of 58 /58
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH & DU LỊCH BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ PHÂN BÓN ĐẠI VIỆT Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Đức Thiên Thư Sinh viên thực hiện: Nguyễn Phương Tuấn MSSV: 3013120103. Lớp: 12CDQT5

TTTN-NguyenPhuongTuan

  • Author
    lekhanh

  • View
    12

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

báo cáo thực tập

Text of TTTN-NguyenPhuongTuan

TRNG I HC CNG NGHIP THC PHM TP.HCM KHOA QUN TR KINH DOANH & DU LCH

BO CO THC TP TT NGHIP TI CNG TY TNHH HA CHT V PHN BN I VIT

Gio vin hng dn: Nguyn c Thin ThSinh vin thc hin: Nguyn Phng TunMSSV: 3013120103. Lp: 12CDQT5

Thnh ph H Ch Minh, thng 1 nm 2015

THNG TIN THC TP

1.n v thc tp: Cng Ty TNHH Ha Cht V Phn Bn i Vit.2.B phn thc tp: Phng kinh doanh.3.Nhim v thc tp: Tm hiu cng tc kinh doanh ca Cng ty TNHH Ha Cht V Phn Bn i Vit.4.Thi gian thc tp: T ngy 12 /1/2015 n ngy 5/ 4/2015

LI CM N hon thnh bi bo co ny, em xin t lng bit n su sc n Thy Nguyn c Thin Th, tn tnh hng dn trong sut qu trnh vit Bo co tt nghip.

Em chn thnh cm n qu Thy, C trong khoa Qun Tri Kinh Doanh, Trng i Hc Cng Nghip Thc Phm TP. H Ch Minh tn tnh truyn t kin thc trong nhng nm em hc tp. Vi vn kin thc c tip thu trong qu trnh hc khng ch l nn tng cho qu trnh nghin cu kha lun m cn l hnh trang qu bu em bc vo i mt cch vng chc v t tin.

Em chn thnh cm n Ban gim c Cng Ty TNHH Phn Bn V Ha Cht i Vit cho php v to iu kin thun li em thc tp ti Cng Ty.

Cui cng em knh chc qu Thy, C di do sc khe v thnh cng trong s nghip cao qu. ng knh chc cc C, Ch, Anh, Ch trong Cng Ty TNHH Phn Bn V Ha Cht i Vit lun di do sc khe, t c nhiu thnh cng tt p trong cng vic.

SV thc hin

Nguyn Phng Tun

NH GI CA GIO VIN HNG DN1. Thi , thc trong thi gian thc tp:2. Nhn thc thc t:3. nh gi khc:4. nh gi chung kt qu thc tp:

, ngy thng nm Gio vin hng dn(K tn)

LI M U

Thc tp tt nghip l mt yu cu bt buc i vi sinh vin trng i Hc Cng Nghip Thc Phm TP. H Ch Minh sau khi hon thnh cc mn hc ti trng. Mt mt l yu cu, nhng mt khc y cng l giai on ht sc ngha, gip sinh vin lm quen vi cng vic thc t. cho chng em c th nm chc kin thc v tip cn vi thc t nh trng to iu kin cho chng em thc tp v lm kha lun tt nghip. Sau 2 thng thc tp em nhn c s gip tn tnh ca cc thy c gio trong trng, cc c ch anh ch trong cng ty cng vi s gp ca cc bn c bit l s hng dn ca thy Nguyn c Thin Th, cho n nay bo co thc tp ca em hon thnh. Nhng do c nhng hn ch v kin thc v kinh nghim tm hiu thc t cha c nhiu nn bo co thc tp ca em cn nhiu sai st. Em rt mong nhn c s ch bo, gip ca cc thy c gio v nhng kin ng gp ca cc bn kha lun ca em c hon thin hn. iu quan trng l nhng kin ca cc thy c gio s gip em c th tip cn thc t trong hot ng sn xut kinh doanh ngy cng tt hn v nhng kinh nghim phc v cho qu trnh i lm sau ny. Cui cng em xin chn thnh cm n cc thy c gio trong trng, trong khoa v cng xin cm n cc anh, ch cc c ch trong cng ty gip em trong qu trnh thc tp. Em xin gi li cm n n thy Nguyn c Thin Th gip em trong qu trnh thc tp va qua. Em xin chn thnh cm n!

M U

CHNG 1. TNG QUAN V DOANH NGHIP1.1. KHI QUT V DOANH NGHIP1.1.1. Thng tin chung Tn cng ty: CNG TY TNHH HA CHT V PHN BN I VIT Tn giao dch : DAI VIET CHEMICAL AND FERTILIZER COMPANY LIMITED. Tn vit tt: DVFC a ch: S 81, ng s 3, P. 11, Q. G Vp, Tp. H Ch Minh in thoi: 08 3589 2234 Fax: 08 8257 2325 Email: [email protected] Website: http://www.daivietcorp.com M s thu : 0309075924 Ti khon s : 79259299Ti: Ngn hng Chu Phng giao dch Thch . Logo cng ty :

1.1.2. Qua trinh hinh thanh va phat trinTin thn l C s sn xut phn bn Long Thnh c thnh lp nm 2000. n nm 2005 Cng ty c i tn thnh Cng ty TNHH Ha cht v Phn bn Nam Vit Tn.Cng ty TNHH Ha cht v Phn bn i Vit c thnh lp theo giy chng nhn ng k kinh doanh s 0309075924 do S K hoch v u t Thnh ph H Ch Minh cp ngy 25/06/2009.1.1.3. c im san xut kinh doanhCng ty Ha Cht v Phn Bn i Vit chuyn sn xut v phn phi cc loi phn bn, ha cht, thuc BVTV, Vt t nng nghip . Cng ty lun m bo vic sn xut v phn phi nhng sn phm cht lng cao, ph hp vi mi nhu cu ca qu khch hng. c bit, Cng ty Ha Cht v Phn Bn i Vit lun i u trong vic p dng cng ngh sch, khng gy nhim mi trng, khng tc hi n sc kho con ngi. Ton th ban lnh o v cng nhn vin cng ty lun ch trng vic thc hin phng chm Cht lng l hng u. Do , sn phm v dch v ca Cng ty Ha Cht v Phn Bn i Vit ngy cng c tin nhim v a chung. Mc tiu ca Cng ty Ha Cht v Phn Bn i Vit trong thi gian ti l khng ngng ci tin cht lng v pht trin sn phm p li s tin cy ca khch hng trong sut thi gian qua. Cng ty Ha Cht v Phn Bn i Vit s ngy cng khng nh mnh l mt thng hiu c uy tn hng u trong ngnh ha cht v phn bn, gp phn thc y s pht trin v ha nhp ca Vit Nam trn trng quc t.1.1.4. Cc sn phm tiu biu ca Cng ty:

