveostalo to vojska radi. Testirae neki sistem deset godina, a onda e odluiti dakota previe." Manhajmer se ponovo zakikotao, otvorio vrata i lako gurnuoElizabetu u sobu. ,,U redu, lue, gde je direktorova kancelarija?"Dejvid ih je sledio u prostoriju. Bio je to velik prostor, dugaak otprilike trinaestmetara. Najednom kxaju se nalazilo nekoliko redova servera koji su zujali itreperili na elinim policama. Nasuprot njima na stoluje stajao kompjuter saogromnim monitorom ravnog ekrana, a u sreditu sobe su stajale dve divovske,uplje, prozirne sfere, visoke najmanje tri metra, postavljene na platformunaikanu metalnim cilindrima.Monika je stajala u dovratku i zurila u sfere, podjednako smetena kao i Dejvid. AliMajki je bez oklevanja jurnuo u sobu i krenuo pravo prema kabinetu u udaljenomoku. Dok su njegova majka i narednik ulazili u susednu kancelariju, deak jeotvorio kabinet i izvadio kabastu crnu napravu koja je liila na stereoskopskenaoare. Dejvid je prepoznao predmet: bile su to naoare za simulaciju virtuelnerealnosti. Kada se stave na glavu, prikazuju simuliran pejza; ukoliko bi osobaokrenula glavu levo ili desno, videla bi razliite delove virtuelnog sveta. Majki jesijao od sree dok je podeavao naoare, a potom je otrao do kompjutera ipoeo da kuca na tastaturi.Dejvid i Monika su prili terminalu i pogledali preko Majklovog ramena. Zanekoliko sekundi na monitoru se pojavila slika vojnika usred iroke zelene livade.Vojnik je nosio maskirnu uniformu i lem ukraen velikim crvenim brojem 1.

  To je Ratnik", proaptao je Dejvid. Majki uitava program."Posle jo nekoliko sekundi rei JESTE LI SPREMNI DA PONETE? pojavie se naekranu. Majki se vratio do kabineta i izvukao plastinu repliku puke M16. Potomse pribliio jednoj gigantskoj sferi, otvorio vrataca sa strane i uvukao se uprovidnu loptu.Prokletstvo", viknula je Monika. ta on to radi tamo unutra?"Majki je iznutra zatvorio vrataca i navukao naoare za simulaciju virtuelnestvarnosti. Drei plastinu puku u rukama kao pravi pravcati peadinac, poeo je

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  227/321

  www.eknjige.forumer.com

  da hoda napred, ali naravno nije nikuda stigao sfera se naprosto zavrtela oko

  njega, rotirajui u estu kao udovini trekbol*. Nakon izvesnog vremena Majki jebrzao korak, a kugla je poela bre da se rotira. Uskoro je deak lopirao kao hraku toku za vebanje.Jebote, pa ovo je fantastino." Dejvid je stavio ruku na Monila lea i pokazao na platformu ispod sfere. Vidi li one cilindre ood lopte? Onimere koliko se brzo sfera okree i pravac rotacije, atom alju podatke kompjuteru,koji ini da se vojnik u igri kree to onoliko brzo koliko Majki tri. A Majki moe davidi itavumlaciju na displeju naoara. On tri unutar virtuelnog sveta."To je super, ali kuda ide?"Izgleda mi kao da se sjajno zabavlja. Pretpostavljam da e bez logo muke preisve nivoe kao to uvek uini." ,,A ta e se desiti kada doe do nivoa SVIA/4?"Nemam pojma. Moda postoji nain da se teorija skine sa serra. Ali kladim se dase moraju koristiti naoare kako bi mu se ristupilo."Dejvid je prouavao ikonice na dnu ekrana monitora sve dok ije pronaao onukoju je traio: IGRA ZA DVA IGRAA. Kliknuo J na ikonicu, a rei JESTE LI SPREMNIDA PONETE? ponovo . se pojavile na ekranu. Dok je Monika zurila u njega, priao je abinetu i pronaao jo jedne naoare za simulaciju virtuelne stvarati i plastinupuku.Idem unutra", rekao je. Potom je zakoraio prema drugoj sferi otvorio bonavrataca.Simon je uvao strau u laboratoriji za testiranje kompanije Midaut robotiks" dok je profesor Gupta prouavao videosnimke kalera za nadzor na kompjuteru

  laboratorije. Ekran je bio podeljen desetak kvadrata, a svaki je uivo prenosio slikusa isto toliko lajeva trkaa koji su se nalazili u Fort Beningu. Neto pre podeva,kompjuter je glasno zapitao znak da je program za preDznavanje lica pronaaopodudaranje na jednom videosnimku.Trekbol ili pokaziva s kuglom je ulazni ureaj koji radi slino kao mi; dokmehaniki mi sa mje strane ima kuglicu koja se kotrlja po stolu, na trekbolu sekuglica za promenu poloaja kursora nalazi na gornjem delu i pomera sekaiprstom ili dlanom. (Prim, prev.)

 • 7/30/2019 Konacna teorija

  228/321

  www.eknjige.forumer.com

  Gupta je odredio poloaj robota i proirio snimak njegove kamere tako da zauzima

  celokupan ekran. Simon je priao blie terminalu i ugledao visokog, runog vojnikasa rukom obavijenom oko struka sisate ene aljkavog izgleda. Potom je spaziomete: Svifta, Rejnoldsovu, i Guptinog unuka.Zanimljivo", promrmljao je profesor. Nalaze se u kancelariji VSB&"tajeVSB?"Virtuelna simulacija borbe. Radio sam za njih; razvio sam interfejs virtuelnestvarnosti za Ratnika." Zautao je, zadubljen u misli. A tamo je i Elizabeta radila.Posao koji joj je Hans pronaao."Na ekranu, mete su ule u prostoriju i zatvorile vrata za sobom, prekinuvi prenos.Gupta je brzo izaao iz programa, ubadajui prstima tasta