36
E34 Wszczepienie/ wymiana kardiowertera defibrylatora jedno-/ dwujamowego oraz E36 Wszczepienie/ wymiana CRT-D > 17 R.Ż. WT.521.4.2016 Opracowanie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ICD_9 NAZWA OŚRODEK POWSTAWANIA KOSZTÓW NAZWA_PEROSNEL 00.17 Wlew czynnika wazopresyjnego Anestezjologia LEKARZ ANESTEZJOLOG 00.17 Wlew czynnika wazopresyjnego Anestezjologia PIELĘGNIARKA ANES 00.241 Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), naczyń wieńcowych Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 00.241 Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), naczyń wieńcowych Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 00.241 Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), naczyń wieńcowych Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 00.40 Zabieg na pojedynczym naczyniu Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 00.40 Zabieg na pojedynczym naczyniu Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 00.40 Zabieg na pojedynczym naczyniu Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 00.41 Zabieg na dwoch naczyniach Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 00.41 Zabieg na dwoch naczyniach Pracownia hemodynamiki LEKARZ inny 00.41 Zabieg na dwoch naczyniach Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 00.41 Zabieg na dwoch naczyniach Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 00.42 Zabieg na trzech naczyniach Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 00.42 Zabieg na trzech naczyniach Pracownia hemodynamiki LEKARZ inny 00.42 Zabieg na trzech naczyniach Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 00.42 Zabieg na trzech naczyniach Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 00.43 Zabieg na czterech lub więcej naczyniach Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 00.43 Zabieg na czterech lub więcej naczyniach Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 00.43 Zabieg na czterech lub więcej naczyniach Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 00.45 Wprowadzenie jednego stentu naczyniowego Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 00.45 Wprowadzenie jednego stentu naczyniowego Pracownia radiologii LEKARZ inny 00.45 Wprowadzenie jednego stentu naczyniowego Pracownia radiologii PIELĘGNIARKA inna 00.45 Wprowadzenie jednego stentu naczyniowego Pracownia radiologii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 00.46 Wprowadzenie dwoch stentow naczyniowych Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 00.46 Wprowadzenie dwoch stentow naczyniowych Pracownia radiologii LEKARZ inny 00.46 Wprowadzenie dwoch stentow naczyniowych Pracownia radiologii PIELĘGNIARKA inna 00.46 Wprowadzenie dwoch stentow naczyniowych Pracownia radiologii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 00.47 Wprowadzenie trzech stentow naczyniowych Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 00.47 Wprowadzenie trzech stentow naczyniowych Pracownia hemodynamiki LEKARZ inny 00.47 Wprowadzenie trzech stentow naczyniowych Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 00.47 Wprowadzenie trzech stentow naczyniowych Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 00.48 Wprowadzenie czterech lub więcej stentow naczyniowych Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 00.48 Wprowadzenie czterech lub więcej stentow naczyniowych Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 00.48 Wprowadzenie czterech lub więcej stentow naczyniowych Oddział kardiologii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 00.48 Wprowadzenie czterech lub więcej stentow naczyniowych Oddział kardiologii Salowa 00.50 Wszczepienie układu resynchronizującego serce bez funkcji defibrylacji [CRT-P] Pracownia elektrofizjologii LEKARZ KARDIOLOG 00.50 Wszczepienie układu resynchronizującego serce bez funkcji defibrylacji [CRT-P] Pracownia elektrofizjologii PIELĘGNIARKA inna 00.51 Wszczepienie układu resynchronizującego serce z funkcją defibrylacji [CRT-D] Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 00.51 Wszczepienie układu resynchronizującego serce z funkcją defibrylacji [CRT-D] Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 00.51 Wszczepienie układu resynchronizującego serce z funkcją defibrylacji [CRT-D] Oddział kardiologii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 00.51 Wszczepienie układu resynchronizującego serce z funkcją defibrylacji [CRT-D] Oddział kardiologii Salowa 00.531 Wszczepienie lub wymiana systemu umiarawiania pracy serca, generatora impulsow regulującego rytm serca (tylko) [CRT-P] Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 00.531 Wszczepienie lub wymiana systemu umiarawiania pracy serca, generatora impulsow regulującego rytm serca (tylko) [CRT-P] Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 00.531 Wszczepienie lub wymiana systemu umiarawiania pracy serca, generatora impulsow regulującego rytm serca (tylko) [CRT-P] Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 00.532 Wszczepienie urządzenia CRT-P z usunięciem jakiegokolwiek istniejącego urządzenia CRT-P lub innego regulującego rytm serca Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 00.532 Wszczepienie urządzenia CRT-P z usunięciem jakiegokolwiek istniejącego urządzenia CRT-P lub innego regulującego rytm serca Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 00.532 Wszczepienie urządzenia CRT-P z usunięciem jakiegokolwiek istniejącego urządzenia CRT-P lub innego regulującego rytm serca Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 00.54 Wszczepienie lub wymiana systemu umiarawiania pracy serca, generatora impulsow do defibrylacji (tylko) [CRT-D] Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 00.54 Wszczepienie lub wymiana systemu umiarawiania pracy serca, generatora impulsow do defibrylacji (tylko) [CRT-D] Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 00.54 Wszczepienie lub wymiana systemu umiarawiania pracy serca, generatora impulsow do defibrylacji (tylko) [CRT-D] Oddział kardiologii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 00.54 Wszczepienie lub wymiana systemu umiarawiania pracy serca, generatora impulsow do defibrylacji (tylko) [CRT-D] Oddział kardiologii Salowa 00.541 Wymiana układu resynchronizującego serce z funkcją defibrylacji [CRT-P] Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 00.541 Wymiana układu resynchronizującego serce z funkcją defibrylacji [CRT-P] Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 00.541 Wymiana układu resynchronizującego serce z funkcją defibrylacji [CRT-P] Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 00.542 Wszczepienie urządzenia CRT-D z usunięciem jakiegokolwiek istniejącego urządzenia CRT-D, CRT-P, rozrusznika lub defibrylatora Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 00.542 Wszczepienie urządzenia CRT-D z usunięciem jakiegokolwiek istniejącego urządzenia CRT-D, CRT-P, rozrusznika lub defibrylatora Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 00.542 Wszczepienie urządzenia CRT-D z usunięciem jakiegokolwiek istniejącego urządzenia CRT-D, CRT-P, rozrusznika lub defibrylatora Oddział kardiologii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 00.542 Wszczepienie urządzenia CRT-D z usunięciem jakiegokolwiek istniejącego urządzenia CRT-D, CRT-P, rozrusznika lub defibrylatora Oddział kardiologii Salowa 00.61 Przezskorna angioplastyka lub aterektomia naczyń przedmozgowych (zewnątrzczaszkowych) Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 00.61 Przezskorna angioplastyka lub aterektomia naczyń przedmozgowych (zewnątrzczaszkowych) Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 00.611 Przezskorna angioplastyka lub aterektomia tętnicy podstawnej Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 00.611 Przezskorna angioplastyka lub aterektomia tętnicy podstawnej Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 00.611 Przezskorna angioplastyka lub aterektomia tętnicy podstawnej Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 00.661 Przezskorna angioplastyka wieńcowa (PCI) z zastosowaniem balonu Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 00.661 Przezskorna angioplastyka wieńcowa (PCI) z zastosowaniem balonu Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 00.661 Przezskorna angioplastyka wieńcowa (PCI) z zastosowaniem balonu Oddział kardiologii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 00.661 Przezskorna angioplastyka wieńcowa (PCI) z zastosowaniem balonu Oddział kardiologii Salowa 00.662 Aterektomia wieńcowa Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 00.662 Aterektomia wieńcowa Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 00.662 Aterektomia wieńcowa Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 00.668 Przezskorna angioplastyka wieńcowa (PCI) z zastosowaniem balonu tnącego Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 00.668 Przezskorna angioplastyka wieńcowa (PCI) z zastosowaniem balonu tnącego Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 00.668 Przezskorna angioplastyka wieńcowa (PCI) z zastosowaniem balonu tnącego Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 00.701 Całkowita operacja rewizyjna stawu biodrowego BLOK OPERACYJNY LEKARZ 00.701 Całkowita operacja rewizyjna stawu biodrowego BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 00.701 Całkowita operacja rewizyjna stawu biodrowego BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 00.701 Całkowita operacja rewizyjna stawu biodrowego BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 00.703 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki i protezy głowy kości udowej BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 00.703 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki i protezy głowy kości udowej BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 00.703 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki i protezy głowy kości udowej BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 00.711 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 00.711 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 00.712 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki i kapy (czapeczki) BLOK OPERACYJNY LEKARZ 00.712 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki i kapy (czapeczki) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 00.712 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki i kapy (czapeczki) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 00.713 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki z protezą głowy kości udowej Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 00.713 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki z protezą głowy kości udowej Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 00.721 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana elementu udowego Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 00.721 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana elementu udowego Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 00.723 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana trzpienia i protezy głowy kości udowej BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 00.723 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana trzpienia i protezy głowy kości udowej BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 00.723 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana trzpienia i protezy głowy kości udowej BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 00.731 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki i protezy głowy kości udowej BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 00.731 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki i protezy głowy kości udowej BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 00.732 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana protezy głowy kości udowej BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 00.732 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana protezy głowy kości udowej BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 00.733 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 00.733 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 00.771 Operacje rewizyjne stawu biodrowego - oba elementy mocowane bezcementowo Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 00.771 Operacje rewizyjne stawu biodrowego - oba elementy mocowane bezcementowo Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 00.773 Operacje rewizyjne stawu biodrowego - jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 00.773 Operacje rewizyjne stawu biodrowego - jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 00.781 Operacje stawu biodrowego - oba elementy mocowane bezcementowo BLOK OPERACYJNY LEKARZ 00.781 Operacje stawu biodrowego - oba elementy mocowane bezcementowo BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 00.781 Operacje stawu biodrowego - oba elementy mocowane bezcementowo BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 00.782 Operacje stawu biodrowego - oba elementy mocowane za pomocą cementu BLOK OPERACYJNY LEKARZ 00.782 Operacje stawu biodrowego - oba elementy mocowane za pomocą cementu BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 00.783 Operacje stawu biodrowego - jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo BLOK OPERACYJNY LEKARZ 00.783 Operacje stawu biodrowego - jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 00.784 Operacja stawu biodrowego - jeden element mocowany za pomocą cementu Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 00.784 Operacja stawu biodrowego - jeden element mocowany za pomocą cementu Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 00.785 Operacja stawu biodrowego - jeden element mocowany bezcementowo BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 00.785 Operacja stawu biodrowego - jeden element mocowany bezcementowo BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 00.801 Operacja rewizyjna kolana - wymiana części udowej, piszczelowej lub rzepkowej (wszystkie elementy) BLOK OPERACYJNY LEKARZ 00.801 Operacja rewizyjna kolana - wymiana części udowej, piszczelowej lub rzepkowej (wszystkie elementy) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 00.801 Operacja rewizyjna kolana - wymiana części udowej, piszczelowej lub rzepkowej (wszystkie elementy) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 00.801 Operacja rewizyjna kolana - wymiana części udowej, piszczelowej lub rzepkowej (wszystkie elementy) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 00.811 Operacja rewizyjna stawu kolanowego - wymiana płytki i wkładki piszczelowej BLOK OPERACYJNY LEKARZ 00.811 Operacja rewizyjna stawu kolanowego - wymiana płytki i wkładki piszczelowej BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 00.83 Operacje rewizyjne stawu kolanowego, wymiana części rzepkowej endoprotezy Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 00.83 Operacje rewizyjne stawu kolanowego, wymiana części rzepkowej endoprotezy Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 00.84 Operacje rewizyjne stawu kolanowego, wymiana wkładki piszczelowej BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 00.84 Operacje rewizyjne stawu kolanowego, wymiana wkładki piszczelowej BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 00.851 Operacja stawu kolanowego - oba elementy mocowane bezcementowo Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 00.851 Operacja stawu kolanowego - oba elementy mocowane bezcementowo Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 00.852 Operacja stawu kolanowego - oba elementy mocowane za pomocą cementu BLOK OPERACYJNY LEKARZ 00.852 Operacja stawu kolanowego - oba elementy mocowane za pomocą cementu BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 00.852 Operacja stawu kolanowego - oba elementy mocowane za pomocą cementu BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 00.854 Operacja stawu kolanowego - jeden element mocowany za pomocą cementu Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 00.854 Operacja stawu kolanowego - jeden element mocowany za pomocą cementu Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 01.18 Inne zabiegi diagnostyczne mozgu i opon mozgowych BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 01.18 Inne zabiegi diagnostyczne mozgu i opon mozgowych BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 01.243 Trepanacja czaszki BLOK OPERACYJNY LEKARZ 01.243 Trepanacja czaszki BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 01.243 Trepanacja czaszki BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 03.02 Reoperacja w miejscu laminektomii BLOK OPERACYJNY LEKARZ 03.02 Reoperacja w miejscu laminektomii BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 03.02 Reoperacja w miejscu laminektomii BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 03.03 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu przedniego Oddział neurochirurgiczny LEKARZ ANESTEZJOLOG 03.03 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu przedniego Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 03.03 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu przedniego Oddział neurochirurgiczny PIELĘGNIARKA NEU 03.03 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu przedniego Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 03.04 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu tylnego Oddział neurochirurgiczny LEKARZ ANESTEZJOLOG 03.04 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu tylnego Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 03.04 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu tylnego Oddział neurochirurgiczny PIELĘGNIARKA NEU 03.04 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu tylnego Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 03.06 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-lędźwiowym - operacyjne z dostępu przedniego Oddział neurochirurgiczny LEKARZ ANESTEZJOLOG 03.06 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-lędźwiowym - operacyjne z dostępu przedniego Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 03.06 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-lędźwiowym - operacyjne z dostępu przedniego Oddział neurochirurgiczny PIELĘGNIARKA NEU 03.06 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-lędźwiowym - operacyjne z dostępu przedniego Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 03.07 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-lędźwiowym - operacyjne z dostępu tylnego Oddział neurochirurgiczny LEKARZ ANESTEZJOLOG 03.07 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-lędźwiowym - operacyjne z dostępu tylnego Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 03.07 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-lędźwiowym - operacyjne z dostępu tylnego Oddział neurochirurgiczny PIELĘGNIARKA NEU 03.07 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-lędźwiowym - operacyjne z dostępu tylnego Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 03.08 Reoperacja odbarczająca kanału kręgowego Oddział neurochirurgiczny LEKARZ ANESTEZJOLOG 03.08 Reoperacja odbarczająca kanału kręgowego Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 03.08 Reoperacja odbarczająca kanału kręgowego Oddział neurochirurgiczny PIELĘGNIARKA NEU 03.08 Reoperacja odbarczająca kanału kręgowego Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 03.091 Laminektomia odbarczająca Oddział neurochirurgiczny LEKARZ ANESTEZJOLOG 03.091 Laminektomia odbarczająca Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 03.091 Laminektomia odbarczająca Oddział neurochirurgiczny PIELĘGNIARKA NEU 03.091 Laminektomia odbarczająca Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 03.093 Eksploracja korzeni nerwow rdzeniowych BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 03.093 Eksploracja korzeni nerwow rdzeniowych BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 03.094 Foraminotomia Oddział neurochirurgiczny LEKARZ ANESTEZJOLOG

[XLS] · Web viewPomost biodrowo-udowy 39.274 Wytworzenie przetoki z naczyń własnych na ramieniu 39.296 Pomost udowo-podkolanowy 39.298 Pomost podkolanowo-podkolanowy 39.3 Szycie

Embed Size (px)

Citation preview

E34 Wszczepienie/ wymiana kardiowertera defibrylatora jedno-/ dwujamowego oraz E36 Wszczepienie/ wymiana CRT-D > 17 R.Ż. WT.521.4.2016

Opracowanie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

ICD_9 NAZWA OŚRODEK POWSTAWANIA KOSZTÓW NAZWA_PEROSNEL CZAS_UDZIAŁ w procedurze00.17 Wlew czynnika wazopresyjnego Anestezjologia LEKARZ ANESTEZJOLOG 26.00000.17 Wlew czynnika wazopresyjnego Anestezjologia PIELĘGNIARKA ANES 34.00000.241 Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), naczyń wieńcowych Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 90.00000.241 Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), naczyń wieńcowych Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 120.00000.241 Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), naczyń wieńcowych Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 1.00000.40 Zabieg na pojedynczym naczyniu Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 120.00000.40 Zabieg na pojedynczym naczyniu Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 135.00000.40 Zabieg na pojedynczym naczyniu Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 80.00000.41 Zabieg na dwoch naczyniach Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 160.00000.41 Zabieg na dwoch naczyniach Pracownia hemodynamiki LEKARZ inny 33.33300.41 Zabieg na dwoch naczyniach Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 60.00000.41 Zabieg na dwoch naczyniach Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 180.00000.42 Zabieg na trzech naczyniach Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 60.00000.42 Zabieg na trzech naczyniach Pracownia hemodynamiki LEKARZ inny 70.00000.42 Zabieg na trzech naczyniach Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 155.00000.42 Zabieg na trzech naczyniach Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 100.00000.43 Zabieg na czterech lub więcej naczyniach Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 120.00000.43 Zabieg na czterech lub więcej naczyniach Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 155.00000.43 Zabieg na czterech lub więcej naczyniach Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 120.00000.45 Wprowadzenie jednego stentu naczyniowego Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 25.00000.45 Wprowadzenie jednego stentu naczyniowego Pracownia radiologii LEKARZ inny 25.00000.45 Wprowadzenie jednego stentu naczyniowego Pracownia radiologii PIELĘGNIARKA inna 90.00000.45 Wprowadzenie jednego stentu naczyniowego Pracownia radiologii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 180.00000.46 Wprowadzenie dwoch stentow naczyniowych Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 28.00000.46 Wprowadzenie dwoch stentow naczyniowych Pracownia radiologii LEKARZ inny 28.00000.46 Wprowadzenie dwoch stentow naczyniowych Pracownia radiologii PIELĘGNIARKA inna 96.00000.46 Wprowadzenie dwoch stentow naczyniowych Pracownia radiologii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 192.00000.47 Wprowadzenie trzech stentow naczyniowych Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 43.90900.47 Wprowadzenie trzech stentow naczyniowych Pracownia hemodynamiki LEKARZ inny 12.54500.47 Wprowadzenie trzech stentow naczyniowych Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 109.00000.47 Wprowadzenie trzech stentow naczyniowych Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 208.09100.48 Wprowadzenie czterech lub więcej stentow naczyniowych Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 78.00000.48 Wprowadzenie czterech lub więcej stentow naczyniowych Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 118.00000.48 Wprowadzenie czterech lub więcej stentow naczyniowych Oddział kardiologii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 104.11800.48 Wprowadzenie czterech lub więcej stentow naczyniowych Oddział kardiologii Salowa 8.82400.50 Wszczepienie układu resynchronizującego serce bez funkcji defibrylacji [CRT-P] Pracownia elektrofizjologii LEKARZ KARDIOLOG 600.00000.50 Wszczepienie układu resynchronizującego serce bez funkcji defibrylacji [CRT-P] Pracownia elektrofizjologii PIELĘGNIARKA inna 210.00000.51 Wszczepienie układu resynchronizującego serce z funkcją defibrylacji [CRT-D] Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 180.00000.51 Wszczepienie układu resynchronizującego serce z funkcją defibrylacji [CRT-D] Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 194.51000.51 Wszczepienie układu resynchronizującego serce z funkcją defibrylacji [CRT-D] Oddział kardiologii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 161.29600.51 Wszczepienie układu resynchronizującego serce z funkcją defibrylacji [CRT-D] Oddział kardiologii Salowa 15.00000.531 Wszczepienie lub wymiana systemu umiarawiania pracy serca, generatora impulsow regulującego rytm serca (tylko) [CRT-P] Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 127.50000.531 Wszczepienie lub wymiana systemu umiarawiania pracy serca, generatora impulsow regulującego rytm serca (tylko) [CRT-P] Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 255.00000.531 Wszczepienie lub wymiana systemu umiarawiania pracy serca, generatora impulsow regulującego rytm serca (tylko) [CRT-P] Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 127.50000.532 Wszczepienie urządzenia CRT-P z usunięciem jakiegokolwiek istniejącego urządzenia CRT-P lub innego regulującego rytm serca Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 90.00000.532 Wszczepienie urządzenia CRT-P z usunięciem jakiegokolwiek istniejącego urządzenia CRT-P lub innego regulującego rytm serca Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 100.00000.532 Wszczepienie urządzenia CRT-P z usunięciem jakiegokolwiek istniejącego urządzenia CRT-P lub innego regulującego rytm serca Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 100.00000.54 Wszczepienie lub wymiana systemu umiarawiania pracy serca, generatora impulsow do defibrylacji (tylko) [CRT-D] Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 90.00000.54 Wszczepienie lub wymiana systemu umiarawiania pracy serca, generatora impulsow do defibrylacji (tylko) [CRT-D] Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 146.00000.54 Wszczepienie lub wymiana systemu umiarawiania pracy serca, generatora impulsow do defibrylacji (tylko) [CRT-D] Oddział kardiologii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 213.75000.54 Wszczepienie lub wymiana systemu umiarawiania pracy serca, generatora impulsow do defibrylacji (tylko) [CRT-D] Oddział kardiologii Salowa 15.00000.541 Wymiana układu resynchronizującego serce z funkcją defibrylacji [CRT-P] Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 92.08300.541 Wymiana układu resynchronizującego serce z funkcją defibrylacji [CRT-P] Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 100.00000.541 Wymiana układu resynchronizującego serce z funkcją defibrylacji [CRT-P] Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 101.52800.542 Wszczepienie urządzenia CRT-D z usunięciem jakiegokolwiek istniejącego urządzenia CRT-D, CRT-P, rozrusznika lub defibrylatora Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 90.00000.542 Wszczepienie urządzenia CRT-D z usunięciem jakiegokolwiek istniejącego urządzenia CRT-D, CRT-P, rozrusznika lub defibrylatora Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 146.00000.542 Wszczepienie urządzenia CRT-D z usunięciem jakiegokolwiek istniejącego urządzenia CRT-D, CRT-P, rozrusznika lub defibrylatora Oddział kardiologii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 213.75000.542 Wszczepienie urządzenia CRT-D z usunięciem jakiegokolwiek istniejącego urządzenia CRT-D, CRT-P, rozrusznika lub defibrylatora Oddział kardiologii Salowa 15.00000.61 Przezskorna angioplastyka lub aterektomia naczyń przedmozgowych (zewnątrzczaszkowych) Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 90.00000.61 Przezskorna angioplastyka lub aterektomia naczyń przedmozgowych (zewnątrzczaszkowych) Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 360.00000.611 Przezskorna angioplastyka lub aterektomia tętnicy podstawnej Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 160.00000.611 Przezskorna angioplastyka lub aterektomia tętnicy podstawnej Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 90.00000.611 Przezskorna angioplastyka lub aterektomia tętnicy podstawnej Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 360.00000.661 Przezskorna angioplastyka wieńcowa (PCI) z zastosowaniem balonu Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 60.00000.661 Przezskorna angioplastyka wieńcowa (PCI) z zastosowaniem balonu Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 90.00000.661 Przezskorna angioplastyka wieńcowa (PCI) z zastosowaniem balonu Oddział kardiologii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 88.76800.661 Przezskorna angioplastyka wieńcowa (PCI) z zastosowaniem balonu Oddział kardiologii Salowa 14.58900.662 Aterektomia wieńcowa Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 160.00000.662 Aterektomia wieńcowa Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 360.00000.662 Aterektomia wieńcowa Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 360.00000.668 Przezskorna angioplastyka wieńcowa (PCI) z zastosowaniem balonu tnącego Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 30.00000.668 Przezskorna angioplastyka wieńcowa (PCI) z zastosowaniem balonu tnącego Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 90.00000.668 Przezskorna angioplastyka wieńcowa (PCI) z zastosowaniem balonu tnącego Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 45.00000.701 Całkowita operacja rewizyjna stawu biodrowego BLOK OPERACYJNY LEKARZ 180.00000.701 Całkowita operacja rewizyjna stawu biodrowego BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 16.84200.701 Całkowita operacja rewizyjna stawu biodrowego BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 56.84200.701 Całkowita operacja rewizyjna stawu biodrowego BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 258.94700.703 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki i protezy głowy kości udowej BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 75.29400.703 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki i protezy głowy kości udowej BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 95.29400.703 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki i protezy głowy kości udowej BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 273.52900.711 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 160.00000.711 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 480.00000.712 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki i kapy (czapeczki) BLOK OPERACYJNY LEKARZ 720.00000.712 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki i kapy (czapeczki) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 450.00000.712 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki i kapy (czapeczki) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 720.00000.713 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki z protezą głowy kości udowej Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 260.00000.713 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki z protezą głowy kości udowej Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 190.00000.721 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana elementu udowego Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 337.50000.721 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana elementu udowego Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 345.00000.723 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana trzpienia i protezy głowy kości udowej BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 80.00000.723 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana trzpienia i protezy głowy kości udowej BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 98.57100.723 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana trzpienia i protezy głowy kości udowej BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 285.00000.731 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki i protezy głowy kości udowej BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 240.00000.731 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki i protezy głowy kości udowej BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 720.00000.732 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana protezy głowy kości udowej BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 160.00000.732 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana protezy głowy kości udowej BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 480.00000.733 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 76.66700.733 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 83.33300.771 Operacje rewizyjne stawu biodrowego - oba elementy mocowane bezcementowo Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 240.00000.771 Operacje rewizyjne stawu biodrowego - oba elementy mocowane bezcementowo Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 240.00000.773 Operacje rewizyjne stawu biodrowego - jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 210.00000.773 Operacje rewizyjne stawu biodrowego - jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 205.00000.781 Operacje stawu biodrowego - oba elementy mocowane bezcementowo BLOK OPERACYJNY LEKARZ 172.57200.781 Operacje stawu biodrowego - oba elementy mocowane bezcementowo BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 75.38500.781 Operacje stawu biodrowego - oba elementy mocowane bezcementowo BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 230.48500.782 Operacje stawu biodrowego - oba elementy mocowane za pomocą cementu BLOK OPERACYJNY LEKARZ 152.00000.782 Operacje stawu biodrowego - oba elementy mocowane za pomocą cementu BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 195.00000.783 Operacje stawu biodrowego - jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo BLOK OPERACYJNY LEKARZ 232.50000.783 Operacje stawu biodrowego - jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 230.76900.784 Operacja stawu biodrowego - jeden element mocowany za pomocą cementu Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 242.24300.784 Operacja stawu biodrowego - jeden element mocowany za pomocą cementu Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 259.09100.785 Operacja stawu biodrowego - jeden element mocowany bezcementowo BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 312.00000.785 Operacja stawu biodrowego - jeden element mocowany bezcementowo BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 150.00000.801 Operacja rewizyjna kolana - wymiana części udowej, piszczelowej lub rzepkowej (wszystkie elementy) BLOK OPERACYJNY LEKARZ 720.00000.801 Operacja rewizyjna kolana - wymiana części udowej, piszczelowej lub rzepkowej (wszystkie elementy) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 18.57100.801 Operacja rewizyjna kolana - wymiana części udowej, piszczelowej lub rzepkowej (wszystkie elementy) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 77.14300.801 Operacja rewizyjna kolana - wymiana części udowej, piszczelowej lub rzepkowej (wszystkie elementy) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 630.00000.811 Operacja rewizyjna stawu kolanowego - wymiana płytki i wkładki piszczelowej BLOK OPERACYJNY LEKARZ 169.00000.811 Operacja rewizyjna stawu kolanowego - wymiana płytki i wkładki piszczelowej BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 217.50000.83 Operacje rewizyjne stawu kolanowego, wymiana części rzepkowej endoprotezy Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 266.66700.83 Operacje rewizyjne stawu kolanowego, wymiana części rzepkowej endoprotezy Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 180.00000.84 Operacje rewizyjne stawu kolanowego, wymiana wkładki piszczelowej BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 130.00000.84 Operacje rewizyjne stawu kolanowego, wymiana wkładki piszczelowej BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 390.00000.851 Operacja stawu kolanowego - oba elementy mocowane bezcementowo Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 200.00000.851 Operacja stawu kolanowego - oba elementy mocowane bezcementowo Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 190.00000.852 Operacja stawu kolanowego - oba elementy mocowane za pomocą cementu BLOK OPERACYJNY LEKARZ 221.03000.852 Operacja stawu kolanowego - oba elementy mocowane za pomocą cementu BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 19.04700.852 Operacja stawu kolanowego - oba elementy mocowane za pomocą cementu BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 236.01000.854 Operacja stawu kolanowego - jeden element mocowany za pomocą cementu Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 155.00000.854 Operacja stawu kolanowego - jeden element mocowany za pomocą cementu Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 167.50001.18 Inne zabiegi diagnostyczne mozgu i opon mozgowych BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 300.00001.18 Inne zabiegi diagnostyczne mozgu i opon mozgowych BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 180.00001.243 Trepanacja czaszki BLOK OPERACYJNY LEKARZ 80.00001.243 Trepanacja czaszki BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 20.00001.243 Trepanacja czaszki BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 175.00003.02 Reoperacja w miejscu laminektomii BLOK OPERACYJNY LEKARZ 47.40703.02 Reoperacja w miejscu laminektomii BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 240.00003.02 Reoperacja w miejscu laminektomii BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 190.74103.03 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu przedniego Oddział neurochirurgiczny LEKARZ ANESTEZJOLOG 150.00003.03 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu przedniego Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 300.00003.03 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu przedniego Oddział neurochirurgiczny PIELĘGNIARKA NEU 450.00003.03 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu przedniego Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 150.00003.04 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu tylnego Oddział neurochirurgiczny LEKARZ ANESTEZJOLOG 150.00003.04 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu tylnego Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 300.00003.04 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu tylnego Oddział neurochirurgiczny PIELĘGNIARKA NEU 450.00003.04 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu tylnego Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 150.00003.06 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-lędźwiowym - operacyjne z dostępu przedniego Oddział neurochirurgiczny LEKARZ ANESTEZJOLOG 150.00003.06 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-lędźwiowym - operacyjne z dostępu przedniego Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 300.00003.06 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-lędźwiowym - operacyjne z dostępu przedniego Oddział neurochirurgiczny PIELĘGNIARKA NEU 450.00003.06 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-lędźwiowym - operacyjne z dostępu przedniego Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 150.00003.07 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-lędźwiowym - operacyjne z dostępu tylnego Oddział neurochirurgiczny LEKARZ ANESTEZJOLOG 150.00003.07 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-lędźwiowym - operacyjne z dostępu tylnego Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 300.00003.07 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-lędźwiowym - operacyjne z dostępu tylnego Oddział neurochirurgiczny PIELĘGNIARKA NEU 450.00003.07 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-lędźwiowym - operacyjne z dostępu tylnego Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 150.00003.08 Reoperacja odbarczająca kanału kręgowego Oddział neurochirurgiczny LEKARZ ANESTEZJOLOG 150.00003.08 Reoperacja odbarczająca kanału kręgowego Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 225.00003.08 Reoperacja odbarczająca kanału kręgowego Oddział neurochirurgiczny PIELĘGNIARKA NEU 400.00003.08 Reoperacja odbarczająca kanału kręgowego Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 150.00003.091 Laminektomia odbarczająca Oddział neurochirurgiczny LEKARZ ANESTEZJOLOG 150.00003.091 Laminektomia odbarczająca Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 300.00003.091 Laminektomia odbarczająca Oddział neurochirurgiczny PIELĘGNIARKA NEU 450.00003.091 Laminektomia odbarczająca Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 150.00003.093 Eksploracja korzeni nerwow rdzeniowych BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 80.00003.093 Eksploracja korzeni nerwow rdzeniowych BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 50.00003.094 Foraminotomia Oddział neurochirurgiczny LEKARZ ANESTEZJOLOG 60.00003.094 Foraminotomia Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 120.000

E34 Wszczepienie/ wymiana kardiowertera defibrylatora jedno-/ dwujamowego oraz E36 Wszczepienie/ wymiana CRT-D > 17 R.Ż. WT.521.4.2016

