of 10/10
VLÁDA HABSBURKŮ GP OP VK Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu, registrační číslo CZ.1.07/1.1.02/03.0064 VY_08_Vla4_6 5p Všeználek vypravuje o rodu Habsburků na českém trůně.

Vláda habsburků

  • View
    169

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vláda habsburků. VY_08_Vla4_65p. Všeználek vypravuje o rodu Habsburků na českém trůně. GP OP VK Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu, registrační číslo CZ.1.07/1.1.02/03.0064. České země součástí habsburské říše. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Vláda habsburků

Vlda habsburk

Vlda habsburkGP OP VK Inovativn metody vprvouce, vlastivd a zempisu, registran slo CZ.1.07/1.1.02/03.0064

VY_08_Vla4_65p

Veznlek vypravuje o rodu Habsburk na eskm trn.esk zem soust habsbursk e

Habsbursk rod byl mocn evropsk panovnick rod. Po smrti Ludvka Jagellonskho usedl na esk trn (1526) Ferdinand I. Habsbursk. Rokem 1526 zan obdob vldy Habsburk v eskch zemch. Pod jejich vldou se spojily esk zem, uhersk krlovstv a zem rakousk. Sdelnm mstem e byla Vde. S jejich nstupem pichz rozvoj vzdlanosti, emesel a obchodu, ale na druh stran Habsburkov zde vybrali nejvc penz, soustedili moc do svch rukou a omezovali prva a svobody lechty a mst.

Obrzek 1: Habsbursk e [1]

Ferdinand I. Habsbursk

Prvnm panovnkem tyistalet vldy Habsburk. Schopn a psn katolick panovnk.

Obrzek 2: Ferdinand I. [2]Obrzek 2: Ferdinand I. [3]esk zem za vldy Habsburk

V Kutn Hoe se tilo stbro a bylo nalezeno nov nalezit stbra v Jchymov. Rolnci pstovali velk mnostv obil, rozioval se chov ovc na vlnu, rozvjelo se rybnkstv. Ve mstech se rozvjela emesla a vhodn bylo vaen piva vaen piva Nejdleitj se stv vroba sukna a pltna. To ve se vyvelo do cizch zem. pltno

Pro rozvoj obchodu byla nezbytn vzdlanost. Dleit byla znalost ten, psan a potn. Lid se neobeli ani bez znalost cizch jazyk, zejmna nminy. Vznikaj mstsk koly, kter vzdlvaly budouc obchodnky a emeslnky. Na venkov vznikaj vesnick koly, kter byly velmi chud ( mnoh z nich zakldala a dila crkev). K rozvoji vzdlanosti pomhal knihtisk, m se zrychlila vroba knih, byly levnj a mohli si je zakoupit i prost lid.

Pro rozvoj obchodu byla nezbytn vzdlanost. Dleit byla znalost ten, psan a potn. Lid se neobeli ani bez znalost cizch jazyk, zejmna nminy. Vznikaj mstsk koly, kter vzdlvaly budouc obchodnky a emeslnky. Na venkov vznikaj vesnick koly, kter byly velmi chud ( mnoh z nich zakldala a dila crkev). K rozvoji vzdlanosti pomhal knihtisk, m se zrychlila vroba knih, byly levnj a mohli si je zakoupit i prost lid.Knihtisk

Renesance

Renesance je umleck sloh. lechtici pestvaj bydlet v hradech, ale stav si pohodln palce a zmky. Uvnit zmku bylo ndvo s arkdami (kryt chodby). Vchody a okna mly bohat ormovn. Kolem nich se rozkldaly rozshl zahrady a parky se vzcnmi stromy a kei. V zahradch stly sochy a zdoben kany. Bohat obyvatel mst si pestavovali domy v renesannm stylu. Domy byly zakonen ozdobnmi tty, na fasdch se objevuj malby nebo ozdoba omtek.

zmek v BuovicchRenesann domy ve Slavonicchtty renesannch domObrzek 4: renesann domy [4]Obrzek 5: zmek Buovice [5]Obrzek 6: tty [6]

Co si zapamatujeme!

Po smrti Ludvka Jagellonskho nastoupili na esk trn Habsburkov. Prvnm panovnkem byl Ferdinand I. Habsbursk. Spojili esk zem, uhersk krlovstv a rakousk zem v obrovskou i. Hlavnm mstem je Vde. Vypukly vlky s Turky. Rozvjel se umleck sloh renesance. V echch se tilo stbro, rozvjelo se zemdlstv, rybnkstv, emesla, va se pivo, vyrb se sukno a pltno. Byl vynalezen knihtisk.Dleit je vzdlanost lid vznikaj mstsk a vesnick koly.

Pouit zdroje:Obrzek 1: Habsbursk e [1] STBRN A KOLEKTIV, Iva. Vlastivda 4: Hlavn udlosti nejstarch eskch djin. tet vydn. tiskrna Nov Maln: Nov kola s. r. o., 2011. ISBN 978-80-7289-299-0, str. 41Obrzek 2: Ferdinand I. [2] STBRN A KOLEKTIV, Iva. Vlastivda 4: Hlavn udlosti nejstarch eskch djin. tet vydn. tiskrna Nov Maln: Nov kola s. r. o., 2011. ISBN 978-80-7289-299-0, str. 41Obrzek 2: Ferdinand I. [3] Hans Bocksberger der Aeltere. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2008, 2010 [cit. 2012-04-20]. Dostupn z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hans_Bocksberger_der_Aeltere_001.jpgObrzek 4: renesann domy [4] STBRN A KOLEKTIV, Iva. Vlastivda 4: Hlavn udlosti nejstarch eskch djin. tet vydn. tiskrna Nov Maln: Nov kola s. r. o., 2011. ISBN 978-80-7289-299-0, str. 43Obrzek 5: zmek Buovice [5] STBRN A KOLEKTIV, Iva. Vlastivda 4: Hlavn udlosti nejstarch eskch djin. tet vydn. tiskrna Nov Maln: Nov kola s. r. o., 2011. ISBN 978-80-7289-299-0, str. 43Obrzek 6: tty [6] HARNA, Josef. Vlastivda: Obrazy ze starch eskch djin. Pardubice: Alter,s .r. .o., Ve, 1996. ISBN 80-85775-44-1, kartonov ploha