Undersأ¸gelse af chikane og trusler 2019905 mod ... 1 Undersأ¸gelse af chikane og trusler mod folketingskandidater

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Undersأ¸gelse af chikane og trusler 2019905 mod ... 1 Undersأ¸gelse af chikane og trusler mod...

 • 1

  Undersøgelse af chikane og trusler mod folketingskandidater 2019

  Institut for Menneskerettigheder

  2019905

  15. aug 2019

  AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN

 • 2

  INDHOLDSFORTEGNELSE

  1. Kort om Epinion ................................................................................................................................................................................................................... 3

  2. Baggrund.............................................................................................................................................................................................................................. 4

  3. Baggrundsspørgsmål ............................................................................................................................................................................................................ 5

  4. Frekvenser ......................................................................................................................................................................................................................... 10

  5. Kryds på køn....................................................................................................................................................................................................................... 24

  6. Kryds på alder .................................................................................................................................................................................................................... 40

  7. Kryds på partiblok .............................................................................................................................................................................................................. 57

  8. Kryds på antallet af anvendte sociale medier ...................................................................................................................................................................... 73

 • 3

  1. KORT OM EPINION

  Epinions kerneforretning har gennem mere end 10 år været faktabaserede

  konsulentydelser. Vi analyserer og rådgiver på baggrund af input fra

  organisationens stakeholdere – medarbejdere, borgere, medlemmer,

  kunder, samarbejdspartnere. Vi tilfører vores kunder værdi, fordi vores

  analyser og konklusioner er systematiske og veldokumenterede.

  Vi leverer beslutningsgrundlag

  Vi analyserer, strukturerer og beskriver “virkeligheden” i en

  handlingsanvisende form, så den kan understøtte evidensbaseret udvikling

  og skabe grundlaget for konstruktive beslutningsprocesser.

  Vi fokuserer på metode

  Fordi korrekt metodisk design og godt analysemæssigt håndværk er

  forudsætningen for at nå frem til holdbare konklusioner.

  Vi skræddersyr gerne

  Vores erfaring er, at mange kunder har nogle helt særlige behov. Derfor

  skræddersyr vi oftest vores ydelser til den enkelte problemstilling.

  Vores ydelsespalet indeholder

  • Udvikling af analyse- og evalueringsdesign

  • Dataindsamling og dataanalyse

  • Statistisk analyse og kvalitativ analyse

  • Kundetilfredshed og markedsanalyse

  • Kommunikations- og medieanalyse

  • Medarbejderundersøgelser

  • Meningsmålinger og holdningsanalyse

  Læs mere på www.epinion.dk

  http://www.epinion.dk/

 • 4

  2. BAGGRUND

  Denne rapportering er udarbejdet på baggrund af i alt 320 gennemførte

  interview med folketingskandidater, der stillede op til folketingsvalget 2019.

  Undersøgelsen er gennemført som en webbaseret undersøgelse.

  Interviewene er gennemført i perioden 11. juni – 17. juli 2019.

  Rapporten viser undersøgelsens resultater i form af tabeller. Tabellerne viser

  resultaterne som procenttal, dvs. andele af befolkningen eller de respektive

  undergrupper af befolkningen. I nogle tilfælde kan tabellerne summere til

  mere end 100 %, hvilket skyldes respondentens mulighed for at afgive flere

  svar ved det pågældende spørgsmål.

  I krydstabuleringerne er der vist et signifikansniveau for beregningen.

  Beregningen er foretaget på baggrund af en Pearson Chi-Square. Når

  signifikansniveauet er under 0,05 er beregningen signifikant.

  Epinion står naturligvis til rådighed i forbindelse med yderligere analyser og

  forespørgsler, hvis Institut for Menneskerettigheder ønsker særlige analyser

  inden for bestemte områder. Derudover står Epinion til rådighed, hvis

  Institut for Menneskerettigheder ønsker udtalelser mv. til videre formidling

  og publicering af rapportens resultater.

  Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: ”Epinion

  for Institut for Menneskerettigheder”.

