of 10 /10
VLÁDA HABSBURKŮ GP OP VK Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu, registrační číslo CZ.1.07/1.1.02/03.0064 VY_08_Vla4_6 5p Všeználek vypravuje o rodu Habsburků na českém trůně.

Vláda habsburků

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vláda habsburků. VY_08_Vla4_65p. Všeználek vypravuje o rodu Habsburků na českém trůně. GP OP VK Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu, registrační číslo CZ.1.07/1.1.02/03.0064. České země součástí habsburské říše. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Vláda  habsburků

VLÁDA HABSBUR

KŮGP OP VK Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu, registrační číslo CZ.1.07/1.1.02/03.0064

VY_08_Vla4_65p

Všeználek vypravuje o rodu Habsburků na českém trůně.

Page 2: Vláda  habsburků

České země součástí habsburské říše

Habsburský rod byl mocný evropský panovnický rod. Po smrti Ludvíka Jagellonského usedl na český trůn (1526) Ferdinand I. Habsburský. Rokem 1526 začíná období vlády

Habsburků v českých zemích. Pod jejich vládou se spojily české země, uherské království a země rakouské. Sídelním městem říše byla Vídeň. S

jejich nástupem přichází rozvoj vzdělanosti, řemesel a obchodu, ale na druhé straně Habsburkové zde vybírali nejvíc peněz, soustředili moc do svých

rukou a omezovali práva a svobody šlechty a měst.

Page 3: Vláda  habsburků

Obrázek 1: Habsburská říše [1]

Page 4: Vláda  habsburků

Ferdinand I. Habsburský

Prvním panovníkem čtyřistaleté vlády

Habsburků. Schopný a přísně

katolický panovník.

Obrázek 2: Ferdinand I. [2]

Obrázek 2: Ferdinand I. [3]

Page 5: Vláda  habsburků

České země za vlády Habsburků

V Kutné Hoře se těžilo stříbro a bylo nalezeno nové naleziště stříbra v Jáchymově. Rolníci pěstovali velké množství obilí, rozšiřoval se chov ovcí na vlnu, rozvíjelo se rybníkářství. Ve městech se rozvíjela řemesla a výhodné bylo vaření piva vaření piva Nejdůležitější se stává výroba sukna a plátna. To vše se vyváželo do cizích zemí. plátno

Page 6: Vláda  habsburků

Pro rozvoj obchodu byla nezbytná vzdělanost. Důležitá

byla znalost čtení, psaní a počítání. Lidé se neobešli ani

bez znalostí cizích jazyků, zejména němčiny. Vznikají

městské školy, které vzdělávaly budoucí obchodníky a

řemeslníky. Na venkově vznikají vesnické školy, které byly velmi chudé ( mnohé z nich zakládala

a řídila církev). K rozvoji vzdělanosti pomáhal knihtisk, čímž se zrychlila výroba knih,

byly levnější a mohli si je zakoupit i prostí lidé.

Pro rozvoj obchodu byla nezbytná vzdělanost. Důležitá

byla znalost čtení, psaní a počítání. Lidé se neobešli ani

bez znalostí cizích jazyků, zejména němčiny. Vznikají

městské školy, které vzdělávaly budoucí obchodníky a

řemeslníky. Na venkově vznikají vesnické školy, které byly velmi chudé ( mnohé z nich zakládala

a řídila církev). K rozvoji vzdělanosti pomáhal knihtisk, čímž se zrychlila výroba knih,

byly levnější a mohli si je zakoupit i prostí lidé.

Knihtisk

Page 7: Vláda  habsburků

RenesanceRenesance je umělecký sloh.

Šlechtici přestávají bydlet v hradech, ale staví si pohodlné paláce a zámky.

Uvnitř zámku bylo nádvoří s arkádami (kryté chodby). Vchody a

okna měly bohaté orámování. Kolem nich se rozkládaly rozsáhlé zahrady a parky se vzácnými stromy a keři. V zahradách stály sochy a zdobené

kašny. Bohatí obyvatelé měst si přestavovali domy v renesančním

stylu. Domy byly zakončené ozdobnými štíty, na fasádách se

objevují malby nebo ozdoba omítek.

Page 8: Vláda  habsburků

zámek v BučovicíchRenesanční domy ve Slavonicích

štíty renesančních domů

Obrázek 4: renesanční domy [4] Obrázek 5: zámek Bučovice [5]

Obrázek 6: štíty [6]

Page 9: Vláda  habsburků

Co si zapamatujem

e!

Po smrti Ludvíka Jagellonského nastoupili na český trůn Habsburkové. Prvním panovníkem byl Ferdinand I. Habsburský. Spojili české země, uherské království a rakouské země v obrovskou říši. Hlavním městem je Vídeň. Vypukly války s Turky. Rozvíjel se umělecký sloh renesance. V Čechách se těžilo stříbro, rozvíjelo se zemědělství, rybníkářství, řemesla, vaří se pivo, vyrábí se sukno a plátno. Byl vynalezen knihtisk.Důležitá je vzdělanost lidí – vznikají městské a vesnické školy.

Page 10: Vláda  habsburků

Použité zdroje:Obrázek 1: Habsburská říše [1] STŘÍBRNÁ A KOLEKTIV, Iva. Vlastivěda 4: Hlavní události nejstarších českých dějin. třetí vydání. tiskárna Nový Malín: Nová škola s. r. o., 2011. ISBN 978-80-7289-299-0, str. 41Obrázek 2: Ferdinand I. [2] STŘÍBRNÁ A KOLEKTIV, Iva. Vlastivěda 4: Hlavní události nejstarších českých dějin. třetí vydání. tiskárna Nový Malín: Nová škola s. r. o., 2011. ISBN 978-80-7289-299-0, str. 41Obrázek 2: Ferdinand I. [3] Hans Bocksberger der Aeltere. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2008, 2010 [cit. 2012-04-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hans_Bocksberger_der_Aeltere_001.jpgObrázek 4: renesanční domy [4] STŘÍBRNÁ A KOLEKTIV, Iva. Vlastivěda 4: Hlavní události nejstarších českých dějin. třetí vydání. tiskárna Nový Malín: Nová škola s. r. o., 2011. ISBN 978-80-7289-299-0, str. 43Obrázek 5: zámek Bučovice [5] STŘÍBRNÁ A KOLEKTIV, Iva. Vlastivěda 4: Hlavní události nejstarších českých dějin. třetí vydání. tiskárna Nový Malín: Nová škola s. r. o., 2011. ISBN 978-80-7289-299-0, str. 43Obrázek 6: štíty [6] HARNA, Josef. Vlastivěda: Obrazy ze starších českých dějin. Pardubice: Alter,s .r. .o., Všeň, 1996. ISBN 80-85775-44-1, kartonová příloha