of 240 /240
ŠKOLSKI KURIKULUM OSNOVNA ŠKOLA RAPSKA OŠ RAPSKA RAPSKA 3 ZAGREB Na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) Školski odbor na sjednici održanoj 3. listopada 2019. na prijedlog Učiteljskog vijeća donio je: ŠKOLSKI KURIKULUM ŠKOLSKI KURIKULUM Za školsku godinu Za školsku godinu 2019./2020. 2019./2020. 1

web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web...

Page 1: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

OŠ RAPSKA

RAPSKA 3

ZAGREB

Na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) Školski odbor na sjednici održanoj 3.

listopada 2019. na prijedlog Učiteljskog vijeća donio je:

ŠKOLSKI KURIKULUMŠKOLSKI KURIKULUMZa školsku godinu 2019./2020.Za školsku godinu 2019./2020.

ZAGREB, LISTOPAD 2019.

1

Page 2: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

SADRŽAJ:

1. KURIKULUM..........................................................................................................................3

2. POLAZNA NAČELA VRIJEDNOSTI I CILJEVI OŠ RAPSKA..........................................................4

3. PLAN DOPUNSKE NASTAVE...................................................................................................5

4. PLAN DODATNE NASTAVE.....................................................................................................6

5. PLAN IZBORNE NASTAVE.......................................................................................................7

6. PLAN IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI....................................................................................8

7. PLAN IZVANUČIONIČKE NASTAVE I TERENSKE NASTAVE......................................................9

8. PLAN JEDNODNEVNIH IZLETA..............................................................................................15

9. PLAN PROJEKATA..............................................................................................................................15

10. DOPUNSKA NASTAVA RAZREDNA NASTAVA.....................................................................17

11. DODATNA NASTAVA RAZREDNA NASTAVA.......................................................................41

12. DOPUNSKA NASTAVA PREDMETNA NASTAVA..................................................................53

13. DODATNA NASTAVA PREDMETNA NASTAVA....................................................................61

14. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI...........................................................................................73

15. IZBORNA NASTAVA..........................................................................................................115

16. ŠKOLSKI IZLETI, ESKURZIJE, TERENSKA NASTAVA............................................................123

17. PROJEKTI..........................................................................................................................193

18. MEĐUPREDMETNE TEME................................................................................................205

2

Page 3: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

KURIKULUM JE:

SVESTRANO I PRECIZNO ODREĐENJE ODGOJNOG I OBRAZOVNOG PROCESA U KOJEM JE NEDVOJBENO ŠTO UČENIK TREBA NAUČITI I ZNATI.

USMJEREN JE NA SPECIFIČNE VJEŠTINE ILI ZNANJA KOJA BI UČENICI TREBALI USVOJITI (KOMPETENCIJE)

OMOGUĆAVA VEĆU SLOBODU NASTAVNIKA (NE PROPISUJE NAČINE NA KOJI DOLAZIMO DO CILJA, VEĆA JE I SLOBODA U IZBORU KONKRETNOG SADRŽAJA)

OMOGUĆAVA PRAĆENJE NAPREDOVANJA, POTIČE PROMJENE U NAČINU VREDNOVANJA I OCJENJIVANJA

POTIČE AKTIVNO UČENJE OMOGUĆAVA JASNIJU POVEZANOST PREDMETA OMOGUĆAVA UPRAVLJANJE KVALITETOM RADA

KURIKULARNIM PLANIRANJEM PREDVIĐAMO (SASTAVNICE):

AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKTCILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI PROJEKTANAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI PROJEKTANOSITELJI AKTIVNOSTINAČIN REALIZACIJEVREMENIK AKTIVNOSTIDETALJAN TROŠKOVNIK AKTIVNOSTINAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA

U NACIONALNOM KURIKULUMU, DOKUMENTU KOJI JE U FAZI DONOŠENJA, DEFINIRAJU SE TEMELJNE VREDNOTE KOJE BI TREBALO UVAŽAVATI U RADU U ŠKOLI. TE TEMELJNE VREDNOTE SU:

ZNANJE. Znanje je temeljna vrijednost svakog čovjeka koja mu omogućuje bolje razumijevanje samoga sebe i svega što ga okružuje, snalaženje u novim situacijama te uspjeh u životu i radu.

Solidarnost. Solidarnost kao prevladavajuća odgojno-obrazovna vrijednost pretpostavlja sustavno osposobljavanje djece i mladih da budu osjetljivi za druge, za obitelj, za slabe, siromašne i obespravljene, za međugeneracijsku skrb, za svoju okolinu i za cjelokupno životno okružje.

IDENTITET. Odgoj i obrazovanje trebaju pridonijeti izgradnji osobnoga, kulturnoga i nacionalnoga identiteta. U današnjemu globalizacijskomu svijetu, u kojemu je na djelu snažno miješanje različitih kultura, svjetonazora i religija, ljudi trebaju postati „građanima svijeta“, a da pritom ne izgube svoje korijene, svoju kulturnu, tradicijsku, društvenu, moralnu i duhovnu baštinu.

ODGOVORNOST. Odgovornost je jedna od glavnih vrijednosti odgojno-obrazovnoga djelovanja. Odgoj i obrazovanje promiču odgovornost prema zajedničkomu dobru, prirodi, radu, životu i ljudskomu dostojanstvu.

3

Page 4: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Vizija:

Mi smo škola u kojoj u toleranciji žive učenici i učitelji.

Misija:

Učenike poučavamo osjetljivosti na različitosti, jednakosti u različitosti, osjetljivosti za druge i za svoju okolinu.

Cilj:

Kvalitetnim poučavanjem omogućiti učenicima stjecanje znanja i životnih vještina. Odgajati i obrazovati učenike u skladu s kulturnim vrijednostima, ljudskim pravima i obvezama djece, te osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu.

Strategija:

Pronalaženje najučinkovitijih nastavnih metoda i načela koje bi svakom učeniku omogućilo da iskoristi maksimum svojih mogućnosti.

Filozofija:

Škola će razvijati vrednote međusobnog poštivanja, strpljivosti, odgovornosti, timskog rada i različitih pozitivnih vrijednosti zasnovanih na univerzalnim dostignućima u području s nacionalnim posebnostima. Ujedno će to ostvarivati u smislu višestranog razmišljanja.

4

Page 5: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

PLAN DOPUNSKE, DODATNE NASTAVE, IZBORNE, IZVANNASTAVIH AKTIVNOSTI I IZVANUČIONIČKE NASTAVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020.

Dopunska nastava

Predmet Razred grupa

Imena izvršitelja

HRVATSKI JEZIK I MATEMATIKA

1. a Ivana Božović

HRVATSKI JEZIK I MATEMATIKA

1. b N. Pavlek

HRVATSKI JEZIK I MATEMATIKA

1. c S. Lacić

HRVATSKI JEZIK I MATEMATIKA

2. a L. Pušić

HRVATSKI JEZIK I MATEMATIKA

2. b M. Majić

HRVATSKI JEZIK I MATEMATIKA

2. c S. Husarek

HRVATSKI JEZIK I MATEMATIKA

3. a M. Medak

HRVATSKI JEZIKA I MATEMATIKA

3. b O. Nedić

HRVATSKI JEZIK I MATEMATIKA

3. c M. Beneš

HRVATSKI JEZIK I MATEMATIKA

4. a A. Strmotić

HRVATSKI JEZIK I MATEMATIKA

4. b S. Koncul

HRVATSKI JEZIK I MATEMATIKA

4. c N. Pranjić

MATEMATIKA 5.

8.

5. i 7.

L. Kolačko

K. Hakenberg

G. Jurković

5

Page 6: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

HRVATSKI JEZIK 5. I. Ladika

ENGLESKI JEZIK 4.

5. a

5. c

Sanja Brajević

A. Bogdanović

I. Sekulić

KEMIJA 7.-8. Z. Knezović

POVIJEST 5.-8. I. Tomašević

GEOGRAFIJA 5. – 8. D. Kozarić

Dodatna nastava

Predmet Razred grupa

Imena izvršitelja

HRVATSKI JEZIK, MATEMATIKA I PRIRODA I DRUŠTVO

1.-4. UČITELJI RN

POVIJEST 5.-8. I. Tomašević

ENGLESKI JEZIK 6. a i 6. b 8. a i 8. b

7. a, 7. b i 7. c

A. Bogdanović

I. Sekulić

MATEMATIKA 6.

5. i 7.

L. Kolačko

G. Jurković

HRVATSKI JEZIK 7. I. Ladika

FIZIKA 8. K. Hakenberg

GEOGRAFIJA 5. – 8. M.Vulić

KEMIJA 7. – 8. Z. Knezović

6

Page 7: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

NJEMAČKI 4. - 6. Marija Rihtarić

VJERONAUČNA GRUPA 4. c i 5.-8. R. Ilinović

VJERONAUČNA GRUPA 4. a i 4. B M. Dodik

Izborna nastava

7

PROGRAM RAZ. BROJ

Informatika7.a

7. b, 8. a, 8. b

Alen Šterpin

Branko Mileković

Njemački jezik 4.-8. Marija Rihtarić

Vjeronauk (rimokat.) 1. Marijana Dodik

Vjeronauk 2. Marijana Dodik

Vjeronauk 3. Marijana Dodik

Vjeronauk 4. a i b

4. c

Marijana Dodik,

Radmila Ilinović

Vjeronauk 5. Radmila Ilinović

Vjeronauk 6. Radmila Ilinović

Vjeronauk 7. Radmila Ilinović

Vjeronauk 8. Radmila Ilinović

Vjeronauk (islamski) 1. – 8. Elmedina Begović

Page 8: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Izvannastavne aktivnosti, učeničke sekcije

Ime i prezime izvršitelja Naziv grupe

M. Marangunić

K. Bubalo

Sportska grupa (N)

„Vikendom u sportske dvorane“

O. Nedić Znanstveni klub

S. Koncul Šahovska grupa

S. Lacić Mali informatičari

A. Janković Mali zbor

A. Janković Veliki zbor

A. Janković Bubnjarska skupina

A. Janković Glee – pjevačko-plesna skupina

A. Janković Dramska skupina

N. Pavlek Ples

D. Kozarić Art zadruga

M. Rihtarić

M. Rihtarić

Ekološka grupa

Njemačka grupa

M. Dodik Humanitarna grupa

M. Dodik Vjeronaučna grupa

A. Janković

I. Tomašević

KUD

Povijesna grupa

Z. Knezović Mladi znanstvenici

I. Sekulić Prva pomoć

B. Mileković Šahovska sekcija

L. Pušić Eko eko

8

Page 9: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

A. Strmotić

S. Bartaković

A. Šterpin

A. Šterpin

A. Šterpin

L. Jurić Komljenović

N. Pranjić

Mladi poduzetnici

Filmska skupina

Programiranje

Robotika

Meteorološka grupa

Klub medijatora

Mala pričaonica

A. Bogdanović Talijanska grupa

R. Ilinović

R. Ilinović

M. Savičić

M. Savičić

Biblijska grupa

Vjeronaučna olimpijada

Domaćinstvo

Kreativna grupa

M. Medak Enigmatičari

9

Page 10: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Izvanučionička i terenska nastava

SADRŽAJI GRUPA IZVRŠITELJI

Jesen u parku

Zima

Ja u prometu – okolica škole

Proljeće u parku

Kazalište, kino, muzej, knjižnica

Grad mladih – Pokladni ŠUŠ

Grad mladih – ŠUŠ (Škola u šumi – godišnja doba)

Maksimir

1. Mirna Majić

Sanela Lacić

Narcisa Pavlek

Katica Vujnović Rajačić pb

Gordana Kovač Bluha pb

Zrinka Markota pb

Naše mjesto (ulica, trg)

Posjet DVD-u

Posjet kulturnim ustanovama

Zdravstvene ustanove (zdravstvena ustanova, zdravstveni djelatnici, hitna pomoć)

Putujemo (autobus, vlak, zrakoplov, brod)

Grad mladih – Pokladni ŠUŠ

Škola plivanja

Park šuma Maksimir – godišnja doba

2. Lana Pušić

PB Mirjana Stevanović

Milica Mitrić

PB Marica Puklavec

Stanka Husarek

10

Page 11: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Snalaženje u prostoru

Moj zavičaj u prošlosti (povijesna jezgra Zagreba i Muzej grada Zagreba)

Šetnja naseljem – plan, maketa

Posjet kazalištu/kinu/galeriji/muzeju

Škola plivanja

Grad mladih – Pokladni ŠUŠ

Gornjogradske priče

Otvoreni dan kemije (PMF)

Maksimirski istraživači – vode

Škola u prirodi (Sljeme)

3. Maja Medak

Olja Nedić

Milenko Beneš

Posjet kinu i kazalištu

Maksimirski detektivi-Edukativni program Javne ustanove Maksimir

4. Adriana Strmotić

Stella Koncul

Nikolina Pranjić

5. – 8. r

Hrvatski j ezik

Postolar i vrag (Kazalište Trešnja) ILI Poljubit ću je uskoro, možda (Dječje kazalište Dubrava)

Igrani film (prema programu CineStara Branimir)

Razgovor s nagrađenim književnik/com – „Na Trnju sa zvijezdama“, suradnja s knjižnicom Marin Držić

Ana Frank (kazališna predstava u Kazalištu Trešnja) ili Debela (kazališna predstava u Kazalištu Mala scena) ili Kod kuće je najgore (kazališna predstava u Kazalištu KNAP)

Posjet Interliberu

Drugačija interpretacija lektire – suradnja s Knjižnicom Marin Držić ili školskom knjižničarkom

6.a, 6. b

6. a, 6. b

6. a, 6. b

6. a, 6. b

8. a, 8. b

8. a. 8. b

8. a i 8. b

Karla Radić

11

Page 12: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Posjet HAZ-u; Dani otvorenih vrata – razgledavanje Bašćanske ploče i Škrinje svetog Šimuna

Razgledavanje HNK

Jules Verne, 20 000 milja pod morem (kazališna predstava u Dječjemu kazalištu Dubrava)

Animirani film (Peti kontinent ili prema programu CineStara Branimir)

Dubravko Jelačić Bužimski,Sportski život letećeg Martinaili Paško Vukasović, Huligan (kazališna predstava u Kazalištu Mala Scena)

Igrani film (Peti kontinent ili prema programu CineStara Branimir)

Knjižnica (Knjižna građa) – suradnja s Dječjom knjižnicom Marina Držića

Posjet Interliberu 2019.

Susret sa spisateljicom Nadom Mihaljević – suradnja sa školskom knjižničarkom Marijom Grgurić

Drugačija interpretacija lektire – suradnja s Dječjom knjižnicom Marina Držića

8. a i 8. b

8. a i 8. b

8. a i 8. b

5. a i 5. c

5. a i 5. c

7. a i 7. b

7. a i 7. b

7. a i 7. b

7. a i 7. b 5. a, 5. b i

5. c te 7. a i 7. b

5. a i 5. c te 7. a i 7.

b

Ivana Ladika

Geografija

posjet Tehničkom muzeju (planetarij)

posjet Etnografskom muzeju

posjet Hrvatskom prirodoslovnom muzeju u Zagrebu

Orijentacija

5.

6.

7.

8.

Dijana Kozarić/Lucija Krpan

12

Page 13: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Povijest

Posjet Arheološkom muzeju

Posjet HAZ-u

Posjet Novim Dvorima

Posjet Hrvatskom povijesnom muzeju

5.

6.

7.

8.

I. Tomašević

Fizika

Posjet Hiši eksperimentov u Ljubljani uz prezentaciju pokusa i samostalno izvođenje eksperimenata

Posjet Tehničkom muzeju u Zagrebu

Posjet meteorološkoj stanici Maksimir

8.

7. i 8.

K. Hakenberg

Alen Šterpin

Priroda

Izvanučionička nastava –posjet:- PMF( Noć biologije)/- Znanstveni piknik- Dani otvorenih vrata Instituta R. Bošković- Posjet muzeju/izložbi/ radionicama i sl. u okviru Dana znanosti ili nekog drugog događanja.-Posjet Zoološkom vrtu/Botaničkom vrtu

6. i 8.

5.

M. Savičić

Z. Knezović

Kemija

Izvanučionička nastava –posjet:

- PMF( Dan kemije)- Znanstveni piknik- Dani otvorenih vrata Instituta R. Bošković- Posjet muzejima, zložbama. radionicama i sl. u okviru Dana znanosti ili nekog drugog događanja

7. i 8. Z. Knezović

Biologija

Izvanučionička nastava –posjet:- PMF( Noć biologije)- Znanstveni piknik- Dani otvorenih vrata Instituta R. Bošković- Posjet muzeju/izložbi/ radionicama i sl. u okviru Dana znanosti ili nekog drugog događanja.-Posjet Zoološkom vrtu/Botaničkom vrtu

7. i 8. M. Savičić

Z. Knezović

13

Page 14: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Glazbena kultura

Posjeti koncertnim događanjima

Posjet Muzeju glazbe u Beču

5.-8. A. Janković

Vjeronauk

Posjet crkvi Svete Obitelji

Posjet džamiji (islamskoj bogomolji)

Posjet sinagogi

Pobožnost Križnog puta

Posjet Muzeju bl. Alojzija Stepinca

3.

5.-8.

M. Dodik

Č.s. R. Ilinović

M. Dodik

Medijacija/ vršnjačko mirenje

Izvaučionička nastava/posjet osnovnoj školi u kojoj djeluje klub medijatora

8. L. Jurić Komljenović

Terenska višednevna ili međupredmetna

Škola u prirodi – Novi Vinodolski

Posjet Parku znanosti

4. a, 4. b, 4. c

A. Strmotić, S. Koncul i N. Pranjić

Novi Vinodolski – trodnevna terenska nastava

Posjet Arheološkom parku Andautonija u Ščitarjevu

5.a, 5. b i 5. c

Lucija Krpan/Dijana Kozarić, Gordan Jurković, Zrinka Knezović

14

Page 15: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Radionica 3 – Korak naprijed (stereotipi i predrasude, socijalna inkluzija) – interdisciplinarna terenska nastava u Edukacijskome centru Hrvatskoga Crvenog križa – poludnevna terenska nastava

Avanturističko izletište Šervudska šuma – jednodnevna terenska nastava

Park prirode Papuk – jednodnevna terenska nastava

Maturalac - Istra, Motovun, Baredine, Rovinj, Pula

Projekt posjeta učenika osmih razreda Vukovaru

7. a i 7. b

8. a, 8. a

8. a, 8. b

Ivana Ladika,Ivana Sekulić,

A. Bogdanović, K. Hakenberg

I. Tomašević, A. Bogdanović, K. Hakenberg

Jednodnevni izleti

15

Razr. MJESTO IZVRŠITELJ

1. r Ključić Brdo razrednici

2. r Šumećani - Kezele ---

3. r Grđevac - Kulturni centar Mato Lovrak

---

4. r --- ---

5. r --- ---

6. r Plitvice ---

7. r --- ---

8. r --- ---

Page 16: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Projekti

Naziv projekta GRUPA Nositelj

Projekt „Krenimo i mi“ 1. razredi Udruga Suncokret

Petica – igrom do zdravlja 2. razredi Hrvatski liječnički zbor, učiteljice 2.-ih razreda

(Lana Pušić, Milica Mitrić, Stanka Husarek)

Projekt za promoviranje nenasilnih oblika ponašanja, razvijanje tolerancije i prava djece - „Kre - kre“

3. razredi Udruga Suncokret

CAP program (Child Assault prevention)

3. razredi Vanjski suradnici

MAH 1. i MAH 2. 4. i 6. razredi Policijska uprava Zagrebačka i VIII. policijska postaja u suradnji sa školom

Sudjelovanje u obrazovnom istraživanju Učenje i poučavanje uz istraživanje tla u 5. razredu osnovne škole

5. razred Zrinka Knezović

Projekt „E-kreativac“ – za potencijalno darovitu djecu

5., 6. i 8. razredi Udruga Suncokret

Vrtim zdravi film 6. i 7. razredi Marjan Marangunić

Projekt Medijacija/vršnjačko mirenje 8. razredi Lovorka Jurić Komljenović

Kvalitetno provođenje slobodnog vremena

od 1. do 8. razreda Gordana Kovač Bluha

Školski park od 1. do 8. razreda Gordan Jurković

„Od plastičnih čepova do skupih lijekova“

od 1. do 8. razreda Marija Rihtarić

Projekt prikupljanja starog papira i baterija

od 1. do 8. razreda Marija Rihtarić

Školski projekt: 80 godina OŠ Rapska- koordinatori: Adriana Strmotić, Ana Janković i Diana Dujmović

Adriana Strmotić, Ana Janković i Diana Dujmović

Neću biti robot- Zajednica Susret

- Digitalna pismenost

od 1. do 8. razreda Ivana Božović

16

Page 17: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

NATJECANJA

Dabar

Mat liga

Klokan

od 1. do 8. razreda

Lana Pušić, Alen Šterpin

Adriana Strmotić, Gordan Jurković

Milenko Beneš

DOPUNSKA NASTAVA RN

17

Page 18: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Matematika - dopunska nastava

Ime i prezime voditelja Ivana Božović

Razred 1. a

Planirani broj učenika Prema potrebama za dopunskim radom

Planirani broj sati tjedno 0,5

Ciljevi Savladati nastavne sadržaje iz matematike.

Način realizacije Individualizirani pristup u radu na ponavljanju već obrađenih sadržaja.

Vremenski okviri Tijekom školske godine.

Osnovna namjena Pomoć učenicima koji teže savladavaju nastavni program.

Način vrednovanja Pismene i usmene provjere.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Praćenje napretka učenika, poticanje razvoja sposobnosti, povećanje kvalitete nastavnog rada.

18

Page 19: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Hrvatski jezik - dopunska nastava

Ime i prezime voditelja Ivana Božović

Razred 1. a

Planirani broj učenika Prema potrebama za dopunskim radom

Planirani broj sati tjedno 0,5

Ciljevi Savladati pravopisne i gramatičke sadržaje u skladu s Nastavnim planom i programom hrvatskog jezika.

Način realizacije Individualizirani pristup u radu na ponavljanju i uvježbavanju već obrađenih sadržaja.

Vremenski okviri Tijekom školske godine.

Osnovna namjena Pomoć učenicima koji teže savladavaju nastavni program.

Način vrednovanja Pismene i usmene provjere.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Praćenje napretka učenika, poticanje razvoja sposobnosti, povećanje kvalitete nastavnog rada.

19

Page 20: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Matematika - dopunska nastava

Ime i prezime voditelja Narcisa Pavlek

Razred 1. b

Planirani broj učenika Prema potrebama za dopunskim radom

Planirani broj sati tjedno 0,5

Ciljevi Savladati nastavne sadržaje iz matematike.

Način realizacije Individualizirani pristup u radu na ponavljanju već obrađenih sadržaja.

Vremenski okviri Tijekom školske godine.

Osnovna namjena Pomoć učenicima koji teže savladavaju nastavni program.

Način vrednovanja Pismene i usmene provjere.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Praćenje napretka učenika, poticanje razvoja sposobnosti, povećanje kvalitete nastavnog rada.

20

Page 21: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Hrvatski jezik - dopunska nastava

Ime i prezime voditelja Narcisa Pavlek

Razred 1. b

Planirani broj učenika Prema potrebama za dopunskim radom

Planirani broj sati tjedno 0,5

Ciljevi Savladati pravopisne i gramatičke sadržaje u skladu s Nastavnim planom i programom hrvatskog jezika.

Način realizacije Individualizirani pristup u radu na ponavljanju i uvježbavanju već obrađenih sadržaja.

Vremenski okviri Tijekom školske godine.

Osnovna namjena Pomoć učenicima koji teže savladavaju nastavni program.

Način vrednovanja Pismene i usmene provjere.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Praćenje napretka učenika, poticanje razvoja sposobnosti, povećanje kvalitete nastavnog rada.

21

Page 22: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Matematika - dopunska nastava

Ime i prezime voditelja Sanela Lacić

Razred 1. c

Planirani broj učenika Prema potrebama za dopunskim radom

Planirani broj sati tjedno 0,5

Ciljevi Savladati nastavne sadržaje iz matematike.

Način realizacije Individualizirani pristup u radu na ponavljanju već obrađenih sadržaja.

Vremenski okviri Tijekom školske godine.

Osnovna namjena Pomoć učenicima koji teže savladavaju nastavni program.

Način vrednovanja Pismene i usmene provjere.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Praćenje napretka učenika, poticanje razvoja sposobnosti, povećanje kvalitete nastavnog rada.

22

Page 23: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Hrvatski jezik - dopunska nastava

Ime i prezime voditelja Sanela Lacić

Razred 1. c

Planirani broj učenika Prema potrebama za dopunskim radom

Planirani broj sati tjedno 0,5

Ciljevi Savladati pravopisne i gramatičke sadržaje u skladu s Nastavnim planom i programom hrvatskog jezika.

Način realizacije Individualizirani pristup u radu na ponavljanju i uvježbavanju već obrađenih sadržaja.

Vremenski okviri Tijekom školske godine.

Osnovna namjena Pomoć učenicima koji teže savladavaju nastavni program.

Način vrednovanja Pismene i usmene provjere.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Praćenje napretka učenika, poticanje razvoja sposobnosti, povećanje kvalitete nastavnog rada.

23

Page 24: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Hrvatski jezik - dopunska nastava

Ime i prezime voditelja Lana Pušić

Razred 2. a

Planirani broj učenika Prema potrebi učenika u razrednom odjelu.

Planirani broj sati tjedno Svaki drugi tjedan po jedan školski sat.

Ciljevi Pomoći učenicima koji redovitu nastavu hrvatskog jezika prate s uspjehom slabijim od očekivanog.

Način realizacije Individualni pristup učenicima u vrijeme nakon završetka redovne nastave.

Vremenski okviri Tijekom školske godine 2019./2020., 18 sati godišnje

Osnovna namjena Pomoći učenicima koji imaju poteškoće u savladavanju nastavnih sadržaja s ciljem njihova ovladavanja temeljnim znanjima potrebnim za uspješan nastavka školovanja.

Način vrednovanja Redovito praćenje tijekom školske godine i usmena pohvala na kraju iste.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada i određivanje smjernica za praćenje kvalitete nastavnog rada.

24

Page 25: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Matematika - dopunska nastava

Ime i prezime voditelja Lana Pušić

Razred 2. a

Planirani broj učenika Prema potrebi učenika u razrednom odjelu.

Planirani broj sati tjedno Svaki drugi tjedan po jedan školski sat.

Ciljevi Pomoći učenicima koji redovitu nastavu matematike prate s uspjehom slabijim od očekivanog.

Način realizacije Individualni pristup učenicima u vrijeme nakon završetka redovne nastave.

Vremenski okviri Tijekom školske godine 2019./2020., 18 sati godišnje.

Osnovna namjena Pomoći učenicima koji imaju poteškoće u savladavanju nastavnih sadržaja s ciljem njihova ovladavanja temeljnim znanjima potrebnim za uspješan nastavka školovanja.

Način vrednovanja Redovito praćenje tijekom školske godine i usmena pohvala na kraju iste.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada i određivanje smjernica za praćenje kvalitete nastavnog rada.

25

Page 26: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Hrvatski jezik - dopunska nastava

Ime i prezime voditelja Mirna Majić

Razred 2. b

Planirani broj učenika Prema potrebi učenika u razrednom odjelu.

Planirani broj sati tjedno Svaki drugi tjedan po jedan školski sat.

Ciljevi Pomoći učenicima koji redovitu nastavu hrvatskog jezika prate s uspjehom slabijim od očekivanog.

Način realizacije Individualni pristup učenicima u vrijeme nakon završetka redovne nastave.

Vremenski okviri Tijekom školske godine 2019./2020., 18 sati godišnje

Osnovna namjena Pomoći učenicima koji imaju poteškoće u savladavanju nastavnih sadržaja s ciljem njihova ovladavanja temeljnim znanjima potrebnim za uspješan nastavka školovanja.

Način vrednovanja Redovito praćenje tijekom školske godine i usmena pohvala na kraju iste.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada i određivanje smjernica za praćenje kvalitete nastavnog rada.

26

Page 27: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Matematika - dopunska nastava

Ime i prezime voditelja Mirna Majić

Razred 2. b

Planirani broj učenika Prema potrebi učenika u razrednom odjelu.

Planirani broj sati tjedno Svaki drugi tjedan po jedan školski sat.

Ciljevi Pomoći učenicima koji redovitu nastavu matematike prate s uspjehom slabijim od očekivanog.

Način realizacije Individualni pristup učenicima u vrijeme nakon završetka redovne nastave.

Vremenski okviri Tijekom školske godine 2019./2020., 18 sati godišnje.

Osnovna namjena Pomoći učenicima koji imaju poteškoće u savladavanju nastavnih sadržaja s ciljem njihova ovladavanja temeljnim znanjima potrebnim za uspješan nastavka školovanja.

Način vrednovanja Redovito praćenje tijekom školske godine i usmena pohvala na kraju iste.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada i određivanje smjernica za praćenje kvalitete nastavnog rada.

