Vieme, ako dosiahnuť úspech vo Vašom odbore

 • View
  43

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BRATISLAVA > BANSKÁ BYSTRICA > KOŠICE > PRAHA > BRNO > OSTRAVA > ZLÍN. Vieme, ako dosiahnuť úspech vo Vašom odbore. WBI, s.r.o. Microsoft Dynamics NAV – uplatnenie v štátnej správe. Martin Luška Riaditeľ divízie Košice Piešťany 26.6.2007. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Vieme, ako dosiahnuť úspech vo Vašom odbore

 • Vieme, ako dosiahnu spech vo Vaom odboreMicrosoft Dynamics NAV uplatnenie v ttnej sprve WBI, s.r.o.

  Martin LukaRiadite divzie KoicePieany 26.6.2007

 • AgendaVieme, ako dosiahnu spech vo Vaom odboreWBI, s.r.o.ReferencieRozpotyttna pokladnicaSprva dokumentovPrepojenie na extern systmy

 • ReferencieVieme, ako dosiahnu spech vo Vaom odboreWBI, s.r.o.Slovensk agentra ivotnho prostrediattny veterinrny stavFakultn nemocnica s poliklinikou BratislavaFakultn nemocnica s poliklinikou Bansk BystricaNemocnica s poliklinikou LevoaNemocnica s poliklinikou V. Alexandra KemarokFakultn nemocnica TrennNemocnice a polikliniky n.o.

 • Funknos Microsoft Dynamics NAVVieme, ako dosiahnu spech vo Vaom odboreWBI, s.r.o.Financie, Rozpoty, ttna pokladnicaMajetokNkupPredajSkladyCRMServisVroba

 • RozpoetVieme, ako dosiahnu spech vo Vaom odboreWBI, s.r.o.Plnovanie budceho rozpotu paralelne s vyuvanm aktulneho rozpotuPrprava rozpotov na dlhie obdobie ako 1 rokZostavenie budceho rozpotu vo viacerch variantochNa tvorbe rozpotu sa mu zastova viacer pouvatelia

  200720082006Prprava rozpotu na rok 2007Plnenie rozpotu za rok 2007Prprava rozpotu na rok 2008Plnenie rozpotu za rok 2008

 • Rozpoet pre viacero dimenziVieme, ako dosiahnu spech vo Vaom odboreWBI, s.r.o.Ekonomick klasifikciaAkcietruktra organizcie (oddelenia, podriaden organizcie ...)Podnikatesk innos, ben innos

 • Informcie na hodnotch dimenziVieme, ako dosiahnu spech vo Vaom odboreWBI, s.r.o.

 • Tvorba rozpotuVieme, ako dosiahnu spech vo Vaom odboreWBI, s.r.o.Pri zostaven nvrhu je mon vytvori viac alternatv kad alternatva me ma vlastn prjmov a vdavkov stranuMonos sledova schvlen a upraven rozpoetV rmci pravy rozpotov monos sledova jednotliv zmenyVhadov rmec rozpotu nie je obmedzen len na najbli rozpotov rok

 • ostatnTvorba rozpotuVieme, ako dosiahnu spech vo Vaom odboreWBI, s.r.o.Celkov rozpoet je tvorenzdola nahor

  Vytvran z jednotlivch zloiekMonos sledovania rozpotu ako celku, Monos sledovania jednotlivch jednotiek, stredsk, oddelen ...kultrakolstvovstavbavntorn sprvaRozpoet organizcie

 • Sledovanie a vyhodnocovanie rozpotuVieme, ako dosiahnu spech vo Vaom odboreWBI, s.r.o.Efektvnos a elovos pri spracovan a sledovan jednotlivch poloiek rozpotuNie je potrebn sben sledovanie v inch programoch (Excel, Acces, Word a pod.)Pouvatelia pracujci s rozpotom nepotrebuj zskava informcie z ekonomickho oddeleniaUmouje operatvne reagova na nhle zmeny v rozpotovom procese a hospodren organizcie

 • Vieme, ako dosiahnu spech vo Vaom odboreWBI, s.r.o.

  Prrastok alebo bytok prostriedkov s priradenm rozpotovej klasifikcie eviduj moduly Banka a PokladaSkuton plnenie rozpotu a na zklade zatovania bankovho vpisuSledovanie a vyhodnocovanie rozpotu

 • Vieme, ako dosiahnu spech vo Vaom odboreWBI, s.r.o.

 • Vystaveniepokladninho dokladuVieme, ako dosiahnu spech vo Vaom odboreWBI, s.r.o.

  Predben sledovanie plnenia vdavkov rozpotu je mon u pozaevidovan prvotnho dokladu faktry, pokladninho dokladu ...

