of 37 /37
SYARIAT SEBAGAI PERATURAN HIDUP MUSLIM ( HUKUM JENAYAH ISLAM ) NORAINI BINTI ISMAIL JABATAN PENGAJIAN AM UNIT 4: SYARIAT SEBAGAI PERATURAN HIDUP MUSLIM/HUKUM JENAYAH ISLAM/NBI

Unit4 jenayahislamhudud

Embed Size (px)

Text of Unit4 jenayahislamhudud

Page 1: Unit4 jenayahislamhudud

SYARIAT SEBAGAI PERATURAN HIDUP

MUSLIM( HUKUM JENAYAH ISLAM

)NORAINI BINTI ISMAIL

JABATAN PENGAJIAN AM

UNIT 4: SYARIAT SEBAGAI PERATURAN HIDUP MUSLIM/HUKUM JENAYAH ISLAM/NBI

Page 2: Unit4 jenayahislamhudud

HUKUM JENAYAH ISLAM

HUDUD

UNIT 4: SYARIAT SEBAGAI PERATURAN HIDUP MUSLIM/HUKUM JENAYAH ISLAM/NBI

QISAS

TAKZIR

Page 3: Unit4 jenayahislamhudud

DEFINISI JENAYAH

Dari sudut bahasa ialah segala perbuatan dosa dan tercela.

Mengikut kehendak jumhur fuqaha’ : Jenayah ialah sesuatu perbuatan yang diharamkan oleh syara’ sama ada ia dilakukan terhadap diri manusia dan anggota serta harta, seperti membunuh, memukul, memotong dan mencederakan yang merangkumi semua perbuatan jenayah yang dikenakan hukuman hudud, qisas atau ta’zir.

UNIT 4: SYARIAT SEBAGAI PERATURAN HIDUP MUSLIM/HUKUM JENAYAH ISLAM/NBI

Page 4: Unit4 jenayahislamhudud

CIRI-CIRI KEUNGGULAN HUKUMAN ISLAM

BERSUMBERKAN WAHYU & MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KESEJAHTERAAN

HUKUMAN SECARA ADIL DAN SAKSAMA HUKUMAN YANG SETIMPAL DAN TEGAS MENGANDUNGI UNSUR-UNSUR

PENGAJARAN

UNIT 4: SYARIAT SEBAGAI PERATURAN HIDUP MUSLIM/HUKUM JENAYAH ISLAM/NBI

Page 5: Unit4 jenayahislamhudud

MATLAMAT HUKUM JENAYAH ISLAM

MELINDUNGI MASYARAKAT DAN BERTINDAK SEBAGAI PENCEGAHAN

MENGAJAR DAN MEPERBAIKI PENJENAYAH SERTA MEMBETULKAN PENYELEWENGAN

MEMBERSIHKAN DOSA DAN MENYELAMATKANNYA DARI AZAB AKHIRAT

UNIT 4: SYARIAT SEBAGAI PERATURAN HIDUP MUSLIM/HUKUM JENAYAH ISLAM/NBI

Page 6: Unit4 jenayahislamhudud

Dari sudut bahasa hudud adalah kata jamak (plural) bagi perkataan ‘had’ bermaksud sesuatu, had juga bermaksud halangan.

Mengikut kehendak istilah Fuqaha’ : Hukuman tertentu terhadap perbuatan jahat, dimana satu bentuk dan kadar hukuman keseksaan, telah ditentukan oleh Allah di dalam al-Quran. Ianya wajib dilaksanakan untuk menjaga hak Allah dan kepentingan masyarakat awam.

