Click here to load reader

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE · PDF filerecti 1:2 Hvilke andre undersøkelser vil du få gjort ved en slik mistanke? 1:3 Vi tenker oss at undersøkelsene har konkludert med

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE · PDF filerecti 1:2 Hvilke andre undersøkelser...

'"

Kand.nr.

UNIVERSITETET I BERGEN

DET MEDISINSKE FAKULTET

MEDISINSK EMBETSEKSAMEN

OPPGAVER I KIRURGI

Fredag 29. mai 1998 kl. 09.00 - 14.00

Eksamen bestr av 1Ooppgaver med delsprsml.

Der hvor delsprsmlene er knyttet til en pasient skal svar gis med utgangspunkt i de fakta ogopplysninger som fremgr av sykehistorier, status og underskelsessvar som gis i oppgavene.

Svar skal gis p den plassen som er angitt, - bruk ikke baksiden av arket.

Svar kort og konsist, - gjeme punktvis.

Evt. uklarheter blir besvart av lrer fra Kirurgisk institutt ca. kl. 11.00.

LYKKE TIL!

\l~ Q}~(Arne Bjrge ~Sensor "r \

I

~ fi!llf}~Irer Age Hister

eksaminator

Kand.nr .-----

1/ Du har p kontoret en pasient der sykehistorien og den kliniske underskelsen gir

mistanke om kolorektal cancer.

1:1 Gjr rede for de vanligste symptomer og kliniske funn som br gi mistanke om:

a) cancer coli

b) cancer recti

1:2 Hvilke andre underskelser vil du f gjort ved en slik mistanke?

1:3 Vi tenker oss at underskelsene har konkludert med funn forenlig med cancer i coecumuten tegn til spredning til andre organer. Pasienten blir innlagt i kirurgisk avdeling medtanke p operasjon. Gjr kort rede for hva som gjres ved det kirurgiske inngrepet i etslikt tilfelle.

Kand.nr.

1:4 Dukes' stadier brukes til stadieinndeling ved kolorektal cancer. Forklar hva som menes

med:

a) Dukes' stadium A

b) Dukes' stadium B

c) Dukes' stadium C

Kand.nr.

2: l Som allmenpralctiker fr du til konsultasjon en kvinne p 38 r som har ftt utfrt rntgen

mammografi p eget initiativ, som ledd i en helsekontroll. Rntgenbeskrivelsen lyder:Nedad medialt i venstre bryst sees en gruppe mikroforkalkninger av usikker type, i et

omrde med 7 mm tverrml. Ellers er det normale forhold. Ved klinisk underskelsekjenner du ikke noe galt i brystet. Det er ingen holdepunkter for familir belastning av

brystkreft.

a) Hvordan kan man utrede malignitetssuspekte mammografifunn i de tilfeller hvor det

ikke er noen palpabel patologi?Hvordan vil du informere og forberede denne kvinnen p den utredningen du henviser

henne til?

b) Hvis man i motsatt fall kunne palpere en tumor i mammae hos denne kvinnen, mensrtg. mammografi ikke viser noe patologisk, hva slags utredning ville du da evt. henvisehenne til?

2:2 Som turnuskandidat p kirurgisk avdeling blir du en kveld bedt om se til en 24 rgammel kvinne. Hun fler seg uvel, og sykepleier rapporterer at hun synes pasienten ermer utilpass og medtatt enn forventet. Du ser av papirene at pasienten ett dgntidligere fikk utfrt nr total thyreoidektomi p grunn av thyreotoxikose.

Beskriv dine observasjoner og kliniske underskelser av pasienten for finne ut om detforeligger reaksjoner eller komplikasjoner som krever behandling. Hva er de aktuellemulige rsaker til hennes tilstand?

Kand.nr.

2:3 Din neste pasient p primrlegekontor~t er en 54 r gammel kvinne som for 5 r sidenble operert for cancer mammae. Det ble utfrt ablatio mammae og axillartoilett p hyre

side. Primrtumor var 2,5 cm i tverrml og det forel histologisk metastaser i 3 av 10

lymfeknuter fra axillen. Det har gtt bra siden behandlingen. Kontrollen er n overfrt til

primrlege.

Ved underskelsen finner du ikke holdepunkter for residiv. Hun spr om hun n er

utenfor fare nr det gjelder brystkreftsykdom. Gi begrunnet svar.

2:4 En 42 r gammel mann har merket en kul p halsen nr han svelger. Ved underskelsenfinner du at han muligens har litt forstrret thyreoidea generelt, men forandringenedomineres aven 5 cm stor forstrrelse av venstre thyreoidealapp. Du planleggerutredning, men han nsker allerede n f vite om det kan bli ndvendig med operasjon.Hva er indikasjonene for kirurgisk behandling?

3:1

3:2

Kand.nr.

a) Br lyskebrokk hos barn alltid op~reres? Begrunn svaret.

b) Er de aller fleste lyskebrokk hos barn direkte eller indirekte brokk?

c) Hvilke andre barnebrokktyper kjenner du til?

d) Hva er forskjellen p et kommuniserende og et ikke kommuniserende vannbrokk(hydroeeie )?

e) Hvilken type vannbrokk m som oftest opereres?

a) Fr hvilken alder br testisretensjon opereres?

b) Hvordan vil du behandle trang forhud hos en 4-ring?

Kand.nr.

3:3 Hvilken tilstand hos fosteret tenker du p dersom moren har pfallende mye fostervann?

3:4

a) Hvilke symptomer er vanligste rsak til at barn med gastro-sofageal refluks mopereres?

b) Hvilke lidelser m utelukkes hos et lite barn med forstoppelsesproblemer?

Kand.nr.

