Význam vody pro člověka

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Význam vody pro člověka. …aneb co pro nás znamená voda. Voda. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Význam vody pro člověka

Vznam vody pro lovka

Vznam vody pro lovkaaneb co pro ns znamen voda1VodaVoda je prvek, kter nikdo nevytvoil vznikla v prod. Voda m ti podoby:kapaln-voda,tuh-led a plynn-pra.lovk si ani nevm toho e kdybychom vodu nemli, nemohli bychom t. m dl vce se vodou pltv. Jestli chceme, abychom vody mli dostatek, nemli bychom s n pltvat,ale mli bychom si j.Voda nm umouje vci, kter bychom bez n nemohli dlat a velmi by nm chybla.2Pitn vodaVodn pehrady a ndre tak zsobuj pitnou vodu pro vechny lidi na svt.Ale nen jen obyejn voda, limonda tak obsahuje vodu nebo kva, kterou vodou tak zalvme.

3Voda na vaenVoda je pro ns tak velmi dleit pro vaen,bez vody bychom nemohli jst polovinu jdla, kter jme dosud, protoe obsahuj vodu nebo se s vodou mus pipravovat.A bez jdla bychom nepeili.Nap. polvka je tvoena pevn z vody.

4Voda pro rekreaciVoda tak slou k elm rekreace. Vodn ndre, jezera, rybnky, ale i eky. Tak tato voda se d vyut. I voda v baznech slou k rekreacm.

5Voda pro kvtinyVoda nen dleit jen pro ns je i dleitou soust ivota rostlin.Rostliny ji ve svm ivot potebuj stejn tak jako my. Bez vody by nemohli t.

6Voda pro zvataVoda je tak dleitou soust ivota zvat. Vechna zvata, tak jako lidi, potebuj vodu, a jsou mal nebo velk. Zvata si vodu nemou koupit jako my, ale vdy si mus najt zsobrnu pitn vody.

7Voda na mytVodu tak velmi asto vyuvme pi myt oken, vytrn, myt ndob, myt auta atd. Ale vodu vyuvme i kdy se sprchujeme nebo koupeme. I kdy si to neuvdomujeme,tak pi koupn spotebujeme okolo 150 litr vody.

8Liv vodaVoda tak me lit. Tyto liv prameny vzniknou teba pozstatkem sopen innosti.Jedny takov hory v echch jsou -nazvaj se Doupovsk hory. Jejich liv prameny vyuvaj lzesk msta pro sv lzn jako Karlovy Vary nebo Marinsk lzn.

9To je konec!Zpracovala: Karolna Dvokov10