Click here to load reader

Życie Regionu 2

 • View
  225

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bezpłatny tygodnik lokalny Życie Regionu Iławskiego. Co tydzień 5.000 egzemplarzy, dostępnych w kilkudziesięciu punktach dystrybucji.

Text of Życie Regionu 2

 • Bezpatny tygodnik w kady pitek

  Nr 2 Nakad: 5.000 tel. 723 951 728 e-mail: [email protected]

  Str. 6-7

  REKLAMA

  Pitek

  14wrzenia

  2012

  Ostatnie poegnanieKs. Dziekana Lucjana Gellerta

  Str. 14-15

  Str. 8-9

  Marcin Paturalski opowia-da o barierach architekto-nicznych w yciu niepeno-sprawnego przedsibiorcy.

  Str. 3

  700 lat Gadowa

  Samobjczy gol w meczu

  ligowym

 • DRUGA STRONA YCIA2

  Bezpatny tygodnik.Nakad: 5 tys. egzemplarzy.Zasig: Iawa i region iawski. Dystrybucja bezporednio do domw, firm i instytucji, dostpna w 15 punktachDruk: Express Media Sp. z o.o., Bydgoszcz

  REDAKCJA14-200 Iawa, ul. NIepodlegoci 10tel. +48 723 951 728e-mail: [email protected]/zycieregionu

  REDAGUJE ZESPRedaktor naczelnaEdyta Kocya-Pawowskae-mail: [email protected] Lewkiewicz, Miosz Klepczyski,Hubert Mynarczyk

  BIUROWioletta Drzewiskae-mail: [email protected]

  REKLAMAGosia Raszkowskatel. +48 603 937 574e-mail: [email protected]

  KOLPORTAtel. +48 723 951 728e-mail: [email protected]

  SKAD I DTPIneo Creative Design Group Andrzej Bryzektel. +48 535 500 005e-mail: [email protected]

  WYDAWCA

  Dzie dobry!Powiat iawski bie-gami stoi! Tak mo-na by rzec, patrzc na ilo organizo-wanych w okolicz-nych miastach zawodw w biegach. Podziwiam gwnych bohaterw, ktrzy z atwoci pokonuj kolejne kilometry, ale podziwiam te tych, ktrzy dopiero rozpoczynaj swoj przygod z t dyscyplin. Czsto s to osoby, ktre po wielu latach za-siedzenia za biurkiem (skd ja to znam?) postanowiy wrci do ak-tywnego trybu ycia. A jeszcze kilka lat temu nie byo wida na naszych ulicach, alejkach wok jezior (ww-czas nie byo te tych alejek) tylu za-palecw biegania. Ale przysza do nas moda na aktywne spdzanie cza-su. Koniunktur na t mod wyczuli rwnie organizatorzy imprez spor-towych. I dziki temu mamy Susk Rund dla pocztkujcych, bo do pokonania jedynie 5700 metrw, Lubawsk Dych dla bardziej do-wiadczonych z 10-kilometrow tra-s i w kocu Pmaraton Iawski, do ukoczenia ktrego trzeba solidnie si przygotowa. Tegoroczny w ubie-g niedziel ukoczyo blisko 350 biegaczy, z czego 1/4 to mieszkacy naszego powiatu. Byli wrd nich uczniowie, nauczyciele, przedsi-biorcy itd. cay przekrj spoecze-stwa. I to wanie jest najpikniejsze. Wszyscy rywalizuj na tych samych zasadach, bez faworyzowania tego, ktry dysponuje lepszym sprztem. Liczy mona jedynie na siebie, swo-je umiejtnoci, wytrzymao i si charakteru. Moe to wanie to przy-ciga rzesze biegaczy. A o tym, czy te-goroczna impreza zahipnotyzowaa nastpnych amatorw dugodystan-sowych biegw, przekonamy si za rok. Organizatorzy ju zapraszaj, a ja zachcam wraz z nimi.

  Na grzyby marsz!

  Tekst i fot. Iwona Lewkiewicz

  Redakcja nie zwraca nadesanych tekstw i zastrzega sobie prawo dokonywania skrtw

  oraz adiustacji.Za tre reklam i

  ogosze redakcja nie odpowiada.

