of 14 /14
Savci Savci 4. ročník 4. ročník Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Savci 4. ročník

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. Savci 4. ročník. Savci. Hlavní znaky: Patří mezi živočichy, obratlovce, osou jejich těla je páteř složená z obratlů. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Savci 4. ročník

Page 1: Savci 4. ročník

SavciSavci

4. ročník4. ročník

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Page 2: Savci 4. ročník

SavciSavci

Hlavní znaky:Hlavní znaky: Patří mezi Patří mezi

živočichy, živočichy, obratlovce, osou obratlovce, osou jejich těla je páteř jejich těla je páteř složená z obratlů.složená z obratlů.

Mláďata se živí Mláďata se živí sáním mateřského sáním mateřského mléka.mléka.

Page 3: Savci 4. ročník

KostraKostra

Je oporou těla, chrání vnitřní orgány a spolu Je oporou těla, chrání vnitřní orgány a spolu se svalstvem zajišťuje pohyb.se svalstvem zajišťuje pohyb.

Skládá se z kostí, které jsou navzájem Skládá se z kostí, které jsou navzájem spojeny pevně nebo pohyblivými klouby.spojeny pevně nebo pohyblivými klouby.

Hlavní části kostry jsouHlavní části kostry jsou: :

lebka lebka

páteř složená z obratlůpáteř složená z obratlů

kostra hrudníku složená z žeber a hrudní kostra hrudníku složená z žeber a hrudní kostikosti

kostra předních a zadních končetinkostra předních a zadních končetin

Page 4: Savci 4. ročník

lebka

lopatka

žebra

páteř

kostra předních končetin

kostra zadních končetin

Page 5: Savci 4. ročník

Tělo Tělo

u většiny savců je tělo u většiny savců je tělo pokryto srstípokryto srstí

• delfín má povrch těla pokryt velmi hladkou kůží

Page 6: Savci 4. ročník

PohybPohyb

Pohyb savců závisí na životních podmínkáchPohyb savců závisí na životních podmínkách Savci se pohybují: Savci se pohybují: 1) 1) na soušina souši – chůze, běh, šplhání – chůze, běh, šplhání

2) 2) ve vzduchuve vzduchu – létání (netopýr) – létání (netopýr)

3) 3) ve voděve vodě – plavání (delfín, velryba) – plavání (delfín, velryba)

Page 7: Savci 4. ročník

RozmnožováníRozmnožování

Většina savců Většina savců rodí živá rodí živá mláďata, která mláďata, která se vyvíjejí v těle se vyvíjejí v těle matky a po matky a po narození se živí narození se živí mateřským mateřským mlékem.mlékem.

Page 8: Savci 4. ročník

PotravaPotrava

1) býložravci1) býložravci – – živí se živí se rostlinnou rostlinnou potravoupotravou

Page 9: Savci 4. ročník

2) 2) masožravcimasožravci – živí – živí se živočišnou se živočišnou

potravoupotravou

Page 10: Savci 4. ročník

3) 3) všežravcivšežravci – živí – živí se rostlinou i se rostlinou i

živočišnou potravouživočišnou potravou

Page 11: Savci 4. ročník

VýznamVýznam

Někteří savci přinášejí člověku užitekNěkteří savci přinášejí člověku užitek

Např. hospodářská zvířataNapř. hospodářská zvířata Kůň – tažná sílo, sportKůň – tažná sílo, sport Ovce – vlna, maso, mléko, kůžeOvce – vlna, maso, mléko, kůže Kráva – mléko, maso, kůžeKráva – mléko, maso, kůže Lovná zvěř se loví pro maso nebo kožešinuLovná zvěř se loví pro maso nebo kožešinu

Page 12: Savci 4. ročník

Někteří savci se Někteří savci se chovají pro užitek i chovají pro užitek i radostradost

Pro radost člověk chová Pro radost člověk chová psa, kočku, křečka, morče psa, kočku, křečka, morče ……

Pes však může být zvlášť Pes však může být zvlášť vycvičený jako pes vycvičený jako pes lovecký, hlídací, policejní, lovecký, hlídací, policejní, záchranářský nebo vodící.záchranářský nebo vodící.

Kočka zase loví myšiKočka zase loví myši

Page 13: Savci 4. ročník

Někteří savci můžou být i škůdciNěkteří savci můžou být i škůdci Např. hraboš, myš nebo potkan škodí na polích, ve Např. hraboš, myš nebo potkan škodí na polích, ve

skladech s potravinami nebo mohou přenášet skladech s potravinami nebo mohou přenášet nakažlivé choroby.nakažlivé choroby.

Page 14: Savci 4. ročník

Autor: Mgr. Iva HořejšíZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p. Tř. (www.zsrozmital.cz)

Savci – přírodověda 4. ročník ZŠ

Použitý software: držitel licence – ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p. Tř.Windows XP ProfessionalPowerPointPřírodověda – Věra Štiková – Nová školaPřírodověda – RNDr. J. Jurčák - ProdosPřírodověda – J. Mladá, L. Podroužek – SPNPřírodověda – D. Kvasničková - FortunaPřehledy živé přírody - AlterObrázky z internetu