of 16/16
ZAVLEČENÍ SAVCI

ZAVLEČENÍ SAVCI

 • View
  55

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ZAVLEČENÍ SAVCI. KRÁLÍK:. TŘÍDA: SAVCI PODTŘÍDA: PLACENTÁLOVÉ ŘÁD: ZAJÍCI ČELEĎ: ZAJÍCOVITÍ. KRÁLÍK HISTORIE ZAVLEČENÍ:. - PowerPoint PPT Presentation

Text of ZAVLEČENÍ SAVCI

 • ZAVLEEN SAVCI

 • KRLK:TDA: SAVCIPODTDA: PLACENTLOVD: ZAJCIELE: ZAJCOVIT

 • KRLK HISTORIE ZAVLEEN:1859 SI NECHAL THOMAS AUSTIN PIVZT 24 KRLK A VYPUSTIL JE DO PRODY. STRAN RYCHLE SE MNOILI A ZPSOBILI VYHYNUT MNOHA PVODNCH DRUH. AUSTRALAN SE POKOUELI JE VYHUBIT STLENM, SPECILNMI NEMOCEMI, DOVEZLI LIKU, STAVLI TISCE KILOMETR PLOT, ALE NIC NEVEDLO K VYHUBEN KRLK. DOVEZEN LIKA NAVC MSTO KRLK ERE PVODN DRUHY, KTER JSOU POMALEJ, PEMNOUJE SE, TAKE VZNIKL PROBLM NAVC. POTY KRLK JSOU VE 100 MILIN.

 • NEBEZPE KRLKA:VYHYNUT PVODNCH DRUH IVCCH SE STEJNOU POTRAVOUOBROVSK KODY ZEMDLCZMN KRAJINU V POU

  NEPVODN ZAVLEEN DRUHY, KTER SE NEKONTROLOVAN MNO SE NAZVAJ INVAZIVN

 • LIKA:TDA: SAVCIPODTDA: PLACENTLOVD: ELMYELE: PSOVIT

 • LIKA HISTORIE ZAVLEEN:V 19. STOLET BYLA LIKA ZAVLEENA DO AUSTRLIE, ABY LIKVIDOVALA KRLKY A ABY MOHLI BRITT KOLONIZTOI ORGANIZOVAT HONY NA LIKU.TE JE STRAN PEMNOEN. LIKY JSOU LIKVIDOVNY OTRVENMI NVNADAMI, JSOU VNOCI OSLEPOVNY SILNM SVTLEM A STLENY Z AUT ATD. PESTO LIKY NEVYHUBILI

 • LIKA - NEBEZPE:HUBEN PVODNCH DRUH - JSOU POMALEJ NE KRLCIKODY V ZEMDLSTV - ZABJ SLEPICE, OVCE

  LIKA JE NEBEZPEN INVAZIVN DRUH

 • VELBLOUD:TDA: SAVCIPODTDA: PLACENTLOVD: SUDOKOPYTNCIELE: VELBLOUDOVIT

 • KRLK HISTORIE ZAVLEEN:V ROCE 1840 DOVEZLI PRVNHO VELBLOUDA DO AUSTRLIE. VELBLOUDI SE POUVALI K PEKONVN POUT, ZSOBOVN, BYLI DLEIT I V ARMD. KDY JE NAHRADILA AUTA BYLI NKTE VYPUTNI DO PRODY A PEMNOILI SE. DNES JE V AUSTRLII PES 1 000 000 VELBLOUD A VLDA JE CHCE STLET Z LETADEL. AUSTRLIE JE JEDINN MSTO NA SVT, KDE IJ DIVOC JEDNOHRB VELBLOUDI.NKTE JEDINCI JSOU ODCHYCOVNI, CVIENI K JZD, ABY MOHLI VOZIT TURISTY, PRODVNI ATD.

 • NEBEZPE VELBLOUD:ZMN KRAJINU V POUZPSOB VYMRN PVODNCH DRUH NEBUDOU SE MT IM IVIT

  NEPVODN ZAVLEEN DRUHY, KTER SE NEKONTROLOVAN MNO SE NAZVAJ INVAZIVN

 • KOKA:TDA: SAVCIPODTDA: PLACENTLOVD: ELMYELE: KOKOVIT

 • KOKA HISTORIE ZAVLEEN:V 19. STOLET BYLY KOKY ZAVLEENY S NMONKY, KTE JE VOZILI, ABY SE CHRNILI PED KRYSAMI A POTKANY. KOKY ZDIVOELY A LOV VZCN DRUHY VANATC, PAPOUK AJ. LID JE SICE LOV, POKLDAJ OTRVEN NVNADY, ALE KOEK PIBV.

 • NEBEZPE KOEK:VYHUBEN OHROENCH DRUH VANATC A PAPOUK

 • MYI, KRYSY, POTKANI:TDA: SAVCIPODTDA: PLACENTLOVD: HLODAVCI

 • HLODAVCI:HLODAVCM SE PODAILO DO AUSTRLIE DOSTAT JI PED MILINY LET. DAL PIVEZL LOVK. PEMNOUJ SE A ZPSOBUJ DAL KODY

 • DAL INVAZIVN DRUHY:VODN BUVOL Z JV ASIEBRUMBY ZDIVOEL AUSTRALSK KFRETKA