 

UNIT 4: SYARIAT SEBAGAI PERATURAN HIDUP MUSLIM/HUKUM JENAYAH ISLAM/NBI

JENAYAH HUDUD

Page 7: Unit4 jenayahislamhudud

JENAYAH KATEGORI HUDUD

ZINA

MINUM ARAKQAZAF

MEROMPAK

MENCURIMEMBERONT

AKMURTAD

UNIT 4: SYARIAT SEBAGAI PERATURAN HIDUP MUSLIM/HUKUM JENAYAH ISLAM/NBI

Page 8: Unit4 jenayahislamhudud

ZINA

DEFINASI SYARAT

SABIT ZINA

UNIT 4: SYARIAT SEBAGAI PERATURAN HIDUP MUSLIM/HUKUM JENAYAH ISLAM/NBI

HAD ZINA

Page 9: Unit4 jenayahislamhudud

DEFINASIPerbuatan menyetubuhi perempuan (bukan isteri) pada farajnya secara haram tanpa syak atau syubhat.

SYARAT

1. Cukup umur.2. Waras.3. Kemahuan atau pilihan sendiri.4. Bukan khunsa (Nyata kelelakian atau keperempuanannya).5. Terbenam hasyafah (kepala zakar) ke dalam faraj.6. Persetubuhan bukan syubhat.

UNIT 4: SYARIAT SEBAGAI PERATURAN HIDUP MUSLIM/HUKUM JENAYAH ISLAM/NBI

Page 10: Unit4 jenayahislamhudud

SABIT ZINA

1. Disaksikan oleh empat lelaki yang sempurna syarat-syaratnya2. Pengakuan oleh penzina3. Melalui qarinah atau tanda bukti seperti seseorang gadis mengandung tanpa suami. 

HAD ZINA

1. Direjam sampai mati (bagi pesalah yang telah berkahwin) atau 2. Disebat sebanyak seratus sebatan.

UNIT 4: SYARIAT SEBAGAI PERATURAN HIDUP MUSLIM/HUKUM JENAYAH ISLAM/NBI

Page 11: Unit4 jenayahislamhudud

QAZAF

DEFINISI

LAFAZ QAZAF

PENGECUALIAN QAZAF

HAD QAZAF

UNIT 4: SYARIAT SEBAGAI PERATURAN HIDUP MUSLIM/HUKUM JENAYAH ISLAM/NBI

Page 12: Unit4 jenayahislamhudud

UNIT 4: SYARIAT SEBAGAI PERATURAN HIDUP MUSLIM/HUKUM JENAYAH ISLAM/NBI

DEFINISIDari sudut bahasa ialah membuat tuduhan atau melontarkan tuduhan, melontarkan panah dari busurnya.

Menurut istilah pula ia bermaksud menuduh seseorang yang suci lagi terpuji sama ada lelaki atau pun perempuan dengan tuduhan zina.

HAD QAZAF

Apabila seseorang membuat tuduhan qazaf kepada seseorang serta gagal mengemukakan empat orang saksi maka mereka dikenakan had (hukuman) qazaf iaitu disebat sebanyak 80 sebatan. Sebarang penyaksian yang telah melibatkan mereka tidak akan diterima

Page 13: Unit4 jenayahislamhudud

UNIT 4: SYARIAT SEBAGAI PERATURAN HIDUP MUSLIM/HUKUM JENAYAH ISLAM/NBI

LAFAZ QAZAF1. Dengan lafaz soreh (terang atau jelas) Contohnya: Wahai pelacur atau wahai perempuan sundal. Hai orang yang melakukan perbuatan terkutuk dan wahai orang yang yang berzina.

2. Melalui lafaz kinayah (sindiran) Contohnya : Isterimu telah aku kacau atau isterimu telah aku musnahkan.

# Lafaz soreh mewajibkan had qazaf seperti yang telah dinyatakan # manakala lafaz kinayah hanya dikenakan had sekiranya terbukti dia berniat untuk menuduh zina.