32

1. Tn: VUA TR PHNM SP: VTPLoi: PHN BN TRUNG VI LNG- Cng dng: + Kh chua, m phn, phn hy rm r, ci to v tng ph nhiu cho t. + Gip cy pht trin b r cc nhanh, tng kh nng quang hp lm cy xanh hn, t nng sut cao hn. + Gip cy cng cp hn, trnh ng lm gim tn tht thu hoch. + Tng quang hp cho cy , gip cy hp th tt cc loi phn bn v cc cht dinh dng khc. + Dng cho tt c cc loi cy trng.

- Cch s dng: + Bn lt v bn thc. + C th dng ring hoc trn vi cc loi NPK khc. + Dng 200 500kg/ ha.

2. Tn: BN RM SP: BRLoi: PHN BN L- Cng dng: + Thc y b r pht trin gip cy phc hi nhanh, tng cng h r th cp gip cy hp th nhiu nc v cht dinh dng. + Phc hi b r sau khi b ngp ng hoc do cc tc nhn khc gy ra + Gip cy phc hi nhanh khi b ng c thuc bo v thc vt. + Ci thin t b phn ha, bc mu, c hu c. + Nng cao t l hp th phn bn . Gim chi ph phn bn v thuc tr su.- Cch s dng: + Dng cho tt c cc loi cy trng trong mi giai on sinh trng v pht trin. + S dng trong qu trnh gim, chit v ngm ht ging. + Pha 20ml vi 16-20 lt nc.

3. Tn: PHN BN ALOEM SP: ALOELoi: PHN BN L- Cng dng: +Chuyn dng cho la sau tr. +Gip tng s ht trn bng, xanh l ko di thi gian quang hp, tng nng sut, gim bnh hi trn la. + Gim thi gian thu hoch, tng trng lng c, ht, tri cho cc loi khoai, u v cc loi cy trng khc- Cch s dng: + Phun 2 bnh 16 lt / 1000m2phun cch 7-10 ngy / ln.

4. Tn: ASHITA-FA2M SP: ASHITA-FA2Loi: PHN BN L- Cng dng: + Phc hi sinh trng. + Chng nght r, vng l, ng. + Kch thch ra r, hoa, tri nhiu.- Cch s dng: + Phun 2 bnh 16 lt /1000m2phun cch 7-10 ngy / ln.Loi cy trngCch dngLiu lng

La-S dng trong thi k la t 10 ngy sau s n trc khi thu hoch.01 gi/ bnh 16 lt

Cc loi u, khoai, bp-S dng trong thi k cy c t 2-3 l n trc thu hoch 5-7 ngy.01 gi/ bnh 16 lt

Cc loi hoa v rau mu-S dng trong thi k cy c t 2-3 l n trc thu hoch 5-7 ngy.01 gi/ bnh 16 lt

Cy cng nghip ngn ngy-S dng trong thi k cy c t 2-3 l n trc thu hoch 5-7 ngy.01 gi/ bnh 16 lt

Cc loi cy trng khc-S dng trong thi k kin thit, kch thch nhnh, ra hoa n khi thu hoch01 gi/ bnh 16 lt

1.1.4. C cu t chc doanh nghip 1.1.4.1. S c cu t chcBAN GIM CPHNG TI CHNH K TON

PHNG K HOCH KINH DOANHPHNG CHM SC KHCH HNG

S c cu t chc ca DVFC(Ngun: Cng Ty TNHH Ha Cht V Phn Bn i Vit.) 1.1.4.2. Nhim vu cua cac phong ban1. Ban Gim c:a. Gim c: iu hnh chung mi hot ng dch v kinh doanh ca Cng ty thng qua Ph gim c v cc trng phng ban nghip v.b. Ph gim c: Thay mt Gim c iu hnh cng vic ca Cng ty khi Gim c i vng hoc c Gim c phn cng, y quyn. Bo co Gim c tnh hnh hot ng ca Cng ty.2. Phng Chm sc khch hng: Xy dng cc knh thng tin khch hng c th tip cn d dng cc thng tin v cng ty, tnh nng sn phm, gi c , phng thc thanh ton u mi nhn mi thng tin v khiu ni ca khch hng, a ra phng hng x l, trnh Trng phng bn hng xin kin, tho lun ti cuc hp giao ban. Ln k hoch thm hi khch hng VIP, khch hng mua s, khch hng thng xuyn ca cng ty. T chc thc hin, kim tra, gim st v iu chnh k hoch. Ghi nhn kin ca khch hng ci tin cng vic. Ch ng lp k hoch tng qu cho khch trong cc dp l, tt, ngy khai trng, ngy thnh lp ca khch hng (phi hp vi tng knh bn hng t chc thc hin). Theo di k hoch bo hnh sn phm, kim tra k hoch bo hnh, hot ng bo hnh, hot ng bo tr sa cha nm c mc tho mn ca cng ty vi hot ng ny. T chc thc hin o lng mc tho mn ca khch hng 2 ln/nm. Bo co kt qu Trng phng bn hng, tm hiu nguyn nhn gy ra cc nh gi khng tt, cha t ca khch hng, xut gii php ci tin. Ton b hoat ng chm sc khch hng phi lp thnh cc quy trnh, lin tc tm cc bin php ci tin lin tc cc hot ng chm sc khch hng ca cng ty. Lp k hoch ngn sch chm sc khch hng hng nm trnh Trng phng bn hng xem xt v xut BG thng qua. T chc thc hin theo ngn sch chm sc khch hng.

