Undervisningsbeskrivelse Side 2 af 13 Titel 1 Middelalderen Indhold Kursisten vil blive pr£¦senteret

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Undervisningsbeskrivelse Side 2 af 13 Titel 1 Middelalderen Indhold Kursisten vil blive...

 • Side 1 af 13

  Undervisningsbeskrivelse

  Termin Maj – juni 16 / 17

  Institution KBHSYD

  Uddannelse HFe

  Fag og niveau Dansk A

  Lærer(e) René Staustrup (RST)

  Hold 2daA116

  Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

  Forbemærkninger

  Titel 1 Middelalderen

  Titel 2 Barokken

  Titel 3 Introduktion til dansk, genrer, fortælleforhold og grundlæggende tekstanalyse

  Titel 4 Oplysningstiden

  Titel 5 Romantik

  Titel 6 Mundtlighed – Taler, argumentation og retorik

  Titel 7 Medier

  Titel 8 Det moderne gennembrud

  Titel 9 Medieværk

  Titel 10 Dokumentarfilm

  Titel 11 Modernisme – fra mellemkrigstiden til i dag

  Titel 12 Stilistik

 • Side 2 af 13

  Titel 1 Middelalderen

  Indhold Kursisten vil blive præsenteret for forskellige tekster der afspejler den

  litteraturhistoriske udvikling i Danmark omkring 1100 – 1300 tallet. Begreber som

  slægt, ære og hævn vil blive behandlet i både historisk og nutidig kontekst.

  Efter forløbet er det ønskeligt at kursisten kan:

  - Gøre rede for litteraturhistoriske træk i henholdsvis sagaer og folkeviser.

  - I en analyse af en tidstypisk tekst inddrage danskfaglige begreber samt

  relevante modeller.

  - Kunne perspektivere de historiske teksters problemstillinger til nutiden.

  Baggrundsmateriale:

  - Lassen, Annette (red.): Islændingesagaerne. Samtlige sagaer og 49 totter.

  Forlaget Saga, 2014. (Uddrag)

  - Byock, Jesse L.: Island i sagatiden - Samfund, magt og fejde. C.A. Reitzel,

  1999 (Uddrag)

  - Johannes Fibiger og Gerd Lütken: Litteraturens veje, 2. udg., 2003.

  (Uddrag)

  - Johannes Fibiger: Litteraturens linjer, Gyldendal, 2013 (Uddrag)

  - Sørensen og Rangvid: Brug Litteraturhistorien, Dansklærerforeningen &

  Systime, 2014

  Primærtekster:

  Ravnkel Frøjsgodes Saga (Fællesværk)

  Germand Gladensvend (Tryllevise)

  Perspektiverende tekster:

  Grooss, Minna: "Lykkens brud" - Simona Abdallahs historie. Informations Forlag,

  2012 (Uddrag)

  Omfang Ca. 20 Lektioner

  Særlige

  fokuspunkter

  Ære og hævn

  Slægten

  Stereotyper vs. Individer

  Berettermodellen

  Kontraktmodellen

  Væsentligste

  arbejdsformer

  Klasseundervisning, gruppearbejde.

 • Side 3 af 13

  Titel 2 Barokken

  Indhold Kursisten vil blive præsenteret for forskellige tekster der afspejler den

  litteraturhistoriske udvikling i Danmark omkring 1600 tallet. Begreber som

  selviscenesættelse, vanitas-symboler og dualisme vil blive behandlet i både historisk

  og nutidig kontekst.

  Efter forløbet er det ønskeligt at kursisten kan:

  - Gøre rede for litteraturhistoriske træk i barokkens digtning.

  - I en analyse af en tidstypisk tekst inddrage danskfaglige begreber.

  - Kunne perspektivere barokke tekster til nutidige tekster / billeder.

  Baggrundsmateriale:

  - Johannes Fibiger: Litteraturens linjer, Gyldendal, 2013 (Uddrag)

  - Sørensen og Rangvid: Brug Litteraturhistorien, Dansklærerforeningen &

  Systime, 2014 (Uddrag)

  Primærtekster:

  Thomas Kingo: Keed ad Verden, Kier i himlen.

  Perspektiverende tekster:

  Nik og Jay: En dag tilbage (Youtube-video + teksten)

  Ukendt kunstner: Neonlys (Youtube-video + teksten)

  Omfang Ca. 10 Lektioner

  Særlige

  fokuspunkter

  Selviscenesættelse

  Antiteser

  Gud og konge

  Dualisme

  Væsentligste

  arbejdsformer

  Klasseundervisning, gruppearbejde.

 • Side 4 af 13

  Titel 3

  Introduktion til dansk, herunder genrer, fortælleforhold og grundlæggende

  tekstanalyse.

  Indhold Et forløb, hvor kursisterne introduceres til de skønlitterære hovedgenrer; epik, lyrik

  og drama og til analytisk tekstlæsning. Vi arbejder med at opbygge en værktøjskasse

  med centrale litteraturanalytiske begreber, herunder særligt begreber der knytter sig til

  felterne genre, personkarakteristik, fortæller/synsvinkel, miljø og komposition.

  Mindre skriftlig opgave bruges til overordnet screening af kursisternes faglige niveau

  med henblik på ordforråd, stavning og tekstforståelse.