  Nr 2, PITEK, 14 wrzenia 2012www.zycieregionu.pl

  Grzyby ze wzgldu na swoje walory smakowe i zapachowe s bardzo chtnie spoywane. Wycieczki do lasu to jedna

  z ulubionych form spdzania czasu wolnego. Musimy jednak pamita, e w naszych lasach, oprcz jadalnych grzybw, moemy

  spotka te niejadalne, a nawet trujce. Szczeglnie niebezpieczne s gatunki truj-ce, ktre mog doprowadzi do choroby, a nawet mierci, dlatego wiedza i zdrowy rozsdek s na grzybobraniu potrzebne. O bezpiecznym grzybobraniu Iwonie Lew-kiewicz opowiada Przemysaw Pierunek z iawskiego Nadlenictwa.

  - Jesie to okres przeznaczony dla mionikw grzybobrania, chocia pierwsze gatunki pojawiy si ju duo wczeniej- Sezon grzybowy rozpoczy kurki, pojawiy si ju w lipcu. Pniej by pierwszy wysyp prawdziwkw i kolarzy. Teraz w lesie jest na tyle sucho, e grzyby rosn rzadko i sporadycznie. Czekamy na deszcz, nie tylko ze wzgldu na grzyby, ale rwnie na rosnce zagroenie poarowe.- Jakie gatunki grzybw moemy spotka w naszych lasach?- Mamy cay przegld pospolitych gatunkw grzybw, od kurek poprzez kolarze, podgrzybki, rydze, opieki, malaki a po prawdziwki. S rwnie gatunki chronio-ne, jak purchawica olbrzymia czy szmaciak gazisty. W sprzyjajcych warunkach kiedy jest ciepo i mokro, grzybw mamy pod dostatkiem.- Bardzo czsto wdrwki do lasu kocz si tragicznie. Nieznajomo grzybw moe doprowadzi do choroby a nawet mierci. Jak mona ustrzec si przed zbieraniem trujcych gatunkw?- Bardzo wane w grzybobraniu jest posiadanie odpowiedniej wiedzy o poszczeglnych gatunkach. Znajomo ich cech cha-rakterystycznych, podobiestw i rnic wzgldem gatunkw trujcych uchroni nas przed skutkami toksyn zawartych w grzybach trujcych poczwszy od zwykych niestraw-noci, poprzez uszkodzenie wtroby, a po zagroe-nie ycia. Pomocne mog tu by atlasy dostpne w ksigarniach czy te strony internetowe.- Odpowiednie ubranie jest te istotn rzecz w lesie. Oprcz samego grzybobrania i de-lektowania si piknem przyrody naraeni jestemy te na inne zagroenia

  - Zanim wybierzemy si na grzyby, dobrze jest ubra si w co z dugimi rkawami, nakrycie gowy i wysokie buty. Unikniemy w ten sposb atakw ze strony kleszczy, komarw, a wyso-kie buty uchroni nogi przed skrceniami. Dobrym zwyczajem jest po powrocie dokadnie si obejrze w poszukiwaniu kleszczy.- Czy planuje si w przyszoci wprowadzenie zezwolenia na grzybobranie tak jak np. karta wdkarska?- Nasze lasy s oglnodostpne, zbiory podw runa lenego rwnie. Co prawda s kraje, jak np. Wochy, gdzie zbiory grzybw s patne i ograniczone, jednak w Polsce, w lasach pastwowych, takie unormowania nie obowizuj.- Ludzie nie do koca wiedz, jak bezpiecznie zbiera grzyby. Jakie s najczstsze

  bdy popeniane podczas grzybobrania?- Najczstsze bdy grzybobrania to zbiory do foliowych toreb, wyrywanie

  grzybw z grzybni i cik, rozgarnianie ciki w poszukiwaniu grzybw, no i oczywicie niedostateczna znajomo poszczeglnych gatunkw. Nie po-winnimy zbiera grzybw nierozwinitych i starych. Nierozwinite czsto nie daj moliwoci oceny cech charakterystycznych, a stare nie maj ju wartoci ani smakowych, ani odywczych. Tak jak trujce, pozostawmy je

  w lesie nienaruszone. Mieszkacy lasu spoytkuj je chtnie. Niestety, wielu pseudogrzybiarzy takie grzyby niszczy. Ale bdy w trakcie grzybobrania nie

  zawsze zwizane s z grzybami. Mam na myli bdy w naszym zacho-waniu. W lesie pozostawiamy tony mieci. Nasze nawoywania

  posz mieszkacw lasu, a pozostawione na skrzyowaniach samochody blokuj przejazd wszelkim subom. A przecie do lasu czasami musi wjecha karetka czy stra poarna. Samo-chody zostawmy wic na miejscach postojowych, z roku na rok

  mamy ich coraz wicej. mieci zabierzmy ze sob, zwierzta ich nie potrzebuj, a i czysty las jest przecie duo przyjem-

  niejszy. Musimy rwnie pamita o tym, e wjazd do lasu samochodem jest zabroniony. Moemy porusza si je-

  dynie drogami oznakowanymi do ruchu. W innym przypadku grozi nam mandat.