2. Phng K hoch - Kinh doanh Marketing: Nghin cu, xy dng chin lc kinh doanh di hn, trung hn, ngn hn, k hoch hot ng v k hoch kinh doanh hng nm, hng qu ca Cng ty. Theo di, thc y tin thc hin k hoch kinh doanh v chng trnh cng tc ca Cng ty. Tng hp, phn tch v lp bo co tnh hnh hot ng v tnh hnh kinh doanh thng, qu, 6 thng, c nm v theo yu cu ca Ban Gim c Cng ty. Lp cc bo co v tnh hnh hot ng v kinh doanh theo yu cu ca cp trn. Thu thp, phn tch, tng hp thng tin th trng; xy dng v trin khai thc hin k hoch tip th, qung co ca Cng ty. Qun l h thng my vi tnh, ng dng cng ngh thng tin trong cng tc qun l v hot ng kinh doanh ca Cng ty.4. Phng Ti chnh - K ton: Tham mu cho lnh o Cng ty trong lnh vc qun l cc hot ng ti chnh k ton, s dng ti sn, ngun vn theo ng ch qun l ti chnh ca Nh nc. Tham mu xut vic khai thc, huy ng cc ngun vn phc v kp thi cho sn xut kinh doanh. Theo di cng n ca Cng ty, phn nh v xut k hoch thu, chi tin mt v cc hnh thc thanh ton khc T chc v hch ton k ton chnh xc, trung thc v kp thi. Lp v np bo co ti chnh, thu GTGT, thu thu nhp doanh nghip cng nh bo co thng k ng thi gian quy nh ca Php lut.1.2. Tinh hinh hot ng doanh nghip trong cac nm gn y1.2.1. Quy m ti sn1.2.2. Quy m vn

BNG CN I K TONNm 2012Ngi np thu: Cng y TNHH Ha Cht V Phn Bn i VitM s thu: 0309075924 ch tr s: S 81, ng s 3, Phng 11, Qun G Vp, TP. H Ch MinhQun Huyn: G VpTnh/Thnh ph: H Ch Minhin thoi: 08 35892234 Fax: 08 62572325 Email: [email protected] v tin: ng Vit NamTI SNM sThuyt minhScui nmSu nm

