of 25 /25

- období válčících států, císařství, vláda dynastií Chan a Thang

 • Author
  von

 • View
  30

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

STAROVĚKÁ ČÍNA III. - období válčících států, císařství, vláda dynastií Chan a Thang. Zpracovala Mgr. Jana Říhová ZŠ Brno, Kamínky 5 Kontakt: rihovajana @centrum. cz. OBDOBÍ VÁLČÍCÍCH STÁTŮ. zahrnuje krvavé 5.- 3. století př.n.l. neustálé spory knížat řešeny válkami - PowerPoint PPT Presentation

Text of - období válčících států, císařství, vláda dynastií Chan a Thang

 • zahrnuje krvav 5.- 3. stolet p.n.l. neustl spory knat eeny vlkami situace vyeena vtzstvm jednoho z nich - chi -chuang- ti, kter pijal titul Prvnho csae a zaloil dynastii CHIN, podle n m zem i jmno OBDOB VLCCH STT

 • OBDOB VLCCH STThttp://landsofwisdom.com/?p=728

 • Prvn csa a zakladatel nov dynastieCHIN - chi -chuang-ti - vldl pouze15 let, ale podailo se mu sjednotit i.ZAVEDL: jednotn systm mr, vah a platidel zjednoduen znakovho psma sjednocen ky nprav voz propojen Dlouh zdi CSASTV 221 - 206 p.n.l.

 • PRVN CSA pouval krut tresty (tvrcen, pohbvn zaiva) byl zodpovdn za smrt tisc lid - pi dostavb Velk zdi a pi budovn sv hrobky nechal plit knihy Evropan zaali nazvat Zemi stedu - NOU - podle jeho jmna chin svm lidem byl nenvidnhttp://www.crystalinks.com/chinahistory.html

 • DOSTAVBA VELK ZDIhttp://famouswonders.com/the-great-wall-of-china/

 • STAVBA VELK NSK ZDI byla budovna na obranu ped opakovanmi njezdy koovnk ze severu je jedinou lidskou stavbou zeteln viditelnou z Msce nejprve byly stavny jej jednotliv seky byla opravovna a budovna a do 15. stolet svj strategick vznam mla a do 17. stolet jej dlka dosahovala 6500 km a na vku mla 9 m ka zdi umoovala projdn i 5 jezdc vedle sebe soust zdi byly v pravidelnch intervalech rozmstn brny a strn ve (celkov poet - 25 000)

 • DOSTAVBA VELK ZDIhttp://traveltripjourney.blogspot.cz/2012/08/great-wall-of-china-china.html

 • BUDOVN CSASK HROBKY hrobka byla objevena nhodnou pi kopn studny v roce 1974 byla zaazena do seznamu svtovho ddictv UNESCO hrobka mla bt steena armdou z terakoty - speciln druh hlny - s pouitelnmi zbranmi z bronzu tala pes 7 000 vojk, 6 000 kon, 125 voz hrob csae nebyl odkryt

 • HROBKA V XIAN (SIAN)http://www.hedvabnastezka.cz/a_image/6662

 • SJEDNOCEN TVARU MINChttp://www.historyhaven.com/wiki/index.php?title=The_Qin_Dynastyhttp://www.yscoin.com Za Prvnho csae se prosadil kruhov tvar mince se tvercovm stedem tzv. BAN-LIANG

 • VLDA DYNASTI CHAN A TCHANG zahrnuje 2.stolet p.n.l. - 9. stolet n.l. podle dynastie Chan se an sami nazvaj Chanov, pro zbytek svta jim vak zstal nzev podle pedchoz dynastie chin sttn ideologi je konfucionismus obdob rozkvtu zem na kor rolnk objevuj se dokonce manufaktury vnosn export po Hedvbn stezce vynlezy: papr, kompas, steln prach, knihtisk filozofie: zenbuddhismus

 • VLDA DYNASTI CHAN A TCHANGhttp://www.bcps.org/offices/lis/models/chinahist/han.htm

