Nyheter Reko 2015

 • View
  222

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Nyheter Reko 2015

 1. 1. Reko 2015 Anna Nor d @ARK_Anna_FAR
 2. 2. Syfte r att skapa ett std i arbetet fr att uppn hg kvalitet i redovisningen Frbttra standarden utan frndring av grundstrukturen Erfarenheter frn rdgivningen och kvalitetskontrollen pverkar tillmpningen Rekogruppen FAR/SRF rlig uppdatering Nyheter Reko 2015
 3. 3. 1. Mlsttningar och ansvar Reko 110 Ml och generella principer kad ansats i proaktivitet frn konsultens sida fr att skapa kundnytta Frn br ska kad ansats i anpassad rapportering frn konsultens sida fr att skapa kundnytta Frn br ska Nyheter Reko 2015
 4. 4. 2. Byrrutiner och kvalitetsskring Reko 210 Kvalitetsskring av redovisningsverksamheten ppnar fr att riktlinjerna inte behver vara skriftliga om det finns srskilda skl Nystartad verksamhet Liten omfattning Tillmpningsanvisningarna utfrligare Nyheter Reko 2015
 5. 5. 3. Antagande och omprvning Reko 350 Kombiuppdrag borttagen Innebr INTE att reglerna kring kombiuppdrag r borta utan mste regleras i interna riktlinjer och rutiner. Reko 310 Antagande och omprvning av uppdrag Utfrligare tillmpningsanvisningar om omprvning dr felaktigheter upptcks. Nyheter Reko 2015
 6. 6. 3. Antagande och omprvning forts. Reko 330 Uppdragsavtal Frtydligat vad uppdragsavtalet ska omfatta: Identifiering av parterna Uppdragets omfattning Ansvarsfrdelning Rapportering Principer fr arvodesdebitering Nyheter Reko 2015
 7. 7. 4. Planering Reko 410 har delats upp 1.Reko 410 Planering av redovisningsverksamheten 2.Reko 430 Planering av enskilt redovisningsuppdrag Reko 420 Principer och frutsttningar fr uppdragets utfrande borttagen. Ingr i andra rekos Nyheter Reko 2015
 8. 8. 4. Planering forts. Reko 460 Hantering av felaktigheter i redovisningen Framflyttad frn utfrande (5) Nyheter Reko 2015
 9. 9. 4. Planering forts. Reko 410 Planering av redovisningsverksamheten Frtydligar vad som behver gras Ha ndamlsenlig bemanning Ansvars- & arbetsfrdelning ska planeras Planera medarbetarnas kompetensbehov Planera redovisningsverksamheten Skriftligt Se ver planering en gng per r. I samband med detta samtal med medarbetarna fr att flja upp utvecklingen Nyheter Reko 2015
 10. 10. 4. Planering forts. Reko 430 Planering av enskilt redovisningsuppdrag Tillkommande frn gamla 420 Informera om redovisningsprinciper och mjliga val. Reko 450 Omrden i redovisningen som krver srskild uppmrksamhet Frtydliga att identifierande omrden ska dokumenteras. Nyheter Reko 2015
 11. 11. 5. Utfrande Reko 525 Uppskattningar i redovisningen Utgtt, innehll flyttat Reko 530 Lpande bokfring namnndrat till bokfringsuppdrag Reko 560 Bokslut och rsbokslut/rsredovisning, har blivit 1. Reko 550 Bokslutsuppdrag 2. Reko 555 rsbokslut eller rsredovisningsuppdrag Nyheter Reko 2015
 12. 12. 5. Utfrande forts. Reko 580 Nyckeltal och kassafldesanalyser Tidigare Reko 660 & 665 Reko 590 Insourcinguppdrag Frtydligat vad dokumentation ska best av Nyheter Reko 2015
 13. 13. 6 Rapportering Motsvarande uppdelning som i genomfrande Reko 630 Rapportering av bokslut Reko 635 Rapportering av rsbokslut eller rsredovisning Nyheter Reko 2015
 14. 14. 6 Rapportering forts Bokslutsrapporten frtydligat Markeringar har infrts dr texten ska anpassas till den faktiska situationen Resultatbegreppet frtydligas frn redovisat resultat till rets resultat P 6 flyttad till P 4 fr att frtydliga att man br lmna bokslutsrapport Nyheter Reko 2015
 15. 15. 7 Avslut av uppdrag Nyheter Reko 2015
 16. 16. Tack f r i dag!