ABC12

A - TI SN NGN HN (100=110+120+130+140+150)10010.300.921.1425.755.699.674

I. Tin v cc khon tng ng tin110(III.01)1.532.785.6871.694.137.741

II. u t ti chnh ngn hn120(III.05)

1. u t ti chnh ngn hn121

2. D phng gim gi u t ti chnh ngn hn (*)129

III. Cc khon phi thu ngn hn1301.929.885.1501.537.114.843

1. Phi thu ca khch hng131344.988.2571.499.207.209

2. Tr trc cho ngi bn1321.584.896.89337.907.634

3. Cc khon phi thu khc138

4. D phng phi thu ngn hn kh i (*)139

IV. Hng tn kho1406.464.821.3082.345.237.973

1. Hng tn kho141(III.02)6.464.821.3082.345.237.973

2. D phng gim gi hng tn kho (*)149

V. Ti sn ngn hn khc150373.428.997179.209.117

1. Thu gi tr gia tng c khu tr151368.699.440152.521.998

2. Thu v cc khon khc phi thu Nh nc15220.942.836

3. Ti sn ngn hn khc1584.729.5575.744.283

B - TI SN DI HN(200 = 210+220+230+240)2001.159.918.102623.386.087

I.Ti sn c nh210(III.03.04)1.133.624.338599.999.971

1. Nguyn gi2111.488.289.606679.877.091

2. Gi tr hao mn lu k (*)212(354.675.268)(79.877.120)

3. Chi ph xy dng c bn d dang213

II. Bt ng sn u t220

1. Nguyn gi221

2. Gi tr hao mn lu k (*)222

III. Cc khon u t ti chnh di hn230(III.05)

1. u t ti chnh di hn231

2. D phng gim gi u t ti chnh di hn (*)239

IV. Ti sn di hn khc24026.303.76423.386.116

1. Phi thu di hn241

2. Ti sn di hn khc24826.303.76423.386.116

3. D phng phi thu di hn kh i (*)249

TNG CNG TI SN(250 = 100 + 200)25011.460.839.2446.379.805.761

NGUN VN

A - N PHI TR(300 = 310 + 320)30010.015.398.7765.281.714.073

I. N ngn hn3109.970.398.7765.146.714.073

1. Vay ngn hn3111.383.200.0001.066.738.580

2. Phi tr cho ngi bn3126.557.651.9684.011.099.947

3. Ngi mua tr tin trc3131.418.109.97742.500.428

4. Thu v cc khon phi np Nh nc314III.0698.094.83126.375.118

5. Phi tr ngi lao ng31533.342.000

6. Chi ph phi tr316480.000.000

7. Cc khon phi tr ngn hn khc318

8. D phng phi tr ngn hn319

II. N di hn32045.000.000135.000.000

1. Vay v n di hn32145.000.000135.000.000

2. Qu d phng tr cp mt vic lm322

3. Phi tr, phi np di hn khc328

4. D phng phi tr di hn329

B - VN CH S HU(400 = 410+430)4001.445.440.4681.097.371.688

I. Vn ch s hu410III.071.445.440.4681.097.371.688

1. Vn u t ca ch s hu4111.000.000.0001.000.000.000

2. Thng d vn c phn412

3. Vn khc ca ch s hu413

4. C phiu qu (*)414

5. Chnh lch t gi hi oi415

6. Cc qu thuc vn ch s hu416

7. Li nhun sau thu cha phn phi417445.440.46897.371.688

II. Qu khen thng, phc li430

TNG CNG NGUN VN(440 = 300 + 400 )44011.460.839.2446.379.805.761

CC CH TIU NGOI BNG CN I K TON

Ch tiuS cui nmSu nm

1- Ti sn thu ngoi

2- Vt t, hng ho nhn gi h, nhn gia cng

3- Hng ho nhn bn h, nhn k gi, k cc

4- N kh i x l

5- Ngoi t cc loi1.957.8001.957.800

BNG CN I K TONNm 2013 n v tnh: ng Vit NamTI SNM sThuyt minhScui nmSu nm

ABC12

A - TI SN NGN HN (100=110+120+130+140+150)10013.762.723.73010.300.921.142

I. Tin v cc khon tng ng tin110(III.01)600.436.4641.532.785.687

II. u t ti chnh ngn hn120(III.05)

1. u t ti chnh ngn hn121

2. D phng gim gi u t ti chnh ngn hn (*)129

III. Cc khon phi thu ngn hn1302.125.152.1911.929.885.150

1. Phi thu ca khch hng1312.069.974.157344.988.257

2. Tr trc cho ngi bn13255.178.0341.584.896.893

3. Cc khon phi thu khc138

4. D phng phi thu ngn hn kh i (*)139

IV. Hng tn kho14010.365.719.6976.464.821.308

1. Hng tn kho141(III.02)10.365.719.6976.464.821.308

2. D phng gim gi hng tn kho (*)149

V. Ti sn ngn hn khc150671.415.378373.428.997

1. Thu gi tr gia tng c khu tr151668.944.550368.699.440

2. Thu v cc khon khc phi thu Nh nc152

3. Ti sn ngn hn khc1582.470.8284.729.557

B - TI SN DI HN(200 = 210+220+230+240)2001.362.113.0011.159.918.102

I.Ti sn c nh210(III.03.04)1.236.006.2891.133.614.338

1. Nguyn gi2111.990.380.5211.488.289.606

2. Gi tr hao mn lu k (*)212(754.374.232)(354.675.268)

3. Chi ph xy dng c bn d dang213

II. Bt ng sn u t220

1. Nguyn gi221

2. Gi tr hao mn lu k (*)222

III. Cc khon u t ti chnh di hn230(III.05)

1. u t ti chnh di hn231

2. D phng gim gi u t ti chnh di hn (*)239

IV. Ti sn di hn khc240126.106.71226.303.764

1. Phi thu di hn241

2. Ti sn di hn khc248126.106.71226.303.764

3. D phng phi thu di hn kh i (*)249

TNG CNG TI SN(250 = 100 + 200)25015.124.836.73111.460.839.244

NGUN VN

A - N PHI TR(300 = 310 + 320)3006.650.386.73910.015.398.776

I. N ngn hn3106.650.386.73910.015.398.776

1. Vay ngn hn3111.500.000.0001.383.200.000

2. Phi tr cho ngi bn3124.857.456.2946.557.651.968

3. Ngi mua tr tin trc3131.418.109.977

4. Thu v cc khon phi np Nh nc314III.06102.530.44598.094.831

5. Phi tr ngi lao ng31533.342.000

6. Chi ph phi tr316480.000.000

7. Cc khon phi tr ngn hn khc318

8. D phng phi tr ngn hn319

II. N di hn320190.400.00045.000.000

1. Vay v n di hn321190.400.00045.000.000

2. Qu d phng tr cp mt vic lm322

3. Phi tr, phi np di hn khc328

4. D phng phi tr di hn329

B - VN CH S HU(400 = 410+430)4008.474.449.9921.445.440.468

I. Vn ch s hu410III.078.474.449.9921.445.440.468

1. Vn u t ca ch s hu4117.887.000.0001.000.000.000

2. Thng d vn c phn412

3. Vn khc ca ch s hu413

4. C phiu qu (*)414

5. Chnh lch t gi hi oi415

6. Cc qu thuc vn ch s hu416

7. Li nhun sau thu cha phn phi417587.449.992445.440.468

II. Qu khen thng, phc li430

TNG CNG NGUN VN(440 = 300 + 400 )44015.124.836.73111.460.839.244

CC CH TIU NGOI BNG CN I K TONCh tiuS cui nmSu nm

1- Ti sn thu ngoi

2- Vt t, hng ho nhn gi h, nhn gia cng

3- Hng ho nhn bn h, nhn k gi, k cc

4- N kh i x l

5- Ngoi t cc loi100,670

BO CO KT QU HOT NG KINH DOANHNm 2012 n v tnh:ng Vit NamCH TIUM sThuyt minhNmnayNmtrc

ABC12

1. Doanh thu bn hng v cung cp dch v01IV.0828.213.692.13224.198.590.378

2. Cc khon gim tr doanh thu02291.200.000

3. Doanh thu thun v bn hng v cung cp dch v(10 = 01 - 02)1028.213.692.13223.907.390.378

4. Gi vn hng bn1126.174.324.57722.262.394.841

5. Li nhun gp v bn hng v cung cp dch v(20 = 10 - 11)202.039.367.5551.644.995.537

6. Doanh thu hot ng ti chnh2110.794.5127.807.466

7. Chi ph ti chnh22235.121.210126.771.163

- Trong :Chi ph li vay23

8. Chi ph qun l kinh doanh241.393.139.3051.393.689.765

9. Li nhun thun t hot ng kinh doanh(30 = 20 + 21 - 22 24)30421.901.522132.342.075

10. Thu nhp khc31

11. Chi ph khc32

12. Li nhun khc (40 = 31 - 32)40

13. Tng li nhun k ton trc thu (50 = 30 + 40)50IV.09421.901.522132.342.075

14. Chi ph thu thu nhp doanh nghip5173.832.77232.457.229

15. Li nhun sau thu thu nhp doanh nghip(60 = 50 51)60348.068.78099.884.846

BO CO KT QU HOT NG KINH DOANHNm 2013 n v tnh:ng Vit NamCH TIUMsThuyt minhNmnayNmtrc

