WC DESKA – SNEMLJIVA Z AVTOMATSKIM SPUŠČANJEM · • Sestavljeni tečaj položite od zgoraj na eno izmed lukenj straniščne školjke. Priložene vijake 7 ohlapno privijte za

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of WC DESKA – SNEMLJIVA Z AVTOMATSKIM SPUŠČANJEM · • Sestavljeni tečaj položite od zgoraj na...

 • Navodila za montažo

  WC DESKA – SNEMLJIVA Z AVTOMATSKIM SPUŠČANJEM

  myhansecontrol

  .com

  ����������

  myhansecontrol

  .com

  IZDE

  LANO V NEM�IJI

  �����������������������������

 • Hitro in preprosto do cilja s kodami QR

  Ne glede na to, ali potrebujete informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo, podatke o garancijah izdelovalcev ali servisih ali si želite udobno ogledati videoposnetek z navodili – s kodami QR boste zlahka na cilju.

  Kaj so kode QR?Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo pove-zavo do spletne strani ali kontaktne podatke. Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih podatkov!

  Postopek:Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom.* Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne trgovine s programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona.

  Preizkusite zdajS pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.*

  Hoferjev storitveni portalVse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem naslovu www.hofer-servis.si.

  * Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.

 • Dok.

  /Rev

  .-N

  r. 9

  3447

  _201

  5112

  6_ho

  fer

  Pregled ................................................................................4Uporaba ...............................................................................5Vsebina kompleta/Deli izdelka ..........................................6Splošne informacije ............................................................. 7

  Preberite in shranite navodila za montažo ...........................7Razlaga simbolov ......................................................................7

  Varnost .................................................................................8Namenska uporaba ................................................................. 8Varnostni napotki..................................................................... 8

  Prva uporaba .......................................................................9Preverite WC-desko in vsebino kompleta ............................. 9Osnovno čiščenje ..................................................................... 9

  Montaža.............................................................................. 10Montaža WC deske ................................................................... 10Odstranjevanje WC deske ........................................................ 11Uporaba avtomatskega spuščanja ........................................ 11

  Čiščenje ...............................................................................12Tehnični podatki .................................................................12Odlaganje med odpadke ....................................................13

  Odlaganje embalaže med odpadke ..................................... 13Odlaganje starih naprav med odpadke .............................. 13

  Kazalo

 • A

  1

  3

  4

  5

  6

  7

  2

  4 SLO

 • C D

  E F

  B

  8

  9

  max. 110°

  3745

  6

  5SLO

 • 6 SLO

  Vsebina kompleta/Deli izdelka1 Pokrov

  2 Obroč WC deske

  3 Kovinski pokrovček, 2×

  4 Tečaj, 2×

  5 Gumijasti čepi, 2×

  6 Plastična cevka, 2×

  7 Vijak, 2×

  8 Luknja za tečaj, 2×

  9 Tipka za hitro odstranjevanje

 • Splošne informacije

  SLO

  7

  Splošne informacijePreberite in shranite navodila za montažo

  Ta navodila za montažo pripadajo tej WC deski – snemljivi z avtomatskim spuščanjem. Vsebujejo pomembne informacije o sestavljanju in ravnanju.Pred uporabo WC deske – snemljive z avtomatskim spuščanjem natančno

  preberite navodila za montažo. To še zlasti velja za varnostne napotke. V nasprotnem primeru lahko sebe ali WC desko – snemljivo z avtomatskim spuščanjem poškodujete. Za lažjo berljivost bo WC deska – snemljiva z avtomatskim spuščanjem v nadaljevanju poimenovana samo „WC deska“. Ta navodila za montažo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.Navodila za montažo shranite, da jih boste lahko uporabili pozneje. Če WC desko izročite tretjim osebam, jim obvezno izročite tudi navodila za uporabo.

  Razlaga simbolovV navodilih za montažo, na WC deski ali na embalaži se uporabljajo naslednji grafični simboli in opozorilne besede.

  OPOZORILO!Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.

  POZOR!Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, ki ima lahko za posledico majhno ali zmerno telesno poškodbo, če se tej nevarnosti ne izognete.

  OBVESTILO! Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode.

