zaštita povrća

 • View
  103

 • Download
  39

Embed Size (px)

DESCRIPTION

zaštita povrća

Text of zaštita povrća

 • Zatita povra od bolesti i tetoina

  Vesna Cer

 • HerbicidiFungicidiInsektiicidiSREDSTVA ZA ZATITU POVRAOstalo*

 • Novi proizvodi u 2011.*

 • * kombinacija 2 a.m. azoksistrobin / Quadris/ i hlorotalonil / Bravo/ spektar delovanja Plamenjaa Phytophtora infestansCrna pegavost Alternaria solaniPlesnivost lista Fulvia fulvaSiva pegavost lista Septoria lycopersicaeAntraknoza Colletotrichum spp.Pepelnica Erysiphae spp.

 • DVA NAINA DELOVANJAHLOROTALONIL AZOKSISTROBIN

 • Koliina i vreme primeneKoliina primene : 2,5 lit/ha odnosno 25 ml/ar sa intervalom primene od 10-12 dana.Ukoliko su uslovi za razvoj oboljenja izuzetno povoljni, tretman ponoviti za 7 danaTretiranje se obavlja preventivno,nakon nicanja ili rasaivanja.U vreme intenzivnog rasta paradajza, tretmane raditi sa sistemicima / npr.Folio Gold/ sve do cvetanja. Potom, moemo nastaviti tretirati sa Ortivom OptiKarenca je 3 dana za paradajzMogue ja meanje sa Actarom,Chess-om i Karate zeon-om; kao i fungicidom za suzbijanje sive plesni Switch*

 • ZATO DVE AKTIVNE MATERIJE ?1 - Sinergizam delovanja

  AzoksistrobinHlorotalonilOrtiva Opti Plamenjaa+ + ++ + ++ + + +Pepelnica+ + ++ ++ + + +Alternaria solani+ + + ++ + ++ + + + Alternaria alternata+ + ++ + ++ + + +Botrytis++ ++ + +Cladosporium+ ++ + ++ + + +

 • Prema FRAC-u:Azoksistrobin ima veliki rizik od razvoja rezistencije gljiva, deluje na jednom mestu u razvoju gljive (single-site)Hlorotalonil je aktivna materije veoma malog rizika za pojavu rezistencije, deluje na vie mesta u razvoju gljive (multi-site).

  Ortiva Opti je idealna kombinacija u antirezistentnoj strategiji, obezbeujui sigurnost delovanja.ZATO DVE AKTIVNE MATERIJE ?2 Antirezistentna strategija

  *

  FOLIO GOLDBRAVOORTIVA OPTIVREME I NAIN PRIMENEDoza: 2,5 l/ha u max. 1000 l vode/haKoncentracija: 0,25 % (250 ml u 100 l vode)Karenca: 3 dana paradajz, krastavac, lubenica 14 dana graak i pasulj

  *

  Ortiva Opti u paradajzu plamenjaa i crna pegavost

  *

  Ortiva Opti u paradajzu plesnivost lista

 • a.m. emamektin benzoat

  Specijalista za Lepidoptere

  *

  GRUPA : IRAC 6 - NATURALITI - AVERMEKTINI

  Poreklo: zemljina bakterija (Streptomyces avermitilis)

  Novi nain delovanja - antirezistentna strategija

  Izuzetno delovanje na gusenice Lepidoptera(delimino: trips, grinje i muve mineri )

  Translaminarno delovanje

  Vrlo kratka karenca ( 1 - 3 - 7 dana )

  Mali ostatci rezidua, pogodan za IPM

  Selektivan za korisne insekte NOVI INSEKTICID

  *

  iroki spektar delovanja primarno za LepidoptereTranslaminarno delovanjeirok spektar, iroke registracijeJedinstven nain delovanjaPotpuna zatita unutar listaBrza fotodegradacija na biljciNema unakrsne rezistencije osim ABADelovanje na dva mestaSigurnost za pojavu rezistencijeNaturalit prirodni proizvodPovoljan toksikoloki profil, pogodan za IPMBrzo usvajanje u listOtpornost na ispiranje kiomDelovanje preko ljuske jaja i svih stadija larviPreventivno i brzo zaustavlja tete Paraliza insekta odmah nakon usvajanja a.m.Brzo delovanje u svim stadijumima larveZnaaj i prednosti Bez rezidua, OK karenca , OK za korisne insekteVrlo efikasan na mnoge lepidoptere

 • Mesto i nain delovanja Affirmaa

  *

  Mesto delovanja Avermektina( Sinapsa na spoju nerva i miia )Kretanje i ishrana insekata obavlja se uz pomo miia koji dobijaju nadraaje preko nervnog sistema.Nervi otputaju neurotransmitere koji se veu na receptore miia. Kontrola skupljana i oputanja miia regulisana je protokom pozitivno i negativno nabijenih jona Na i Cl koji idu prema negativno nabijenom miiu.sinapsaStanica miinog vlaknaivana stanica

  *

  Mali rizik od rezistencijeDva mesta delovanja emamectina Kontrolisani sa vie genaMala verovatnost da e se pojaviti rezistentnost larvi na oba mesta delovanja

  Recesivni geniMutacija na ciljanim mestima mora biti prisutna kod obe jedinke (mujak i enka )

  Antirezistentna strategijaAffirm koristiti max dva puta u bloku i max 3 puta tokom vegetacijeUnakrsna rezistencija mogua samo sa ABA ( Vertimec )Ako se koristi Vertimec rauna se kao da je prskano sa Affirmom

  *

  Lepidoptera : larve - gusenicaAffirm deluje na sve razvojne stadijume gusenicaOvi-larvicidno delovanje poinje izlaskom gusenice iz tretiranih jaja

  *

  Nain delovanja: Ovi - larvicidno delovanjeEmamectin je liposolubilan i penetrira u ljusku jaja (horion ). Progrizanjem horiona L1 larva dolazi u dodir sa emamectinom i ugiba pre nego napravi tetu

  *

  Nii larveni stadijumi gusenica su vrlo osetljivi na EmamektinOvi-larvicidno delovanjeLarve nekih leptira nakon izlaska iz jaja jedu ljusku jaja L1 larva uginjava pre nego to zapone initi tetu

  **

  Odlino delovanje na gusenice koje se primarno hrane lisnom masomLarve koje su ule u plod ( neke vrste savijaa ) ne moe ubitiDelovanje emamectina na odrasle guseniceZa njih je bitno pravovremeno prskanje

  **

  Kontaktno delovanje AffirmaLarva (gusenica) mora biti izloena direktnom kontaktu sa insekticidomPraktino se to deava tokom prskanja ili prvih 6 - 24 sata nakon prskanjaU praksi se preporuuje prskanje u ranim jutarnjim ili veernjim satima te na oblaan dan da bi se i produilo vreme kontaktnog delovanja i penetracija u list

  *

  Translaminarno kretanje emamektina Aktivna materija ( emamectin ) penetrira kroz tkivo lista pasivnom difuzijom sa ogranienim lateralnim kretanjemZa puno delovanje potrebno je kvalitetno oprskati list i koristiti silikonske okvaivae (Etalfix pro)EMAEMAEMAEMA

  *

  Translaminarno delovanje emamektina Prednosti Affirma u odnosu na druge insekticideEMA unitava larve koje ive u listu

  *

  Translaminarno delovanje emamektina Prednosti Affirma u odnosu na druge insekticideUnitava larve koje se hrane na neprskanoj starni lista

  *

  Aktivna materija u listu osigurava rezidualno djelovanje 7-10 danaPrednosti Affirma u odnosu na druge insekticideTranslaminarno delovanje emamektina

  *

  Brzo upijanje u list - nema ispiranja aktivne mat. kiom i navodnjavanjem Dovoljno 2 sata bez kiePrednosti Affirma u odnosu na druge insekticide

  *

  Kratka karenca 1 - 3 - 7 dana, niski ostatci reziduaFotodegradacija aktivne materije na povrini lista i ploda u roku 6-24 sataPrednosti Affirma u odnosu na druge insekticide

  *

  Selektivan za korisne insekte pogodan za IPMFotodegradacija EMA na povrini lista i ploda u roku 6-24 sata =Visoka selektivnost za korisne insektePrednosti Affirma u odnosu na druge insekticide