ABC12

1. Doanh thu bn hng v cung cp dch v01IV.0835.177.057.56528.213.692.132

2. Cc khon gim tr doanh thu0257.954.268

3. Doanh thu thun v bn hng v cung cp dch v(10 = 01 - 02)1035.119.103.29728.213.692.132

4. Gi vn hng bn1132.654.419.25626.174.324.577

5. Li nhun gp v bn hng v cung cp dch v(20 = 10 - 11)202.464.684.0412.039.367.555

6. Doanh thu hot ng ti chnh219.375.18810.794.512

7. Chi ph ti chnh22300.293.078235.121.210

- Trong :Chi ph li vay23

8. Chi ph qun l kinh doanh241.989.362.5791.393.139.305

9. Li nhun thun t hot ng kinh doanh(30 = 20 + 21 - 22 24)30184.403.572421.901.552

10. Thu nhp khc31691.218

11. Chi ph khc328.341.221

12. Li nhun khc (40 = 31 - 32)40(7.722.003)

13. Tng li nhun k ton trc thu (50 = 30 + 40)50IV.09176.681.569421.901.552

14. Chi ph thu thu nhp doanh nghip5161.176.62073.832.772

15. Li nhun sau thu thu nhp doanh nghip(60 = 50 51)60115.504.949348.068.780

CHNG 2. QU TRNH THC TP CA SINH VIN TI B PHN PHNG KINH DOANH2.1. GII THIU B PHN THC TP2.1.1. S t chc b phn thc tpTrng vng KD

Chm sc KHNhn vin KDH tr bn hng

(Ngun: Phng Kinh Doanh Cng Ty TNHH Ha Cht V Phn Bn i Vit)2.1.2. Nhim v tng v tra) Trng vng kinh doanh1. Qun l iu hnh nhn vin bn hng: Trin khai, hng dn, gim st hot ng ca nhn vin bn hng vng mnh ph trch.2. Qun l bn hng: Lp k hoch doanh s bn hng ca a bn mnh ph trch theo tng thng, tng v v tng nm. Qun l thc hin nhim v bn hng theo k hoch doanh s vng c ban Gim c giao. xut, trin khai thc hin v gim st cc chng trnh bn hng ca vng. Pht trin v cng c h thng i l cp 1 tiu th phn bn gc, n c nhn vin trin khai bn hng n h thng i l cp 2. Qun l v gim st cng vic bn hng phn bn l v cc sn phm khc ca Cng ty.3. Cng tc t chc hi ngh khch hng, hi tho nng dn, im s dng trnh din sn phm: T chc hi ngh hp mt khch hng. Hng dn v gim st t chc hi tho bn hng, hi tho nng dn. Hng dn v gim st nhn vin thc hin im s dng, trnh din sn phm.4. Qun l cng n: Qun l, theo di, n c v thu hi cng n theo trong vng quy nh ca cng ty. Pht hin sn phm nhi, gi sn phm ca cng ty. Theo di, nh gi, bo co tnh hnh ti chnh, kinh doanh ca i l trong vng.5. Xy dng mi quan h: Quan h vi i l: Lp k hoch thm ving i l gii quyt cc cng vic lin quan n bn hng trong vng. Quan h vi nng dn: Cng cc nhn vin xy dng mi quan h vi nng dn to iu kin cho h s dng v gn b vi sn phm ca Cng ty.b) Nhn vin kinh doanh1. Cng vic bn hng: Thc hin nhim v bn hng theo k hoch doanh s c giao. xut m i l cp 1 phn phi phn bn gc, ng thi pht trin i l cp 2 tiu th phn bn gc. Xy dng h thng i l tiu th trc tip phn bn l v cc sn phm khc.2. Cng tc t chc hi ngh khch hng, hi tho nng dn, im s dng trnh din sn phm: H tr t chc hi ngh hp mt khch hng. T chc hi tho bn hng, hi tho nng dn h tr i l bn hng. xut v qun l im s dng, trnh din sn phm.3. Qun l cng n: Theo di, n c vic thu hi cng n trong a bn theo ng quy nh ca Cng ty.4. Thu nhp thong tin th trng: Nm r tnh hnh thi v theo c cu cy trng ca a phng. Theo di v thu nhp thng tin v hot ng bn hng ca cc Cng ty c sn phm cnh tranh. Pht hin sn phm nhi, gi sn phm ca cng ty. Theo di, nh gi, bo co tnh hnh ti chnh, kinh doanh ca i l trong vng.5. Xy dng mi quan h Quan h vi i l: Lp k hoch thm ving i l gii quyt cc cng vic lin quan n bn hng trong vng. Quan h vi nng dn: Cng cc nhn vin xy dng mi quan h vi nng dn to iu kin cho h s dng v gn b vi sn phm ca Cng ty. Quan h vi c quan: To mi quan h tt vi cc c quan qun l nng nghip ca a bn v chnh quyn a phng hon thnh thun li hot ng bn hng khu vc.c) Chm sc khch hng1. Xy dng cc knh thng tin khch hng c th tip cn d dng cc thng tin v cng ty, tnh nng sn phm, gi c , phng thc thanh ton2. u mi nhn mi thng tin v khiu ni ca khch hng, a ra phng hng x l, trnh Trng phng bn hng xin kin, tho lun ti cuc hp giao ban.3. Phi hp vi b phn tip th thc hin cc chng trnh qun b khuyn mi.4. Ln k hoch thm hi khch hng VIP, khch hng mua s, khch hng thng xuyn ca cng ty. T chc thc hin, kim tra, gim st v iu chnh k hoch. Ghi nhn kin ca khch hng ci tin cng vic.5. Ch ng lp k hoch tng qu cho khch trong cc dp l, tt, ngy khai trng, ngy thnh lp ca khch hng (phi hp vi tng knh bn hng t chc thc hin).6. T chc thc hin o lng mc tho mn ca khch hng 2 ln/nm. Bo co kt qu Trng phng bn hng, tm hiu nguyn nhn gy ra cc nh gi khng tt, cha t ca khch hng, xut gii php ci tin.7. Ton b hoat ng chm sc khch hng phi lp thnh cc quy trnh, lin tc tm cc bin php ci tin lin tc cc hot ng chm sc khch hng ca cng ty.8. Lp k hoch ngn sch chm sc khch hng hng nm trnh Trng phng bn hng xem xt v xut BG thng qua. T chc thc hin theo ngn sch chm sc khch hng.d) H tr bn hng1. Cung cp, phn phi cc vt phm qun b cho nhn vin th trng.2. Lp, thng k v lu tr cc s liu bo co bn hng, chng t ca khu vc/ vng/ phng/ ban; tuyn bn hng.3. Tnh lng v doanh s bn hng cho nhn vin th trng.4. Thc hin cc cng vic khc lin quan theo ch o ca cp trn.5. Bo co doanh s bn hng kp thi cho trng vng, trng phng kinh doanh v theo di n c, nhc nh trng vng hoc nhn vin th trng bm st chng trnh bn hng.6. H tr cc cng vic ca nhn vin chm sc khch hng, kinh doanh v k ton khi c yu cu.2.1.3. Quy trnh qun l ca b phn (x l cng vic) B phn Chm sc khch hng tip nhn n hng t Nhn vin kinh doanh bo co ln trng vng kinh doanh xt duyt ri bo co ln ban Gim c , Ban Gim c xt duyt ri gi hng cho i l. Tip nhn cuc gi t i l tip nhn n hng trin khai chng trnh bn hng, bo co ln trng vng v ban Gim c xt duyt giao hng cho khch hng.

