of 22 /22
Уџбеник: 94 - 99 стр.

Uspon srpskog gradjanstva konacna verzija

Embed Size (px)

Text of Uspon srpskog gradjanstva konacna verzija

Page 1: Uspon srpskog gradjanstva konacna verzija

Уџбеник: 94-99 стр.

Page 2: Uspon srpskog gradjanstva konacna verzija
Page 3: Uspon srpskog gradjanstva konacna verzija
Page 4: Uspon srpskog gradjanstva konacna verzija
Page 5: Uspon srpskog gradjanstva konacna verzija

Избор митрополита • Сабор управља Црквом, поставља

епископе, решава сва битна питања за Србе• Слобода вере,

употребе старог календара

• Не плаћају десетак нити друге феудалне

дажбине

Избор митрополита • Сабор управља Црквом, поставља

епископе, решава сва битна питања за Србе• Слобода вере,

употребе старог календара

• Не плаћају десетак нити друге феудалне

дажбине

СРПСКЕ ПРИВИЛЕГИЈЕ ЦАРА ЛЕОПОЛДА

1690-1695

СРПСКЕ ПРИВИЛЕГИЈЕ ЦАРА ЛЕОПОЛДА

1690-1695

Page 6: Uspon srpskog gradjanstva konacna verzija

КАРЛОВАЧКА МИТРОПОЛИЈА ИМАЛА ЈЕ

ВЕЛИКИ ЗНАЧАЈ У СРПСКОМ ДРУШТВУ ТОКОМ 17. И 18. ВЕКА

КАРЛОВАЧКА МИТРОПОЛИЈА ИМАЛА ЈЕ

ВЕЛИКИ ЗНАЧАЈ У СРПСКОМ ДРУШТВУ ТОКОМ 17. И 18. ВЕКА

Page 7: Uspon srpskog gradjanstva konacna verzija

Настанак грађанске

класе

Page 8: Uspon srpskog gradjanstva konacna verzija

МАНАСТИР ВРДНИК МАНАСТИР ЈАЗАК

Page 9: Uspon srpskog gradjanstva konacna verzija

БАРОКНИ СТИЛ

САБОРНА ЦРКВА У ЗРЕЊАНИНУ

САБОРНА ЦРКВА У НОВОМ САДУ

Page 10: Uspon srpskog gradjanstva konacna verzija

РЕФОРМЕ У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ

ЈОСИФ ДРУГИ II ( 1780 – 1790 ) ЈОСИФ ДРУГИ II ( 1780 – 1790 )

ЦАРИЦА МАРИЈА ТЕРЕЗИЈА ( 1740 – 1780 ) ЦАРИЦА МАРИЈА ТЕРЕЗИЈА ( 1740 – 1780 )

Page 11: Uspon srpskog gradjanstva konacna verzija

ШКОЛСКЕ РЕФОРМЕ У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ :

ЦАРИЦА МАРИЈА ТЕРЕЗИЈА ( 1740 – 1780 )

1777. ЗАКОН ЗА ШКОЛЕ У УГАРСКОЈ И ЊЕНОМ САСТАВУ1779. ДЕКЛАРАТОРИЈУМ

ЈОСИФ II ( 1780 – 1790 ) 1881. ЕДИКТ О ВЕРСКОЈ ТОЛЕРАНЦИЈИ

Page 12: Uspon srpskog gradjanstva konacna verzija

САБОР У ТЕМИШВАРУ 1790.ИЗБОРНИ РАСПРАВНИ*Стефан

Стратимировић изабран за новог

митрополита

*Срби траже Банат за своју аутономну

област

Page 13: Uspon srpskog gradjanstva konacna verzija

РАЗВОЈ ШКОЛСТВА КОД СРБА:

ОСНИВАЊЕ СРПСКИХ ПРОСВЕТНИХ И КУЛТУРНИХ УСТАНОВА :

Page 14: Uspon srpskog gradjanstva konacna verzija

1791. ГИМНАЗИЈА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА

Page 15: Uspon srpskog gradjanstva konacna verzija

1794. СРПСКА ПРАВОСЛАВНА БОГОСЛОВИЈА

Page 16: Uspon srpskog gradjanstva konacna verzija

1810. СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ВЕЛИКА ГИМНАЗИЈА У НОВОМ САДУ

Page 17: Uspon srpskog gradjanstva konacna verzija

ПРЕДСТАВНИЦИ СРПСКЕ ГРАЂАНСКЕ ЕЛИТЕ :

ЈОВАН РАЈИЋ - ИСТОРИЈА

Page 18: Uspon srpskog gradjanstva konacna verzija

ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ ( 1741 -1811 )

Page 19: Uspon srpskog gradjanstva konacna verzija

* СРПСКИ РЕФОРМАТОР И ПРОСВЕТИТЕЉ * ПРВИ МИНИСТАР ПРОСВЕТЕ У СРБИЈИ * ЗАЛАГАО СЕ ДА : 1. СРПСКИ НАРОДНИ ЈЕЗИК ПОСТАНЕ КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 2. ДА СЕ ШИРИ КУЛТУРА И ОБРАЗОВАЊЕ КЊИЖЕВНА ДЕЛА : “СОВЈЕТИ ЗДРАВОГ РАЗУМА” “ ЖИВОТ И ПРИКЉУЧЕНИЈА “

Page 20: Uspon srpskog gradjanstva konacna verzija

ДОМАЋИ ЗАДАТAК

• 1) ПОСЕТИТИ САЈТ : АНТИКВАРНЕ КЊИГЕ • 2) ПРОНАЋИ СТЕМАТОГРАФИЈУ

( ГРБОВНИК ) • 3) НАЦРТАТИ ТРИ ГРБА

• 1) ПОСЕТИТИ САЈТ : АНТИКВАРНЕ КЊИГЕ • 2) ПРОНАЋИ СТЕМАТОГРАФИЈУ

( ГРБОВНИК ) • 3) НАЦРТАТИ ТРИ ГРБА

Page 21: Uspon srpskog gradjanstva konacna verzija

САБОР У ТЕМИШВАРУ 1790. ГОДИНЕ

РАЗВОЈ ШКОЛСТВА : 1791. ГИМНАЗИЈА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА 1794. БОГОСЛОВИЈА

ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ ( 1742 -1811 )

ЦАРИЦА МАРИЈА ТЕРЕЗИЈА ( 1740 – 1780 )

1777. ЗАКОН ЗА ШКОЛЕ У УГАРСКОЈ И ЊЕНОМ САСТАВУ1779. ДЕКЛАРАТОРИЈУМ

ЈОСИФ II ( 1780 – 1790 ) 1881. ЕДИКТ О ВЕРСКОЈ ТОЛЕРАНЦИЈИ

ШКОЛСКЕ РЕФОРМЕ У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ :

Page 22: Uspon srpskog gradjanstva konacna verzija

ХВАЛА НА ПАЖЊИ