  Zapraszamy zatem do wdrwek po lesie, pozostawmy go jednak w takim stanie, w ja-

  kim go zastalimy.

  REKLAMA

  brak pomysu? ZNAJDMY GO RAZEM!

  Zadzwo do nas teraz i umw siz naszym przedstawicielem!

  Twj sukces to nasz sukces!

  +48 603 937 574Sprawd nasza ofert na nasze stronie: www.zycieregionu.pl

 • OPINIE 3

  Zapiesz Nas

  Katarzyna Lenckowska: - Jeli chodzi o infrastruktur iawsk, na pewno jest lepiej, ni w powiecie. Skupiajc si na samym miecie uwaam, e budynki najwaniejszych instytucji s w miar dobrze przystosowane. Jest widoczne goym okiem, e budynek Starostwa Powiato-wego czy nawet nasza siedziba maj podjazd dla osb niepenosprawnych.. Inn spraw s oczywicie schody, ktre mieszcz si w budynkach posiadajcych podjazdy. To utrudnia dal-sze poruszanie si. Wiem, e gorzej jest w pozostaych miastach powiatu iawskiego; wiem, e organizowane s akcje spoeczne, ktre maj ukaza, jak trudno jest si dosta do wielu budynkw uytecznoci publicznej. Przykadem jest akcja przeprowadzona przez Warsztat Terapii Zajciowej w Suszu, gdzie zdrowe osoby miay okazj na wzku inwalidzkim dosta si do orodka zdrowia czy urzdu pracy i okazao si, e jest to niemoliwe. Komunikacja miejska rwnie jest trudna w korzystaniu przez osoby niepenosprawne. Autobus niskopodogowy na terenie Iawy jest, z tego co mi wiadomo, tylko jeden. Czstym przypadkiem s dzwonki dla osb niepe-nosprawnych, ktre uatwiaj zaatwienie spraw w danej placwce. Pracownik schodzi do osoby dzwo- nicej i pomaga w realizacji wizyty. Na terenie Iawy s szkoy dostosowane do potrzeb osb niepenosprawnych, ktre korzystaj z dofinansowania PFRON-u. W szkoach rednich utrudnienia s ju wiksze. Szkoa wysza w Iawie jest dostosowana. Po-siada wind, ktra prowadzi na kade pi-tro. Coraz wicej brukowych chodnikw z pewnoci te jest sporym uatwie-niem. PCPR nie moe wpywa na wadze, ale moe nawietla problemy zwiza-ne z osobami nie-penosprawnymi, prowadzc kampa-nie informacyjne.

  Bariery (nie) do pokonaniaTemat nie jest nowy, ale odkd jako spoeczestwo stalimy si bardziej wiadomi swoich saboci i umiemy rozwizywa coraz wicej problemw cywilizacyjnych, wci walczymy z barierami nie do pokonania. Te bariery to czasem schody po samo niebo, a czasem nawet jeden niski schodek. Dla osoby w peni sprawnej takie ar-chitektoniczne zawioci to aden problem. Jednak nie dla kogo, kto fizycznie w peni sprawny nie jest. O przystosowanie Iawy do potrzeb osb poruszajcych si m.in. na wzkach inwalidzkich pytamy Marcina Paturalskiego, niepenosprawnego przedsibiorc z Iawy oraz z Katarzyn Lenckowsk, pracownika socjalnego do spraw osb niepenosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

  Nagorco

  Zapytalimy mieszkacw Iawy o ich stanowisko w

  sprawie przystosowania miasta i budynkw uytecznoci

  publicznej dla osb niepenosprawnych.

  Tekst i fot. Miosz Klepczyski

  Dwie strony medalu

  Marcin Paturalski: - Jestem osob niepenosprawn od 21 lat, jed na wzku. Wiele si zmienio przez te wszystkie lata, ale

Search related