27

Page 28: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Hrvatski jezik - dopunska nastava

Ime i prezime voditelja Stanka Husarek

Razred 2. c

Planirani broj učenika Prema potrebama učenika za dopunskim radom

Planirani broj sati tjedno 1 sat svaki drugi tjedan

Ciljevi Pomoć učenicima koji nastavni program ne prate s očekivanim uspjehom, olakšati usvajanje i savladavanje nastavnog gradiva u skladu s godišnjim planom i programom.

Način realizacije Individualni pristup svakom učeniku

Vremenski okviri Tijekom šk. god. 2019./2020., nakon završetka redovne nastave

Osnovna namjena Dopunska nastava se organizira za učenike koji imaju poteškoće u savladavanju nastavnog programa kako bi ovladali temeljnim znanjima koja su preduvjet uspješnosti u daljem školovanju.

Način vrednovanja Pismeno praćenje tijekom školske godine, usmena pohvala.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Rezultati će se koristiti u cilju povećanja kvalitete nastavnog rada i daljnjeg poticanja razvoja sposobnosti, vještina jezičnih problema potrebnih za nastavak školovanja.

28

Page 29: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Matematika - dopunska nastava

Ime i prezime voditelja Stanka Husarek

Razred 2. c

Planirani broj učenika Prema potrebama učenika za dopunskim radom

Planirani broj sati tjedno 1 sat svaki drugi tjedan

Ciljevi Pomoć učenicima koji nastavni program ne prate s očekivanim uspjehom, olakšati usvajanje i savladavanje nastavnog gradiva u skladu s godišnjim planom i programom.

Način realizacije Individualni pristup svakom učeniku, po završetku redovite nastave

Vremenski okviri Tijekom šk. god. 2019./2020.

Osnovna namjena Dopunska nastava se organizira za učenike koji imaju poteškoće u savladavanju nastavnog programa kako bi ovladali temeljnim znanjima koja su preduvjet uspješnosti u daljem školovanju.

Način vrednovanja Pismeno praćenje tijekom školske godine, usmena pohvala.

29

Page 30: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Matematika - dopunska nastava

Ime i prezime voditelja Maja Medak

Razred 3. a

Planirani broj učenika Prema potrebama

Planirani broj sati tjedno 1 sat svaki drugi tjedan

Ciljevi Pomoć učenicima koji redovitu nastavu matematike ne prate s očekivanim uspjehom.

Način realizacije Individualni pristup učenicima. Po završetku redovite nastave.

Vremenski okviri Tijekom školske godine 2019./2020., 18 sati godišnje.

Osnovna namjena Dopunska nastava se organizira za učenike koji imaju poteškoće u savladavanju nastavnog programa, a u cilju njihova ovladavanja temeljnim znanjima koja su preduvjet uspješnosti nastavka školovanja.

Način vrednovanja Redovito praćenje tijekom školske godine.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada i određivanje smjernica za praćenje kvalitete nastavnog rada.

30

Page 31: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Hrvatski jezik - dopunska nastava

Ime i prezime voditelja Maja Medak

Razred 3. a

Planirani broj učenika Prema potrebama

Planirani broj sati tjedno 1 sat svaki drugi tjedan

Ciljevi Pomoć učenicima koji redovitu nastavu hrvatskog jezika ne prate s očekivanim uspjehom.

Način realizacije Individualni pristup učenicima.

Vremenski okviri Tijekom školske godine 2019./2020., 17 sati godišnje. U vrijeme poslije završetka redovite nastave.

Osnovna namjena Dopunska nastava se organizira za učenike koji imaju poteškoće u savladavanju nastavnog programa, a u cilju njihova ovladavanja temeljnim znanjima koja su preduvjet uspješnosti nastavka školovanja.

Način vrednovanja Redovito praćenje tijekom školske godine.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada i određivanje smjernica za praćenje kvalitete nastavnog rada.

31

Page 32: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Hrvatski jezik - dopunska nastava

Ime i prezime voditelja Olja Nedić

Razred 3. b

Planirani broj učenika Ovisi o potrebama učenika u razrednom odjelu, a uz mogućnost naknadnog uključivanja.

Planirani broj sati tjedno 1 sat svaki drugi tjedan.

Ciljevi Pomoć učenicima koji redovitu nastavu hrvatskog jezika ne prate s očekivanim uspjehom.

Način realizacije Individualni pristup učenicima.

Vremenski okviri Tijekom školske godine 2019./2020., 18 sati godišnje. U vrijeme nakon redovite nastave.

Osnovna namjena Dopunska nastava se organizira za učenike koji imaju poteškoće u svladavanju nastavnih sadržaja, a u cilju njihova ovladavanja temeljnim znanjima koja su preduvjet uspješnosti nastavka školovanja.

Način vrednovanja Usmena pohvala i redovito praćenje tijekom školske godine.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada i određivanje smjernica za praćenje kvalitete nastavnog rada.

32

Page 33: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Matematika - dopunska nastava

Ime i prezime voditelja Olja Nedić

Razred 3. b

Planirani broj učenika Ovisi o potrebama učenika u razrednom odjelu, a uz mogućnost povremenog uključivanja.

Planirani broj sati tjedno 1 sat svaki drugi tjedan

Ciljevi Pomoć učenicima koji redovitu nastavu matematike ne prate s očekivanim uspjehom.

Način realizacije Individualni pristup učenicima. U vrijeme nakon završetka redovite nastave.

Vremenski okviri Tijekom školske godine 2019./2020., 18 sati godišnje.

Osnovna namjena Dopunska nastava se organizira za učenike koji imaju poteškoće u savladavanju nastavnog programa, a u cilju njihova ovladavanja temeljnim znanjima koja su preduvjet uspješnosti nastavka školovanja.

Način vrednovanja Usmena pohvala i redovito praćenje tijekom školske godine.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada i određivanje smjernica za praćenje kvalitete nastavnog rada.

33

Page 34: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Hrvatski jezik - dopunska nastava

Ime i prezime voditelja Milenko Beneš

Razred 3. c

Planirani broj učenika Ovisi o potrebama učenika u razrednom odjelu, a uz mogućnost naknadnog uključivanja.

Planirani broj sati tjedno 1 sat svaki drugi tjedan.

Ciljevi Pomoć učenicima koji redovitu nastavu hrvatskog jezika ne prate s očekivanim uspjehom.

Način realizacije Individualni pristup učenicima.

Vremenski okviri Tijekom školske godine 2019./2020., 18 sati godišnje. U vrijeme nakon završetka redovite nastave.

Osnovna namjena Dopunska nastava se organizira za učenike koji imaju poteškoće u svladavanju nastavnih sadržaja, a u cilju njihova ovladavanja temeljnim znanjima koja su preduvjet uspješnosti nastavka školovanja.

Način vrednovanja Usmena pohvala i redovito praćenje tijekom školske godine.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada i određivanje smjernica za praćenje kvalitete nastavnog rada.

34

Page 35: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Matematika - dopunska nastava

Ime i prezime voditelja Milenko Beneš

Razred 3. c

Planirani broj učenika Ovisi o potrebama učenika u razrednom odjelu, a uz mogućnost naknadnog uključivanja.

Planirani broj sati tjedno 1 sat svaki drugi tjedan

Ciljevi Pomoć učenicima koji redovitu nastavu matematike ne prate s očekivanim uspjehom.

Način realizacije Individualni pristup učenicima. U vrijeme nakon redovite nastave.

Vremenski okviri Tijekom školske godine 2019./2020., 18 sati godišnje.

Osnovna namjena Dopunska nastava se organizira za učenike koji imaju poteškoće u savladavanju nastavnog programa, a u cilju njihova ovladavanja temeljnim znanjima koja su preduvjet uspješnosti nastavka školovanja.

Način vrednovanja Usmena pohvala i redovito praćenje tijekom školske godine.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada i određivanje smjernica za praćenje kvalitete nastavnog rada.

35

Page 36: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Hrvatski jezik - dopunska nastava

Ime i prezime voditelja Adriana Strmotić

Razred 4. a

Planirani broj učenika Prema potrebama učenika za dopunskim radom

Planirani broj sati tjedno ½

Ciljevi Pomoć učenicima koji nastavni program ne prate s očekivanim uspjehom, olakšati usvajanje i savladavanje nastavnog gradiva u skladu s godišnjim planom i programom.

Način realizacije Individualizirani pristup svakom učeniku.

Vremenski okviri Tijekom šk. god. 2019./2020. prema potrebi , 1 puta tjedno

Osnovna namjena Dopunska nastava se organizira za učenike koji imaju poteškoće u savladavanju nastavnog programa kako bi ovladali temeljnim znanjem koji su preduvjet uspješnosti u daljem školovanju.

Način vrednovanja Pisano praćenje tijekom školske godine, usmena pohvala.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Rezultati će se koristiti u cilju povećanja kvalitete nastavnog rada i daljnjeg poticanja razvoja sposobnosti, vještina jezičnih problema potrebnih za nastavak školovanja.

36

Page 37: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Matematika - dopunska nastava

Ime i prezime voditelja Adriana Strmotić

Razred 4. a

Planirani broj učenika Prema potrebama učenika za dopunskim radom.

Planirani broj sati tjedno ½

Ciljevi Pomoć učenicima koji nastavni program ne prate s očekivanim uspjehom, olakšati usvajanje i savladavanje nastavnog gradiva u skladu s godišnjim planom i programom.

Način realizacije Individualizirani pristup svakom učeniku

Vremenski okviri Tijekom šk. god. 2019./2020. prema potrebi , 1 put tjedno

Osnovna namjena Dopunska nastava se organizira za učenike koji imaju poteškoće u savladavanju nastavnog programa kako bi ovladali temeljnim znanjem koji su preduvjet uspješnosti u daljem školovanju.

Način vrednovanja Pisano praćenje tijekom školske godine, usmena pohvala.

37

Page 38: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Hrvatski jezik - dopunska nastava

Ime i prezime voditelja Stella Koncul

Razred 4. b

Planirani broj učenika Prema potrebama za dopunskim radom

Planirani broj sati tjedno ½ sata tjedno

Ciljevi Usvojiti zadane sadržaje u skladu s nastavnim planom.

Način realizacije Individualni rad.

Vremenski okviri Tijekom školske godine.

Osnovna namjena Pomoć učenicima koji redovni nastavni program ne prate s očekivanom razinom uspjeha.

Način vrednovanja Pisano praćenje napretka i usmena pohvala kao poticaj.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada i poboljšanje kvalitete nastavnog rada.

38

Page 39: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Matematika - dopunska nastava

Ime i prezime voditelja Stella Koncul

Razred 4. b

Planirani broj učenika Prema potrebama učenika za dopunskim radom.

Planirani broj sati tjedno ½ sata tjedno

Ciljevi Savladati nastavne sadržaje iz matematike.

Način realizacije Individualni rad.

Vremenski okviri Tijekom školske godine.

Osnovna namjena Pomoć učenicima koji redovni nastavni program ne prate s očekivanom razinom uspjeha.

Način vrednovanja Pisano praćenje napretka i usmena pohvala kao poticaj.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada i poboljšanje kvalitete nastavnog rada.

39

Page 40: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Hrvatski jezik - dopunska nastava

Ime i prezime voditelja Nikolina Pranjić

Razred 4. c

Planirani broj učenika Prema potrebama za dopunskim radom

Planirani broj sati tjedno ½

Ciljevi Usvojiti zadane sadržaje u skladu s nastavnim planom.

Način realizacije Nakon redovne nastave.

Vremenski okviri Tijekom školske godine.

Osnovna namjena Pomoć učenicima koji redovni nastavni program ne prate s očekivanom razinom uspjeha.

Način vrednovanja Pismeno praćenje napretka i usmena pohvala kao poticaj.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada i poboljšanje kvalitete nastavnog rada.

40

Page 41: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Matematika - dopunska nastava

Ime i prezime voditelja Nikolina Pranjić

Razred 4. c

Planirani broj učenika Prema potrebama učenika za dopunskim radom

Planirani broj sati tjedno ½

Ciljevi Savladati nastavne sadržaje iz matematike.

Način realizacije Nakon redovne nastave.

Vremenski okviri Tijekom školske godine.

Osnovna namjena Pomoć učenicima koji redovni nastavni program ne prate s očekivanom razinom uspjeha.

Način vrednovanja Pismeno praćenje napretka i usmena pohvala kao poticaj.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada i poboljšanje kvalitete nastavnog rada.

41

Page 42: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

DODATNA NASTAVA RN

Naziv aktivnosti Matematika - dodatna nastava

Ime i prezime voditelja Ivana Božović

Razred 1. a

Planirani broj učenika Prema potrebama učenika za dodatnim radom

Planirani broj sati tjedno 1 sat

Ciljevi Proširivanje i produbljivanje matematičkog gradiva, razumijevanje matematičkog mišljenja, logičkog zaključivanja. Podići na višu razinu rješavanje matematičkih problema.

Način realizacije Individualni pristup, prije ili nakon redovne nastave – ovisno o rasporedu.

Vremenski okviri Tijekom školske godine 2019./2020. u vremenu nakon redovite prijepodnevne nastave.

Osnovna namjena Omogućiti učenicima koji pokazuju interes za proširivanje i produbljivanje matematičkog znanja da iskoriste svoje potencijale koje ne mogu u redovnoj nastavi.

Način vrednovanja Pismeno praćenje tijekom školske godine, usmena pohvala.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Za unapređenje odgojno-obrazovnog rada te kao priprema učenika za buduća natjecanja.

42

Page 43: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Matematika - dodatna nastava

Ime i prezime voditelja Narcisa Pavlek

Razred 1. b

Planirani broj učenika Prema potrebama učenika za dodatnim radom

Planirani broj sati tjedno 1 sat

Ciljevi Proširivanje i produbljivanje matematičkog gradiva, razumijevanje matematičkog mišljenja, logičkog zaključivanja. Podići na višu razinu rješavanje matematičkih problema.

Način realizacije Individualni pristup, nakon ili prije redovne nastave – ovisno o rasporedu.

Vremenski okviri Tijekom šk. god. 2019./2020. 1 put tjedno

Osnovna namjena Omogućiti učenicima koji pokazuju interes za proširivanje i produbljivanje matematičkog znanja da iskoriste svoje potencijale koje ne mogu u redovnoj nastavi.

Način vrednovanja Pismeno praćenje tijekom školske godine, usmena pohvala.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Za unapređenje odgojno-obrazovnog rada te kao priprema učenika za buduća natjecanja.

43

Page 44: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Matematika - dodatna nastava

Ime i prezime voditelja Sanela Lacić

Razred 1. c

Planirani broj učenika Prema potrebama učenika za dodatnim radom

Planirani broj sati tjedno 1 sat

Ciljevi Proširivanje i produbljivanje matematičkog gradiva, razumijevanje matematičkog mišljenja, logičkog zaključivanja. Podići na višu razinu rješavanje matematičkih problema.

Način realizacije Individualni pristup, nakon ili prije redovne nastave – ovisno o rasporedu.

Vremenski okviri Tijekom šk. god. 2019./2020. 1 put tjedno

Osnovna namjena Omogućiti učenicima koji pokazuju interes za proširivanje i produbljivanje matematičkog znanja da iskoriste svoje potencijale koje ne mogu u redovnoj nastavi.

Način vrednovanja Pismeno praćenje tijekom školske godine, usmena pohvala.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Za unapređenje odgojno-obrazovnog rada te kao priprema učenika za buduća natjecanja.

44

Page 45: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Matematika - dodatna nastava

Ime i prezime voditelja Lana Pušić

Razred 2. a

Planirani broj učenika Prema potrebi učenika razrednog odjela za dodatnim radom

Planirani broj sati tjedno 1 školski sat

Ciljevi Proširivanje i produbljivanje nastavnih sadržaja matematike, razvijanje i razumijevanje matematičkog mišljenja, logičkog zaključivanja te podizanje načina rješavanja problemskih zadataka na višu razinu.

Način realizacije Individualni pristup učenicima u vrijeme nakon završetka redovne nastave.

Vremenski okviri Tijekom školske godine 2019./2020.

Osnovna namjena Omogućiti učenicima koji pokazuju zanimanje za proširivanje i produbljivanje matematičkog znanja da iskoriste svoj potencijal.

Način vrednovanja Redovito pisano praćenje tijekom školske godine te usmena pohvala na kraju iste.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Za unapređenje odgojno-obrazovnog rada te kao priprema učenika za buduća natjecanja.

45

Page 46: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Matematika - dodatna nastava

Ime i prezime voditelja Mirna Majić

Razred 2. b

Planirani broj učenika Prema potrebi učenika razrednog odjela za dodatnim radom

Planirani broj sati tjedno 1 školski sat

Ciljevi Proširivanje i produbljivanje nastavnih sadržaja matematike, razvijanje i razumijevanje matematičkog mišljenja, logičkog zaključivanja te podizanje načina rješavanja problemskih zadataka na višu razinu.

Način realizacije Individualni pristup učenicima u vrijeme nakon završetka redovne nastave.

Vremenski okviri Tijekom školske godine 2019./2020.

Osnovna namjena Omogućiti učenicima koji pokazuju zanimanje za proširivanje i produbljivanje matematičkog znanja da iskoriste svoj potencijal.

Način vrednovanja Redovito pisano praćenje tijekom školske godine te usmena pohvala na kraju iste.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Za unapređenje odgojno-obrazovnog rada te kao priprema učenika za buduća natjecanja.

46

Page 47: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Matematika - dodatna nastava

Ime i prezime voditelja Stanka Husarek

Razred 2. c

Planirani broj učenika Prema potrebama učenika za dodatnim radom

Planirani broj sati tjedno 1 sat

Ciljevi Proširivanje i produbljivanje matematičkog gradiva, razumijevanje matematičkog mišljenja, logičkog zaključivanja. Podići na višu razinu rješavanje matematičkih problema.

Način realizacije Individualni pristup, nakon redovne nastave

Vremenski okviri Tijekom šk. god. 2019./2020.

Osnovna namjena Omogućiti učenicima koji pokazuju interes za proširivanje i produbljavanje matematičkog znanja da iskoriste svoje potencijale u skladu sa sposobnostima

Način vrednovanja Pismeno praćenje tijekom školske godine, usmena pohvala.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Za unapređenje odgojno-obrazovnog rada te kao priprema učenika za buduća natjecanja.

47

Page 48: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Matematika - dodatna nastava

Ime i prezime voditelja Maja Medak

Razred 3. a

Planirani broj učenika Prema potrebama učenika za dodatnim radom.

Planirani broj sati tjedno 1 sat

Ciljevi Proširivanje i produbljivanje matematičkog gradiva, razumijevanje matematičkog mišljenja, logičkog zaključivanja. Podići na višu razinu rješavanje matematičkih problema.

Način realizacije Individualni pristup, nakon redovne nastave – ovisno o rasporedu.

Vremenski okviri Tijekom školske godine 2019./2020. u vrijeme prije i nakon završetka redovite nastave.

Osnovna namjena Omogućiti učenicima koji pokazuju interes za proširivanje i produbljivanje matematičkog znanja da iskoriste svoje potencijale koje ne mogu u redovnoj nastavi.

Način vrednovanja Pismeno praćenje tijekom školske godine, usmena pohvala.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Za unapređenje odgojno-obrazovnog rada te kao priprema učenika za buduća natjecanja.

48

Page 49: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Matematika - dodatna nastava

Ime i prezime voditelja Olja Nedić

Razred 3. b

Planirani broj učenika Ovisi o potrebama učenika u razrednom odjelu, a uz mogućnost naknadnog uključivanja.

Planirani broj sati tjedno 1 sat

Ciljevi Proširivanje i produbljivanje nastavnih sadržaja matematike, razumijevanje matematičkog mišljenja, logičkog zaključivanja. Na višu razinu podići način rješavanja problemskih zadataka.

Način realizacije Individualni pristup, nakon redovite prijepodnevne nastave.

Vremenski okviri Tijekom školske godine 2019./2020. u vremenu nakon redovite nastave.

Osnovna namjena Omogućiti učenicima koji pokazuju interes za proširivanje i produbljivanje matematičkog znanja da iskoriste svoje potencijale koje neuspijevaju u redovitoj nastavi.

Način vrednovanja Pismeno praćenje tijekom školske godine, usmena pohvala.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Za unapređenje odgojno-obrazovnog rada te kao priprema učenika za buduća natjecanja.

49

Page 50: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Matematika - dodatna nastava

Ime i prezime voditelja Milenko Beneš

Razred 3. c

Planirani broj učenika Ovisi o potrebama učenika u razrednom odjelu, a uz mogućnost naknadnog uključivanja.

Planirani broj sati tjedno 1 sat

Ciljevi Proširivanje i produbljivanje nastavnih sadržaja matematike, razumijevanje matematičkog mišljenja, logičkog zaključivanja. Na višu razinu podići način rješavanja problemskih zadataka.

Način realizacije Individualni pristup, nakon redovite prijepodnevne nastave.

Vremenski okviri Tijekom školske godine 2019./2020. u vremenu nakon redovite nastave.

Osnovna namjena Omogućiti učenicima koji pokazuju interes za proširivanje i produbljivanje matematičkog znanja da iskoriste svoje potencijale koje neuspijevaju u redovitoj nastavi.

Način vrednovanja Pismeno praćenje tijekom školske godine, usmena pohvala.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Za unapređenje odgojno-obrazovnog rada te kao priprema učenika za buduća natjecanja.

50

Page 51: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti PiD - dodatna nastava

Ime i prezime voditelja Adriana Strmotić

Razred 4. a

Planirani broj učenika Prema potrebama učenika za dodatnim radom

Planirani broj sati tjedno 1

Ciljevi Proširivanje i produbljivanje gradiva pida, razumijevanje logičkog zaključivanja i uzročno-posljedičnih veza te zakonitosti u prirodi kroz pokuse i eksperimente. Uvesti učenike u STEM područje

Način realizacije Individualni pristup, nakon ili prije redovne nastave – ovisno o rasporedu.

Vremenski okviri Tijekom šk. god. 2019./2020. 1 put tjedno

Osnovna namjena Omogućiti učenicima koji pokazuju interes za proširivanje i produbljivanje znanja približiti STEM područja kako bi iskoristili svoje potencijale koje ne mogu u redovnoj nastavi.

Način vrednovanja Pismeno praćenje tijekom školske godine, usmena pohvala.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Za unapređenje odgojno-obrazovnog rada te kao priprema učenika za buduća natjecanja.

51

Page 52: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Matematika - dodatna nastava

Ime i prezime voditelja Stella Koncul

Razred 4. b

Planirani broj učenika Prema potrebama učenika.

Planirani broj sati tjedno 1 sat

Ciljevi Upoznati učenike s dodatnim sadržajima iz matematike, razvoj mišljenja i zaključivanja.

Način realizacije Individualni rad.

Vremenski okviri Tijekom školske godine.

Osnovna namjena Poticanje razvoja učenika u skladu sa sposobnostima.

Način vrednovanja Pisano praćenje tijekom školske godine, usmena pohvala.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Poticanje razvoja učenika, povećanje kvalitete nastavnog rada.

52

Page 53: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Matematika - dodatna nastava

Ime i prezime voditelja Nikolina Pranjić

Razred 4. c

Planirani broj učenika Prema potrebama učenika za dodatnim radom

Planirani broj sati tjedno 1 sat

Ciljevi Proširivanje i produbljivanje matematičkog gradiva, razumijevanje matematičkog mišljenja, logičkog zaključivanja. Podići na višu razinu rješavanje matematičkih problema.

Način realizacije Individualni pristup, prije ili nakon redovne nastave – ovisno o rasporedu.

Vremenski okviri Tijekom šk. god. 2019./2020. 1*tjedno

Osnovna namjena Omogućiti učenicima koji pokazuju interes za proširivanje i produbljavanje matematičkog znanja da iskoriste svoje potencijale koje ne mogu u redovnoj nastavi.

Način vrednovanja Pisano praćenje tijekom školske godine, usmena pohvala.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Za unapređenje odgojno-obrazovnog rada te kao priprema učenika za buduća natjecanja.

53

Page 54: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

DOPUNSKA NASTAVA PN

Naziv aktivnosti Hrvatski jezik – dopunska nastava – 5. a, 5. b i 5. c

Ime i prezime voditelja Ivana Ladika

Razred 5. a, 5. b i 5. c

Planirani broj učenika Najviše 10 učenika.

Planirani broj sati tjedno Jedan sat tjedno.

Ciljevi Poticati domoljublje i ljubav prema hrvatskome jeziku; pobuđivati interes i poticati na proučavanje hrvatskoga jezika; otkrivati i upoznavati priopćajne i izražajne vrijednosti svih idioma hrvatskoga jezika; upoznavati se s povijesti hrvatskoga jezika; promatrati, zapažati, izdvajati, uspoređivati, kritički misliti; povezivati jezične pojave, zakonitosti i načela sa stvarnim životom.

Način realizacije Rješavati zadatke propisane nastavnim programom hrvatskoga jezika za peti razred te jezične probleme; ukazivati na dijelove nastavnoga gradiva koji učenici savladavaju teže.

Vremenski okviri Tijekom školske godine 2019./2020.; 1 sat tjedno; 35 sati ukupno.

Osnovna namjena Prilagoditi nastavne sadržaje učenicima koji imaju teškoća u savladavanju nastavnoga programa hrvatskoga jezika za peti razred kako bi im se omogućilo lakše usvajanje nastavnih sadržaja te poticalo njihove sposobnosti.

Način vrednovanja Vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje.

Način korištenja rezultata Postizati bolje rezultate u redovnoj nastavi.

54

Page 55: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

vrednovanja

Literatura*književnost:Dinka Golem, Dveri riječi 5, 23 nastavna listića za individualizirani rad usklađen s nastavnim planom i programom gradiva književnosti za peti razred osnovne škole, Zagreb: Profil, 2007.*jezik; jezično izražavanje:Vesna Dunatov, Anita Petrić, Hrvatska krijesnica 5, radna bilježnica za dopunski i individualizirani rad iz hrvatskoga jezika za V. razred osnovne škole, Zagreb: Ljevak, 2008.Vesna Dresto, Andrea Bosanac, Hrvatska krijesnica 5, zbirka zadataka iz hrvatskoga jezika za V. razred osnovne škole, Zagreb: Ljevak, 2008.Olga Jambrec, Radna bilježnica za nastavu hrvatskoga jezika i književnosti u V. razredu osnovne škole, Zagreb: Ljevak, 2007.*nastavni listići, bilježnice

Naziv aktivnosti Engleski jezik – dopunska nastava

Ime i prezime voditelja Sanja Brajević

Razred 4. razred

Planirani broj učenika Do 10

Planirani broj sati tjedno 1

Ciljevi Učenike koji teže postižu dobr rezultate ili imaju poteškoća u savladavanju gradiva na satu motivirati u smislu pomoći u radu kako bi samostalno mogli pratiti redovnu nastavu i napredovati u savladavanju sadržaja petog razreda.

Način realizacije Vježbanje čitanja, prevođenja, prepričavanja, primjena gramatike i usvajanje znanja s kojim učenici imaju poteškoća u samostalnom radu i primjeni znanja.

Vremenski okviri 1 sat tjedno tijekom školske godine

55

Page 56: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Osnovna namjena Učenicima kojima engleski jezik (učenje, primjena) stvara problem u savladavanju, približiti ga kroz razne dodatne aktivnosti.

Način vrednovanja Praćenje izostanaka/dolazaka, praćenje rada na dopunskoj nastavi (i izvan nje domaća zadaća) te praćenje promjene ocjene na redovnom satu engleskog jezika.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Praćenje rada i napretka učenika.

Naziv aktivnosti Matematika - dopunska nastava

Ime i prezime voditelja Lucija Kolačko

Razred 5. razredi

Planirani broj učenika 7- 10

Planirani broj sati tjedno 1 sat

Ciljevi Usvajanje osnovnih matematičkih znanja potrebnih za razumijevanje i primjenu. Osposobljavanje za nastavak školovanja. Postupno svladavanje osnovnih elemenata.

Način realizacije Metodom usmenog i pismenog izlaganja te metodom demonstracije, kroz frontalni i grupni rad te rad u paru.

Vremenski okviri 1 sat tjedno

Osnovna namjena Za učenike koji imaju teškoće u savladavanju gradiva, individualan rad ili u manjoj skupini. Za učenike koji su povremeno izostajali s nastave.

Način vrednovanja Individualno praćenje postignuća učenika.

56

Page 57: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Način korištenja rezultata vrednovanja

Korištenje rezultata vrednovanja u redovnoj nastavi kao poticaj učeniku za rad i daljnje zalaganje.

Naziv aktivnosti Matematika – dopunska nastava

Ime i prezime voditelja Gordan Jurković

Razred 5. i 7.

Planirani broj učenika 10

Planirani broj sati tjedno 1 sat

Ciljevi Ovladavanje nastavnim sadržajima koji su propisani nastavnim programom.

Način realizacije Osmisliti sadržaje koji će sadržavati ponavljanje obrađenog gradiva.