2.2. THC TRNG CNG VIC SINH VIN C GIAO 2.2.1. Gii thiu cng vic c giao1. H tr th kho kim k hng v xut hng gi ra chnh.2. i theo chuyn xe i min Ty hc hi cng vic cng vi A. Phng gii thiu phn bn ti cc i l.3. i giao cc thng hng phn bn ti cc i l trn a bn TPHCM bng xe my.4. nh my v in vn bn.5. Dn thng phn bn ghi thong tin ln thng gi ra chnh.6. H tr chun b hng, chnh sch, mu phn bn, t ri chun b cho chuyn cng tc ph bin chnh sch gi v mi.7. Theo xe ch hng ra chnh giao.8. Gi xc nhn n hng chun b hng cho anh trng vng i cng tc kt hp giao hng.9. H tr anh ch phng kinh doanh in, photo, ng cun chnh sch ga mi 200 b.10. Theo xe xung Tin Giang tham d hi tho hc hi kinh nghim.11. nh my cy khch hng cho anh trng vng.2.2.2. Quy trnh thc hin cng vic c giao (m t chi tit cc bc) 1. H tr th kho kim k hng v xut hng gi ra chnh. Ly phiu xut kho t phng k ton. Da theo phiu xut kho son v chun b hng. Kim tra h thng chnh n i l, in ra v dn ln thng hng. B hng ln xe giao ra chnh. i theo chuyn xe i min Ty hc hi cng vic cng vi nhn vin kinh doanh gii thiu phn bn ti cc i l. Thm 1 s i l khu vc Tin Giang: Phc Hu, Ba Ngon, Trinh, Hu M. Nghe gii thiu chnh sch gi v mi.2. i giao cc thng hng phn bn ti cc i l trn a bn TPHCM bng xe hi. Cht hng ln xe. Theo xe giao hng. Gi tr bin lai giao hng cho phng k ton.3. In n ti liu, nh my. Ly ti liu cn photo theo yu cu ca cc anh ch theo ng s lng v tn ti liu. Photo v gi li cc anh ch.4. Dn thng phn bn ghi thng tin ln thng gi ra chnh. Ly danh sch giao hng t phng k ton. Kim tra h thng chnh xe. Gi in xc nhn nh xe, thi gian giao nhn hng. In, dn ln thng hng. Cht hng ln xe.5. H tr chun b hng, chnh sch, mu phn bn, t ri chun b cho chuyn cng tc ph bin chnh sch gi v mi. Ln danh sch mu, s lng. Chun b hng, mu theo xut.6. Theo xe ch hng ra chnh giao. ng thng v dn thng hng Cht hng ln xe. Gi li phiu cho phng k ton7. Gi xc nhn n hng chun b hng cho anh trng vng i cng tc kt hp giao hng. Photo lch trnh cng tc ca anh trng vng. Gi in xc nhn n hng theo lch trnh cng tc kt hp giao.8. H tr anh ch phng kinh doanh in, photo, ng cun chnh sch ga mi 200 b.9. Theo xe xung Tin Giang tham d hi tho hc hi kinh nghim. Tham d hi tho i l Trinh nghe trnh by tnh nng k thut ca sn phm. Nghe gii p thc mc ca nng dn.10. nh my cy khch hng cho anh trng vng. Ly danh sch khch hng t phn mm amis. Hi li trng vng hng dn nh khch hng vo tng khu vc thuc h thng cy khch hng. nh danh sch. Np trng vng.

