of 1 /1
NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA Independent Union of The Ministry of Internal Affairs of The Republic of Croatia Ime i prezime OIB Adresa E-mail NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA Mobitel MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA 10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška Ustrojstvena jedinica ZAHTJEV ZA POVRATNU POTPORU iz Fonda kase uzajamne pomoći NSD MUP-a Molim vas da mi u skladu s Pravilnikom o poslovanju Fonda kase uzajamne pomoći i kriterijima za dodjelu povratnih i bespovratnih potpora odobrite povratnu potporu (pozajmicu) sukladno ušteđenom ulogu (omjer 1:3) u novčanom iznosu Dajem svoju suglasnost da mi se od plaće ili egzistencijalnog djela plaće usteže iznos rate za isplaćenu povratnu potporu ( pozajmicu ) . Pristajem da u slučaju nemogućnosti daljnje otplate povratne potpore putem obustave na plaći (zbog umirovljenja, prestanka radnog odnosa, otkaza i sl.) NSD MUP-a može preostalo dugovanje naplatiti od mog novčanog uloga kojeg sam uštedio tijekom članstva u FKUP-u, iznosa bespovratne potpore ili novčanih pomoći na temelju drugih akata sindikata. Ukoliko preostalo dugovanje nije moguće u potpunosti naplatiti od mog ušteđenog uloga, pristajem da u slučaju dospjelosti obveze po ovom Zahtjevu NSD MUP-a može provesti neposrednu prisilnu ovrhu na mojoj cjelokupnoj imovini radi naplate tražbine iz ovog Zahtjeva za što će naknadno odrediti visinu neotplaćenog dijela date povratne potpore, uključujući stvarne troškove opomene. U slučaju nastalog spora nadležan je Općinski sud u Zagrebu. U , dana godine. _____________________ (vlastoručni potpis*) *potpisom ovog zahtjeva pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđujem da su navedeni podaci istiniti te kao korisnik pozajmice potvrđujem da sam upoznat s uvjetima davanja i vraćanja povratne potpore u skladu s Pravilnikom o po slovanju Fonda kase uzajamne pomoći i kriterijima za dodjelu povratnih i bespovratnih potpora. (popunjava NSD MUP-a) Nakon provedenog uvida u evidencije člana FKUP- a dana ____________ godine NSD MUP-a odobrava povratnu potporu u iznosu od _______________________________ kuna na _______________ rata. Broj potpore: _______ ODOBRIO: Zdravko Lončar, predsjednik NSD MUP-a Datum isplate potpore: __________________ NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE 10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1 - www.nsdmup-a.hr - E-mail: [email protected] a.hr IBAN: HR9323400091100195932 - MB:1464604 - OIB:58499309528 predsjednik NSD MUP-a Zdravko Lončar, dipl. krim. telefon: 01/ 2426-440 (spec. 26-440) - telefaks: 01/ 2426-494 (spec. 26-494) Obrazac NSD MUP - 5 /Zahtjev za pozajmicu iz FKUP/ od kuna na mjesečnih rata. (navesti novčani iznos) (navesti broj rata) Molim Vas da mi navedeni iznos uplatite na račun otvoren u IBAN: (naziv banke) (IBAN, 21 znamenka)

ZAHTJEV ZA POVRATNU POTPORU - nsdmup-a.hr · NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA Independent Union of The Ministry of Internal Affairs of The Republic of

Embed Size (px)

Text of ZAHTJEV ZA POVRATNU POTPORU - nsdmup-a.hr · NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MINISTARSTVA UNUTARNJIH...

NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA Independent Union of The Ministry of Internal Affairs of The Republic of Croatia

Ime i prezime

OIB

Adresa

E-mail

NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA Mobitel MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka uka Ustrojstvena jedinica

ZAHTJEV ZA POVRATNU POTPORU iz Fonda kase uzajamne pomoi NSD MUP-a

Molim vas da mi u skladu s Pravilnikom o poslovanju Fonda kase uzajamne pomoi i

kriterijima za dodjelu povratnih i bespovratnih potpora odobrite povratnu potporu (pozajmicu) sukladno uteenom ulogu (omjer 1:3) u novanom iznosu

Dajem svoju suglasnost da mi se od plae ili egzistencijalnog djela plae ustee

iznos rate za isplaenu povratnu potporu ( pozajmicu ) .

Pristajem da u sluaju nemogunosti daljnje otplate povratne potpore putem obustave na plai (zbog

umirovljenja, prestanka radnog odnosa, otkaza i sl.) NSD MUP-a moe preostalo dugovanje naplatiti od mog

novanog uloga kojeg sam utedio tijekom lanstva u FKUP-u, iznosa bespovratne potpore ili novanih pomoi na temelju drugih akata sindikata. Ukoliko preostalo dugovanje nije mogue u potpunosti naplatiti od mog

uteenog uloga, pristajem da u sluaju dospjelosti obveze po ovom Zahtjevu NSD MUP-a moe provesti neposrednu prisilnu ovrhu na mojoj cjelokupnoj imovini radi naplate trabine iz ovog Zahtjeva za to e

naknadno odrediti visinu neotplaenog dijela date povratne potpore, ukljuujui stvarne trokove opomene. U sluaju nastalog spora nadlean je Opinski sud u Zagrebu. U , dana godine.

_____________________ (vlastoruni potpis*)

*potpisom ovog zahtjeva pod materijalnom i kaznenom odgovornou potvrujem da su navedeni podaci istiniti te kao

korisnik pozajmice potvrujem da sam upoznat s uvjetima davanja i vraanja povratne potpore u skladu s Pravilnikom o

po slovanju Fonda kase uzajamne pomoi i kriterijima za dodjelu povratnih i bespovratnih potpora.

(popunjava NSD MUP-a) Nakon provedenog uvida u evidencije lana FKUP- a dana ____________ godine NSD MUP-a odobrava

povratnu potporu u iznosu od _______________________________ kuna na _______________ rata. Broj potpore: _______

ODOBRIO: Zdravko Lonar, predsjednik NSD MUP-a Datum isplate potpore: __________________

NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE 10000 ZAGREB, Avenija Gojka uka 1 - www.nsdmup-a.hr - E-mail: [email protected]

a.hr IBAN: HR9323400091100195932 - MB:1464604 - OIB:58499309528 predsjednik NSD MUP-a Zdravko Lonar, dipl. krim.

telefon: 01/ 2426-440 (spec. 26-440) - telefaks: 01/ 2426-494 (spec. 26-494)

Obrazac NSD MUP - 5 /Zahtjev za pozajmicu iz FKUP/

od kuna na mjesenih rata. (navesti novani iznos) (navesti broj rata)

Molim Vas da mi navedeni iznos uplatite na raun otvoren u

IBAN: (naziv banke) (IBAN, 21 znamenka)

http://www.nsdmup-a.hr/

Text1: Text2: Text3: Text4: Text5: Text6: Text7: Text8: Text9: Text10: Text11: Text12: