Velkommen til HR-dag 2017 2017-02-16آ  أ¸jeblikket, hvor du أ¦ndrer dit liv I I denne undersأ¸gelse

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Velkommen til HR-dag 2017 2017-02-16آ  أ¸jeblikket, hvor du أ¦ndrer dit liv I I denne...

 • Velkommen til HR-dag 2017

 • Vendepunktet.nu øjeblikket, hvor du ændrer dit liv

  Besparelser

  Øget kvalitet

  Blandet elevgruppe

  Kompleksitet

 • Vendepunktet.nu øjeblikket, hvor du ændrer dit liv

 • Vendepunktet.nu øjeblikket, hvor du ændrer dit liv

  FORVENTNINGER OM IMPLEMENTERING AF REFORMEN En nyere international forskningsoversigt af Åsén (2013) finder, at det oftest tager 5 til 15 år, før større skolepolitiske reformer er implementeret og effekter kan måles hos eleverne.

 • Vendepunktet.nu øjeblikket, hvor du ændrer dit liv

  I I denne undersøgelse har vi imidlertid ikke været i stand til at identificere nogen plausible og robuste statistisk sikre effekter af skoleledelse på elevernes læring og trivsel.

 • Vendepunktet.nu øjeblikket, hvor du ændrer dit liv

  Langt vigtigst af dem forekommer ledelsens kommunikationsstrategi at være. En sådan strategi skal formidles klart til medarbejderne og bør indeholde: • en kort og klar vision for skolens fremtidige udvikling under folkeskolereformen, • en plan for implementering af reformens delelementer på skolen samt • gennemførelse af samtaler med hver enkelt medarbejder om hendes fremtidige rolle efter implementering af reformen (for at reducere usikkerhed og skabe tryghed).

 • Vendepunktet.nu øjeblikket, hvor du ændrer dit liv

  Ledelsens involvering i undervisningens tilrettelæggelse måler vi her i undersøgelsen ved at se på, om ledelsen arbejder med:

  • Observation af lærernes undervisning i klassen

  • Feedback til lærerne om deres pædagogik • Drøftelse af pædagogiske spørgsmål med

  lærerne, enkeltvis eller i grupper.

 • Vendepunktet.nu øjeblikket, hvor du ændrer dit liv

  De største implementeringseffekter opnås tilsyneladende ved hjælp af: • pædagogisk ledelse i form af ledelsesinvolvering i undervisningens

  tilrettelæggelse og metoder, samt ved • distribueret pædagogisk ledelse via pædagogiske læringsfællesskaber

  blandt lærerne.

  Lidt mindre, men dog væsentlige, positive implementeringseffekter fin- der vi, når: • skolens lærere vurderer at have en kompetent skoleleder • ledelsen anvender forskellige forandringsledelseselementer. Ledelsens

  kommunikation af visioner og handleplaner samt samtaler med hver enkelt medarbejder om fremtiden har betydelige effekter, mens effekterne af de øvrige forandringsledelseselementer er ret beskedne.

 • Vendepunktet.nu øjeblikket, hvor du ændrer dit liv

 • Vendepunktet.nu øjeblikket, hvor du ændrer dit liv

  Fra ledelse til selvledelse

  Hvad kræver det for den enkelte og teamet?

  At kunne træffe beslutninger som giver mening

  Bevidsthed om egen position og mod til at vise sårbarhed

 • Vendepunktet.nu øjeblikket, hvor du ændrer dit liv

  Beslutninger træffes ud fra:

  Vilje Viden

  Følelser Intuition

 • Vendepunktet.nu øjeblikket, hvor du ændrer dit liv

  Moral

  Kodeks

  Principper

  Værdier

 • Vendepunktet.nu øjeblikket, hvor du ændrer dit liv

 • Vendepunktet.nu øjeblikket, hvor du ændrer dit liv

 • Vendepunktet.nu øjeblikket, hvor du ændrer dit liv

  Kendetegn ved personer over linjen:

  Mod til at være uperfekte Omsorgsfulde over for sig selv Autentiske - at være sig selv Sårbarhed erkendes

 • Vendepunktet.nu øjeblikket, hvor du ændrer dit liv

 • Vendepunktet.nu øjeblikket, hvor du ændrer dit liv

  Hvordan har du det med en hverdag, som ikke kan kontrolleres og forudsiges?

  Hvordan har du det med din egen sårbarhed på arbejdet?

 • Vendepunktet.nu øjeblikket, hvor du ændrer dit liv

  SELVLEDELSE

  Tillid

  Al information er tilgængelig - Aktivering af kollektiv intelligens

  Ansvar og ansvarlighed - Hver enkelt af os har det fulde

  ansvar for organisationen

  Aktiv rådgivningsproces

 • Vendepunktet.nu øjeblikket, hvor du ændrer dit liv

  H E L H E D S TÆ N K N I N G

  Ligeværd

  Tryg og omsorgsfuld arbejdsplads

  Overvindelse af adskillelse - forbundethed

  Indlæring - feedback og respektfuld konfrontation

  Ansvar for tanker, overbevisninger, ord og handlinger

 • Vendepunktet.nu øjeblikket, hvor du ændrer dit liv

  Den afviklende relation

  Den vedligeholdende relation

  Den udviklende relation

  Norm Forskellighed som konfliktpotentiale

  Forskellighed søges udlignet

  Forskellighed er potentiale

  Håndtering Regler og kontrol Fællesholdninger- pseudokonsensus

  Samarbejde

  Respons Fejlorienteret Udebliver eller er indirekte

  Engageret og engagerende

  Konfrontation Angreb og forsvar Ignoreres og undertrykkes

  Fremelskes og dyrkes

  Konfliktløsning Bagudrettet Stilstand Fremadrettet

  Ansvarlighed Undgåelse Selvopofrelser Handling

  Helhedstænkning i forhold til teamrelationer

  Kilde: Martin Mourier, m.fl. : Porten til det nye lederskab

 • Vendepunktet.nu øjeblikket, hvor du ændrer dit liv

  D E T E V O L U T I O N Æ R E F O R M Å L

  Organisationen og medarbejderens formål med arbejdet smelter sammen

  Alt vil udfolde sig mere elegant, hvis vi lader være med at forsøge at styre og i stedet bare vælger at fornemme og reagere

  Fokuser på formålet

 • Vendepunktet.nu øjeblikket, hvor du ændrer dit liv

  Hvordan kan vi lede organisationer og teams i en kompleks verden, hvor der på samme tid er høje spare - og kvalitetskrav?

  En organisationsform uden hierarkier • Rådgivningsprocesser - beslutninger træffes i teamet

  Kultur - alle er indstillet på at indfri formålet • alle arbejder for et højere formål

  Organisationen ser sig selv som en del af et større fællesskab - integreret i hele værdikæden

 • Vendepunktet.nu øjeblikket, hvor du ændrer dit liv

  “Det eneste, vi har brug for at vide om fremtiden, er, at den bliver anderledes. Når vi prøver at forudsige fremtiden, er det ligesom at forsøge at køre ned ad en smal vej på landet om natten uden lys på, mens vi ser ud ad bagruden. Den bedste måde at forudse fremtiden på er at skabe den.”

  Peter Drucker