  Baggrundsmateriale:

  Birgitte Darger m.fl.: Begreb om dansk (Dansklærerforeningens forlag, 2009): s. 51-

  55 (personkarakteristik), s. 35-37 (fortælleforhold), s. 49-51 (miljø), s. 23 (drama), s.

  21-22 (lyrik), s. 71-77 (billedsprog og metaforer)

  Primærtekster:

  - Naja Marie Aidt: ”Bulbjerg” (novelle, Bavian, 2006)

  - Svend Åge Madsen: ”Skabt for hinanden” (novelle,1995 )

  - Dan Turèll: Vangede Billeder (Roman: uddrag, 1973)

  - Herman Bang: Stuk (Roman: uddrag, 1887)

  - Peter Høeg: Frøken Smillas fornemmelser for sne (Roman: uddrag, 1992)

  - Tom Kristensen: Hærværk (Roman: uddrag, 1930)

  - Emil Aarrestrup: ”En Middag” (1838)

  - Tove Ditlevsen:”Jeg elsker dig” (1937)

  - Yaya Hassan: ”UDEN FOR” (2013)

  - Michael Strunge: ”Den hæslige by” (1981)

  -

  Omfang

  Ca. 40 lektioner

  Særlige

  fokuspunkter

  Det har fra starten af været vigtigt at styrke kursisternes evne til:

  - At udtrykke sig præcist, nuanceret og selvstændigt, både mundtligt og

  skriftligt

  - At beherske grundlæggende litteraturanalytiske begreber.

  - At kunne dokumentere sine analytiske observationer direkte i teksten.

  - At kunne skelne mellem analyse, fortolkning og perspektivering / vurdering.

  - At kunne dokumentere sine analytiske observationer direkte i teksten.

  - At få en bevidsthed omkring taksonomiske niveauer og kunne anvende disse

  mundtligt såvel som skriftligt.

  Væsentligste

  arbejdsformer

  Gruppearbejde, klassesamtale, læreroplæg, skriftligt arbejde, mundtlige

  fremlæggelser.

 • Side 5 af 13

  Titel 4 Oplysningstid

  Indhold Kursisten bliver introduceret til oplysningstidens virkelighedsopfattelse og

  herigennem kunne se en sammenhæng mellem kunst og virkelighed,

  der, skal give kursisten en forståelse for den litteraturhistoriske udvikling.

  Baggrundsmateriale:

  - Keld B. Jessen: Fra runer til graffiti, 2002

  - Johannes Fibiger: Litteraturens linjer, 2005

  - Knud Michelsen: Litteraturens perioder, 2011

  - Egenproduktion

  Primærtekster

  Holberg:

  - Epistler (91 + 99)

  - Jeppe på Bjerget (Fællesværk)

  - Jeppe på bjerget, (1981) (Kasper Rostrups filmatisering)

  Omfang

  Ca. 10 Lektioner

  Særlige

  fokuspunkter

  Pietisme

  Ironi

  Nærlæsning

  Væsentligste

  arbejdsformer

  Klasseundervisning, gruppearbejde, selvstændigt skrivearbejde

 • Side 6 af 13

  Titel 5 Romantik

  Indhold Dette forløb ligger i direkte forlængelse af det foregående forløb og kursisterne

  introduceres til de litterære retninger, der opstår i perioden 1800 - 1870:

  - Romantisme

  - Biedermaier

  - Pietisme

  - Nationalromantik

  - Universalromantik

  Kursisten vil stifte bekendtskab med periodens toneangivende kunstnere, og der vil

  blive arbejdet med forskellige analysemodeller.

  Baggrundsmateriale:

  - Keld B. Jessen: Fra runer til graffiti, 2002

  - Johannes Fibiger og Gerd Lütken: Litteraturens veje, 2. udg., 2003.

  (Uddrag)

  - Johannes Fibiger: Litteraturens linjer, Gyldendal, 2013 (Uddrag)

  - Sørensen og Rangvid: Brug Litteraturhistorien, Dansklærerforeningen &

  Systime, 2014

  - Platon: Hulebilledet

  - Egenproduktion

  Primærtekster:

  H. C. Andersen: Eventyr

  - Moderen og Barnet

  - Den lykkelige Familie

  - Den grimme Ælling

  - Öehlenschlæger: Guldhornene

  - Aarrestrup: Var det synd?

  - Staffeldt: Indvielsen

  - Blicher: Hosekræmmeren

  Omfang Ca. 30 lektioner

  Særlige

  fokuspunkter

  Det har været hensigten at forbedre og udvikle kursistens evne til:

  - at demonstrere viden om specifikke litterære værker fra perioden

  - at kunne redegøre for samspillet mellem kunstneren, tekst, kultur og

  samfund i perioden.

  - at kunne redegøre for den litteraturhistoriske udvikling.

  - at, med hjælp fra analysemodeller, kunne analysere og perspektivere

  tidstypiske tekster.

  Kursisten vil i forløbet stifte kendskab til periodens toneangivende kunstnere, blive

  introduceret til litteraturhistoriske træk for perioden med henblik på forståelse af

  tiden samt senere perspektivering til andre litteraturhistoriske epoker.

  Væsentligste

  arbejdsformer

  Klasseundervisning, gruppearbejde, selvstændigt mundtligt og skriftligt arbejde samt

  fremlæggelser.

 • Side 7 af 13

  Titel 6

  Mundtlighed - Taler, argumentation og retorik

  Indhold Et sprogforløb om argumentation og retorik, hvor kursiste