Opracowanie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

03.094 Foraminotomia Oddział neurochirurgiczny PIELĘGNIARKA NEU 180.00003.094 Foraminotomia Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 60.00003.099 Odbarczenie kanału kręgowego - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ 155.45503.099 Odbarczenie kanału kręgowego - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 240.00003.099 Odbarczenie kanału kręgowego - inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 150.00003.311 Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mozgowo-rdzeniowego Oddział neurologiczny LEKARZ ANESTEZJOLOG 22.50003.311 Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mozgowo-rdzeniowego Oddział neurologiczny LEKARZ inny 46.42903.311 Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mozgowo-rdzeniowego Oddział neurologiczny PIELĘGNIARKA inna 102.50003.311 Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mozgowo-rdzeniowego Oddział neurologiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 22.50003.49 Wycięcie zmiany rdzenia kręgowego lub opon rdzeniowych - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 300.00003.49 Wycięcie zmiany rdzenia kręgowego lub opon rdzeniowych - inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 180.00003.533 Usunięcie fragmentu kostnego z kanału kręgowego BLOK OPERACYJNY LEKARZ 160.00003.533 Usunięcie fragmentu kostnego z kanału kręgowego BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 220.00003.539 Operacja złamania kręgu - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ 270.00003.539 Operacja złamania kręgu - inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 180.00003.594 Operacja naprawcza opon rdzeniowych - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 240.00003.594 Operacja naprawcza opon rdzeniowych - inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 150.00003.96 Przezskorne odnerwienie powierzchni stawowej wyrostka kręgu Oddział neurochirurgiczny LEKARZ ANESTEZJOLOG 60.00003.96 Przezskorne odnerwienie powierzchni stawowej wyrostka kręgu Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 40.00003.96 Przezskorne odnerwienie powierzchni stawowej wyrostka kręgu Oddział neurochirurgiczny PIELĘGNIARKA NEU 240.00003.96 Przezskorne odnerwienie powierzchni stawowej wyrostka kręgu Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 60.00004.072 Oczyszczenie nerwu obwodowego BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 40.00004.072 Oczyszczenie nerwu obwodowego BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 120.00004.13 Elektroneurografia Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 43.72904.13 Elektroneurografia Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 60.00004.3 Szycie nerwu obwodowego/ czaszkowego Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 120.00004.3 Szycie nerwu obwodowego/ czaszkowego Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 120.00004.43 Uwolnienie kanału nadgarstka BLOK OPERACYJNY LEKARZ 65.61504.43 Uwolnienie kanału nadgarstka BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 16.25004.43 Uwolnienie kanału nadgarstka BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 1.79204.43 Uwolnienie kanału nadgarstka BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 204.39504.49 Inne odbarczenie albo uwolnienie zrostow nerwu obwodowego lub zwoju nerwowego BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 20.00004.49 Inne odbarczenie albo uwolnienie zrostow nerwu obwodowego lub zwoju nerwowego BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 20.00004.49 Inne odbarczenie albo uwolnienie zrostow nerwu obwodowego lub zwoju nerwowego BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 80.00004.491 Neuroliza nerwu obwodowego - nie określona inaczej Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 120.00004.491 Neuroliza nerwu obwodowego - nie określona inaczej Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 120.00004.499 Odbarczenie albo uwolnienie zrostow nerwu obwodowego lub zwoju nerwowego - inne Oddział neurochirurgiczny LEKARZ ANESTEZJOLOG 41.45704.499 Odbarczenie albo uwolnienie zrostow nerwu obwodowego lub zwoju nerwowego - inne Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 73.97204.499 Odbarczenie albo uwolnienie zrostow nerwu obwodowego lub zwoju nerwowego - inne Oddział neurochirurgiczny PIELĘGNIARKA NEU 123.63104.499 Odbarczenie albo uwolnienie zrostow nerwu obwodowego lub zwoju nerwowego - inne Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 54.78304.62 Przemieszczenie nerwu obwodowego Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 70.00004.62 Przemieszczenie nerwu obwodowego Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 107.50004.75 Rewizja po naprawczej operacji nerwow czaszkowych i obwodowych Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 120.00004.75 Rewizja po naprawczej operacji nerwow czaszkowych i obwodowych Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 120.00004.81 Wstrzyknięcie środka znieczulającego do nerwu obwodowego Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 20.00004.81 Wstrzyknięcie środka znieczulającego do nerwu obwodowego Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 100.00004.99 Operacje nerwow obwodowych - inne Oddział neurochirurgiczny LEKARZ ANESTEZJOLOG 40.00004.99 Operacje nerwow obwodowych - inne Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 400.00004.99 Operacje nerwow obwodowych - inne Oddział neurochirurgiczny PIELĘGNIARKA NEU 130.00004.99 Operacje nerwow obwodowych - inne Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 45.00005.9 Operacje w zakresie układu nerwowego - inne Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 120.00005.9 Operacje w zakresie układu nerwowego - inne Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 200.00006.11 Przezskorna igłowa biopsja tarczycy Oddział chorob wewnętrznych LEKARZ inny 30.00006.11 Przezskorna igłowa biopsja tarczycy Oddział chorob wewnętrznych PIELĘGNIARKA WEW 30.00006.51 Częściowa resekcja tarczycy zamostkowej Anestezjologia LEKARZ CHIRURG 240.00006.51 Częściowa resekcja tarczycy zamostkowej Anestezjologia PIELĘGNIARKA ANES 240.000100.01 Znieczulenie ogolne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (do 2 godzin) Anestezjologia LEKARZ ANESTEZJOLOG 136.022100.01 Znieczulenie ogolne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (do 2 godzin) Anestezjologia PIELĘGNIARKA ANES 169.018100.02 Znieczulenie ogolne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (od 2 do 4 godzin) Anestezjologia LEKARZ ANESTEZJOLOG 220.475100.02 Znieczulenie ogolne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (od 2 do 4 godzin) Anestezjologia PIELĘGNIARKA ANES 259.572100.03 Znieczulenie ogolne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (powyżej 4 godzin) Anestezjologia LEKARZ ANESTEZJOLOG 541.345100.03 Znieczulenie ogolne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (powyżej 4 godzin) Anestezjologia PIELĘGNIARKA ANES 576.996100.10 Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut) Anestezjologia LEKARZ ANESTEZJOLOG 63.788100.10 Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut) Anestezjologia PIELĘGNIARKA ANES 127.853100.11 Znieczulenie całkowite dożylne (od 30 minut do 60 minut) Oddział chirurgii ogolnej LEKARZ ANESTEZJOLOG 68.387100.11 Znieczulenie całkowite dożylne (od 30 minut do 60 minut) Oddział chirurgii ogolnej LEKARZ CHIRURG 5.181100.11 Znieczulenie całkowite dożylne (od 30 minut do 60 minut) Oddział chirurgii ogolnej PIELĘGNIARKA CHIR 57.619100.12 Znieczulenie całkowite dożylne (powyżej 60 minut) Anestezjologia LEKARZ ANESTEZJOLOG 132.692100.12 Znieczulenie całkowite dożylne (powyżej 60 minut) Anestezjologia PIELĘGNIARKA ANES 168.672100.21 Znieczulenie podpajęczynowkowe (do 2 godzin) Anestezjologia LEKARZ ANESTEZJOLOG 118.312100.21 Znieczulenie podpajęczynowkowe (do 2 godzin) Anestezjologia PIELĘGNIARKA ANES 135.040100.22 Znieczulenie podpajęczynowkowe (powyżej 2 godzin) Anestezjologia LEKARZ ANESTEZJOLOG 294.485100.22 Znieczulenie podpajęczynowkowe (powyżej 2 godzin) Anestezjologia PIELĘGNIARKA ANES 316.505100.31 Znieczulenie zewnątrzoponowe (do 2 godzin) Anestezjologia LEKARZ ANESTEZJOLOG 122.000100.31 Znieczulenie zewnątrzoponowe (do 2 godzin) Anestezjologia PIELĘGNIARKA ANES 122.444100.32 Znieczulenie zewnątrzoponowe (powyżej 2 godzin) Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ANESTEZJOLOG 120.000100.32 Znieczulenie zewnątrzoponowe (powyżej 2 godzin) Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 33.000100.32 Znieczulenie zewnątrzoponowe (powyżej 2 godzin) Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 180.000100.33 Znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe (od 2 do 4 godzin) Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ANESTEZJOLOG 172.500100.33 Znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe (od 2 do 4 godzin) Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 240.000100.34 Znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe (powyżej 4 godzin) Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ANESTEZJOLOG 195.000100.34 Znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe (powyżej 4 godzin) Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 300.000100.4 Znieczulenie splotow i nerwow obwodowych Anestezjologia LEKARZ ANESTEZJOLOG 120.000100.4 Znieczulenie splotow i nerwow obwodowych Anestezjologia PIELĘGNIARKA ANES 140.000100.41 Znieczulenie splotow lub nerwow obwodowych (do 2 godzin) Anestezjologia LEKARZ ANESTEZJOLOG 170.485100.41 Znieczulenie splotow lub nerwow obwodowych (do 2 godzin) Anestezjologia PIELĘGNIARKA ANES 180.000100.42 Znieczulenie splotow lub nerwow obwodowych (powyżej 2 godzin) Anestezjologia LEKARZ ANESTEZJOLOG 174.674100.42 Znieczulenie splotow lub nerwow obwodowych (powyżej 2 godzin) Anestezjologia PIELĘGNIARKA ANES 179.643100.43 Znieczulenie nasiękowe Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ANESTEZJOLOG 59.140100.43 Znieczulenie nasiękowe Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 1.478100.43 Znieczulenie nasiękowe Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 60.000100.51 Sedacja i nadzor intensywny (do 2 godzin) Anestezjologia LEKARZ ANESTEZJOLOG 149.775100.51 Sedacja i nadzor intensywny (do 2 godzin) Anestezjologia PIELĘGNIARKA ANES 116.461100.6 Założenie cewnika do dużego naczynia Anestezjologia LEKARZ ANESTEZJOLOG 60.000100.6 Założenie cewnika do dużego naczynia Anestezjologia PIELĘGNIARKA ANES 80.000100.61 Założenie cewnika do tętnicy Anestezjologia LEKARZ ANESTEZJOLOG 50.789100.61 Założenie cewnika do tętnicy Anestezjologia PIELĘGNIARKA ANES 50.000100.62 Założenie cewnika do żyły centralnej Anestezjologia LEKARZ ANESTEZJOLOG 52.464100.62 Założenie cewnika do żyły centralnej Anestezjologia LEKARZ CHIRURG 2.538100.62 Założenie cewnika do żyły centralnej Anestezjologia PIELĘGNIARKA ANES 58.04016.21 Wziernikowanie oka Pracownia okulistyczna LEKARZ inny 5.00016.21 Wziernikowanie oka Pracownia okulistyczna PIELĘGNIARKA inna 7.00018.111 Otoskopia Oddział laryngologii LEKARZ inny 23.91118.111 Otoskopia Oddział laryngologii PIELĘGNIARKA inna 14.57018.111 Otoskopia Pracownia otolaryngologiczna LEKARZ inny 23.91118.111 Otoskopia Pracownia otolaryngologiczna PIELĘGNIARKA inna 14.57018.4 Szycie rany ucha zewnętrznego BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 150.00018.4 Szycie rany ucha zewnętrznego BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 116.66721.01 Przednia tamponada nosa przy krwotoku Pracownia otolaryngologiczna LEKARZ inny 10.00021.01 Przednia tamponada nosa przy krwotoku Pracownia otolaryngologiczna PIELĘGNIARKA inna 15.00021.02 Tylna i przednia tamponada nosa przy krwotoku Pracownia otolaryngologiczna LEKARZ inny 20.00021.02 Tylna i przednia tamponada nosa przy krwotoku Pracownia otolaryngologiczna PIELĘGNIARKA inna 40.00021.71 Zamknięte nastawienie złamania nosa Oddział chirurgii ogolnej LEKARZ CHIRURG DZIECIĘCY 30.00021.71 Zamknięte nastawienie złamania nosa Oddział chirurgii ogolnej PIELĘGNIARKA CHIR 33.33321.81 Szycie rany nosa Pracownia otolaryngologiczna LEKARZ inny 15.00021.81 Szycie rany nosa Pracownia otolaryngologiczna PIELĘGNIARKA inna 25.00023.0102 Badanie lekarskie kontrolne Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 30.00023.0103 Porada lekarska Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 30.00023.0105 Konsultacja specjalistyczna Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 15.00023.0401 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ CHIRURG 10.00023.0401 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 10.00023.0402 Znieczulenie miejscowe nasiękowe Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ CHIRURG 5.00023.0402 Znieczulenie miejscowe nasiękowe Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 5.00023.2001 Nacięcie powierzchniowo, podśluzowkowo lub podskornie leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 50.00023.2001 Nacięcie powierzchniowo, podśluzowkowo lub podskornie leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 150.00023.2003 Nacięcie ropowicy Oddział chirurgii ogolnej LEKARZ CHIRURG DZIECIĘCY 60.00023.2003 Nacięcie ropowicy Oddział chirurgii ogolnej PIELĘGNIARKA CHIR 60.00027.24 Biopsja jamy ustnej - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ 60.00027.24 Biopsja jamy ustnej - inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 60.00028.02 Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): okołomigdałkowego Pracownia otolaryngologiczna LEKARZ inny 10.00028.02 Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): okołomigdałkowego Pracownia otolaryngologiczna PIELĘGNIARKA inna 15.00031.1 Tracheostomia czasowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 0.84731.1 Tracheostomia czasowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 117.96631.1 Tracheostomia czasowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 100.84731.29 Inna stała tracheostomia BLOK OPERACYJNY LEKARZ 16.66731.29 Inna stała tracheostomia BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 90.00031.29 Inna stała tracheostomia BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 50.00031.29 Inna stała tracheostomia BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 136.66731.79 Inne operacje naprawcze i plastyczne tchawicy BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 40.00031.79 Inne operacje naprawcze i plastyczne tchawicy BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 70.00033.22 Bronchoskopia fiberoskopowa Anestezjologia LEKARZ ANESTEZJOLOG 23.07733.22 Bronchoskopia fiberoskopowa Anestezjologia PIELĘGNIARKA ANES 73.69633.239 Bronchoskopia - inna Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 40.00034.03 Retorakotomia przez ranę operacyjną BLOK OPERACYJNY LEKARZ 150.00034.03 Retorakotomia przez ranę operacyjną BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 180.00034.03 Retorakotomia przez ranę operacyjną BLOK OPERACYJNY POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 75.00034.041 Drenaż jamy opłucnowej BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 0.69034.041 Drenaż jamy opłucnowej BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 35.05734.041 Drenaż jamy opłucnowej BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 9.31034.041 Drenaż jamy opłucnowej BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 79.65534.042 Zamknięty drenaż klatki piersiowej BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 26.66734.042 Zamknięty drenaż klatki piersiowej BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 10.00034.042 Zamknięty drenaż klatki piersiowej BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 83.33334.095 Nakłucie opłucnej – punkcja odbarczająca Oddział chorob wewnętrznych LEKARZ inny 20.00034.095 Nakłucie opłucnej – punkcja odbarczająca Oddział chorob wewnętrznych PIELĘGNIARKA WEW 30.00034.71 Szycie rany ściany klatki piersiowej Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ CHIRURG 30.00034.71 Szycie rany ściany klatki piersiowej Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 100.00034.99 Operacje klatki piersiowej - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 120.00034.99 Operacje klatki piersiowej - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 120.00034.99 Operacje klatki piersiowej - inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 360.00035.12 Otwarta walwuloplastyka mitralna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 270.00035.12 Otwarta walwuloplastyka mitralna BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 2430.00035.12 Otwarta walwuloplastyka mitralna BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 1525.00035.12 Otwarta walwuloplastyka mitralna BLOK OPERACYJNY POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 270.00035.23 Wymiana zastawki mitralnej (przeszczep tkankowy) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 210.00035.23 Wymiana zastawki mitralnej (przeszczep tkankowy) BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 1890.00035.23 Wymiana zastawki mitralnej (przeszczep tkankowy) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 1219.000

E34 Wszczepienie/ wymiana kardiowertera defibrylatora jedno-/ dwujamowego oraz E36 Wszczepienie/ wymiana CRT-D > 17 R.Ż. WT.521.4.2016

Opracowanie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

35.23 Wymiana zastawki mitralnej (przeszczep tkankowy) BLOK OPERACYJNY POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 210.00035.5 Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego i międzykomorowego materiałem sztucznym BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 300.00035.5 Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego i międzykomorowego materiałem sztucznym BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 2700.00035.5 Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego i międzykomorowego materiałem sztucznym BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 1648.00035.5 Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego i międzykomorowego materiałem sztucznym BLOK OPERACYJNY POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 300.00035.99 Inne operacje zastawek serca BLOK OPERACYJNY LEKARZ 775.00035.99 Inne operacje zastawek serca BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 794.16735.99 Inne operacje zastawek serca BLOK OPERACYJNY POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 395.00036.04 Wlew czynnika przeciwzakrzepowego do tętnicy wieńcowej Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 60.00036.04 Wlew czynnika przeciwzakrzepowego do tętnicy wieńcowej Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 160.00036.04 Wlew czynnika przeciwzakrzepowego do tętnicy wieńcowej Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 100.00036.061 Wprowadzenie stentu(ow) nie uwalniającego lekow antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego - stent niepowlekany Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 55.86736.061 Wprowadzenie stentu(ow) nie uwalniającego lekow antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego - stent niepowlekany Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 69.00036.061 Wprowadzenie stentu(ow) nie uwalniającego lekow antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego - stent niepowlekany Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 68.83636.062 Wprowadzenie stentu(ow) nie uwalniającego lekow antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego - stent powlekany Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 50.00036.062 Wprowadzenie stentu(ow) nie uwalniającego lekow antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego - stent powlekany Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 90.00036.062 Wprowadzenie stentu(ow) nie uwalniającego lekow antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego - stent powlekany Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 360.00036.063 Wprowadzenie stentu(ow) nie uwalniającego lekow antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego - stent pokrywany, np. heparyną Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 50.00036.063 Wprowadzenie stentu(ow) nie uwalniającego lekow antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego - stent pokrywany, np. heparyną Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 90.00036.063 Wprowadzenie stentu(ow) nie uwalniającego lekow antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego - stent pokrywany, np. heparyną Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 360.00036.064 Wprowadzenie stentu(ow) nie uwalniającego lekow antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego - stent wewnątrznaczyniowy Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 50.00036.064 Wprowadzenie stentu(ow) nie uwalniającego lekow antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego - stent wewnątrznaczyniowy Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 90.00036.064 Wprowadzenie stentu(ow) nie uwalniającego lekow antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego - stent wewnątrznaczyniowy Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 360.00036.065 Wprowadzenie stentu samorozprężalnego do tętnicy wieńcowej Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 50.00036.065 Wprowadzenie stentu samorozprężalnego do tętnicy wieńcowej Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 90.00036.065 Wprowadzenie stentu samorozprężalnego do tętnicy wieńcowej Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 360.00036.07 Wprowadzenie stentu(ow) uwalniającego leki do tętnicy wieńcowej Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 56.00036.07 Wprowadzenie stentu(ow) uwalniającego leki do tętnicy wieńcowej Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 96.00036.07 Wprowadzenie stentu(ow) uwalniającego leki do tętnicy wieńcowej Oddział kardiologii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 96.00036.07 Wprowadzenie stentu(ow) uwalniającego leki do tętnicy wieńcowej Oddział kardiologii Salowa 15.00036.070 Wprowadzenie jednego stentu uwalniającego leki do tętnicy wieńcowej Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 50.00036.070 Wprowadzenie jednego stentu uwalniającego leki do tętnicy wieńcowej Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 90.00036.070 Wprowadzenie jednego stentu uwalniającego leki do tętnicy wieńcowej Oddział kardiologii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 87.60736.070 Wprowadzenie jednego stentu uwalniającego leki do tętnicy wieńcowej Oddział kardiologii Salowa 14.20236.071 Wprowadzenie dwoch stentow uwalniających leki do tętnicy wieńcowej Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 56.00036.071 Wprowadzenie dwoch stentow uwalniających leki do tętnicy wieńcowej Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 96.00036.071 Wprowadzenie dwoch stentow uwalniających leki do tętnicy wieńcowej Oddział kardiologii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 92.62236.071 Wprowadzenie dwoch stentow uwalniających leki do tętnicy wieńcowej Oddział kardiologii Salowa 13.94436.072 Wprowadzenie trzech stentow uwalniających leki do tętnicy wieńcowej Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 65.10236.072 Wprowadzenie trzech stentow uwalniających leki do tętnicy wieńcowej Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 109.00036.072 Wprowadzenie trzech stentow uwalniających leki do tętnicy wieńcowej Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 150.87636.073 Wprowadzenie czterech stentow uwalniających leki do tętnicy wieńcowej Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 78.00036.073 Wprowadzenie czterech stentow uwalniających leki do tętnicy wieńcowej Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 118.00036.073 Wprowadzenie czterech stentow uwalniających leki do tętnicy wieńcowej Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 118.00036.074 Wprowadzenie pięciu stentow uwalniających leki do tętnicy wieńcowej Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 480.00036.074 Wprowadzenie pięciu stentow uwalniających leki do tętnicy wieńcowej Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 600.00036.074 Wprowadzenie pięciu stentow uwalniających leki do tętnicy wieńcowej Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 160.00036.091 Angioplastyka wieńcowa nie określona inaczej Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 143.20036.091 Angioplastyka wieńcowa nie określona inaczej Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 83.02136.091 Angioplastyka wieńcowa nie określona inaczej Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 102.68336.11 Pomost aortalno-wieńcowy (1 tętnica wieńcowa) BLOK OPERACYJNY LEKARZ 701.53836.11 Pomost aortalno-wieńcowy (1 tętnica wieńcowa) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 4.61536.11 Pomost aortalno-wieńcowy (1 tętnica wieńcowa) BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 18.46236.11 Pomost aortalno-wieńcowy (1 tętnica wieńcowa) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 885.76936.11 Pomost aortalno-wieńcowy (1 tętnica wieńcowa) BLOK OPERACYJNY POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 413.84636.12 Pomosty aortalno-wieńcowe (2 tętnice wieńcowe) BLOK OPERACYJNY LEKARZ 580.00036.12 Pomosty aortalno-wieńcowe (2 tętnice wieńcowe) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 740.00036.12 Pomosty aortalno-wieńcowe (2 tętnice wieńcowe) BLOK OPERACYJNY POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 350.00036.13 Pomosty aortalno-wieńcowe (3 tętnice wieńcowe) BLOK OPERACYJNY LEKARZ 445.71436.13 Pomosty aortalno-wieńcowe (3 tętnice wieńcowe) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 91.42936.13 Pomosty aortalno-wieńcowe (3 tętnice wieńcowe) BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 822.85736.13 Pomosty aortalno-wieńcowe (3 tętnice wieńcowe) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 1059.04836.13 Pomosty aortalno-wieńcowe (3 tętnice wieńcowe) BLOK OPERACYJNY POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 351.42936.14 Pomosty aortalno-wieńcowe (4 lub więcej tętnic wieńcowych) BLOK OPERACYJNY LEKARZ 640.00036.14 Pomosty aortalno-wieńcowe (4 lub więcej tętnic wieńcowych) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 800.00036.14 Pomosty aortalno-wieńcowe (4 lub więcej tętnic wieńcowych) BLOK OPERACYJNY POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 380.00036.15 Pomost tętnica piersiowa wewnętrzna tętnica wieńcowa (pojedyncze naczynie) BLOK OPERACYJNY LEKARZ 290.73036.15 Pomost tętnica piersiowa wewnętrzna tętnica wieńcowa (pojedyncze naczynie) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 212.01736.15 Pomost tętnica piersiowa wewnętrzna tętnica wieńcowa (pojedyncze naczynie) BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 1918.19736.15 Pomost tętnica piersiowa wewnętrzna tętnica wieńcowa (pojedyncze naczynie) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 1561.26236.15 Pomost tętnica piersiowa wewnętrzna tętnica wieńcowa (pojedyncze naczynie) BLOK OPERACYJNY POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 327.27536.16 Pomosty tętnica piersiowa wewnętrzna - tętnice wieńcowe (dwa naczynia) BLOK OPERACYJNY LEKARZ 671.42936.16 Pomosty tętnica piersiowa wewnętrzna - tętnice wieńcowe (dwa naczynia) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 820.00036.16 Pomosty tętnica piersiowa wewnętrzna - tętnice wieńcowe (dwa naczynia) BLOK OPERACYJNY POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 390.00036.19 Pomosty dla rewaskularyzacji serca - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 540.00036.19 Pomosty dla rewaskularyzacji serca - inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 480.00037.0 Perikardiocenteza BLOK OPERACYJNY LEKARZ 40.00037.0 Perikardiocenteza BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 50.00037.121 Wytworzenie okienka osierdziowego BLOK OPERACYJNY LEKARZ 370.00037.121 Wytworzenie okienka osierdziowego BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 400.00037.121 Wytworzenie okienka osierdziowego BLOK OPERACYJNY POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 198.33337.123 Perikardiotomia BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 30.00037.123 Perikardiotomia BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 30.00037.261 Badania elektrofizjologiczne [EPS] Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 240.00037.261 Badania elektrofizjologiczne [EPS] Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 150.00037.261 Badania elektrofizjologiczne [EPS] Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 120.00037.262 Nieinwazyjna programowana elektrostymulacja (NIPS) Oddział neurologiczny LEKARZ inny 60.00037.262 Nieinwazyjna programowana elektrostymulacja (NIPS) Oddział neurologiczny PIELĘGNIARKA inna 60.00037.281 Echokardiografia jam serca Oddział chorob wewnętrznych LEKARZ inny 30.00037.281 Echokardiografia jam serca Oddział chorob wewnętrznych PIELĘGNIARKA WEW 15.00037.312 Wycięcie zbliznowacenia nasierdzia/ osierdzia BLOK OPERACYJNY LEKARZ 450.00037.312 Wycięcie zbliznowacenia nasierdzia/ osierdzia BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 420.00037.312 Wycięcie zbliznowacenia nasierdzia/ osierdzia BLOK OPERACYJNY POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 210.00037.32 Wycięcie tętniaka serca BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 240.00037.32 Wycięcie tętniaka serca BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 2295.00037.32 Wycięcie tętniaka serca BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 1420.00037.32 Wycięcie tętniaka serca BLOK OPERACYJNY POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 240.00037.341 Ablacja, wycięcie lub zniszczenie zmiany tkanki serca, metodą endowaskularną Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 87.50037.341 Ablacja, wycięcie lub zniszczenie zmiany tkanki serca, metodą endowaskularną Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 100.00037.341 Ablacja, wycięcie lub zniszczenie zmiany tkanki serca, metodą endowaskularną Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 96.07137.342 Ablacja tkanki mięśnia sercowego endokardialna i epikardialna (krioablacja, laserowa, mikrofalowa, falami radiowymi) przez cewnik Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 116.10637.342 Ablacja tkanki mięśnia sercowego endokardialna i epikardialna (krioablacja, laserowa, mikrofalowa, falami radiowymi) przez cewnik Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 150.00037.342 Ablacja tkanki mięśnia sercowego endokardialna i epikardialna (krioablacja, laserowa, mikrofalowa, falami radiowymi) przez cewnik Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 117.40437.4998 Inne otwarte zabiegi naprawcze serca i osierdzia BLOK OPERACYJNY LEKARZ 590.00037.4998 Inne otwarte zabiegi naprawcze serca i osierdzia BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 90.00037.4998 Inne otwarte zabiegi naprawcze serca i osierdzia BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 775.00037.4998 Inne otwarte zabiegi naprawcze serca i osierdzia BLOK OPERACYJNY POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 350.00037.4999 Inne przezskorne zabiegi naprawcze serca i osierdzia BLOK OPERACYJNY LEKARZ 590.00037.4999 Inne przezskorne zabiegi naprawcze serca i osierdzia BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 180.00037.4999 Inne przezskorne zabiegi naprawcze serca i osierdzia BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 850.00037.4999 Inne przezskorne zabiegi naprawcze serca i osierdzia BLOK OPERACYJNY POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 350.00037.61 Wszczepienie balona pulsacyjnego Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 82.30337.61 Wszczepienie balona pulsacyjnego Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 88.88237.61 Wszczepienie balona pulsacyjnego Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 97.89537.70 Wstępne wprowadzenie elektrody - inne Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 40.00037.70 Wstępne wprowadzenie elektrody - inne Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 40.00037.70 Wstępne wprowadzenie elektrody - inne Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 40.00037.71 Wstępne wprowadzenie przezżylnej elektrody do komory Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 20.00037.71 Wstępne wprowadzenie przezżylnej elektrody do komory Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 40.00037.71 Wstępne wprowadzenie przezżylnej elektrody do komory Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 20.00037.72 Czasowe wprowadzenie elektrody do komory lub przedsionka przezżylnie Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 30.00037.72 Czasowe wprowadzenie elektrody do komory lub przedsionka przezżylnie Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 30.00037.72 Czasowe wprowadzenie elektrody do komory lub przedsionka przezżylnie Oddział kardiologii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 30.00037.72 Czasowe wprowadzenie elektrody do komory lub przedsionka przezżylnie Oddział kardiologii Salowa 15.00037.73 Czasowe wprowadzenie elektrod rozrusznika do komory lub przedsionka przezżylnie Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 40.00037.73 Czasowe wprowadzenie elektrod rozrusznika do komory lub przedsionka przezżylnie Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 30.00037.73 Czasowe wprowadzenie elektrod rozrusznika do komory lub przedsionka przezżylnie Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 30.00037.751 Wymiana elektrody Pracownia hemodynamiki LEKARZ ANESTEZJOLOG 13.33337.751 Wymiana elektrody Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 158.00037.751 Wymiana elektrody Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 169.23137.751 Wymiana elektrody Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 153.33337.752 Zmiana pozycji elektrody Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 75.00037.752 Zmiana pozycji elektrody Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 75.00037.752 Zmiana pozycji elektrody Oddział kardiologii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 37.50037.753 Rewizja elektrody z naprawą lub bez Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 37.50037.753 Rewizja elektrody z naprawą lub bez Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 75.00037.753 Rewizja elektrody z naprawą lub bez Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 37.50037.759 Rewizja elektrody – inne Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 75.00037.759 Rewizja elektrody – inne Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 160.00037.759 Rewizja elektrody – inne Oddział kardiologii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 80.00037.76 Wymiana przezżylnej elektrody przedsionkowej/ komorowej Pracownia elektrofizjologii LEKARZ KARDIOLOG 45.00037.76 Wymiana przezżylnej elektrody przedsionkowej/ komorowej Pracownia elektrofizjologii PIELĘGNIARKA inna 75.00037.78 Stymulacja czasowa z implantacją rozrusznika serca Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 74.34837.78 Stymulacja czasowa z implantacją rozrusznika serca Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 104.00037.78 Stymulacja czasowa z implantacją rozrusznika serca Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 69.13037.791 Oczyszczenie i powtorne wytworzenie kieszonki (w skorze lub tkance podskornej) Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 30.00037.791 Oczyszczenie i powtorne wytworzenie kieszonki (w skorze lub tkance podskornej) Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 60.00037.791 Oczyszczenie i powtorne wytworzenie kieszonki (w skorze lub tkance podskornej) Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 30.00037.793 Rewizja lub zmiana miejsca wytworzenia kieszonki dla rozrusznika, defibrylatora lub innego wszczepialnego urządzenia dla serca Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 28.63637.793 Rewizja lub zmiana miejsca wytworzenia kieszonki dla rozrusznika, defibrylatora lub innego wszczepialnego urządzenia dla serca Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 60.00037.793 Rewizja lub zmiana miejsca wytworzenia kieszonki dla rozrusznika, defibrylatora lub innego wszczepialnego urządzenia dla serca Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 36.36437.80 Wprowadzenie stałego rozrusznika serca - inne pracownia elektrofizjologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 135.00037.80 Wprowadzenie stałego rozrusznika serca - inne pracownia elektrofizjologii PIELĘGNIARKA inna 160.00037.80 Wprowadzenie stałego rozrusznika serca - inne pracownia elektrofizjologii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 100.00037.82 Wszczepienie rozrusznika jednojamowego Pracownia hemodynamiki LEKARZ ANESTEZJOLOG 7.79337.82 Wszczepienie rozrusznika jednojamowego Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 104.32437.82 Wszczepienie rozrusznika jednojamowego Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 127.52537.82 Wszczepienie rozrusznika jednojamowego Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 106.32537.83 Wszczepienie rozrusznika dwujamowego Pracownia hemodynamiki LEKARZ ANESTEZJOLOG 5.69637.83 Wszczepienie rozrusznika dwujamowego Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 100.60537.83 Wszczepienie rozrusznika dwujamowego Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 123.52537.83 Wszczepienie rozrusznika dwujamowego Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 103.93137.85 Wymiana jednojamowego rozrusznika - nieregulowanego rytmem Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 30.00037.85 Wymiana jednojamowego rozrusznika - nieregulowanego rytmem Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 70.00037.85 Wymiana jednojamowego rozrusznika - nieregulowanego rytmem Oddział kardiologii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 35.00037.86 Wymiana rozrusznika jednojamowego Pracownia hemodynamiki LEKARZ ANESTEZJOLOG 8.75737.86 Wymiana rozrusznika jednojamowego Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 102.730

