Tr°»‌ng THPT: QUANG TRUNG – € N´NG

 • View
  35

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Trường THPT: QUANG TRUNG – ĐÀ NẴNG. BÀI 41 CẤU TẠO VŨ TRỤ. Gv: VÕ THỊ MỸ DUNG. MẶT TRỜI TRONG NHẬN THỨC ĐẦU TIÊN CỦA CON NGƯỜI. Hình ảnh thần Helios và cỗ xe vàng tứ mã mang ánh sáng đến cho loài người. MẶT TRỜI TRONG NHẬN THỨC ĐẦU TIÊN CỦA CON NGƯỜI. Mô hình vũ trụ địa tâm Ptôlêmê. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Tr°»‌ng THPT: QUANG TRUNG – € N´NG

 • Trng THPT: QUANG TRUNG NNGGv: V TH M DUNG

 • MT TRI TRONG NHN THC U TIN CA CON NGI Hnh nh thn Helios v c xe vng t m mang nh sng n cho loi ngi

 • MT TRI TRONG NHN THC U TIN CA CON NGI M hinh vu tru ia tm Ptlm

 • MT TRI TRONG NHN THC U TIN CA CON NGI Thu TinhKim tinhTrai tHoa tinhMc tinhy chnh l m hnh H Mt Tri theo Thuyt Nht Tm ca N. Copernic Th tinh

 • Ton cnh H Mt Tri

 • H MT TRI 1. Mt Tri

 • Mt TriL thin th trung tm ca h Mt TriL mt qu cu kh nng sng vi khong 75% l hiro v 23% l Hli- Nhit trung bnh b mt ca Mt Tri l 5,8.103K.Tuy nhin s phn b nhit khng ng u, c ni ch l 5,5.103K, c ch ln trn 6,0.103K. Cng i su vo bn trong nhit cng tng ln. Ti tm Mt Tri, nhit vo khong 1,6.107K Cng sut pht x ca Mt Tri 3,9.1026W

 • Bn knh Mt Tri: R = 6,96.105km.- Khi lng Mt Tri l M=2,0.1030kg. Khong cch gia Mt Tri v Tri t l :D = 150 triu km.

 • Thnh phn cu to ca Mt Tri

  Nguyn tT l v khi lngHir73,46%Hli24,85%xy0,77%Cacbon0,29%St0,16%Neon0,12%Nit0,09%Silic0,07%Magi0,05%Lu hunh0,04%Ngoi ra cn c cc nguyn t khc na (khong trn 70 nguyn t) nhng t l ca cc nguyn t ny l rt nh.

 • 2. Cc hnh tinh Nhm hnh tinh rn bn trong (nhm Tri t), gm: Thu tinh, Kim tinh, Tri t, Ho tinh. Nhm hnh tinh kh bn ngoi (Nhm Mc tinh), gm: Mc tinh, Th tinh, Thin Vng tinh, Hi Vng tinh.-H Mt Tri bao gm 8 hnh tinh, c chia thnh hai nhm: - Cc hnh tinh quay theo cng mt chiu quanh Mt Tri v qu o ca chng gn nh nhng vng trn xung quanh mi hnh tinh l cc v tinh

 • ng knh 4878 km Khong cch n Mt Tri l 0,387 vtv. Nhit trung bnh trn b mt 350 C.Khng c s sng tn ti.S Mt trng: 0S vnh ai: 0 Sao thu

 • Sao Kim

 • Tri t

 • Sao Ho ng knh 6794 km. Khong cch n Mt Tri l 1,52 vtv. Qu o ca Sao Ho quay quanh Mt Tri l 686,98 ngy. Kh quyn mng v cha rt nhiu CO2.

 • Sao Mc

 • Sao Th v vnh ai rc r bao quanh

 • Sao Thin Vng

 • Sao Hi vng

 • 3. Cc tiu hnh tinh Cc hnh tinh chuyn ng quanh Mt Tri trn cc qu o c bn knh t 2,2 n 3,6 vtv, trung gian gia bn knh qu o Ho tinh v Mc tinh. C th l mnh v ca cc hnh tinh ln

 • Phc tho v tiu hnh tinh Sedna, pha xa l Mt Tri

 • 4. Sao chi v thin thcha. Sao chi: l nhng khi kh ng bng ln vi , c ng knh vi km, chuyn ng xung quanh Mt Tri theo nhng qu o hnh elip rt dt m Mt Tri l mt tiu im.