Vremenski okviri Jedan sat tjedno tijekom školske godine (ili po dogovoru).

Osnovna namjena Pomoć onim učenicima koji teže savladavaju nastavni program.

Način vrednovanja Vrednovanje pismenim i usmenim provjerama. Rezultate koristiti u svrhu praćenja napretka.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Praćenje napretka učenika.

57

Page 58: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Geografija - dopunska nastava

Ime i prezime voditelja Dijana Kozarić

Razred od 5. do 8. razreda

Planirani broj učenika 15 učenika

Planirani broj sati tjedno 1 sat

Ciljevi Usvajanje osnovnih geografskih znanja potrebnih za razumijevanje pojava i zakonitosti o geografskoj stvarnosti, razvijati kartografsku pismenost (snalaženje na geografskoj karti i prepoznavanje sadržaja geografske karte) te se pismeno i usmeno izražavati.

Način realizacije Individualizirati pristup i pomoći učeniku u realizaciji nastavnog sadržaja, čitanju geografske karte i rješavanju radnih zadataka.

Vremenski okviri Jedan sat tjedno tijekom školske godine (35 sati godišnje).

Osnovna namjena Pomoć onim učenicima koji teže savladavaju nastavni program.

Način vrednovanja Individualno pratiti ostvarenje postignuća i napredovanje svakog pojedinog učenika prema njegovom interesu i sposobnostima.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Postizanje boljih rezultata u redovnoj nastavi.

Naziv aktivnosti Povijest - dopunska nastava

58

Page 59: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Ime i prezime voditelja Ivan Tomašević

Razred 5. – 8.

Planirani broj učenika 20

Planirani broj sati tjedno 1 sat

Ciljevi Usvajanje osnovnih povijesnih pojmova o povijesnim procesima i događajima. Usvajanje osnovnih odrednica lente vremena povijesnih razdoblja.

Način realizacije Uz pomoć povijesnih zemljovida, prilagođenih nastavnih listića i lenti vremena prilagođenih učeniku.

Vremenski okviri Tijekom cijele godine.

Osnovna namjena Dodatna pomoć učenicima u savladavanju nastavnih sadržaja iz nastavnog predmeta povijest.

Način vrednovanja Brojčano i opisno ocjenjivanje.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Poboljšanje nastave i djelotvorniji prijenos povijesnih sadržaja učenicima.

Naziv aktivnosti Engleski jezik – dopunska nastava

59

Page 60: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Ime i prezime voditelja Ivana Sekulić

Razred 5. c

Planirani broj učenika 3-4

Planirani broj sati tjedno 1 sat

Ciljevi Pomoć učenicima s poteškoćama u učenju i primjeni engleskoga jezika. Naglasak je na težnji samostalnom radu, poboljšavanju čitanja i pisanja te aktivnijeg slušanja. Nastojat će se poboljšati i pisano i usmeno izražavanja do mjere do koje je učenicima to moguće ostvariti.

Način realizacije Naglasak je na individualnom radu – čitanje, prevođenje tekstova, odgovaranje na pitanja, gramatičke vježbe i vježbe pisanja. Osim toga, pokušat će se ostvariti i grupni rad i/ili rad u parovima. Vježbe će biti prilagođene učenicima i njihovim mogućnostima.

Vremenski okviri Planiran je 1 školski sat tjedno. Po potrebi, dopunska se nastava može organizirati i češće.

Osnovna namjena Pomoć učenicima s raznim poteškoćama u učenju.

Način vrednovanja Analiza usmenog i pisanog sadržaja, samovrednovanje postignutih rezultata.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Praćenje napretka svakog učenika individualno, pisana dokumentacija za lakše uočavanje napretka/nedostataka te unapređivanje odgojno-obrazovnog rada.

Naziv aktivnosti Kemija – dopunska nastava

60

Page 61: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Ime i prezime voditelja Zrinka Knezović

Razred 7. i 8.

Planirani broj učenika oko 8

Planirani broj sati tjedno 1 sat

Ciljevi - omogućiti usvajanje nastavnih sadržaja iz kemije učenicima koji nisu usvojili nastavni sadržaj predviđen planom i programom u redovnoj nastavi- probuditi interes za kemiju

- potaknuti učenike na kritičko promišljanje i zaključivanje

Način realizacije - u učionici praktikuma ili drugoj dostupnoj u terminu

Vremenski okviri Jedan puta tjedno tijekom nastavne godine 2019./2020.

Osnovna namjena Dopunska nastava iz kemije namijenjena je učenicima kojima je neophodna u usvajanju osnovnih znanja.

Način vrednovanja

Način korištenja rezultata vrednovanja

- vrednovanje uspjeha učenika na redovnoj nastavi kemije prilikom ponavljanja i provjeravanja znanja

- za unaprjeđivanje odgojno-obrazovnog rada- korištenje refleksije učenika (ankete o kvaliteti rada) za

poboljšanje kvalitete rada- analiza praćenih parametara u svrhu poboljšanja

poučavanja.

DODATNA NASTAVA PN

61

Page 62: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Hrvatski jezik – dodatna nastava – 7. a i 7. b

Ime i prezime voditelja Ivana Ladika

Razred 7. a i 7. b

Planirani broj učenika Najviše 10 učenika.

Planirani broj sati tjedno Jedan sat tjedno.

Ciljevi Poticati domoljublje i ljubav prema hrvatskome jeziku; pobuđivati interes i poticati na proučavanje hrvatskoga jezika; otkrivati i upoznavati priopćajne i izražajne vrijednosti svih idioma hrvatskoga jezika; upoznavati se s povijesti hrvatskoga jezika; promatrati, zapažati, izdvajati, uspoređivati, kritički misliti; povezivati jezične pojave, zakonitosti i načela sa stvarnim životom.

Način realizacije Rješavati zadatke te jezične probleme namijenjene darovitim učenicima te propisane programom Natjecanja u poznavanju Hrvatskoga jezika za sedmi razred.

Vremenski okviri Tijekom školske godine 2019./2020.; 1 sat tjedno; 35 sati ukupno.

Osnovna namjena Poticanje darovitosti u potencijalno darovitim i darovitim učenicima te sudjelovanje na Natjecanju u poznavanju Hrvatskoga jezika.

Način vrednovanja Vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Literatura

Osvještavanje darovitosti za Hrvatski jezik te sudjelovanje na Natjecanju u poznavanju Hrvatskoga jezika.

*književnost; jezik; jezično izražavanje:Literatura propisana na mrežnim stranicama Agencije za odgoj i

62

Page 63: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

obrazovanje za Natjecanje u poznavanju Hrvatskoga jezika.Pisane provjere znanja s prošlih natjecanja u poznavanju Hrvatskoga jezika.Vesna Dunatov, Anita Petrić, Hrvatska krijesnica 7, zbirka zadataka iz hrvatskoga jezika za VII. razred osnovne škole, Zagreb: Ljevak, 2008.*nastavni listići, bilježnice

Naziv aktivnosti Engleski jezik – dodatna nastava

Ime i prezime voditelja Adriana Bogdanović

Razred 6. a, 6. b, 8. a i 8. b

Planirani broj učenika 8 - 10

Planirani broj sati tjedno 1 sat

Ciljevi Dodatnim radom nadarenim učenicima proširuje se njihovo postojeće znanje (gramatike, vokabulara, pisanog i usmenog izražaja), potiče se njihova ljubav prema jeziku i kulturi te težnja za samostalnim istraživačkim radom.

Način realizacije Učioničkom i vanučioničkom nastavom, samostalnim radom i radom u skupinama, rješavanjem zadataka, pisanjem sastavaka, slušanjem tekstova, čitanjem, prevođenjem, objašnjavanjem riječi na engleskom jeziku, diskusijom, davanjem mišljenja.

Vremenski okviri Planiran je 1 sat dodatne nastave tjedno ili 2 sata svaka dva tjedna.

Osnovna namjena Usavršavanje učeničkih postojećih znanja i vještina.

Način vrednovanja Školsko natjecanje, analiza usmenog i pisanog izražaja, samovrednovanje postignutih rezultata.

63

Page 64: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Način korištenja rezultata vrednovanja

Poticanje razvoja učenika, unapređivanje nastave.

Naziv aktivnosti Dodatna nastava iz njemačkog jezika za 4., 5. i 8. razrede

Ime i prezime voditelja Marija Rihtarić

Razred Učenici 4., 5. i 8. razreda

Planirani broj učenika 10

Planirani broj sati tjedno 1

Ciljevi Uključiti u dodatni rad učenike koji s lakoćom usvajaju nastavne sadržaje, koji imaju povećani interes za jezik, širenje vokabulara i dodatno učenje o kulturi zemalja njemačkog govornog područja, priprema za natjecanje.

Način realizacije Čitanje izvornih tekstova (novinski članci, književna djela), uvježbavanje govora, istraživanje, slušanje njemačke glazbe, gledanje filmova, odlazak u knjižnicu.

Vremenski okviri Jedan sat tjedno, po rasporedu kroz godinu.

Osnovna namjena Proširivanje jezičnih sadržaja, usvajanje dodatnih sadržaja nevezanih uz obvezni program, uvježbavanje gramatičkih sadržaja, uvježbavanje za natjecanje, poticanje samostalnog izražavanja u govoru i pismu, uvježbavanje samostalnog rada na tekstu.

Način vrednovanja Evaluacijski listići

64

Page 65: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Povijest – dodatna nastava

Ime i prezime voditelja Ivan Tomašević

Razred 7. – 8.

Planirani broj učenika 10

Planirani broj sati tjedno 2

Ciljevi Proširivanje stečenog znanja učenika na nastavi povijesti. Razvijati dodatan interes za povijest kao znanost i kao nastavni predmet. Razvijati kritičko povijesno mišljenje kod učenika te ih pripremiti za školsku, županijsku i državnu razinu natjecanja.

Način realizacije Rad na testovima školske, županijske i državne razine sa prethodno održanih natjecanja. Rad na udžbenicima svih izdavača i nakladnika (Školska knjiga, Profil, Alfa), gledanje dokumentarnih i igranih filmova prilagođenih nastavnim planom i programom te interesima i afinitetima učenika. Omogućiti dodatnu literaturu učenicima u svrhu poticanja samostalnog učenja i istraživačkog rada kod učenika.

Vremenski okviri Tijekom nastavne godine.

Osnovna namjena Razvijati ljubav prema povijesti kao nastavnom predmetu i poticati natjecateljski duh kod učenika.

Način vrednovanja Izražavanjem postignutog rezultata na školskoj, županijskoj i državnoj razini natjecanja.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Postignutim rezultatima motivirati ostale učenike na još uspješniji i aktivniji pristup i sudjelovanje u realizaciji i savladavanju nastavnih sadržaja iz povijesti kao nastavnog predmeta.

65

Page 66: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Matematika – dodatna nastava

Ime i prezime voditelja Lucija Kolačko

Razred 6. razredi

Planirani broj učenika 8 - 10

Planirani broj sati tjedno 1 sat tjedno

Ciljevi Ovladavanje dodatnim nastavnim sadržajima.

Način realizacije Rješavanje zadataka za dodatnu nastavu, uvježbavanje problemskih zadataka te ostalih netipičnih zadataka za redovnu nastavu.

Vremenski okviri Tijekom nastavne godine

Osnovna namjena Proširivanje znanja kojeg su učenici stekli na redovnoj nastavi, priprema za natjecanje.

Način vrednovanja Prisustvovanje na školskom natjecanju.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Praćenje napretka učenika.

66

Page 67: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Matematika – dodatna nastava

Ime i prezime voditelja Gordan Jurković

Razred 5. i 7. razred

Planirani broj učenika 12

Planirani broj sati tjedno 1 sat

Ciljevi Ovladavanje nastavnim sadržajima koji su propisani nastavnim programom za dodatnu nastavu.

Način realizacije Rješavanje zadataka za dodatnu nastavu, uvježbavanje problemskih zadataka.

Vremenski okviri Tijekom školske godine (po dogovoru)

Osnovna namjena Što bolje upoznavanje gradiva dodatne nastave, priprema za natjecanje.

Način vrednovanja Testiranje na školskom natjecanju

Način korištenja rezultata vrednovanja

Praćenje napretka učenika.

67

Page 68: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Fizika – dodatna nastava

Ime i prezime voditelja Karmen Hakenberg

Razred 8. a i 8. b

Planirani broj učenika 5 - 8

Planirani broj sati tjedno 1 sat

Ciljevi Učenike potaknuti na dublje proučavanje uzročno posljedičnih veza, utvrđivanje odnosa između stvari, pojava, zakona i teorija, te traženje novih svojstava i rješenja. Kod učenika razvijati samostalno, kritičko i kreativno mišljenje.

Način realizacije Pregledno predavanje,programirano ponavljanje,laboratorijska vježba, istraživački eksperiment učenika.

Vremenski okviri Svaki tjedan jedan sat

Osnovna namjena Popularizacija fizike.

Način vrednovanja Usvajanje i primjena neće biti ocjenjivana, ali će se posebno pratiti. Učenike će se poticati, pohvaljivati i nagraditi.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Javna prezentacija uspješnih radova. Sudjelovanje na natjecanjima iz fizike.

TroškovnikPotrošnja papira za fotokopiranje.

68

Page 69: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Kemija– dodatna nastava

Ime i prezime voditelja Zrinka Knezović

Razred 7. i 8. razred

Planirani broj učenika 5 - 8

Planirani broj sati tjedno 1 sat

Ciljevi - pobuditi interes za nastavu kemije- razvijati motoričke sposobnosti učenika kroz praktični rad

(izvedbu pokusa)- razvijati istraživački duh, radoznalost i želju za stjecanjem

dodatnih znanja iz područja kemije- poticati kritičko mišljenje kod učenik- razvijati samostalnost u radu- poticati i razvijati suradničke odnose- pobuditi interes za korištenjem različitih izvora znanja- poticati znanstveni pristup u istraživanju i aktivno sudjelovanje u

nastavnom procesu

Način realizacije Nastava se provodi u učionici kemije samostalnim, grupnim radom i radom u parovima.

Vremenski okviri Planirana dva sata svaki drugi tjedan što je moguće izmijeniti u dogovoru s učenicima ovisno o zahtjevnosti pojedinih sadržaja (ovisno o rasporedu).

Osnovna namjena Priprema za natjecanje iz kemije.

Način vrednovanja - opisno praćenje sudjelovanja, točnosti, preciznosti, samostalnosti, uspješnosti, zainteresiranosti i drugih parametara važnih za nastavu kemije

- vrednovanje kao učenje (vršnjačko vrednovanje, samovrednovanje, upotreba online sustava)

- vrednovanje za učenje (radni listići, upotreba online sustava)- vrednovanje naučenog (učenički projekti, natjecanja)

Način korištenja rezultata vrednovanja - za unaprjeđivanje odgojno-obrazovnog rada

- korištenje refleksije učenika (ankete o kvaliteti rada) za

69

Page 70: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

poboljšanje kvalitete rada- analiza praćenih parametara u svrhu poboljšanja poučavanja.

Naziv aktivnosti Geografija – dodatna nastava

Ime i prezime voditelja Dijana Kozarić

Razred 5.-8.

Planirani broj učenika 20

Planirani broj sati tjedno 1 sat

Ciljevi Ovladati temeljito nastavnim programom i dodatnim sadržajima (prema interesu učenika) i pripremiti ih za natjecanja.

Način realizacije Osmisliti sadržaje koji će sadržavati utvrđivanje već obrađenog gradiva i kroz razgovor, pismenim putem i individualnim pristupom ih realizirati.

Vremenski okviri Jedan školski sat tjedno tijekom cijele školske godine.

Osnovna namjena Zainteresirati učenike za predmet i proširiti njihova znanja, a također zainteresirane pripremiti za natjecanje.

Način vrednovanja Opisno i brojčano

Način korištenja rezultata vrednovanja

Rezultati će se koristitit u svrhu praćenja napretka učenika.

70

Page 71: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Engleski jezik – dodatna

Ime i prezime voditelja Ivana Sekulić

Razred 7. a, 7. b i 7. c

Planirani broj učenika 10

Planirani broj sati tjedno 1 sat

Ciljevi Poticanje ljubavi prema jeziku i kulturi i samostalnom istraživačkom radu. Dodatnim radom nadarenim učenicima proširuje se njihovo postojeće znanje (gramatike, vokabulara, pisanog i usmenog izražaja),

Način realizacije Samostalnim radom i radom u skupinama, rješavanjem zadataka, pisanjem sastavaka, slušanjem tekstova, čitanjem, prevođenjem, objašnjavanjem riječi na engleskom jeziku, diskusijom, davanjem mišljenja.

Vremenski okviri 1 sat

Osnovna namjena Usavršavanje učeničkih postojećih znanja i vještina.

Način vrednovanja Školsko natjecanje, analiza usmenog i pisanog izražaja, samovrednovanje postignutih rezultata.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Poticanje razvoja učenika, unapređivanje nastave.

Naziv aktivnosti Vjeronaučna grupa

71

Page 72: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Ime i prezime voditelja Marijana Dodik

Razred 3. i 4. razred

Planirani broj učenika 10-15

Planirani broj sati tjedno 1sat

Ciljevi Upoznati i prihvatiti snagu kršćanske vjere kao temelj života

Način realizacije Pojedinačni rad, rad u grupi , pisanje sastavaka, slušanje i čitanje

Vremenski okviri 1 tjedno tijekom školske godine.

Osnovna namjena Razvijanje i produbljivanje katoličke vjere u vlastitom životu.

Način vrednovanja Pismeno praćenje uspješnosti i usmena pohvala kao poticaj za daljni rad.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Za unapređenje odgojno - obrazovnog rada.

Naziv aktivnosti Biblijska grupa

72

Page 73: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Ime i prezime voditelja s. Radmila Ilinović

Razred 5. razred

Planirani broj učenika 10

Planirani broj sati tjedno 2 sata tjedno

Ciljevi Otkriti, razviti, produbiti i njegovati duhovne, spoznajne, stvaralačke, intelektualne i druge sposobnosti učenika kako bi se ostvarila cjelovitost njihova odgoja i obrazovanja, potaknulo ih se na veću angažiranost u vjerskom i duhovnom životu, te izražavanju osobnog odnosa prema Bibliji i biblijskim tekstovima.

Način realizacije Čitanje, izricanje doživljaja, tumačenje i vježbanje interpretacije biblijskih tekstova, te sudjelovanje vjeroučenika (osobna interpretacija) u nedjeljnim svetim misama tijekom školske godine. Aktivnost će se realizirati u školskome prostoru kroz meditativno i stvaralačko-kreativno izražavanje, čitanjem i analizom biblijskih ulomaka, gledanjem filmskih ulomaka te izradom biblijskih citata, pripremanjem panoa koja prate određeno tematsko razdoblje tijekom školske godine. Metode rada bit će molitveno-meditativno, pismeno, stvaralačko, likovno, scensko i glazbeno izražavanje. Radove izlagati na panou, scenskim prikazima oživotvoriti nove spoznaje, pobuditi svijest o osobnom izabranju i poslanju u svijetu.

Vremenski okviri tijekom školske godine 2019/20, dva sata tjedno

Osnovna namjena Razvijanje i produbljivanje katoličke vjere u vlastitom životu.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Opisno praćenje tijekom školske godine (posebno se ističe, ističe se …), pohvale za uspješne interpretacije i poticaj za daljnji angažman u svetoj misi i duhovno-vjerskim susretima.

Motivirati uspješne učenike dodatnim angažmanom u zahtjevnijim interpretacijama biblijskih tekstova, a one manje uspješne uvijek iznova poticati na dodatnu vježbu. Duhovno-interpretativnim izričajem razviti opće-ljudske i vjerničke sposobnosti.

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

73

Page 74: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Ples

Ime i prezime voditelja Narcisa Pavlek

Razred 1. b

Planirani broj učenika 18

Planirani broj sati tjedno 1

Ciljevi Poticati interes za plesnei glazbene aktivnosti, njegovati druženje i timski rad. Razvijati osjećaj za ritam i skladnost pokreta.

Način realizacije Probe i nastupi tijekom školske godine.

Vremenski okviri 1 tjedno

Osnovna namjena Prezentirati roditeljima, učenicima i široj društvenoj zajednici postignuće učenika u plesnom i ritmičkom izričaju.

Način vrednovanja Pismeno, opisno i usmeno poticanje, praćenje učenika u napredovanju i zalaganju tijekom školske godine.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Sudjelovanje na školskim priredbama tijekom školske godine.

74

Page 75: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Mali informatičari

Ime i prezime voditelja Sanela Lacić

Razred 1. razred

Planirani broj učenika Sukladno broju računala u učionici

Planirani broj sati tjedno 1 školski sat s pojedinom skupinom.

Ciljevi Upoznati učenike s osnovama informatičke tehnologije i pismenosti.

Način realizacije Individualizirani pristup i suradničko učenje

Vremenski okviri Tijekom školske godine 2019. /2020., počevši od rujna 2019. godine

Osnovna namjena Popularizacija informatike

Način vrednovanja Individualno praćenje uspješnosti usvajanja planiranih sadržaja.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Ostvareni rezultati koristit će se u cilju poboljšanja nastavnog rada te poticanja darovitih učenika na daljnji razvoj informatičkih sposobnosti.

Naziv aktivnosti Ekološka skupina „Eko – eko“

75

Page 76: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Ime i prezime voditelja Lana Pušić

Razred 2. razred

Planirani broj učenika 24 učenika

Planirani broj sati tjedno Prema potrebi (u prosjeku jedan školski sat tjedno)

Ciljevi Usvojiti pozitivne stavove o zaštiti prirode; usvojiti nova znanja iz područja ekologije; razviti pozitivne ekološke navike prema zaštiti prirode.

Način realizacije Članovi skupine uređuju unutrašnjost škole te njezin okoliš, obilježavaju dane vezane uz ekologiju (Dan planeta Zemlje, Dan zaštite močvara, Dan zdravlja, Dan jabuka, Dani kruha i sl.) prigodnim plakatima, a uključeni su i u akciju prikupljanja starog papira i plastičnih čepova.

Vremenski okviri Tijekom školske godine 2019./2020.

Osnovna namjena Razviti svijest za ekologiju.

Način vrednovanja Redovito pisano praćenje tijekom školske godine te usmena pohvala na kraju iste.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Rezultati su vidljivi u školi i školskom okolišu.

Naziv aktivnosti Likovna skupina

76

Page 77: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Ime i prezime voditelja Stanka Husarek

Razred 2. razred

Planirani broj učenika 10

Planirani broj sati tjedno 1 sat

Ciljevi Razvijanje stvaralačkih sposobnosti učenika. Upoznavanje različitih likovnih tehnika i mogućnosti rada s istim, razvijanje vizualne percepcije, kreativosti, poticanje originalnosti, razvijanje samopouzdanja i socijalnih vještina.

Način realizacije Individualni rad, rad u paru, rad u skupinama

Vremenski okviri Tijekom nastavne godine.

Osnovna namjena Poticanje likovnog izražavanja i kreativnosti kod učenika. Sudjelovanje u različitim likovnim natječajima. Uređenje školskih panoa.

Način vrednovanja Razgovor i analiza likovnih radova, opisno praćenje putem bilježaka.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Radovi skupine

77

Page 78: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Enigmatičari

Ime i prezime voditeljice Maja Medak

Razred 3.a

Planirani broj učenika oko 10

Vremenski okviri Tijekom školske godine 2019./2020.; 1 sat tjedno; 35 sati ukupno.

Ciljevi Poticati i razvijati interes za rješavanjem i stvaranjem različitih vrsta zagonetki - križaljki, osmosmjerki, integrama, sudoku, kakuro itd. Poticati razvoj logičkog mišljenja i zaključivanja.

Način realizacije Objedinjenje i uvez učeničkih radova.

Osnovna namjena Enigmatičari okupljaju učenike koje zabavljaju mozgalice i različiti logički zadatci te koji pred sebe vole postavljati teže mentalne izazove, raditi na vještinama promišljanja i zaključivanja i kreirati vlastite uratke za druge ljubitelje zagonetki.

Način vrednovanja Usmena pohvala i redovito praćenje tijekom školske godine.Tiskanje učeničkih radova.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Unapređenje učenikovih sposobnosti logičkog mišljenja i zaključivanja.

78

Page 79: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv i opis aktivnosti Izvannastavna aktivnost – Znanstveni klub

Ime i prezime voditelja Olja Nedić

Razred učenici trećih i četvrtih razreda

Planirani broj učenika do 15 učenika

Ciljevi Popularizacija znanosti, poticanje učenika na bavljenje znanosti izvođenjem jednostavnih pokusa i istraživanjem. Izgrađivanje znanstvenog stava, stjecanje dodatnih znanja potrebnih za bolje razumijevanje pojava u neposrednom okruženju, razvijanje logičkog razmišljanja.

Način realizacije aktivnosti Izvođenje jednostavnih pokusa uz nadzor učiteljice, sudjelovanje u promatranju pojava u okolišu, uporaba laboratorijskog pribora i vođenje bilježaka.

Vremenski okviri Tijekom školske godine 2019./2020.

Osnovna namjena Osposobiti učenike za pravilnu uporabu laboratorijskog pribora i samostalno izvođenje jednostavnih pokusa primjerenih dobi. Poticati učenike na suradničko učenje te razvijati sposobnost formiranja zaključaka na temelju opažanja.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Praćenje rada i napretka učenika, prezentacija aktivnosti na nekom od školskih događanja.

Troškovnik nabavka potrebnog materijala – oko 100 kn

79

Page 80: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Mali vatrogasci

Ime i prezime voditelja Milenko Beneš, DVD Trnje

Razred 3. razred

Planirani broj učenika do 12 učenika

Planirani broj sati tjedno Svaka dva tjedna blok sat

Ciljevi Edukacija djece, proširivanje spoznaja i stjecanje novih znanja, podržavanje i izgrađivanje radoznalosti, kreativnosti, spremnosti na suradnju, razvijanje pozitivnih stavova i osjećaja pripadnosti zajednici u kojoj živimo.

Način realizacije Razgovori - što znamo o ... vatri, vatrogascu - što bismo željeli znati o ... vatri: kako i gdje sve nastaje, kada je korisna a kada opasna, čime se gasi ..., o vatrogascu: što radi i kako gasi vatru, oprema vatrogasaca, vatrogasnih vozila - što smo naučili ... o vatri, vatrogascu, što učiniti kada vidimo požar... Iskustveno učenje - istraživanje slikovnica, knjiga, enciklopedija vezano uz pojmove: vatra, vatrogasna oprema, vatrogasno vozilo... - izrade plakata - posjeti vatrogasnoj postaji: upoznavanje s opremom, vatrogasnim vozilima te ulogom vatrogasca uz prikaz tijeka izlaska vatrogasne ekipe na intervenciju i demonstraciju gašenja požara vatrogasnim aparatom, vodenim topom, vatrogasnom puškom uz vatrogasnu opremu vatrogasca u srebrnom zaštitnom odijelu Igre uloga, obiteljske i dramske igre na temu požar – vatrogasci Izražavanje i stvaranje na temelju doživljenog – crtanje, slikanje, modeliranje,

Vremenski okviri Tijekom školske godine 2019./2020.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Rezultati će se koristiti u cilju povećanja kvalitete rada i razvoja njihovih sposobnosti.

80

Page 81: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Mali lutkari

Ime i prezime voditelja Adriana Strmotić

Razred 4. a

Planirani broj učenika 25

Planirani broj sati tjedno 1 sat

Ciljevi Razvijati i poticati kreativnost i stvaralaštvo, scenski i glumački izričaj kao i glazbeni, poticati i razvijati samostalnost, samopouzdanje i javni nastup te organizacijske vještine i timski rad.

Način realizacije Učenici lutkari sudjeluju u stvaranju jedne lutkarske predstave u svim etapama rada. Nakon izabranog teksta učenici izabiru uloge te pojedine radne skupine za izradu lutaka, scene, glazbene podloge i voditelja programa i organizacije. Nakon uvježbavanja i potrebnih probi Mali će lutkari izvoditi javno svoju predstavu.

Vremenski okviri Tijekom školske godine

Način vrednovanja Učenici nižih razreda naše škole prema dogovoru imat će priliku pogledati predstavu kao i njihovi roditelji.

81

Page 82: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Šahovska grupa

Ime i prezime voditelja Stella Koncul

Razred 4. razred

Planirani broj učenika oko 11 učenika

Planirani broj sati tjedno 1 sat

Ciljevi Stjecanje osnovnih šahovskih znanja potrebnih za razumijevanje šahovske igre.

Način realizacije Individualni rad, rad u paru, rad u skupinama.

Osnovna namjena Primjena teorijskoh znanja u slobodnoj igri, razvoj pamćenja, mišljenja mašte i pažnje učenika.

Način vrednovanja Šahovski kvizovi

Način korištenja rezultata vrednovanja

Poticaj razvoja interesa za šahovsku igru i priprema za prvenstvo učenika OŠ Zagreba u šahu.