E34 Wszczepienie/ wymiana kardiowertera defibrylatora jedno-/ dwujamowego oraz E36 Wszczepienie/ wymiana CRT-D > 17 R.Ż. WT.521.4.2016

Opracowanie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

37.86 Wymiana rozrusznika jednojamowego Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 108.09637.86 Wymiana rozrusznika jednojamowego Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 105.32437.87 Wymiana rozrusznika dwujamowego Pracownia hemodynamiki LEKARZ ANESTEZJOLOG 7.67737.87 Wymiana rozrusznika dwujamowego Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 112.59137.87 Wymiana rozrusznika dwujamowego Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 130.95437.87 Wymiana rozrusznika dwujamowego Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 115.58737.89 Rewizja lub usunięcie rozrusznika Pracownia elektrofizjologii LEKARZ KARDIOLOG 60.00037.89 Rewizja lub usunięcie rozrusznika Pracownia elektrofizjologii PIELĘGNIARKA inna 90.00037.91 Bezpośredni masaż serca SOR POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 30.00037.94 Wszczepienie lub wymiana całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] Pracownia elektrofizjologii LEKARZ ANESTEZJOLOG 30.00037.94 Wszczepienie lub wymiana całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] Pracownia elektrofizjologii LEKARZ KARDIOLOG 150.00037.94 Wszczepienie lub wymiana całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] Pracownia elektrofizjologii PIELĘGNIARKA inna 180.00037.941 Wszczepienie całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - jednojamowego Pracownia hemodynamiki LEKARZ ANESTEZJOLOG 10.15737.941 Wszczepienie całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - jednojamowego Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 131.59437.941 Wszczepienie całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - jednojamowego Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 126.53837.941 Wszczepienie całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - jednojamowego Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 129.55437.942 Wymiana całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - jednojamowego Pracownia hemodynamiki LEKARZ ANESTEZJOLOG 6.66737.942 Wymiana całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - jednojamowego Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 100.31637.942 Wymiana całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - jednojamowego Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 91.81837.942 Wymiana całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - jednojamowego Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 109.68937.943 Wszczepienie całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - dwujamowego pracownia elektrofizjologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 72.63237.943 Wszczepienie całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - dwujamowego pracownia elektrofizjologii PIELĘGNIARKA inna 92.56037.943 Wszczepienie całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - dwujamowego pracownia elektrofizjologii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 100.00037.944 Wymiana całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] – dwujamowego Pracownia hemodynamiki LEKARZ ANESTEZJOLOG 1.93537.944 Wymiana całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] – dwujamowego Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 59.71037.944 Wymiana całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] – dwujamowego Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 97.30837.944 Wymiana całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] – dwujamowego Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 77.09737.951 Wszczepienie elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] - jednojamowego Pracownia hemodynamiki LEKARZ ANESTEZJOLOG 20.00037.951 Wszczepienie elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] - jednojamowego Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 180.00037.951 Wszczepienie elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] - jednojamowego Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 210.00037.951 Wszczepienie elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] - jednojamowego Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 180.00037.952 Wszczepienie elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] - dwujamowego Pracownia hemodynamiki LEKARZ ANESTEZJOLOG 20.00037.952 Wszczepienie elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] - dwujamowego Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 180.00037.952 Wszczepienie elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] - dwujamowego Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 210.00037.952 Wszczepienie elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] - dwujamowego Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 180.00037.961 Wszczepienie generatora impulsow do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] - jednojamowego, bez implantacji elektrod Pracownia hemodynamiki LEKARZ ANESTEZJOLOG 20.00037.961 Wszczepienie generatora impulsow do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] - jednojamowego, bez implantacji elektrod Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 180.00037.961 Wszczepienie generatora impulsow do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] - jednojamowego, bez implantacji elektrod Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 210.00037.961 Wszczepienie generatora impulsow do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] - jednojamowego, bez implantacji elektrod Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 180.00037.962 Wszczepienie generatora impulsow do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] - dwujamowego, bez implantacji elektrod Pracownia hemodynamiki LEKARZ ANESTEZJOLOG 20.00037.962 Wszczepienie generatora impulsow do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] - dwujamowego, bez implantacji elektrod Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 180.00037.962 Wszczepienie generatora impulsow do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] - dwujamowego, bez implantacji elektrod Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 210.00037.962 Wszczepienie generatora impulsow do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] - dwujamowego, bez implantacji elektrod Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 180.00037.971 Wymiana elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - jednojamowego Pracownia hemodynamiki LEKARZ ANESTEZJOLOG 20.00037.971 Wymiana elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - jednojamowego Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 180.00037.971 Wymiana elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - jednojamowego Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 176.66737.971 Wymiana elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - jednojamowego Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 180.00037.98 Wymiana generatora impulsow do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] Pracownia hemodynamiki LEKARZ ANESTEZJOLOG 20.00037.98 Wymiana generatora impulsow do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 180.00037.98 Wymiana generatora impulsow do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 210.00037.98 Wymiana generatora impulsow do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 180.00037.99 Zabiegi w zakresie serca i osierdzia - inne Pracownia elektrofizjologii LEKARZ KARDIOLOG 720.00037.99 Zabiegi w zakresie serca i osierdzia - inne Pracownia elektrofizjologii PIELĘGNIARKA inna 240.00037.992 Usunięcie generatora impulsow do kardiowersji/ defibrylacji, bez wymiany Pracownia hemodynamiki LEKARZ ANESTEZJOLOG 6.66737.992 Usunięcie generatora impulsow do kardiowersji/ defibrylacji, bez wymiany Pracownia hemodynamiki LEKARZ CHIRURG 106.66737.992 Usunięcie generatora impulsow do kardiowersji/ defibrylacji, bez wymiany Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 300.00037.992 Usunięcie generatora impulsow do kardiowersji/ defibrylacji, bez wymiany Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 363.33337.992 Usunięcie generatora impulsow do kardiowersji/ defibrylacji, bez wymiany Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 60.00037.993 Usunięcie systemu umiarawiania pracy serca, generatora impulsow do defibrylacji [CRT-D], bez wymiany Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 90.00037.993 Usunięcie systemu umiarawiania pracy serca, generatora impulsow do defibrylacji [CRT-D], bez wymiany Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 100.00037.993 Usunięcie systemu umiarawiania pracy serca, generatora impulsow do defibrylacji [CRT-D], bez wymiany Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 100.00037.996 Rewizja kieszonki kardiowertera/ defibrylatora (automatycznego) Pracownia hemodynamiki LEKARZ ANESTEZJOLOG 6.66737.996 Rewizja kieszonki kardiowertera/ defibrylatora (automatycznego) Pracownia hemodynamiki LEKARZ CHIRURG 106.66737.996 Rewizja kieszonki kardiowertera/ defibrylatora (automatycznego) Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 300.00037.996 Rewizja kieszonki kardiowertera/ defibrylatora (automatycznego) Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 363.33337.996 Rewizja kieszonki kardiowertera/ defibrylatora (automatycznego) Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 60.00038.01 Embolektomia BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 30.00038.016 Embolektomia - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 160.00038.016 Embolektomia - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 110.00038.018 Embolektomia – tętnic kończyny dolnej; udowych (wspolna, powierzchowna); podkolanowych; piszczelowych BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 160.00038.018 Embolektomia – tętnic kończyny dolnej; udowych (wspolna, powierzchowna); podkolanowych; piszczelowych BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 110.00038.019 Embolektomia - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe Oddział chirurgii ogolnej PIELĘGNIARKA CHIR 240.00038.02 Trombektomia BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 30.00038.020 Trombektomia - miejsce nieokreślone BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 30.00038.023 Trombektomia - naczyń kończyny gornej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 120.00038.023 Trombektomia - naczyń kończyny gornej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 110.00038.026 Trombektomia - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 180.00038.026 Trombektomia - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 150.00038.027 Trombektomia – żył brzusznych; biodrowych; wrotnych; nerkowych; śledzionowych; żyły głownej dolnej BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 160.00038.027 Trombektomia – żył brzusznych; biodrowych; wrotnych; nerkowych; śledzionowych; żyły głownej dolnej BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 110.00038.028 Trombektomia - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspolna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 160.00038.028 Trombektomia - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspolna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 110.00038.113 Endarterektomia z embolektomią - naczyń kończyny gornej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 400.00038.113 Endarterektomia z embolektomią - naczyń kończyny gornej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 260.00038.118 Endarterektomia z embolektomią - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspolna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe Oddział chirurgii naczyniowej LEKARZ CHIRURG 90.00038.118 Endarterektomia z embolektomią - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspolna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe Oddział chirurgii naczyniowej PIELĘGNIARKA inna 105.00038.128 Endarterektomia z łatką naczyniową - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspolna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 240.00038.128 Endarterektomia z łatką naczyniową - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspolna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 160.00038.132 Endarterektomia z czasowym by-passem - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspolnej/zewnętrznej/wewnętrznej Oddział kardiochirurgiczny LEKARZ CHIRURG 260.00038.132 Endarterektomia z czasowym by-passem - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspolnej/zewnętrznej/wewnętrznej Oddział kardiochirurgiczny PIELĘGNIARKA inna 170.00038.148 Endarterektomia z trombektomią - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspolna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 240.00038.148 Endarterektomia z trombektomią - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspolna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 160.00038.424 Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - aorty BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 540.00038.424 Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - aorty BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 240.00038.91 Cewnikowanie tętnic Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 40.00038.91 Cewnikowanie tętnic Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 30.00038.93 Cewnikowanie żył - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 30.00038.93 Cewnikowanie żył - inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 40.00038.951 Założenie cewnika czasowego do dializy Anestezjologia LEKARZ ANESTEZJOLOG 60.00038.951 Założenie cewnika czasowego do dializy Anestezjologia PIELĘGNIARKA ANES 80.00038.952 Założenie cewnika permanentnego do dializy Oddział chirurgii naczyniowej LEKARZ CHIRURG 45.00038.952 Założenie cewnika permanentnego do dializy Oddział chirurgii naczyniowej PIELĘGNIARKA inna 110.00038.99 Nakłucie żyły - inne Oddział onkologii LEKARZ CHIRURG 10.00038.99 Nakłucie żyły - inne Oddział onkologii PIELĘGNIARKA inna 7.33239.255 Pomost biodrowo-udowy BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 630.00039.255 Pomost biodrowo-udowy BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 270.00039.274 Wytworzenie przetoki z naczyń własnych na ramieniu BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 240.00039.274 Wytworzenie przetoki z naczyń własnych na ramieniu BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 170.00039.296 Pomost udowo-podkolanowy BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 400.00039.296 Pomost udowo-podkolanowy BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 250.00039.298 Pomost podkolanowo-podkolanowy BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 400.00039.298 Pomost podkolanowo-podkolanowy BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 250.00039.3 Szycie naczynia krwionośnego BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 200.00039.3 Szycie naczynia krwionośnego BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 1260.00039.3 Szycie naczynia krwionośnego BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 420.00039.31 Szycie tętnicy BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 133.33339.31 Szycie tętnicy BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 420.00039.31 Szycie tętnicy BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 420.00039.39 Szycie naczynia krwionośnego - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 200.00039.39 Szycie naczynia krwionośnego - inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 150.00039.41 Opanowanie krwotoku po operacji naczyniowej BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 100.00039.41 Opanowanie krwotoku po operacji naczyniowej BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 90.00039.49 Rewizja po zabiegach naczyniowych - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 140.00039.49 Rewizja po zabiegach naczyniowych - inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 420.00039.495 Rewizja uprzedniego zabiegu naczyniowego - naczyń obwodowych BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 140.00039.495 Rewizja uprzedniego zabiegu naczyniowego - naczyń obwodowych BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 420.00039.501 Przezskorna angioplastyka (PTA) - aorty, tętnic biodrowych, udowych, podkolanowych Oddział chirurgii naczyniowej LEKARZ CHIRURG 90.00039.501 Przezskorna angioplastyka (PTA) - aorty, tętnic biodrowych, udowych, podkolanowych Oddział chirurgii naczyniowej PIELĘGNIARKA inna 223.63639.56 Naprawa naczynia krwionośnego/ łatka tkankowa Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 180.00039.56 Naprawa naczynia krwionośnego/ łatka tkankowa Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 300.00039.612 Pomost sercowo-płucny BLOK OPERACYJNY POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 780.00039.91 Uwolnienie naczynia BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 360.00039.91 Uwolnienie naczynia BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 220.00039.911 Rozcięcie i uwolnienie zrośniętych tkanek: pęczek tętnicy, żyła i nerw Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 55.00039.911 Rozcięcie i uwolnienie zrośniętych tkanek: pęczek tętnicy, żyła i nerw Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 95.00039.951 Hemodializa Anestezjologia LEKARZ ANESTEZJOLOG 99.88439.951 Hemodializa Anestezjologia PIELĘGNIARKA ANES 180.00039.951 Hemodializa Anestezjologia POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 26.25039.98 Opanowanie krwotoku - inne Pracownia hemodynamiki LEKARZ ANESTEZJOLOG 130.00039.98 Opanowanie krwotoku - inne Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 480.00039.98 Opanowanie krwotoku - inne Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 660.00039.982 Opanowanie krwotoku pooperacyjnego - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ 145.00039.982 Opanowanie krwotoku pooperacyjnego - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 360.00039.982 Opanowanie krwotoku pooperacyjnego - inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 240.00039.982 Opanowanie krwotoku pooperacyjnego - inne BLOK OPERACYJNY POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 90.00039.99 Inne zabiegi naczyniowe BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 200.00039.99 Inne zabiegi naczyniowe BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 130.00039.995 Chirurgiczne usunięcie ciała obcego z naczynia krwionośnego BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 200.00039.995 Chirurgiczne usunięcie ciała obcego z naczynia krwionośnego BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 130.00040.51 DOSZCZĘTNE WYCIĘCIE PACHOWYCH WĘZŁOW CHŁONNYCH BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 540.00040.51 DOSZCZĘTNE WYCIĘCIE PACHOWYCH WĘZŁOW CHŁONNYCH BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 210.00041.01 Autologiczny przeszczep szpiku kostnego bez czyszczenia szpiku Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 30.00041.01 Autologiczny przeszczep szpiku kostnego bez czyszczenia szpiku Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 120.00041.5 Całkowita splenektomia Oddział kardiochirurgiczny LEKARZ CHIRURG 145.00041.5 Całkowita splenektomia Oddział kardiochirurgiczny LEKARZ inny 80.00041.5 Całkowita splenektomia Oddział kardiochirurgiczny PIELĘGNIARKA inna 130.00041.95 Zabieg naprawczy i plastyka śledziony BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 95.00041.95 Zabieg naprawczy i plastyka śledziony BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 110.00041.95 Zabieg naprawczy i plastyka śledziony BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 205.00041.99 Operacje śledziony - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 240.00041.99 Operacje śledziony - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 220.00041.99 Operacje śledziony - inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 340.00042.82 Szycie rozerwania przełyku BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 300.00042.82 Szycie rozerwania przełyku BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 160.00043.11 Przezskorne endoskopowe wytworzenie przetoki żołądkowej [PEG] Anestezjologia LEKARZ ANESTEZJOLOG 65.00043.11 Przezskorne endoskopowe wytworzenie przetoki żołądkowej [PEG] Anestezjologia PIELĘGNIARKA ANES 101.87543.19 Gastrostomia - inna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 80.000

E34 Wszczepienie/ wymiana kardiowertera defibrylatora jedno-/ dwujamowego oraz E36 Wszczepienie/ wymiana CRT-D > 17 R.Ż. WT.521.4.2016

Opracowanie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

43.19 Gastrostomia - inna BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 240.00044.13 Gastroskopia - inna Anestezjologia LEKARZ ANESTEZJOLOG 19.83744.13 Gastroskopia - inna Anestezjologia PIELĘGNIARKA ANES 26.48544.14 Endoskopowa biopsja żołądka Oddział chirurgii ogolnej LEKARZ CHIRURG 41.82544.14 Endoskopowa biopsja żołądka Oddział chirurgii ogolnej PIELĘGNIARKA CHIR 55.00044.161 Gastroskopia diagnostyczna z testem ureazowym Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 10.00044.161 Gastroskopia diagnostyczna z testem ureazowym Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 30.00044.162 Gastroskopia diagnostyczna z biopsją Oddział chorob wewnętrznych LEKARZ inny 15.00044.162 Gastroskopia diagnostyczna z biopsją Oddział chorob wewnętrznych PIELĘGNIARKA WEW 38.00044.41 Zaszycie wrzodu żołądka BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 80.00044.41 Zaszycie wrzodu żołądka BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 240.00044.43 Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/ dwunastnica Oddział gastroenterologiczny LEKARZ inny 22.66744.43 Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/ dwunastnica Oddział gastroenterologiczny PIELĘGNIARKA inna 48.40944.61 Szycie rozerwania żołądka BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 160.00044.61 Szycie rozerwania żołądka BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 130.00045.131 Ezofagogastroduodenoskopia [EGD] Oddział chorob wewnętrznych LEKARZ inny 30.00045.131 Ezofagogastroduodenoskopia [EGD] Oddział chorob wewnętrznych PIELĘGNIARKA WEW 45.00045.16 Esofagogastroduodenoskopia z biopsją Oddział chirurgii ogolnej LEKARZ CHIRURG 34.28645.16 Esofagogastroduodenoskopia z biopsją Oddział chirurgii ogolnej PIELĘGNIARKA CHIR 35.31345.231 Fiberokolonoskopia Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 43.57145.231 Fiberokolonoskopia Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 63.79145.239 Kolonoskopia - inne Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 20.00045.239 Kolonoskopia - inne Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 24.31545.24 Fiberosigmoidoskopia Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 38.00045.24 Fiberosigmoidoskopia Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 49.16745.253 Kolonoskopia z biopsją Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 40.88245.253 Kolonoskopia z biopsją Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 78.18245.42 Endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego Oddział chorob wewnętrznych LEKARZ inny 30.00045.42 Endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego Oddział chorob wewnętrznych PIELĘGNIARKA WEW 60.00045.62 Częściowa resekcja jelita cienkiego - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 390.00045.62 Częściowa resekcja jelita cienkiego - inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 190.00045.73 Hemikolektomia prawostronna BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 450.00045.73 Hemikolektomia prawostronna BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 210.00045.76 Sigmoidektomia Oddział kardiochirurgiczny LEKARZ CHIRURG 450.00045.76 Sigmoidektomia Oddział kardiochirurgiczny PIELĘGNIARKA inna 210.00045.799 Częściowe wycięcie jelita grubego - inne Oddział chirurgii ogolnej LEKARZ CHIRURG 135.00045.799 Częściowe wycięcie jelita grubego - inne Oddział chirurgii ogolnej PIELĘGNIARKA CHIR 170.00045.8 Totalna środbrzuszna kolektomia BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 570.00045.8 Totalna środbrzuszna kolektomia BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 250.00046.11 Czasowa kolostomia Oddział kardiochirurgiczny LEKARZ CHIRURG 300.00046.11 Czasowa kolostomia Oddział kardiochirurgiczny PIELĘGNIARKA inna 140.00046.13 Stała kolostomia Oddział chirurgii ogolnej LEKARZ CHIRURG 60.00046.13 Stała kolostomia Oddział chirurgii ogolnej PIELĘGNIARKA CHIR 80.00046.79 Zabiegi naprawcze jelita - inne Oddział chirurgii ogolnej LEKARZ CHIRURG 70.00046.79 Zabiegi naprawcze jelita - inne Oddział chirurgii ogolnej PIELĘGNIARKA CHIR 100.00046.81 Środbrzuszne manipulacje na jelicie cienkim BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 90.00046.81 Środbrzuszne manipulacje na jelicie cienkim BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 270.00047.09 Inna appendektomia BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 120.00047.09 Inna appendektomia BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 100.00048.23 Procto-sigmoidoskopia sztywnym wziernikem Oddział gastroenterologiczny LEKARZ inny 45.00048.23 Procto-sigmoidoskopia sztywnym wziernikem Oddział gastroenterologiczny PIELĘGNIARKA inna 45.00049.46 Wycięcie hemoroidow BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 140.00049.46 Wycięcie hemoroidow BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 110.00050.11 Przezskorna igłowa biopsja wątroby Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 25.00051.22 Cholecystektomia BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 270.00051.22 Cholecystektomia BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 150.00051.239 Laparoskopowa cholecystektomia - inna Oddział chirurgii ogolnej LEKARZ CHIRURG 70.00051.239 Laparoskopowa cholecystektomia - inna Oddział chirurgii ogolnej PIELĘGNIARKA CHIR 100.00054.01 Drenaż ściany jamy brzusznej BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 270.00054.01 Drenaż ściany jamy brzusznej BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 150.00054.11 Laparotomia zwiadowcza BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 70.00054.11 Laparotomia zwiadowcza BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 178.75054.11 Laparotomia zwiadowcza BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 176.16754.12 Laparotomia przez ranę pooperacyjną BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 270.00054.12 Laparotomia przez ranę pooperacyjną BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 150.00054.121 Laparotomia przez ranę operacyjną w celu opanowania krwotoku BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 270.00054.121 Laparotomia przez ranę operacyjną w celu opanowania krwotoku BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 150.00054.122 Laparotomia zwiadowcza przez ranę operacyjną BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 6.92354.122 Laparotomia zwiadowcza przez ranę operacyjną BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 249.23154.122 Laparotomia zwiadowcza przez ranę operacyjną BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 156.92354.19 Laparotomia - inna BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 270.00054.19 Laparotomia - inna BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 150.00054.91 Przezskorny drenaż jamy brzusznej Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 10.00054.91 Przezskorny drenaż jamy brzusznej Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 40.00054.956 Nakłucie otrzewnej – punkcja odbarczająca Oddział chorob wewnętrznych LEKARZ inny 37.50054.956 Nakłucie otrzewnej – punkcja odbarczająca Oddział chorob wewnętrznych PIELĘGNIARKA WEW 47.50055.512 Całkowite jednostronne wycięcie nerki BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 420.00055.512 Całkowite jednostronne wycięcie nerki BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 180.00057.01 Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe SOR LEKARZ inny 11.66757.01 Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe SOR PIELĘGNIARKA SOR 16.66757.09 Oprożnienie pęcherza moczowego - inne Oddział onkologii LEKARZ CHIRURG 10.00057.09 Oprożnienie pęcherza moczowego - inne Oddział onkologii PIELĘGNIARKA inna 10.00057.172 Wytworzenie przezskornej przetoki nadłonowej (cystostomia) metodą nakłucia Oddział urologiczny LEKARZ inny 30.00057.172 Wytworzenie przezskornej przetoki nadłonowej (cystostomia) metodą nakłucia Oddział urologiczny PIELĘGNIARKA inna 50.00057.32 Cystoskopia przezcewkowa Oddział urologiczny LEKARZ inny 13.33357.32 Cystoskopia przezcewkowa Oddział urologiczny PIELĘGNIARKA inna 46.66757.37 Cewnikowanie i pobranie moczu albo popłuczyn z pęcherza do badania Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 15.00057.37 Cewnikowanie i pobranie moczu albo popłuczyn z pęcherza do badania Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 20.00057.49 Inne przezcewkowe wycięcie lub zniszczenie zmiany patologicznej lub tkanki pęcherza moczowego BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 60.00057.49 Inne przezcewkowe wycięcie lub zniszczenie zmiany patologicznej lub tkanki pęcherza moczowego BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 60.00057.49 Inne przezcewkowe wycięcie lub zniszczenie zmiany patologicznej lub tkanki pęcherza moczowego BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 180.00057.94 Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego Oddział urologiczny LEKARZ inny 5.00057.94 Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego Oddział urologiczny PIELĘGNIARKA inna 10.00057.95 Wymiana cewnika wprowadzonego do pęcherza moczowego na stałe SOR LEKARZ inny 7.50057.95 Wymiana cewnika wprowadzonego do pęcherza moczowego na stałe SOR PIELĘGNIARKA SOR 12.50058.22 Inna uretroskopia Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 10.00058.22 Inna uretroskopia Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 20.00063.12 Operacja wodniaka jądra BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 60.00063.12 Operacja wodniaka jądra BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 180.00077.03 Wycięcie martwaka - kość promieniowa/ kość łokciowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 90.00077.03 Wycięcie martwaka - kość promieniowa/ kość łokciowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 100.00077.03 Wycięcie martwaka - kość promieniowa/ kość łokciowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 250.00077.05 Wycięcie martwaka - kość udowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 42.80077.05 Wycięcie martwaka - kość udowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 72.00077.05 Wycięcie martwaka - kość udowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 127.80077.07 Wycięcie martwaka - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 70.00077.07 Wycięcie martwaka - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 43.33377.07 Wycięcie martwaka - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 183.33377.08 Wycięcie martwaka - kości stępu/ kości środstopia BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 82.00077.08 Wycięcie martwaka - kości stępu/ kości środstopia BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 132.00077.08 Wycięcie martwaka - kości stępu/ kości środstopia BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 230.25077.14 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kości nadgarstka/ środręcza Oddział geriatrii LEKARZ ORTOPEDA 60.00077.14 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kości nadgarstka/ środręcza Oddział geriatrii PIELĘGNIARKA inna 60.00077.15 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kość udowa Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 60.00077.15 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kość udowa Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 60.00077.17 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 60.00077.17 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 60.00077.193 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - inne kości (kręgi) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 210.00077.193 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - inne kości (kręgi) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 100.00077.2 Osteotomia klinowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 90.00077.2 Osteotomia klinowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 360.00077.2 Osteotomia klinowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 537.00077.23 Osteotomia klinowa - kość promieniowa/ kość łokciowa Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 120.00077.23 Osteotomia klinowa - kość promieniowa/ kość łokciowa Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 120.00077.25 Osteotomia klinowa - kość udowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 120.00077.25 Osteotomia klinowa - kość udowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 300.00077.25 Osteotomia klinowa - kość udowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 470.00077.27 Osteotomia klinowa - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ 4.29577.27 Osteotomia klinowa - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 84.23577.27 Osteotomia klinowa - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 222.28677.27 Osteotomia klinowa - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 6.80077.27 Osteotomia klinowa - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 214.13577.28 Osteotomia klinowa - kości stępu/ kości środstopia BLOK OPERACYJNY LEKARZ 27.00077.28 Osteotomia klinowa - kości stępu/ kości środstopia BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 100.00077.28 Osteotomia klinowa - kości stępu/ kości środstopia BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 25.71477.28 Osteotomia klinowa - kości stępu/ kości środstopia BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 325.71477.292 Osteotomia klinowa - inne kości (paliczki palcow stopy/ ręki) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 90.00077.292 Osteotomia klinowa - inne kości (paliczki palcow stopy/ ręki) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 270.00077.293 Osteotomia klinowa - inne kości (kręgi) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 270.00077.293 Osteotomia klinowa - inne kości (kręgi) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 120.00077.35 Inne rozdzielenie kości - kość udowa Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 120.00077.35 Inne rozdzielenie kości - kość udowa Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 120.00077.392 Inne rozdzielenie kości - inne kości (paliczki palcow stopy/ ręki) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 40.00077.392 Inne rozdzielenie kości - inne kości (paliczki palcow stopy/ ręki) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 120.00077.43 Biopsja kości - kość promieniowa/ kość łokciowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ 30.00077.43 Biopsja kości - kość promieniowa/ kość łokciowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 70.00077.45 Biopsja kości - kość udowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 240.00077.45 Biopsja kości - kość udowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 100.00077.47 Biopsja kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 240.00077.47 Biopsja kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 100.00077.49 Biopsja kości - inne kości BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 30.00077.49 Biopsja kości - inne kości BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 25.00077.491 Biopsja kości - inne kości (miednica) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 50.00077.491 Biopsja kości - inne kości (miednica) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 60.00077.491 Biopsja kości - inne kości (miednica) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 110.00077.493 Biopsja kości - inne kości (kręgi) Oddział neurochirurgiczny LEKARZ ANESTEZJOLOG 60.00077.493 Biopsja kości - inne kości (kręgi) Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 60.00077.493 Biopsja kości - inne kości (kręgi) Oddział neurochirurgiczny PIELĘGNIARKA NEU 60.00077.51 Wycięcie kaletki palucha z korekcją tkanek miękkich z osteotomią I-szej kości środstopia BLOK OPERACYJNY LEKARZ 11.86077.51 Wycięcie kaletki palucha z korekcją tkanek miękkich z osteotomią I-szej kości środstopia BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 66.16577.51 Wycięcie kaletki palucha z korekcją tkanek miękkich z osteotomią I-szej kości środstopia BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 90.25377.51 Wycięcie kaletki palucha z korekcją tkanek miękkich z osteotomią I-szej kości środstopia BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 172.06977.52 Wycięcie kaletki palucha z korekcją tkanek miękkich i artrodezą Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 90.00077.52 Wycięcie kaletki palucha z korekcją tkanek miękkich i artrodezą Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 90.00077.53 Wycięcie kaletki palucha/ korekcja tkanek miękkich - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 120.00077.53 Wycięcie kaletki palucha/ korekcja tkanek miękkich - inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 80.00077.541 Korekcja 5 palca stopy z osteotomią Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 67.500

E34 Wszczepienie/ wymiana kardiowertera defibrylatora jedno-/ dwujamowego oraz E36 Wszczepienie/ wymiana CRT-D > 17 R.Ż. WT.521.4.2016