# Syarat pengakuan penuduh : - Baligh - Berakal - Pengakuan tuduhan dalam bentuk tulisan atau isyarat.

Page 14: Unit4 jenayahislamhudud

PENGECUALIAN QAZAF

1. Mengemukakan empat orang saksi mengesahkan dakwaannya itu benar2. Dengan cara bersumpah (li’an) bagi membenarkan tuduhannya3. Mendapat kemaafan dari pihak yang dituduh

# Pihak tertuduh juga akan gugur hukuman zina sekiranya dia berlian bagi membalas lian penuduh.

UNIT 4: SYARIAT SEBAGAI PERATURAN HIDUP MUSLIM/HUKUM JENAYAH ISLAM/NBI

Page 15: Unit4 jenayahislamhudud

UNIT 4: SYARIAT SEBAGAI PERATURAN HIDUP MUSLIM/HUKUM JENAYAH ISLAM/NBI

Page 16: Unit4 jenayahislamhudud

MINUM ARAK

UNIT 4: SYARIAT SEBAGAI PERATURAN HIDUP MUSLIM/HUKUM JENAYAH ISLAM/NBI

DEFINISI SABIT MINUM ARAK

HAD MINUM ARAK

Page 17: Unit4 jenayahislamhudud

UNIT 4: SYARIAT SEBAGAI PERATURAN HIDUP MUSLIM/HUKUM JENAYAH ISLAM/NBI

DEFINISIsemua jenis minuman memabukkan yang diproses samada dari buah tamar, anggur, gandum, nira, tapai, beras atau sebagainya, samada memabukkan dengan meminumnya ataupun tidak, minumnya sedikit atau banyak

SABIT MINUM ARAK•Pengakuan peminumnya sendiri dengan syarat yang cukup.•Disaksikan oleh dua orang saksi lelaki atau seseorang lelaki dan dua orang perempuan yang adil dan cukup syaratnya.•Bahan yang memabukkan itu adalah dalam bentuk minuman.•Mengambil minuman yang memabukkan itu melalui mulut dan sekurang-kurangnya sampai ke halkum.•la mestilah dilakukan secara sukarela.

Page 18: Unit4 jenayahislamhudud

UNIT 4: SYARIAT SEBAGAI PERATURAN HIDUP MUSLIM/HUKUM JENAYAH ISLAM/NBI

HAD MINUM ARAK

Untuk menghukum orang yang minum arak, tidak semestinya menggunakan rotan tetapi boleh juga diguna alat-alat seperti pelepah tamar, dahan-dahan kayu yang sesuai atau apa-apa yang sesuai asalkan 40 sebatan dilaksanakan malah Rasulullah pernah menggunakan kasut untuk memukul pesalah.Kesalahan meminum arak di zaman Saidina Umar telah ditambah hukuman kepada 80 sebatan sebagai hukuman ta’zir.

Page 19: Unit4 jenayahislamhudud

UNIT 4: SYARIAT SEBAGAI PERATURAN HIDUP MUSLIM/HUKUM JENAYAH ISLAM/NBI

Page 20: Unit4 jenayahislamhudud

UNIT 4: SYARIAT SEBAGAI PERATURAN HIDUP MUSLIM/HUKUM JENAYAH ISLAM/NBI

Page 21: Unit4 jenayahislamhudud

UNIT 4: SYARIAT SEBAGAI PERATURAN HIDUP MUSLIM/HUKUM JENAYAH ISLAM/NBI

MENCURI

DEFINISI JENIS HUKUMAN

SYARAT

HIKMAH

Page 22: Unit4 jenayahislamhudud

UNIT 4: SYARIAT SEBAGAI PERATURAN HIDUP MUSLIM/HUKUM JENAYAH ISLAM/NBI

DEFINISIa.Dari segi bahasa ialah mengambil sesuatu secara sulit.

b. Dari segi syarak pula mengambil atau memindahkan harta atau barang orang lain secara sembunyi atau tanpa izin pemiliknya atau tanpa pengetahuannya daripada tempat simpanan yang sepatutnya dengan niat untuk menghilangkan harta tadi dari jagaan atau milik tuannya.

Hukuman yang wajib dikenakan ke atas pencuri terbahagi kepada dua jenis :

1. Hukuman hudud (potong tangan).2. Hukuman takzir (didera).

JENIS HUKUMAN

Page 23: Unit4 jenayahislamhudud

Hukuman potong tangan boleh dilaksanakan apabila mempunyai syarat-syarat berikut :

•Baligh dan sempurna akal•Mencuri bukan kerana lapar atau miskin•Harta kepunyaan orang lain•Mencuri dengan kerelaan sendiri

Antara lain barangan yang dicuri hendaklah bernilai ¼ dinar (berdasar nilai emas semasa) sertai disimpan dengan cermat di tempat yang sepatutnya.

