Z ROKO V ROKI ZA SO¤’O †a_brosura(2).pdf¢  OHRANIVA TO REKO Ohraniva to reko za najine otroke, prodnat

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Z ROKO V ROKI ZA SO¤’O †a_brosura(2).pdf¢  OHRANIVA TO REKO Ohraniva...

 • Z

  ROKO

  V

  ROK I

  Z A

  S O ČO

 • F U NDAC I JA

  Z A

  S O Č O

  SEE RIVER

  -

 • O HR A N I VA

  T O

  R E KO

  Ohraniva to reko za najine otroke, prodnat svet prežet s kristali vode, S tolmuni, polnimi osončenih gora.

  Sinu dajva skale hrepeneče reke, Vse objeme zeleneče valujočih rok, izročiva mu bregove in nasipe skalnih rož.

  Srebrne prodnike zavijva v nevestino tančico za večno doto najine rojenke, za stopinje njenih drobencljavih nog.

  Vse smaragdne solze zlijva v doto, vse molitve z roženkranjca vodnih sil za njeno blago barvo, pljuskajoči mir.

  - Špela Mrak Literarni natečaj ob Dnevu reke Soče 2011

 • Reka Soča človeka osupne,

  preseneti, očara in začara.

  Neprestano razdaja svoje bogastvo in darove -

  in človek jemlje.

  Ne vedno grabežljivo in požrešno,

  včasih razumno in preudarno,

  včasih s strahospoštovanjem in zavedanjem,

  da je vzel preveč ...

  z zavedanjem, da ob reki ni sam.

  Tukaj nas je več.

  Smo ljudje, so živali, so rastline.

  Je življenje in je prihodnost.

  In tu je reka.

  TU JE SOČA.

  J O Z m O R E m O D O ž I V E T I

  S K U pA J ?

 • R E K A

  p R I L O ž N O S T I

  SOČA DANES

  -

  primorske novice, 15. april 2011: REKA POSTAVLJA OGLEDALO ČLOVEKU

  Dnevnik, 27. julij 2013: NEUREJENA HČI PLANIN

  Delo, 8. april 2011: REČNE SPREMEMBE SO POSLEDICA ČLOVEŠKIH POSEGOV

  primorske novice, 15. oktober 2011: S SOČO KOT SVINJA Z MEHOM

  primorske novice, 6. november 2012 REKA SOČA JE PREKO NOČI UPADLA, NA VRSTI JE SANACIJA

  Delo, 2. september 2011: ENERGETIKI POGLEDUJEJO ZA PRITOKI SOČE

  Delo, 13. april 2011: MAVRIČNI SOŠKI KAMNI NISO LE GRADBENI MATERIAL

  Delo, 4. junij 2013: SOČA JE LAHKO VARNEJŠA, VARNA PA NE BO NIKOLI

  SOČA JUTRI

  -

  Ko vsi zasledujemo isti cilj, so problemi le koraki, ki jih je potrebno prehoditi skupaj, da cilj dosežemo.

  Naš skupen cilj je reka Soča, ki ji bodo tudi prihodnje generacije priznavale enako mero odličnosti kot današnja.

  Poenotenje je temelj sodelovanja, zato je vizija reke Soče ključni element do kakovostnega sobivanja ob reki in z reko.

 • V I Z I JA

  S O Č E

  POVEZUJE Reka Soča povezuje

  interesne skupine, državi, kulture, narode.

  VREDNOTA Reka Soča je vrednota,

  ki se jo zavestno ohranja in varuje.

  SIMBOL Reka Soča je simbol.

  Reka Soča smo ljudje, ki živimo z njo. LJUDJE

  VIR Reka Soča je vir dohodka

  številnim prebivalcem in podjetjem.

  ZGLED Reka Soča je zgled usklajenega sonaravnega urejanja rečnega prostora v dobrobit vseh.

  Reka Soča je prostor rečnega koridorja, ki se ga

  upošteva pri načrtovanju in rabi prostora.

  PROSTOR

  BLAGOVNA ZNAMKA Reka Soča je prepoznavna

  blagovna znamka in dodana vrednost

  z velikim potencialom.