  *

  Polovina lista sa gornje strane premazana etkicom prethodno namoenom u rastvor Affirma 0,25%Levo netretirano vide se teteod Tetranychus urticaeKoprivine grinjeDesno netretirano vide se tete odLiriomyza spp.Muva lisniog minera Ostatci avermektina u tretiranom listu 7 dana nakon prskanja Avermektin ne prati rastOGLED: Translaminarno delovanje avermektinaTranslaminarno kretanja a.m. Translaminarno kretanja a.m. 7 d nakon prskanja

  *

  Tuta absoluta Lisni miner paradajzaMRTVE GUSENICE UNUTAR MINE (3. dan nakon prskanja)Translaminarno delovanje Affirma

  *

  Translaminarno delovanje AffirmaTuta absoluta Lisni miner paradajza MRTVE GUSENICE UNUTAR MINE (3. dan nakon prskanja)

  *

  Translaminarno delovanje AffirmaTuta absoluta Lisni miner paradajzaL4 larva ugiba tek kad pojede letalnu dozu iz unutranjosti l ista

  *

  Sovice Moljci Plutella xylostellaTuta absolutaOstrinia nubilalisPieris brassicaePieris rapaeKupusariPrimena Affirma u povruSekundarno

  Tripsi, mineri i grinjeLiryomiza spp.Frankliniella occidentalis Primarno - LepidoptereTetranychus urticae

  *

  Registracije i preporuke EMA

  *

  Delovanje EMA na ostale tetnikeOsim odlinog delovanja na gusenice lepidoptera Affirm u mnogim ogledima pokazuje odlino delovanje na Tripse

  Frankliniella occidentalisThrips palmiScirtothrips dorsalis

  Tripsi su specifini tetnici koji ive skriveno, a uspeh u zatiti ne zavisi samo od preparata. Zato je potrebno koristiti svu raspoloivu strategiju ukljuujui blok tretmane insekticidima.

  *

  Toksikologija

  *

  Toksikoloki vrlo prihvatljiv za potroae i siguran za okolinu Niska doza primene ( 15 37 g a.t. / ha )Minimalan tetni uinak na korisne insekteBrza fotodegradacija na biljci ( < 24 sata)Nije volatilan ( ne isparava )Minimalno ispiranje u tlu i brza degradacija a.m.Kratka karenca (1 i 3 dana povre, 7 voe)Minimalan rizik od rezidua na plodovima u poreenju s organofosfornim insekticidima i bisamidimaTOKSIKOLOGIJA

  *

  Srednje crevoBacillus thuringiensis kustakiivani ( Nervni ) sistem insekta Inhibitori Acetilholinesteraze Modulatori Na kanala Aktivatori Cl kanala Modulatori Rianodin receptoraPresvlaenje i preobraajInhibitori sinteze hitina; Inhibitori metamorfozeMesto delovanja insekticida iz palete Syngenta ( gusenice Lepidoptera )Voliam

 • Nordox 75 WG koje boje je bakar?

  *

  Nordox 75 WGSyngenta i Nordox 2010 potpisali su ugovor o suradnji

  Syngenta postaje zastupnik fungicida Nordox 75 WG za sve zemlje Adriaticsa

  *

  NORDOX Agro-GradePrimena: sredstva za zatitu bilja dodatak za ubriva zatita drva

  NORDOX Agro-Grade je bakarni oksid (Cu2O) koji se kao aktivna mat. koristi za formulisanje sredstva za zatitu bilja.NORDOX Agro-Grade je zbog visokog sadraja bakra idelana aktivna mat. za fungicide (solo ili u kombinaciji sa drugim a.m.) Super mikroniziran. Proces proizvodnje omoguava izuzetno male estice. Minimalno 80% NORDOX Agro sadri estice manje od 2 mikrona, to je uzrok izuzetnoj postojanosti na biljkama.

  *

  Nordox 75 WGSuperioran bakreni fungicid

  Najkoncentriraniji WG bakarni fungicid na tritu.75% bakrov oksid (Cu2O)

  Dugog djelovanjaEkonomi

Search related