SYARAT

UNIT 4: SYARIAT SEBAGAI PERATURAN HIDUP MUSLIM/HUKUM JENAYAH ISLAM/NBI

Page 24: Unit4 jenayahislamhudud

HIKMAH•Mentaati perintah Allah dan Rasul•Memberi keadilan kepada kedua-dua belah pihak (pencuri dan mangsa)•Balasan keatas kesalahan yang dilakukan dengan harapan serik dari mengulanginya•Teladan kepada masyarakat umum.

UNIT 4: SYARIAT SEBAGAI PERATURAN HIDUP MUSLIM/HUKUM JENAYAH ISLAM/NBI

Page 25: Unit4 jenayahislamhudud

UNIT 4: SYARIAT SEBAGAI PERATURAN HIDUP MUSLIM/HUKUM JENAYAH ISLAM/NBI

Page 26: Unit4 jenayahislamhudud

UNIT 4: SYARIAT SEBAGAI PERATURAN HIDUP MUSLIM/HUKUM JENAYAH ISLAM/NBI

MEROMPAK/SAMUN

DEFINISI DALIL

HUKUMAN

Page 27: Unit4 jenayahislamhudud

UNIT 4: SYARIAT SEBAGAI PERATURAN HIDUP MUSLIM/HUKUM JENAYAH ISLAM/NBI

- rompak dan samun ialah tindakan mengganggu laluan awam dengan tujuan menakut-nakutkan manusia atau merampas serta mengambil harta orang dengan paksaan atau kekerasan.-Jenayah ini dikenali juga dengan nama al hirabah ( الحرابة ) atau qat’u al tariq ( الطريق . ( قطع

DEFINISI

DALIL“Hanyasanya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan RasulNya serta melakukan bencana kerosakan di muka bumi ialah dengan dibalas bunuh (kalau mereka membunuh sahaja dengan tidak merampas), atau dipalang (kalau mereka membunuh dan merampas), atau dipotong tangan dan kaki mereka bersilang (kalau mereka merampas sahaja), atau dibuang negeri (kalau mereka hanya mengganggu ketenteraman umum). hukuman yang demikian itu adalah suatu kehinaan di dunia bagi mereka, dan di akhirat kelak mereka beroleh azab seksa yang amat besar”. (Surah al-Ma'idah 5:33)

Page 28: Unit4 jenayahislamhudud

UNIT 4: SYARIAT SEBAGAI PERATURAN HIDUP MUSLIM/HUKUM JENAYAH ISLAM/NBI

HUKUMANImam Syafie mengulas ayat tersebut dengan mengatakan bahawa :

1. Hukum bunuh atau qisas bila membunuh2. Bunuh dan salib (sula) bila merompak serta membunuh. Tiga hari adalah tempoh maksima bagi hukuman tersebut.3. Potong tangan dan kaki secara berselang seli bila mengugut serta merampas harta benda mangsa tanpa mencederakan mangsa.4. Buang daerah.

Imam Qurtubi mengatakan bahawa pemerintah berhak memilih mana-mana hukuman berdasarkan ayat mengikut perbuatan mereka terhadap mangsa. Merompak dan menyamun pada dasarnya boleh dibahagikan kepada empat bahagian:

•Mengugut dan mengganggu•Merampas harta mangsa sahaja•Membunuh mangsa sahaja•Merampas dan membunuh/mencedera mangsa

Page 29: Unit4 jenayahislamhudud

UNIT 4: SYARIAT SEBAGAI PERATURAN HIDUP MUSLIM/HUKUM JENAYAH ISLAM/NBI

MEMBERONTAK (BUGHAH)