4: 1 En 53 r gammel mann konsulterer deg for vannlatingsplager som har kt gradvis de siste4-5 r. Kreatinin=93 (norm. 80-124). Yrin fysiologisk, PSA=8,3 (norm.

Kand.nr.

5/ En 35 r gammel, tidligere frisk mann faller under snrydding plutselig sammen og

mister bevisstheten. Han vkner gradvis etter kort tid, klager da over en intens hodepine

og brekker seg.

5:1 Hva er den mest sannsynlige diagnosen ved denne typiske sykehistorien, og hvilke

patologisk-anatomiske forhold kan ligge bak?

5:2 Pasienten blir innlagt direkte i medisinsk avdeling p det lokale fylkessykehuset hvor duhar vakt. Redegjr kort for hvilke symptomer og tegn du vil lete etter ved den frstekliniske underskelsen, og hvordan du vil g videre i det diagnostiske arbeidet.

5:3 Hva er det overordnete forml med den videre behandling av pasienten, og hvordan vildu hndtere ham videre?

5:4 Redegjr for de vanligste komplikasjoner ved denne tilstanden (ikke komplikasjoner tilbehandlingen, men til selve tilstanden), og hvordan de kan behandles.

Kand.nr.

6: l En 60 r gammel mann forteller under konsultasjonen p ditt legekontor at han hadde ettilfelle av amaurosis fugax (forbigende blindhet) p hyre ye. Dette forsvant i lpet avet par minutter .

a) Hva er den mest aktuelle diagnose?

b) Hvilke underskelser vil du rekvirere?

6:2 En 70 r gammel mann, som hadde et hjerteinfarkt for l r siden, legges inn p kirurgiskavdeling med kald, hvit og smertefull venstre underekstremitet. Han har ikke tidligere

hatt claudicatio intermittens. Det er ikke palpabel puls i venstre lyske.

a) Hva er den mest aktuelle diagnose?

b) Hvilken behandling vil du gi pasienten?

Kand.nr.

6:3 En 24 r gammel kvinne, uten barn, fr konstatert og blir utredet for mitralinsuffisiens.

a) Hva er de tre viktigste grunnene for at denne pasienten skal opereres?

b) Hvilke tre kirurgiske behandlingstilbud foreligger (rangert etter hensiktsmessighetfor denne pasient)?

6:4 Etter mitralklaffeoperasjonen vil pasienten vite sannsynligheten for reoperasjon og

varigheten for den igangsatte antikoagulasjonsbehandlingen.

a) Ranger de behandlingsmetoder du har nevnt etter reoperasjonsrisiko (minst risikofrst) og om mulig sannsynlig median tid i r til reoperasjon.

b) Hvilke forhold indiserer varig antikoagulasjonsbehandling ettermitralklaffeoperasj on?

Kand.nr.

7/ En 19 r gammel mann faller under telemarkkjring p Kvamskogen. Han kjenner atnoe skjer i venstre skulder, og fr um~ddelbart kraftige smerter i skulderen. Han kanikke rre armen, men greier reise seg, og hjelpes ned til kafeen ved nedre heisstasjon.

7:1 Du blir tilkalt som turnuskandidat, og kommer til stedet etter en halv time. Gutten sitter

og sttter armen litt ut fra kroppen, er blek av smerte, og har nettopp ftt en stor kopp

varm sjokolade av velvillig kafepersonale. Hva er den mest sannsynlige diagnosen, og

hvilken differensialdiagnose vil du ogs ta med?

7:2 Hvilke kliniske underskelser gjr du p stedet, og hvordan planlegger du den viderehndtering i denne akuttsituasjonen?

7:3 Hvilke behandlingsmuligheter foreligger ved denne tilstanden i den akutte fasen? Hvilkekomplikasjoner kan forekomme, og hvordan er prognosen?

7:4 Tilstanden kan f et kronisk forlp, med gjentatte episoder av lignende karakter somdenne frste. Hvilken behandling vil du da foresl?

Kand.nr.

81 60 r gammel mann. Stort sett frisk tidligere. De 2 siste rene ryggplager med stiv rygg

og smerter som gr ned i hyre bein. Sykemeldt ved debut, 3 uker i sengen. Ny, hellerakutt forverring ret etter. P nytt sengeliggende. Betydelige utstrlende smerter til

medialsiden av hyre fot inklusive hyre stort. Slitasjeforandringer i ryggen pvist vedvanlig rntgenunderskelse av l-s-columna. CT viste ingen intraspinal e forandringer

som kunne forklare pasientens plager. Ved underskelse et halvt r senere var han stiv iryggen (manglet 40 cm p ta i gulvet), og ved elevasjon av hyre benet til ca. 40grader fikk han utstrlende smerter fra ryggen til kneleddsplaten. Achillessenerefleksen

kunne ikke framkalles p hyre side.

8:1 Forklar skjematisk hvordan et prolaps (som affiserer nerverot(rtter)/nerve) kan vre

lokalisert anatomisk i mellomvilvelskiven.

8:2 Hvordan kan en ved utsprring og klinisk underskelse av pasienten skille mellomprojisert smerte (referred pain) og rot/nerve smerte?

Kand.nr.

8:3 Dersom denne pasienten skulle ha et skiveprolaps, hvilken rot, hvilken skive, og hvilkenlokalisasjon i skiven er da den aktuelfe?

8:4 Men det var, som det gr frem av innledningen ovenfor, ikke samsvar mellom klinikkog det svaret primrlegen fikk fra rntgenavdelingen. Hva vil du da gjre?

Kand.nr. -----

9/ Frida Olsen, 70 r gammel, var uheldig og falt p det glatte fret og forstuet hyre

hndledd. Som turnuskandidat tar du imot pasienten. Ved klinisk underskelse er det

Search related