Zatita u dijaskopiji

 • View
  81

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zaštita u dijaskopiji. Inž. med. rad. Tomislav Benaković. Dijaskopske pretrage. Što je dijaskopija? Gdje se koristi dijaskopija? Koja je uloga inženjera medicinske radiologije kod dijaskopskih pretraga? Kako smanjiti dozu zračenja na pacijenta i medicinski tim kod ovih pretraga?. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Zatita u dijaskopiji

 • Zatita u dijaskopijiIn. med. rad. Tomislav Benakovi

 • Dijaskopske pretrageto je dijaskopija?Gdje se koristi dijaskopija?Koja je uloga inenjera medicinske radiologije kod dijaskopskih pretraga?Kako smanjiti dozu zraenja na pacijenta i medicinski tim kod ovih pretraga?

 • Dijaskopija je metoda u radiologiji gdje se kroz snimani dio tijela pacijenta proputa konstantni snop rendgenskog zraenja, to rezultira dobivanjem snimke u realnom vremenu.

 • Dijelovi detektora dijaskopskog aparata1 Elektronsko pojaalo

  2 Fluorescentna ploa

  3 Sustav lea

  4 Kamera

 • Gdje se koristi dijaskopija?U dijagnosticiKontrastne pretrage GI sustava (irigografija, pasae)Klasina angiografijaU intervencijiIntervencijska radiologija (dilatacije, postavljanje stenta, drenae, vertebroplastika)Traumatoloke intervencije (postavljanje kondilarnih ploa, raznih kinera, razne repozicije)

 • Koje mjere zatite trebamo provesti kod pacijenta?Maksimalno skraivanje vremena efektivne dijaskopijeTreba olovnom pregaom zatititi pacijenta ukoliko to doputa pretragaTreba paziti na udaljenost pacijenta od izvora zraenjaUvijek kolimirati snop RTG zraenjaTreba postaviti optimalnu kvalitetu RTG snopaTreba izbjegavati elektronsko uveavanje slike

 • Omjer ekspozicije i udaljenosti izmeu cijevi i pacijenta

 • Apsorbirana doza eksponencijalno pada s poveanjem udaljenosti izmeu izvora zraenja i pacijenta

 • Kolimacijom postiemo bolju otrinu slike, te titimo pacijenta od suvinog, nepotrebnog zraenja

 • Regulacijom kvalitete zraenja moemo doprinijeti kvaliteti slike, ali moemo i smanjiti dozu zraenja, bitno je nai pravi omjer

 • Princip rasta doze zraenja kod koritenja elektronskog uveanja slike

 • Porast broja fotona i apsorbirane doze u odnosu na faktor elektronskog uveanja slike

 • Pomagala koja medicinski tim koristi u radiologiji za zatitu od zraenjaOlovne naoale

  Olovni ovratnik

  Olovna pregaa

  Olovne pregrade

 • to jo treba imati na umu?Nikada ne ulaziti u primarni snop zraenjaStajati to dalje od izvora zraenjaUvijek biti sa strane pacijenta s koje se nalazi elektronsko pojaaloProvjeriti da svi lanovi tima nose adekvatan dozimetar

 • K R A JLiteratura:Film:Radioloka zatita u dijaskopijiUniversity Institute for Applied Radiophysics,Lausanne Switzerland 2002obrada: EKOTEH dozimetrija d.o.o.