DEFINISI HUKUMAN

DALIL

Page 30: Unit4 jenayahislamhudud

UNIT 4: SYARIAT SEBAGAI PERATURAN HIDUP MUSLIM/HUKUM JENAYAH ISLAM/NBI

DEFINISI-Sesiapa sahaja yang melampau had yang sepatutnya dipatuhi. Menurut bahasa Arab, ia disebut sebagai ‘bughah’ yang bermaksud zalim. -Pemberontak ialah sesiapa sahaja yang melampau had yang sepatutnya dipatuhi.- Memberontak adalah kegiatan menentang atau cubaan merampas kuasa terhadap pemerintah yang sah di sisi syarak, sama ada dengan menggunakan senjata atau merancang serta melancarkan peperangan secara zalim.

HUKUMANPerbuatan jenayah yang termasuk di dalam dosa-dosa besar terhadap agama, pemerintah serta Negara. Islam telah mewajibkan umatnya mentaati pemimpin, selama mereka tidak derhaka kepada Allah dan rasulNya.

Page 31: Unit4 jenayahislamhudud

UNIT 4: SYARIAT SEBAGAI PERATURAN HIDUP MUSLIM/HUKUM JENAYAH ISLAM/NBI

DALIL“Dan jika dua puak dari orang-orang yang beriman berperang, maka damaikanlah di antara keduanya; jika salah satunya berlaku zalim terhadap yang lain, maka lawanlah puak yang zalim itu sehingga ia kembali mematuhi perintah Allah; jika ia kembali patuh maka damaikanlah di antara keduanya Dengan adil (menurut hukum Allah), serta berlaku adillah kamu (dalam segala perkara); Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil.

)Surah al-Hujurat 49:9(

Page 32: Unit4 jenayahislamhudud

UNIT 4: SYARIAT SEBAGAI PERATURAN HIDUP MUSLIM/HUKUM JENAYAH ISLAM/NBI

Page 33: Unit4 jenayahislamhudud

UNIT 4: SYARIAT SEBAGAI PERATURAN HIDUP MUSLIM/HUKUM JENAYAH ISLAM/NBI

MURTAD

DEFINISI HUKUMAN

Page 34: Unit4 jenayahislamhudud

Kembali kepada kekufuran selepas beriman atau tindakan orang yang keluar daripada agama Islam. Keadaan ini boleh berlaku dengan salah satu dari keadaan-keadaan berikut, iaitu :

•Melalui i'tikad. Contohnya seseorang yang berhasrat kafir atau ragu-ragu dengan kebenaran Islam atau al-Qur'an.

•Melalui kata-kata atau ucapan. Contohnya tindakan seseorang yang mencaci Islam atau ajarannya dan menghina Nabi s.a.w.

•Melalui perbuatan. Contohnya seseorang melakukan upacara sepertimana upacara agama lain, seperti mengarak dan memuja berhala.

DEFINISI

UNIT 4: SYARIAT SEBAGAI PERATURAN HIDUP MUSLIM/HUKUM JENAYAH ISLAM/NBI

Page 35: Unit4 jenayahislamhudud

UNIT 4: SYARIAT SEBAGAI PERATURAN HIDUP MUSLIM/HUKUM JENAYAH ISLAM/NBI

Para ulamak telah memutuskan sesiapa yang didapati murtad dengan cara tersebut mestilah ditahan oleh qadi atau hakim atau pemerintah selama tiga hari tiga malam untuk memberi peluang kepadanya supaya bertubat. Sekiranya dia enggan kembali kepada Islam dan bertaubat, setelah tamat tempoh tersebut maka dia mestilah dibunuh.

HUKUMAN

Page 36: Unit4 jenayahislamhudud
Page 37: Unit4 jenayahislamhudud

UNIT 4: SYARIAT SEBAGAI PERATURAN HIDUP MUSLIM/HUKUM JENAYAH ISLAM/NBI

JENIS JENAYAH HUDUD HUKUMAN BILA CUKUP SYARAT

ZINA ?

QAZAF

MENCURI

MEROMPAK/SAMUN

MEMBERONTAK

MINUM ARAK

MURTAD