82

Page 83: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Mala pričaonica

Ime i prezime voditelja Nikolina Pranjić

Razred 4. c

Planirani broj učenika 5 – 10

Planirani broj sati tjedno 1

Ciljevi Razvijati čitalačke navike i interese.

Način realizacije Individualni rad, rad u paru, rad u skupinama

Vremenski okviri Tijekom školske godine 2019./2020.

Osnovna namjena Upoznavanjem učenika s različitim književnim vrstama i djelima razvijati čitalačke vještine i osposobiti učenike za interpretaciju književnih djela.

Način vrednovanja Pismeno praćenje uspješnosti, usmena pohvala kao poticaj za daljnji rad, likovni i dramski radovi.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Ostvareni rezultati koristit će se u cilju poboljšanja tehnike čitanja i poticanja učenika na čitanje. Mogućnost dramatizacije pročitanih tekstova na školskim priredbama.

83

Page 84: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Humanitarna grupa

Ime i prezime voditelja Marijana Dodik

Razred 3. i 4. razred

Planirani broj učenika 10 -15

Planirani broj sati tjedno 1 sat

Ciljevi Razvijanje i njegovanje međuljudskih odnosa i humanih vrednota.

Način realizacije Rad u grupi.

Humanitarne akcije za Božić i Uskrs u suradnji sa župom Sv. Obitelji.

Vremenski okviri 1 tjedno tijekom školske godine

Osnovna namjena Rad s učenicima koji pokazuju poseban interes za razvoj i njegovanje humanih vrednota.

Način vrednovanja Pismeno praćenje tijekom školske godine.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Za unapređenje odgojno - obrazovnog rada. Usmena pohvala.

84

Page 85: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti OBILJEŽAVANJE BLAGDANA

Nastavni odjel/predmet VJERONAUK – Dani kruha, BOŽIĆ, USKRS

Nositelji aktivnosti i njihova odgovornost Vjeroučitelji, razrednici i vjeroučenici 1-8. razreda

Ciljevi aktivnosti- njegovanje kulturne i nacionalne baštine, vjerskih običaja i obiteljskog zajedništva

- križni put

Namjena aktivnosti

-čuvanje i njegovanje narodnih običaja,

- poticanje solidarnosti kod djece i odraslih

- poticanje kulture darivanja i zahvalnosti

Način realizacije - integrirani dan, likovna radionica, učionica, župna crkva

Vremenik aktivnosti - listopad, studeni, prosinac, ožujak, travanj

Troškovnik (evtl.)

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

- prezentacija dječjih radova, sudjelovanje na božićnoj priredbi i sudjelovanje na liturgijski obredima

85

Page 86: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti IZVANNASTAVNA AKTIVNOST

Nastavni odjel/predmet

Sakralni prostor i sakralni objekti (3-8)

Crkva, sinagoga, džamija (5-8)

Muzej blaženog Alojzija Stepinca (8 razredi)

Križni put: (Vjeroučitelji Marijana Dodik i s. Radmila Ilinović)

Nositelji aktivnosti i njihova odgovornost s. Radmila Ilinović

Ciljevi aktivnosti

- poticati i razvijati duhovnu dimenziju i molitveno zajedništvo

- poticati razvijanje svijesti oslanjanja na Boga i razvijanje međusobnog i vjerničkog zajedništva,

- poticanje vjerskog turizma.

- upoznavanje i razvijanje međusobne vjerske tolerancije prema drugim monoteističkim religijama

Namjena aktivnostiučenici od 3.-8. Razreda

Način realizacije rad u skupini, individualni rad

Vremenik aktivnostiTijekom školske godine

Troškovnik (evtl.)

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Izgradnja osobnosti i praktičnih vjerničkih stavova, te izgrađivanje vjerničkog zajedništva.

86

Page 87: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Izvannastavna aktivnost - Povijesna grupa

Ime i prezime voditelja Ivan Tomašević

Razred 5. – 8.

Planirani broj učenika 10

Planirani broj sati tjedno 2

Ciljevi Dodatno proširivanje i razvijanje interesa za nastavu povijesti.Poticanje kreativnog rada, izrada referata, crteža, plakata, Power Point prezentacija, predmeta od raznih materijala (glinamola, kartona) gledanje dokumentarnih i igranih filmova u evaluaciji postignutih povijesnih spoznaja.

Način realizacije Izrada referata, crteža, plakata, Power Point prezentacija, predmeta od raznih materijala (glinamola, kartona, kolaž papira), gledanje dokumentarnih i igranih filmova prilagođenih nastavnim planom i programom, teinteresima i afinitetima učenika.

Vremenski okviri Tijekom nastavne godine.

Osnovna namjena Razvijati ljubav prema povijesti kao nastavnom predmetu.Proširivati ranije stečena znanja iz povijesti. Produbiti interes zapovijest kao znanost. Razvijati povijesno mišljenje.

Način vrednovanja Opisno ocjenjivanje, poticanje samovrednovanja.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Troškovnik

Postignutim rezultatima poticati učenikovo samopouzdanje iprodubiti interes za povijest kao znanost i nastavni predmet.

Glinamol, hamer papir, ljepilo, flomasteri, kolaž papir, karton, drvene bojice, kistovi, akrilne boje, papiri za crtanje.

87

Page 88: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Njemačka grupa za učenike 4., 5. i 6. razreda

Ime i prezime voditelja Marija Rihtarić

Razred Učenici 4., 5. i 6. razreda

Planirani broj učenika 10

Planirani broj sati tjedno 1

Ciljevi Razvijati govorne sposobnosti, uključiti u dodatni rad učenike koji s lakoćom usvajaju nastavne sadržaje, koji imaju povećani interes za jezik, širenje vokabulara i dodatno učenje o kulturi zemalja njemačkog govornog područja, motivirati učenike za učenje njemačkog jezika, učiti jezik kroz pjesme, filmove i razgovor.

Način realizacije Čitanje izvornih tekstova (novinski članci, književna djela), uvježbavanje govora, istraživanje, slušanje njemačke glazbe, gledanje filmova, odlazak u knjižnicu, izrađivanje plakata, kazalište u nastavi, gluma, recitacije, povezivanje literarnih djela sa skulpturama i slikama

Vremenski okviri Jedan sat tjedno, po rasporedu kroz godinu.

Osnovna namjena Proširivanje jezičnih sadržaja, usvajanje dodatnih sadržaja nevezanih uz obvezni program, poticanje samostalnog izražavanja u govoru i pismu, uvježbavanje samostalnog rada na tekstu, poticanje kreativnosti i samostalnosti

Način vrednovanja Evaluacijski listići.

88

Page 89: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Mladi znanstvenici

Ime i prezime voditelja Zrinka Knezović

Razred 7. razredi

Planirani broj učenika 8

Planirani broj sati tjedno 2 sata

Ciljevi Pobuditi kod učenika interes za nastavu biologije i kemije.Razvijati istraživački duh, radoznalost i želju za stjecanjem dodatnih znanja iz područja biologije.Razvijati samostalnost u radu, ali i suradničke odnose među učenicima.Pobuditi interes za korištenjem različitih izvora znanja.Razvijati znanstveni pristup u istraživanju.

Način realizacije Nastava se provodi u učionici praktikuma samostalnim, grupnim radom i radom u parovima.

Vremenski okviri Planirana dva sata (blok-sat) svaki tjedan što je moguće izmijeniti u dogovoru s učenicima ovisno o zahtjevnosti pojedinih sadržaja.

Osnovna namjena Skupina učenika osmih razreda koji pokazuju interes za stjecanje novih znanja i ovladavanje vještinama.

Način vrednovanja Opisno praćenje sudjelovanja, točnosti, preciznosti, samostalnosti, uspješnosti, zainteresiranosti i drugih parametara važnih za nastavu kemije i biologije.

Način korištenja rezultata vrednovanja Analiza refleksije učenika (ankete o kvaliteti rada) za poboljšanje

kvalitete rada. Analiza praćenih parametara u svrhu poboljšanja poučavanja.

89

Page 90: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Domaćinstvo

Ime i prezime voditelja Mirjana Savičić, prof.

Razred Učenici osmih razreda koji se žele pridružitiovim aktivnostima.

Planirani broj učenika 15

Planirani broj sati tjedno 1 sat

Ciljevi Naučiti:a) šitib) plestic) heklatid) kuhatie) obaviti manje kućne popravke

Način realizacije Rad u interijerima škole i u školskom okolišu.

Posjeti radionicama, festivalima i institucijama koje imaju veze s ciljevima aktivnosti.

Vremenski okviri Tijekom školske godine.

Osnovna namjena Razvoj financijske kompetencije, kako planirati budžet, kako planirati nabavke, kako odabirati proizvode, kako ih ekonomično koristiti i kako sačuvati zdravlje i okoliš u tim aktivnostima.Socijalizacija učenika unutar grupe i razvoj socijalnih kompetencija. Razvoj radnih navika i odgovornosti prema drugim živim bićima smanjujući količinu otpada u kućanstvima i školi. Razvrstavati i koristiti otpad.(reduce, reuse, recycle)Priključiti se zero- waste pokretu, pridonositi održivom razvoju i razvijati ljubav prema prirodi.Poticati kreativnost i razvijati kod učenika sustav vrijednosti s ciljem odgovornog ponašanja, kako biti eco-frendly osoba, te staviti prirodu u centar svojeg interesa.

Troškovnik Troškovi materijala ovise o aktivnostima..

90

Page 91: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Kreativna grupa

Ime i prezime voditelja Mirjana Savičić, prof.

Razred Učenici koji se žele pridružitiovim aktivnostima.

Planirani broj učenika 15

Planirani broj sati tjedno 1 sat

Ciljevi Izrada različitih ukrasnih i uporabnih predmeta od stakla, plastike, metala, drva i sl. koji bi inače završili u otpadu.

Organizacija izložbi, prodajnih izložbi i prikupljanje novčanih sredstava za druge namjene u školi.

Način realizacije Rad u školskom okolišu, školskom vrtu i u interijerima škole..

Vremenski okviri Tijekom školske godine.

Osnovna namjena Poticati interes za uređivanje eksterijera i inerijera našeg radnog prostora s ciljem uljepšavanja i oplemenjivanja istog.

Poticati kreativnost i razviti kod učenika sustav vrijednosti s ciljem odgovornog ponašanja, kako biti eco-frendly osoba, te staviti prirodu u centar svojeg interesa.

Razvoj radnih navika, i odgovornosti prema drugim živim bićima.

Socijalizacija učenika unutar grupe i razvoj socijalnih kompetencija.

Priključiti se zero waste pokretu, pridonositi održivom razvoju i razvijati ljubav prema prirodi.

Troškovnik Troškovi materijala ovise o aktivnostima..

91

Page 92: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Debatni klub

Ime i prezime voditelja Sanja Brajević

Razred Učenici 8. razreda, prema interesu i ostali

Planirani broj učenika Do 12

Planirani broj sati tjedno 2

Ciljevi Razvoj komunikacijskih vještina u korist kritičkog razmišljanja i osobnog razvoja

Način realizacije 2 sata tjedno, prema potrebi

Vremenski okviri Tijekom školske godine 2019./2020.

Osnovna namjena Rad s učenicima na kvalitetnijem razvoju komunikacijskih vještina

Način vrednovanja Debatna natjecanja

Način korištenja rezultata vrednovanja

92

Page 93: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Talijanska grupa

Ime i prezime voditelja Adriana Bogdanović

Razred 6. a i 6. b

Planirani broj učenika 10

Planirani broj sati tjedno 1 sat

Ciljevi Učenje osnova talijanskog jezika. Osposobljavanje svih četiri vještina za učenje jezika. Slušanje, čitanje, pisanje i govor.

Način realizacije Individualnim i grupnim radom – čitanjem, prevođenjem tekstova, odgovaranjem na pitanja, gramatičkim vježbama, vježbanjem pisanja. Vježbe će biti prilagođene učenicima i njihovim potrebama.

Vremenski okviri Planiran je 1 školski sat tjedno.

Osnovna namjena Učenje stranog jezika

Način vrednovanja Analiza usmenog i pisanog sadržaja, samovrednovanje postignutih rezultata.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Praćenje napretka učenika, unapređivanje odgojno obrazovnog rada.

93

Page 94: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Školska zadruga „Art“

Ime i prezime voditelja Dijana Kozarić, prof. geografije

članovi Gordan Jurković, Mirna Ferenček

Razred 2. – 8.

Planirani broj učenika 50

Planirani broj sati tjedno 4 sata

Ciljevi ustrojiti skupinu koja bi svojim radom organizirala slobodno vrijeme u korist stjecanja praktičnih znanja i vještina

- razvijanje i njegovanje radnih navika- timski rad- odgovornost- samostalnost- vođenje poslovanja- razvijati pozitivan odnos prema radu- razvijati kreativne sposobnosti- vrednovanje i očuvanje okoliša

Način realizacije Radionično-projektni pristup / radionice

Vremenski okviri Tijekom nastavne godine

Osnovna namjena Vrednovanje ideja, razvoj kreativnosti od ideje do realizacije gotovog proizvoda. Pozitivan odnos prema radu, samostalonost, upornost, kreativnost, urednost, preciznost.

Način vrednovanja Evidentiranje proizvoda svakog učenika, kvaliteta, količina, ekonomičnost, tržna vrijednost. Razgovor nakon obavljenog posla: analiza, predstavljanje uradaka, urednost, preciznost.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Sudjelovanje na prodajnim smotrama i natjecanjima na nivou grada Zagreba, školskim prodajnim izložbama (Božić, Uskrs, kraj nastavne godine)

94

Page 95: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Učenička zadruga „Art“- Kreativna radionica

Ime i prezime voditelja Dijana Kozarić

članovi Učenici, roditelji

Razred 5. - 8.

Planirani broj učenika 15

Planirani broj sati tjedno 1 sat

Ciljevi - razvijanje kreativnih sposobnosti i osobnih vještina

- stjecanje znanja o vođenju poslovanja i poduzetničkom djelovanju

Način realizacije Radionice

Vremenski okviri Tijekom nastavne godine

Osnovna namjena - izrada čestitaka, ukrasa za bor (kuglica od stiropora, CD vijenaca, anđeli od perlica), narukvice od perlica, magneta od drveta i CD-a, mozaik pisanica, pisanica od konca, ukrasi i igračke od drveta (mobile, kvačice)

Način vrednovanja - sudjelovanje na smotrama, sajmovima, natjecanja učeničkog stvaralaštva, prodaja

Troškovnik donacije, sredstva zadruge

95

Page 96: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv i opis aktivnosti „Od plastičnih čepova do skupih ljekova“

Ime i prezime voditelja Marija Rihtarić

Razred 5. – 8. razreda

Planirani broj učenika 15

Ciljevi - analiza problema i spoznaja o veličini problema odlaganja otpada- razvijanje svijesti učenika i djelatnika škole opotrebi zbrinjavanja otpada u različite spremnike- sudjelovanje u projektu „Od plastičnih čepova do skupih lijekova“- razvijanje svijesti o ekološkoj i socijalnoj osjetljivosti- osobna angažiranost učenika

Način realizacije aktivnosti - prikupljanje informacija o načinu zbrinjavanja i recikliranja otpada- postavljanje „Papirko“ spremnika, spremnika za odlaganje baterija, za limenke, plastiku i povratne plastične boce

Vremenski okviri U školskoj godini 2019.-2020.

Osnovna namjena Potaknuti učenike da razmišljaju i djeluju ekološki → otpad nastao u školi razvrstavaju u odgovarajuće spremnike, a čepove odlažu u za to pripremljene kutije.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

potiče se iskustveno i suradničko učenjerezultati su vidljivi u školi i lokalnoj zajedniciuče kroz aktivnostvide svrhu svoje uključenosti i sudjelovanjarazvijaju kritičko mišljenjeuspoređuju kratkotrajne i dugoročne posljedice sudjelovanja u projektu

Troškovnik papir i ljepilo za izradu kutija, te nabava spremnika za papir, limenke, baterije i plastične boce.

96

Page 97: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Pjevački zbor starijeg uzrasta

Ime i prezime voditelja Ana Janković

Razredi Od 5 do 8

Planirani broj učenika 40

Ciljevi Razvoj kulturnog života škole i lokalne zajednice.

Vremenski okviri Tijekom školske godine 2019./2020.

Osnovna namjena Upoznati ljepote glazbene umjetnosti, razvoj sposobnosti i stjecanje samopouzdanja i cjeloživotnog iskustva kroz nastupe na priredbama – 80.obljetnica škole u Satiričkom kazalištu Kerempuh, Smotra zborova, Državno natjecanje u Varaždinu.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Stečeno znanje primijeniti na nastavnim satima geografije, povijesti, prirode, hrvatskoga jezika, sata razrednika...

Troškovnik Prijevoz autobusom škola. Odjeća za nastup – Nagrada Baltazar i sponzori. Odjeća za nastup - troškove snose roditelji učenika.

97

Page 98: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Pjevački zbor mlađeg uzrasta

Ime i prezime voditelja Ana Janković

Razredi Od 2. do 4.

Planirani broj učenika 30

Ciljevi Izvođenje glazbenih djela na pozornici unutar i izvan škole.

Vremenski okviri Tijekom školske godine 2019.-2020.

Osnovna namjena Upoznati glazbenu umjetnost, razvijati osjećaj samopoštovanja, razvijati međusobne odnose i talent.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Izvođenje na priredbama unutar i izvan škole.

Troškovnik Troškove snose roditelji učenika, te sponzori.

98

Page 99: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Dramska skupina

Ime i prezime voditelja Ana Janković

Razredi Od 5. do 8.

Planirani broj učenika 30

Ciljevi Izvođenje dramskog djela na pozornici unutar i izvan škole.Prijava dramske skupine (uži izbor) na Smotri LiDraNo.

Vremenski okviri Tijekom školske godine 2019.-2020.

Osnovna namjena Upoznati dramsku umjetnost, razvijati osjećaj samopoštovanja, razvijati međusobne odnose i talent. Izraditi scenografiju, kostime, surađivati sa majstorom svjetla, ton majstorom, upoznati rad tehničkog osoblja u kazalištu Kerempuh.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Stečeno znanje primijeniti na nastavnim satima likovnog, glazbenog odgoja, sata razrednika i hrvatskog jezika.

Troškovnik Troškove snose roditelji učenika, te sponzori.

99

Page 100: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Bubnjarska skupina

Ime i prezime voditelja Ana Janković

Razredi 5.c

Planirani broj učenika 20

Ciljevi Izvođenje priredbi u školi i izvan nje.

Vremenski okviri Školska godina 2019./2020..

Osnovna namjena Razvoj kulture i umjetnosti unutar škole te predstavljanje škole u lokalnoj zajednici. Razvoj ekološkog načina razmišljanja – zaštita okoliša i održivi razvoj.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Izvođenje na priredbama unutar škole i izvan nje.

Troškovnik Učenici kante nabavljaju iz reciklažnog drvorišta.Troškove kupnje babnjarskih palica snose roditelji učenika.

100

Page 101: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Glee – pjevačko-plesna skupina

Ime i prezime voditelja Ana Janković

Razredi Od 5 do 8

Planirani broj učenika 10

Ciljevi Okupljanje učenika izrazito visokih pjevačkih sposobnosti, razvijati odličnu impostaciju glasa istodobno sa motoričkim sposobnostima.

Vremenski okviri Tijekom školske godine 2019./2020.

Osnovna namjena Razvijati sposobnosti, talent, motoriku, stjecati iskustvo nastupa, promicati kulturu i umjetnost unutar i izvan škole.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Nastup na priredbama unutar škole i izvan nje.

Troškovnik Odjeća za nastup. Troškove snose roditelji učenika.

Naziv aktivnosti Kulturno-umjetničko društvo Osnovne škole Rapska

*skupine uključene u Kulturno-umjetničko društvo Osnovne škole 101

Page 102: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Rapska (i voditelji): Dramsko-recitatorska skupina – Milica MitrićPlesna skupina – Narcisa PavlekDječji zbor starijeg uzrasta OŠ Rapska – Ana Dječji zbor mlađeg uzrasta OŠ Rapska – Ana JankovićDramska skupina 2 – Ana JankovićMali lutkari – Adriana StrmotićEngleski jezik (krasnoslovi, dramatizacije…) – Sanja BrajevićTehnika – Branko Mileković

Ime i prezime voditeljice Ana Janković

Razred od 1. do 8. razreda Osnovne škole Rapska

Planirani broj učenika Sedamdesetak učenika.

Vremenski okviri Tijekom školske godine 2019./2020.; 2 sat tjedno; 70 sati ukupno.

Ciljevi Svečano obilježavanje 80. obljetnice OŠ Rapska na priredbi. Razvijati domoljublje i ljubav prema hrvatskome jeziku; razvijati kulturu govora, sposobnost izražajnoga čitanja, slobodnoga izražavanja na sceni; naučiti pravogovorne zakonitosti hrvatskoga standardnog jezika; razvijati sposobnost povezivanja pokreta i riječi; utvrđivati osnovne pojmove dramskoga stvaralaštva; izražavati osjećaje pjesmom i plesom.

Način realizacije Školske i izvanškolske priredbe.

Osnovna namjena Očuvanje hrvatske kulture, baštine i povijesti; izražavanje učenika govorom, pjesmom, plesom; poticanje učeničke kreativnosti; međusobno druženje učenika; primijeniti pravila lijepa ponašanja.

*obilježavanje važnijih događaja: Dobrodošli, prvašići!; Dan kruha; Božićna priredba; Dan škole; Završna priredba… *sudjelovanje na LiDraNu

Način vrednovanja Predstavljanje najuspješnijih skupina na školskim i izvanškolskim priredbama; sudjelovati na općinskoj, gradskoj i državnoj razini LiDraNa; poticanje samovrednovanja.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Predstavljanje rada na školskim i izvanškolskim priredbama.

Naziv aktivnosti Filmska skupina

102

Page 103: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Ime i prezime voditelja Sunčana Bartaković

Razred 5. a, b, c

Planirani broj učenika 5

Planirani broj sati tjedno 1

Ciljevi Upoznati učenike s osnovama povijesti i nastanka filma te praktične izrade kratkog filmskog uratka.

Način realizacije Individualni rad i rad u skupini.

Vremenski okviri Tijekom školske godine 2019./2020.

Osnovna namjena Poticati učenike na istraživački rad, pomoći im u izradi vlastitog kratkog filma.

Način vrednovanja Opisno praćenje napretka učenika.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Primjena stečenog znanja u vidu izrade kratkog filma.

Naziv aktivnosti Šahovska sekcija

103

Page 104: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Ime i prezime voditelja Branko Mileković

Razred od 5 do 8 razreda

Planirani broj učenika 9 učenika

Planirani broj sati tjedno 1 sat

Ciljevi Igranjem šaha razvijati logičko razmišljanje, kombinatoriku, percepciju mogućih događanja (poteza), socijalizacija i poticanje učenika na svrhovito korištenje slobodnog vremena. Primjena logike i kombinatorike u mogućim životnim okolnostima (strategija, taktika). Socijalizacija učenika – druženje, razgovor, analize.

Način realizacije Edukacija o povijesti šahaTeorijska razrada šahovskih faza (otvaranje igre, središnjica, završnica prema godišnjem planunatjecanje između učenikaTurniri na razini škola – grada

Osnovna namjena Skupina učenika koji pokazuju interes za igranje šaha.

Način vrednovanja Opisno praćenje logičkog razmišljanja, kombinatorike, percepcije mogućih događanja i ostalih elemenata.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Jačanje samopouzdanja i socijalizacija učenika

Naziv aktivnosti Meteorološka grupa

104

Page 105: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Ime i prezime voditelja Alen Šterpin

Razredi 1. – 8.

Planirani broj učenika 10-15 učenika

Planirani broj sati tjedno 2 sata

Ciljevi Edukacija djece, proširivanje spoznaja i stjecanje novih znanja, podržavanje i izgrađivanje radoznalosti, kreativnosti i spremnosti na suradnju. Istraživanje i razvijanje pozitivnog odnosa prema meteorologiji i znanosti općenito. Potaknuti učenike na pozitivan odnos prema prirodi.

Način realizacije Izrada i održavanje meteorološke stanice u dvorištu škole. Mjerenje metoroloških parametara, praćenje klime, analiziranje i uspoređivanje. Posjet meteorološkim postajama. Izrada plakata, prezentacija i gledanje dokumentarnih fimova.

Vremenski okviri Tijekom školske godine 2019./2020., počevši od rujna 2019. god. Planirane satove na tjednoj bazi moguće je izmjeniti u dogovoru s učenicima u ovisnosti o planiranim aktivnostima i posjetima.

Osnovna namjena Razvijati ljubav prema meteorologiji, prirodi i znanosti. Proširivati ranije stečena znanja iz prirode, biologije, kemije, fizike i tehničke kulture. Produbiti interes za meteorologiju kao znanost. Razvijati znanstven način razmišljanja.

Način vrednovanja Vrednovanje ideja, razvoj kreativnosti od ideje do realizacije gotovog proizvoda. Pozitivan odnos prema radu; samostalnost, upornost, kreativnost, urednost, preciznost.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Rezultati će se koristiti u cilju povećanja kvalitete nastavnog rada i daljnje poticanje razvoja učenika u skladu sa sposobnostima i interesima.

105

Page 106: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Nogomet

Ime i prezime voditelja Marjan Marangunić

Razred 5. – 8. razredi

Planirani broj učenika 20

Planirani broj sati tjedno 2 sata

Ciljevi Ciljevi izvannastavne aktivnosti su da razviju sposobnosti za vrhunsko stvaralaštvo motoričkim izrazom prema individualnim karakteristikama nadarenih pojedinaca.

Način realizacije Na školskom igralištu i u dvorani

Vremenski okviri Tijekom nastavne godine

Osnovna namjena Naučiti vođenje nogometne lopte, osnovna pravila u nogometu; pripremiti učenika za natjecanja

Način vrednovanja Način rada i njihov napredak u radu evidentirati u knjižicu slobodnih aktivnosti.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Radom učenike što više motivirati za daljnji rad.

106

Page 107: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Elementarna sportska škola(m) („Vikendom u sportske dvorane“)

Ime i prezime voditelja Klaudija Bubalo

Razred 1. – 2. razredi

Planirani broj učenika 20

Planirani broj sati tjedno 1 sat

Ciljevi Aktivno organiziranje sportskih oblika provođenja slobodnoga vremena. Zadovoljiti potrebe učenika za kretanjem odnosno vježbanjem i putem toga razvijanje kulture tjelesnog vježbanja. Stvaranje u učeniku čvrste navike zdravoga načina življenja.

Način realizacije Na školskom igralištu i u dvorani

Vremenski okviri Tijekom nastavne godine

Osnovna namjena Svladavanje osnovnih elemenata različitih sportova (atletika, gimnastika, elementarne i štafetne igre, ekipni sportovi)

Način vrednovanja Način rada i njihov napredak u radu evidentirati u knjižicu slobodnih aktivnosti.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Radom ih što više motivirati za daljnji rad.

107

Page 108: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Elementarna sportska škola (m)(„Vikendom u sportske dvorane“)

Ime i prezime voditelja Klaudija Bubalo

Razred 3. – 4. razredi

Planirani broj učenika 30

Planirani broj sati tjedno 1 sat

Ciljevi Aktivno organiziranje sportskih oblika provođenja slobodnoga vremena. Zadovoljiti potrebe učenika za kretanjem odnosno vježbanjem i putem toga razvijanje kulture tjelesnog vježbanja. Stvaranje u učeniku čvrste navike zdravoga načina življenja.

Način realizacije Na školskom igralištu i u dvorani.

Vremenski okviri Tijekom nastavne godine

Osnovna namjena Svladavanje osnovnih elemenata različitih sportova (atletika, gimnastika, elementarne i štafetne igre, ekipni sportovi)

Način vrednovanja Način rada i njihov napredak u radu evidentirati u knjižicu slobodnih aktivnosti.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Radom ih što više motivirati za daljnji rad.

Naziv aktivnosti Graničar i štafetne igre(„Vikendom u sportske dvorane“)

108

Page 109: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Ime i prezime voditelja Klaudija Bubalo

Razred 3. – 4. razredi

Planirani broj učenika 40

Planirani broj sati tjedno 1 sat

Ciljevi Aktivno organiziranje sportskih oblika provođenja slobodnoga vremena. Zadovoljiti potrebe učenika za kretanjem odnosno vježbanjem i putem toga razvijanje kulture tjelesnog vježbanja. Stvaranje kod učenika navike zdravoga načina življenja.

Način realizacije Na školskom igralištu i u dvorani

Vremenski okviri Tijekom nastavne godine

Osnovna namjena Učenje pravila i svladavanje osnovnih elemenata različitih elementarnih, štafetnih igara i graničara.

Način vrednovanja Način rada i njihov napredak u radu evidentirati u knjižicu slobodnih aktivnosti.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Radom ih što više motivirati za daljnji rad.