  Pod tem simbolom najdete koristne dodatne informacije o ravnanju in uporabi.

 • Varnost

  8

  SLO

  VarnostNamenska uporabaWC-deska je narejena izključno za montažo na straniščno školjko. Primerna je izključno za zasebno uporabo in ne za poslovne namene. WC desko uporabljajte le v notranjih prostorih. WC deska ni igrača. WC desko uporabljajte le tako, kot je opisano v navodilih za montažo. Vsakršna drugačna uporaba velja za neprimerno in lahko privede do materialne škode.Izdelovalec ali prodajalec ne prevzemata nobenega jamstva za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

  Varnostni napotki

  OPOZORILO!

  Nevarnost zadušitve!Če se otroci igrajo z embalažo, se lahko vanjo ujamejo in zadušijo. Če otroci majhne delce montažnega pribora dajo v usta, jih lahko pogoltnejo in se zadušijo.

  − Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali z embalažo. − Poskrbite, da se otroci s priborom za montažo ne bodo igrali.

  OPOZORILO!

  Če majhni otroci ali npr. prizadete osebe uporabljajo WC desko, lahko padejo v straniščno školjko ali z WC deske in se poškodujejo.

  − Zagotovite, da otroci ali druge npr. prizadete osebe poznajo varno ravnanje z WC desko.

  − Otroci se ne smejo igrati z WC desko. Otroci se ne smejo lotiti čiščenja in vzdrževalnih del, ne da bi bili pri tem pod nadzorom.

  − Majhne otroke in druge osebe, ki imajo npr. motnje v razvoju, pri uporabi nadzorujte.

  − Upoštevajte navodila proizvajalca, kadar za majhne otroke uporabljate dodaten nastavek za WC desko.

 • Prva uporaba

  SLO

  9

  OBVESTILO!

  Nevarnost poškodb!Zaradi nepravilnega ravnanja z WC desko lahko pride do poškodb WC deske.

  − WC deske ne uporabljajte kot pomoč pri vzpenjanju, stopnico ali kot običajen predmet za sedenje.

  Prva uporabaPreverite WC-desko in vsebino kompleta

  OBVESTILO!

  Nevarnost poškodb!Če embalažo neprevidno odprete z nožem ali drugimi ostrimi ali koničastimi predmeti, lahko hitro poškodujete WC desko.

  − Zato embalažo odpirajte zelo previdno.

  1. Prepričajte se, ali so v kompletu vsi sestavni in pripadajoči deli (glejte sliko A).2. WC desko vzemite iz embalaže in preverite, ali so na WC deski oziroma njenih

  posameznih delih vidne poškodbe. V tem primeru WC deske ne uporabljajte. Obrnite se na izdelovalčev servis na naslovu, navedenem na garancijskem listu.

  Osnovno čiščenje• Pred prvo uporabo očistite vse dele WC deske, kot je opisano v poglavju

  „Čiščenje“.

 • Montaža

  10

  SLO

  MontažaMontaža WC deske

  POZOR!

  Nevarnost poškodb

  Če WC deske ne namestite dovolj trdno in se nanjo usedete, se lahko poškodujete.

  − Pred prvo uporabo WC deske se prepričajte, da je varno montirana.

  Prepričajte se, da ste uporabili prave vijake za varno pritrditev tečajev in WC deske.

  Montirajte WC desko (glejte sliko B):1. Odstranite rabljeno WC desko in pripadajoči pribor ter temeljito očistite straniščno

  školjko.2. Tečaje 4 posamično montirajte (glejte sliko B):

  • Plastično cevko 6 vstavite v eno izmed lukenj na straniščni školjki.• Gumijasti čep 5 montirajte na spodnjo stran tečaja. • Sestavljeni tečaj položite od zgoraj na eno izmed lukenj straniščne školjke.

  Priložene vijake 7 ohlapno privijte za namestitev tečaja. Vijakov ne privijte tesno!

  • Ponovite navedene korake za montažo in namestitev drugega tečaja.3. Preverite ustrezno namestitev tečaja in šele potem dobro privijte vijake. 4. Kovinska pokrovčka 3 dobro pritrdite na tečaja.