 • HEDVBN STEZKA vznamn obchodn spojnice mezi Asii a Evropou (pes 6500 km) ve starovku se rozvjela v obdob csastv msk e do Evropy se dovelo nejen hedvb, ale i koen, aj, porceln, exotick ovoce, pistcie atd.http://silkroadtoronto.wordpress.com/silk-road-maps/silk-roads/http://oko.yin.cz/8/hedvabna-stezka/

 • VYNLEZ PAPRU vynlez papru je pipisovn Cchai-Lunovi (105 n.l.) paprovou kai vyrobil menm kry, konop a hadr (i hedvb) po rozvaen se kae lila do forem, lisovala a suila vyrbly se: detnky, vje, kapesnky, paprov penze (970 n.l.)http://www.computersmiths.com/chineseinvention/paper.htm

 • TRADIN PAPROV VROBKYhttp://www.xtimeline.com/evt/view.aspx?id=97795http://traditions.cultural-china.com/en/16Traditions4951.htmlhttp://en.wikipedia.orghttp://equator.eftours.com/currency/friday-fun-fact-3paprov bankovka 10. stol.http://yayashoes.com/chinatraditional/ebaystore.html

 • KERAMIKAhttp://arts.cultural-china.com/en/31Arts13572.html

 • KORMIDLO A KOMPAS nsk dunka - plachetnice s bambusovmi plachtami o prvnch je zmnka ve 3. stol. p.n.l. na zdi mly kormidlo s otvory pluly na ekch i po moi an nazvali kompas ukazatel jihu (ukazatel - lce - byl vyroben z magnetovce a smoval na jih kompas byl znm od 4. stol. p.n.l., v Evrop a koncem 12. stolethttp://www.vhinkle.com/china/inventions.htmhttp://www.the-ship-estore.com/chinese-junk-model-large-p-220.html

 • STELN PRACH pedstavuje sms sloenou z ledku, sry a devnho uhl nejprve se uval k ohostrojm, pozdji k vojenskm elm

  rzn tvary zpalnch pwww.cctsbeijing.comhttp://kaleidoscope.cultural-china.com/en/136Kaleidoscope1.html

 • KNIHTISK pedchdci knihtisku byla peettka a raztka tisk textu z devnch desek je znm ze 7. stolet - tzv. technika xylografie z roku 868 pochz prvn nsk kniha pozdji byly nahrazeny deskami keramickmihttp://www.history-of-china.com/yuan-dynasty/three-great-invention.htmlhttp://ed101.bu.edu/StudentDoc/Archives/ED101fa09/lbryfo/history.htmlhttp://kaleidoscope.cultural-china.com/en/136K4K15.html

 • BUDDHISMUS en buddhismu z Indie do ny souvis s budovnm obchodnch cest a s misijn innost buddhistickch mnich dky zjmu csae Ming-ti z dynastie Chan o uen Buddhy se zanaj zakldat prvn kltery a poizovat peklady posvtnch text - sterKlter v Luoyanguhttp://members.virtualtourist.com/m/tt/ab0ce/http://en.wikipedia.org/wiki/White_Horse_Temple

 • ZENBUDHISMUS slovo zen je peloeno z nskho chan a znamen meditaci, na n je toto uen zaloeno vzniklo v 5. stolet v n po pchodu indickho Mistra Bodhidharmy a prosperovalo a do 17. stolet, kdy zaaly vznikat nov koly rozilo se v Japonsku, kde se stalo kultem samuraj na rozdl od buddhismu, mnii v klterech pracuj a misti vyaduj od svch k tvr pstup v uen a ne uen nazpamhttp://www.rugusavay.com/

 • BOJOV UMNdjiny bojovch umn zaaly pchodem Bodhidarmy do nskho kltera Shaolin, kde vyuoval zenbudhismus a gymnastick bojov umn http://www.obrhi.com/hawaii/shaolin-warriors-kung-fu/http://www.romeroswingchun.com

 • Perka, J.: Djiny pravku a starovku II, SPN, Praha 1979

  Voln, Z.: Toulky minulost svta, 4. dl, VIA FACTI, Praha 2002

  http://cs.wikipedia.org

  Zdroje: