Click here to load reader

Zaštita povrća

  • View
    270

  • Download
    15

Embed Size (px)

Text of Zaštita povrća

Zatita plodovitog povra i krumpira 2010

KazaloBolesti3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Plamenjaa krumpira Plamenjaa rajice Plamenjaa krastavca i dinje Uzronici polijeganja presadnica Bijela noga Koncentrina pjegavost Trule (rak) stabljike Pepelnica rajice i paprike Pepelnica tikvenjaa Siva plijesan - trule Bijela trule Barunasta plijesan rajice Bakterioze Virus pjegavosti rajice

tetnici17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 injaci i grice Nematode Krumpirova zlatica Lisne ui Koprivina grinja pauk Mekokone i erifidne grinje Lisni mineri Kalifornijski i duhanov trips Bijele muice titasti moljci Kukuruzni moljac- plamenac uta kukuruzna sovica Tuta absoluta

Ostale zatitne mjere29 30 31 32 Desikacija cime krumpira Totalni herbicid Ouragan Etalfix pro novi okvaiva Monitoring tetnika

Openito o zatiti povra33 34 35 36 37 38 39 40 Nedostatak eljeza i kalcija Bumbari i pesticidi Pesticidi i korisni insekti Fizika kompatibilnost pripravaka Fungicidi registracije i doze u povru Insekticidi registracije i doze u povru Tablica za preraunavanje Pravila za zatitu voda

Potovani proizvoai,Uspjeh proizvodnje povra ovisi o znanju uzgajivaa, odnosno o dobrom poznavanju tehnologije proizvodnje. Proizvodnja povra ovisi o pravilnom odabiru sorte u odnosu na klimatske uvjete, svojstvima tla, ispravnoj gnojidbi, obradi i njezi biljaka te uspjenoj zatiti od tetoinja. Nepobitna je injenica da se bez uspjene zatite od tetoinja ne moe postii stabilna i visoko kvalitetna proizvodnja povra. Upravo zbog potrebe za veim znanjem o zatiti povra od tetoinja Syngenta je pripremila ovu brouru sa eljom da svakom proizvoau povra pomogne da na vrijeme uoi pojavu tetnika ili bolesti te da primjenom originalnih pripravaka kvalitetno zatiti svoje biljke. Prije primjene sredstva za biljnu zatitu pomno proitajte uputstva i sa njima uskladite uporabu. Za sve dodatne informacije s povjerenjem se obratite Syngentinom strunom timu: Danko Toli / Specijalist za povre / Tel: + 385 99 21 77 964 e-mail: [email protected] Ivica Malovi / Tel: + 385 98 25 20 66 e-mail: [email protected] Draen Rajnovi / Tel: + 385 99 21 77 959 e-mail: [email protected] Sinia Jelovan / Tel: + 385 99 22 70 929 e-mail: [email protected] Damir Ivai (od 1. srpnja 2010.) e-mail: [email protected]

Tijekom ciklusa proizvodnje potujte naela Dobre poljoprivredne prakse - GAP: Koristite zdravo, visokokvalitetno sjeme i otpornije sorte (Syngenta nudi irok izbor). U proizvodnji presadnica osigurajte optimalne uvjete za nicanje i razvoj mladih biljaka. Predvidite ili unitite domaine bolesti i tetnika na proizvodnim parcelama ili oko njih. Potujte plodored (pravilna izmjena kultura). Provodite optimalnu gnojidbu (posebno duinim gnojivima). Prilagodite nain navodnjavanja moguoj opasnosti od irenja bolesti. uvajte ili koristite prirodne neprijatelje za suzbijanje tetnih kukaca kada god je to mogue. Koristite prognozne modele, lovne klopke, meteo stanice ili pratite nae preporuke (Agroalarm, Direktna pota). Koristite kemijske mjere zatite samo onda kada je to zaista potrebno. Tretiranje obavite onda kada se ostvare povoljni uvjeti za zarazu (jedan dan ranije bolje, nego jedan dan kasnije). tetnike suzbijajte tek kada se pojave tj. dostignu prag tetnosti. Razmake prskanja prilagodite rastu biljke i koliini oborina (30 mm oborina ispire veinu kontaktnih pripravaka). Kombinirajte pripravke iz razliitih skupina otrova i drugaijeg naina djelovanja da se odgodi mogua rezistentnost. Koristite pesticide primjerene stadiju razvoja kulturne biljke, bolesti, tetnika i korova. Postignite maksimalnu kvalitetu aplikacije (podesite prskalice, koristite kvalitetne dizne i okvaivae po potrebi). Potujte registriranu dozu i karencu, te obvezno proitajte uputu uz pripravak. Primijenite sve potrebne mjere zatite radnika koji su u dodiru sa pesticidima. Pravilno zbrinite otpadnu ambalau. Na kraju proizvodnje unitite sve biljne ostatke kako ne bi bili izvor zaraze za narednu sezonu. Za sve potrebne informacije na raspolaganju Vam stoje na struni djelatnici. Vaa Syngenta