Opracowanie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

77.541 Korekcja 5 palca stopy z osteotomią Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 100.00077.56 Korekcja palca młotkowatego stopy BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 45.00077.56 Korekcja palca młotkowatego stopy BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 180.00077.56 Korekcja palca młotkowatego stopy BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 194.00077.56 Korekcja palca młotkowatego stopy BLOK OPERACYJNY POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 22.00077.561 Artrodeza palca młotkowatego stopy BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 90.00077.561 Artrodeza palca młotkowatego stopy BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 270.00077.562 Wycięcie paliczka (częściowa) palca młotkowatego stopy BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 33.33377.562 Wycięcie paliczka (częściowa) palca młotkowatego stopy BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 43.33377.562 Wycięcie paliczka (częściowa) palca młotkowatego stopy BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 70.00077.562 Wycięcie paliczka (częściowa) palca młotkowatego stopy BLOK OPERACYJNY POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 55.00077.571 Artrodeza palca szponiastego stopy Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 20.00077.571 Artrodeza palca szponiastego stopy Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 60.00077.581 Korekcja palca stopy BLOK OPERACYJNY LEKARZ 100.00077.581 Korekcja palca stopy BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 21.17677.581 Korekcja palca stopy BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 171.09777.582 Zabieg naprawczy palca stopy BLOK OPERACYJNY LEKARZ 80.71477.582 Zabieg naprawczy palca stopy BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 80.00077.59 Inna korekcja palucha koślawego BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 90.00077.59 Inna korekcja palucha koślawego BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 360.00077.59 Inna korekcja palucha koślawego BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 537.00077.60 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - nieokreślone miejsce BLOK OPERACYJNY LEKARZ 30.00077.60 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - nieokreślone miejsce BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 53.33377.60 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - nieokreślone miejsce BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 40.90977.60 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - nieokreślone miejsce BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 188.00077.61 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 125.00077.61 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 182.50077.62 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość ramienna BLOK OPERACYJNY LEKARZ 83.33377.62 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość ramienna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 16.66777.62 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość ramienna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 10.00077.62 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość ramienna BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 172.69277.63 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość promieniowa/ kość łokciowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ 50.00077.63 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość promieniowa/ kość łokciowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 60.00077.63 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość promieniowa/ kość łokciowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 12.00077.63 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość promieniowa/ kość łokciowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 265.05977.64 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kości nadgarstka/ środręcza BLOK OPERACYJNY LEKARZ 60.00077.64 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kości nadgarstka/ środręcza BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 11.25077.64 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kości nadgarstka/ środręcza BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 8.75077.64 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kości nadgarstka/ środręcza BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 120.00077.65 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość udowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ 66.36477.65 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość udowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 8.33377.65 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość udowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 10.00077.65 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość udowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 138.46277.66 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - rzepka Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 60.00077.66 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - rzepka Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 60.00077.67 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ 48.99077.67 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 31.36477.67 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 43.63677.67 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 198.71977.68 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kości stępu/ kości środstopia BLOK OPERACYJNY LEKARZ 46.86977.68 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kości stępu/ kości środstopia BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 24.77877.68 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kości stępu/ kości środstopia BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 64.94477.68 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kości stępu/ kości środstopia BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 177.25877.691 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - inne kości (miednica) BLOK OPERACYJNY LEKARZ 46.20077.691 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - inne kości (miednica) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 20.00077.691 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - inne kości (miednica) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 48.00077.691 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - inne kości (miednica) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 141.57177.692 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - inne kości (paliczki palcow stopy/ ręki) BLOK OPERACYJNY LEKARZ 3.27177.692 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - inne kości (paliczki palcow stopy/ ręki) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 48.93177.692 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - inne kości (paliczki palcow stopy/ ręki) BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 2.98277.692 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - inne kości (paliczki palcow stopy/ ręki) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 47.71977.692 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - inne kości (paliczki palcow stopy/ ręki) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 112.75077.77 Wycięcie kości do przeszczepu - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 105.00077.77 Wycięcie kości do przeszczepu - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 90.00077.77 Wycięcie kości do przeszczepu - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 195.00077.79 Wycięcie kości do przeszczepu - inne kości BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 30.00077.79 Wycięcie kości do przeszczepu - inne kości BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 120.00077.79 Wycięcie kości do przeszczepu - inne kości BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 238.00077.791 Wycięcie kości do przeszczepu - inne kości (miednica) Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 120.00077.791 Wycięcie kości do przeszczepu - inne kości (miednica) Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 120.00077.80 Inne częściowe wycięcie kości - nieokreślone miejsce BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 80.00077.80 Inne częściowe wycięcie kości - nieokreślone miejsce BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 90.00077.80 Inne częściowe wycięcie kości - nieokreślone miejsce BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 170.00077.81 Inne częściowe wycięcie kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 90.00077.81 Inne częściowe wycięcie kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 810.00077.81 Inne częściowe wycięcie kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 537.00077.82 Inne częściowe wycięcie kości - kość ramienna Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 120.00077.82 Inne częściowe wycięcie kości - kość ramienna Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 120.00077.83 Inne częściowe wycięcie kości - kość promieniowa/ kość łokciowa Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 60.00077.83 Inne częściowe wycięcie kości - kość promieniowa/ kość łokciowa Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 60.00077.84 Inne częściowe wycięcie kości - kości nadgarstka/ środręcza BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 65.00077.84 Inne częściowe wycięcie kości - kości nadgarstka/ środręcza BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 52.50077.84 Inne częściowe wycięcie kości - kości nadgarstka/ środręcza BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 260.00077.85 Inne częściowe wycięcie kości - kość udowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 36.00077.85 Inne częściowe wycięcie kości - kość udowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 118.00077.85 Inne częściowe wycięcie kości - kość udowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 118.00077.86 Inne częściowe wycięcie kości - rzepka BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 46.00077.86 Inne częściowe wycięcie kości - rzepka BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 35.00077.86 Inne częściowe wycięcie kości - rzepka BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 116.00077.87 Inne częściowe wycięcie kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 93.33377.87 Inne częściowe wycięcie kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 120.00077.87 Inne częściowe wycięcie kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 153.33377.88 Inne częściowe wycięcie kości - kości stępu/ kości środstopia BLOK OPERACYJNY LEKARZ 24.00077.88 Inne częściowe wycięcie kości - kości stępu/ kości środstopia BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 32.50077.88 Inne częściowe wycięcie kości - kości stępu/ kości środstopia BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 58.66777.88 Inne częściowe wycięcie kości - kości stępu/ kości środstopia BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 111.10077.892 Inne częściowe wycięcie kości - inne kości (paliczki palcow stopy/ ręki) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 80.80077.892 Inne częściowe wycięcie kości - inne kości (paliczki palcow stopy/ ręki) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 77.60077.892 Inne częściowe wycięcie kości - inne kości (paliczki palcow stopy/ ręki) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 194.40077.96 Całkowite wycięcie kości - rzepka BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 180.00077.96 Całkowite wycięcie kości - rzepka BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 90.00078.015 Przeszczep kostny z banku kości - kość udowa/ miednica Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 150.00078.015 Przeszczep kostny z banku kości - kość udowa/ miednica Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 120.00078.017 Przeszczep kostny z banku kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 147.50078.017 Przeszczep kostny z banku kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 178.75078.021 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 141.25078.021 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 161.25078.022 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość ramienna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 90.00078.022 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość ramienna BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 270.00078.023 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość promieniowa/ kość łokciowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 180.00078.023 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość promieniowa/ kość łokciowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 90.00078.024 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kości nadgarstka/ środręcza/ paliczki (ręki) Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 106.11178.024 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kości nadgarstka/ środręcza/ paliczki (ręki) Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 125.00078.025 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość udowa/ miednica BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 2.14378.025 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość udowa/ miednica BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 178.16378.025 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość udowa/ miednica BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 92.14378.027 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 130.10278.027 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 175.00078.028 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kości stępu/ kości środstopia/ paliczki (stopy) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 90.00078.028 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kości stępu/ kości środstopia/ paliczki (stopy) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 270.00078.029 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - inne (kręgi) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 240.00078.029 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - inne (kręgi) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 100.00078.035 Przeszczep kostny z oczyszczeniem miejsca przeszczepu (usunięcie stwardniałej, zwłokniałej lub martwiczej kości lub tkanki) transplantacja kości - kość udowa/ miednica Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 120.00078.035 Przeszczep kostny z oczyszczeniem miejsca przeszczepu (usunięcie stwardniałej, zwłokniałej lub martwiczej kości lub tkanki) transplantacja kości - kość udowa/ miednica Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 120.00078.045 Wszczepy materiałow kościozastępczych - kość udowa, miednica Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 120.00078.045 Wszczepy materiałow kościozastępczych - kość udowa, miednica Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 120.00078.055 Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - kość udowa/ miednica Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 256.66778.055 Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - kość udowa/ miednica Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 178.33378.062 Wszczepy wzmocnione - kość ramienna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 90.00078.062 Wszczepy wzmocnione - kość ramienna BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 270.00078.063 Wszczepy wzmocnione - kość promieniowa/ kość łokciowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 90.00078.063 Wszczepy wzmocnione - kość promieniowa/ kość łokciowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 270.00078.067 Wszczepy wzmocnione - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 102.50078.067 Wszczepy wzmocnione - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 135.00078.071 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 180.00078.071 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 90.00078.072 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kość ramienna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 71.42978.072 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kość ramienna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 228.57178.072 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kość ramienna BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 234.28678.073 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kość promieniowa/ kość łokciowa Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 106.66778.073 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kość promieniowa/ kość łokciowa Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 93.33378.075 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kość udowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ 174.73078.075 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kość udowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 110.45578.075 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kość udowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 285.22778.076 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - rzepka Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 100.00078.076 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - rzepka Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 142.50078.077 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 130.00078.077 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 116.66778.078 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kości stępu/ kości środstopia/ paliczki (stopy) Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 77.50078.078 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kości stępu/ kości środstopia/ paliczki (stopy) Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 125.00078.1 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 60.00078.1 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 240.00078.1 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 390.00078.11 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 410.00078.11 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 330.00078.12 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - kość ramienna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 180.00078.12 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - kość ramienna BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 90.00078.13 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - kość promieniowa/ kość łokciowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 180.00078.13 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - kość promieniowa/ kość łokciowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 90.00078.15 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - kość udowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 326.66778.15 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - kość udowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 200.00078.17 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 227.14378.17 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 120.00078.191 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - inne kości (miednica) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 330.00078.191 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - inne kości (miednica) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 200.00078.240 Resekcja/ osteotomia - nieokreślone miejsce BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 82.50078.240 Resekcja/ osteotomia - nieokreślone miejsce BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 60.000

E34 Wszczepienie/ wymiana kardiowertera defibrylatora jedno-/ dwujamowego oraz E36 Wszczepienie/ wymiana CRT-D > 17 R.Ż. WT.521.4.2016

Opracowanie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

78.240 Resekcja/ osteotomia - nieokreślone miejsce BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 232.50078.242 Resekcja/ osteotomia - kość ramienna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 81.25078.242 Resekcja/ osteotomia - kość ramienna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 32.50078.242 Resekcja/ osteotomia - kość ramienna BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 203.75078.243 Resekcja/ osteotomia - kość promieniowa/ kość łokciowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 70.00078.243 Resekcja/ osteotomia - kość promieniowa/ kość łokciowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 90.00078.243 Resekcja/ osteotomia - kość promieniowa/ kość łokciowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 190.00078.244 Resekcja/ osteotomia - kości nadgarstka/ środręcza/ paliczki (ręki) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 90.00078.244 Resekcja/ osteotomia - kości nadgarstka/ środręcza/ paliczki (ręki) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 270.00078.245 Resekcja/ osteotomia - kość udowa/ miednica BLOK OPERACYJNY LEKARZ 100.00078.245 Resekcja/ osteotomia - kość udowa/ miednica BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 60.00078.245 Resekcja/ osteotomia - kość udowa/ miednica BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 190.00078.247 Resekcja/ osteotomia - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ 111.63078.247 Resekcja/ osteotomia - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 22.50078.247 Resekcja/ osteotomia - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 11.78678.247 Resekcja/ osteotomia - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 248.09878.248 Resekcja/ osteotomia - kości stępu/ kości środstopia/ paliczki (stopy) BLOK OPERACYJNY LEKARZ 73.00978.248 Resekcja/ osteotomia - kości stępu/ kości środstopia/ paliczki (stopy) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 71.81878.248 Resekcja/ osteotomia - kości stępu/ kości środstopia/ paliczki (stopy) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 14.54578.248 Resekcja/ osteotomia - kości stępu/ kości środstopia/ paliczki (stopy) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 352.84378.313 Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kość promieniowa/ kość łokciowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 60.00078.313 Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kość promieniowa/ kość łokciowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 90.00078.317 Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 102.50078.317 Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 135.00078.411 Inne zabiegi naprawcze kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 135.00078.411 Inne zabiegi naprawcze kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 153.00078.412 Inne zabiegi naprawcze kości - kość ramienna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 120.00078.412 Inne zabiegi naprawcze kości - kość ramienna BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 360.00078.413 Inne zabiegi naprawcze kości - kość promieniowa/ kość łokciowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ 60.00078.413 Inne zabiegi naprawcze kości - kość promieniowa/ kość łokciowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 60.00078.413 Inne zabiegi naprawcze kości - kość promieniowa/ kość łokciowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 60.00078.413 Inne zabiegi naprawcze kości - kość promieniowa/ kość łokciowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 290.00078.414 Inne zabiegi naprawcze kości - kości nadgarstka/ środręcza/ paliczki (ręki) BLOK OPERACYJNY LEKARZ 130.00078.414 Inne zabiegi naprawcze kości - kości nadgarstka/ środręcza/ paliczki (ręki) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 190.00078.415 Inne zabiegi naprawcze kości - kość udowa/ miednica Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 127.50078.415 Inne zabiegi naprawcze kości - kość udowa/ miednica Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 147.50078.419 Inne zabiegi naprawcze kości - inne (kręgi) Oddział chirurgii ogolnej LEKARZ ORTOPEDA 60.00078.419 Inne zabiegi naprawcze kości - inne (kręgi) Oddział chirurgii ogolnej PIELĘGNIARKA CHIR 60.00078.421 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 120.00078.421 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 120.00078.421 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 120.00078.421 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 120.00078.422 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość ramienna BLOK OPERACYJNY LEKARZ 18.00078.422 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość ramienna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 48.00078.422 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość ramienna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 110.57178.422 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość ramienna BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 250.36478.423 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość promieniowa/ kość łokciowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ 9.23178.423 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość promieniowa/ kość łokciowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 46.15478.423 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość promieniowa/ kość łokciowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 96.92378.423 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość promieniowa/ kość łokciowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 221.53878.424 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kości nadgarstka/ środręcza/ paliczki (ręki) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 60.00078.424 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kości nadgarstka/ środręcza/ paliczki (ręki) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 105.00078.424 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kości nadgarstka/ środręcza/ paliczki (ręki) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 240.00078.425 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość udowa/ miednica BLOK OPERACYJNY LEKARZ 60.00078.425 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość udowa/ miednica BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 13.33378.425 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość udowa/ miednica BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 173.33378.425 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość udowa/ miednica BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 242.74578.426 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - rzepka BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 270.00078.426 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - rzepka BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 120.00078.427 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ 168.21478.427 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 24.00078.427 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 72.00078.427 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 292.78878.428 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kości stępu/ kości środstopia/ paliczki (stopy) Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 111.25078.428 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kości stępu/ kości środstopia/ paliczki (stopy) Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 127.50078.51 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 45.00078.51 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 180.00078.51 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 315.00078.511 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 120.00078.511 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 360.00078.515 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kość udowa/ miednica BLOK OPERACYJNY LEKARZ 80.00078.515 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kość udowa/ miednica BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 86.66778.515 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kość udowa/ miednica BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 236.66778.515 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kość udowa/ miednica BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 366.66778.516 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - rzepka BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 90.00078.516 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - rzepka BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 360.00078.516 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - rzepka BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 659.00078.517 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 60.00078.517 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 240.00078.517 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 390.00078.518 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kości stępu/ kości środstopia/ paliczki (stopy) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 45.00078.518 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kości stępu/ kości środstopia/ paliczki (stopy) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 180.00078.518 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kości stępu/ kości środstopia/ paliczki (stopy) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 314.00078.519 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - inne (kręgi) Oddział neurochirurgiczny LEKARZ ANESTEZJOLOG 140.84278.519 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - inne (kręgi) Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 300.00078.519 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - inne (kręgi) Oddział neurochirurgiczny PIELĘGNIARKA NEU 485.14478.519 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - inne (kręgi) Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 150.00078.52 Powtorne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 90.00078.52 Powtorne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 810.00078.52 Powtorne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 537.00078.525 Powtorne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - kość udowa/ miednica BLOK OPERACYJNY LEKARZ 121.66778.525 Powtorne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - kość udowa/ miednica BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 191.66778.525 Powtorne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - kość udowa/ miednica Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 121.66778.525 Powtorne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - kość udowa/ miednica Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 191.66778.527 Powtorne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 180.00078.527 Powtorne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 180.00078.529 Powtorne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - inne (kręgi) BLOK OPERACYJNY LEKARZ 160.00078.529 Powtorne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - inne (kręgi) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 54.00078.529 Powtorne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - inne (kręgi) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 224.00078.53 Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 60.00078.53 Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 240.00078.53 Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 395.00078.532 Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - kość ramienna Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 120.00078.532 Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - kość ramienna Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 120.00078.533 Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - kość promieniowa/ kość łokciowa Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 120.00078.533 Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - kość promieniowa/ kość łokciowa Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 120.00078.535 Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - kość udowa/ miednica BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 30.00078.535 Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - kość udowa/ miednica BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 40.00078.537 Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 120.00078.537 Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 120.00078.539 Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - inne (kręgi) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 30.00078.539 Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - inne (kręgi) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 40.00078.6 Usunięcie mechanicznych implantow z kości BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 45.00078.6 Usunięcie mechanicznych implantow z kości BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 180.00078.6 Usunięcie mechanicznych implantow z kości BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 314.00078.61 Zewnętrzny stabilizator kości (inwazyjny) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 85.00078.61 Zewnętrzny stabilizator kości (inwazyjny) BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 300.00078.61 Zewnętrzny stabilizator kości (inwazyjny) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 475.00078.611 Usunięcie zewnętrznego – inwazyjnego stabilizatora kości – łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 60.00078.611 Usunięcie zewnętrznego – inwazyjnego stabilizatora kości – łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 40.00078.614 Usunięcie zewnętrznego – inwazyjnego stabilizatora kości – kości nadgarstka/środręcza/paliczki (ręki) BLOK OPERACYJNY LEKARZ 60.00078.614 Usunięcie zewnętrznego – inwazyjnego stabilizatora kości – kości nadgarstka/środręcza/paliczki (ręki) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 60.00078.615 Usunięcie zewnętrznego – inwazyjnego stabilizatora kości – kość udowa/ miednica Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 10.00078.615 Usunięcie zewnętrznego – inwazyjnego stabilizatora kości – kość udowa/ miednica Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 10.00078.617 Usunięcie zewnętrznego – inwazyjnego stabilizatora kości – kość piszczelowa/kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 270.00078.617 Usunięcie zewnętrznego – inwazyjnego stabilizatora kości – kość piszczelowa/kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 120.00078.618 Usunięcie zewnętrznego – inwazyjnego stabilizatora kości – kości stępu/kości środstopia/paliczki (stopy) Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 10.00078.618 Usunięcie zewnętrznego – inwazyjnego stabilizatora kości – kości stępu/kości środstopia/paliczki (stopy) Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 10.00078.621 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) BLOK OPERACYJNY LEKARZ 46.67378.621 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 45.71878.621 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 109.68278.621 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 183.77578.622 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość ramienna Oddział chirurgii ogolnej LEKARZ ORTOPEDA 120.00078.622 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość ramienna Oddział chirurgii ogolnej PIELĘGNIARKA CHIR 104.45978.623 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość promieniowa/ kość łokciowa Oddział chirurgii ogolnej LEKARZ ORTOPEDA 120.00078.623 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość promieniowa/ kość łokciowa Oddział chirurgii ogolnej PIELĘGNIARKA CHIR 108.92378.624 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kości nadgarstka/ środręcza/ paliczki (ręki) BLOK OPERACYJNY LEKARZ 42.00078.624 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kości nadgarstka/ środręcza/ paliczki (ręki) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 75.00078.624 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kości nadgarstka/ środręcza/ paliczki (ręki) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 20.00078.624 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kości nadgarstka/ środręcza/ paliczki (ręki) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 355.00078.625 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość udowa/ miednica BLOK OPERACYJNY LEKARZ 47.96478.625 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość udowa/ miednica BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 71.24778.625 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość udowa/ miednica BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 100.97078.625 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość udowa/ miednica BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 245.32178.626 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - rzepka BLOK OPERACYJNY LEKARZ 36.00078.626 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - rzepka BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 54.00078.626 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - rzepka BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 80.00078.626 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - rzepka BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 255.33378.627 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ 35.38578.627 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 55.58578.627 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 81.02278.627 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 215.85278.628 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kości stępu/ kości środstopia/ paliczki (stopy) BLOK OPERACYJNY LEKARZ 44.10078.628 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kości stępu/ kości środstopia/ paliczki (stopy) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 66.67778.628 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kości stępu/ kości środstopia/ paliczki (stopy) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 48.49478.628 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kości stępu/ kości środstopia/ paliczki (stopy) BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 2.40078.628 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kości stępu/ kości środstopia/ paliczki (stopy) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 257.91178.629 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - inne (kręgi) BLOK OPERACYJNY LEKARZ 110.00078.629 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - inne (kręgi) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 128.57178.629 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - inne (kręgi) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 224.28678.633 Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kość promieniowa/ kość łokciowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 60.00078.633 Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kość promieniowa/ kość łokciowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 40.00078.633 Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kość promieniowa/ kość łokciowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 100.00078.638 Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kości stępu/ kości środstopia/ paliczki (stopy) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 40.00078.638 Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kości stępu/ kości środstopia/ paliczki (stopy) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 30.00078.75 Chirurgiczne złamanie kości - kość udowa Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 83.28978.75 Chirurgiczne złamanie kości - kość udowa Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 108.696

E34 Wszczepienie/ wymiana kardiowertera defibrylatora jedno-/ dwujamowego oraz E36 Wszczepienie/ wymiana CRT-D > 17 R.Ż. WT.521.4.2016

Opracowanie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

78.77 Chirurgiczne złamanie kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 120.00078.77 Chirurgiczne złamanie kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 120.00078.78 Chirurgiczne złamanie kości - kości stępu/ kości środstopia Oddział chirurgii ogolnej LEKARZ ORTOPEDA 120.00078.78 Chirurgiczne złamanie kości - kości stępu/ kości środstopia Oddział chirurgii ogolnej PIELĘGNIARKA CHIR 120.00079.01 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość ramienna BLOK OPERACYJNY LEKARZ 15.00079.01 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość ramienna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 40.00079.01 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość ramienna BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 140.00079.02 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość promieniowa/ łokciowa (ramię - inne) SOR LEKARZ ORTOPEDA 40.00079.02 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość promieniowa/ łokciowa (ramię - inne) SOR PIELĘGNIARKA SOR 44.21679.03 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości nadgarstka i kości środręcza (ręka) BLOK OPERACYJNY LEKARZ 25.71479.03 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości nadgarstka i kości środręcza (ręka) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 60.00079.03 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości nadgarstka i kości środręcza (ręka) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 240.90979.04 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki ręki Oddział chirurgii ogolnej LEKARZ ORTOPEDA 40.00079.04 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki ręki Oddział chirurgii ogolnej PIELĘGNIARKA CHIR 52.00079.05 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość udowa Oddział chirurgii ogolnej LEKARZ ORTOPEDA 40.00079.05 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość udowa Oddział chirurgii ogolnej PIELĘGNIARKA CHIR 40.00079.06 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ 12.50079.06 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 68.33379.06 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 26.66779.06 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 201.51879.07 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości stępu/ kości środstopia (noga) SOR LEKARZ ORTOPEDA 40.00079.07 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości stępu/ kości środstopia (noga) SOR PIELĘGNIARKA SOR 40.00079.08 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki stopy SOR LEKARZ ORTOPEDA 40.00079.08 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki stopy SOR PIELĘGNIARKA SOR 40.00079.091 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczegolnione kości (obojczyk) Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 40.00079.091 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczegolnione kości (obojczyk) Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 40.00079.1 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 40.00079.1 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 40.00079.1 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 290.00079.11 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość ramienna BLOK OPERACYJNY LEKARZ 71.31679.11 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość ramienna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 66.00079.11 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość ramienna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 60.00079.11 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość ramienna BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 380.61479.12 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość promieniowa/ łokciowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ 72.45379.12 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość promieniowa/ łokciowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 20.78979.12 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość promieniowa/ łokciowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 25.26379.12 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość promieniowa/ łokciowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 223.69879.13 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kości nadgarstka/ kości środręcza BLOK OPERACYJNY LEKARZ 58.03879.13 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kości nadgarstka/ kości środręcza BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 47.44279.13 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kości nadgarstka/ kości środręcza BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 15.34979.13 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kości nadgarstka/ kości środręcza BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 223.84379.14 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - paliczki ręki BLOK OPERACYJNY LEKARZ 77.54079.14 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - paliczki ręki BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 14.10379.14 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - paliczki ręki BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 46.15479.14 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - paliczki ręki BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 182.97279.15 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość udowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ 80.42779.15 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość udowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 58.13379.15 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość udowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 64.93779.15 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość udowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 297.31379.16 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość piszczelowa/kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ 120.00079.16 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość piszczelowa/kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 30.79679.16 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość piszczelowa/kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 59.46979.16 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość piszczelowa/kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 269.56679.17 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kości stępu/ kości środstopia (noga) BLOK OPERACYJNY LEKARZ 70.00079.17 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kości stępu/ kości środstopia (noga) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 36.00079.17 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kości stępu/ kości środstopia (noga) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 48.82479.17 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kości stępu/ kości środstopia (noga) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 230.33379.18 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - paliczki (stopy) Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 43.33379.18 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - paliczki (stopy) Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 78.33379.19 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - inne wyszczegolnione kości BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 40.00079.19 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - inne wyszczegolnione kości BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 30.00079.191 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - inne wyszczegolnione kości (obojczyk) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 133.33379.191 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - inne wyszczegolnione kości (obojczyk) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 400.00079.193 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - inne wyszczegolnione kości (miednica) Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 120.00079.193 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - inne wyszczegolnione kości (miednica) Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 120.00079.21 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość ramienna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 140.00079.21 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość ramienna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 260.00079.21 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość ramienna BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 400.00079.22 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość promieniowa/ łokciowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 132.00079.22 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość promieniowa/ łokciowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 330.00079.22 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość promieniowa/ łokciowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 352.00079.23 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości nadgarstka/ środręcza BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 82.50079.23 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości nadgarstka/ środręcza BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 77.50079.23 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości nadgarstka/ środręcza BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 177.50079.24 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki ręki BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 100.00079.24 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki ręki BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 300.00079.25 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość udowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 100.00079.25 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość udowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 300.00079.27 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 95.00079.27 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 60.00079.27 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 245.00079.291 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczegolnione kości (obojczyk) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 55.00079.291 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczegolnione kości (obojczyk) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 60.00079.291 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczegolnione kości (obojczyk) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 115.00079.30 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - miejsce nieokreślone BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 90.00079.30 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - miejsce nieokreślone BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 810.00079.30 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - miejsce nieokreślone BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 659.00079.31 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość ramienna BLOK OPERACYJNY LEKARZ 30.50079.31 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość ramienna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 82.08979.31 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość ramienna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 123.30779.31 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość ramienna BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 288.62379.32 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość promieniowa/ łokciowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ 29.64379.32 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość promieniowa/ łokciowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 91.34979.32 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość promieniowa/ łokciowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 97.74579.32 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość promieniowa/ łokciowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 306.65779.33 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kości nadgarstka/ kości środręcza BLOK OPERACYJNY LEKARZ 7.94679.33 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kości nadgarstka/ kości środręcza BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 78.13679.33 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kości nadgarstka/ kości środręcza BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 148.93779.33 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kości nadgarstka/ kości środręcza BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 314.25379.34 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - paliczki ręki BLOK OPERACYJNY LEKARZ 19.59479.34 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - paliczki ręki BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 74.26479.34 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - paliczki ręki BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 189.92779.34 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - paliczki ręki BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 340.72879.35 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość udowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ 4.41979.35 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość udowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 105.47579.35 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość udowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 285.22379.35 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość udowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 345.79179.36 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ 27.74279.36 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 103.82879.36 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 159.88279.36 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 333.38879.37 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kości stępu/ kości środstopia (noga) BLOK OPERACYJNY LEKARZ 9.35179.37 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kości stępu/ kości środstopia (noga) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 62.59079.37 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kości stępu/ kości środstopia (noga) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 126.42779.37 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kości stępu/ kości środstopia (noga) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 192.63079.38 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - paliczki stopy BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 90.00079.38 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - paliczki stopy BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 180.00079.38 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - paliczki stopy BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 347.50079.39 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczegolnione kości BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 116.43679.39 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczegolnione kości BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 480.00079.39 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczegolnione kości BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 615.74379.391 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczegolnione kości (obojczyk) BLOK OPERACYJNY LEKARZ 72.44979.391 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczegolnione kości (obojczyk) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 62.58879.391 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczegolnione kości (obojczyk) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 129.15879.391 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczegolnione kości (obojczyk) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 254.06379.392 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczegolnione kości (żebra) Oddział chirurgii ogolnej LEKARZ CHIRURG DZIECIĘCY 180.00079.392 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczegolnione kości (żebra) Oddział chirurgii ogolnej PIELĘGNIARKA CHIR 180.00079.393 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczegolnione kości (miednica) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 360.00079.393 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczegolnione kości (miednica) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 150.00079.394 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczegolnione kości (rzepka) BLOK OPERACYJNY LEKARZ 82.20379.394 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczegolnione kości (rzepka) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 60.75079.394 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczegolnione kości (rzepka) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 110.69079.394 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczegolnione kości (rzepka) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 272.05279.411 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość ramienna Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 60.00079.411 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość ramienna Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 140.00079.412 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - kość ramienna Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 120.00079.412 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - kość ramienna Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 120.00079.421 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość promieniowa/ łokciowa (ramię) Oddział chirurgii ogolnej LEKARZ ORTOPEDA 60.00079.421 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość promieniowa/ łokciowa (ramię) Oddział chirurgii ogolnej PIELĘGNIARKA CHIR 90.00079.422 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - kość promieniowa/ łokciowa (ramię) BLOK OPERACYJNY LEKARZ 20.00079.422 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - kość promieniowa/ łokciowa (ramię) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 30.00079.422 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - kość promieniowa/ łokciowa (ramię) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 190.00079.452 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - kość udowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 120.00079.452 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - kość udowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 140.00079.452 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - kość udowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 260.00079.462 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 110.00079.462 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 120.00079.462 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 250.00079.51 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości - kość ramienna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 60.00079.51 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości - kość ramienna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 240.00079.51 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości - kość ramienna BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 390.00079.512 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją - kość ramienna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 130.00079.512 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją - kość ramienna BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 390.00079.52 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości - kość promieniowa/ łokciowa (ramię - inne) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 60.00079.52 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości - kość promieniowa/ łokciowa (ramię - inne) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 240.00079.52 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości - kość promieniowa/ łokciowa (ramię - inne) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 390.00079.522 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją - kość promieniowa/ łokciowa (ramię - inne) Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 100.00079.522 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją - kość promieniowa/ łokciowa (ramię - inne) Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 180.00079.552 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją - kość udowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 240.00079.552 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją - kość udowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 150.00079.56 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości - kośc piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 60.00079.56 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości - kośc piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 240.00079.56 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości - kośc piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 390.00079.562 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 120.00079.562 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 360.00079.63 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kości nadgarstka/ kości środręcza BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 135.00079.63 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kości nadgarstka/ kości środręcza BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 60.000

E34 Wszczepienie/ wymiana kardiowertera defibrylatora jedno-/ dwujamowego oraz E36 Wszczepienie/ wymiana CRT-D > 17 R.Ż. WT.521.4.2016

