TR¯»œNG THPT QUANG TRUNG - € N´NG

 • View
  42

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG - ĐÀ NẴNG. TỔ VẬT LÍ. CHƯƠNG V: TÁN SẮC ÁNH SÁNG . BÀI 24: TÁN SẮC ÁNH SÁNG. NỘI DUNG TiẾT HỌC. Thí nghiệm về sự tán sắc ánh sáng của NewTon (1672) Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của NewTon Giải thích hiện tượng tán sắc Ứng dụng. - PowerPoint PPT Presentation

Text of TR¯»œNG THPT QUANG TRUNG - € N´NG

 • TRNG THPT QUANG TRUNG - NNGT VT L

 • CHNG V: TN SC NH SNG

 • NI DUNG TiT HCTh nghim v s tn sc nh sng ca NewTon (1672)Th nghim vi nh sng n sc ca NewTonGii thch hin tng tn scng dng

 • I.TH NGHIM V S TN SC NH SNG CA NEWTON(1672)

 • LNG KNHNGUN SNG TRNGMN THU NH

 • 1. Th nghim: Chiu chm nh sng trng c dng mt di hp n lng knh. Ta thy:Cc tia sng sau khi qua lng knh b lch v pha y lng knhB phn thnh mt di sng nhiu mu nh cu vng t n tmTia lch t nht v tia tm lch nhiu nht

 • - nh sng Mt tri l nh sng trng - Hin tng tn sc nh sng l hin tng chm nh sng trng sau khi qua lng knh b tch ra thnh nhiu chm sng c mu sc khc nhau. 2. Kt lun :

 • CAMVNGLCLAM CHMTM3. Quang ph ca nh sng trng: L di nh sng nhiu mu nh mu cu vng c th t ln lt l:

 • II. TH NGHIM VI NH SNG N SC CA NEWTON

 • LNG KNH 1LNG KNH 2MN 1MN 21. Th nghim

 • LNG KNHNGUN SNG N SC

 • LNG KNHNGUN SNG N SC VNG

 • 2. Kt lun:nh sng n sc l nh sng c mt mu nht nh v khng b tn sc khi truyn qua lng knh

 • NGUN NH SNG TRNGNH SNG N SCIII. GII THCH HIN TNG TN SC

 • O1O2LNG KNHMNTH NGHIM 3 NEWTON

 • 1. nh sng trng l hn hp ca nhiu nh sng n sc c mu bin thin lin tc t n tm

 • Theo nh lut khc x nh sng:i ging nhau , r khc nhau. Vy c phi n21 khc nhau khng ?

 • i = 600r = 34051

 • i = 600r = 34048

 • i = 600r = 34016

 • - Chit sut tng dn t n tm ( n
 • RGB

 • ng dng lm g ?

 • IV. NG DNG Gii thch hin tng cu vng:

  2. Gii thch hin tng qung ca Mt TrngL s tn sc ca nh sng Mt Tri qua nhng git nc trong khng kh L s tn sc ca nh sng Mt Trng qua nhng tinh th bng trong khng kh 3. Ch to my quang ph: phn tch chm sng phc tp thnh nhng chm sng n sc

 • HOT NG CHO 4 NHM Mi nhm s tho lun tm ra 10 th khc nhau c mu:Nhm 1 : mu Nhm 2 : mu vngNhm 3 : mu lcNhm 4 : mu tm 00:0100:0200:0300:0400:0500:0600:0700:0800:0900:1000:1100:1200:1300:1400:1500:1600:1700:1800:1900:2000:2100:2200:2300:2400:2500:2600:2700:2800:2900:3000:3100:3200:3300:3400:3500:3600:3700:3800:3900:4000:4100:4200:4300:4400:4500:4600:4700:4800:4900:5000:5100:5200:5300:5400:5500:5600:5700:5800:5901:0001:0101:0201:0301:0401:0501:0601:0701:0801:0901:1001:1101:1201:1301:1401:1501:1601:1701:1801:1901:2001:2101:2201:2301:2401:2501:2601:2701:2801:2901:3001:30

 • CHC CC EM HC TT!