  Predben sledovanie plneniaRozpoetBankov vpis,pokladnicaPredben plnenieSkuton plnenieVystavenieodberateskej faktryEvidenciadolch faktralie moduly

 • Komunikcia so ttnou pokladnicou - VkaznctvoVieme, ako dosiahnu spech vo Vaom odboreWBI, s.r.o.Zkladn nastavenie legislatvy pre ttnu pokladnicu

 • VkaznctvoVieme, ako dosiahnu spech vo Vaom odboreWBI, s.r.o.Karta tu v tovej osnove obsahuje slo pre rozpotov klasifikciu

 • VkaznctvoVieme, ako dosiahnu spech vo Vaom odboreWBI, s.r.o.Parametrizcia na karte tu

 • VkaznctvoVieme, ako dosiahnu spech vo Vaom odboreWBI, s.r.o.Plnenie rozpotu rozpotovch a prspevkovch organizci Vkaz oprjmoch avdavkoch poda rozpotovej klasifikcie vo formte csv, aj doc zaokrhlen na tis. SkStavy aobraty bankovch tov vo formte csv, aj doc zaokrhlen na tis. Sk.

 • VkaznctvoVieme, ako dosiahnu spech vo Vaom odboreWBI, s.r.o.Export Svahy ROPO SFOV 1-01 aVkazu ziskov astrt ROPO SFOV 2-02 aj vo formte csv. Export vychdza z nastavenia defincie vkazov v tovnch schmach. Zrove je spracovan aj export svahy a vsledovky do ablny excelu. ablny excelu s maj tvar predpsanho tlaiva MF SR.

 • VkaznctvoVieme, ako dosiahnu spech vo Vaom odboreWBI, s.r.o.Export Svahy ROPO SFOV 1-01 aVkazu ziskov astrt ROPO SFOV 2-02 vo formte xlsalie vkaznctvo

 • Komunikcia so ttnou pokladnicou - BankaVieme, ako dosiahnu spech vo Vaom odboreWBI, s.r.o.Export dvkovch platobnch prkazov z IS do Psbor obsahuje iados o realizciu platby, resp. iados ohradu

  Import vpisov zklientskych tov zo P do ISsbor obsahuje vpis ztu klienta, vjednom sbore sa nachdza vdy prve jeden vpis zdanho klientskeho tu za obdobie, ktor klient pecifikoval

 • Rozhranie so ttnou pokladnicouVieme, ako dosiahnu spech vo Vaom odboreWBI, s.r.o.Komunikcia formou manulneho exportu a importu dvky v sboretruktra sboru je XMLzabezpeenie prenosu sborov dvkovch platobnch prkazov avpisov zklientskych tov je realizovan PKI infratruktrou vrmci prihlsenia aprce autorizovanho pouvatea IS P.

 • Bankov prkazyVieme, ako dosiahnu spech vo Vaom odboreWBI, s.r.o.Domci dvkov platobn styk - pre rozpotov zdroje (dvkov prkaz do 10.000 platobnch prkazov)- pre ostatn zdroje (dvkov prkaz do 10.000 platobnch prkazov)- pre pecilne opercie nad pecilnymi tami (dvkov prkaz do 10.000 platobnch prkazov)Cezhranin dvkov platobn styk- pre rozpotov zdroje (dvkov prkaz do 1.000 cezhraninch platobnch prkazov)- pre ostatn zdroje (dvkov prkaz do 1.000 cezhraninch platobnch prkazov)- pre pecilne opercie nad pecilnymi tami (dvkov prkaz do 1.000 cezhraninch platobnch prkazov)

 • Bankov prkaz - exportVieme, ako dosiahnu spech vo Vaom odboreWBI, s.r.o.

  Export sa vykonva priamo z vydanho bankovho prkazuNa hlavike a riadkoch prkazu sa vyplni vetky poadovan daje pre P Bankov vpisy - import1 typ bankovho vpisu

 • Sprva dokumentovVieme, ako dosiahnu spech vo Vaom odboreWBI, s.r.o.Evidencia prijatej potyEvidencia odoslanej poty

  druh poty prepojenie na povinn termn odozvy extern sla korepondencie, druh zsielky prlohy sledovanie pridelenm pracovnkom prpadn histria sledovanie jednotlivch termnov (doruenia, pridelenia pracovnkovi, vyrieenia) registratra automatick vytvranie podkladov faktr

 • WBI, s.r.o.

 • WBI, s.r.o.

 • WBI, s.r.o.

 • Otvorenos systmuVieme, ako dosiahnu spech vo Vaom odboreWBI, s.r.o.Komunikcia s externmi systmami pripraven rozsiahly apart na komunikciu integrovan priamo v systme

 • Otvorenos systmuVieme, ako dosiahnu spech vo Vaom odboreWBI, s.r.o.Komunikcia s externmi systmami nastaven pre rzne systmy s jednoduchou monosou doplnenia automatick importy a exporty periodick aktivity

 • WWW.WBI.SK

  Martin LukaRiadite divzie+421 915 715 931mluska@wbi.sk

  ****************************elm Vm pekn de.