Opracowanie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

79.65 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kość udowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 160.00079.65 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kość udowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 120.00079.65 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kość udowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 200.00079.66 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kość piszczelowa/kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 60.00079.66 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kość piszczelowa/kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 113.26479.66 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kość piszczelowa/kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 190.00079.7 Zamknięte nastawienie zwichnięcia BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 40.00079.7 Zamknięte nastawienie zwichnięcia BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 80.00079.7 Zamknięte nastawienie zwichnięcia BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 90.00079.71 Zamknięte nastawienie zwichnięcia barku BLOK OPERACYJNY LEKARZ 27.56879.71 Zamknięte nastawienie zwichnięcia barku BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 18.88979.71 Zamknięte nastawienie zwichnięcia barku BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 20.00079.71 Zamknięte nastawienie zwichnięcia barku BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 82.22279.72 Zamknięte nastawienie zwichnięcia łokcia BLOK OPERACYJNY LEKARZ 15.00079.72 Zamknięte nastawienie zwichnięcia łokcia BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 20.66779.72 Zamknięte nastawienie zwichnięcia łokcia BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 13.33379.72 Zamknięte nastawienie zwichnięcia łokcia BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 118.44479.73 Zamknięte nastawienie zwichnięcia nadgarstka SOR LEKARZ ORTOPEDA 60.00079.73 Zamknięte nastawienie zwichnięcia nadgarstka SOR PIELĘGNIARKA SOR 60.00079.74 Zamknięte nastawienie zwichnięcia ręki i palcow SOR LEKARZ ORTOPEDA 60.00079.74 Zamknięte nastawienie zwichnięcia ręki i palcow SOR PIELĘGNIARKA SOR 60.00079.75 Zamknięte nastawienie zwichnięcia biodra BLOK OPERACYJNY LEKARZ 15.00079.75 Zamknięte nastawienie zwichnięcia biodra BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 7.27379.75 Zamknięte nastawienie zwichnięcia biodra BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 7.27379.75 Zamknięte nastawienie zwichnięcia biodra BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 70.31679.76 Zamknięte nastawienie zwichnięcia kolana BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 75.00079.76 Zamknięte nastawienie zwichnięcia kolana BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 110.00079.76 Zamknięte nastawienie zwichnięcia kolana BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 185.00079.77 Zamknięte nastawienie zwichnięcia kostki Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 20.00079.77 Zamknięte nastawienie zwichnięcia kostki Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 24.00079.77 Zamknięte nastawienie zwichnięcia kostki Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 2.00079.78 Zamknięte nastawienie zwichnięcia stopy i palcow BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 120.00079.78 Zamknięte nastawienie zwichnięcia stopy i palcow BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 360.00079.79 Zamknięte nastawienie zwichnięcia innego określonego stawu Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ CHIRURG 36.36479.79 Zamknięte nastawienie zwichnięcia innego określonego stawu Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 1.81879.79 Zamknięte nastawienie zwichnięcia innego określonego stawu Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 40.00079.8 Otwarte nastawienie zwichnięcia BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 45.00079.8 Otwarte nastawienie zwichnięcia BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 180.00079.8 Otwarte nastawienie zwichnięcia BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 200.00079.80 Otwarte nastawienie zwichnięcia - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 60.00079.80 Otwarte nastawienie zwichnięcia - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 60.00079.80 Otwarte nastawienie zwichnięcia - inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 240.00079.81 Otwarte nastawienie zwichnięcia barku BLOK OPERACYJNY LEKARZ 149.09179.81 Otwarte nastawienie zwichnięcia barku BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 107.50079.81 Otwarte nastawienie zwichnięcia barku BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 90.00079.81 Otwarte nastawienie zwichnięcia barku BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 475.40379.82 Otwarte nastawienie zwichnięcia łokcia BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 140.00079.82 Otwarte nastawienie zwichnięcia łokcia BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 420.00079.83 Otwarte nastawienie zwichnięcia nadgarstka Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 100.00079.83 Otwarte nastawienie zwichnięcia nadgarstka Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 120.00079.84 Otwarte nastawienie zwichnięcia ręki/ palca BLOK OPERACYJNY LEKARZ 28.66179.84 Otwarte nastawienie zwichnięcia ręki/ palca BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 22.50079.84 Otwarte nastawienie zwichnięcia ręki/ palca BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 57.14379.84 Otwarte nastawienie zwichnięcia ręki/ palca BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 151.66779.85 Otwarte nastawienie zwichnięcia biodra BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 360.00079.85 Otwarte nastawienie zwichnięcia biodra BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 150.00079.87 Otwarte nastawienie zwichnięcia kostki BLOK OPERACYJNY LEKARZ 65.00079.87 Otwarte nastawienie zwichnięcia kostki BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 80.00079.87 Otwarte nastawienie zwichnięcia kostki BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 92.50079.87 Otwarte nastawienie zwichnięcia kostki BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 261.25079.88 Otwarte nastawienie zwichnięcia stopy/ palca Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 69.66779.88 Otwarte nastawienie zwichnięcia stopy/ palca Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 144.00079.89 Otwarte nastawienie zwichnięcia innego określonego stawu BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 80.00079.89 Otwarte nastawienie zwichnięcia innego określonego stawu BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 80.00079.89 Otwarte nastawienie zwichnięcia innego określonego stawu BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 206.66779.95 Inne operacje urazu kości - kość udowa, miednica BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 155.00079.95 Inne operacje urazu kości - kość udowa, miednica BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 397.50079.95 Inne operacje urazu kości - kość udowa, miednica BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 420.00080.05 Artrotomia celem usunięcia protezy - biodro BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 135.00080.05 Artrotomia celem usunięcia protezy - biodro BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 460.00080.05 Artrotomia celem usunięcia protezy - biodro BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 365.00080.11 Inna artrotomia - bark Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 115.00080.11 Inna artrotomia - bark Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 165.00080.14 Inna artrotomia - ręka i palce BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 546.00080.14 Inna artrotomia - ręka i palce BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 265.00080.14 Inna artrotomia - ręka i palce BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 683.00080.16 Inna artrotomia - kolano BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 22.50080.16 Inna artrotomia - kolano BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 113.33380.16 Inna artrotomia - kolano BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 87.50080.196 Artrostomia - kolano Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 120.00080.196 Artrostomia - kolano Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 120.00080.2 Artroskopia BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 45.00080.2 Artroskopia BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 180.00080.2 Artroskopia BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 194.00080.21 Artroskopia - bark BLOK OPERACYJNY LEKARZ 35.31480.21 Artroskopia - bark BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 109.77280.21 Artroskopia - bark BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 2.43980.21 Artroskopia - bark BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 258.76480.21 Artroskopia - bark BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 3.65980.21 Artroskopia - bark BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 401.14880.22 Artroskopia - łokieć BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 120.00080.22 Artroskopia - łokieć BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 120.00080.22 Artroskopia - łokieć BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 480.00080.23 Artroskopia - nadgarstek Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 120.00080.23 Artroskopia - nadgarstek Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 120.00080.25 Artroskopia - biodro BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 170.00080.25 Artroskopia - biodro BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 17.14380.25 Artroskopia - biodro BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 510.00080.26 Artroskopia - kolano BLOK OPERACYJNY LEKARZ 67.33380.26 Artroskopia - kolano BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 73.36180.26 Artroskopia - kolano BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 0.14480.26 Artroskopia - kolano BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 39.55480.26 Artroskopia - kolano BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 0.07280.26 Artroskopia - kolano BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 1.29580.26 Artroskopia - kolano BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 294.69880.27 Artroskopia - kostka BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 66.66780.27 Artroskopia - kostka BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 80.00080.27 Artroskopia - kostka BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 250.00080.28 Artroskopia - stopa i palce BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 170.00080.28 Artroskopia - stopa i palce BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 510.00080.3 Biopsja stawu BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 15.00080.3 Biopsja stawu BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 15.00080.3 Biopsja stawu BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 60.00080.36 Biopsja aspiracyjna stawu - kolano Oddział chorob wewnętrznych LEKARZ inny 97.50080.36 Biopsja aspiracyjna stawu - kolano Oddział chorob wewnętrznych PIELĘGNIARKA WEW 96.00080.39 Biopsja aspiracyjna stawu - kręgosłup BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 30.00080.39 Biopsja aspiracyjna stawu - kręgosłup BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 40.00080.431 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - bark Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 97.50080.431 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - bark Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 150.00080.435 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - biodro Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 120.00080.435 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - biodro Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 120.00080.436 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - kolano Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 97.50080.436 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - kolano Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 150.00080.438 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - stopa i palce BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 60.00080.438 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - stopa i palce BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 60.00080.438 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - stopa i palce BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 240.00080.441 Uwolnienie stawu - bark Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 97.50080.441 Uwolnienie stawu - bark Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 150.00080.442 Uwolnienie stawu - łokieć BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 60.00080.442 Uwolnienie stawu - łokieć BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 60.00080.442 Uwolnienie stawu - łokieć BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 240.00080.444 Uwolnienie stawu - ręka i palce BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 55.00080.444 Uwolnienie stawu - ręka i palce BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 165.00080.446 Uwolnienie stawu - kolano BLOK OPERACYJNY LEKARZ 71.66780.446 Uwolnienie stawu - kolano BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 176.66780.448 Uwolnienie stawu - stopa i palce Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 97.50080.448 Uwolnienie stawu - stopa i palce Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 150.00080.454 Uwolnienie więzadła - ręka i palce BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 40.00080.454 Uwolnienie więzadła - ręka i palce BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 120.00080.456 Uwolnienie więzadła - kolano BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 180.00080.456 Uwolnienie więzadła - kolano BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 90.00080.491 Przecięcie torebki stawu, ścięgna lub chrząstki - bark Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 97.50080.491 Przecięcie torebki stawu, ścięgna lub chrząstki - bark Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 150.00080.494 Przecięcie torebki stawu, ścięgna lub chrząstki - ręka i palce BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 55.00080.494 Przecięcie torebki stawu, ścięgna lub chrząstki - ręka i palce BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 165.00080.496 Przecięcie torebki stawu, ścięgna lub chrząstki - kolano Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 97.50080.496 Przecięcie torebki stawu, ścięgna lub chrząstki - kolano Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 150.00080.498 Przecięcie torebki stawu, ścięgna lub chrząstki - stopa i palce Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 97.50080.498 Przecięcie torebki stawu, ścięgna lub chrząstki - stopa i palce Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 150.00080.513 Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego - inne - na poziomie lędźwiowym BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 180.00080.513 Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego - inne - na poziomie lędźwiowym BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 120.00080.6 Wycięcie łękotki kolana (meniscektomia) BLOK OPERACYJNY LEKARZ 97.16280.6 Wycięcie łękotki kolana (meniscektomia) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 146.39380.71 Synowiektomia - bark BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 170.00080.71 Synowiektomia - bark BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 510.00080.72 Synowiektomia - łokieć Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 97.50080.72 Synowiektomia - łokieć Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 150.00080.76 Synowiektomia - kolano BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 80.00080.76 Synowiektomia - kolano BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 36.00080.76 Synowiektomia - kolano BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 280.00080.77 Synowiektomia - kostka Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 120.00080.77 Synowiektomia - kostka Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 152.50080.78 Synowiektomia - stopa i palce Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 45.00080.78 Synowiektomia - stopa i palce Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 70.00080.81 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - bark BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 180.00080.81 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - bark BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 90.00080.82 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - łokieć BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 100.000

E34 Wszczepienie/ wymiana kardiowertera defibrylatora jedno-/ dwujamowego oraz E36 Wszczepienie/ wymiana CRT-D > 17 R.Ż. WT.521.4.2016

Opracowanie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

80.82 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - łokieć BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 300.00080.83 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - nadgarstek BLOK OPERACYJNY LEKARZ 86.66780.83 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - nadgarstek BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 100.71480.84 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - ręka i palce BLOK OPERACYJNY LEKARZ 75.00080.84 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - ręka i palce BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 150.00080.86 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - kolano BLOK OPERACYJNY LEKARZ 4.02480.86 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - kolano BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 60.00080.86 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - kolano BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 94.91480.87 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - kostka BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 40.00080.87 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - kostka BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 120.00080.88 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - stopa i palce BLOK OPERACYJNY LEKARZ 2.81580.88 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - stopa i palce BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 57.33380.88 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - stopa i palce BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 2.00080.88 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - stopa i palce BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 44.00080.88 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - stopa i palce BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 9.33380.88 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - stopa i palce BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 119.28980.91 Inne wycięcie tkanek stawu - bark Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 60.00080.91 Inne wycięcie tkanek stawu - bark Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 90.00080.92 Inne wycięcie tkanek stawu - łokieć BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 100.00080.92 Inne wycięcie tkanek stawu - łokieć BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 300.00080.93 Inne wycięcie tkanek stawu - nadgarstek BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 55.00080.93 Inne wycięcie tkanek stawu - nadgarstek BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 165.00080.94 Inne wycięcie tkanek stawu - ręka i palce BLOK OPERACYJNY LEKARZ 80.00080.94 Inne wycięcie tkanek stawu - ręka i palce BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 120.00080.95 Inne wycięcie tkanek stawu - biodro BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 40.00080.95 Inne wycięcie tkanek stawu - biodro BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 120.00080.96 Inne wycięcie tkanek stawu - kolano BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 40.00080.96 Inne wycięcie tkanek stawu - kolano BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 120.00080.97 Inne wycięcie tkanek stawu - kostka BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 40.00080.97 Inne wycięcie tkanek stawu - kostka BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 120.00080.98 Inne wycięcie tkanek stawu - stopa i palce Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 72.50080.98 Inne wycięcie tkanek stawu - stopa i palce Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 97.50081.0 Operacyjne usztywnienie kręgosłupa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 120.00081.0 Operacyjne usztywnienie kręgosłupa BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 480.00081.0 Operacyjne usztywnienie kręgosłupa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 730.00081.00 Usztywnienie kręgosłupa - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 120.00081.00 Usztywnienie kręgosłupa - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 1080.00081.00 Usztywnienie kręgosłupa - inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 630.00081.01 Spondylodeza szczytowo-obrotowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 120.00081.01 Spondylodeza szczytowo-obrotowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 480.00081.01 Spondylodeza szczytowo-obrotowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 730.00081.011 Spondylodeza czaszkowo-szyjna z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 450.00081.011 Spondylodeza czaszkowo-szyjna z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 200.00081.012 Zespolenie kręgow C1-C2 z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 450.00081.012 Zespolenie kręgow C1-C2 z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 200.00081.02 Spondylodeza szyjna z dostępu przedniego - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 120.00081.02 Spondylodeza szyjna z dostępu przedniego - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 480.00081.02 Spondylodeza szyjna z dostępu przedniego - inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 730.00081.021 Artrodeza kręgu C2 lub niżej z dojścia przedniego BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 450.00081.021 Artrodeza kręgu C2 lub niżej z dojścia przedniego BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 200.00081.029 Spondylodeza szyjna z dostępu przedniego - inna Oddział neurochirurgiczny LEKARZ ANESTEZJOLOG 150.00081.029 Spondylodeza szyjna z dostępu przedniego - inna Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 233.39081.029 Spondylodeza szyjna z dostępu przedniego - inna Oddział neurochirurgiczny PIELĘGNIARKA NEU 405.59381.029 Spondylodeza szyjna z dostępu przedniego - inna Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 150.00081.039 Spondylodeza szyjna z dostępu tylnego - inna Oddział neurochirurgiczny LEKARZ ANESTEZJOLOG 180.00081.039 Spondylodeza szyjna z dostępu tylnego - inna Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 360.00081.039 Spondylodeza szyjna z dostępu tylnego - inna Oddział neurochirurgiczny PIELĘGNIARKA NEU 540.00081.039 Spondylodeza szyjna z dostępu tylnego - inna Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 180.00081.039 Spondylodeza szyjna z dostępu tylnego - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ 120.00081.039 Spondylodeza szyjna z dostępu tylnego - inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 180.00081.051 Artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego BLOK OPERACYJNY LEKARZ 240.00081.051 Artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 150.00081.051 Artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 350.00081.051 Artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 743.33381.052 Artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylno-bocznego BLOK OPERACYJNY LEKARZ 250.00081.052 Artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylno-bocznego BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 225.00081.052 Artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylno-bocznego BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 400.00081.059 Spondylodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego - inna Oddział neurochirurgiczny LEKARZ ANESTEZJOLOG 180.00081.059 Spondylodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego - inna Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 360.00081.059 Spondylodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego - inna Oddział neurochirurgiczny PIELĘGNIARKA NEU 540.00081.059 Spondylodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego - inna Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 180.00081.081 Artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo krzyżowa z dostępu tylnego Oddział neurochirurgiczny LEKARZ ANESTEZJOLOG 180.00081.081 Artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo krzyżowa z dostępu tylnego Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 360.00081.081 Artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo krzyżowa z dostępu tylnego Oddział neurochirurgiczny PIELĘGNIARKA NEU 540.00081.081 Artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo krzyżowa z dostępu tylnego Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 180.00081.083 Zabieg stabilizacji międzytrzonowej lędźwiowej tylnej (PLIF) Oddział neurochirurgiczny LEKARZ ANESTEZJOLOG 180.00081.083 Zabieg stabilizacji międzytrzonowej lędźwiowej tylnej (PLIF) Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 360.00081.083 Zabieg stabilizacji międzytrzonowej lędźwiowej tylnej (PLIF) Oddział neurochirurgiczny PIELĘGNIARKA NEU 540.00081.083 Zabieg stabilizacji międzytrzonowej lędźwiowej tylnej (PLIF) Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 180.00081.084 Międzyotworowa stabilizacja trzonow lędźwiowych (TLIF) Oddział neurochirurgiczny LEKARZ ANESTEZJOLOG 180.00081.084 Międzyotworowa stabilizacja trzonow lędźwiowych (TLIF) Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 360.00081.084 Międzyotworowa stabilizacja trzonow lędźwiowych (TLIF) Oddział neurochirurgiczny PIELĘGNIARKA NEU 540.00081.084 Międzyotworowa stabilizacja trzonow lędźwiowych (TLIF) Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 180.00081.089 Spondylodeza lędźwiowa/ lędźwiowo krzyżowa z dostępu tylnego - inna BLOK OPERACYJNY LEKARZ 32.60481.089 Spondylodeza lędźwiowa/ lędźwiowo krzyżowa z dostępu tylnego - inna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 450.00081.089 Spondylodeza lędźwiowa/ lędźwiowo krzyżowa z dostępu tylnego - inna BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 239.62381.11 Artrodeza stawu skokowego gornego BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 120.00081.11 Artrodeza stawu skokowego gornego BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 200.00081.11 Artrodeza stawu skokowego gornego BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 480.00081.12 Potrojna artrodeza BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 180.00081.12 Potrojna artrodeza BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 90.00081.13 Artrodeza podskokowa Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 165.00081.13 Artrodeza podskokowa Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 205.00081.15 Artrodeza stępowo-środstopna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 60.00081.15 Artrodeza stępowo-środstopna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 60.00081.15 Artrodeza stępowo-środstopna BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 240.00081.16 Artrodeza środstopno-palcowa Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 120.00081.16 Artrodeza środstopno-palcowa Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 180.00081.17 Artrodeza stopy - inna BLOK OPERACYJNY LEKARZ 56.66781.17 Artrodeza stopy - inna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 33.33381.17 Artrodeza stopy - inna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 120.00081.17 Artrodeza stopy - inna BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 240.00081.18 Operacyjne ograniczenie ruchomości w stawie skokowym dolnym Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 120.00081.18 Operacyjne ograniczenie ruchomości w stawie skokowym dolnym Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 120.00081.21 Artrodeza stawu biodrowego BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 120.00081.21 Artrodeza stawu biodrowego BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 1080.00081.21 Artrodeza stawu biodrowego BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 630.00081.22 Artrodeza kolana BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 360.00081.22 Artrodeza kolana BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 150.00081.26 Artrodeza nadgarstkowo-środręczna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 90.00081.26 Artrodeza nadgarstkowo-środręczna BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 270.00081.27 Artrodeza środręczno-paliczkowa Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 240.00081.27 Artrodeza środręczno-paliczkowa Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 240.00081.28 Artrodeza międzypaliczkowa Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 226.23081.28 Artrodeza międzypaliczkowa Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 240.00081.29 Artrodeza - inna Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 240.00081.29 Artrodeza - inna Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 120.00081.329 Powtorna spondylodeza szyjna z dostępu przedniego - inna Oddział neurochirurgiczny LEKARZ ANESTEZJOLOG 180.00081.329 Powtorna spondylodeza szyjna z dostępu przedniego - inna Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 200.00081.329 Powtorna spondylodeza szyjna z dostępu przedniego - inna Oddział neurochirurgiczny PIELĘGNIARKA NEU 420.00081.329 Powtorna spondylodeza szyjna z dostępu przedniego - inna Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 180.00081.339 Powtorna spondylodeza szyjna z dostępu tylnego - inna Oddział neurochirurgiczny LEKARZ ANESTEZJOLOG 180.00081.339 Powtorna spondylodeza szyjna z dostępu tylnego - inna Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 360.00081.339 Powtorna spondylodeza szyjna z dostępu tylnego - inna Oddział neurochirurgiczny PIELĘGNIARKA NEU 540.00081.339 Powtorna spondylodeza szyjna z dostępu tylnego - inna Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 180.00081.37 Ponowna stabilizacja odcinka lędźwiowego i lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa z dostępu poprzez wyrostki poprzeczne BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 450.00081.37 Ponowna stabilizacja odcinka lędźwiowego i lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa z dostępu poprzez wyrostki poprzeczne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 200.00081.389 Powtorna spondylodeza lędźwiowa/ lędźwiowo-krzyżowa z dostępu tylnego - inna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 450.00081.389 Powtorna spondylodeza lędźwiowa/ lędźwiowo-krzyżowa z dostępu tylnego - inna BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 200.00081.40 Operacja biodra - inna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 360.00081.40 Operacja biodra - inna BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 150.00081.42 Plastyka więzadłowa kolana (five-in-one) Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 122.50081.42 Plastyka więzadłowa kolana (five-in-one) Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 157.50081.43 Plastyka niestabilności przednio-przyśrodkowej kolana z uszkodzeniem łąkotki Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 110.00081.43 Plastyka niestabilności przednio-przyśrodkowej kolana z uszkodzeniem łąkotki Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 155.00081.44 Plastyka niestabilności rzepki BLOK OPERACYJNY LEKARZ 70.00081.44 Plastyka niestabilności rzepki BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 20.00081.44 Plastyka niestabilności rzepki BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 140.00081.44 Plastyka niestabilności rzepki BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 213.33381.45 Plastyka więzadeł krzyżowych kolana - inna BLOK OPERACYJNY LEKARZ 0.52181.45 Plastyka więzadeł krzyżowych kolana - inna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 66.83481.45 Plastyka więzadeł krzyżowych kolana - inna BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 0.71181.45 Plastyka więzadeł krzyżowych kolana - inna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 250.18381.45 Plastyka więzadeł krzyżowych kolana - inna BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 6.39881.45 Plastyka więzadeł krzyżowych kolana - inna BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 252.19081.46 Plastyka więzadeł pobocznych kolana - inna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 60.00081.46 Plastyka więzadeł pobocznych kolana - inna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 240.00081.46 Plastyka więzadeł pobocznych kolana - inna BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 266.66781.47 Plastyka stawu kolanowego - inna Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 90.12781.47 Plastyka stawu kolanowego - inna Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 138.84681.49 Plastyka stawu skokowego - inna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 150.00081.49 Plastyka stawu skokowego - inna BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 150.00081.49 Plastyka stawu skokowego - inna BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 600.00081.51 Całkowita endoprotezoplastyka stawu biodrowego BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 90.00081.51 Całkowita endoprotezoplastyka stawu biodrowego BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 810.00081.51 Całkowita endoprotezoplastyka stawu biodrowego BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 537.00081.512 Całkowita pierwotna rekonstrukcja stawu biodrowego BLOK OPERACYJNY LEKARZ 0.60381.512 Całkowita pierwotna rekonstrukcja stawu biodrowego BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 67.84681.512 Całkowita pierwotna rekonstrukcja stawu biodrowego BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 209.46981.512 Całkowita pierwotna rekonstrukcja stawu biodrowego BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 244.14881.513 Całkowita pierwotna wymiana stawu biodrowego z użyciem trzpienia przynasadowego BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 51.42981.513 Całkowita pierwotna wymiana stawu biodrowego z użyciem trzpienia przynasadowego BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 291.42981.513 Całkowita pierwotna wymiana stawu biodrowego z użyciem trzpienia przynasadowego BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 222.85781.52 Częściowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 60.00081.52 Częściowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 240.00081.52 Częściowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 390.00081.521 Częściowa pierwotna wymiana stawu biodrowego - endoproteza bipolarna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 93.638

E34 Wszczepienie/ wymiana kardiowertera defibrylatora jedno-/ dwujamowego oraz E36 Wszczepienie/ wymiana CRT-D > 17 R.Ż. WT.521.4.2016

Opracowanie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

81.521 Częściowa pierwotna wymiana stawu biodrowego - endoproteza bipolarna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 161.03281.521 Częściowa pierwotna wymiana stawu biodrowego - endoproteza bipolarna BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 274.32581.524 Częściowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego - wymiana elementu udowego Anestezjologia LEKARZ ANESTEZJOLOG 95.00081.524 Częściowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego - wymiana elementu udowego Anestezjologia PIELĘGNIARKA ANES 140.00081.525 Częściowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego - wymiana panewki BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 180.00081.525 Częściowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego - wymiana panewki BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 90.00081.53 Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego, nie określona inaczej BLOK OPERACYJNY LEKARZ 14.16081.53 Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego, nie określona inaczej BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 80.78081.53 Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego, nie określona inaczej BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 825.61981.53 Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego, nie określona inaczej BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 389.69781.54 Całkowita pierwotna wymiana stawu kolanowego BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 90.00081.54 Całkowita pierwotna wymiana stawu kolanowego BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 360.00081.54 Całkowita pierwotna wymiana stawu kolanowego BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 537.00081.541 Endoproteza pierwotna stawu kolanowego - jednoprzedziałowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 130.00081.541 Endoproteza pierwotna stawu kolanowego - jednoprzedziałowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 390.00081.542 Endoproteza pierwotna stawu kolanowego - dwuprzedziałowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 103.83881.542 Endoproteza pierwotna stawu kolanowego - dwuprzedziałowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 257.44481.542 Endoproteza pierwotna stawu kolanowego - dwuprzedziałowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 380.67781.543 Endoproteza pierwotna stawu kolanowego - trojprzedziałowa Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 130.00081.543 Endoproteza pierwotna stawu kolanowego - trojprzedziałowa Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 126.66781.55 Operacja rewizyjna po wymianie stawu kolanowego BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 360.00081.55 Operacja rewizyjna po wymianie stawu kolanowego BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 150.00081.57 Pierwotna wymiana stawow stopy/ palcow BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 110.00081.57 Pierwotna wymiana stawow stopy/ palcow BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 110.00081.57 Pierwotna wymiana stawow stopy/ palcow BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 440.00081.582 Częściowa operacja rewizyjna po wymianie innych określonych stawow kończyny dolnej Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 130.00081.582 Częściowa operacja rewizyjna po wymianie innych określonych stawow kończyny dolnej Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 126.66781.59 Operacja rewizyjna po wymianie stawu kończyny dolnej - inna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 130.00081.59 Operacja rewizyjna po wymianie stawu kończyny dolnej - inna BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 390.00081.62 Spondylodeza pierwotna lub ponowna 2-3 kręgow Oddział neurochirurgiczny LEKARZ ANESTEZJOLOG 210.00081.62 Spondylodeza pierwotna lub ponowna 2-3 kręgow Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 420.00081.62 Spondylodeza pierwotna lub ponowna 2-3 kręgow Oddział neurochirurgiczny PIELĘGNIARKA NEU 569.24181.62 Spondylodeza pierwotna lub ponowna 2-3 kręgow Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 210.00081.63 Spondylodeza pierwotna lub ponowna 4-8 kręgow Oddział neurochirurgiczny LEKARZ ANESTEZJOLOG 270.00081.63 Spondylodeza pierwotna lub ponowna 4-8 kręgow Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 540.00081.63 Spondylodeza pierwotna lub ponowna 4-8 kręgow Oddział neurochirurgiczny PIELĘGNIARKA NEU 810.00081.63 Spondylodeza pierwotna lub ponowna 4-8 kręgow Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 270.00081.65 Wertebroplastyka BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 450.00081.65 Wertebroplastyka BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 200.00081.67 Przezskorna plastyka kręgosłupa BLOK OPERACYJNY LEKARZ 100.00081.67 Przezskorna plastyka kręgosłupa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 1.44181.67 Przezskorna plastyka kręgosłupa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 164.32481.71 Artroplastyka środręczno-paliczkowa i międzypaliczkowa - wszczep Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 120.00081.71 Artroplastyka środręczno-paliczkowa i międzypaliczkowa - wszczep Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 120.00081.72 Artroplastyka środręczno-paliczkowa i międzypaliczkowa - bez wszczepu Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 55.00081.72 Artroplastyka środręczno-paliczkowa i międzypaliczkowa - bez wszczepu Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 72.50081.79 Inne zabiegi naprawcze nadgarstka/ ręki/ palcow BLOK OPERACYJNY LEKARZ 93.75081.79 Inne zabiegi naprawcze nadgarstka/ ręki/ palcow BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 62.81381.79 Inne zabiegi naprawcze nadgarstka/ ręki/ palcow BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 57.27381.79 Inne zabiegi naprawcze nadgarstka/ ręki/ palcow BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 219.24181.81 Częściowa endoproteza stawu barkowego BLOK OPERACYJNY LEKARZ 24.00081.81 Częściowa endoproteza stawu barkowego BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 120.00081.81 Częściowa endoproteza stawu barkowego BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 392.00081.82 Operacja nawykowego zwichnięcia barku BLOK OPERACYJNY LEKARZ 7.63281.82 Operacja nawykowego zwichnięcia barku BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 12.63281.82 Operacja nawykowego zwichnięcia barku BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 170.52681.82 Operacja nawykowego zwichnięcia barku BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 113.15881.83 Inna artroplastyka stawu barkowego BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 180.00081.83 Inna artroplastyka stawu barkowego BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 90.00081.832 Artroskopowa dekompresja przestrzeni podbarkowej Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 40.00081.832 Artroskopowa dekompresja przestrzeni podbarkowej Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 130.00081.839 Artroplastyka stawu barkowego - inna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 180.00081.839 Artroplastyka stawu barkowego - inna BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 90.00081.911 Aspiracja stawu Anestezjologia LEKARZ ORTOPEDA 10.00081.911 Aspiracja stawu Anestezjologia PIELĘGNIARKA ANES 8.66781.92 Wstrzyknięcie leku do stawu lub więzadeł SOR LEKARZ inny 8.00081.92 Wstrzyknięcie leku do stawu lub więzadeł SOR PIELĘGNIARKA SOR 8.00081.93 Szycie torebki stawowej/ więzadeł kończyny gornej Oddział chirurgii ogolnej LEKARZ ORTOPEDA 60.00081.93 Szycie torebki stawowej/ więzadeł kończyny gornej Oddział chirurgii ogolnej PIELĘGNIARKA CHIR 55.00081.94 Szycie torebki stawowej/ więzadeł stawow stępu/ stopy Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 67.50081.94 Szycie torebki stawowej/ więzadeł stawow stępu/ stopy Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 87.85781.95 Szycie torebki stawowej/ więzadeł nogi - inne Oddział chirurgii ogolnej LEKARZ ORTOPEDA 60.00081.95 Szycie torebki stawowej/ więzadeł nogi - inne Oddział chirurgii ogolnej PIELĘGNIARKA CHIR 89.54581.96 Inny zabieg naprawczy stawu BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 180.00081.96 Inny zabieg naprawczy stawu BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 90.00081.961 Zabieg otwarty z resekcją kości końca barkowego obojczyka i osteotomią wyrostka barkowego BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 58.33381.961 Zabieg otwarty z resekcją kości końca barkowego obojczyka i osteotomią wyrostka barkowego BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 120.00081.961 Zabieg otwarty z resekcją kości końca barkowego obojczyka i osteotomią wyrostka barkowego BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 195.00081.969 Zabieg naprawczy stawu - inny Oddział chirurgii ogolnej LEKARZ ORTOPEDA 60.00081.969 Zabieg naprawczy stawu - inny Oddział chirurgii ogolnej PIELĘGNIARKA CHIR 60.00081.99 Operacje stawu - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 85.00081.99 Operacje stawu - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 90.00081.99 Operacje stawu - inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 102.50082.011 Eksploracja pochewki ścięgnistej na ręce - inna BLOK OPERACYJNY LEKARZ 36.60082.011 Eksploracja pochewki ścięgnistej na ręce - inna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 6.87582.011 Eksploracja pochewki ścięgnistej na ręce - inna BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 116.38382.012 Nacięcie pochewki ścięgnistej na ręce BLOK OPERACYJNY LEKARZ 13.33382.012 Nacięcie pochewki ścięgnistej na ręce BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 40.00082.012 Nacięcie pochewki ścięgnistej na ręce BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 133.33382.04 Nacięcie/ drenaż dłoni/ kłębu kciuka BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 18.33382.04 Nacięcie/ drenaż dłoni/ kłębu kciuka BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 6.66782.04 Nacięcie/ drenaż dłoni/ kłębu kciuka BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 36.66782.04 Nacięcie/ drenaż dłoni/ kłębu kciuka BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 68.33382.12 Nacięcie powięzi ręki Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 28.88982.12 Nacięcie powięzi ręki Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 51.11182.211 Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna ręki (nadgarstek) BLOK OPERACYJNY LEKARZ 51.62882.211 Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna ręki (nadgarstek) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 1.69482.211 Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna ręki (nadgarstek) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 2.00082.211 Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna ręki (nadgarstek) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 104.68582.219 Wycięcie zmiany pochewki ścięgna ręki - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 47.50082.219 Wycięcie zmiany pochewki ścięgna ręki - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 20.00082.219 Wycięcie zmiany pochewki ścięgna ręki - inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 122.50082.22 Wycięcie zmiany mięśnia ręki Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 45.00082.22 Wycięcie zmiany mięśnia ręki Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 140.00082.29 Wycięcie zmiany tkanek miękkich ręki - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ 17.50082.29 Wycięcie zmiany tkanek miękkich ręki - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 13.88982.29 Wycięcie zmiany tkanek miękkich ręki - inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 93.35682.331 Wycięcie ścięgna i torebki maziowej BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 91.66782.331 Wycięcie ścięgna i torebki maziowej BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 40.00082.331 Wycięcie ścięgna i torebki maziowej BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 80.00082.339 Wycięcie ścięgna ręki - inne Oddział leczenia jednego dnia LEKARZ ANESTEZJOLOG 30.00082.339 Wycięcie ścięgna ręki - inne Oddział leczenia jednego dnia LEKARZ CHIRURG 17.50082.339 Wycięcie ścięgna ręki - inne Oddział leczenia jednego dnia PIELĘGNIARKA inna 48.33382.339 Wycięcie ścięgna ręki - inne Oddział leczenia jednego dnia PIELĘGNIARKA inna 30.00082.351 Uwolnienie przykurczu Dupuytrena BLOK OPERACYJNY LEKARZ 27.84682.351 Uwolnienie przykurczu Dupuytrena BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 58.96482.351 Uwolnienie przykurczu Dupuytrena BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 19.61582.351 Uwolnienie przykurczu Dupuytrena BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 159.60182.359 Wycięcie powięzi ręki - inne Oddział leczenia jednego dnia LEKARZ CHIRURG 7.00082.359 Wycięcie powięzi ręki - inne Oddział leczenia jednego dnia PIELĘGNIARKA inna 8.00082.39 Wycięcie tkanek miękkich ręki - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ 5.27382.39 Wycięcie tkanek miękkich ręki - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 40.00082.39 Wycięcie tkanek miękkich ręki - inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 127.14382.41 Szycie pochewki ścięgna ręki Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 120.00082.41 Szycie pochewki ścięgna ręki Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 120.00082.43 Odroczone szycie ścięgna ręki - inne Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 60.00082.43 Odroczone szycie ścięgna ręki - inne Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 180.00082.44 Szycie ścięgna zginacza ręki - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ 15.31982.44 Szycie ścięgna zginacza ręki - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 27.07982.44 Szycie ścięgna zginacza ręki - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 9.57482.44 Szycie ścięgna zginacza ręki - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 120.42682.44 Szycie ścięgna zginacza ręki - inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 233.52182.45 Szycie ścięgna ręki - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 26.29682.45 Szycie ścięgna ręki - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 111.60582.45 Szycie ścięgna ręki - inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 200.05582.46 Szycie mięśnia/ powięzi ręki BLOK OPERACYJNY LEKARZ 23.33382.46 Szycie mięśnia/ powięzi ręki BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 48.00082.46 Szycie mięśnia/ powięzi ręki BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 106.66782.46 Szycie mięśnia/ powięzi ręki BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 196.83382.53 Powtorne przytwierdzenie ścięgna ręki BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 30.00082.53 Powtorne przytwierdzenie ścięgna ręki BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 30.00082.53 Powtorne przytwierdzenie ścięgna ręki BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 90.00082.691 Przeszczepienie płata skornego i kości do kciuka Oddział chirurgii ogolnej LEKARZ CHIRURG DZIECIĘCY 120.00082.691 Przeszczepienie płata skornego i kości do kciuka Oddział chirurgii ogolnej PIELĘGNIARKA CHIR 120.00082.692 Przeszczepienie kości do kciuka Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 120.00082.692 Przeszczepienie kości do kciuka Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 120.00082.693 Przeszczepienie uszypułowanego płata skornego do kciuka Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 120.00082.693 Przeszczepienie uszypułowanego płata skornego do kciuka Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 120.00082.7 Zabiegi plastyczne w zakresie ręki z przeszczepu lub wszczepu BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 60.00082.7 Zabiegi plastyczne w zakresie ręki z przeszczepu lub wszczepu BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 240.00082.7 Zabiegi plastyczne w zakresie ręki z przeszczepu lub wszczepu BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 390.00082.791 Graft ścięgna do ręki Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 120.00082.791 Graft ścięgna do ręki Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 120.00082.799 Operacja plastyczna ręki z przeszczepem - inna BLOK OPERACYJNY LEKARZ 2.89582.799 Operacja plastyczna ręki z przeszczepem - inna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 94.06382.799 Operacja plastyczna ręki z przeszczepem - inna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 99.90882.799 Operacja plastyczna ręki z przeszczepem - inna BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 219.68482.84 Korekcja palca młotkowatego ręki BLOK OPERACYJNY LEKARZ 90.00082.84 Korekcja palca młotkowatego ręki BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 190.00082.861 Plastyka ścięgna i mięśnia ręki BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 120.00082.861 Plastyka ścięgna i mięśnia ręki BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 90.00082.869 Plastyka ścięgna ręki - inna Oddział chirurgii ogolnej LEKARZ CHIRURG DZIECIĘCY 60.00082.869 Plastyka ścięgna ręki - inna Oddział chirurgii ogolnej PIELĘGNIARKA CHIR 60.00082.911 Uwolnienie zrostow powięzi, mięśni lub ścięgien ręki BLOK OPERACYJNY LEKARZ 95.00082.911 Uwolnienie zrostow powięzi, mięśni lub ścięgien ręki BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 122.42482.919 Uwolnienie zrostow ręki - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 55.00082.919 Uwolnienie zrostow ręki - inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 165.000