Naziv aktivnosti Nogomet(„Vikendom u sportske dvorane“)

109

Page 110: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Ime i prezime voditelja Klaudija Bubalo

Razred 1. razredi

Planirani broj učenika 20

Planirani broj sati tjedno 1 sat

Ciljevi Aktivno organiziranje sportskih oblika provođenja slobodnoga vremena. Zadovoljiti potrebe učenika za kretanjem odnosno vježbanjem i putem toga razvijanje kulture tjelesnog vježbanja. Stvaranje kod učenika navike zdravoga načina življenja.

Način realizacije Na školskom igralištu i u dvorani

Vremenski okviri Tijekom nastavne godine

Osnovna namjena Svladavanje tehnike, taktike i pravila igre

Način vrednovanja Način rada i njihov napredak u radu evidentirati u knjižicu slobodnih aktivnosti.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Radom ih što više motivirati za daljnji rad.

Naziv aktivnosti Nogomet(„Vikendom u sportske dvorane“)

110

Page 111: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Ime i prezime voditelja Klaudija Bubalo

Razred 2. razredi

Planirani broj učenika 20

Planirani broj sati tjedno 2 sata

Ciljevi Aktivno organiziranje sportskih oblika provođenja slobodnoga vremena. Zadovoljiti potrebe učenika za kretanjem odnosno vježbanjem i putem toga razvijanje kulture tjelesnog vježbanja. Stvaranje kod učenika čvrste navike zdravoga načina življenja.

Način realizacije Na školskom igralištu i u dvorani

Vremenski okviri Tijekom nastavne godine

Osnovna namjena Svladavanje tehnike, taktike i pravila igre.

Način vrednovanja Način rada i njihov napredak u radu evidentirati u knjižicu slobodnih aktivnosti.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Radom ih što više motivirati za daljnji rad.

Naziv aktivnosti Nogomet, stolni tenis(„Vikendom u sportske dvorane“)

111

Page 112: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Ime i prezime voditelja Klaudija Bubalo

Razred 5. – 7. razredi

Planirani broj učenika 30

Planirani broj sati tjedno 2 sata

Ciljevi Aktivno organiziranje sportskih oblika provođenja slobodnoga vremena. Zadovoljiti potrebe učenika za kretanjem odnosno vježbanjem i putem toga razvijanje kulture tjelesnog vježbanja. Stvaranje kod učenika čvrste navike zdravoga načina življenja.

Način realizacije Na školskom igralištu i u dvorani

Vremenski okviri Tijekom nastavne godine

Osnovna namjena Svladavanje tehnike, taktike i pravila igre.

Način vrednovanja Način rada i njihov napredak u radu evidentirati u knjižicu slobodnih aktivnosti.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Radom ih što više motivirati za daljnji rad.

Naziv aktivnosti Nogomet, stolni tenis(„Vikendom u sportske dvorane“)

112

Page 113: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Ime i prezime voditelja Klaudija Bubalo

Razred 6. – 8. razredi

Planirani broj učenika 30

Planirani broj sati tjedno 2 sata

Ciljevi Aktivno organiziranje sportskih oblika provođenja slobodnoga vremena. Zadovoljiti potrebe učenika za kretanjem odnosno vježbanjem i putem toga razvijanje kulture tjelesnog vježbanja. Stvaranje kod učenika čvrste navike zdravoga načina življenja.

Način realizacije Na školskom igralištu i u dvorani

Vremenski okviri Tijekom nastavne godine

Osnovna namjena Svladavanje tehnike, taktike i pravila igre.

Način vrednovanja Način rada i njihov napredak u radu evidentirati u knjižicu slobodnih aktivnosti.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Radom ih što više motivirati za daljnji rad.

Naziv aktivnosti Odbojka(„Vikendom u sportske dvorane“)

113

Page 114: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Ime i prezime voditelja Klaudija Bubalo

Razred 5. – 7. razredi

Planirani broj učenika 15

Planirani broj sati tjedno 2 sata

Ciljevi Aktivno organiziranje sportskih oblika provođenja slobodnoga vremena. Zadovoljiti potrebe učenika za kretanjem odnosno vježbanjem i putem toga razvijanje kulture tjelesnog vježbanja. Stvaranje u učeniku čvrste navike zdravoga načina življenja.

Način realizacije U dvorani

Vremenski okviri Tijekom nastavne godine

Osnovna namjena Svladavanje tehnike, taktike i pravila igre.

Način vrednovanja Način rada i njihov napredak u radu evidentirati u knjižicu slobodnih aktivnosti.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Radom ih što više motivirati za daljnji rad.

Naziv aktivnosti Odbojka(„Vikendom u sportske dvorane“)

114

Page 115: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Ime i prezime voditelja Klaudija Bubalo

Razred 6. – 8. razredi

Planirani broj učenika 15

Planirani broj sati tjedno 2 sata

Ciljevi Aktivno organiziranje sportskih oblika provođenja slobodnoga vremena. Zadovoljiti potrebe učenika za kretanjem odnosno vježbanjem i putem toga razvijanje kulture tjelesnog vježbanja. Stvaranje kod učenika čvrste navike zdravoga načina življenja.

Način realizacije U dvorani

Vremenski okviri Tijekom nastavne godine

Osnovna namjena Svladavanje tehnike, taktike i pravila igre.

Način vrednovanja Način rada i njihov napredak u radu evidentirati u knjižicu slobodnih aktivnosti.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Radom ih što više motivirati za daljnji rad.

IZBORNA NASTAVA

115

Page 116: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Aktivnost /Program Katolički vjeronauk

Nositelji aktivnosti i njihova odgovornost

Vjeroučitelji: Marijana Dodik za razrede: 1abc, 2abc, 3abc,4ab

s. Radmila Ilinović za razrede: 4c, 5abc, 6ab, 7abc, 8ab

Učenici čiji su se roditelji izjasnili da žele da im djeca pohađaju katolički vjeronauk.

Svrha i opis predmeta Svrha je Katoličkoga vjeronauka u školi omogućiti učenicima sustavno, postupno i što cjelovitije upoznavanje, produbljivanje i usvajanje kršćanskoga nauka i katoličke vjere. Učenicima se omogućuje da dublje, istinito i sigurno upoznaju Kristovu osobu i cjelovitost njegova spasenjskoga navještaja, da svjesno, slobodno i odgovorno, na osobnoj i zajedničkoj razini, dublje upoznaju katoličku vjeru u njezinu učenju, slavljenju i življenju, da steknu znanje i razumijevanje njezinih evanđeoskih temelja i katoličkoga nauka, odnosa i nauka Katoličke Crkve prema drugim konfesijama, religijama i svjetonazorima. Katolički vjeronauk jednako tako učenicima omogućuje poznavanje povijesnoga hoda, djelovanja i utjecaja Katoličke Crkve na izgradnju ljudskoga društva i kulture i njezina doprinosa razvoju i napretku hrvatskoga i europskih naroda u kulturi, znanosti i školstvu, umjetnosti i graditeljstvu. On time pridonosi cjelovitom odgoju i obrazovanju učenika u školi i ima svoje crkveno-teološko, antropološko-pedagoško, povijesno-kulturno i didaktičko-metodičko obilježje, mjesto i zadaću u hrvatskome školskom odgojno-obrazovnom sustavu i kurikulumu.

Katolički vjeronauk u školi ima konfesionalno obilježje i usmjerenje. Kao školski predmet on sustavno posreduje, promišlja i tumači kršćansku Objavu i nauk Katoličke Crkve. Zasniva se na autonomiji znanstveno-teološkoga istraživanja i autentičnoga crkvenog priopćavanja kršćanske vjere i govora o Bogu na temelju razuma i Objave. On na teološkom i odgojnom planu ostvaruje vjernost Bogu i vjernost čovjeku. Vjernost Bogu događa se u istinitom i sigurnom upoznavanju i tumačenju cjelovitosti kršćanske Objave, evanđeoskoga navještaja i nauka Katoličke Crkve, njezine sakramentalne i povijesne stvarnosti i poslanja. Katolički vjeronauk stoga se po svom temeljnom sadržaju, odgojnoj i obrazovnoj zadaći, usredotočuje na osobu Isusa Krista, na središnje događaje povijesti spasenja i osobito na Kristovo spasenjsko i otkupiteljsko djelo u okviru cjelovitog nauka Katoličke Crkve. U njegovu su središtu također sakramenti, povijest i bogata tradicija Crkve, njezini sveci i duhovni uzori, njezina povijesna, kulturalna i umjetnička baština, te sve vrijednosti koje potiču i promiču izgradnju pune ljudske i kršćanske zrelosti učenika u vjeri, nadi i ljubavi. Vjernost čovjeku sadržajno se i odgojno usredotočuje na čovjeka kao Božje stvorenje i Božju sliku, na njegova temeljna pitanja i iskustva o smislu života i vlastitoga postojanja. Te činjenice obvezuju poznavanje i vrjednovanje povijesno-kulturne i egzistencijalne stvarnosti, napose općih etičkih i moralnih izazova i problema suvremenoga čovjeka i društva, pa

116

Page 117: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Katolički vjeronauk učenicima želi omogućiti potpunije poznavanje i vrjednovanje čovjeka i svijeta, različitih povijesnih izvora i područja života te bogatstvo kršćanskih iskustava, izražavanja i djelovanja koji pridonose općem dobru čovjeka i ljudske zajednice.

Katolički vjeronauk ekumenski je i dijaloški vrlo otvoren po svom odgojno-obrazovnom pristupu, sadržajima i ciljevima. Zadaća mu je učenike odgajati za istinski ekumenizam i poštovanje prema pripadnicima drugih kršćanskih Crkva i zajednica te za iskreni dijalog i suživot s pripadnicima različitih religija i svjetonazora, poštujući njihova uvjerenja, stavove i tradicije.Suvremena škola zahtijeva cjeloviti odgoj učenika i ostvarenje svih njegovih intelektualnih, moralnih i duhovnih potencijala. Katolički vjeronauk pridonosi općim ciljevima demokratske i humane škole, pogotovo što cjeloviti odgoj ljudske osobe promatra u svjetlu kršćanske antropologije i čovjeka koji je Božja slika, savršeno ostvarena u Isusu Kristu. Na tim se izvorima nadahnjuju sadržaji i ciljevi Katoličkoga vjeronauka koji pridonose izgradnji i poštovanju čovjekova dostojanstva, njegove duhovno-religiozne, etičke i moralne svijesti, objektivnoga kritičkog pristupa prema životu pred pojavama i izazovima suvremenoga svijeta i društva. Katolički vjeronauk na taj način, u svjetlu katoličke vjere, omogućava učenicima argumentirano i kritičko promišljanje i stjecanje spoznaja o čovjeku i svijetu te razvijanje i izgradnju vjerskih stavova i vrednota, etičko-moralne svijesti i savjesti, moralnih načela i vrijednosti kao što su sloboda, odgovornost, pravednost, solidarnost, poduzetnost, snošljivost, dijalog i drugo. Vjeronauk time daje vrijedan prilog humaniziranju škole i odgoju učenika za solidarni humanizam i izgradnju »civilizacije ljubavi«. On učenicima na društvenom i socijalnom planu pomaže otkrivati vlastita i potrebu poštivanja temeljnih ljudskih prava i sloboda drugih ljudi, razvijati načela pravednosti i solidarnosti prema čovjeku i društvu, sudjelovati u izgradnji mira i općeg dobra, njegovati osjećaje i stavove za očuvanje okoliša te drugih vrednota koje im pomažu da postignu punu ljudsku i kršćansku zrelost i ostvarenje »čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove« (Ef 4,13), riječima katoličke vjere – da postanu sveti.

Katolički vjeronauk u školi također ulazi u područje ljudske kulture i u aktivan susret i dijalog s kulturom. Zadaća mu je uprisutniti Evanđelje u sustavnome osobnom i kritičkom procesu usvajanja kulture te pokazati utjecaj i doprinos kršćanstva razvoju i izgradnji opće i nacionalne kulture. Učenicima se omogućuje upoznavanje, stjecanje, čuvanje i razvijanje vlastitoga vjerskoga, kulturnoga i nacionalnoga identiteta te poznavanje i poštivanje identiteta drugih pojedinaca i skupina, promičući istodobno međukulturni dijalog i suradnju u suvremenome pluralističkom društvu i globaliziranome svijetu. On promiče i druga znanja i kompetencije učenika na različitim područjima koje pridonose ostvarenju temeljnih vrijednosti školskoga kurikuluma, osobito osobnoj, društvenoj i građanskoj odgovornosti i kompetencijama.

Katolički vjeronauk u školi nudi suvremeno komunikološko i didaktičko-metodičko djelovanje, strategije, pristupe i metodički instrumentarij u procesima stvaralačkoga i suradničkoga učenja i

117

Page 118: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

poučavanja. Pored toga, on ima i svoju odgojno-obrazovnu i metodičku posebnost jer vjeronaučnu nastavu i školski sat promatra kao dinamičan suradnički susret osoba, susret učenika i vjeroučitelja s otajstvom Božje riječi i Božje milosti. Vjeronauk u isto vrijeme njeguje interdisciplinarni dijalog i međupredmetnu suradnju s drugim nastavnim predmetima unutar društveno-humanističkoga i drugih odgojno-obrazovnih područja. Kako su vjeronaučni sadržaji povezani gotovo sa svim područjima znanja, ti sadržaji učenicima postaju važan interpretacijski ključ za razumijevanje ne samo religijskih sadržaja nego i razumijevanje cjelokupne stvarnosti.Kurikulum (25. siječnja 2019.)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_10_216.html

Ciljevi aktivnosti - Katolički vjeronauk treba omogućiti da svaki učenik:- razvije sposobnost postavljanja pitanja o Bogu, čovjeku,

svijetu, smislu i vrijednostima života, etičkim i moralnim normama ljudskoga djelovanja te sposobnosti smislenoga predstavljanja i objašnjavanja odgovora koji na ta pitanja dolaze iz razuma, Objave i vjere Katoličke Crkve

- upozna i razumije kršćansku religiju i katoličku vjeru te temeljne istine vjere u svjetlu cjelovitoga nauka Katoličke Crkve

- poznaje sadržaj i osnovnu strukturu Biblije i temeljna obilježja kršćanske Objave i povijesti spasenja, da razumije značenje Božje riječi u Bibliji i crkvenom naviještanju te argumentirano raspravlja i vrjednuje njezin utjecaj na povijest čovječanstva, ljudsku kulturu i konkretan život

- pronalazi vlastiti put izgradnje života i odgovornoga moralnog djelovanja prema kršćanskoj poruci i katoličkoj vjeri te postane sposoban artikulirati, graditi i vrjednovati život iz te vjerske i katoličke perspektive

- upozna i vrjednuje sakramente, liturgijska i crkvena slavlja te molitvu kao duhovnu snagu i duhovno-vjernički način pripadništva i života, zajedništva i slavlja u Katoličkoj Crkvi

- poznaje temeljne događaje povijesti i tradicije Katoličke Crkve i shvaća njezinu sakramentalnu stvarnost, razumije da je ona zajednica Kristovih vjernika, nositeljica Objave Božje i navjestiteljica Radosne vijesti spasenja za sve ljude

- shvati da je pripadnost Katoličkoj Crkvi, u okviru konkretne crkvene zajednice, poziv na svjesno i odgovorno kršćansko djelovanje i vladanje u Crkvi i u društvu

- poznaje temeljna obilježja različitih religija, konfesija i svjetonazora te promiče razumijevanje i poštovanje drukčijih razmišljanja, stavova, tradicija i životnih odluka

- poznaje i vrednuje ulogu i doprinos kršćanstva, osobito Katoličke Crkve u kulturnome, obrazovnome, znanstvenome i gospodarskome razvoju i napretku hrvatskoga društva i zapadne civilizacije u prošlosti i sadašnjosti, izgrađujući pritom

118

Page 119: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

vlastiti stav odgovornosti, poduzetnosti, sudioništva i solidarne humanosti u nastojanju oko izgradnje »civilizacije ljubavi«

- razvije religijsku i vjersku pismenost i komunikacijsku kompetenciju da bi se osnažio u suočavanju s različitim životnim situacijama kako bi kritički i kreativno mogao promišljati te argumentirano obrazlagati važnost osobnoga odgovornog djelovanja u Crkvi i društvu

- Kurikulum (25. siječnja 2019.)

- https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/ 2019_01_10_216.html

Namjena aktivnosti

Nastava katoličkog vjeronauka namijenjena je učenicima od 1. do 8. razreda. Svrha i opći ciljevi vjerskog odgoja u OŠ ostvaruju se po sadržajima (temama), posebnim i pojedinačnim ciljevima, po načelima sustavnosti, postupnosti i cjelovitosti. Vjeronaučna građa je oblikovana u svim godištima u tematske cjeline koje čine dvije i više tema primjenjujući vertikalnu i horizontalnu korelaciju te korelaciju integraciju s drugim predmetima.

Način realizacije

Katolički vjeronauk se ostvaruje kao izborni predmet, koji nakon izbora roditelja postaje obvezan. Nastava se izvodi u obliku predavanja, prezentacija, radionica frontalnog,

individualnog, grupnog i rada u parovima, izradom plakata prezentacija referata, a napose razgovorom

Vremenik aktivnosti Tijekom cijele školske godine u redovitoj satnici dva sata tjedno za svaki razredni odjel.

Troškovnik (evtl.) papir za kopiranje

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Katolički vjeronauk vrednuje se kroz 3 elementa :

- znanje- stvaralačko izražavanje - kultura međusobnog komuniciranja.

Svaki element vrednovanja vrednuje se kroz usmene i pismene provjere, izradu plakata, referata i prezentacija te različite oblike izražavanja i komuniciranja usvojenih sadržaja i stavova.

119

Page 120: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Islamski vjeronauk

Ime i prezime voditelja Elmedina Begović, prof. islamskog vjeronauka

Razred Od 1. do 8. razreda

Planirani broj učenika 10

Planirani broj sati tjedno 2

Ciljevi Cilj islamskog vjeronauka je poticati učenike da osobnom spoznajom utemeljenom na saznanjima Božje objave Kur'ana i predaje Poslanika Muhammeda dođu do uvjerenja o nužnosti postojanja Boga. Samo prisustvo Islamskog vjeronauka u školi ima za cilj, kroz upoznavanje izvornih načela vlastite vjere, odgajati djecu i mlade za istinsko dijaloško susretanje s vizijama i mišljenjima onih koji drugačije vjeruju ili uopće ne vjeruju, poštivanje drugih i razgovor s njima, stavljajući u središte egzistencijalne probleme zajedničke svim religijama, pa i svim ljudima. Stoga je važno upoznati izvorna načela svoje vjere kako bi se suzbile predrasude i zloupotreba vjere koja je za svakog vjernika nešto uzvišeno i oplemenjujuće.

Način realizacije Islamski vjeronauk se realizira kao izborni predmet koji nakon izbora za učenike postaje obvezan.

Vremenski okviri 2 školska sata tjedno u mješovitim skupinama, kontinuirano tijekom cijele godine.

(2 skupine: 1. - 4. razred, 5. - 8. razred)Osnovna namjena Izgraditi i ostvariti zrelu ljudsku i vjerničku osobnost na individualnoj

i društvenoj razini.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

U svibnju mjesecu je županijsko, a u lipnju državno natjecanje iz Islamskog vjeronauka koje organizira Mešihat islamske zajednice u Hrvatskoj. I jednom i drugom prethode izlučna testiranja, također u organizaciji Mešihata. Na izlučno testiranje županijskog natjecanja idu učenici koji tijekom godine pokažu najviše znanja i najuspješnije riješe finalni test na satu u školi. A na izlučno testiranje državnoga natjecanja idu pobjednici županijskih natjecanja, i oni

120

Page 121: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

koji najbolje riješe test pristupaju javnom finalu u Velikoj dvorani Islamskog centru u Zagrebu.

Naziv aktivnosti Njemački jezik - izborna nastava

Ime i prezime voditelja Marija Rihtarić

Razred 4.-8.

Planirani broj učenika 6 grupa

Planirani broj sati tjedno 2 sata

Ciljevi Osposobljavanje učenika za temeljnu pismenu i usmenu komunikaciju na stranom jeziku.

Način realizacije Rješavanje leksičkih i gramatičkih zadataka iz udžbenika prema programu izborne nastave.

Vremenski okviri Tijekom školske godine 2019./2020. 2 sata tjedno (ukupno 70 sati)

Osnovna namjena Razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije potrebne za služenje stranim jezikom u aktualnom kontekstu.

Način vrednovanja Brojčano

Način korištenja rezultata vrednovanja

Provjera stupnja usvojenosti gradiva.

121

Page 122: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Informatika – IZBORNI PREDMET

Ime i prezime voditelja Alen Šterpin

Razredi 7. a

Planirani broj učenika Najviše 25 učenika po skupini (sukladno broju računala u učionici)

Planirani broj sati tjedno 2 sata s pojedinom skupinom

Ciljevi Uvesti učenike u elementarnu informatičku tehnologiju i osposobiti ih u okvirima informatičke pismenosti.

Način realizacije Individualizirani pristup, suradničko učenje, frontalni rad, rad u skupinama-timski rad, sudjelovanje na natjecanju.

Vremenski okviri Tijekom školske godine 2019./2020., počevši od rujna 2019. god.

Osnovna namjena Popularizacija informatike, usvajanje osnovnih informatičkih pojmova, stjecanje vještinja korištenja računala i usvajanje alata u aplikacijama (računalnih programa) predviđenih po planu i programu.

Način vrednovanja Individualno praćenje uspješnosti usvajanja planiranih sadržaja, vrednovanje rezultata na natjecanju, usmeno provjeravanje i pismeno provjeravanje.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Rezultati će se koristiti u cilju povećanja kvalitete nastavnog rada i daljnje poticanje razvoja darovitih učenika u skladu sa sposobnostima i interesima.

122

Page 123: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Informatika

Ime i prezime voditelja Branko Mileković

Razred 7. b, 8.a i 8. b razredi

Planirani broj učenika najviše 23 učenika po skupini (sukladno broju računala u učionici)

Planirani broj sati tjedno 2 sata s pojedinom skupinom

Ciljevi Razvijanje informatičkog načina mišljenja i osposobljavanje učenika za razložno i učinkovito korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije.

Način realizacije Učionička nastava – teorijski dioPrimjena stečenog znanja pomoću računala ( samostalan rad učenika)Istraživalački oblik nastave – pronalazak informacija pomoću INTERNETA, analiza, prezentacijaIndividualni rad, rad u skupinama ( 2-4 učenika ) na zadanu temu

Vremenski okviri Tijekom školske godine, 2 školska sata tjedno.

Osnovna namjena Popularizacija informatike, usvajanje osnovnih informatičkih pojmova, stjecanje vještinja korištenja računala i usvajanje alata u aplikacijama (računalnih programa) predviđenih po planu i programu.

Način vrednovanja Individualno praćenje uspješnosti usvajanja planiranih sadržaja, vrednovanje rezultata na natjecanju, usmeno provjeravanje i pismeno provjeravanje (dvije provjere po obrazovnom razdoblju).

Način korištenja rezultata vrednovanja

Rezultati će se koristiti u cilju povećanja kvalitete nastavnog rada i daljnje poticanje razvoja darovitih učenika u skladu sa sposobnostima i interesima.

123

Page 124: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

ŠKOLSKI IZLETI, ESKURZIJE, TERENSKA NASTAVA

Naziv i opis aktivnosti Izvanučionička nastava – Jesen u parku

Ime i prezime voditelja Mirna Majić, Narcisa Pavlek i Sanela Lacić

Razred 1. a, 1. b i 1. c

Planirani broj učenika 53

Ciljevi Uočiti jesenske promjene u parku, opisati vremenske prilike u okružju tijekom jeseni. Prepoznati vremenske prilike i promjene u prirodi i pojasniti kako one utječu na život ljudi, biljaka i životinja.

Vremenski okviri listopad 2019. godine

Osnovna namjena Utjecati na uočavanje promjena u prirodi u jesen, na razvijanje sposobnosti promatiranja, zapažanja. Poticati zanimanje za prirodu, zbivanja u prirodi te razvijanje pozitivnog stava prema prirodi.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Iznošenje osobnih iskustava, dojmova. Praćenje sudjelovanja svakog učenika u zaduženim aktivnosti. Likovno se izraziti – doživljaj jeseni.Bolja motivacija učenika, zainteresiranost za rad. Poboljšanje sveukupne kvalitete rada.

124

Page 125: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv i opis aktivnosti Izvanučionička nastava – Zima

Ime i prezime voditelja Mirna Majić, Narcisa Pavlek i Sanela Lacić

Razred 1. a, 1. b i 1. c

Planirani broj učenika 53

Ciljevi Uočiti promjene u prirodi zimi i njihov utjecaj na život u okolišu u naselju. Razlikovati zimu od jeseni. Rad ljudi u zimi u gradu.

Vremenski okviri siječanj 2020. godine

Osnovna namjena Poticanje zanimanja za promjene u prirodi u neposrednom okolišu. Razvijanje ljubavi prema prirodi i odgovorno ponašanje; čuvanje svojega zdravlja.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Razgovor o tome što nas raduje, a što zabrinjava zimi u gradu, kakve probleme nam zima donosi. Likovno izražavanje – izrada snjegovića. Poboljšanje kvalitete rada.

125

Page 126: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv i opis aktivnosti Ja u prometu – okolica škole

Ime i prezime voditelja Mirna Majić, Narcisa Pavlek i Sanela Lacić

Razred 1. a, 1. b i 1. c

Planirani broj učenika 53

Ciljevi Odgovorno sudjelovanje u prometu, osposobiti se za sigurno kretanje prometnicom i prelaženje preko nje, spoznati funkcije pješačkog prijelaza i semafora, uvježbati pravilne oblike ponašanja u prometu.

Vremenski okviri veljača 2020.

Osnovna namjena Razvijati odgovorno ponašanje u prometu, osjećaj odgovornosti za sebe i druge sudionike u prometu. Izgrađivati prometnu kulturu učenika. Izgrađivati pozitivan stav prema prometu i prometnim znakovima.

Način vrednovanja i način korištenja rezultatavrednovanja

Razgovor, osobni dojmoviDramatizacija različitih prometnih situacijaGlazbeni izričaj; pjevanje pjesme SemaforStalan poticaj na odgovorno ponašanje i sudjelovnje u prometu.

126

Page 127: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv i opis aktivnosti Proljeće u parku

Ime i prezime voditelja Mirna Majić, Narcisa Pavlek i Sanela Lacić

Razred 1. a, 1. b i 1. c

Planirani broj učenika 53

Ciljevi Uočiti promjene u prirodi u proljeće i utjecaj tih promjena na život u parku. Opisati vremenske prilike i glavna obilježja proljeća. Razlikovati jesen, zimu i proljeće.

Vremenski okviri ožujak ili travanj 2020.

Osnovna namjena Utjecati na uočavanje promjena u prirodi u proljeće. Izgrađivati ekološko osvješćivanje učenika i pozitivan stav prema prirodi.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Osobna iskustava i dojmovi, govorenje i slušanje priče, čitanje pjesama o proljeću.Likovni izražaj – slikanje parka u proljećePoboljšanje motivacije i zainteresiranosti učenika za rad.

127

Page 128: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv i opis aktivnosti POSJETI KINU, KAZALIŠTU, MUZEJU ILI KNJIŽNICI

Ime i prezime voditelja Mirna Majić, Narcisa Pavlek i Sanela Lacić

Razred 1. a, 1. b i 1. c

Planirani broj učenika 53

Ciljevi Upoznati kulturne ustanove grada, utvrđivanje znanja o pravilima ponašanja u kulturnim ustanovama.

Način realizacije aktivnosti Postavljanje cilja, odabir teme, planiranje.

Vremenski okviri Tijekom školske godine 2019./2020.

Osnovna namjena Osposobiti učenike za odgovornost i toleranciju, razviti svijest o važnosti kulturnog ponašanja u javnim ustanovama.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Usmeno i pismeno iznošenje osobnih doživljaja, rješavanje nastavnih listića, likovno izražavanje (ilustracija).

Troškovnik Cijena ulaznice + prijevoz autobusom.

128

Page 129: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv i opis aktivnosti Ljeto – jednodnevni izlet - Ključić Brdo

Ime i prezime voditelja Mirna Majić, Narcisa Pavlek i Sanela Lacić

Razred 1. a, 1. b, 1. c

Planirani broj učenika 53

Ciljevi Uočiti i pratiti promjene u prirodi s dolaskom ljeta i njihom utjecaj na život u okolišu. Prepoznati obilježja ljeta, vremenske prilike ljeti. Prepoznati i imenovati neke plodove koji dozrijevaju ljeti.

Vremenski okviri lipanj 2020.

Osnovna namjena Uočavanje promjena u prirodi ljeti, razvijanje sposobnosti promatranja, zapažanja, zaključivanja. Razvijanje ljubavi prema prirodi i darovima priroda.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Po skupinama iznositi zapažnja prema unaprijed zadanim zadacima i u vođenim bilješkama. Likovno se izraziti: toplim bojama oslikati ljeto.Potaknuti učenike na aktivno provođenje slobodnog vremena u prirodi.