CHNG 3. TNG KT3.1. NHN XT CHUNG (v hot ng doanh nghip m qua qu trnh thc tp tm hiu c)3.1.1. Thun li kh khan trong hot ng kinh doanh ca cng tyThun li: Nhng nm qua hot ng kinh doanh ca cng ty i vo n np, to c uy tn vi khch hng,quan h tt vi nh cung cp cng nh i tc kinh doanh, m rng c mng li tiu th, thu nhp ca cn b cng nhn vin tng ln qua cc nm, Cng ty lun thc hin ngha v i vi nh nc. Trong thi gian qua Cng ty t chc hot ng kinh doanh mt cch thng xuyn lin tc, khng b gin on to iu kin cho vic s dng hiu qu ngun vn v pht trin ngun vn Cng ty. V t chc lao ng: C cu t chc tng i gn nh, linh hot, lun khi dy tnh nng ng sng to ca nhn vin. Cng ty c i ng cn b qun l c nng lc cng vi s on kt nht tr trong ton Cng ty. Ngun hng ca Cng ty c nhp vo lun c cht lng m bo p ng yu cu ca khch hng. V tiu th hng ha: Cng ty to c v tr trn th trng.Kh khn cn tn ti: H thng knh phn phi, th trng ca cng ty cha n nh ch yu khu vc min Ty cha m rng ra nhiu th trng khu vc khc. Cng tc lnh o tiu th hng ha v tm kim th trng vn cn tnh trng phn cng cha r rng, chng cho gia nhim v v trch nhim quyn hn c giao. Cng tc kim tra kim sot hot ng tiu thu i khi khng bao qut v kim sot trit i vi cc hot ng trc, trong v sau khi thc hin thng v. Vic nhp hng ca cng ty b hn ch trong vic xc nh s lng v thi gian nhp hng dn ti vic nhp hng, tha thiu khi thc hin thng v. Cng tc thu hi cng n thc hin cha tt, chm gy nh hng ti vic s dng ng vn ca cng ty. Vic t chc xy dng k hoch cha r rng, cha thnh lp c phng Marketing lm nhim v nghin cu vic u t pht trin th trng trong tng lai.3.2. NHN XT V THC TRNG CNG VIC C GIAO (Bi hc kinh nghim bn thn)Em xin cm n Cng ty TNHH Ha Cht V Phn Bn i Vit gip ti trong qu trnh thc tp ti y. Em nh gi rt cao trnh v kh nng lm vic cng nh cc kinh nghim qu bu ca cc anh ch trong cng ty.Mi trng lm vic ti cng ty rt thn thin, nng ng, chuyn nghip v v cng thoi mi gip hai thng thc tp ca em tr nn v cng ngha. Tuy xin thc tp vo dp cui nm, cng vic ti cng ty v cng bn rn, nhng cc anh ch trong cng ty dnh nhng khong thi gian t i ca mnh hng dn em hon thnh tt cng vic thc tp. Vi nhng g em c chng kin v hc hi, em tin tng cng ty s pht trin rt nhiu trong mt tng lai khng xa. em c nhng mi quan h tt p vi cc anh ch cng nh rn luyn c cho mnh phong cch lm vic nghim tc v c trch nhim trong cng vic. Bn cnh em cng thy c mt u v nhc im ca mnh :u im: Em t nhn thy trong khong thi gian thc tp va qua tuy rng vn kin thc cha nhiu, cng nh vic lm cn hn ch nhng em c gng thc tp ti cng ty vi tinh thn hc hi v lm vic nghim tc. Thi gian u em cng gp phi mt vi kh khn v nhiu ch khng hiu, nhng vi s hng dn tn tnh ca cc anh ch trong cng ty, em dn quen vi cng vic v hon thnh hu ht cc cng vic c giao, em nhn thy bn thn c nhiu tin b r rt v tc phong lm vic, cch sp xp cng vic cng nh kh nng giao tip.Khuyt im : S lng cng vic kh t nn khng p dng c nhiu kin thc hc trng vo thc t.3.2. XUT GII PHP V KIN NGH3.2.1. Mt s gii php nng cao kt qu hot ng kinh doanh ca Cng ty3.2.1.1. Gii php v chi ph nng cao hiu qu kinh doanh ca cng ty t l tng li nhun i hi cng ty phi c nhng bin php tit kim ch ph mt cch ti a. Trong nhng nm qua gi vn hng bn v chi ph qun l doanh nghip tng cao, n lm nh hng n kt qu kinh doanh ca cng ty. V vy gim thiu chi ph ny cng ty phi:Trc ht phi la chn ngun hng mua vi gi hp l, iu kin chuyn ch thun tin s lm gim gi vn hng bn cho cng ty. Qun l cht lng hng ha nhp vo tt hn m bo cht lng hng ha bn ra l tt nht v gim thiu chi ph.Gim chi ph v in nc, in thoi, s dng hp l, trit v bo qun tt TSC trong qun k v bn hng. Sp xp hp l b my qun l, nng cao trnh chuyn mn nghip v cho i ng bn hng.Gim chi ph vn chuyn, bc d hng ha bng cch vn chuyn hng ha i tiu th mt cch ng b, lin quan n nhau tn dng tt kh nng vn chuyn cc phng tin, trnh lng ph trong lu thng hng ha, gim bt chi ph lu kho, lu bi hng ha, gim thiu cc dch v khcBo qun tt hng ha trong kho trnh h hng, hao ht. Thng xuyn kim tra c bin php khc phc kp thi.Mt lng ph khc cng chim t trng ln l chi ph ti chnh. Do lng vn kinh doanh nh nn cng ty phi thng xuyn vay vn ca ngn hng lm cho chi ph li vay tng i cao lm nh hng n li nhun ca cng ty. Do vy gim lng vn vay m vn c vn hot ng cng ty phi thc hin tt cng tc thu hi n ca khch hng, c chin lc tiu th hng ha c lu chuyn lin tc nh vy lng vn kinh doanh s quay vng nhanh.3.2.1.2. Gii php v th trngNh chng ta bit trong qu trnh HKD cng ty hnh thnh mng li tiu th nht nh xong kh nng m rng mng li tiu th ca cng ty vn cn pht trin. Cng ty cn ch ng tm n khch hng. Trong nhng nm gn y th trng tiu th ny c rt nhiu i th cnh tranh. m rng hn na th trng tiu th cng ty