E34 Wszczepienie/ wymiana kardiowertera defibrylatora jedno-/ dwujamowego oraz E36 Wszczepienie/ wymiana CRT-D > 17 R.Ż. WT.521.4.2016

Opracowanie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

82.99 Operacje mięśnia/ ścięgna/ powięzi ręki - inne Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 80.00082.99 Operacje mięśnia/ ścięgna/ powięzi ręki - inne Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 80.00083.011 Nacięcie pochewki ścięgna Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 40.00083.011 Nacięcie pochewki ścięgna Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 40.00083.02 Miotomia BLOK OPERACYJNY LEKARZ 20.00083.02 Miotomia BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 60.00083.031 Usunięcie wapiennych złogow z kaletki Oddział leczenia jednego dnia LEKARZ ANESTEZJOLOG 20.00083.031 Usunięcie wapiennych złogow z kaletki Oddział leczenia jednego dnia LEKARZ CHIRURG 20.00083.031 Usunięcie wapiennych złogow z kaletki Oddział leczenia jednego dnia PIELĘGNIARKA inna 20.00083.031 Usunięcie wapiennych złogow z kaletki Oddział leczenia jednego dnia PIELĘGNIARKA inna 20.00083.09 Nacięcie mięśni, ścięgna, powięzi i kaletki - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ 59.72283.09 Nacięcie mięśni, ścięgna, powięzi i kaletki - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 4.78383.09 Nacięcie mięśni, ścięgna, powięzi i kaletki - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 4.34883.09 Nacięcie mięśni, ścięgna, powięzi i kaletki - inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 128.53883.12 Przecięcie ścięgna przywodzicieli biodra Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 10.00083.12 Przecięcie ścięgna przywodzicieli biodra Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 60.00083.131 Nacięcie rozścięgna Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 35.00083.131 Nacięcie rozścięgna Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 65.00083.133 Uwolnienie ścięgna Oddział chirurgii ogolnej LEKARZ CHIRURG DZIECIĘCY 40.00083.133 Uwolnienie ścięgna Oddział chirurgii ogolnej PIELĘGNIARKA CHIR 56.66783.142 Rozdzielenie pasma biodrowo-piszczelowego BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 50.00083.142 Rozdzielenie pasma biodrowo-piszczelowego BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 150.00083.149 Nacięcie powięzi - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 29.66783.149 Nacięcie powięzi - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 19.33383.149 Nacięcie powięzi - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 20.66783.149 Nacięcie powięzi - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 12.00083.149 Nacięcie powięzi - inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 99.00083.191 Rozdzielenie mięśnia BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 43.75083.191 Rozdzielenie mięśnia BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 6.25083.191 Rozdzielenie mięśnia BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 143.75083.192 Uwolnienie mięśnia BLOK OPERACYJNY LEKARZ 56.00083.192 Uwolnienie mięśnia BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 16.66783.192 Uwolnienie mięśnia BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 123.33383.21 Biopsja tkanek miękkich BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 50.00083.21 Biopsja tkanek miękkich BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 150.00083.311 Wycięcie zmiany pochewki ścięgna Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 76.00083.311 Wycięcie zmiany pochewki ścięgna Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 60.00083.312 Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna, z wyjątkiem ręki BLOK OPERACYJNY LEKARZ 28.82483.312 Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna, z wyjątkiem ręki BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 22.95983.312 Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna, z wyjątkiem ręki BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 2.46083.312 Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna, z wyjątkiem ręki BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 33.06183.312 Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna, z wyjątkiem ręki BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 146.11483.323 Wycięcie zmiany kostniejącego zapalenia mięśni Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 140.00083.323 Wycięcie zmiany kostniejącego zapalenia mięśni Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 172.50083.329 Wycięcie zmiany mięśnia - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ 30.00083.329 Wycięcie zmiany mięśnia - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 70.00083.329 Wycięcie zmiany mięśnia - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 60.00083.329 Wycięcie zmiany mięśnia - inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 140.00083.39 Wycięcie zmiany tkanek miękkich - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 30.00083.39 Wycięcie zmiany tkanek miękkich - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 120.00083.39 Wycięcie zmiany tkanek miękkich - inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 236.00083.391 Wycięcie cysty Bakera BLOK OPERACYJNY LEKARZ 17.58683.391 Wycięcie cysty Bakera BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 66.18583.391 Wycięcie cysty Bakera BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 23.86283.391 Wycięcie cysty Bakera BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 221.30783.399 Wycięcie zmiany tkanek miękkich - inne Oddział neurochirurgiczny LEKARZ ANESTEZJOLOG 15.18683.399 Wycięcie zmiany tkanek miękkich - inne Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 76.92383.399 Wycięcie zmiany tkanek miękkich - inne Oddział neurochirurgiczny PIELĘGNIARKA NEU 65.10083.399 Wycięcie zmiany tkanek miękkich - inne Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 120.00083.421 Wycięcie rozcięgna Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 95.00083.421 Wycięcie rozcięgna Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 122.50083.422 Wycięcie pochewki ścięgna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 55.00083.422 Wycięcie pochewki ścięgna BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 165.00083.423 Wycięcie ścięgna i błony maziowej BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 70.00083.423 Wycięcie ścięgna i błony maziowej BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 110.00083.451 Oczyszczenie mięśnia - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 67.00083.451 Oczyszczenie mięśnia - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 100.00083.451 Oczyszczenie mięśnia - inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 167.00083.49 Wycięcie tkanek miękkich - inne Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 95.00083.49 Wycięcie tkanek miękkich - inne Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 122.50083.5 Wycięcie kaletki BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 120.00083.5 Wycięcie kaletki BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 90.00083.61 Szycie pochewki ścięgna BLOK OPERACYJNY LEKARZ 120.00083.61 Szycie pochewki ścięgna BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 180.00083.63 Operacja mankietu rotatorow Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 187.68383.63 Operacja mankietu rotatorow Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 235.24483.64 Szycie ścięgna - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 60.00083.64 Szycie ścięgna - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 240.00083.64 Szycie ścięgna - inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 390.00083.641 Zeszycie ścięgna Achillesa BLOK OPERACYJNY LEKARZ 2.62083.641 Zeszycie ścięgna Achillesa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 64.70683.641 Zeszycie ścięgna Achillesa BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 18.18283.641 Zeszycie ścięgna Achillesa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 85.54183.641 Zeszycie ścięgna Achillesa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 168.04983.649 Szycie ścięgna - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ 2.36483.649 Szycie ścięgna - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 89.62683.649 Szycie ścięgna - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 27.27383.649 Szycie ścięgna - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 109.36683.649 Szycie ścięgna - inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 222.74983.65 Szycie mięśnia/ powięzi - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 60.00083.65 Szycie mięśnia/ powięzi - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 240.00083.65 Szycie mięśnia/ powięzi - inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 390.00083.659 Szycie mięśnia/ powięzi - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ 10.35683.659 Szycie mięśnia/ powięzi - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 39.16083.659 Szycie mięśnia/ powięzi - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 40.00083.659 Szycie mięśnia/ powięzi - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 49.33383.659 Szycie mięśnia/ powięzi - inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 165.84683.71 Wydłużenie ścięgna Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 105.00083.71 Wydłużenie ścięgna Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 142.50083.73 Powtorne przytwierdzenie ścięgna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 72.28683.73 Powtorne przytwierdzenie ścięgna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 101.42983.73 Powtorne przytwierdzenie ścięgna BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 195.61983.76 Przemieszczenie ścięgna - inne Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 105.00083.76 Przemieszczenie ścięgna - inne Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 142.50083.779 Przeniesienie lub przeszczep mięśnia - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 70.00083.779 Przeniesienie lub przeszczep mięśnia - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 60.00083.779 Przeniesienie lub przeszczep mięśnia - inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 130.00083.79 Inne przemieszczenie mięśnia Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 120.00083.79 Inne przemieszczenie mięśnia Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 120.00083.81 Przeszczep ścięgna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 90.00083.81 Przeszczep ścięgna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 90.00083.81 Przeszczep ścięgna BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 360.00083.83 Rekonstrukcja bloczka ścięgna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 90.00083.83 Rekonstrukcja bloczka ścięgna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 90.00083.83 Rekonstrukcja bloczka ścięgna BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 360.00083.84 Korekcja stopy końsko-szpotawej BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 90.00083.84 Korekcja stopy końsko-szpotawej BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 360.00083.84 Korekcja stopy końsko-szpotawej BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 537.00083.849 Korekcja stopy końsko-szpotawej - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ 160.00083.849 Korekcja stopy końsko-szpotawej - inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 240.00083.853 Plastyka ścięgna Achillesa BLOK OPERACYJNY LEKARZ 51.82783.853 Plastyka ścięgna Achillesa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 49.60583.853 Plastyka ścięgna Achillesa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 80.56383.853 Plastyka ścięgna Achillesa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 223.21383.86 Plastyka mięśnia czworogłowego Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 127.50083.86 Plastyka mięśnia czworogłowego Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 172.50083.87 Operacje plastyczne mięśnia - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ 40.00083.87 Operacje plastyczne mięśnia - inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 110.00083.88 Operacje plastyczne ścięgna - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 90.00083.88 Operacje plastyczne ścięgna - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 360.00083.88 Operacje plastyczne ścięgna - inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 537.00083.881 Plastyka ścięgna i mięśnia Oddział chirurgii ogolnej LEKARZ CHIRURG 65.00083.881 Plastyka ścięgna i mięśnia Oddział chirurgii ogolnej LEKARZ CHIRURG DZIECIĘCY 90.00083.881 Plastyka ścięgna i mięśnia Oddział chirurgii ogolnej PIELĘGNIARKA CHIR 170.00083.882 Ufiksowanie ścięgna Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 110.00083.882 Ufiksowanie ścięgna Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 120.00083.883 Tenodeza - inna niż ręki Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 125.00083.883 Tenodeza - inna niż ręki Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 162.50083.884 Plastyka ścięgna Oddział chirurgii ogolnej LEKARZ ORTOPEDA 120.00083.884 Plastyka ścięgna Oddział chirurgii ogolnej PIELĘGNIARKA CHIR 65.00083.89 Operacje plastyczne powięzi - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ 90.00083.89 Operacje plastyczne powięzi - inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 120.00083.892 Plastyka powięzi BLOK OPERACYJNY LEKARZ 120.00083.892 Plastyka powięzi BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 160.00083.91 Uwolnienie zrostow mięśni/ ścięgien/ powięzi i kaletki BLOK OPERACYJNY LEKARZ 9.98183.91 Uwolnienie zrostow mięśni/ ścięgien/ powięzi i kaletki BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 54.23683.91 Uwolnienie zrostow mięśni/ ścięgien/ powięzi i kaletki BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 0.83383.91 Uwolnienie zrostow mięśni/ ścięgien/ powięzi i kaletki BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 177.32283.999 Operacje mięśni/ ścięgien/ powięzi/ kaletek - inne Oddział leczenia jednego dnia LEKARZ ANESTEZJOLOG 55.00083.999 Operacje mięśni/ ścięgien/ powięzi/ kaletek - inne Oddział leczenia jednego dnia LEKARZ CHIRURG 140.00083.999 Operacje mięśni/ ścięgien/ powięzi/ kaletek - inne Oddział leczenia jednego dnia PIELĘGNIARKA inna 110.00083.999 Operacje mięśni/ ścięgien/ powięzi/ kaletek - inne Oddział leczenia jednego dnia PIELĘGNIARKA inna 55.00084.001 Amputacja kończyny gornej z pokryciem kikuta płatem BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 100.00084.001 Amputacja kończyny gornej z pokryciem kikuta płatem BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 300.00084.002 Kineplastyczna amputacja kończyny gornej BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 360.00084.002 Kineplastyczna amputacja kończyny gornej BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 160.00084.004 Rewizja świeżej amputacji urazowej kończyny gornej BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 360.00084.004 Rewizja świeżej amputacji urazowej kończyny gornej BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 90.00084.01 Amputacja i wyłuszczenie palca ręki w stawie BLOK OPERACYJNY LEKARZ 7.10184.01 Amputacja i wyłuszczenie palca ręki w stawie BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 24.78384.01 Amputacja i wyłuszczenie palca ręki w stawie BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 8.40684.01 Amputacja i wyłuszczenie palca ręki w stawie BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 71.88484.01 Amputacja i wyłuszczenie palca ręki w stawie BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 176.23784.02 Amputacja i wyłuszczenie kciuka w stawie Oddział leczenia jednego dnia LEKARZ ANESTEZJOLOG 120.00084.02 Amputacja i wyłuszczenie kciuka w stawie Oddział leczenia jednego dnia LEKARZ CHIRURG 25.00084.02 Amputacja i wyłuszczenie kciuka w stawie Oddział leczenia jednego dnia PIELĘGNIARKA inna 240.00084.02 Amputacja i wyłuszczenie kciuka w stawie Oddział leczenia jednego dnia PIELĘGNIARKA inna 120.000

E34 Wszczepienie/ wymiana kardiowertera defibrylatora jedno-/ dwujamowego oraz E36 Wszczepienie/ wymiana CRT-D > 17 R.Ż. WT.521.4.2016

Opracowanie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

84.03 Amputacja w zakresie ręki BLOK OPERACYJNY LEKARZ 3.39684.03 Amputacja w zakresie ręki BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 37.66084.03 Amputacja w zakresie ręki BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 13.88784.03 Amputacja w zakresie ręki BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 83.83984.03 Amputacja w zakresie ręki BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 184.08084.04 Wyłuszczenie nadgarstka Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 120.00084.04 Wyłuszczenie nadgarstka Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 120.00084.05 Amputacja w zakresie przedramienia Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 120.00084.05 Amputacja w zakresie przedramienia Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 180.00084.07 Amputacja w zakresie ramienia BLOK OPERACYJNY LEKARZ 6.66784.07 Amputacja w zakresie ramienia BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 13.33384.07 Amputacja w zakresie ramienia BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 57.77884.07 Amputacja w zakresie ramienia BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 160.00084.07 Amputacja w zakresie ramienia BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 168.88984.08 Wyłuszczenie w stawie barkowym BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 360.00084.08 Wyłuszczenie w stawie barkowym BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 160.00084.1 Amputacja kończyny dolnej BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 30.00084.1 Amputacja kończyny dolnej BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 120.00084.1 Amputacja kończyny dolnej BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 238.00084.101 Amputacja kończyny dolnej z pokryciem kikuta płatem Oddział chirurgii naczyniowej LEKARZ CHIRURG 70.00084.101 Amputacja kończyny dolnej z pokryciem kikuta płatem Oddział chirurgii naczyniowej PIELĘGNIARKA inna 126.66784.102 Amputacja kineplastyczna kończyny dolnej BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 120.00084.102 Amputacja kineplastyczna kończyny dolnej BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 100.00084.104 Rewizja świeżej amputacji urazowej kończyny dolnej Oddział chirurgii ogolnej PIELĘGNIARKA CHIR 120.00084.11 Amputacja palca stopy BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 30.00084.11 Amputacja palca stopy BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 120.00084.11 Amputacja palca stopy BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 238.00084.111 Amputacja palca stopy w stawie środstopno-paliczkowym Oddział leczenia jednego dnia LEKARZ ANESTEZJOLOG 68.75084.111 Amputacja palca stopy w stawie środstopno-paliczkowym Oddział leczenia jednego dnia LEKARZ CHIRURG 35.00084.111 Amputacja palca stopy w stawie środstopno-paliczkowym Oddział leczenia jednego dnia PIELĘGNIARKA inna 55.00084.111 Amputacja palca stopy w stawie środstopno-paliczkowym Oddział leczenia jednego dnia PIELĘGNIARKA inna 68.75084.112 Wyłuszczenie palca stopy w stawie Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 60.00084.112 Wyłuszczenie palca stopy w stawie Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 60.00084.113 Amputacja głowy kości środstopa BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 35.00084.113 Amputacja głowy kości środstopa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 55.00084.119 Amputacja palca stopy - inna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 40.00084.119 Amputacja palca stopy - inna BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 23.33384.119 Amputacja palca stopy - inna BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 156.66784.121 Amputacja przedniej części stopy BLOK OPERACYJNY LEKARZ 28.12584.121 Amputacja przedniej części stopy BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 30.00084.121 Amputacja przedniej części stopy BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 63.75084.121 Amputacja przedniej części stopy BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 203.42784.122 Amputacja przez środstopie BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 72.50084.122 Amputacja przez środstopie BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 80.00084.123 Amputacja w stawie Chopparta Oddział chirurgii naczyniowej LEKARZ CHIRURG 30.00084.123 Amputacja w stawie Chopparta Oddział chirurgii naczyniowej PIELĘGNIARKA inna 50.00084.124 Amputacja w środkowym środstopiu BLOK OPERACYJNY LEKARZ 30.00084.124 Amputacja w środkowym środstopiu BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 100.00084.125 Amputacja przez środstopie (w tym wszystkich palcow u stopy) BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 45.00084.125 Amputacja przez środstopie (w tym wszystkich palcow u stopy) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 80.00084.129 Amputacja w zakresie stopy - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ 10.15984.129 Amputacja w zakresie stopy - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 120.00084.129 Amputacja w zakresie stopy - inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 379.04884.15 Inna amputacja poniżej kolana BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 150.00084.15 Inna amputacja poniżej kolana BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 210.00084.15 Inna amputacja poniżej kolana BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 115.00084.151 Amputacja nogi na wysokości kości piszczelowej i strzałkowej – nie określona inaczej BLOK OPERACYJNY LEKARZ 40.52684.151 Amputacja nogi na wysokości kości piszczelowej i strzałkowej – nie określona inaczej BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 74.85484.151 Amputacja nogi na wysokości kości piszczelowej i strzałkowej – nie określona inaczej BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 153.33384.17 Amputacja powyżej kolana BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 30.00084.17 Amputacja powyżej kolana BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 120.00084.17 Amputacja powyżej kolana BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 238.00084.171 Amputacja nogi na wysokości kości udowej BLOK OPERACYJNY LEKARZ 12.27684.171 Amputacja nogi na wysokości kości udowej BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 26.30184.171 Amputacja nogi na wysokości kości udowej BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 124.14084.171 Amputacja nogi na wysokości kości udowej BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 15.61684.171 Amputacja nogi na wysokości kości udowej BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 192.44084.172 Amputacja uda BLOK OPERACYJNY LEKARZ 105.90384.172 Amputacja uda BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 3.75084.172 Amputacja uda BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 30.00084.172 Amputacja uda BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 7.50084.172 Amputacja uda BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 179.48684.174 Nadkłykciowa amputacja powyżej kolana BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 100.00084.174 Nadkłykciowa amputacja powyżej kolana BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 20.00084.174 Nadkłykciowa amputacja powyżej kolana BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 100.00084.179 Amputacja powyżej kolana - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 120.00084.179 Amputacja powyżej kolana - inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 360.00084.18 Wyłuszczenie w stawie biodrowym Oddział chirurgii naczyniowej LEKARZ CHIRURG 140.00084.18 Wyłuszczenie w stawie biodrowym Oddział chirurgii naczyniowej PIELĘGNIARKA inna 211.42984.191 Amputacja kończyny dolnej z częścią miednicy Oddział chirurgii naczyniowej LEKARZ CHIRURG 70.00084.191 Amputacja kończyny dolnej z częścią miednicy Oddział chirurgii naczyniowej PIELĘGNIARKA inna 100.00084.3 Rewizja kikuta po amputacji BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 90.00084.3 Rewizja kikuta po amputacji BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 360.00084.3 Rewizja kikuta po amputacji BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 569.00084.31 Powtorna amputacja kikuta BLOK OPERACYJNY LEKARZ 60.00084.31 Powtorna amputacja kikuta BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 120.00084.32 Wtorne zamknięcie kikuta BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 100.00084.32 Wtorne zamknięcie kikuta BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 80.00084.33 Oczyszczenie kikuta BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 4.09184.33 Oczyszczenie kikuta BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 81.81884.33 Oczyszczenie kikuta BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 79.09184.502 Wprowadzenie czynnikow wzrostu pochodzenia autogenicznego BLOK OPERACYJNY LEKARZ 30.00084.502 Wprowadzenie czynnikow wzrostu pochodzenia autogenicznego BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 42.00084.502 Wprowadzenie czynnikow wzrostu pochodzenia autogenicznego BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 66.00084.502 Wprowadzenie czynnikow wzrostu pochodzenia autogenicznego BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 187.34984.503 Wprowadzenie czynnikow wzrostu z komorek macierzystych BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 120.00084.503 Wprowadzenie czynnikow wzrostu z komorek macierzystych BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 90.00084.511 Wprowadzenie: koszyczkow (węglowych, ceramicznych, metalowych, plastikowych lub tytanowych) Oddział neurochirurgiczny LEKARZ ANESTEZJOLOG 120.00084.511 Wprowadzenie: koszyczkow (węglowych, ceramicznych, metalowych, plastikowych lub tytanowych) Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 240.00084.511 Wprowadzenie: koszyczkow (węglowych, ceramicznych, metalowych, plastikowych lub tytanowych) Oddział neurochirurgiczny PIELĘGNIARKA NEU 360.00084.511 Wprowadzenie: koszyczkow (węglowych, ceramicznych, metalowych, plastikowych lub tytanowych) Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 120.00084.512 Wprowadzenie:koszyczkow między kręgami, rozporek, gwintowanych bolcow kostnych Oddział neurochirurgiczny LEKARZ ANESTEZJOLOG 120.00084.512 Wprowadzenie:koszyczkow między kręgami, rozporek, gwintowanych bolcow kostnych Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 240.00084.512 Wprowadzenie:koszyczkow między kręgami, rozporek, gwintowanych bolcow kostnych Oddział neurochirurgiczny PIELĘGNIARKA NEU 360.00084.512 Wprowadzenie:koszyczkow między kręgami, rozporek, gwintowanych bolcow kostnych Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 120.00084.513 Wprowadzenie syntetycznych koszyczkow lub rozporek BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 120.00084.513 Wprowadzenie syntetycznych koszyczkow lub rozporek BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 90.00084.514 Wprowadzenie gwintowanych bolcow kostnych Oddział neurochirurgiczny LEKARZ ANESTEZJOLOG 120.00084.514 Wprowadzenie gwintowanych bolcow kostnych Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 240.00084.514 Wprowadzenie gwintowanych bolcow kostnych Oddział neurochirurgiczny PIELĘGNIARKA NEU 360.00084.514 Wprowadzenie gwintowanych bolcow kostnych Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 120.00084.553 Wprowadzenie: wypełniacza przestrzeni kostnych opartego na wapniu Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 140.00084.553 Wprowadzenie: wypełniacza przestrzeni kostnych opartego na wapniu Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 165.00084.56 Wprowadzenie wypełniacza do stawu (cementowego) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 120.00084.56 Wprowadzenie wypełniacza do stawu (cementowego) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 360.00084.58 Wszczepienie międzykolczystego urządzenia do dekompresji wyrostka kolczystego BLOK OPERACYJNY LEKARZ 16.00084.58 Wszczepienie międzykolczystego urządzenia do dekompresji wyrostka kolczystego BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 60.00084.58 Wszczepienie międzykolczystego urządzenia do dekompresji wyrostka kolczystego BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 63.00084.59 Wprowadzenie innego urządzenia do kręgosłupa BLOK OPERACYJNY LEKARZ 480.00084.59 Wprowadzenie innego urządzenia do kręgosłupa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 504.20084.71 Założenie zewnętrznego urządzenia stabilizującego, system jednopłaszczyznowy Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 60.00084.71 Założenie zewnętrznego urządzenia stabilizującego, system jednopłaszczyznowy Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 120.00084.721 Założenie zewnętrznego urządzenia stabilizującego, system pierścieniowo-prętowy - system typu Ilizarowa Oddział chirurgii ogolnej LEKARZ CHIRURG DZIECIĘCY 120.00084.721 Założenie zewnętrznego urządzenia stabilizującego, system pierścieniowo-prętowy - system typu Ilizarowa Oddział chirurgii ogolnej PIELĘGNIARKA CHIR 120.00084.74 Założenie zewnętrznego urządzenia stabilizującego - system wielopłaszczyznowy BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 180.00084.74 Założenie zewnętrznego urządzenia stabilizującego - system wielopłaszczyznowy BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 120.00084.811 Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji ręki BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 90.00084.811 Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji ręki BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 90.00084.811 Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji ręki BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 360.00084.82 Rekonstrukcja pierwotna prostownikow/ zginaczy palcow ręki BLOK OPERACYJNY LEKARZ 67.29184.82 Rekonstrukcja pierwotna prostownikow/ zginaczy palcow ręki BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 120.00084.82 Rekonstrukcja pierwotna prostownikow/ zginaczy palcow ręki BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 6.20784.82 Rekonstrukcja pierwotna prostownikow/ zginaczy palcow ręki BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 417.41484.83 Rekonstrukcja pierwotna ręki (jednoczasowa rekonstrukcja naczyń, nerwow i ścięgien) BLOK OPERACYJNY LEKARZ 20.00084.83 Rekonstrukcja pierwotna ręki (jednoczasowa rekonstrukcja naczyń, nerwow i ścięgien) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 113.33384.83 Rekonstrukcja pierwotna ręki (jednoczasowa rekonstrukcja naczyń, nerwow i ścięgien) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 46.66784.83 Rekonstrukcja pierwotna ręki (jednoczasowa rekonstrukcja naczyń, nerwow i ścięgien) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 350.00084.85 Rekonstrukcja wtorna prostownikow/ zginaczy palcow ręki BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 120.00084.85 Rekonstrukcja wtorna prostownikow/ zginaczy palcow ręki BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 360.00084.86 Rekonstrukcja wtorna wielotkankowych uszkodzeń ręki (odtworzenie funkcji) BLOK OPERACYJNY LEKARZ 20.00084.86 Rekonstrukcja wtorna wielotkankowych uszkodzeń ręki (odtworzenie funkcji) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 65.00084.86 Rekonstrukcja wtorna wielotkankowych uszkodzeń ręki (odtworzenie funkcji) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 70.00084.86 Rekonstrukcja wtorna wielotkankowych uszkodzeń ręki (odtworzenie funkcji) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 195.00084.871 Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji stopy Oddział chirurgii ogolnej LEKARZ CHIRURG DZIECIĘCY 120.00084.871 Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji stopy Oddział chirurgii ogolnej PIELĘGNIARKA CHIR 82.50084.872 Rekonstrukcja wtorna wrodzonych i nabytych deformacji stopy BLOK OPERACYJNY LEKARZ 87.47584.872 Rekonstrukcja wtorna wrodzonych i nabytych deformacji stopy BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 30.00084.872 Rekonstrukcja wtorna wrodzonych i nabytych deformacji stopy BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 30.00084.872 Rekonstrukcja wtorna wrodzonych i nabytych deformacji stopy BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 226.92384.89 Rekonstrukcja wtorna wielotkankowych uszkodzeń stopy (odtworzenie funkcji) BLOK OPERACYJNY LEKARZ 120.00084.89 Rekonstrukcja wtorna wielotkankowych uszkodzeń stopy (odtworzenie funkcji) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 180.00084.91 Amputacja - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 156.00084.91 Amputacja - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 220.00084.91 Amputacja - inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 416.00084.941 Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji - klatka piersiowa (żebra, mostek) Oddział chirurgii ogolnej LEKARZ CHIRURG DZIECIĘCY 120.00084.941 Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji - klatka piersiowa (żebra, mostek) Oddział chirurgii ogolnej PIELĘGNIARKA CHIR 120.00084.99 Operacje układu mięśniowo-szkieletowego - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 60.00084.99 Operacje układu mięśniowo-szkieletowego - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 240.00084.99 Operacje układu mięśniowo-szkieletowego - inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 390.00084.991 Rekonstrukcja pierwotna wielotkankowych uszkodzeń kończyny gornej BLOK OPERACYJNY LEKARZ 18.88984.991 Rekonstrukcja pierwotna wielotkankowych uszkodzeń kończyny gornej BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 40.00084.991 Rekonstrukcja pierwotna wielotkankowych uszkodzeń kończyny gornej BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 113.33384.991 Rekonstrukcja pierwotna wielotkankowych uszkodzeń kończyny gornej BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 263.33384.993 Rekonstrukcja pierwotna wielotkankowych uszkodzeń kończyny dolnej BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 140.00084.993 Rekonstrukcja pierwotna wielotkankowych uszkodzeń kończyny dolnej BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 420.00084.994 Rekonstrukcja wtorna wielotkankowych uszkodzeń kończyny dolnej BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 120.00084.994 Rekonstrukcja wtorna wielotkankowych uszkodzeń kończyny dolnej BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 90.000