129

Page 130: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv i opis aktivnosti Izvanučionička nastava – Park šuma Maksimir – Pozdrav jeseni – radionica „Godišnja doba“

Ime i prezime voditelja Lana Pušić, Milica Mitrić, Stanka Husarek

Razred 2. a, 2. b i 2. c

Planirani broj učenika 69

Ciljevi Uočiti promjene u parku, opisati vremenske prilike u okružju. Prepoznati vremenske prilike i promjene u prirodi i pojasniti kako one utječu na život ljudi, biljaka i životinja.

Vremenski okviri listopad 2019.

Osnovna namjena Utjecati na uočavanje promjena u prirodi, na razvijanje sposobnosti promatranja, zapažanja. Poticati zanimanje za prirodu, zbivanja u prirodi te razvijanje pozitivnog stava prema prirodi.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Iznošenje osobnih iskustava, dojmova. Praćenje sudjelovanja svakog učenika u zaduženim aktivnosti. Likovno se izraziti o doživljaju prirode.Bolja motivacija učenika, zainteresiranost za rad. Poboljšanje sveukupne kvalitete rada.

130

Page 131: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Naše mjesto (ulica, trg)

Ime i prezime voditelja Lana Pušić, Milica Mitrić, Stanka Husarek

Razred 2. a, 2. b, 2. c

Planirani broj učenika 69

Planirani broj sati 2 sata

Ciljevi Upoznati značajne građevine blizu škole.

Način realizacije Šetnja po naselju.

Vremenski okviri studeni 2019..

Osnovna namjena Ostvariti ciljeve nastave prirode i društva te osposobiti učenike za snalaženje u mjestu stanovanja.

Način vrednovanja Nastavni listić.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada i određivanje smjernica za praćenje kvalitete nastavnog rada.

131

Page 132: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Posjet kulturnim ustanovama

Ime i prezime voditelja Lana Pušić, Milica Mitrić, Stanka Husarek

Razred 2. a, 2. b, 2. c

Planirani broj učenika 69

Planirani broj sati 4 sata

Ciljevi Recepcija kazališne predstave, posjet knjižnici Marina Držića, projekcije filma, razlikovanje predstave od filma, pozornice od gledališta te velikog od malog ekrana, ponašanje u kulturnim ustanovama

Način realizacije Posjet kulturnim ustanovama

Vremenski okviri Tijekom školske godine 2019./2020.

Osnovna namjena Ostvariti ciljeve nastave hrvatskog jezika, prirode i društva i sata razrednika

Način vrednovanja usmeno i pisano izražavanje učenika

Način korištenja rezultata vrednovanja

Za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada i određivanje smjernica za praćenje kvalitete nastavnog rada.

132

Page 133: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Zdravstvene ustanove (zdravstvena ustanova, zdravstveni djelatnici, hitna pomoć)

Ime i prezime voditelja Lana Pušić, Milica Mitrić, Stanka Husarek

Razred 2. a, 2. b i 2. c

Planirani broj učenika 69

Planirani broj sati 2 sata

Ciljevi Upoznati zdravstvene ustanove i zdravstveno osoblje (liječnik, medicinska sestra, stomatolog /zubar/, ljekarnik), poslati pravilnuporuku o potrebi hitne pomoći - telefonski broj 194 (112).

Način realizacije Posjet obližnjem domu zdravlja.

Vremenski okviri veljača 2020.

Osnovna namjena Ostvariti ciljeve nastave prirode i društva te osposobiti učenike za prepoznavanje i snalaženje u zdravstvenim ustanovama.

Način vrednovanja Nastavni listić.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada i određivanje smjernica za praćenje kvalitete nastavnog rada.

133

Page 134: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Putujemo (autobus, vlak, zrakoplov, brod)

Ime i prezime voditelja Lana Pušić, Milica Mitrić, Stanka Husarek

Razred 2. a, 2. b i 2 c

Planirani broj učenika 69

Planirani broj sati 5 sati

Ciljevi Razlikovati autobusni, željeznički kolodvor i zračnu luku; shvatiti važnost prometne povezanosti u zavičaju.

Način realizacije Obilazak autobusnog i željezničkog kolodvora te zračne luke u Zagrebu u organizaciji turističke agencije.

Vremenski okviri travanj 2020.

Osnovna namjena Ostvariti ciljeve nastave prirode i društva te osposobiti učenike za snalaženje na putovanju.

Način vrednovanja Nastavni listić.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada i određivanje smjernica za praćenje kvalitete nastavnog rada.

134

Page 135: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv i opis aktivnosti Izvanučionička nastava - Posjet DVD-u Trnje

Ime i prezime voditelja Lana Pušić, Milica Mitrić, Stanka Husarek

Razred 2. a, 2. b i 2. c

Planirani broj učenika 69

Ciljevi Uz stručno vodstvo i razgledavanje opreme i prostora Društva, proširiti spoznaje o svijetu oko nas.

Vremenski okviri studeni 2019.

Osnovna namjena Upoznati se s vatrogasnim priborom i mogućim opasnostima od požara

Troškovnik nema troškova

135

Page 136: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Grad mladih –Pokladni ŠUŠ

Ime i prezime voditelja Lana Pušić, Milica Mitrić, Stanka Husarek

Razred 2.a, 2.b, 2.c

Planirani broj učenika 69

Planirani broj sati 4

Ciljevi Prepoznati osnovne elemente kulture zavičaja i svoju ulogu u njezinu očuvanju.Upoznati običaje obilježavanja blagdana, te time obogatiti zajednicu.Ukazati na sličnosti i razlike kod proslava blagdana, običaja i tradicija u Hrvatskoj.

Način realizacije Posjet Gradu mladih

Vremenski okviri veljača 2020.

Osnovna namjena Ostvariti ciljeve sata razrednika, te nastave prirode i društva.

Način vrednovanja Nastavni listić, plakat

Način korištenja rezultata vrednovanja

Za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada i određivanje smjernica za praćenje kvalitete nastavnog rada.

Troškovnik Troškove snose roditelji.

136

Page 137: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv i opis aktivnosti Jednodnevni izlet – SEOSKO IMANJE KEZELE (ŠUMEĆANI)

Ime i prezime voditelja Lana Pušić, Milica Mitrić, Stanka Husarek

Razred 2. a, 2. b, 2. c

Planirani broj učenika 69

Ciljevi Uočiti i pratiti promjene u prirodi s dolaskom ljeta i njihov utjecaj na život u okolišu. Prepoznati obilježja ljeta, vremenske prilike ljeti. Upoznavanje sa šumskim biljem i domaćim životinjama.

Vremenski okviri svibanj 2020.

Osnovna namjena Uočavanje promjena u prirodi ljeti, razvijanje sposobnosti promatranja, zapažanja, zaključivanja. Razvijanje ljubavi prema prirodi.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Po skupinama iznositi zapažnja prema unaprijed zadanim zadacima i u vođenim bilješkama. Likovno se izraziti: toplim bojama oslikati ljeto.Potaknuti učenike na aktivno provođenje slobodnog vremena u prirodi.

137

Page 138: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Škola plivanja

Ime i prezime voditelja Lana Pušić, Mirna Majić, Stanka Husarek Maja Medak, Olja Nedić, Milenko Beneš, Adriana Strmotić, Stella Koncul, Nikolina Pranjić, Narcisa Pavlek, Sanela Lacić

Razred 2. i 3. razredi

Planirani broj učenika ovisno o broju neplivača

Planirani broj sati 15

Ciljevi Provjeriti koji su učenici neplivači te s njima uspješno završiti školu plivanja.

Način realizacije Posjet bazenima

Vremenski okviri šk. god. 2019./2020.

Osnovna namjena Ostvariti ciljeve nastave tjelesne i zdravstvene kulture.

Način vrednovanja Provjera plivanja na određenoj udaljenosti.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada i određivanje smjernica za praćenje kvalitete nastavnog rada.

138

Page 139: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv i opis aktivnosti Moj zavičaj u prošlosti (povijesna jezgra Zagreba)

Ime i prezime voditelja Maja Medak, Olja Nedić, Milenko Beneš

Razred 3.a, 3.b i 3. c

Planirani broj učenika 66

Ciljevi Upoznati važne kulturno-povijesne spomenike zavičaja kao svjedoke povijesti svakog naroda, spoznati vezu između spomeničke baštine i naših predaka.

Način realizacije aktivnosti Posjet Gornjem gradu i Muzeju grada Zagreba

Vremenski okviri Tijekom školske godine 2019./2020.

Osnovna namjena Povezati sve viđeno sa sadržajima nastave PiD, razvijati ljubav prema svome zavičaju i njegovoj kulturnoj baštini, pristojno se ponašati u kulturnim ustanovama.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Praćenjem sudjelovanja svakog učenika, provjerom kroz nastavu PiD.

Troškovnik Detaljan troškovnik bit će realiziran tijekom školske godine-prijevoz

139

Page 140: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv i opis aktivnosti SNALAŽENJE U PROSTORU

Ime i prezime voditelja Maja Medak, Olja Nedić, Milenko Beneš

Razred 3.a, 3.b i 3. c

Planirani broj učenika 66

Ciljevi Upoznati pojmove stajalište i obzor, strane svijeta, snalaženje pomoću znakova u prirodi

Način realizacije aktivnosti Šetnja naseljem

Vremenski okviri Tijekom školske godine 2019./2020.

Osnovna namjena Povezati sve viđeno sa sadržajima nastave PiD.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Praćenjem sudjelovanja svakog učenika, provjerom kroz nastavu PiD.

140

Page 141: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv i opis aktivnosti ŠETNJA NASELJEM - PLAN, MAKETA

Ime i prezime voditelja Maja Medak, Olja Nedić, Milenko Beneš

Razred 3.a, 3.b i 3.c

Planirani broj učenika 66

Ciljevi Uočiti izgled naselja, smještaj škole u naselju

Način realizacije aktivnosti Šetnja naseljem

Vremenski okviri Tijekom školske godine 2019./2020.

Osnovna namjena Povezati sve viđeno sa sadržajima nastave P i D.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Praćenjem sudjelovanja svakog učenika, provjerom kroz nastavu PiD.

141

Page 142: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Kazališna ili kino predstava, galerije, muzeji

Ime i prezime voditelja Maja Medak, Olja Nedić, Milenko Beneš

Razred 3. razredi

Planirani broj učenika 66

Planirani broj sati 6 sati

Ciljevi Recepcija kazališne predstave, projekcije filma, razlikovanje predstave od filma, pozornice od gledališta te velikog od malog ekrana. Razlikovanje galerije i muzeja od ostalih ustanova.

Način realizacije Posjet kazalištu, kinu, galerijama ili muzeju.

Vremenski okviri rujan 2019.- lipanj 2020.

Osnovna namjena Ostvariti ciljeve nastave medijske kulture. Upoznavanje s radom kulturnih ustanova grada Zagreba.

142

Page 143: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Način vrednovanja usmeno i pisano izražavanje učenika

Način korištenja rezultata vrednovanja

Za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada i određivanje smjernica za praćenje kvalitete nastavnog rada.

Naziv aktivnosti Izvanučionička nastava – Filmski program Sedmi kontinent

Ime i prezime voditelja Maja Medak, Olja Nedić, Milenko Beneš

Razred 3. razredi

Planirani broj učenika 66

Planirani broj sati 6 sati

Ciljevi Osposobljavati učenike za primanje animiranog ili igranog filma sadržajno i stilski primjerenog dobi. Usvajanje i primjena pravila ponašanja u kulturnim ustanovama.

Način realizacije Prisustvovanje projekciji odabranog filma, sudjelovanje u analizi filma nakon projekcije.

Vremenski okviri rujan 2019.- lipanj 2020.

Osnovna namjena Ostvariti ciljeve nastave medijske kulture. Upoznavanje s radom kulturnih ustanova grada Zagreba.

143

Page 144: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Usmeno izražavanje tijekom analize filma, iznošenje osobnog doživljaja filma.

Naziv i opis aktivnosti Izvanučionična nastava – Javna ustanova Maksimir

Ime i prezime voditelja Maja MedakOlja NedićMilenko Beneš

Razred 3.a, 3.b i 3.c

Planirani broj učenika 65

Ciljevi Upoznavanje s glavnim značajkama voda u zavičaju; spoznaja o biljnim i životinjskim vrstama u vodi i uz vodu te o njihovoj međusobnoj povezanosti.

Način realizacije aktivnosti Određivanje ciljeva i zadaća, odabir teme, plan terenske nastave, provedba projekta na terenu.

Vremenski okviri Tijekom mjeseca travnja ili svibnja 2020.

Osnovna namjena Osposobiti učenike za samoorganiziranje, za snalaženje u prirodi, poticati ih na odgovorno izvršavanje preuzetih zadataka.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Prezentacije po skupinama, iznošenje osobnih iskustava. Kviz znanja.

144

Page 145: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Troškovnik 20 kn + troškovi prijevoza

Naziv i opis aktivnosti Izvanučionična nastava – Gornjogradske priče

Ime i prezime voditelja Maja MedakOlja NedićMilenko Beneš

Razred 3.a, 3.b i 3.c

Planirani broj učenika 65

Ciljevi Ponoviti postojeća znanja o prošlosti Zagreba, uočiti sličnosti i razlike između povijesnih činjenica i legendi. Potaknuti želju za otkrivanjem i proučavanjem pojava u društvenoj zajednici.

Način realizacije aktivnosti Aktivno sudjelujući u istraživačkom radu i edukativnim radionicama upoznati prošlost Zagreba. Posjetiti Meštrovićev atelje i sudjelovati u kostimiranom obilasku Gornjeg grada.

Vremenski okviri Tijekom mjeseca travnja ili svibnja 2020.

Osnovna namjena Osposobiti učenike za samoorganiziranje, za snalaženje u prirodi, poticati ih na odgovorno izvršavanje preuzetih zadataka.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Likovni i literarni radovi učenika, zajedničko vrednovanje provedene aktivnosti.

145

Page 146: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Troškovnik Cijena programa i trošak organiziranog autobusnog prijevoza.

Naziv aktivnosti Izvanučionička nastava – Otvoreni dani kemije na PMF-u

Ime i prezime voditelja Maja Medak, Olja Nedić, Milenko Beneš

Razred 3. razredi

Planirani broj učenika 66

Planirani broj sati 6 sati

Ciljevi Popularizacija prirodnih znanosti, poticanje radosti otkrivanja kod učenika, razvijanje sposobnosti promatranja i proučavanja te kulture ponašanja.

Način realizacije Sudjelovanje u radionicama, promatranje izvođenja pokusa, predavanje i sl.

Vremenski okviri svibanj 2020.

Osnovna namjena Pobuditi kod učenika interes za znanost i proučavanje svijeta oko nas, pomoći im u razumijevanju pojava u prirodi, stečene spoznaje primjenjivati u svakodnevnom životu.

Način vrednovanja i Rješavanje listića, izrada plakata.

146

Page 147: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

korištenja rezultata vrednovanja

Naziv i opis aktivnosti Grđevac-Kulturni centar Mato Lovrak

Ime i prezime voditelja Maja Medak, Olja Nedić, Milenko Beneš

Razred 3. a, 3. b, 3. c

Planirani broj učenika 66

Ciljevi Upoznavanje zavičaja, utvrđivanje znanja o zemljopisnim obilježjima, o gospodarstvu i kulturno-povijesnim spomenicima zavičaja. Upoznavanje sa likom i djelom Mate Lovraka.

Način realizacije aktivnosti Plan aktivnosti, određivanje ciljeva i zadaća.

Vremenski okviri Tijekom mjeseca svibnja 2020.

Osnovna namjena Osposobiti učenike za toleranciju, međusobno poštivanje, odgovornost, svijest o očuvanju kulturno-povijesnih spomenika i kulturne baštine.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Iznošenje osobnih iskustava i sređivanje doživljaja.

147

Page 148: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Troškovnik Prema ponudi odabrane agencije.

Naziv i opis aktivnosti TERENSKA NASTAVA – Škola u prirodi – Medvednica - Dom Crvenog križa

Ime i prezime voditelja Maja Medak, Olja Nedić, Milenko Beneš

Razred 3.a, 3.b, 3.c

Planirani broj učenika 66

Ciljevi Upoznavanje i proširivanje znanja o brežuljkastom zavičaju, gospodarstvu, kulturi, prirodnom i životinjskom svijetu. Upoznavanje životne zajednice šume i razumijevanje međusobne povezanosti svih živih bića u životnoj zajednici. Razvijanje ekološke svijesti.

Način realizacije aktivnosti Višednevna terenska nastava – Škola u prirodi (4 dana)

Vremenski okviri Listopad 2019.

Osnovna namjena Upoznati ljepote domovine, kulturno povijesne znamenitosti, međusobno druženje učenika, primijeniti pravila lijepa ponašanja.

148

Page 149: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Stečeno znanje primijeniti na nastavnim satima prirode i društva, tjelesne i zdravstvene kulture, hrvatskoga jezika, sata razrednika...

Troškovnik Prijevoz autobusom, smještaj u Domu Crvenoga križaTroškove snose roditelji učenika.

Naziv aktivnosti Kazališna ili kino predstava, galerije, muzeji

Ime i prezime voditelja Adriana Strmotić, Stella Koncul, Stanka Husarek

Razred 4. razredi

Planirani broj učenika 66

Planirani broj sati 6 sati

Ciljevi Recepcija kazališne predstave, projekcije filma, razlikovanje predstave od filma, pozornice od gledališta te velikog od malog ekrana. Razlikovanje galerije i muzeja od ostalih ustanova.

Način realizacije Posjet kazalištu, kinu, galerijama ili muzeju.

Vremenski okviri rujan 2019.- lipanj 2020.

Osnovna namjena Ostvariti ciljeve nastave medijske kulture. Upoznavanje s radom kulturnih ustanova grada Zagreba.

149

Page 150: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Način vrednovanja usmeno i pisano izražavanje učenika

Način korištenja rezultata vrednovanja

Za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada i određivanje smjernica za praćenje kvalitete nastavnog rada.

Naziv i opis aktivnosti Maksimirski detektivi-Edukativni program Javne ustanove Maksimir

Ime i prezime voditelja Adriana Strmotić, Stella Koncul, Stanka Husarek

Razred 4.razredi

Planirani broj učenika 66

Ciljevi Ova aktivnost uključuje pronalaženje tragova životinja, promatranje i opisivanje njihova kretanja te igru pomoću koje razumijevaju korištenje osjeta mirisa. Izrađuju odljev traga koji odnose sa sobom u učionicu.

Način realizacije aktivnosti Posjet parku Maksimir

Vremenski okviri Tijekom školske godine 2019./2020.

Osnovna namjena Povezati sve viđeno sa sadržajima nastave PiD.

150

Page 151: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Praćenjem sudjelovanja svakog učenika, provjerom kroz nastavu PiD.

Naziv i opis aktivnosti Posjet Parku znanosti

Ime i prezime voditelja Adriana Strmotić, Stella Koncul, Stanka Husarek

Razred 4.razredi

Planirani broj učenika 66

Ciljevi Učenici se kroz edukativni i interaktivni sadržaj upoznaju i istražuju zakonitosti u prirodi te se neposredno upoznaju sa elementima STEM područja.

Način realizacije aktivnosti Posjet Parku Znanosti

Vremenski okviri Tijekom školske godine 2019./2020.

Osnovna namjena Povezati sve viđeno sa sadržajima nastave PiD.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata

Praćenjem sudjelovanja svakog učenika, provjerom kroz nastavu PiD.

151

Page 152: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

vrednovanja

Naziv i opis aktivnosti TERENSKA NASTAVA – Škola u prirodi – Novi Vinodolski

Ime i prezime voditelja Adriana Strmotić, Stella Koncul i Stanka Husarek

Razred 4.a, 4.b, 4.c

Planirani broj učenika 66

Ciljevi Upoznavanje i proširivanje znanja o primorskomzavičaju, gospodarstvu, kulturi, prirodnom i životinjskom svijetu. Upoznavanje životne zajednice mora i priobalja te razumijevanje međusobne povezanosti svih živih bića u životnoj zajednici. Razvijanje ekološke svijesti.

Način realizacije aktivnosti Višednevna terenska nastava – Škola u prirodi (5 dana)

Vremenski okviri Svibanj 2020.

Osnovna namjena Upoznati ljepote domovine, kulturno povijesne znamenitosti, međusobno druženje učenika, primijeniti pravila lijepa ponašanja.

152

Page 153: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Stečeno znanje primijeniti na nastavnim satima prirode i društva, tjelesne i zdravstvene kulture, hrvatskoga jezika, sata razrednika...

Troškovnik Prijevoz autobusom, smještaj u Domu u Novom VinodolskomTroškove snose roditelji učenika.

PREDMETNA NASTAVA

HRVATSKI JEZIK

Naziv i opis aktivnosti Postolar i vrag (Kazalište Trešnja) ILI Poljubit ću je uskoro, možda (kazališna predstava u Dječjemu kazalištu Dubrava)

Ime i prezime voditelja Karla Radić

Razred 6. a i 6. b

Planirani broj učenika 52 učenika

Ciljevi Medijska kultura (prepoznati obilježja kazališta te kazališna izražajna sredstva)Lektira (Šime Storić, Poljubit ću je uskoro, možda)Književnost (razlikovati romane prema tematsko-motivskome sloju)Jezično izražavanje (sažeto prepričati glavne događaje i bitne pojedinosti; prepričati djelo mijenjajući gledište; portretirati likove; opisati otvoreni i zatvoreni prostor; osvijestiti da je pripovjedni tekst dramatiziran) Stvarati i razvijati svijest o trajnome zanimanju za jezik i umjetnost (književnost i dramsku umjetnost); doživljavati i spoznavati te vrednovati umjetnička djela (književna i dramska); komentirati i prosuđivati (idejna i etička stajališta).

153

Page 154: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Vremenski okviri Tijekom 6. razreda školske godine 2019./2020.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Stečeno znanje primijeniti na satu hrvatskoga jezika.

Troškovnik Kazališna ulaznica, povratna tramvajska karta: 50 kuna.Troškove snose roditelji učenika.

Naziv i opis aktivnosti Igrani film (prema programu CineStara Branimir)

Ime i prezime voditelja Karla Radić

Razred 6. a, 6. b

Planirani broj učenika 52 učenika

Ciljevi Medijska kultura – Filmska izražajna sredstva Prepoznati filmska izražajna sredstva u filmu (kadar, plan, kut snimanja) te ih razlikovati.Stvarati i razvijati svijest o trajnome zanimanju za jezik i umjetnost; doživljavati i spoznavati te vrednovati umjetnička djela; komentirati i prosuđivati (idejna i etička stajališta).

Vremenski okviri Tijekom 6. razreda školske godine 2019./2020.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Stečeno znanje primijeniti na satu hrvatskoga jezika.Učenici 6. a i 6. b pisat će pisanu provjeru znanja iz medijske kulture – Hrvatski jezik 6, Profil).

Troškovnik Ulaznica za kinoprojekciju, povratna tramvajska karta: 40 kuna.Troškove snose roditelji učenika.

154

Page 155: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv i opis aktivnosti Ana Frank (kazališna predstava u Kazalištu Trešnja) ili Debela (kazališna predstava u Kazalištu Mala scena) ili Kod kuće je najgore (KNAP)

Ime i prezime voditelja Karla Radić

Razred 8. a, 8. b

Planirani broj učenika 39 učenika

155

Page 156: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Ciljevi Ana Frank (kazališna predstava u Kazalištu Trešnja) Medijska kultura (uočiti obilježja monodrame; razlikovati protagonista i antagonista u dramskome tekstu; uočiti obilježja unutarnjega monologa)Lektira (Dnevnik Ane Frank)Jezično izražavanje (rasprava; problemski članak; životopis; osvrt ili prikaz) Debela (kazališna predstava u Kazalištu Mala scena) ili Medijska kultura (prepoznati obilježja kazališta te kazališna izražajna sredstva)Lektira (Silvija Šesto, Debela)Književnost (razlikovati protagonista i antagonista u dramskome tekstu; uočiti obilježja unutarnjega monologa)Jezično izražavanje (osvijestiti da je pripovjedni tekst dramatiziran; rasprava; problemski članak; osvrt ili prikaz) Stvarati i razvijati svijest o trajnome zanimanju za jezik i umjetnost (književnost i dramsku umjetnost); doživljavati i spoznavati te vrednovati umjetnička djela (književna i dramska); komentirati i prosuđivati (idejna i etička stajališta).Kazališna adaptacija knjige E. Kishona; humoreska, ironičan pogled na svijet, univerzalnost priče, kazališna izražajna sredstva.

Vremenski okviri Tijekom 8. razreda školske godine 2019./2020.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Stečeno znanje primijeniti na satu hrvatskoga jezika.

Troškovnik Kazališna ulaznica, povratna tramvajska karta: 50 kuna.Troškove snose roditelji učenika.

Naziv i opis aktivnosti Posjet HNK

Ime i prezime voditelja Karla Radić

Razred 8. a i 8. b

156

Page 157: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Planirani broj učenika 39 učenika

Ciljevi Medijska kultura (prepoznati obilježja kazališta te kazališna izražajna sredstva).Upoznavanje s poviješću i ustrojem HNK u Zagrebu. Stvarati i razvijati svijest o trajnome zanimanju za dramsku umjetnost; doživljavati i spoznavati te vrednovati umjetnička djela (književna i dramska); komentirati i prosuđivati (idejna i etička stajališta).

Vremenski okviri Tijekom 8. razreda školske godine 2019./2020.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Stečeno znanje primijeniti na satu hrvatskoga jezika.

Troškovnik Ulaznica 15 kn i povratna tramvajska kartaTroškove snose roditelji učenika.

Naziv i opis aktivnosti Posjet Interliberu

Ime i prezime voditelja Karla Radić

Razred 8. a i 8. b

Planirani broj učenika 10 učenika (po pet učenika iz svakoga osmoga razreda)

Ciljevi Poticati kulturu čitanja; stvarati i razvijati svijest o trajnome zanimanju za jezik i umjetnost (književnost, lektiru, likovnu

157

Page 158: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

umjetnost…); doživljavati i spoznavati te vrednovati umjetnička djela; komentirati i prosuđivati (etička i idejna stajališta).

Vremenski okviri studeni 2019.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Stečeno znanje primijeniti na satu hrvatskoga jezika (lektire, književnosti i jezičnoga izražavanja).

Troškovnik Povratna tramvajska karta. Troškove snose roditelji učenika.

Naziv i opis aktivnosti Razgovor s nagrađenim književnikom/com u Knjižnici Marin Držić – Na Trnju s zvijezdama

Ime i prezime voditelja Karla Radić

Razred 6. a, 6. b

Planirani broj učenika 52 učenika

Ciljevi Upoznati spisatelja/icu te život i djelovanje. Stvarati i razvijati svijest o trajnome zanimanju za jezik i umjetnost (književnost, lektiru, likovnu umjetnost…); doživljavati i spoznavati te vrednovati umjetnička djela; komentirati i prosuđivati (etička i

158

Page 159: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

idejna stajališta).

Vremenski okviri Tijekom nastavne godine 2019./2020.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Stečeno znanje primijeniti na Satu razrednika, književnosti, lektire i medijske kulture.

Troškovnik Nema troškova.

Naziv i opis aktivnosti Jules Verne, 20 000 milja pod morem (kazališna predstava u Dječjemu kazalištu Dubrava)

Ime i prezime voditelja Ivana Ladika

Razred 5. a i 5. c

Planirani broj učenika 36

Ciljevi Medijska kultura – Kazalište - uočiti suprotstavljene likove, prepoznati kazališna izražajna sredstva u predstavi (govor, glumu, scenografiju, kostimografiju, rasvjetu)- stvarati i razvijati svijest o trajnome zanimanju za jezik i umjetnost (književnost i dramsku umjetnost); doživljavati i spoznavati te vrednovati umjetnička djela (književna i dramska); komentirati i

159

Page 160: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

prosuđivati (idejna i etička stajališta)

Vremenski okviri Tijekom prvoga polugodišta 5. razreda školske godine 2019./2020.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Stečeno znanje primijeniti na Satu razrednice, medijske kulture, književnosti i lektire.

Troškovnik Prijevoz, ulaznica: oko 50 kuna.Troškove snose roditelji učenika.

Naziv i opis aktivnosti Animirani film (prema programu CineStara Branimir)

Ime i prezime voditelja Ivana Ladika

Razred 5. a i 5. c

Planirani broj učenika 36

Ciljevi Medijska kultura – Animirani film- prepoznati osnovna obilježja animiranoga filma; razlikovati crtani film od lutkarskoga filma- stvarati i razvijati svijest o trajnome zanimanju za jezik i umjetnost; doživljavati i spoznavati te vrednovati umjetnička djela; komentirati i prosuđivati (idejna i etička stajališta)

160

Page 161: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Vremenski okviri Tijekom prvoga polugodišta 5. razreda školske godine 2019./2020.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Stečeno znanje primijeniti na Satu razrednice, medijske kulture, književnosti i lektire.

Troškovnik Povratna tramvajska karta, ulaznica: oko 30 kuna.Troškove snose roditelji učenika.

Naziv i opis aktivnosti Igrani film (prema programu CineStara Branimir)

Ime i prezime voditelja Ivana Ladika

Razred 7. a i 7. b

Planirani broj učenika 44

Ciljevi Medijska kultura – Igrani film- prepoznati i objasniti obilježja igranoga filma i filmske priče; uočiti ideju te odnose među likovima i filmska izražajna sredstva- stvarati i razvijati svijest o trajnome zanimanju za jezik i umjetnost; doživljavati i spoznavati te vrednovati umjetnička djela; komentirati i prosuđivati (idejna i etička stajališta)

161

Page 162: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Vremenski okviri Tijekom prvoga polugodišta 7. razreda školske godine 2019./2020.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Stečeno znanje primijeniti na Satu razrednica, medijske kulture, književnosti i lektire.

Troškovnik Povratna tramvajska karta, ulaznica: oko 30 kuna.Troškove snose roditelji učenika.

Naziv i opis aktivnosti Dubravko Jelačić Bužimski, Sportski život letećeg Martina ili Paško Vukasović, Huligan (kazališna predstava u Kazalištu Mala

Scena)

Ime i prezime voditelja Ivana Ladika

Razred 7. a i 7. b

Planirani broj učenika 44

Ciljevi Književnost i medijska kultura – Dramske vrste- razlikovati komediju, tragediju i dramu u užem smislu riječi;uočiti dramski prizor- stvarati i razvijati svijest o trajnome zanimanju za jezik i umjetnost (književnost i dramsku umjetnost) ; doživljavati i spoznavati te vrednovati umjetnička djela (književna i dramska); komentirati i prosuđivati (idejna i etička stajališta)

162

Page 163: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Vremenski okviri Tijekom drugoga polugodišta 7. razreda školske godine 2019./202o.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Stečeno znanje primijeniti na Satu razrednica, medijske kulture, književnosti i lektire.

Troškovnik Prijevoz, ulaznica: oko 50 kuna.Troškove snose roditelji učenika.

Naziv i opis aktivnosti Posjet Interliberu 2019.

Ime i prezime voditelja Ivana Ladika, prof. hrv. j.

Razred 7. a i 7. b

Planirani broj učenika 20 učenika (10 učenika iz 7. a i 7. b)

Ciljevi Stvarati i razvijati svijest o trajnome zanimanju za jezik i umjetnost (književnost, lektiru, likovnu umjetnost…); doživljavati i spoznavati te vrednovati umjetnička djela; komentirati i prosuđivati (etička i idejna stajališta).

Vremenski okviri studeni 2019.

Način vrednovanja i način Stečeno znanje primijeniti na Satu razrednica, lektire, književnosti i medijske kulture.

163

Page 164: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

korištenja rezultata vrednovanja

Troškovnik Povratna tramvajska karta: 8 kuna. Troškove snose roditelji učenika.

Naziv i opis aktivnosti Susret sa spisateljicom Nadom Mihaljević – suradnja sa školskom knjižničarkom Marijom Grgurić

Ime i prezime voditelja Ivana Ladika

Razred 5. a, 5. b i 5. c te 7. a i 7. b

Planirani broj učenika 100

Ciljevi Upoznati spisateljicu te njezin život i djelovanje. Stvarati i razvijati svijest o trajnome zanimanju za jezik i umjetnost (književnost, lektiru, likovnu umjetnost…); doživljavati i spoznavati te vrednovati umjetnička djela; komentirati i prosuđivati (etička i idejna stajališta).

Vremenski okviri Tijekom školske godine 2019./2020.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata

Stečeno znanje primijeniti na Satu razrednica, književnosti, lektire i medijske kulture.

164

Page 165: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

vrednovanja

Troškovnik Nema troškova.

* Nada Mihaljević (1968., Zagreb), članica je Hrvatskoga društva književnika za djecu i mlade – Kluba prvih pisaca. Zaposlena je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Za roman Anđeo plišanih igračaka dobila je Nagradu Grigor Vitez. Za pisanje romana za mlade Vrt plavog božura dobila je tromjesečnu potporu Ministarstva kulture.Objavljuje kratke priče u raznim književnim časopisima (Dubrovnik, Kolo, Ubiq, Književna Rijeka, Hrvatsko zagorje, Riječi), zbirkama (Ekran priče, Susret riječi, Priče za laku noć), priče za djecu na HR u okviru emisije Priča za laku noć te romane za djecu (Gospodar šećera, 2007., Junaci prašnjavog tornja, 2008., Zmajev zagrljaj, 2010., Anđeo plišanih igračaka, 2013.).

Naziv i opis aktivnosti Drugačija interpretacija lektire – suradnja s Gradskom knjižnicom Marina Držića

Ime i prezime voditelja Ivana Ladika

Razred 5. a i 5. c

Planirani broj učenika 36

Ciljevi Stvarati i razvijati svijest o trajnome zanimanju za jezik i umjetnost (književnost, lektiru, likovnu umjetnost…); doživljavati i spoznavati te vrednovati umjetnička djela; razvijati interpretativno čitanje; razvijati literarno komunikacijska iskustva i sposobnosti; razvijati

165

Page 166: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

jezičnu kreativnost i stvaralačko mišljenje na sadržajnome sloju teksta; komentirati i prosuđivati (etička i idejna stajališta).

Vremenski okviri Tijekom školske godine 2019./2020.; ovisno o programu Dječje knjižnice Marina Držića.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Stečeno znanje primijeniti na Satu razrednice, lektire, književnosti i medijske kulture.

TroškovnikNema troškova.

Naziv i opis aktivnosti Drugačija interpretacija lektire – suradnja s Dječjom knjižnicom Marina Držića

Ime i prezime voditelja Ivana Ladika

Razred 7. a i 7. b

Planirani broj učenika 44

Ciljevi Stvarati i razvijati svijest o trajnome zanimanju za jezik i umjetnost (književnost, lektiru, likovnu umjetnost…); doživljavati i spoznavati te vrednovati umjetnička djela; razvijati interpretativno čitanje; razvijati literarno komunikacijska iskustva i sposobnosti; razvijati jezičnu kreativnost i stvaralačko mišljenje na sadržajnome sloju teksta; komentirati i prosuđivati (etička i idejna stajališta).

Vremenski okviri Tijekom školske godine 2019./2020.; ovisno o programu Dječje knjižnice Marina Držića.

166

Page 167: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Stečeno znanje primijeniti na Satu razrednica, lektire, književnosti i medijske kulture.

Troškovnik Nema troškova.

Naziv i opis aktivnosti Knjižnica (Knjižna građa) – medijska kultura

Ime i prezime voditelja Ivana Ladika

Razred 7. a i 7. b

Planirani broj učenika 44

Ciljevi Medijska kultura – KnjižnicaKljučni pojam: knjižna građa.- samostalno se služiti referentnom zbirkom: rječnikom,enciklopedijom i pravopisom

Vremenski okviri Tijekom školske godine 2019./2020.; ovisno o programu Dječje knjižnice Marina Držića.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Stečeno znanje primijeniti na Satu razrednica, medijske kulture, književnosti i lektire.

167

Page 168: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Troškovnik Nema troškova.

GEOGRAFIJA

Naziv i opis aktivnosti Izvanučionička nastava – posjet Tehničkom muzeju (planetarij)

Ime i prezime voditelja Dijana Kozarić

Razred 5. razredi

Planirani broj učenika 54

Ciljevi Upoznavanje s radom planetarija, astronomijom kao znanosti i osnovnim astronomskim pomagalima; međusobno druženje, primjena pravila lijepog ponašanja.

Način realizacije aktivnosti Posjet Tehničkom muzeju - planetarij, slušanje predavanja i uporaba teleskopa.

168

Page 169: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Vremenski okviri Tijekom 1. polugodišta nastavne godine 2019./2020. (listopad)

Osnovna namjena Ostvariti ciljeve nastave geografije. Primijeniti geografsko načelo zornosti; povezati viđeno s nastavnim sadržajima.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Praćenje učenika, uređenje panoa s fotografijama s izleta, prepričavanje dojmova, opisivanje…

Troškovnik Javni gradski prijevoz, ulaznica za posjet muzejuTroškove snose roditelji učenika.

Naziv i opis aktivnosti Izvanučionička nastava – posjet Etnografskom muzeju

Ime i prezime voditelja Dijana Kozarić

Razred 6. razredi

Planirani broj učenika 48

Ciljevi Razvijati kompetencije poput analize, istraživanja i evaluacije, upoznati svjetske kulture i kulturne različitosti te razvijati kritičko mišljenje i kreativnost. Predstaviti zbirke braće Seljan i Dragutina Lermana.

Način realizacije aktivnosti Razgled stalnog postava Etnografskog muzeja u Zagrebu, s posebnim osvrtom na Odjel vaneuropskih kultura.Diskusija i likovna radionica na temu izrade tradicionalnih maski.

Vremenski okviri Početak drugog polugodišta nastavne godine 2019./2020.

169

Page 170: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Osnovna namjena Povezati viđeno s nastavnim sadržajem. Korelacija s drugim predmetima; povijest, glazbena i likovna kultura. Upoznati se s običajima i načinom života drugih kultura i analitički uspoređivati i argumentirano diskutirati.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Radni listići, izrada panoa s fotografijama i referati.

Troškovnik Javni gradski prijevoz. Ulaznica za posjet muzeju.

Naziv i opis aktivnosti Izvanučionička nastava - posjet Hrvatskom prirodoslovnom muzeju u Zagrebu

Ime i prezime voditelja Dijana Kozarić

Razred 7. razredi

Planirani broj učenika 43

Ciljevi Posjetiti Prirodoslovni muzej u Zagrebu, pod stručnim vodstvom razgledati stalni postav muzeja, s posebnim osvrtom na Mineraloško petrografski i Zoološki odjel. Razvijati suradnički i prijateljski odnos među učenicima.

Način realizacije aktivnosti Izvanučionička nastava – posjet muzeju, predavanja i radionice u Muzeju.

Vremenski okviri listopad, studeni 2019. godine

Osnovna namjena Povezati viđeno s nastavnim sadržajem. Upoznati se s geološkom građom Zemlje, uživo vidjeti primjerke stijena i minerala, te

170

Page 171: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

prepariranih izložaka životinja iz različitih klimatskih i geografskih areala. Spoznati veliku i bogatu bioraznolikost Europe. Uočiti pojave i procese: nalazišta ruda i minerala (s obzirom na reljefnu podlogu), migracije i prilagodbe životinja; osvijestiti važnost ekologije i zaštite prirode (u različitim kategorijama: nacionalni parkovi i parkovi prirode, posebni rezervati, endemi i ugrožene vrste).

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Praćenje učenika, uređenje panoa s fotografijama, prepričavanje dojmova, opisivanje.Kompletiranje slike o učenikovu ponašanju, stjecanju znanja i primjeni stečenog.

Troškovnik Javni gradski prijevoz, ulaznica za posjet muzeju.

Naziv i opis aktivnosti Orijentacija – izvanučionička nastava

Ime i prezime voditelja Dijana Kozarić

Razred 8. razredi

Planirani broj učenika 48

Ciljevi Orijentirati se u prirodi, odrediti glavne i sporedne strane svijeta na različitim geografskim kartama. Upoznati tehnička pomagala pri orijentaciji (kompas, topografska karta, kurvimetar, GPS). Određivati, mjeriti i očitavati potrebne elemente: azimut, nadmorsku visinu i geografske koordinate.

Način realizacije aktivnosti Kraći terenski izlazak na školsko igralište i obilazak spomenika 16. meridijanu u Zagrebu. Rad u skupinama, podjela zadataka. 2 školska sata.

Vremenski okviri Prvo polugodište nastavne godine 2019./2020. (listopad)

Osnovna namjena Poticati i razvijati sposobnosti promatranja i uočavanja orijentira u prostoru. Osposobiti učenike za orijentaciju u prirodi. Naglasiti važnost orijentacije u svakodnevnome životu; primijeniti znanja

171

Page 172: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

korištenjem pomagala – geografskih karata, kompasa, GPS-a.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Praćenje učenika u zalaganju. Zajedničko ponavljanje gradiva i priprema za pismenu provjeru znanja.

Troškovnik Nema troškova.

POVIJEST

Naziv i opis aktivnosti Posjet Arheološkom muzeju

Ime i prezime voditelja Ivan Tomašević

Razred 5.

Planirani broj učenika 40

Ciljevi Upoznavanje sa povijesnim događajima i osobama važnim za povijesni razvoj svjetske i europske povijesti. Ukazati na izuzetnu bogatu materijalnu, kulturnu i svjetsku baštinu, kao rezultata dugog i značajnog povijesnog kontinuiteta.

Način realizacije aktivnosti U sklopu posjeta muzeju upoznati se sa postavkama i zbirkama muzeja, uz izlaganje i vodstvo kustosa muzeja. Postavljati kritička pitanja vezana uz sadržaje izlaganja djelatnika i stručnih suradnika muzeja.

Vremenski okviri Tijekom nastavne godine.

172

Page 173: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Osnovna namjena Poticati učenike za proučavanje izrazito bogate kulturne i svjetske baštine, poticati učenike na samostalni istraživački rad i proučavanje lokalne i zavičajne povijesti.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Naučeno primijeniti na satovima nastave povijesti te u svakodnevnom životu. Zajednička analiza i kritički osvrt. Prema dogovoru s učenicima, moguća je i izrada Power Point prezentacija i plakata kao načina dokumentiranja i opservacije vezane uz postav muzeja.

Troškovnik Javni gradski prijevoz ili organizirani prijevoz autobusom. Ulaznica za posjet muzeju. Plaćanje stručnog vodstva (ukoliko je potrebno).

Naziv i opis aktivnosti Posjet Novim Dvorima

Ime i prezime voditelja Ivan Tomašević, Ivana Ladika, Ivana Sekulić, Marjan Marangunić

Razred 7.

Planirani broj učenika 45

Ciljevi Upoznavanje sa povijesnim događajima i osobama važnim za povijesni razvoj svjetske i europske povijesti. Ukazati na izuzetnu bogatu materijalnu, kulturnu i svjetsku baštinu, kao rezultata dugog i značajnog povijesnog kontinuiteta.

Način realizacije aktivnosti Upoznati se sa kulturnim i povijesnim dobrom grada Zaprešića, uz izlaganje i vodstvo profesora povijesti. Postavljati pitanja vezana uz sadržaje izlaganja profesora.

Vremenski okviri Tijekom nastavne godine.

Osnovna namjena Poticati učenike za proučavanje izrazito bogate kulturne i svjetske baštine, poticati učenike na samostalni istraživački rad. Istaknuti važnost ovog kulturnog i povijesnog dobra grada Zaprešića.

173

Page 174: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Naučeno primijeniti na satovima nastave povijesti te u svakodnevnom životu. Zajednička analiza i kritički osvrt. Prema dogovoru s učenicima, moguća je i izrada Power Point prezentacija i plakata kao načina dokumentiranja i opservacije vezane uz postav muzeja.

Troškovnik Javni gradski prijevoz ili organizirani prijevoz autobusom. Ulaznica za posjet muzeju. Plaćanje stručnog vodstva (ukoliko je potrebno).

Naziv i opis aktivnosti Posjet Hrvatskom povijesnom muzeju

Ime i prezime voditelja Ivan Tomašević, Adriana Bogdanović, Karmen Hakenberg

Razred 8.

Planirani broj učenika 39

Ciljevi Upoznavanje sa povijesnim događajima i osobama važnim za povijesni razvoj svjetske i europske povijesti. Ukazati na izuzetnu bogatu materijalnu, kulturnu i svjetsku baštinu, kao rezultata dugog i značajnog povijesnog kontinuiteta.

Način realizacije aktivnosti U sklopu posjeta muzeju upoznati se sa postavkama i zbirkama muzeja, uz izlaganje i vodstvo kustosa muzeja. Postavljati kritička pitanja vezana uz sadržaje izlaganja djelatnika i stručnih suradnika muzeja.

Vremenski okviri Tijekom nastavne godine.

Osnovna namjena Poticati učenike za proučavanje izrazito bogate kulturne i svjetske baštine, poticati učenike na samostalni istraživački rad.

Način vrednovanja i način Naučeno primijeniti na satovima nastave povijesti te u

174

Page 175: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

korištenja rezultata vrednovanja

svakodnevnom životu. Zajednička analiza i kritički osvrt. Prema dogovoru s učenicima, moguća je i izrada Power Point prezentacija i plakata kao načina dokumentiranja i opservacije vezane uz postav muzeja.

Troškovnik Javni gradski prijevoz ili organizirani prijevoz autobusom. Ulaznica za posjet muzeju. Plaćanje stručnog vodstva (ukoliko je potrebno).

Naziv i opis aktivnosti Posjet Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti

Ime i prezime voditelja Ivan Tomašević, Ana Janković, Alen Šterpin

Razred 6.

Planirani broj učenika 51

Ciljevi Upoznavanje sa povijesnim događajima i osobama važnim za povijesni razvoj hrvatske i svjetske povijesti. Ukazati na izuzetnu bogatu materijalnu, kulturnu i svjetsku baštinu, kao rezultata dugog i značajnog povijesnog kontinuiteta.

Način realizacije aktivnosti U sklopu posjeta Akademiji upoznati se sa njenim stalnim postavom, uz izlaganje i stručno vodstvo. Postavljati kritička pitanja vezana uz sadržaje izlaganja djelatnika i stručnih suradnika.

Vremenski okviri Tijekom nastavne godine.

Osnovna namjena Poticati učenike za proučavanje izrazito bogate kulturne i svjetske baštine, poticati učenike na samostalni istraživački rad.

175

Page 176: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Naučeno primijeniti na satovima nastave povijesti te u svakodnevnom životu. Zajednička analiza i kritički osvrt. Prema dogovoru s učenicima, moguća je i izrada Power Point prezentacija i plakata kao načina dokumentiranja i opservacije vezane uz postav muzeja.

Troškovnik Javni gradski prijevoz ili organizirani prijevoz autobusom. Ulaznica za posjet muzeju. Plaćanje stručnog vodstva (ukoliko je potrebno).

Naziv i opis aktivnosti Vukovar – dvodnevna terenska nastavaProjekt Posjet učenika osmih razreda Vukovaru

Ime i prezime voditelja Ivan Tomašević, Adriana Bogdanović, Karmen Hakenberg

Razred 8.

Planirani broj učenika 39

Ciljevi Povezati viđeno s nastavnim sadržajima osmoga razreda (povijesti, geografije, hrvatskoga jezika, Sata razrednice…).

Vremenski okviri Tijekom nastavne godine.

Osnovna namjena Upoznati ljepote domovine, geografska obilježja, kulturnopovijesne znamenitosti, jezične značajke; međusobno druženje učenika; primijeniti pravila lijepa ponašanja.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata

Stečeno znanje primijeniti na Satu razrednika osmih razreda te na nastavnim satovima osmoga razreda (povijesti, engleskog jezika,

176

Page 177: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

vrednovanja matermatike…). Urediti pano fotografijama.

Troškovnik Prijevoz autobusom, smještaj, ulaznice, stručno vodstvo.Troškove snosi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (Javna ustanova Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar).

FIZIKA

Naziv i opis aktivnosti Izvanučionička nastava – Posjet Tehničkom muzeju (stalni postav, kabinet Nikole Tesle,rudnik)

Ime i prezime voditelja Karmen Hakenberg, Adriana Bogdanović

Razred 8. a, 8. b

Planirani broj učenika 39

Ciljevi Upoznati važnost vatrogastva, rudarstva, nafte, transformacije energije, života i rada Nikole Tesle, prometa i osnova poljodjelstva.

Vremenski okviri Listopad

Osnovna namjena Razvijanje radoznalosti i interesa za svijet koji nas okružuje.

Popularizirati tehniku i znanost.

Način vrednovanja Izrada i prezentacija plakata.Vrjednovanje po kriterijima

177

Page 178: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

aktivnosti vrjednovanja postera i plakata.

I. Tehnička izvedba1. Čitljivost2. Materijali3. Ukupni vizualni dojam2. Sadržaj1. Naslov 2. Autori 3. Cilj rada/ Uvod/ Sažetak/4. Strukturiranje

3. Interakcije, originalnost sadržajaRazviti interes za bavljenje tehnikom i znanošću.

Način korištenja rezultata aktivnosti

Kod zaključne ocijene jedan je od elemenata.

Troškovnik Cijene ulaznica i autobusne karte.

Naziv i opis aktivnosti Posjet Hiši eksperimentov u Ljubljani uz prezentaciju pokusa i samostalno izvođenje eksperimenata - svibanj

Ime i prezime voditelja Karmen Hakenberg, Adriana Bogdanović

Razred 8. a, 8. b

Planirani broj učenika 39

Ciljevi Kroz igru otkriti mnoge znanstvene istine.

Vremenski okviri svibanj 2020.

Osnovna namjena Razvijanje radoznalosti i interesa za svijet koji ih okružuje.

Popularizirati tehniku i znanost.

Način vrednovanja Izrada i prezentacija plakata. Vrjednovanje po kriterijima vrjednovanja postera i plakata.

178

Page 179: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

aktivnosti I. Tehnička izvedba1. Čitljivost2. Materijali3. Ukupni vizualni dojam2. Sadržaj1. Naslov 2. Autori 3. Cilj rada/ Uvod/ Sažetak/4. Strukturiranje3. Interakcije, originalnost sadržajaRazviti interes za bavljenje tehnikom i znanošću.

Način korištenja rezultata aktivnosti

Kod zaključne ocijene jedan je od elemenata.

Troškovnik Cijene ulaznica i autobusne karte.

KEMIJA I BIOLOGIJA

Naziv i opis aktivnosti Izvanučionička nastava –odlazak na PMF (Noć biologije, Dan otvorenih vrata kemije)

Znanstveni piknik /Dani otvorenih vrata Instituta R. Bošković/

Posjet muzeju/izložbi/ radionicama i sl. u okviru Dana znanosti ili nekog drugog događanja

Posjet Zoološkom vrtu/ Botaničkom vrtu

Ime i prezime voditelja Mirjana Savičić, prof. biologije, Zrinka Knezović

, mag. educ. biol. et chem.

Razred 5., 6., 7., 8. razred

Planirani broj učenika -ovisno o interesu

Ciljevi -popularizacija prirodnih znanosti

-profesionalna orijentacija

-produbiti znanja stečena na nastavi

-korištenje izvorne stvarnosti u poučavanju

-poticati kod učenika radost otkrivanja

-razvijanje kvalitetnih odnosa unutar odgojno-obrazovne skupine

179

Page 180: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

-razvijati sposobnost promatranja i proučavanja

-razvijanje kulture ponašanja

Vremenski okviri 2019. -2020. godina

Osnovna namjena -razvijanje suradničkih odnosa

-omogućiti učenicima korištenje navedenih znanja u nastavi

-primjena naučenog u svakodnevnom životu

Način realizacije

-sudjelovanje u radionicama i kvizovima znanja

-predavanja profesora

-promatranje

-bilježenje

-samostalno izvođenje pokusa

Način vrednovanja i korištenja rezultata vrednovanja

-zajednička analiza i kritički osvrt

-refleksija učenika (ankete) i analiza njihovih rezultata u svrhu unaprijeđivanja kvalitete rada

Troškovnik -javni gradski prijevoz

GLAZBENA KULTURA

Naziv i opis aktivnosti Posjeti koncertnim događanjima

Ime i prezime voditelja Ana Janković

Razred 4. – 8.

Planirani broj učenika 40

Ciljevi Omogućiti učenicima posjet koncertnim događanjima tijekom školske godine u društvu svojih prijatelja i profesora. Proširenje znanja temeljenog na onom stečenom, kroz nastavu glazbe. Glazbeni doživljaj u velikoj koncertnoj dvorani uz profesionalni orkestar. Stvaranje glazbene publike koja će slušanjem učiti cijeniti

180

Page 181: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

umjetničke vrijednosti klasične glazbe i uživati u njoj.Način realizacije aktivnosti Posjet koncertnim događanjima.

Vremenski okviri Jednom tijekom školske godine.

Osnovna namjena Poticati učenike da budu sudionici kulturnih, koncertnih, kazališnih i muzejskih događanja te da postanu bogatije, obrazovanije, plemenitije, zadovoljnije i sretnije osobe.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Nakon posjeta koncertu, učenici mogu napisati izvještaj o koncertu (naziv koncerta, program, glazbene sastavnice koje su čuli, svoj osobni doživljaj)Učenici demonstriraju ostalim učenicima svoje iskustvo i doživljaj koncerta, uspoređuju glazbene sastavnice usvojene na satu glazbene kulture s glazbenim doživljajem u koncertnoj dvorani.

Troškovnik Troškove ulaznica snose roditelji učenika. Mogući su, između ostalog, posjeti koncertnim događanjima prema programu Ciklusa hrvatske glazbene mladeži.

VJERONAUK

Naziv i opis aktivnosti Posjet crkvi Svete Obitelji

Ime i prezime voditelja Marijana Dodik

Razred 3. a, 3. b i 3. c

Planirani broj učenika 51

Ciljevi Razvijati osjećaj za sakralna i sveta mjesta.

Način realizacije aktivnosti Posjet crkvi uz predavanje.

181

Page 182: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Vremenski okviri Tijekom školske godine.

Osnovna namjena Upoznati unutrašnjost i povijest župne crkve.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Provjera koliko je učenik zapamtio od onoga što mu se ponudilo.Rezultati vrednovanja koristit će se za unaprijeđenje daljnjeg rada.

Troškovnik Nema troškova

Naziv i opis aktivnosti Posjet Džamiji

Ime i prezime voditelja Č. s. Radmila Ilinović, Marijana Dodik

Razred 5. a, 5. b, 5. c

Planirani broj učenika 42

Ciljevi Upoznati i naučiti poštivati druge religije.

Način realizacije aktivnosti Posjet džamiji uz stručno vodstvo (islamski vjeroučitelj).

Vremenski okviri tijekom školske godine 2019./2020.

Osnovna namjena Obilazak džamije, islamske bogomolje.

Način vrednovanja i način Provjera koliko je učenik zapamtio od onoga što mu se ponudilo.Rezultati vrednovanja koristit će se za unaprijeđenje daljnjeg rada.

182

Page 183: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

korištenja rezultata vrednovanja

Troškovnik Nema troškova

Naziv i opis aktivnosti Posjet sinagogi

Ime i prezime voditelja Č. s. Radmila Ilinović, Marijana Dodik

Razred 5. a, 5. b i 5. c

Planirani broj učenika 42

Ciljevi Upoznati i naučiti poštivati druge religije.

Način realizacije aktivnosti Posjet sinagogi uz stručno vodstvo (židovski svećenik – rabin)

Vremenski okviri tijekom školske godine 2019./2020.

Osnovna namjena Obilazak i upoznavanje sinagoge i židovske religije kao temelja triju monoteističkih religija.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Provjera koliko je učenik zapamtio od onoga što mu se ponudilo.Rezultati vrednovanja koristit će se za unaprijeđenje daljnjeg rada.

Troškovnik Nema troškova

183

Page 184: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv i opis aktivnosti Pobožnost križnog puta

Ime i prezime voditelja Č.s. Radmila Ilinović

Razred Zainteresirani učenici iz 5,6,7,8

Planirani broj učenika 10

Ciljevi Upoznati i njegovati pobožnost križnog puta

Način realizacije aktivnosti Odlazak u župnu crkvu i predvođenje križnog puta.

Vremenski okviri Korizma 2020.

Osnovna namjena Uvidjeti važnost usklađivanja uvjerenja i konkretnog djelovanja.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Naučeno primijeniti u svakodnevnom životu.

Troškovnik Nema troškova.

184

Page 185: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv i opis aktivnosti Posjet Muzeju bl. Alojzija Stepinca

Ime i prezime voditelja Č.s. Radmila Ilinović

Razred 8. a, 8. b

Planirani broj učenika 26

Ciljevi Upoznati lik i djelo bl. Alojzija Stepinca

Način realizacije aktivnosti Odlazak u Muzej bl. Alojzija Stepinca

Vremenski okviri travanj/svibanj 2020.

Osnovna namjena Produbiti stečeno znanje

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Zajednička analiza i osvrt.

Troškovnik Troškovi prijevoza

185

Page 186: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

TERENSKA MEĐUPREDMETNA

Naziv i opis aktivnosti Novi Vinodolski – trodnevna terenska nastava

Ime i prezime voditelja Lucija Krpan/Dijana Kozarić, Gordan Jurković, Zrinka Knezović

Razred 5.a, 5.b, 5.c

Planirani broj učenika 53

Ciljevi - povezati viđeno s nastavnim sadržajima petoga razreda (Geografije, Prirode, Matematike, Tjelesne i zdravstvene kulture, Hrvatskoga jezika, Sata razrednika)

Vremenski okviri svibanj 2019. godine.