  Za to boste potrebovali malo več moči.5. WC desko obrnite tako, da so luknje za tečaje 8 usmerjene k tečajem. Potem

  lahko previdno nataknete WC desko (glejte sliko D). Ko je WC deska dobro pritrjena na tečaja, boste zaslišali „klik“.

  6. Preverite, če je WC deska dobro pritrjena. V ta namen odprite pokrov 1 do največjega kota 110° (glejte sliko F) in ga znova zaprite (glejte poglavje „Uporaba avtomatskega spuščanja“). Če WC deska neovirano deluje, je pripravljena za uporabo.

 • Montaža

  SLO

  11

  Položaj tečajev redno preverjajte. Po potrebi ju naravnajte in pritrdite z vijaki. Če imate vprašanja glede montaže WC deske, se obrnite na ustrezno usposobljenega strokovnjaka.

  Odstranjevanje WC deskeS pomočjo tipke za hitro odstranjevanje 9 lahko WC desko hitro snamete.

  1. Tipko za hitro odstranjevanje poiščite na hrbtni strani WC deske (glejte sliko C).2. Tipko dobro pritisnite. Če mehanizem klikne, je WC deska sproščena in pripravlje-

  na, da jo odstranite.

  3. Snemite WC desko.

  Za ponovno nameščanje WC deske si oglejte poglavje „Montaža WC deske“.

  Uporaba avtomatskega spuščanja

  OBVESTILO!

  Nevarnost poškodb!Nepravilno ravnanje z WC desko lahko na njej povzroči poškodbe.

  − Pokrova ne potisnite navzdol, da bi ga zaprli. S tem bi poškodovali spustno avtomatiko. Pokrov se spusti samodejno, ko ga narahlo potisnete naprej.

  − Pokrov odprite do kota največ 110°. − Na pokrov ne pritiskajte, ko se ta s pomočjo spustne avtomati-

  ke spušča.

  WC deska ima spustno avtomatiko, ki deluje preko hidravličnih rotacijskih blažilcev. − Da bi sprožili spustno avtomatiko, se odprtega pokrova rahlo dotaknite

  (glejte sliko E). Pokrov se samodejno spusti brez vaše pomoči na obroč deske 2 .

 • Čiščenje

  12

  SLO

  Čiščenje

  OBVESTILO!

  Nevarnost zaradi nepravilnega čiščenja!Zaradi nepravilnega čiščenja WC deske lahko pride do poškodb.

  − Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih pripomočkov za čiščenje, kot so noži, trde lopatice in podobno. Ti lahko poškodujejo površine naprave.

  − WC deske ne pomivajte v pomivalnem stroju. Tako ga lahko poškodujete.

  − WC desko redno čistite z mehko krpo ali gobo in z nekaj blagega čistilnega sredstva. Pred uporabo počakajte, da se vsi deli popolnoma posušijo.

  Tehnični podatkiProizvajalca: 93148Razpoložljive barve: črna, belaTeža: pribl. 1,8 kgDimenzije (Š × G): pribl. 38 × 45 cmŠtevilka izdelka: 93148Material obroča in pokrova: duroplastMaterial navojnih zatičev, kovinskih ploščic in matic:

  visoko legirano, nerjaveče jeklo CrMn

  Spustna avtomatika: s hidravličnimi rotacijskimi blažilciPrimerno za: vse običajne straniščne školjke

 • Odlaganje med odpadke

  SLO

  13

  Odlaganje med odpadkeOdlaganje embalaže med odpadke

  Embalažo med odpadke odložite ločeno po vrstah materialov. Lepenko in karton oddajte med odpadni papir, folijo pa med ustrezne odpadke za recikliranje.

  Odlaganje starih naprav med odpadke(Velja znotraj Evropske unije in v drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin.)

  Starih naprav ni dovoljeno zavreči med gospodinjske odpadke! Če WC deske ne morete več uporabljati, jo odstranite v skladu s predpisi, ki veljajo za odlaganje med odpadke v vaši državi. Na ta način bo zagotovljeno, da bodo stare naprave strokovno odstranjene in bodo preprečeni negativni vplivi na okolje.