Click here to load reader

Dobrá vláda – malá vláda 2. november 2010 Bratislava

 • View
  28

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Čo potrebujú podniky pre svoju prosperitu Ján Oravec Združenie podnikateľov Slovenska Republiková únia zamestnávateľov. Dobrá vláda – malá vláda 2. november 2010 Bratislava. Kľúčové zložky podnikateľského prostredia. AUDIT PP 2006: Makroekonomický rámec - PowerPoint PPT Presentation

Text of Dobrá vláda – malá vláda 2. november 2010 Bratislava

 • Dobr vlda mal vlda2. november 2010Bratislavao potrebuj podniky pre svoju prosperitu

  Jn OravecZdruenie podnikateov SlovenskaRepublikov nia zamestnvateov

 • AUDIT PP 2006:

  Makroekonomick rmecLegislatvny rmec a vymhatenos prvaAdministratvne zaaenie podnikaniaFinann zaaenie podnikania (dane, odvody, poplatky)Zsahy do slobody podnikaniaInfratruktra pre podnikanie+Prieskum podnikateskho prostredia

 • Vea zkonov (2005: 666 prvnych noriem), ich nzka kvalita a ast zmeny

  Chbajci systm hodnotenia dopadov prijmanej legislatvy na podniky (2005: 154 zkonov, 154 bez vpotu dopadov na PP)

  Vek mnostvo problmov vznik aj v Bruseli, resp. implementciou legislatvy E

 • Poet predpisov, rozhodnut a inch prvnych aktov publikovanch v Zbierke zkonov od 01.01.2006 do 31.03.2010 - 2735 Celkov poet strn zbierky za obdobie od 01.01.2006 do 31.03.2010 22 148Poet pracovnch dn, potrebnch na pretanie celej Zbierky zkonov v tomto obdob ak pretanie 1 strany textu trv 5 mint 231 pracovnch dnPoet zkonov, schvlench v skrtenom legislatvnom konan: 49 (desatina vetkch schvlench zkonov)

 • Celkov poet noviel 10 najvznamnejch predpisov s najvm vplyvom na podnikatesk prostredie spolu 81

 • Pozitvne: ivnostensk zkon

  Negatvne: Zkonnk prce, Zkon o min. mzde,Zkon o BOZP, Zkon o socilnom poisten,Zkon o zdravotnom poistenZkon o kolektvnom vyjednvan, Zkon o ochranespotrebitea,Zkon o DPH,Zkon odani z prjmov

 • Hlavn problmy :

  kriminalizcia podnikateov za zvyovanie cien hroz trest odatia slobody do 3 rokov;

  odvodnenie prijatia normy ochrana spotrebitea v svislosti s konverziou meny; skutonos - platnos normy je bez asovho obmedzenia.

 • prava BOZP je obsiahnut nielen v zkone, ale aj v inch predpisoch (spolu 35 predpisov), o je vemi nron na tdium a prispsobovanie sa zmenm

 • Hlavn problmy :

  absurdn a nemeraten predpisy

  zamestnanci na slovenskch pracoviskch by mali pri prci sedie alebo st vzpriamene. Trup sm predkloni o 40 a 60 stupov. klon je povolen maximlne do dvadsiatich stupov. Hlavu mono predkla o 25 a 40 stupov opakovane len vtedy, ak je to najviac dvakrt za mintu.

 • Zniovanie regulanho bremena najlep spsob podpory podnikania, najm v ase finannch problmov verejnho sektora

  Zniovanie administratvneho zaaenia jedna z top priort krajn E, OECD, tretieho sveta

  SR vrazn zaostvanie najvy as na

  BUDEK!!!

 • Stratgia a konkrtny program zniovania administratvneho zaaenia (ciele, kapacity, intitcie, nstroje)Menej prvnych predpisovKvalitnej proces prpravy novej legislatvy (ex ante hodnotenia RIA, konzultcie)Periodick ex post hodnotenie existujcej legislatvySystematick elimincia nadprce pri preberan E legislatvy

 • akujem za pozornos!

  www.zps.sk

  ***************