Osnovna namjena - upoznati ljepote domovine, geografska obilježja, kulturno-povijesne znamenitosti, jezične značajke; međusobno druženje učenika, primijeniti pravila lijepa ponašanja

Način vrednovanja i korištenja rezultata vrednovanja

- urediti pano fotografijama- utvrditi i proširiti nastavno gradivo

Troškovnik - prijevoz autobusom, smještaj u hostelu, ulaznice, stručno vodstvo- troškove trodnevne terenske nastave u cijelosti snose roditelji učenika

186

Page 187: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv i opis aktivnosti Posjet Arheološkom parku Andautonija u Ščitarjevu

Ime i prezime voditelja Lucija Krpan/Dijana Kozarić, Gordan Jurković, Zrinka Knezović

Razred 5.a, 5.b, 5.c

Planirani broj učenika 53

Ciljevi - povezati viđeno s nastavnim sadržajima petoga razreda (Geografije, Prirode, Matematike, Tjelesne i zdravstvene kulture, Hrvatskoga jezika, Sata razrednika)

- sudjelovati u radionici- učiti istražujući

Vremenski okviri - listopad 2019. godine.

Osnovna namjena - upoznati ljepote domovine, geografska obilježja, kulturno-povijesne znamenitosti, međusobno druženje učenika, primijeniti pravila lijepa ponašanja

Način vrednovanja i korištenja rezultata vrednovanja

- urediti pano fotografijama- utvrditi i proširiti nastavno gradivo

Troškovnik - ulaznice u park, ulaznice za radionicu- troškovi prijevoza

187

Page 188: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv aktivnosti Plitvička jezera – jednodnevna terenska nastava

Ime i prezime voditelja Ana Janković (razrednica 6.b) i Alen Šterpin (razrednik 6.a)

Razredi 6.a i 6.b

Planirani broj učenika 51

Ciljevi Povezati viđeno s nastavnim sadržajima šestog razreda (geografije, povijesti, prirode, tjelesne i zdravstvene kulture, hrvatskoga jezika, sata razrednika…)

Vremenski okviri Jednodnevna terenska nastava – svibanj 2020. godine.

Osnovna namjena Upoznati ljepote domovine, geografska obilježja, kulturnopovijesneznamenitosti, jezične značajke; međusobno druženje učenika, primijeniti pravila lijepa ponašanja.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Stečeno znanje primijeniti na nastavnim satima geografije, povijesti, prirode, hrvatskoga jezika, sata razrednika...

Troškovnik Prijevoz autobusom, stručno vodstvo, ulaznice. Troškove snose roditelji učenika.

188

Page 189: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv i opis aktivnosti Radionica 3 – Korak naprijed (stereotipi i predrasude, socijalna inkluzija) – interdisciplinarna terenska nastava u Edukacijskome centru Hrvatskoga Crvenog križa – poludnevna terenska nastava

Ime i prezime voditelja Ivana Ladika, razrednica 7. aIvana Sekulić, razrednica 7. b

Razred 7. a i 7. b

Planirani broj učenika 44

Ciljevi Kroz igru, iskustveno učenje i učenje otkrivanjem potaknuti učenike na upoznavanje neposredne životne stvarnosti; praktično usvajanje humanih vrednota, pomaganje potrebitima, prihvaćanje različitosti, očuvanje zdravlja i života ljudi i njihovog okoliša; kreativnost, snalažljivost; timski rad - stvaranje veće kohezije i kvalitetnijih odnosa unutar skupine.

Vremenski okviri Tijekom drugoga polugodišta 7. razreda školske godine 2019./2020.

Osnovna namjena Upoznati se s povijesti i djelovanjem HCK-a te primijeniti stečene spoznaje s radionice Korak naprijed (stereotipi i predrasude, socijalna inkluzija).

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Stečeno znanje primijeniti na Satu razrednica 7. a i 7. b te na nastavnim satima sedmoga razreda. Urediti pano fotografijama.

Troškovnik Radionica u Edukacijskome centru Hrvatskoga Crvenog križa je besplatna. Povratna tramvajska karta: 8 kuna.Troškove snose roditelji učenika.

189

Page 190: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv i opis aktivnosti Avanturističko izletište Šervudska šuma – jednodnevna terenska nastava

Ime i prezime voditelja Ivana Ladika, razrednica 7. aIvana Sekulić, razrednica 7. b

Razred 7. a i 7. b

Planirani broj učenika 44

Ciljevi Povezati viđeno s nastavnim sadržajima sedmoga razreda (Sata razrednica 7. a i 7. b, tjelesne i zdravstvene kulture, fizike i dr.).

Vremenski okviri U svibnju 2020.

Osnovna namjena Razvijati i unaprijediti motoričke sposobnosti; međusobno druženje učenika; primijeniti pravila lijepa ponašanja.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Stečeno znanje primijeniti na Satu razrednica 7. a i 7. b te na nastavnim satima sedmoga razreda (primjerice, tjelesne i zdravstvene kulture, fizike i dr.). Urediti pano fotografijama.

Troškovnik Prijevoz autobusom, ulaznice, stručno vodstvo.Troškove snose roditelji učenika.

190

Page 191: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv i opis aktivnosti Park prirode Papuk – jednodnevna terenska nastava

Ime i prezime voditelja Ivana Ladika, razrednica 7. aIvana Sekulić, razrednica 7. b

Razred 7. a i 7. b

Planirani broj učenika 44

Ciljevi Povezati viđeno s nastavnim sadržajima sedmoga razreda (hrvatskoga jezika, Sata razrednica 7. a i 7. b, povijesti, geografije, engleskoga jezika i dr.).

Vremenski okviri U svibnju 2020.

Osnovna namjena Upoznati ljepote domovine, kulturnopovijesne znamenitosti, geografska obilježja, jezične značajke; međusobno druženje učenika; primijeniti pravila lijepa ponašanja.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Stečeno znanje primijeniti na Satu razrednica 7. a i 7. b te na nastavnim satima sedmoga razreda (hrvatskoga jezika, povijesti, geografije, engleskoga jezika i dr.). Urediti pano fotografijama.

Troškovnik Prijevoz autobusom, ulaznice, stručno vodstvo.Troškove snose roditelji učenika.

191

Page 192: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv i opis aktivnosti Istra– trodnevna terenska nastava Motovun - Baredine - Rovinj - Pula

Ime i prezime voditelja Adriana Bogdanović, Karmen Hakenberg

Razred 8. a i 8. b

Planirani broj učenika 39 učenika

Ciljevi Povezati viđeno s nastavnim sadržajima osmoga razreda (geografije, hrvatskoga jezika, tjelesne i zdravstvene kulture, Sata razrednika, povijesti, engleskoga jezika, matematike, fizike, biologije…).

Vremenski okviri

U sv 26.9. - 28.9. 2019.

Osnovna namjena Upoznati ljepote domovine, geografska obilježja, kulturnopovijesne znamenitosti, jezične značajke; međusobno druženje učenika; primijeniti pravila lijepa ponašanja.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Stečeno znanje primijeniti na Satu razrednika 8. a, 8. b te na nastavnim satima osmoga razreda (geografije, hrvatskoga jezika, tjelesne i zdravstvene kulture, povijesti, engleskoga jezika, matematike, fizike, biologije...). Urediti pano fotografijama.

Troškovnik Prijevoz autobusom, smještaj u hotelu, ulaznice, stručno vodstvo.Troškove snose roditelji učenika.

192

Page 193: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv i opis aktivnosti Medijacija – izvaučionička nastava /posjet osnovnoj školi u kojoj djeluje klub medijatora

Ime i prezime voditelja Lovorka Jurić Komljenović

Razred 8. razredi

Planirani broj učenika 14

Ciljevi Druženje i razmjena iskustava s učenicima

Način realizacije aktivnosti Posjet osnovnoj školi u kojoj djeluje klub medijatora

Vremenski okviri svibanj 2020.

Osnovna namjena Obostrano obogaćivanje znanja od kojeg se očekuje povećanje praktičnog interakcijskog učinka primjenom istog porasta znanja

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Procjena i samoprocjena uspješnosti medijacije u novim radionicama. Usporedba ranijih i novijih iskustava.

Troškovnik Cijena karte javnoga gradskog prijevoza

193

Page 194: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

PROJEKTI

Naziv i opis aktivnosti Projekt: Petica- igrom do zdravlja

Ime i prezime voditelja Hrvatski liječnički zbor, učiteljice 2.-ih razreda (Lana Pušić, Milica Mitrić, Stanka Husarek)

Razred 2. a, 2. b, 2. c

Planirani broj učenika 69

Ciljevi prevencija pretilosti u djece školske dobi i njihovih roditelja, kao i edukacija javnosti o pravilnim prehrambenim navikama i važnosti redovite tjelovježbe.

Vremenski okviri Tijekom školske godine 2019./2020.

Osnovna namjena Stvaranje zdravih životnih navika

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Evaluacija putem upitnika

Naziv i opis aktivnosti Projektni tjedan – 80 godina škole

194

Page 195: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Ime i prezime voditelja Adriana Strmotić, Ana Janković i Diana Dujmović

Razred 1.- 8. razreda

Planirani broj učenika 69

Ciljevi Osnovni cilj je suvremenim metodama i oblicima rada te aktivnim sudjelovanjem svih učenika škole kroz različite aktivnosti tijekom integrirane nastave obilježiti 80.godišnjicu naše škole. Planirane aktivnosti su podijeljene po danima i to:1.sportski dan kada ćemo sportskim susretima, aktivnostima, predavanjima i radionicama razvijati i poticati pozitivan odnos prema zdravlju, zdravom načinu života, tjelovježbi te zdravoj prehrani. 2.eko dan kada ćemo kroz aktivnosti vezane za ekologiju poticati učenike na pozitivan odnos prema očuvanju zdravlja okoliša. 3.znanstveno-tehnološki dan kada će učenici kroz razne aktivnosti i radionice imati priliku razvijati svoje kompetencije te istraživati i spoznavati prirodne zakonitosti.4.dan otvorenih vrata škole kada će i učenici i roditelji imati priliku sudjelovati u prodajnom sajmu naše škole, na izložbi i aukciji umjetničkih radova naših učenika te na glazbeno-literarnoj večeri gdje će učenici naše škole prezentirati svoje vještine u pjevanju, sviranju te poeziji.

Zadatci Tijekom provođenja projektnog tjedna razvijat će socijalizacijske vještine i kompetencije učenika, poticati suradništvo, timski rad te organizacijske vještine, suvremenim metodama rada motivirati učenike za učenje, istraživačkim načinom rada, radom u radionicama poticati samostalnost u učenju, razvijati samopoštovanje i komunikacijske vještine. Poticat će se važnost učenja i razumijevanja kroz radionice i u integriranoj nastavi. Poticat će se i afirmirati poduzetništvo kroz razredne poduzetničke projekte.

Vremenski okviri Sama realizacija održavat će se u prostorima OŠ Rapska.

Projektni tjedan održat će se od 21.10.2019.-25.20.2019.

Način rada Učenici će u suradnji sa svojim učiteljima i nastavnicima kroz kreativne radionice,predavanja i prezentacije i učitelja i gostujućih predavača te istraživanjem, timskim i samostalnim radom tijekom svih navedenih dana interaktivno i integrirano učiti

195

Page 196: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv i opis aktivnosti Medijacija/vršnjačko mirenje – klub učenika

Ime i prezime voditelja Lovorka Jurić Komljenović

Razred 8. razredi

Planirani broj učenika 10

Ciljevi Okupljati učenike miritelje. Osvježiti vještine mirenja. Poticati učenike da budu inicijatori akcija protiv nasilja ili pokretači nenasilnih akcija u školi, susjedstvu i na razini uže lokalne zajednice.

Način realizacije aktivnosti Jednom mjesečno i prema potrebi.

Vremenski okviri U školskoj godini 2019./2020.

Osnovna namjena Porast razine demokratičnosti u školi. Suživot u miru, razvijanje tolerancije kod učenika.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Praćenjem sudjelovanja svakog učenika, evaluacija projekta.

Troškovnik Sredstva za papir, fascikle, materijale.

196

Page 197: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv i opis aktivnosti MAH 1 i 2

Nositelji aktivnosti Policijska uprava Zagrebačka i VIII. policijska postaja u suradnji sa školom

Razred 4. i 6. razredi

Ciljevi MAH 1.

Senzibilizacija djece na kontakt s policijom.

MAH 2.

Prevencija zloporabe opojnih droga. Povećanje informiranosti i znanja roditelja u svezi sa zloporabom droge te rizicima za razvoj ovisnosti i bolesti.

Namjena aktivnosti MAH 1. – posjeta učenika četvrtih razreda VIII. policijskoj postaji

Učenje o zaštitnoj ulozi policije, upoznavanje svog kontakt – policajca kao prijatelja, stjecanje samozaštitnih navika

MAH 2. – predavanje za roditelje učenika šestih razreda

Upoznavanje sa strategijom djelovanja policije u zajednici, upoznavanje sa statističkim podacima o trendovima zloporabe opojnih droga, upoznavanje s policijskim postupanjem u situacijama kada se maloljetna osoba zatekne s drogom te upoznavanje sa zakonski i drugim posljedicama zloporabe opojnih droga.

Način realizacije aktivnosti MAH 1. –Posjeta VIII. policijskoj postaji

MAH 2. - Predavanje za roditelje učenika šestih razreda

Vremenski okviri studeni 2019.

Osnovna namjena Porast razine demokratičnosti u školi. Suživot u miru, tolerancija.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Evaluacija učenika - ispunjavanje anonimnih anketnih upitnika, evaluacija roditelja nakon predavanja.

197

Page 198: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv i opis aktivnosti Projekt „Krenimo i mi“

Ime i prezime voditelja Voditelji aktivnosti Udruge Suncokret-OLJINŽeljko Vukobratović

Razred 1. razredi

Planirani broj učenika 68

Ciljevi 0snovni cilj projekta je jačanje roditeljskih kompetencija roditelja učenika nižih razreda osnovnih škola.

Specifični ciljevi Projekta:

potaknuti roditelja da vidi sebe kao osobu koja može djelovati i mijenjati svoje ponašanje i ponašanje svojeg djeteta

Jačanje obiteljskih odnosa razvijanjem ispravne, nenasilne komunikacije kao sredstvo za podizanje kvalitete života u obitelji

Osvijestiti razinu postojećih odnosa u obitelji, objektivno sagledavanje

Osvještavanje značajnosti raznih mehanizama djelotvorne i nedjelotvorne komunikacije

skretanje pozornosti javnosti na važnost poštivanja prava djece kao njihove temeljne samozaštite

razvijanje vještina djelotvorne komunikacije s djecom pružanje podrške roditeljima u rješavanju problema razvijanje znanja i vještina potrebnih za uspješno i odgovorno

roditeljstvo jačanje obiteljskih odnosa i podizanja kvalitete života u obitelji Podrška roditeljima u komunikaciji s djetetom koji je žrtva

vršnjačkog nasilja omogućiti roditeljima aktivnije participiranje u životu škole te

ojačati njihovu svijest kao ravnopravnog partneraNačin realizacije aktivnosti 4x 1 školski sat tjedno

Provedbom edukativno-kreativnih interaktivnih radionica s učenicima u razredima.Provedba predavanja za roditelje na roditeljskim sastancima.

Vremenski okviri Tijekom školske godine 2019./2020.

Osnovna namjena Projekt je namijenjen radu s roditeljima učenika kroz predavanja i radionice te eventualno jednu zajedničku radionicu za roditelje i učenike.

198

Page 199: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Teme radionica/predavanja su: Emocionalna inteligencija, Komunikacija u obitelji, Postavljanje granica u odgoju, itd.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Ulazna i izlazna evaluacija o samom projektu i procesne evaluacije tijekom izvođenja svake radionice.Evaluacijski rezultati namijenjeni su kvalitativnom i kvantitativnom praćenju korisnika i na osnovu rezultata o nastavku kreiranja daljnjih učeničkih potreba.

Naziv i opis aktivnosti Projekt za promoviranje nenasilnih oblika ponašanja, razvijanje tolerancije i prava djece - „Kre - kre“

Ime i prezime voditelja Voditelji aktivnosti Udruge Suncokret-OLJIN

Razred 3. razredi

Planirani broj učenika 64

Ciljevi Informirati i educirati djecu i odrasle o pravima djece, te osnažiti djecu za njihovu primjenu, učenje djece o poštivanju prava drugih i njihova priprema za njihovo aktivno sudjelovanje u društvu. Projektom se skreće pozornost javnosti na važnost poštivanja prava djece kao njihove temeljne samozaštite te izravno uključuju u projektne aktivnosti djeca, a posebno djeca ugroženih prava.

Način realizacije aktivnosti 2xmj x2 šk sata = 1 šk sat tjednoProvedbom edukativno-kreativnih interaktivnih radionica s učenicima u razredima.

Vremenski okviri Tijekom školske godine 2019./2020.

Osnovna namjena Namjena projekta je kroz kretanje i kreativnost (kre-kre) promovirati kod učenika četvrtih razreda nenasilne oblike ponašanja, ravijajući toleranciju i prava djece i odgovornostima koja slijede iz toga

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Ulazna i izlazna evaluacija o samom projektu i procesne evaluacije tijekom izvođenja svake radionice.Evaluacijski rezultati namijenjeni su kvalitativnom i kvantitativnom praćenju korisnika i na osnovu rezultata o nastavku kreiranja daljnjih učeničkih potreba.

199

Page 200: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Naziv i opis aktivnosti Projekt e-kreativac - Projekt za potencijalno darovitu djecu

Ime i prezime voditelja Iva Pavlić - Udruga Suncokret-OLJIN

Razred16x2 x 2 grupe, te testiranje učenika po IV. razredima

Planirani broj učenika 30

Ciljevi Prepoznati i identificirati potencijalno darovitu djecu te ih emocionalno osnažiti kroz kreativne, kretalačke te suradničke aktivnosti. Vanjskim aktivnostima s drugim potencijalno darovitima potiče se kvalitetno provođenje slobodnog vremena te prevenira dugotrajan boravak pred ekranima moderne tehnologije.

Razvijanje samopouzdanja potencijalno darovitih kako bi bolje iskoristili svoje potencijale.

Način realizacije aktivnosti Grupni susreti u knjižnici u trajanju dva školska sata svaka dva tjedna. Testiranje u razredima. Poligonske aktivnosti oko škola. Izleti u prirodi s drugom darovitom djecom.

Vremenski okviri Tijekom nastavne godine

Osnovna namjena Namjena projekta je kroz grupne susrete, kreativne uratke i izričaje, kao i kretlačke aktivnosti u otvorenom i zatvorenom prostoru, potaknuti emocionalni balans, tjelesnu pokretljivost te mentalnu usredotočenost. Testiranje učenika se provodi zbog identifikacije darovitih putem testa PRM: Nakon odabira učenika po rezultatima u testu, roditelji se pozivaju na inicijlnu radionicu kako bi se upoznali s programom te aktivnostima kojima će sudjelovati njihova djeca.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Ulazna i izlazna evaluacija o njihovim socijalnim statusima te procesne evaluacije nakon grupnih susreta.

200

Page 201: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Projekt:

Školski park

Naziv i opis aktivnosti Projekt – Školski park

Ime i prezime voditelja Gordan Jurković

Razred od 1. do 8. razreda

Ciljevi - prazan, neiskorišten dio travnjaka uz školu staviti u funkciju za nastavu i slobodno vrijeme učenika

- razvijanje ekološke svijesti, navika, ponašanja, znanja i vještina kod učenika

- učenje otkrivanjem u neposrednoj životnoj stvarnosti

- uključiti roditelje u život i rad razreda i škole

Način realizacije aktivnosti - svaki razred zasadit će jednu biljku (ružu, voćku, ukrasni grm i sl.) o

kojoj će kasnije i brinuti

U toj fazi poželjno je da sudjeluju i roditelji, osobito u razrednoj nastavi.

- pronaći donatore za stolove i klupe

201

Page 202: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Osnovna namjena - svim učenicima za zanimljivije i lakše usvajanje sadržaja iz svihnastavnih predmeta, osobito iz Prirode i društva, Prirode, Biologije, Geografije…

- razvijati timski rad između učenika, učenika i roditelja i djelatnika

škole te lokalne zajednice

- razvijati odgovorno ponašanje kod učenika

- usvajanje znanja o potrebi očuvanja okoliša u svakodnevnom životu

Način vrednovanja - kroz izvanučioničku nastavu pojedinih nastavnih predmeta

- pohvale, poticaj, zbližavanje s obiteljima i lokalnom zajednicom

Vremenski okvir tijekom tri školske godine (od 2016. do 2019.)

Troškovnik projekt se bazira na donacijama i dobrovoljnom radu

Naziv i opis aktivnosti Plastičnim čepovima do skupih lijekova

Ime i prezime voditelja Marija Rihtarić

Razred 5. – 8.

Planirani broj učenika 15

Ciljevi analiza problema i spoznaja o veličini problema odlaganja plastičnih čepovarazvijanje svijesti učenika i djelatnika škole opotrebi zbrinjavanja plastičnog otpadarazvijanje svijesti učenika i djelatnika škole o potrebi pomoći oboljelima od leukemije i limfoma razvijanje svijesti o ekološkoj i socijalnoj osjetljivostiosobna angažiranost učenika

202

Page 203: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Način realizacije aktivnosti prikupljanje informacija o plastičnom otpaduprikupljanje informacija o leukemiji i limfomima izrada i provedba ankete među učenicima i djelatnicima školeostvarivanje kontakta s udrugom UOLLpostavljanje kutija za prikupljanje čepova

Vremenski okviri U školskoj godini 2019./2020.

Osnovna namjena Potaknuti učenike da razmišljaju i djeluju ekološki → čepove donose u školu i odlažu ih u za to pripremljene kutije

Kod učenika osvijestit činjenicu da nisu sva djeca zdrava te da postoje obitelji kojima treba pomoć.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

potiče se iskustveno i suradničko učenjerezultati su vidljivi u školi i lokalnoj zajedniciuče kroz aktivnostvide svrhu svoje uključenosti i sudjelovanjarazvijaju kritičko mišljenjepruža im se prilika da upoznaju i cijene raznolikostuspoređuju kratkotrajne i dugoročne posljedice sudjelovanja u projektu

Troškovnik kupovina čvrstih prozirnih pvc vreća za pohranu

Naziv i opis aktivnosti Projekt skupljanja starog papira i baterija u školskoj godini 2019./2020.

Ime i prezime voditelja Marija Riharić

Razred 1. – 8.

Planirani broj učenika svi učenici i djelatnici škole

Ciljevi razvijanje svijesti najmlađih o značaju odvajanja otpada, te odvojenog skupljanja papira kao korisne sirovine, čime se doprinosi očuvanju naših šuma razvijanje svijesti o ekološkoj i socijalnoj osjetljivostiosobna angažiranost učenika

203

Page 204: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Način realizacije aktivnosti postavljanje ogovarajućih kutija za prikupljanje papira u svim učionicama i prostorima škole

Vremenski okviri U školskoj godini 2019./2020.Papir:1. krug rujan2. krug prosinac3. krug ožujak4. krug lipanj Baterije: lipanj

Osnovna namjena Stvaranje navike odvajanja i skupljanja starog papira kao vrijedne sirovine koja je u potpunosti iskoristiva, te čijom reciklažom čuvamo šume.Potaknuti učenike da razmišljaju i djeluju ekološki .

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

potiče se iskustveno i suradničko učenjerezultati su vidljivi u školi i lokalnoj zajedniciuče kroz aktivnostvide svrhu svoje uključenosti i sudjelovanjarazvijaju kritičko mišljenjepruža im se prilika da upoznaju i cijene raznolikostuspoređuju kratkotrajne i dugoročne posljedice sudjelovanja u projektu ostvarenje cilja DS Smith Unijapapir potiče plaćanjem skupljenih količina poticajnim iznosom 500,00kn/t, te nagrađivanjem najboljih škola (kriteriji kilogram po učeniku, škola s najvećom kilažom )nagrade za najbolje škole (posjet Cinestar kinu, majice, olovke, posjet Aquatiku muzeju slatkovodne ribe)Projekt „FRIŠKO“ – skupljajmo zajedno stare baterije

Troškovnik troškova nema, samo naknada školi za sakupljenu količinu papira

Naziv i opis aktivnosti Sudjelovanje u obrazovnom istraživanju Učenje i poučavanje uz istraživanje tla u 5. razredu osnovne škole

204

Page 205: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Ime i prezime voditelja Zrinka Knezović

Razred 5.

Planirani broj učenika 53

Ciljevi utvrditi kako istraživačko učenje utječe na odabir strategije učenja prilikom usvajanja koncepata vezanih uz tlo

Vremenski okviri studeni i prosinac tekuće školske godine 2019./2020.

Osnovna namjena unaprjeđivanje poučavanja

Način realizacije promatranjem, istraživanjem i interpretiranjem pojava, procesa i međuodnosa u neposrednom okolišu

Način vrednovanja i korištenja rezultata vrednovanja

vrednovanje kao učenje (vršnjačko vrednovanje, samovrednovanje, upotreba online sustava)

vrednovanje za učenje (radni listići, upotreba online sustava) vrednovanje naučenog (učenički projekti, pisana provjera)

Troškovnik troškovi fotokopiranja radnih listića, ispita znanja i suglasnosti za učenike petih razreda koji sudjeluju u istraživanju

MEĐUPREDMETNE TEME

205

Page 206: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

Tema Sudionici Vrijeme

Građanski odgoj Svi učitelji, stručni suradnici, ravnateljica

šk. god. 2019./2020.

Zdravstveni odgoj Svi učitelji, stručni suradnici, ravnateljica

šk. god. 2019./2020.

Međupredmetna tema

GRAĐANSKI ODGOJ

Cilj Upoznavanje učenika s ljudsko – pravnom, političkom, društvenom, kulturološkom, gospodarskom i ekološkom dimenzijom Građanskog odgoja i obrazovanja na razini primjerenoj dobi učenika.

Namjena Učenici od 1. do 8. razreda

Voditelj Međupredmetne teme obrađuju svi učitelji škole kroz vlastiti predmet, razrednici na satima razrednog odjela, ravnateljica i stručni suradnici u svakodnevnom radu s učenicima

Način realizacije Učitelji koriste interaktivne i participativne metode učenja i poučavanja, kreiraju i osmišljavaju nova rješenja za nastavne procese usmjerene prema učeniku i individualiziranim oblicima učenja.

Vremenik Tijekom nastavne godine

Troškovnik Potrošni materijal za rad učenika

Način vrjednovanja

Međupredmetne teme se ne ocjenjuju. Učitelji opisno prate zalaganje učenika. Učenici su uključeni u proces vrednovanja međupredmetne teme i vlastitoga rada.

Korištenje rezultata vrjednovanja

Kroz individualni rad i rad u skupini učenici su usmjereni na promišljanje vezano za teme građanskog odgoja. Učitelji potiču učenike na primjenu znanja u svakodnevnome životu.

Međupredmetna ZDRAVSTVENI ODGOJ

206

Page 207: web1.os-rapska-zg.skole.hrweb1.os-rapska-zg.skole.hr/wp-content/uploads/2019/10/OS... · Web viewNačin vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Osobna iskustava i dojmovi,

ŠKOLSKI KURIKULUMOSNOVNA ŠKOLA RAPSKA

tema

Cilj Opći cilj zdravstvenog odgoja, temeljen na holističkom poimanju zdravlja, jest promicanje zdravlja, zdravih stilova života i usvajanje zdravih životnih navika kroz interdisciplinarni rad i provedbu odgojno-obrazovnih sadržaja u okviru obveznih i izbornih predmeta, školskih preventivnih programa, projekata i sadržaja pripremljenih za provedbu na satu razrednika. Također, jednako važan cilj svih modula je razvoj tolerancije, pri čemu je važno pomoći svim učenicima razviti pozitivnu sliku o sebi, ali i usvojiti uvažavanje različitosti među ljudima kao temeljnu vrednotu.

Namjena Učenici od 1. do 8. razreda

Voditelj Međupredmetne teme obrađuju svi učitelji škole kroz svoj predmet, razrednici na satima razrednog odjela, ravnateljica i stručni suradnici u svakodnevnom radu s učenicima.

Način realizacije Učitelji koriste interaktivne i participativne metode učenja i poučavanja, kreiraju i osmišljavaju nova rješenja za nastavne procese usmjerene prema učeniku i individualiziranim oblicima učenja.

Vremenik Tijekom nastavne godine

Troškovnik Potrošni materijal za rad učenika

Način vrjednovanja

Međupredmetne teme se ne ocjenjuju. Učitelji opisno prate zalaganje učenika. Učenici su uključeni u proces vrjednovanja međupredmetne teme i vlastitoga rada.

Korištenje rezultata vrjednovanja

Kroz individualni rad i rad u skupini učenici su usmjereni na promišljanje vezano za teme zdravstvenog odgoja i primjenu naučenoga u svakodnevnome životu. Učitelji potiču učenike na primjenu znanja u svakodnevnome životu.

KLASA:602-02/19-01/104

URBROJ:251-204-19-1

Predsjednik Školskog odbora RAVNATELJICA

Marjan Marangunić, prof. Diana Dujmović

207