Click here to load reader

zasady zdrowego zywienia i aktywnosci · PDF filePiramida przedstawia zasady prawidłowego odżywiania. ... żywienia naszych dzieci. ... Składniki pożywienia człowieka

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of zasady zdrowego zywienia i aktywnosci · PDF filePiramida przedstawia zasady prawidłowego...

DROGI RODZICU

Piramida przedstawia zasady prawidowego odywiania. Informuje o tym, ile porcji rnych grup produktw powinno znale si w posikach, ktre zjadamy w cigu dnia. Przy czym obowizuje zasada, e to co najwaniejsze w racjonalnym odywianiu znajduje si u dou piramidy, czyli podstawy. Po raz pierwszy piramid zdrowego odywiania opracowali uczeni kanadyjscy okoo 30 lat temu.

Drogi Rodzicu, Twoja rola jest szczeglnie istotna w kontekcie zapobiegania dziecicej otyoci, poniewa to rodzice bezporednio ksztatujrodowisko dziecka od najmodszych lat i porednio wpywaj na zachowania, zwyczaje i postawy. Nawyki ywieniowe, ktre wprowadzamy w domu (np. wsplne spoywanie posikw), ksztatuj wzorce ywienia naszych dzieci. Jako osoby odpowiedzialne za dostpno i rnorodno ywnoci w domu, rwnie w ten sposb wpywamy na to, co spoywajnasze pociechy. Nawyki ywieniowe rodzicw odgrywaj zatem niezwykle istotn rol w ksztatowaniu preferencji spoycia ywnoci przez dzieci.

Rnorodno produktw w diecie chroni dzieci i modzie przed niedoborami pokarmowymi i chorobami powstajcymi na ich tle oraz zabezpiecza przed kumulacjzbyt duej iloci jednego rodzaju niezdrowych substancji, konserwantw czy toksyn.

Substancje dostarczajce energii przede wszystkim wglowodany i tuszcze, sporadycznie biaka;Substancje budulcowe gwnie biaka, skadniki mineralne i kwasy tuszczowe;Substancje regulujce witaminy i skadniki mineralne oraz niektre biaka wchodzce w skad enzymw i hormonw.

Skadnikami poywienia czowieka s zarwno produkty pochodzenia rolinnego, jak i zwierzcego. Pod wzgldem chemicznym, substancje wchodzce w skad tych produktw dzielimy na nieorganiczne (woda i sole mineralne) i organiczne (wglowodany, tuszcze, biaka, kwasy nukleinowe i witaminy).

SkSkadniki poadniki poywienia czywienia czowieka owieka

Biaka s podstawowym materiaem budulcowym komrek i tkanek, jako tzw. enzymy bior udzia w wikszoci reakcji chemicznych zachodzcych w organizmie. Bior udzia w transporcie rnych substancji (np. hemoglobina w transporcie tlenu i dwutlenku wgla). Biaka jako przeciwciaa daj odporno organizmowi i mog byrdem energii, szczeglnie w okresie godu (spalanie 1 g biaka dostarcza 4,1 kcal).Sole mineralne w pynach i pokarmach staych zawieraj wiele wanych dla naszego organizmu pierwiastkw. Oto niektre z nich: Wap- skadnik koci i zbw; bierze udzia w krzepniciu krwi Fosfor- skadnik koci i zbw Magnez- skadnik koci; niezbdny do prawidowego funkcjonowania ukadu nerwowego i mini. elazo- wchodzi w skad hemoglobiny i dziki temu moliwy jest transport tlenu i dwutlenku wgla, skadnik mini Jod- skadnik hormonw tarczycy Fluor- wzmacnia szkliwo zbw

b) Skb) Skadniki energetyczneadniki energetyczne

Wglowodany s to zwizki organiczne, ktre najszybciej w organizmie ulegaj przemianom, snajwaniejszym rdem energii potrzebnej do pracy mini (przy spalaniu 1 g cukru otrzymujemy 4,1 kcal). Wglowodany dostarczaj organizmowi okoo 45% energii.Tuszcze s gwnym skadnikiem energetycznym naszego poywienia, gdy spalane, daj ponad dwukrotnie wicej energii ni wglowodany czy biaka.Skadniki energetyczne dostarczaj organizmowi energii niezbdnej do prawidowego funkcjonowania wszystkich narzdw wewntrznych i utrzymania staej temperatury ciaa.