 • 5

  3. BAGGRUNDSSPØRGSMÅL

  Tabel 1: Angiv dit køn

  Procentandel

  Kvinde 38 % (121)

  Mand 62 % (199)

  Andet 0 % (0)

  Ønsker ikke at besvare 0 % (0)

  Total 100 % (320)

 • 6

  Tabel 2: Angiv din alder

  Procentandel

  18-29 år 12 % (38)

  30-39 år 15 % (49)

  40-49 år 27 % (85)

  50-59 år 27 % (86)

  60+ år 19 % (62)

  Ønsker ikke at besvare 0 % (0)

  Total 100 % (320)

 • 7

  Tabel 3: Har du en brugerkonto på et eller flere af følgende sociale medier, som du har brugt under valgkampen til at udbrede dine politiske budskaber?

  Procentandel

  Facebook 97 % (310)

  Twitter 52 % (167)

  Instagram 51 % (162)

  LinkedIn 34 % (109)

  Snapchat 12 % (39)

  YouTube 24 % (77)

  Andet. Beskriv gerne 3 % (9)

  Nej 2 % (7)

  Ønsker ikke at besvare 0 % (1)

  Total 275 % (320)

 • 8

  Tabel 4: Antal anvendte sociale medier

  Procentandel

  Anvender ingen sociale medier 3 % (8)

  Anvender 1 socialt medie 26 % (83)

  Anvender 2 sociale medier 23 % (74)

  Anvender 3 sociale medier eller flere 48 % (155)

  Total 100 % (320)

 • 9

  Tabel 5: Opdeling af partier i rød/blå blok

  Procentandel

  Blå blok 48 % (152)

  Rød blok 53 % (168)

  Total 100 % (320)

 • 10

  4. FREKVENSER

  Tabel 6: Har du oplevet nogle af følgende former for chikane eller trusler under valgkampen?

  Procentandel

  Uønskede henvendelser på sociale medier 42 % (135)

  Uønskede henvendelser via brev, e-mail, telefonopkald og SMS’er 21 % (67)

  Uønskede henvendelser i det offentlige rum 21 % (68)

  Hadefulde kommentarer på sociale medier 51 % (163)

  Chikanerende tilråb 22 % (71)

  Falsk rygtespredning 20 % (63)

  Chikanerende adfærd ved/mod min bopæl 3 % (8)

  Chikane af min familie/mine nærmeste 3 % (11)

 • 11

  Seksuel chikane i form af kommentarer/beskeder på sociale medier 11 % (35)

  Seksuel chikane i form af mundtlige kommentarer 3 % (9)

  Seksuel chikane i form af uønsket berøring 1 % (4)

  Hærværk af valgplakater 52 % (165)

  Anden hærværk (fx på køretøj, ved bopæl, personlige ejendele mv.) 4 % (12)

  Forfølgelse/stalking 2 % (5)

  Trusler om hærværk 5 % (16)

  Trusler om afsløringer af private forhold 4 % (12)

  Trusler mod din familie/dine nærmeste 2 % (5)

  Trusler om vold 8 % (24)

  Trusler om voldtægt 2 % (5)

 • 12

  Trusler på livet 5 % (17)

  Andet. Beskriv gerne 6 % (20)

  Jeg har ikke oplevet chikane eller trusler under valgkampen 28 % (90)

  Ved ikke 0 % (1)

  Ønsker ikke at besvare 0 % (0)

  Total 314 % (320)

 • 13

  Tabel 7: Hvor mange gange er du blevet chikaneret eller har modtaget trusler i løbet af valgkampen (perioden 7. maj – 5. juni 2019)?

  Procentandel

  1 gang 8 % (19)

  2-5 gange 47 % (107)

  6-10 gange 12 % (28)

  Over 10 gange 21 % (47)

  Dagligt 6 % (13)

  Ved ikke 5 % (12)

  Ønsker ikke at besvare 1 % (3)

  Total 100 % (229)

 • 14

  Tabel 8: Hvis du tænker på den seneste hændelse under valgkampen, hvordan blev du chikaneret eller truet?

  Procentandel

  Uønskede henvendelser på sociale medier 28 % (63)

  Uønskede henvendelser via brev, e-mail, telefonopkald og SMS’er 12 % (27)

  Uønskede henvendelser i det offentlige rum 9 % (21)

  Hadefulde kommentarer på sociale medier 28 % (65)

  Chikanerende tilråb 14 % (33)

  Falsk rygtespredning 10 % (22)

  Chikanerende adfærd ved/mod min bopæl 1 % (3)

  Chikane af min familie/mine nærmeste 1 % (3)

  Seksuel chikane i form af kommentarer/beskeder på sociale medier 2 % (5)

  Seksuel chikane i form af mundtlige kommentarer 1 % (

Recommended

View more >