E34 Wszczepienie/ wymiana kardiowertera defibrylatora jedno-/ dwujamowego oraz E36 Wszczepienie/ wymiana CRT-D > 17 R.Ż. WT.521.4.2016

Opracowanie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

85.59 Powiększająca plastyka sutka piersi - inne Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ CHIRURG 60.00085.59 Powiększająca plastyka sutka piersi - inne Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 60.00085.91 Aspiracja z piersi Oddział onkologii LEKARZ CHIRURG 20.00085.91 Aspiracja z piersi Oddział onkologii PIELĘGNIARKA inna 20.00086.011 Aspiracja ropnia paznokcia, skory lub tkanki podskornej Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 50.00086.011 Aspiracja ropnia paznokcia, skory lub tkanki podskornej Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 80.00086.013 Aspiracja nagromadzenia płynu surowiczego pod paznokciem, skorą lub tkanką podskorną SOR PIELĘGNIARKA SOR 40.00086.03 Nacięcie torbieli skorzastej BLOK OPERACYJNY LEKARZ 120.00086.03 Nacięcie torbieli skorzastej BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 180.00086.04 Nacięcie/ drenaż skory/ tkanki podskornej - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ 20.96486.04 Nacięcie/ drenaż skory/ tkanki podskornej - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 40.90986.04 Nacięcie/ drenaż skory/ tkanki podskornej - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 5.45586.04 Nacięcie/ drenaż skory/ tkanki podskornej - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 26.47186.04 Nacięcie/ drenaż skory/ tkanki podskornej - inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 156.25086.052 Usunięcie generatora tkankowego impulsow do neurostymulacji BLOK OPERACYJNY LEKARZ 160.00086.052 Usunięcie generatora tkankowego impulsow do neurostymulacji BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 240.00086.054 Usunięcie ciała obcego ze skory i tkanki podskornej z nacięciem BLOK OPERACYJNY LEKARZ 50.00086.054 Usunięcie ciała obcego ze skory i tkanki podskornej z nacięciem BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 10.00086.054 Usunięcie ciała obcego ze skory i tkanki podskornej z nacięciem BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 101.62586.056 Usunięcie szwow, staplerow, gdzie indziej niewymienione Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 5.00086.056 Usunięcie szwow, staplerow, gdzie indziej niewymienione Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 5.00086.058 Usunięcie drenu (drenow) z ran pooperacyjnych Oddział chirurgii ogolnej LEKARZ CHIRURG DZIECIĘCY 20.00086.058 Usunięcie drenu (drenow) z ran pooperacyjnych Oddział chirurgii ogolnej PIELĘGNIARKA CHIR 5.00086.11 Biopsja skory/tkanki podskornej BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 45.00086.11 Biopsja skory/tkanki podskornej BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 135.00086.19 Zabiegi diagnostyczne skory/ tkanki podskornej - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 45.00086.19 Zabiegi diagnostyczne skory/ tkanki podskornej - inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 135.00086.2 Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki skory i tkanki podskornej BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 45.00086.2 Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki skory i tkanki podskornej BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 180.00086.2 Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki skory i tkanki podskornej BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 350.00086.21 Wycięcie cysty lub zatoki pilonidalnej BLOK OPERACYJNY LEKARZ 123.33386.21 Wycięcie cysty lub zatoki pilonidalnej BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 201.66786.22 Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia Pracownia radiologii LEKARZ ANESTEZJOLOG 75.00086.22 Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia Pracownia radiologii LEKARZ inny 300.00086.22 Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia Pracownia radiologii PIELĘGNIARKA inna 85.00086.22 Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia Pracownia radiologii PIELĘGNIARKA inna 370.00086.221 Oczyszczenie przez wycięcie zdewitalizowanej tkanki Oddział neurochirurgiczny LEKARZ ANESTEZJOLOG 17.00086.221 Oczyszczenie przez wycięcie zdewitalizowanej tkanki Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 82.87986.221 Oczyszczenie przez wycięcie zdewitalizowanej tkanki Oddział neurochirurgiczny PIELĘGNIARKA NEU 37.00086.221 Oczyszczenie przez wycięcie zdewitalizowanej tkanki Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 20.00086.222 Wycięcie martwiczej tkanki Oddział neurochirurgiczny LEKARZ ANESTEZJOLOG 60.00086.222 Wycięcie martwiczej tkanki Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 68.42586.222 Wycięcie martwiczej tkanki Oddział neurochirurgiczny PIELĘGNIARKA NEU 140.70086.222 Wycięcie martwiczej tkanki Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 60.00086.223 Wycięcie wilgotnej tkanki martwiczej Oddział leczenia jednego dnia LEKARZ ANESTEZJOLOG 15.00086.223 Wycięcie wilgotnej tkanki martwiczej Oddział leczenia jednego dnia LEKARZ CHIRURG 28.57186.223 Wycięcie wilgotnej tkanki martwiczej Oddział leczenia jednego dnia PIELĘGNIARKA inna 45.71486.223 Wycięcie wilgotnej tkanki martwiczej Oddział leczenia jednego dnia PIELĘGNIARKA inna 15.00086.229 Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia - inne Oddział leczenia jednego dnia LEKARZ ANESTEZJOLOG 45.00086.229 Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia - inne Oddział leczenia jednego dnia LEKARZ CHIRURG 60.00086.229 Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia - inne Oddział leczenia jednego dnia PIELĘGNIARKA inna 59.38686.229 Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia - inne Oddział leczenia jednego dnia PIELĘGNIARKA inna 45.00086.271 Usunięcie tkanki martwiczej Oddział neurochirurgiczny LEKARZ ANESTEZJOLOG 10.00086.271 Usunięcie tkanki martwiczej Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 120.00086.271 Usunięcie tkanki martwiczej Oddział neurochirurgiczny PIELĘGNIARKA NEU 130.00086.271 Usunięcie tkanki martwiczej Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 60.00086.28 Oczyszczenie rany, zakażenia, oparzenia bez wycinania BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 30.00086.28 Oczyszczenie rany, zakażenia, oparzenia bez wycinania BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 2.50086.28 Oczyszczenie rany, zakażenia, oparzenia bez wycinania BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 240.00086.28 Oczyszczenie rany, zakażenia, oparzenia bez wycinania BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 259.16786.282 Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez irygację pod ciśnieniem BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 45.00086.282 Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez irygację pod ciśnieniem BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 135.00086.283 Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez zdrapanie Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 60.00086.283 Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez zdrapanie Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 160.00086.289 Inne oczyszczenie rany, zakażenia lub oparzenia bez wycinania BLOK OPERACYJNY LEKARZ 0.62586.289 Inne oczyszczenie rany, zakażenia lub oparzenia bez wycinania BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 30.00086.289 Inne oczyszczenie rany, zakażenia lub oparzenia bez wycinania BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 51.25086.31 Zniszczenie zmiany skory przez kauteryzację BLOK OPERACYJNY LEKARZ 120.00086.31 Zniszczenie zmiany skory przez kauteryzację BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 240.00086.381 Radykalne wycięcie pojedynczej zmiany skory, średnica wycięcia do 4,0 cm BLOK OPERACYJNY LEKARZ 127.00086.381 Radykalne wycięcie pojedynczej zmiany skory, średnica wycięcia do 4,0 cm BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 142.50086.382 Radykalne wycięcie pojedynczej zmiany skory, średnica wycięcia powyżej 4,0 cm BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 50.00086.382 Radykalne wycięcie pojedynczej zmiany skory, średnica wycięcia powyżej 4,0 cm BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 150.00086.384 Radykalne wycięcie powyżej 4 zmian skory BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 50.00086.384 Radykalne wycięcie powyżej 4 zmian skory BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 150.00086.4 Radykalne wycięcie zmiany skory BLOK OPERACYJNY LEKARZ 92.14386.4 Radykalne wycięcie zmiany skory BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 24.28686.4 Radykalne wycięcie zmiany skory BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 34.92186.4 Radykalne wycięcie zmiany skory BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 145.30186.52 Szycie pojedynczej rany skory i tkanki podskornej, długości do 4,0 cm SOR LEKARZ ORTOPEDA 56.47186.52 Szycie pojedynczej rany skory i tkanki podskornej, długości do 4,0 cm SOR LEKARZ inny 0.88286.52 Szycie pojedynczej rany skory i tkanki podskornej, długości do 4,0 cm SOR PIELĘGNIARKA SOR 60.00086.53 Szycie pojedynczej rany skory i tkanki podskornej, długości powyżej 4,0 cm BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 87.50086.53 Szycie pojedynczej rany skory i tkanki podskornej, długości powyżej 4,0 cm BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 35.00086.53 Szycie pojedynczej rany skory i tkanki podskornej, długości powyżej 4,0 cm BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 30.00086.53 Szycie pojedynczej rany skory i tkanki podskornej, długości powyżej 4,0 cm BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 217.50086.54 Szycie licznych ran skory i tkanki podskornej, poniżej 4 ran Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 120.00086.54 Szycie licznych ran skory i tkanki podskornej, poniżej 4 ran Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 85.00086.55 Szycie licznych ran skory i tkanki podskornej, 4 ran i powyżej SOR LEKARZ inny 22.50086.55 Szycie licznych ran skory i tkanki podskornej, 4 ran i powyżej SOR PIELĘGNIARKA SOR 28.33386.59 Szycie skory i tkanki podskornej w innym miejscu BLOK OPERACYJNY LEKARZ 1.61686.59 Szycie skory i tkanki podskornej w innym miejscu BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 23.33386.59 Szycie skory i tkanki podskornej w innym miejscu BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 20.23886.59 Szycie skory i tkanki podskornej w innym miejscu BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 40.00086.59 Szycie skory i tkanki podskornej w innym miejscu BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 130.95286.60 Przeszczep wolny skory BNO BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 140.00086.60 Przeszczep wolny skory BNO BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 110.00086.601 Przeszczep skory pośredniej grubości BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 17.72786.601 Przeszczep skory pośredniej grubości BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 85.65786.601 Przeszczep skory pośredniej grubości BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 10.90986.601 Przeszczep skory pośredniej grubości BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 130.45586.602 Przeszczep skory pełnej grubości Oddział chirurgii ogolnej PIELĘGNIARKA CHIR 120.00086.609 Przeszczep wolny skory – inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ 180.00086.609 Przeszczep wolny skory – inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 240.00086.609 Przeszczep wolny skory – inny Oddział chirurgii ogolnej LEKARZ ORTOPEDA 60.00086.609 Przeszczep wolny skory – inny Oddział chirurgii ogolnej PIELĘGNIARKA CHIR 60.00086.61 Pełnej grubości przeszczep skory na rękę Oddział chirurgii ogolnej LEKARZ ORTOPEDA 120.00086.61 Pełnej grubości przeszczep skory na rękę Oddział chirurgii ogolnej PIELĘGNIARKA CHIR 120.00086.62 Przeszczep skory na rękę - inny BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 81.50086.62 Przeszczep skory na rękę - inny BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 120.00086.62 Przeszczep skory na rękę - inny BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 261.50086.63 Przeszczep pełnej grubości skory na inne miejsce BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 52.50086.63 Przeszczep pełnej grubości skory na inne miejsce BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 75.00086.63 Przeszczep pełnej grubości skory na inne miejsce BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 90.00086.69 Inny przeszczep skory - inne miejsce Oddział chirurgii ogolnej PIELĘGNIARKA CHIR 120.00086.72 Przeniesienie skorno-podskornego płata uszypułowanego Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 120.00086.72 Przeniesienie skorno-podskornego płata uszypułowanego Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 120.00086.73 Umocowanie skorno-podskornego płata uszypułowanego do ręki Oddział chirurgii ogolnej LEKARZ CHIRURG DZIECIĘCY 120.00086.73 Umocowanie skorno-podskornego płata uszypułowanego do ręki Oddział chirurgii ogolnej PIELĘGNIARKA CHIR 120.00086.745 Zamknięcie ubytku przez przesunięty płat skorno-podskorny BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 45.00086.745 Zamknięcie ubytku przez przesunięty płat skorno-podskorny BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 135.00086.79 Przeszczepienie płata uszypułowanego – inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 46.50086.79 Przeszczepienie płata uszypułowanego – inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 80.00086.79 Przeszczepienie płata uszypułowanego – inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 106.50086.841 Z-plastyka skory Oddział chirurgii ogolnej LEKARZ CHIRURG DZIECIĘCY 90.00086.841 Z-plastyka skory Oddział chirurgii ogolnej PIELĘGNIARKA CHIR 90.00086.85 Korekcja syndaktylii Oddział chirurgii ogolnej LEKARZ CHIRURG DZIECIĘCY 120.00086.85 Korekcja syndaktylii Oddział chirurgii ogolnej PIELĘGNIARKA CHIR 120.00086.86 Plastyka małżowiny usznej BLOK OPERACYJNY LEKARZ 60.00086.86 Plastyka małżowiny usznej BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 80.00086.89 Rekonstrukcja/ plastyka skory i tkanki podskornej - inna BLOK OPERACYJNY LEKARZ 87.85486.89 Rekonstrukcja/ plastyka skory i tkanki podskornej - inna BLOK OPERACYJNY LEKARZ inny 0.89886.89 Rekonstrukcja/ plastyka skory i tkanki podskornej - inna BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 96.76486.91 Wycięcie skory do przeszczepu BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 60.00086.91 Wycięcie skory do przeszczepu BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 180.00086.99 Operacje skory/ tkanki podskornej - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ 143.33386.99 Operacje skory/ tkanki podskornej - inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 283.33387.03 Komputerowa tomografia głowy i/ lub szyi Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 45.00087.030 TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 28.39287.030 TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 20.00087.031 TK głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 26.60687.031 TK głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 15.23487.031 TK głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 20.00087.032 TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 60.00087.033 TK tętnic głowy i szyi Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 35.00087.033 TK tętnic głowy i szyi Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 16.00087.033 TK tętnic głowy i szyi Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 20.00087.034 TK twarzoczaszki bez wzmocnienia kontrastowego Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 35.00087.034 TK twarzoczaszki bez wzmocnienia kontrastowego Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 20.00087.035 TK twarzoczaszki bez i ze wzmocnieniem kontrastowym Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 35.00087.035 TK twarzoczaszki bez i ze wzmocnieniem kontrastowym Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 20.00087.035 TK twarzoczaszki bez i ze wzmocnieniem kontrastowym Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 20.00087.036 TK szyi bez wzmocnienia kontrastowego Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 25.55687.036 TK szyi bez wzmocnienia kontrastowego Oddział neurochirurgiczny PIELĘGNIARKA NEU 20.00087.036 TK szyi bez wzmocnienia kontrastowego Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 16.25087.037 TK szyi bez i ze wzmocnieniem kontrastowym Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 29.00087.037 TK szyi bez i ze wzmocnieniem kontrastowym Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 10.00087.037 TK szyi bez i ze wzmocnieniem kontrastowym Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 20.00087.038 TK szyi bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym Oddział chorob wewnętrznych LEKARZ inny 27.50087.038 TK szyi bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym Oddział chorob wewnętrznych PIELĘGNIARKA WEW 2.50087.038 TK szyi bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym Oddział chorob wewnętrznych POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 5.00087.049 TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowym Oddział chorob wewnętrznych LEKARZ inny 20.00087.049 TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowym Oddział chorob wewnętrznych PIELĘGNIARKA WEW 2.50087.049 TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowym Oddział chorob wewnętrznych POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 5.00087.16 Inne zdjęcie rentgenowskie kości twarzy Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 10.00087.164 RTG zatok nosa Oddział chorob płuc LEKARZ inny 15.00087.164 RTG zatok nosa Oddział chorob płuc PIELĘGNIARKA inna 15.000

E34 Wszczepienie/ wymiana kardiowertera defibrylatora jedno-/ dwujamowego oraz E36 Wszczepienie/ wymiana CRT-D > 17 R.Ż. WT.521.4.2016

Opracowanie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

87.165 RTG nosa Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 10.00087.165 RTG nosa Oddział kardiologii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 10.00087.17 Inne zdjęcie rentgenowskie czaszki Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 10.00087.173 RTG czaszki w projekcji stycznej Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 15.00087.174 RTG twarzoczaszki – przeglądowe Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 15.00087.174 RTG twarzoczaszki – przeglądowe Oddział kardiologii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 15.00087.175 RTG twarzoczaszki – celowane lub czynnościowe Oddział chorob wewnętrznych LEKARZ inny 15.00087.175 RTG twarzoczaszki – celowane lub czynnościowe Oddział chorob wewnętrznych POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 15.00087.176 RTG czaszki – przeglądowe Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 12.50087.176 RTG czaszki – przeglądowe Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 2.14387.176 RTG czaszki – przeglądowe Oddział kardiologii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 17.14387.22 Zdjęcie RTG kręgosłupa szyjnego Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 10.00087.221 RTG kręgosłupa odcinka szyjnego – przeglądowe Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 13.00787.221 RTG kręgosłupa odcinka szyjnego – przeglądowe Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 9.37187.222 RTG kręgosłupa odcinka szyjnego – celowane lub czynnościowe Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 14.50087.222 RTG kręgosłupa odcinka szyjnego – celowane lub czynnościowe Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 20.00087.23 Zdjęcie RTG kręgosłupa piersiowego Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 10.00087.231 RTG kręgosłupa odcinka piersiowego Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 10.01187.231 RTG kręgosłupa odcinka piersiowego Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 20.00087.232 RTG kręgosłupa odcinka piersiowego – celowane lub czynnościowe Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 10.00087.24 Zdjęcie RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 10.00087.241 RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego – przeglądowe Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 12.96287.241 RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego – przeglądowe Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 15.15887.242 RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego – celowane lub czynnościowe Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 10.00087.242 RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego – celowane lub czynnościowe Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 10.62587.29 Zdjęcie rtg kręgosłupa - inne Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 10.00087.371 Mammografia jednej piersi Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 7.00087.41 Komputerowa tomografia (TK) klatki piersiowej Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 35.00087.41 Komputerowa tomografia (TK) klatki piersiowej Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 15.11887.41 Komputerowa tomografia (TK) klatki piersiowej Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 20.00087.410 TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 35.00087.410 TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego Oddział kardiologii LEKARZ inny 52.50087.410 TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego Oddział kardiologii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 25.87587.411 TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 33.82887.411 TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 14.69587.411 TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 20.00087.412 TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym Oddział chirurgii ogolnej LEKARZ CHIRURG 23.33387.412 TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym Oddział chirurgii ogolnej LEKARZ inny 40.00087.412 TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym Oddział chirurgii ogolnej PIELĘGNIARKA CHIR 5.00087.412 TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym Oddział chirurgii ogolnej POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 25.66787.413 TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym oraz bez lub z doustnym zakontrastowaniem.przełyku Oddział chorob wewnętrznych LEKARZ inny 35.00087.413 TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym oraz bez lub z doustnym zakontrastowaniem.przełyku Oddział chorob wewnętrznych PIELĘGNIARKA WEW 2.50087.413 TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym oraz bez lub z doustnym zakontrastowaniem.przełyku Oddział chorob wewnętrznych POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 12.50087.415 TK tętnic klatki piersiowej (w tym aorta) Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 35.00087.415 TK tętnic klatki piersiowej (w tym aorta) Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 20.00087.415 TK tętnic klatki piersiowej (w tym aorta) Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 20.00087.42 Tomografia klatki piersiowej - inne Oddział chorob płuc PIELĘGNIARKA inna 15.00087.431 RTG żeber Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 10.00087.432 RTG mostka Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 10.00087.433 RTG obojczykow Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 10.00087.433 RTG obojczykow Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ inny 2.85787.433 RTG obojczykow Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 22.95287.440 RTG klatki piersiowej Oddział chorob płuc LEKARZ inny 14.61587.440 RTG klatki piersiowej Oddział chorob płuc PIELĘGNIARKA inna 15.00087.440 RTG klatki piersiowej Oddział chorob płuc POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 4.61587.441 RTG płuc – inne Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 10.00087.441 RTG płuc – inne Oddział kardiologii LEKARZ inny 4.69187.441 RTG płuc – inne Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 13.50087.441 RTG płuc – inne Oddział kardiologii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 10.53787.49 Inne zdjęcie RTG klatki piersiowej Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 10.00087.495 RTG środpiersia Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 15.00087.495 RTG środpiersia Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 3.00087.496 RTG tchawicy Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 15.00087.496 RTG tchawicy Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 3.00087.61 Doustne podanie kontrastu barytowego Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 10.00087.62 Seriogram gornego odcinka przewodu pokarmowego Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 21.25087.63 Seriogram jelita cienkiego Anestezjologia LEKARZ ANESTEZJOLOG 60.00087.63 Seriogram jelita cienkiego Anestezjologia POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 360.00087.691 RTG przełyku z kontrastem Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 33.33387.691 RTG przełyku z kontrastem Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 15.00087.691 RTG przełyku z kontrastem Oddział kardiologii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 10.00087.699 RTG przewodu pokarmowego - inne Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 30.00087.699 RTG przewodu pokarmowego - inne Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 15.00087.73 Urografia Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 120.00087.733 Urografia z kontrastem niejonowym Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 20.00087.733 Urografia z kontrastem niejonowym Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 30.00087.733 Urografia z kontrastem niejonowym Oddział kardiologii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 60.00088.010 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 35.00088.010 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 20.00088.011 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 35.00088.011 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 16.05888.011 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 20.00088.012 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze.wzmocnieniem kontrastowym Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 35.49888.012 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze.wzmocnieniem kontrastowym Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 21.52588.012 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze.wzmocnieniem kontrastowym Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 20.00088.013 TK tętnic jamy brzusznej (w tym aorta) Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 35.00088.013 TK tętnic jamy brzusznej (w tym aorta) Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 20.00088.013 TK tętnic jamy brzusznej (w tym aorta) Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 20.00088.02 Inna TK jamy brzusznej Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 15.00088.09 Badanie rtg ścian jamy brzusznej - inne Oddział chorob wewnętrznych LEKARZ inny 10.00088.09 Badanie rtg ścian jamy brzusznej - inne Oddział chorob wewnętrznych PIELĘGNIARKA WEW 10.00088.110 RTG miednicy – przeglądowe Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 12.85788.111 RTG miednicy – celowane Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 10.00088.191 RTG jamy brzusznej przeglądowe Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 13.02488.191 RTG jamy brzusznej przeglądowe Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 20.00088.199 RTG jamy brzusznej – inne Oddział chirurgii ogolnej LEKARZ CHIRURG 15.00088.199 RTG jamy brzusznej – inne Oddział chirurgii ogolnej POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 15.00088.21 Zdjęcie RTG kości barku i ramienia Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 13.41088.21 Zdjęcie RTG kości barku i ramienia Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ inny 6.40288.21 Zdjęcie RTG kości barku i ramienia Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 30.79688.22 Zdjęcie RTG kości łokcia/przedramienia Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 10.00088.23 Zdjęcie RTG nadgarstka/dłoni Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 10.00088.24 Zdjęcie RTG kości kończyny gornej - inne Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 10.00088.241 RTG kości kończyny gornej celowane lub czynnościowe Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 10.00088.249 RTG kości kończyny gornej - nieokreślone inaczej Oddział chorob wewnętrznych LEKARZ inny 10.00088.249 RTG kości kończyny gornej - nieokreślone inaczej Oddział chorob wewnętrznych PIELĘGNIARKA WEW 10.00088.26 Zdjęcie RTG kości miednicy/biodra - inne Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 15.00088.26 Zdjęcie RTG kości miednicy/biodra - inne Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 15.00088.27 Zdjęcie RTG uda/kolana/podudzia Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 13.33488.27 Zdjęcie RTG uda/kolana/podudzia Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 15.00088.28 Zdjęcie RTG kostki/stopy Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 10.00088.291 RTG kości kończyny dolnej celowane lub czynnościowe Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 11.25088.299 RTG kości kończyny dolnej - nieokreślone inaczej Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 5.00088.299 RTG kości kończyny dolnej - nieokreślone inaczej Oddział kardiologii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 15.00088.301 TK kończyny gornej bez wzmocnienia kontrastowego Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 35.00088.301 TK kończyny gornej bez wzmocnienia kontrastowego Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 20.00088.302 TK kończyny gornej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 35.00088.303 TK kończyny dolnej bez wzmocnienia kontrastowego Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 35.00088.303 TK kończyny dolnej bez wzmocnienia kontrastowego Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 20.00088.304 TK kończyny dolnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 38.33388.38 Tomografia komputerowa - inne Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 46.66788.38 Tomografia komputerowa - inne Oddział neurochirurgiczny PIELĘGNIARKA NEU 17.15388.38 Tomografia komputerowa - inne Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 20.00088.380 TK tętnic wieńcowych Oddział kardiologii LEKARZ inny 120.00088.380 TK tętnic wieńcowych Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 20.00088.380 TK tętnic wieńcowych Oddział kardiologii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 31.00088.381 TK tętnic kończyn Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 36.25088.381 TK tętnic kończyn Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 5.00088.381 TK tętnic kończyn Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 40.00088.383 TK kręgosłupa szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 35.00088.383 TK kręgosłupa szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ inny 25.00088.383 TK kręgosłupa szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 20.50088.384 TK kręgosłupa szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 38.33388.384 TK kręgosłupa szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym Oddział neurochirurgiczny PIELĘGNIARKA NEU 17.50088.384 TK kręgosłupa szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 22.50088.385 TK kręgosłupa piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 33.15288.385 TK kręgosłupa piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ inny 50.00088.385 TK kręgosłupa piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 38.50088.386 TK kręgosłupa piersiowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 30.00088.387 TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez wzmocnienia kontrastowego Oddział chorob wewnętrznych LEKARZ inny 83.49688.387 TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez wzmocnienia kontrastowego Oddział chorob wewnętrznych POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 38.50088.388 TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym Oddział kardiologii LEKARZ inny 60.00088.388 TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 27.77888.388 TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym Oddział kardiologii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 41.00088.389 Inna TK ze wzmocnieniem kontrastowym Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 35.10988.389 Inna TK ze wzmocnieniem kontrastowym Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 11.45388.389 Inna TK ze wzmocnieniem kontrastowym Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 1.33388.48 Arteriografia tętnic kończyny dolnej z kontrastem Oddział chirurgii naczyniowej LEKARZ CHIRURG 35.00088.48 Arteriografia tętnic kończyny dolnej z kontrastem Oddział chirurgii naczyniowej PIELĘGNIARKA inna 85.00088.48 Arteriografia tętnic kończyny dolnej z kontrastem Oddział chirurgii naczyniowej POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 7.50088.522 Angiokardiografia: prawego przedsionka Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 25.00088.522 Angiokardiografia: prawego przedsionka Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 60.00088.522 Angiokardiografia: prawego przedsionka Oddział kardiologii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 25.00088.53 Angiokardiografia lewego serca Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 54.00088.53 Angiokardiografia lewego serca Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 198.00088.53 Angiokardiografia lewego serca Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 60.00088.533 Angiokardiografia: lewej komory (drogi wypływu) Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 120.00088.533 Angiokardiografia: lewej komory (drogi wypływu) Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 150.00088.533 Angiokardiografia: lewej komory (drogi wypływu) Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 120.00088.55 Koronarografia z użyciem jednego cewnika Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 40.00088.55 Koronarografia z użyciem jednego cewnika Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 90.00088.55 Koronarografia z użyciem jednego cewnika Oddział kardiologii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 90.00088.55 Koronarografia z użyciem jednego cewnika Oddział kardiologii Salowa 15.00088.56 Koronarografia z użyciem dwoch cewnikow Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 35.85688.56 Koronarografia z użyciem dwoch cewnikow Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 90.00088.56 Koronarografia z użyciem dwoch cewnikow Oddział kardiologii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 80.67688.56 Koronarografia z użyciem dwoch cewnikow Oddział kardiologii Salowa 11.892

E34 Wszczepienie/ wymiana kardiowertera defibrylatora jedno-/ dwujamowego oraz E36 Wszczepienie/ wymiana CRT-D > 17 R.Ż. WT.521.4.2016