cn:Tip tc cng c v duy tr th trng tiu th sn c, t chc tt hot ng nghin cu th trng m rng tiu th hng ha sang cc th trng khc.To dng uy tn, thu ht khch hng quen thuc. tm kim thm d th trng mi, th trng tim nng thu thp thng tin v nhu cu ca khch hng, bn hng i vi hng ha ca cng ty.iu tra nghin cu phn tch th trng m bt c nhng g th trng cn, gi c ca hng ha, sc mua cng nh tnh hnh cnh tranh ca th trng . Trn c s cng thy la chn nhng mt hng kinh doanh, i tng giao dch, phng thc giao dch v s lng hng ha giao dch.3.2.1.3. Gii php v gi cGi c hng ha s quyt nh n lng hng ha tiu th, nh hng n doanh thu ca cng ty. c chnh sch gi c hp l, c th dung lm cng c cnh tranh trn th trng th cng ty cn thc hin cc gii php sau:C chnh sch gi c linh hot theo th trng. i vi nhng mt hng c li th cng ty c th p dng gi tng li nhun, cn vi nhng mt hng mang tnh ph bin th gi c ca cng ty phi ngang bng gi ca i th nhng dch v bn hng tt hn hoc thp hn gi ca i th.C chnh sch gi c hp l, xy dng chnh sch trn c s c lng c tng cu hng ha ng thi cng phi ph hp vi c im ca th trng cng nh thi gian c th.C s gim gi l gi vn thp, v vy cng ty nn nghin cu xem nn chn ngun hng no l hp l, c gi c thp cng ty d nh gi bn.3.2.1.4. Gii php v cng tc t chc qun l tiu th hng haHng ha c tiu th c th cng ty mi c doanh thu t mi c li nhun. hng ha tiu th nhiu th cng tc bn hng phi tt, mun vy cng ty cn thc hin mt s gii php nh sau: Hon thin cng tc t chc tiu th hng ha ti cng ty: nng cao hn na cht lng, chng loi mu m hng ha cung cp, thc hin khon doanh thu cho b phn bn hng. Khai thc c hiu qu trn cc mt hng hin ang c li th, tng bc a dng ha mt hng kinh doanh.Thnh lp b phn Marketing chuyn khai thc th trng u vo cng nh th trng u ra ca hng ha.T chc i ng nhn vin bn hng c trnh , giao tip tt, nhit tnh, nng ng sang to. Thc hin phng chm khch hng l thng .Lm tt khu gii thiu sn phm hng ha.Dch v sau bn hng cn phi c quan tm, m bo cht lng phc v l tt nht.Thng xuyn qung b hng ha, c nhng chnh sch khuyn mi, gim gi thu ht khch hng.3.2.1.5.Gii php v vnNh chng ta bit, ngun vn inh doanh ca cng ty ch yu l ngun vn vay, t sut sinh li ca vn thp v hiu qu s dng vn khng cao. Ngoi ra cng tc thu hi n cn km, hng ha tn kho nn b ng vn. Cng ty cn c bin php khc phc tnh trng ny.Tin hnh thm nh phng n kinh doanh m bo thu hi n tt.Tm kim nhng khch hng c uy tn, c v th trn th trng hng ha ca cng ty c lun chuyn nhanh hn, tng kh nng quay vng vn.3.2.2. Kin ngh3.2.2.1. i vi Nh ncNh nc c vai tr rt ln trong vic m bo cho cc doanh nghip sn xut kinh doanh c hiu qu, thc hin iu ny Nh nc cn to ra mi trng ph kinh doanh thun li hn, bng vic xy dng hnh lang php l ng b, ph hp vi xu th pht trin ca t nc, cc th tc hnh chnh tin hnh cn n gin ha nhng vn m bo nghim tc v c hiu qu.Nh nc cn c c ch, chnh sch khuyn khch hn na hot ng ca cc doanh nghip, c bit l cc doanh nghiepj va v nh.Nh nc cn c chnh sch nhm khuyn khch cc doanh nghip kinh doanh thng mi trong lnh vc cung cp nguyn liu phc v cho qu trnh sn xut.3.2.2.2. i vi Cng tyTng cng ci tin v hon thin cng tc nghin cu nhu cu th trng, thnh lp b phn chuyn trch c trnh Marketing chuyn nghin cu th trng nm bt thng tin v qung b sn phm, xy dng cho cng ty mt th trng truyn thng ng nh v vng chc.T chc tt hn na vic tm kim bn hng mi, quan trng nht l ch tn i vi khch hng. y l mu cht tng doanh thu cho cng ty v quyt nh s thnh bi ca Doanh nghip.Huy ng mi ngun vn u t trang thit b nng cao cht lng dch v hng ha v tng ngun vn cho cng ty.Tng cng thng tin qung co, tip th: y l phng tin phc v c lc cho vic doanh nghip vn ln chim lnh thm trng. Nng cao trnh chuyn mn nghip v cho i ng bn hng.Cn b cng nhn vin trong cng ty phi lun gn li ch ca mnh vi li ch ca c nhn, ca tp th. ng thi vn dng ht kh nng, trnh ca mnh vo cng vic c giao ph.

KT LUNQua mt thi gian ngn c thc tp ti cng ty, vi s n lc v c gng ht mnh, em hc hi c nhiu iu b ch t cc anh ch trong cng ty. Hn th na em c th cm nhn c s on kt trong cc phng ban ca cng ty khi m trong bt k hot ng no ca cng ty tt c cc phng ban u lm vic theo mt chu trnh rt cht ch; mi ni u c mt nghip v ring l, c lp vi cc b phn khc trong cng ty, nhng tt c cc hot ng ny d n gin hay phc tp u nm trong mt quy trnh thng nht, nhp nhng. Cch lm vic ca cc anh ch trong cng ty rt nghim tc v y trch nhim, lun lun t nng cao trnh bn thn ph hp vi s pht trin khng ngng ca cng ty.Cng ty cng khng ngng pht trin v chuyn mn v nhn lc trong tng lai vn ln l mt cng ty tin phong Vit Nam trong lnh vc phn bn v ha cht th trng trong v ngoi nc.Ti liu tham khohttp://daivietcorp.com/http://luanvan.co/http://tailieu.vn/http://tslideshare.net/http://amis.vn/