 • Cu to sao chi

 • Sao chi West vi 2 ci ui, b v ra nhiu mnh khi n gn Mt Tri

 • Sao chi vi hai ui

 • Sao chi Ikeya- Zhang

 • Sao Chi Neat

 • b. Thin thch l nhng tng chuyn ng quanh Mt Tri.Thin thch Iron

 • Thin thch Chondride

 • Thin thch Martian

 • II. CC SAO V THIN Ha. L mt khi kh nng sng nh Mt Tri.b. Nhit trong lng cc sao ln n hng chc triu trong xy ra cc phn ng ht nhn.c. Khi lng ca cc sao trong khong t 0,1 n vi chc ln (a s l 5 ln) khi lng Mt Tri.- Bn knh cc sao bin thin trong khong rt rng.d. C nhng cp sao c khi lng tng ng nhau, quay xung quanh mt khi tm chung, l nhng sao i.e. Ngoi ra, cn c nhng sao trng thi bin i rt mnh.- C nhng sao khng pht sng: punxa v l en.f. Ngoi ra, cn c nhng m my sng gi l cc tinh vn.Cc sao

 • L en

 • Tinh vn con Cua

 • Tinh vn Mt Mo

 • Tinh vn con Bm

 • Tinh vn u nga trong chm sao Orion

 • Tinh vn Trifid nhn t i thin vn Anglo- Australian

 • 2. Thin ha. Thin h l mt h thng sao gm nhiu loi sao v tinh vn.b. Thin h gn ta nht l thin h Tin N (2 triu nm nh sng).c. a s thin h c dng xon c, mt s c dng elipxit v mt s t c dng khng xc nh.- ng knh thin h vo khong 100.000 nm nh sng.

 • Thin h M87 M87 l mt thin h elip khng l trong chm Virgo Cch Tri t 50 triu nm nh sng Trung tm thin h M87 c mt l en.

 • Thin h Milky Way, nhn t trn xung, c hnh a xon c

 • Thin h Milky Way, nhn ngang, c hnh 2 ci a p vo nhau

 • 3. Thin h ca chng ta: Ngn ha. H Mt Tri l thnh vin ca mt thin h m ta gi l Ngn H.b. Ngn H c dng a, phn gia phnh to, ngoi mp dt.- ng knh ca Ngn H vo khong 100.000 nm nh sng, b dy ch phng to nht vo khong 15.000 nm nh sng.c. H Mt Tri nm trn mt phng qua tm v vung gc vi trc ca Ngn H, cch tm khong c 2/3 bn knh ca n.d. Ngn H c cu trc dng xon c.

 • V tr ca Mt Tri trong H Ngn H

 • 1. V tr ca Mt Tri trong H Ngn HMt Tri

 • 4. Cc m thin h- Cc thin h c xu hng tp hp vi nhau thnh m.5. Cc quaza (quasar)- L nhng cu trc nm ngoi cc thin h, pht x mnh mt cch bt thng cc sng v tuyn v tia X.

 • Hai thin h m thng vo nhau

 • VN DNG, CNG CCu 1: ngi ta da vo c im no di y phn chia cc hnh tinh trong h Mt Tri lm hai nhm?Khong cch n Mt tri nhit b mt hnh tinh s lng v tinh khi lng ca cc hnh tinh

 • Cu 2: Hy ch ra mt cu trc khng l thnh vin ca thin h? Sao siu mi Punxa L en Quaza

 • Cu 1: Trnh by cu to ca h Mt Tri? Vai tr ca Mt Tri trong h mt tri?Cu 2: Phn bit hnh tinh v v tinh? Tiu hnh tinh l g?Cu 3: sao chi, thin thch, sao bng l g? Nu nhng thnh vin ca thin h? V tr ca h Mt tri trong Ngn h?CU HI V NH