12
Savci biomů Savci biomů světa světa 8. ročník 8. ročník

Savci biomů světa

  • Upload
    aquila

  • View
    156

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Savci biomů světa. 8. ročník. BIOM. velké přírodní celky s podobnými přírodními podmínkami v každém biomu žijí charakterističtí živočichové rostou charakteristické rostliny. Tropické deštné lesy. okolo rovníků průměrná teplota 24 – 29°C každodenní srážky => dostatek vody - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Savci biomů světa

Savci biomů Savci biomů světasvěta8. ročník8. ročník

Page 2: Savci biomů světa

BIOMBIOM velké přírodní celky s podobnými velké přírodní celky s podobnými

přírodními podmínkamipřírodními podmínkami v každém biomu žijí v každém biomu žijí

charakterističtí živočichovécharakterističtí živočichové rostou charakteristické rostlinyrostou charakteristické rostliny

Page 3: Savci biomů světa

Tropické deštné lesyTropické deštné lesy okolo rovníkůokolo rovníků průměrná teplota 24 – 29°Cprůměrná teplota 24 – 29°C každodenní srážky => každodenní srážky => dostatek vodydostatek vody druhově bohatá společenstvadruhově bohatá společenstva produkce kyslíkuprodukce kyslíku

Page 4: Savci biomů světa

SavanySavany v tropickém pásuv tropickém pásu období dešťů a suchaobdobí dešťů a sucha vysoké trávy, občas stromvysoké trávy, občas strom

Page 5: Savci biomů světa

Pouště a polopouštěPouště a polopouště ve všech podnebných pásechve všech podnebných pásech v tropech: teplotní rozdíl den/nocv tropech: teplotní rozdíl den/noc

Page 6: Savci biomů světa

StepiStepi travnaté biomy mírného pásutravnaté biomy mírného pásu nedostatek srážek => nejsou stromynedostatek srážek => nejsou stromy

Page 7: Savci biomů světa

Lesy mírného pásuLesy mírného pásu severní polokouleseverní polokoule původně listnaté nahrazeny často původně listnaté nahrazeny často

smrkovými monokulturamismrkovými monokulturami

Page 8: Savci biomů světa

TajgaTajga = severské jehličnaté lesy= severské jehličnaté lesy Studený pás severní polokouleStudený pás severní polokoule RašeliništěRašeliniště

Page 9: Savci biomů světa

TundraTundra nízké teploty, promrzlá půdanízké teploty, promrzlá půda lišejníky, zakrslé dřvevinylišejníky, zakrslé dřveviny

Page 10: Savci biomů světa

Polární oblastPolární oblast

Page 11: Savci biomů světa

Moře a oceányMoře a oceány Největší část zemského povrchuNejvětší část zemského povrchu

Page 12: Savci biomů světa

Zápis o sešituZápis o sešitu Shrnutí – strana 41Shrnutí – strana 41 Samostatná práceSamostatná práce: :

vypsat biomy podle učebnice, vypsat biomy podle učebnice, najít a vypsat ke každému biomu najít a vypsat ke každému biomu

A) savce, kteří v něm žijíA) savce, kteří v něm žijí B) problémyB) problémy