  REKA Reka Soča je reka. Reka Soča je …

 • FUNDACIJA ZA SOČO

  -

  KAJ?

  -

  Organizirana in formalizirana oblika sodelovanja deležnikov, ki z rednim sodelovanjem stremijo k skupnemu cilju in s tem zmanjšujejo potencialna nesoglasja. poenoteni so s skupno vizijo reke Soče.

  ZAKAJ?

  -

  Razdrobljenost želja, potreb in pristojnosti onemogočajo pretok informacij in ustvarjajo nepotrebne konflikte. življenje ob reki ni upravni postopek, ampak družbeni konsenz.

  KAKO?

  -

  Ustanovitev fundacije, ki omogoča neprofitno delovanje, usmerjanje sredstev v plemenite in z vizijo reke Soče skladne namene za trajnostno sobivanje ob in z reko.

  KDO?

  -

  Deležnik je (lahko) vsakdo, ki s svojim delovanjem ali razmišljanjem posega v vodni in obvodni prostor. Fundacija predstavlja hrbtenico sistema sodelovanja in usklajevanja deležnikov.

  NAMEN?

  -

  Namen je jasno opredeljen z vizijo reke Soče, s katero se strinjajo in jo sprejemajo ustanovitelji in deležniki. Fundacija mora biti potrjena s strani pristojnega ministrstva.

  FINANCIRANJE?

  -

  Fundacija ni odvisna od javnofinančnih virov in je prav zato neodvisna. Sredstva za delovanje zagotavlja iz donacij, sodeluje na javnih razpisih. S pridobljenimi sredstvi uresničuje elemente vizije.

  USTANOVITEV?

  -

  posoški razvojni center v okviru izvajanja projektov zagotovi vsebinsko in finančno podporo procesa.

  S O Č A - N A Š A S K Up N A

  O D G O V O R N O S T

 • Projekt SEE River je namenjen oblikovanju skupnih dogovorov o upravljanju mednarodnih rečnih koridorjev, ki upoštevajo tako razvojne kot naravovarstvene interese. To je mogoče doseči s tesnim sodelovanjem številnih strokovnjakov z različnih področij delovanja iz več držav ter aktivnim vključevanjem deležnikov z območja rečnega koridorja, iz regionalnih in državnih institucij. Projekt SEE River v upravljanje voda in rabo prostora uvaja nov pojem raziskovanja: rečni koridor, območje vzdolž obeh bregov reke, kjer se pojavlja največ človekovih pritiskov. Glavni rezultat projekta bo izdelava uporabnega in inovativnega modela, kako doseči prihodnjo celovito in trajnostno rabo rečnih koridorjev, ki upošteva tudi usklajene interese različnih deležnikov. Projektne aktivnosti izvaja 26 partnerskih organizacij iz 12 držav na šestih pilotnih rekah jugovzhodne Evrope: Dravi, Bodrogu, Neretvi, Prutu, Soči in Vjoši.

  Ime projekta: Celostno upravljanje z mednarodnimi rečnimi koridorji v jugovzhodni Evropi Trajanje projekta: 1. 10. 2012 - 30. 9. 2014 Vodilni partner: Inštitut RS za vode Vrednost: 2,107,354.30 EUR Financiranje: Program transnacionalnega sodelovanja Jugovzhodna Evropa Spletna stran: www.see-river.net Facebook: www.facebook.com/pages/SEE-River- Project

  Za vsebino je odgovoren Posoški razvojni center. Oblikovanje: Vladan Srdić, www.studio360.si Fotografije: Arhiv www.dolina-soce.com (Janko Humar, Leonardo Olmin) in arhiv Posoškega razvojnega centra

  Publikacija predstavlja samo stališča avtorjev. Organ upravljanja Programa Jugovzhodna Evropa ni odgovoren za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje publikacija.

  INFO

  -

 • PO SO

  ŠK I

  RA ZV

  OJ N

  I CE

  N TE

  R Tr

  g sv

  ob od

  e 2,

  S I-

  52 22

  K ob

  ar id

  w w

  w .p

  rc .s

  i, in

  fo @

  pr c.

  si w

  w w .s

  ee -r

  iv er

  .n et