(Phytophtora infestans)

Opis i biologija bolesti Napada list, stabljiku i gomolj. Na zaraenom liu prvo se pojavljuju uljne pjege, a kasnije dolazi do odumiranja tkiva. Kod jakog napada bolest se iri na stabljiku i cimu koja se sui. Bolest preivi u tlu, a prenosi se zaraenim gomoljima. Razvoju bolesti pogoduju temperature od 18-25C, uz este kie ili dugotrajne rose. Do kraja vegetacije, spore se sa nadzemnog dijela ispiru kiom ili navodnjavanjem u tlo i na kraju inficiraju gomolje koji trunu u polju ili u skladitu. Mjere zatite Danas su razvijeni brojni modeli i ureaji za prognozu i simulaciju razvoja bolesti na temelju kojih savjetodavne slube daju preporuke. Bolest se suzbija po preventivnom programu vodei rauna o infekcionom potencijalu, oborinama, porastu cime i razmacima izmeu prskanja. U fazi intenzivnog porasta do zatvaranja redova preporuuje se sistemini pripravak Ridomil Gold MZ koji prati rast cime, a biljku titi iznutra i izvana. U periodu zatvaranja redova i rasta gomolja preporuuju se Revus MZ, Pergado MZ ili Revus SC 250 + Daconil ili Quadris (plamenjaa + crna pjegavost). Za zadnja prskanja najbolji izbor je fungicid Shirlan. U intenzivnim nasadima preporuuje se desikacija cime Reglonom 14 dana prije vaenja gomolja.Plamenjaa na listu Plamenjaa na stabljici i listu

Cima potpuno unitena plamenjaom

Plamenjaa na gomoljima

BOLESTI3

Plamenjaa krumpira

BOLESTI

Plamenjaa rajice(Phytophtora infestans)Opis i biologija bolesti Napada sve zelene organe rajice (list, stabljiku i plodove). Prvi simptomi na zaraenim listovima vide su u obliku nepravilnih svjetlo smeih pjega, na kojima se sa donje strane pojavljuje bjelkasta prevlaka. Pjege ubrzo potamne i osue se, a peteljka moe ostati zelena. Na zaraenim zelenim plodovima vide se maslinasto-smee hrapave tvrde zone. Izvor zaraze mogu biti zaraene biljke krumpira. Za razvoj i irenje bolesti potrebna je visoka vlaga, uestale kie, vjetar i optimalna temperatura (18-22C). Suho i toplo vrijeme sa temp. >25C ne pogoduje razvoju bolesti. Mjere zatite Plamenjaa se moe pojaviti rano, ve u proizvodnji presadnica. Za zatitu presadnica preporuuju se organski fungicidi na bazi mankozeba ili sistemici na bazi propamokarba. Nakon sadnje zatita se provodi kontaktnim fungicidom Daconil na razmak prskanja 7-12 dana. U fazi najjaeg porasta i najvee opasnosti od plamenjae preporuuju se Ridomil Gold MZ, Revus MZ ili Pergado MZ. Pred berbu i tijekom berbe naizmjenino preporuamo pripravke kratke karence kao to su Quadris ili Revus SC 250.