c) Skc) Skadniki regulujadniki regulujcece

Wszystkie skadniki mineralne, a jest ich co najmniej 20, s nieodzowne w przebiegu reakcji chemicznych zachodzcych w naszym organizmie.Niektre pierwiastki wystpujce w sokach mineralnych peni w organizmie bardzo wan funkcj. I tak np. cynk jest skadnikiem hormonalnym insuliny, wchodzi w skad wielu enzymw; kobalt wchodzi w skad witaminy B12, niezbdnej do procesw krwiotwrczych zachodzcych w szpiku kostnym.Jod jest skadnikiem hormonw wydzielanych przez tarczyc, ktre reguluj przemian materii w organizmie.Takie pierwiastki jak zoto, srebro, czy platyna sskadnikami enzymw.

Wsplne spoywanie posikw z rodzin to wany element ksztatowania nawykw ywieniowych. Z bada Instytutu ywnoci i ywienia wynika, e codziennie lub 56 dni w tygodniu wsplne posiki z rodzin spoywa 52,9% badanych dzieci. Wielogodzinne pobyty dzieci i rodzicw poza domem nie sprzyjajorganizacji wsplnych posikw. Jest to jednak wany aspekt edukacji ywieniowej, zarwno dla dzieci jak i opiekunw.

Jeli chcesz, aby Twoje dziecko byo zdrowe, silne i pene energii codziennie zaopatrz je w kolorowy parasol ochronny, czyli warzywa i owoce bdce rdem witamin, skadnikw mineralnych i bonnika. Warzywa i owoce sjednym z podstawowych elementw prawidowo zbilansowanej diety dziecka i nie da si ich niczym zastpi.

Najwaniejsze korzyci dla zdrowia dzieci i modziey wynikajce z uprawiania aktywnoci fizycznej to:Poprawa oglnej sprawnoci fizycznej i umysowejWzmocnienie siy miniowej i koordynacji ruchw zapobiega wadom postawyZwikszone spalanie kalorii zapobiega nadwadze i otyociWiksze dotlenienie mzgu zwiksza sprawno umysowi zdolno zapamitywaniaPoprawa samopoczucia, lepsze odreagowanie stresu i lepsza jako snuMniejsze ryzyko wystpienia chorb przewlekych, jak choroby serca, nadcinienie, nowotwory i cukrzycaPoprawa odpornoci

Sam prowad aktywny styl ycia i bd dobrym przykadem dla dzieciPostaraj si, by czas spdzany z rodzin by jednoczenie czasem spdzonym na aktywnoci fizycznejKorzystaj z ofert zaj dla rodzicw lub rodzin organizowanych przez szko, gmin lub miejskie orodki rekreacjiSprbuj urzdzi domow sal gimnastycznKiedy tylko moesz bd aktywnym. Tak samo postpuj ze swoim dzieckiem. Zamiast wozi je do szkoy, id pieszo, jed na rowerze lub korzystaj z autobusuRuszaj si! Zamiast siedzie przed telewizorem i ogldareklamy, wsta i wykonaj kilka wiczeKsztatuj prawidowe nawyki ustal w domu czas na aktywno fizyczn kadego dnia

Dopilnuj by Twoje dziecko wypijao nie mniej ni1,5-2 litry pynw dzienniePrzypominaj dziecku o zabieraniu butelki wody do szkoyPodawaj dziecku w trakcie rnych aktywnych zabaw szklank wody lub inny niesodzony napjW gorce letnie dni przypominaj dziecku (i sam rwnie pamitaj) o staym popijani pynw

Woda jest jednym z podstawowych skadnikw pokarmowych niezbdnym do ycia

WitaminyWitaminy

Witaminy s to zwizki chemiczne, ktre nie s ani materiaem budulcowym, ani energetycznym, ale s niezbdne do prawidowego funkcjonowania organizmu. Witaminy dzieli si na rozpuszczalne w tuszczach (A, D, E, K) i witaminy rozpuszczalne w wodzie (witaminy grupy B i witamina C)

Brak czasu to czsto tylko wymwka. Jeli zdrowie Twojego dziecka jest dla Ciebie priorytetem, zorganizuj dobrze swj czas, aby byo w nim miejsce na aktywno fizyczn i zdrow ywno!