Opracowanie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

88.57 Koronarografia - inne Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 39.52288.57 Koronarografia - inne Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 90.00088.57 Koronarografia - inne Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 88.92388.7 Diagnostyczna ultrasonografia Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 30.00088.712 Echoencefalografia Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 10.00088.713 USG tarczycy i przytarczyc Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 15.00088.714 USG naczyń szyi – doppler Oddział neurologiczny LEKARZ inny 38.37488.714 USG naczyń szyi – doppler Oddział neurologiczny PIELĘGNIARKA inna 9.53988.715 USG węzłow chłonnych szyi Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 15.00088.716 USG przezczaszkowa – doppler Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 22.44288.717 USG ślinianek Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 15.00088.718 USG przezciemiączkowa Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 15.00088.721 Echokardiografia Pracownia diagnostyki nieinwazyjnej chorob serca LEKARZ HEMODYNAMISTA 30.00088.722 Echokardiografia przezprzełykowa Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 30.00088.722 Echokardiografia przezprzełykowa Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 50.97588.723 Echokardiografia obciążeniowa Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 30.00088.723 Echokardiografia obciążeniowa Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 30.00088.725 Echokardiografia kwalifikująca dzieci do operacji kardiochirurgicznych lub kardiologicznego leczenia inwazyjnego Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 25.00088.729 Echokardiografia - inne Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 45.00088.729 Echokardiografia - inne Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 60.00088.732 USG piersi Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 16.80388.734 USG jamy opłucnej Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 15.00088.735 USG środpiersia Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 15.00088.738 USG klatki piersiowej Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 20.00088.739 USG klatki piersiowej - inne Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 15.00088.74 Diagnostyka ultrasonograficzna przewodu pokarmowego Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 25.00088.749 USG przewodu pokarmowego - inne Oddział onkologii LEKARZ CHIRURG 19.00088.749 USG przewodu pokarmowego - inne Oddział onkologii PIELĘGNIARKA inna 20.00088.751 USG naczyń nerkowych – doppler Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 22.60288.759 USG układu moczowego – inne Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 20.00088.761 USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej Pracownia hemodynamiki LEKARZ inny 16.79588.761 USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 10.00088.763 USG gruczołu krokowego Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 8.12588.763 USG gruczołu krokowego Oddział kardiologii LEKARZ inny 15.00088.769 USG brzucha – inne Anestezjologia LEKARZ ANESTEZJOLOG 18.77788.769 USG brzucha – inne Anestezjologia PIELĘGNIARKA ANES 25.00088.771 Badanie USG zakrzepicy żył głębokich Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 15.00088.772 Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D z analizą spektralną Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 20.00088.773 Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D power doppler Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 60.00088.775 USG naczyń narządow miąższowych - doppler Oddział nefrologii LEKARZ inny 30.00088.776 USG naczyń kończyn gornych - doppler Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 26.29088.777 USG naczyń kończyn dolnych - doppler Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 20.00088.779 USG innych obszarow układu naczyniowego - doppler Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 25.51788.79 Inna diagnostyczna ultrasonografia Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 20.00088.790 USG węzłow chłonnych Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 15.00088.791 USG wielomiejscowe Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 15.00088.792 USG macicy nieciężarnej i przydatkow Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 15.00088.793 USG kończyn gornych lub dolnych Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 25.54188.794 USG stawow barkowych Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 22.50088.795 USG stawow łokciowych Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 15.00088.796 USG stawow rąk lub stawow stop Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 18.75088.796 USG stawow rąk lub stawow stop Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ inny 15.00088.796 USG stawow rąk lub stawow stop Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 15.00088.797 USG stawow biodrowych Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ inny 10.00088.797 USG stawow biodrowych Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 15.00088.798 USG stawow kolanowych Oddział chorob wewnętrznych LEKARZ inny 25.00088.798 USG stawow kolanowych Oddział chorob wewnętrznych PIELĘGNIARKA WEW 15.00088.799 USG moszny w tym jąder i najądrzy Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 15.00088.900 RM głowy bez wzmocnienia kontrastowego Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 50.00088.901 RM głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 52.00088.902 RM kończyny gornej bez wzmocnienia kontrastowego Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 50.00088.904 RM kończyny dolnej bez wzmocnienia kontrastowego Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 50.00088.905 RM kończyny dolnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 50.00088.91 Rezonans magnetyczny mozgu i pnia mozgu Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 90.00088.911 RM mozgu i pnia mozgu bez wzmocnienia kontrastowego Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 50.00088.911 RM mozgu i pnia mozgu bez wzmocnienia kontrastowego Oddział neurochirurgiczny PIELĘGNIARKA NEU 30.00088.911 RM mozgu i pnia mozgu bez wzmocnienia kontrastowego Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 30.00088.912 RM mozgu i pnia mozgu bez i ze wzmocnieniem kontrastowym Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 61.26888.912 RM mozgu i pnia mozgu bez i ze wzmocnieniem kontrastowym Oddział neurochirurgiczny PIELĘGNIARKA NEU 20.00088.912 RM mozgu i pnia mozgu bez i ze wzmocnieniem kontrastowym Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 40.69088.923 RM klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 30.00088.923 RM klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 15.00088.93 Rezonans magnetyczny kanału kręgowego Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 50.00088.931 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 46.47888.931 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego Oddział neurochirurgiczny PIELĘGNIARKA NEU 24.64388.931 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 30.00088.932 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez.wzmocnienia kontrastowego Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 47.78088.932 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez.wzmocnienia kontrastowego Oddział neurochirurgiczny PIELĘGNIARKA NEU 21.83588.932 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez.wzmocnienia kontrastowego Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 30.00088.933 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 50.00088.934 RM kanału rdzeniowego – rdzeń kręgowy Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 55.00088.935 RM kanału rdzeniowego – kręgosłup Oddział chirurgii ogolnej LEKARZ CHIRURG 37.50088.935 RM kanału rdzeniowego – kręgosłup Oddział chirurgii ogolnej PIELĘGNIARKA CHIR 2.50088.935 RM kanału rdzeniowego – kręgosłup Oddział chirurgii ogolnej POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 35.00088.936 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 62.06988.936 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym Oddział neurochirurgiczny PIELĘGNIARKA NEU 22.25088.936 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 33.12588.937 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez.i ze wzmocnieniem kontrastowym Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 86.57188.937 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez.i ze wzmocnieniem kontrastowym Oddział neurochirurgiczny PIELĘGNIARKA NEU 26.85788.937 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez.i ze wzmocnieniem kontrastowym Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 38.57188.938 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 87.18888.938 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym Oddział neurochirurgiczny PIELĘGNIARKA NEU 20.00088.938 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 36.66788.94 Rezonans magnetyczny układu mięśniowo-szkieletowego Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 46.47188.95 Rezonans magnetyczny miednicy, pęcherza, prostaty Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 90.00088.970 Spektroskopia – RM Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 90.00088.975 RM szyi bez i ze wzmocnieniem kontrastowym Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 90.00088.976 RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 90.00088.977 Angiografia bez wzmocnienia kontrastowego – RM Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 90.00088.978 Angiografia ze wzmocnieniem kontrastowym – RM Pracownia radiologii LEKARZ HEMODYNAMISTA 48.00089.00 Porada lekarska, konsultacja, asysta Anestezjologia LEKARZ ANESTEZJOLOG 9.35589.00 Porada lekarska, konsultacja, asysta Anestezjologia PIELĘGNIARKA ANES 20.00089.001 Konsultacja ginekologiczna SOR LEKARZ inny 15.00089.002 Konsultacja kardiologiczna SOR LEKARZ inny 15.00089.003 Konsultacja kardiochirurgiczna SOR LEKARZ inny 15.00089.004 Konsultacja laryngologiczna SOR LEKARZ inny 15.00089.005 Konsultacja neurologiczna SOR LEKARZ inny 15.00089.006 Konsultacja neurochirurgiczna SOR LEKARZ inny 15.00089.007 Konsultacja ortopedyczna SOR LEKARZ inny 15.00089.008 Konsultacja chirurgiczna SOR LEKARZ inny 15.00089.009 Konsultacja urologiczna SOR LEKARZ inny 15.00089.01 Profilaktyka i promocja zdrowia SOR LEKARZ inny 15.00089.02 Porada lekarska, inne Anestezjologia LEKARZ ANESTEZJOLOG 30.00089.04 Opieka pielęgniarki lub położnej Izba Przyjęć PIELĘGNIARKA inna 10.00089.13 Badanie neurologiczne SOR LEKARZ inny 20.07289.141 Elektroencefalografia (EEG) Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 30.00089.141 Elektroencefalografia (EEG) Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 90.00089.142 Holter EEG Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 20.00089.142 Holter EEG Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 5.00089.152 Somatosensoryczne potencjały wywołane (SEP) Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 60.00089.152 Somatosensoryczne potencjały wywołane (SEP) Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 60.00089.18 Testy zaburzeń czynności snu Oddział neurologiczny LEKARZ inny 60.00089.18 Testy zaburzeń czynności snu Oddział neurologiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 150.00089.192 Video EEG Oddział neurologiczny LEKARZ inny 60.00089.192 Video EEG Oddział neurologiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 90.00089.26 Badanie ginekologiczne Oddział pediatryczny LEKARZ inny 10.00089.26 Badanie ginekologiczne Oddział pediatryczny PIELĘGNIARKA inna 20.00089.34 Badanie palcem odbytu SOR LEKARZ inny 15.00089.383 Badanie spirometryczne Oddział chorob wewnętrznych LEKARZ inny 12.45489.383 Badanie spirometryczne Oddział chorob wewnętrznych PIELĘGNIARKA WEW 20.08089.386 Badanie spirometryczne z probą rozkurczową Oddział chorob wewnętrznych LEKARZ inny 26.66789.386 Badanie spirometryczne z probą rozkurczową Oddział chorob wewnętrznych PIELĘGNIARKA WEW 31.66789.394 Elektromiografia Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 50.25089.394 Elektromiografia Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 60.00089.41 Badanie wysiłkowe serca na bieżni ruchomej Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 20.00089.41 Badanie wysiłkowe serca na bieżni ruchomej Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 37.84189.449 Testy wysiłkowe - inne Oddział chorob wewnętrznych LEKARZ inny 30.00089.449 Testy wysiłkowe - inne Oddział chorob wewnętrznych PIELĘGNIARKA WEW 45.00089.451 Kontrola funkcji stymulatora serca, - inne Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 15.00089.451 Kontrola funkcji stymulatora serca, - inne Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 15.00089.453 Przyłożkowe sprawdzenie funkcji rozrusznika lub systemu umiarawiania pracy serca [CRT-P] - bez wywoływania arytmii Oddział chorob wewnętrznych LEKARZ inny 15.00089.453 Przyłożkowe sprawdzenie funkcji rozrusznika lub systemu umiarawiania pracy serca [CRT-P] - bez wywoływania arytmii Oddział chorob wewnętrznych PIELĘGNIARKA WEW 25.00089.501 Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) – Holter RR Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 10.00089.501 Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) – Holter RR Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 10.00089.502 Monitorowanie czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) – Holter EKG Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 10.00089.502 Monitorowanie czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) – Holter EKG Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 90.00089.511 Elektrokardiografia z 1– 3 odprowadzeniami Oddział onkologii LEKARZ CHIRURG 10.00089.511 Elektrokardiografia z 1– 3 odprowadzeniami Oddział onkologii PIELĘGNIARKA inna 12.51789.521 Elektrokardiografia nieokreślona Pracownia diagnostyczna LEKARZ HEMODYNAMISTA 10.00089.522 Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem) Anestezjologia LEKARZ ANESTEZJOLOG 6.34089.522 Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem) Anestezjologia PIELĘGNIARKA ANES 10.00089.54 Monitorowanie elektrokardiograficzne Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 35.00089.54 Monitorowanie elektrokardiograficzne Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 35.00089.540 Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 60.00089.540 Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 468.97389.541 Monitorowanie czynności serca przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter) Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 22.47589.541 Monitorowanie czynności serca przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter) Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 90.00089.542 Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter) Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 23.91189.542 Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter) Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 15.86889.542 Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter) Oddział kardiologii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 6.37289.549 Monitorowanie elektrokardiograficzne - inne Anestezjologia LEKARZ ANESTEZJOLOG 103.47889.549 Monitorowanie elektrokardiograficzne - inne Anestezjologia PIELĘGNIARKA ANES 15.00089.59 Inne nieinwazyjne badania serca i układu naczyniowego SOR LEKARZ inny 30.00089.59 Inne nieinwazyjne badania serca i układu naczyniowego SOR PIELĘGNIARKA SOR 30.00089.601 Ciągłe monitorowanie gazometrii krwi tętniczej za pomocą czujnika dotętniczego SOR PIELĘGNIARKA SOR 1.66789.601 Ciągłe monitorowanie gazometrii krwi tętniczej za pomocą czujnika dotętniczego SOR POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 5.00089.602 Pulsoksymetria Anestezjologia LEKARZ ANESTEZJOLOG 2.000

E34 Wszczepienie/ wymiana kardiowertera defibrylatora jedno-/ dwujamowego oraz E36 Wszczepienie/ wymiana CRT-D > 17 R.Ż. WT.521.4.2016

Opracowanie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

89.602 Pulsoksymetria Anestezjologia PIELĘGNIARKA ANES 5.00089.61 Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego Anestezjologia LEKARZ ANESTEZJOLOG 175.81489.61 Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego Anestezjologia PIELĘGNIARKA ANES 5.00089.62 Monitorowanie centralnego ciśnienia żylnego Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 45.00089.65 Gazometria krwi tętniczej Oddział chirurgii naczyniowej LEKARZ CHIRURG 15.00089.65 Gazometria krwi tętniczej Oddział chirurgii naczyniowej PIELĘGNIARKA inna 15.00089.661 Gazometria mieszanej krwi żylnej Oddział chorob wewnętrznych PIELĘGNIARKA WEW 10.00089.692 Pomiar cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego (FFR) Pracownia hemodynamiki LEKARZ HEMODYNAMISTA 88.44689.692 Pomiar cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego (FFR) Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 108.87289.692 Pomiar cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego (FFR) Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 56.25289.7 Badanie fizykalne SOR PIELĘGNIARKA SOR 15.00089.71 Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych SOR LEKARZ inny 15.00089.79 Badanie fizykalne - inne Anestezjologia LEKARZ ANESTEZJOLOG 30.00089.79 Badanie fizykalne - inne Anestezjologia PIELĘGNIARKA ANES 15.00091.831 Badanie materiału biologicznego – posiew jakościowy wraz z identyfikacją drobnoustroju i antybiogram Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 5.00091.831 Badanie materiału biologicznego – posiew jakościowy wraz z identyfikacją drobnoustroju i antybiogram Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 5.00092.011 Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynnościowe tarczycy - z zastosowaniem jodu 131I Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 30.00092.011 Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynnościowe tarczycy - z zastosowaniem jodu 131I Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 20.00092.011 Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynnościowe tarczycy - z zastosowaniem jodu 131I Oddział kardiologii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 30.00092.03 Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynnościowe nerki Oddział chorob wewnętrznych LEKARZ inny 45.00092.03 Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynnościowe nerki Oddział chorob wewnętrznych PIELĘGNIARKA WEW 30.00092.03 Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynnościowe nerki Oddział chorob wewnętrznych POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 60.00092.052 Radioizotopowe badanie perfuzji mięśnia sercowego techniką SPECT albo techniką bramkowaną SPECT - badanie spoczynkowe Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 105.00092.052 Radioizotopowe badanie perfuzji mięśnia sercowego techniką SPECT albo techniką bramkowaną SPECT - badanie spoczynkowe Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 65.00092.052 Radioizotopowe badanie perfuzji mięśnia sercowego techniką SPECT albo techniką bramkowaną SPECT - badanie spoczynkowe Oddział kardiologii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 90.00092.151 Scyntygrafia płuc perfuzyjna metodą planarną Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 40.00092.151 Scyntygrafia płuc perfuzyjna metodą planarną Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 20.00092.151 Scyntygrafia płuc perfuzyjna metodą planarną Oddział kardiologii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 50.00093.0101 Ocena lokomocji Oddział neurologiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 15.00093.0105 Ocena rownowagi i stabilności ciała Dział Fizjoterapii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 2.00093.0109 Oceny funkcjonalne - inne Dział Fizjoterapii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 2.00093.0401 Manualna ocena siły mięśniowej - Test Lovetta Dział Fizjoterapii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 2.00093.0504 Badanie zakresow ruchow stawow obwodowych Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 2.00093.1121 Ćwiczenia bierne wykonywane manualnie Dział Fizjoterapii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 20.00093.1122 Ćwiczenia bierne redresyjne Dział Fizjoterapii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 10.00093.1131 Ćwiczenia czynno - bierne Dział Fizjoterapii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 10.00093.1132 Ćwiczenia wspomagane Dział Fizjoterapii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 10.00093.1133 Ćwiczenia prowadzone Dział Fizjoterapii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 10.00093.1139 Inne ćwiczenia z udziałem fizjoterapeuty Dział Fizjoterapii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 10.00093.1202 Ćwiczenia czynne wolne Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 2.00093.1204 Ćwiczenia samowspomagane Dział Fizjoterapii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 7.53293.1205 Ćwiczenia czynne w odciążeniu Dział Fizjoterapii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 15.00093.1301 Ćwiczenia izometryczne Dział Fizjoterapii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 15.00093.1303 Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem Dział Fizjoterapii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 15.00093.1501 Mobilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa Oddział neurologiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 15.00093.1602 Mobilizacja dużych stawow BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 20.00093.1602 Mobilizacja dużych stawow BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 60.00093.1701 Ćwiczenia bierne wykonywane mechanicznie Dział Fizjoterapii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 60.00093.1804 Ćwiczenia i kinezyterapia oddechowa - oklepywanie Dział Fizjoterapii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 15.00093.1812 Czynne ćwiczenia oddechowe Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 6.00093.1813 Ćwiczenia oddechowe czynne z oporem Dział Fizjoterapii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 6.00093.1814 Nauka kaszlu i odksztuszania Dział Fizjoterapii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 5.00093.1901 Ćwiczenia rownoważne Dział Fizjoterapii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 26.14093.1902 Ćwiczenia rozluźniające i relaksujące Oddział neurologiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 15.00093.1903 Ćwiczenia sprawności manualnej Dział Fizjoterapii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 15.00093.1904 Ćwiczenia samoobsługi Dział Fizjoterapii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 15.00093.1909 Ćwiczenia ogolnousprawniające indywidualne Oddział neurologiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 20.00093.1911 Ćwiczenia koordynacji ruchowej Dział Fizjoterapii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 16.66793.2201 Pionizacja bierna Dział Fizjoterapii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 22.32293.2202 Pionizacja czynna Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 9.24693.2203 Przygotowanie do chodzenia Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 5.00093.2204 Nauka czynności lokomocyjnych Dział Fizjoterapii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 5.00093.23 Dopasowanie aparatow ortopedycznych Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 15.00093.24 Nauka posługiwania się protezą lub aparatem ortopedycznym Dział Fizjoterapii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 15.00093.2401 Ćwiczenia używania protez i aparatow ortopedycznych Dział Fizjoterapii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 17.33393.2402 Nauka chodu o kulach i innym sprzęcie pomocniczym Pracownia hemodynamiki POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 20.00093.27 Streching mięśni lub ścięgien Dział Fizjoterapii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 10.00093.3601 Trening interwałowy na bieżni lub cykloergomertze rowerowym Dział Fizjoterapii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 30.00093.3602 Trening ciągły na bieżni lub cykloergometrze rowerowym Dział Fizjoterapii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 30.00093.3604 Trening marszowy Dział Fizjoterapii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 30.00093.3808 Metody neurofizjologiczne - Metoda PNF Oddział neurologiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 20.00093.3810 Metody neurofizjologiczne - ćwiczenia wspomagane zastępczym sprzężeniem zwrotnym (biofeetback) Oddział neurologiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 20.00093.3812 Plastrowanie dynamiczne /Kinesiology Taping/ Oddział neurologiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 20.00093.3821 Metody terapii manualnej - Metoda Maitlanda Oddział neurologiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 15.00093.3827 Metody terapii manualnej - inne Oddział neurologiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 15.00093.3912 Masaż klasyczny - częściowy Dział Fizjoterapii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 15.00093.3914 Masaż punktowy Oddział neurologiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 10.00093.3937 Naświetlanie promieniami IR - miejscowe Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 20.00093.3939 Laseroterapia Dział Fizjoterapii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 9.23193.3940 Laseroterapia punktowa Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 15.00093.3943 Ultradżwięki Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 15.00093.3946 Termożele Dział Fizjoterapii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 15.00093.3951 Krioterapia miejscowa ciekłym azotem Oddział neurologiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 2.00093.3952 Krioterapia miejscowa CO2 Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 3.00093.3983 Pole magnetyczne stałe i niskiej częstotliwości Dział Fizjoterapii POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 16.50093.3988 Elektrostymulacja mięśni Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 5.00093.43 Przerywany wyciąg układu szkieletowego BLOK OPERACYJNY LEKARZ 15.00093.43 Przerywany wyciąg układu szkieletowego BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 60.00093.444 Wyciąg Russella Dział Fizjoterapii LEKARZ ORTOPEDA 10.00093.444 Wyciąg Russella Dział Fizjoterapii PIELĘGNIARKA inna 20.00093.445 Wyciąg szkieletowy za kończynę gorną Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 15.00093.445 Wyciąg szkieletowy za kończynę gorną Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 15.00093.446 Wyciąg szkieletowy za kończynę dolną BLOK OPERACYJNY LEKARZ 15.00093.446 Wyciąg szkieletowy za kończynę dolną BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 42.35393.521 Założenie kołnierza szyjnego SOR POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 10.00093.53 Założenie innego unieruchomienia gipsowego BLOK OPERACYJNY LEKARZ 0.26293.53 Założenie innego unieruchomienia gipsowego BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 29.77893.53 Założenie innego unieruchomienia gipsowego BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 238.22293.53 Założenie innego unieruchomienia gipsowego BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 234.66793.541 Założenie szyny z gipsem Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 10.00093.541 Założenie szyny z gipsem Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 10.00093.542 Założenie szyny Kramera SOR POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 20.00093.549 Założenie innej szyny unieruchamiającej SOR LEKARZ inny 16.87593.549 Założenie innej szyny unieruchamiającej SOR POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 23.12593.57 Założenie opatrunku na ranę - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ 10.00093.57 Założenie opatrunku na ranę - inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 6.77893.90 Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP) SOR LEKARZ inny 20.00093.91 Oddychanie z przerywanym ciśnieniem dodatnim (IPPB) Anestezjologia LEKARZ ANESTEZJOLOG 60.00093.91 Oddychanie z przerywanym ciśnieniem dodatnim (IPPB) Anestezjologia PIELĘGNIARKA ANES 60.00093.92 Inna wentylacja mechaniczna SOR PIELĘGNIARKA SOR 20.00093.932 Resuscytacja ręczna Pracownia hemodynamiki LEKARZ ANESTEZJOLOG 30.00093.932 Resuscytacja ręczna Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 40.00093.94 Nebulizacja SOR PIELĘGNIARKA SOR 1.00093.94 Nebulizacja SOR POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 30.00093.964 Tlenoterapia Anestezjologia LEKARZ ANESTEZJOLOG 5.00093.964 Tlenoterapia Anestezjologia PIELĘGNIARKA ANES 10.00094.023 Minnesocki Wielowymiarowy Kwestionariusz Osobowości (MMPI) Oddział neurologiczny LEKARZ inny 90.00094.08 Testy/ocena psychologiczna - inna Oddział neurologiczny LEKARZ inny 90.00094.09 Psychologiczna ocena stanu psychicznego - inne niż wymienione Oddział onkologii LEKARZ CHIRURG 60.00094.111 Kliniczno-psychiatryczna ocena stanu psychicznego SOR PIELĘGNIARKA SOR 15.00095.02 Obszerne badanie oka Oddział neurochirurgiczny LEKARZ inny 33.43895.23 Zapis wzrokowego potencjału wzbudzonego (wzrokowe potencjały wywołane – VEP, VER) Oddział neurologiczny LEKARZ inny 45.00095.23 Zapis wzrokowego potencjału wzbudzonego (wzrokowe potencjały wywołane – VEP, VER) Oddział neurologiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 45.00096.04 Intubacja dotchawicza Anestezjologia LEKARZ ANESTEZJOLOG 48.05696.04 Intubacja dotchawicza Anestezjologia PIELĘGNIARKA ANES 60.00096.07 Wprowadzenie innej sondy do żołądka (nosowo-żołądkowej) w celu odbarczenia żołądka Oddział chirurgii ogolnej LEKARZ CHIRURG 15.00096.07 Wprowadzenie innej sondy do żołądka (nosowo-żołądkowej) w celu odbarczenia żołądka Oddział chirurgii ogolnej PIELĘGNIARKA CHIR 10.00096.35 Podawanie substancji odżywczych do żołądka przez sondę Oddział chorob wewnętrznych LEKARZ inny 10.00096.35 Podawanie substancji odżywczych do żołądka przez sondę Oddział chorob wewnętrznych PIELĘGNIARKA WEW 20.00096.37 Wlewka doodbytnicza Anestezjologia PIELĘGNIARKA ANES 10.00096.48 Płukanie przez inny cewnik moczowy Oddział chirurgii ogolnej PIELĘGNIARKA CHIR 5.00096.521 Płukanie z usunięciem woskowiny Pracownia otolaryngologiczna LEKARZ inny 10.00096.521 Płukanie z usunięciem woskowiny Pracownia otolaryngologiczna PIELĘGNIARKA inna 15.00096.55 Toaleta drzewa oskrzelowego Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 10.00096.55 Toaleta drzewa oskrzelowego Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 13.75096.59 Płukanie rany - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 30.00096.59 Płukanie rany - inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 50.00096.71 Wentylacja wspomagana przez rurkę intubacyjną SOR POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 5.00096.72 Wymuszona przerywana wentylacja (IMV) SOR POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 5.00096.73 Wentylacja z ciągłym dodatnim ciśnieniem końcowo-wydechowym (PEEP) SOR POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 5.00096.783 Wentylacja mechaniczna - inna Anestezjologia LEKARZ ANESTEZJOLOG 30.00096.783 Wentylacja mechaniczna - inna Anestezjologia PIELĘGNIARKA ANES 30.00097.174 Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kości nadgarstka/ środręcza/ paliczki (ręki) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 90.00097.174 Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kości nadgarstka/ środręcza/ paliczki (ręki) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 270.00097.175 Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kość udowa/ miednica Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 60.00097.175 Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kość udowa/ miednica Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 60.00097.177 Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ 10.00097.177 Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 90.00097.177 Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 300.00097.182 Usunięcie przezskornie wprowadzonych grotow - kość ramienna BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 90.00097.182 Usunięcie przezskornie wprowadzonych grotow - kość ramienna BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 270.00097.183 Usunięcie przezskornie wprowadzonych grotow - kość promieniowa/ kość łokciowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 90.00097.183 Usunięcie przezskornie wprowadzonych grotow - kość promieniowa/ kość łokciowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 270.00097.187 Usunięcie przezskornie wprowadzonych grotow - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 90.00097.187 Usunięcie przezskornie wprowadzonych grotow - kość piszczelowa/ kość strzałkowa BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 270.00097.188 Usunięcie przezskornie wprowadzonych grotow - kości stępu/ kości środstopia/ paliczki (stopy) BLOK OPERACYJNY LEKARZ ANESTEZJOLOG 90.00097.188 Usunięcie przezskornie wprowadzonych grotow - kości stępu/ kości środstopia/ paliczki (stopy) BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 270.00097.23 Wymiana rurki tracheostomijnej Pracownia otolaryngologiczna LEKARZ inny 10.00097.23 Wymiana rurki tracheostomijnej Pracownia otolaryngologiczna PIELĘGNIARKA inna 10.00097.29 Nieoperacyjna wymiana - inne Oddział onkologii PIELĘGNIARKA inna 5.00097.32 Usunięcie tamponady nosa Pracownia otolaryngologiczna LEKARZ inny 10.00097.32 Usunięcie tamponady nosa Pracownia otolaryngologiczna PIELĘGNIARKA inna 10.00097.64 Usunięcie/ wymiana cewnika założonego na stałe z drog moczowych Oddział onkologii PIELĘGNIARKA inna 5.00097.881 Usunięcie klamry Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 5.00097.881 Usunięcie klamry Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 10.00097.882 Usunięcie gipsu SOR LEKARZ inny 4.68897.882 Usunięcie gipsu SOR POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 20.000

E34 Wszczepienie/ wymiana kardiowertera defibrylatora jedno-/ dwujamowego oraz E36 Wszczepienie/ wymiana CRT-D > 17 R.Ż. WT.521.4.2016

Opracowanie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

97.883 Usunięcie szyny SOR LEKARZ inny 5.00097.883 Usunięcie szyny SOR POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 15.00098.20 Usunięcie ciała obcego bez nacięcia – inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ 15.00098.20 Usunięcie ciała obcego bez nacięcia – inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 70.00098.21 Usunięcie powierzchownego ciała obcego z oka bez nacięcia Pracownia okulistyczna LEKARZ inny 15.00098.21 Usunięcie powierzchownego ciała obcego z oka bez nacięcia Pracownia okulistyczna PIELĘGNIARKA inna 20.00098.25 Usunięcie ciała obcego z tułowia, z wyjątkiem moszny, prącia lub sromu – bez nacięcia BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 20.00098.25 Usunięcie ciała obcego z tułowia, z wyjątkiem moszny, prącia lub sromu – bez nacięcia BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 50.00098.29 Usunięcie ciała obcego z nogi, z wyjątkiem stopy – bez nacięcia BLOK OPERACYJNY LEKARZ CHIRURG 20.00098.29 Usunięcie ciała obcego z nogi, z wyjątkiem stopy – bez nacięcia BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 50.00099.00 Okołooperacyjna autotransfuzja krwi pełnej lub komponentow krwi Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 20.00099.00 Okołooperacyjna autotransfuzja krwi pełnej lub komponentow krwi Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 120.00099.011 Transfuzja przy wykrwawieniu Oddział neurochirurgiczny PIELĘGNIARKA NEU 180.00099.03 Przetoczenie pełnej krwi w innych przypadkach Anestezjologia LEKARZ ANESTEZJOLOG 30.00099.03 Przetoczenie pełnej krwi w innych przypadkach Anestezjologia PIELĘGNIARKA ANES 240.00099.04 Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych Oddział chirurgii naczyniowej LEKARZ CHIRURG 30.00099.04 Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych Oddział chirurgii naczyniowej PIELĘGNIARKA inna 240.00099.05 Przetoczenie koncentratu płytkowego Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 30.00099.05 Przetoczenie koncentratu płytkowego Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 240.00099.06 Przetoczenie czynnikow krzepnięcia Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej LEKARZ ORTOPEDA 30.00099.06 Przetoczenie czynnikow krzepnięcia Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej PIELĘGNIARKA ORT 30.00099.07 Przetoczenie osocza - inne Oddział chirurgii naczyniowej LEKARZ CHIRURG 20.00099.07 Przetoczenie osocza - inne Oddział chirurgii naczyniowej PIELĘGNIARKA inna 120.00099.08 Przetoczenie środkow zastępczych osocza Oddział chirurgii ogolnej LEKARZ CHIRURG 30.00099.08 Przetoczenie środkow zastępczych osocza Oddział chirurgii ogolnej PIELĘGNIARKA CHIR 30.00099.152 Częściowe żywienie pozajelitowe Oddział chorob wewnętrznych LEKARZ inny 5.00099.152 Częściowe żywienie pozajelitowe Oddział chorob wewnętrznych PIELĘGNIARKA WEW 30.00099.153 Całkowite żywienie pozajelitowe Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 5.00099.153 Całkowite żywienie pozajelitowe Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 30.00099.17 Wstrzyknięcie insuliny Oddział chorob wewnętrznych LEKARZ inny 2.90999.17 Wstrzyknięcie insuliny Oddział chorob wewnętrznych PIELĘGNIARKA WEW 5.00099.18 Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitow Oddział chorob wewnętrznych LEKARZ inny 19.39899.18 Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitow Oddział chorob wewnętrznych PIELĘGNIARKA WEW 10.00099.19 Wstrzyknięcie antykoagulanta Oddział chirurgii naczyniowej LEKARZ CHIRURG 3.00099.19 Wstrzyknięcie antykoagulanta Oddział chirurgii naczyniowej PIELĘGNIARKA inna 5.00099.201 Inhibitor płytkowego receptora GP IIb/IIIa - abciximab Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 15.00099.202 Inhibitor płytkowego receptora GP IIb/IIIa - eptifibatide Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 30.00099.202 Inhibitor płytkowego receptora GP IIb/IIIa - eptifibatide Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 15.00099.210 Wstrzyknięcie antybiotyku nieokreślone Oddział chorob wewnętrznych LEKARZ inny 3.00099.210 Wstrzyknięcie antybiotyku nieokreślone Oddział chorob wewnętrznych PIELĘGNIARKA WEW 12.50099.211 Podanie antybiotyku na nośniku BLOK OPERACYJNY LEKARZ ORTOPEDA 180.00099.211 Podanie antybiotyku na nośniku BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 120.00099.218 Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie Oddział chorob wewnętrznych LEKARZ inny 2.85399.218 Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie Oddział chorob wewnętrznych PIELĘGNIARKA WEW 10.00099.219 Wstrzyknięcie antybiotyku - inne Oddział chirurgii naczyniowej LEKARZ CHIRURG 3.00099.219 Wstrzyknięcie antybiotyku - inne Oddział chirurgii naczyniowej PIELĘGNIARKA inna 15.00099.239 Wstrzyknięcie innych sterydow Oddział chorob wewnętrznych LEKARZ inny 2.86499.239 Wstrzyknięcie innych sterydow Oddział chorob wewnętrznych PIELĘGNIARKA WEW 20.00099.26 Wstrzyknięcie trankwilizatora SOR PIELĘGNIARKA SOR 15.00099.296 24-godzinny dożylny wlew agonistow receptorow beta-adrenergicznych Pracownia hemodynamiki LEKARZ inny 30.00099.296 24-godzinny dożylny wlew agonistow receptorow beta-adrenergicznych Pracownia hemodynamiki PIELĘGNIARKA HEM 180.00099.297 24-godzinny dożylny wlew - innych lekow inotropowo dodatnich Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 8.57199.297 24-godzinny dożylny wlew - innych lekow inotropowo dodatnich Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 60.00099.38 Podanie anatoksyny tężcowej SOR PIELĘGNIARKA SOR 5.00099.621 Kardiowersja nieokreślona Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 30.00099.621 Kardiowersja nieokreślona Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 30.00099.622 Zewnętrzna kardiowersja SOR LEKARZ inny 30.00099.622 Zewnętrzna kardiowersja SOR PIELĘGNIARKA SOR 40.00099.622 Zewnętrzna kardiowersja SOR POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 60.00099.623 Przywrocenie rytmu zatokowego SOR LEKARZ inny 30.00099.623 Przywrocenie rytmu zatokowego SOR PIELĘGNIARKA SOR 30.00099.623 Przywrocenie rytmu zatokowego SOR POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 60.00099.63 Pośredni masaż serca Oddział kardiologii LEKARZ KARDIOLOG 30.00099.63 Pośredni masaż serca Oddział kardiologii PIELĘGNIARKA KAR 15.00099.999 Pozostałe procedury - inne BLOK OPERACYJNY LEKARZ 25.00099.999 Pozostałe procedury - inne BLOK OPERACYJNY PIELĘGNIARKA BO 100.000A07 Białko w moczu Oddział chorob wewnętrznych POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 1.500F23 Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgM (anty-Cytomegalovirus IgM) Oddział chorob wewnętrznych POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 2.000I15 Aldosteron Oddział chorob wewnętrznych POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 16.000L05 Ferrytyna Oddział chorob wewnętrznych POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 2.000L55 Hemoglobina glikowana (HbA1c) Oddział neurochirurgiczny POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 2.500L69 Hormon tyreotropowy (TSH) Izba Przyjęć POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 2.000M31 Kortyzol Oddział chorob wewnętrznych POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 2.000M41 Kwas foliowy Oddział chorob wewnętrznych POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 2.000M99 Metoksykatecholaminy całkowite Oddział chorob wewnętrznych POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 60.000N29 Parathormon (PTH) Oddział chorob wewnętrznych POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 2.000O09 Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej Oddział chorob wewnętrznych POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 2.000O15 Przeciwciała przeciw receptorowi tyreotropiny Oddział chorob wewnętrznych POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 2.000O83 Witamina B12 Oddział chorob wewnętrznych POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY 2.000