Plamenjaa na listu

Plamenjaa na zelenom plodu

Jak napad plamenjae

Nasad rajice uniten plamenjaom

4

(Pseudoperonospora spp.)

Opis i biologija bolesti Najvee tete uzrokuje na krastavcu i dinji posebno u zatienom prostoru. Prvi simptomi uoljivi su na listu u obliku pjega zelenkasto svijetle boje, nepravilna oblika, okruene nervaturom lista. Sa donje strane pjega formira se jedva primjetan maak bijele boje. Na zaraenim listovima tkivo unutar pjega postepeno odumire, uti i postaje tamno smee. Osueni dio pjega se lomi, a list izgleda kao da je iskidan. Kod jakog napada dolazi do odumiranja listova (defolijacije). Za primarnu infekciju potrebne su temperature 16 do 22C i kapljice vode ili vlaga 98100% vie od 5 sati. Magla, rosa, uestale kie i vlaga od navodnjavanja (oroavanja) pogoduju irenju bolesti. Mjere zatite Za prognozu i praenje razvoja bolesti razvijeni su prognozni modeli (Blitecast) i meteo stanice. Ako se ne koriste, treba provoditi preventivnu zatitu kada se ostvare povoljni uvjeti. Razmak izmeu prskanja treba prilagoditi rastu biljke, fenofazi, odabiru pripravka, koliini oborina i proteklom vremenu od zadnjeg prskanja. Za suzbijanje ove bolesti Syngenta je registrirala nekoliko pripravaka kao to su: Daconil (dozvoljen u dinji i lubenici), te Quadris, Revus SC i Revus MZ (dozvoljeni u krastavcu). Pripravci Quadris i Revus su kratke karence i koriste se tijekom berbe naizmjenino, nikad vie od dva puta za redom.

Plamenjaa na listu krastavca (zelenkasto svijetle pjege)

Zaraeni dio lista uti i odumire

Osueni dio pjega se lomi, a list izgleda kao da je iskidan

Jak napad plamenjae na krastavcu

BOLESTI5

Plamenjaa krastavaca i dinje

BOLESTI

Uzronici polijeganja rasada(Pythium i Phytophthora spp.)Opis i biologija bolesti Propadanje biljaka u ranoj fazi proizvodnje presadnica ili nakon sadnje u polju mogu uzrokovati brojne gljivice, a najznaajnije su Pythium i Phytophthora. Pythium vrste se esto javljaju u proizvodnji rasada. Mlade biljice napadaju na mjestu izlaska iz zemlje. Na tom dijelu tkivo postaje vodenasto, a biljka se prelomi. U roku 24 sata moe pasti itav rasad.

Phytophthora vrste (P. nicotianae, P.capsici i sl.) napadaju korijen koji mijenja boju u smeu. Infekcija se dalje iri sistemino preko provodnih snopova i sri prema nadzemnom djelu. Ako napadnu korijenov vrat prvo se pojavi tamnozelena nekroza koja ima prstenast oblik, a stabljika je na tom dijelu suena. Napadnute biljke pokazuju znakove venua, a iznad zaraene zone pokuavaju formirati novo korijenje. Ukoliko ne uspiju propadaju. Ovi paraziti se zadravaju dugo u tlu. U periodima s viim temperaturama, nakon obilnih kia i navodnjavanja, brzo se ire. Mjere zatite Proizvodnju rasada treba obavljati u sterilnom supstratu. Ako je bolest bila prisutna na parceli potrebno je uvesti plodored. Tlo na kojem se sadi povre mora biti ocjedito (preferirati uzgoj na gredicama). Od kemijskih mjera preporuuje se Ridomil Gold MZ (dozvoljen u rajici za plamenjau). 6

Simptomi Pythiuma na presadnici Simptomi fitoftore na korijenovu vratu, rast novog korijena iznad zaraenog mjesta

Fitoftora na korijenovu vra

Search related